فهرست مطالب

یادمان - پیاپی 32 (بهمن 1383)
 • پیاپی 32 (بهمن 1383)
 • ویژه نامه فن آوری و اطلاعات
 • 58 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/26
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 11
 • مرکز ارتباطات بین المللی تهران (مجموعه یادمان)
  صفحه 12
 • فن آوری اطلاعات
  صفحه 16
 • تجارت الکترونیک و پیش نیازهایش
  صفحه 22
 • آشنایی با شورای عالی انفورماتیک کشور
  صفحه 25
 • پارک فن آوری در ایران
  صفحه 27
 • 3 نکته در مورد سایت های دولتی
  دکتر پیمان جبلی صفحه 29
 • نگاهی به شهر اینترنتی دوبی و اقدامات امیرنشین دوبی
  صفحه 30
 • بررسی نشریات الکترونیکی و تحول آن در حوزه اطلاع رسانی
  صفحه 32
 • سازمان مجازی چیست؟
  صفحه 39
 • e-health چیست؟
  صفحه 40
 • فرهنگ سرای فن آوری اطلاعات
  صفحه 41
 • بررسی روابط عمومی دیجیتال و نقش آن در بهبود اطلاع رسانی
  صفحه 44
 • مصاحبه با مولف کتاب تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
  صفحه 46
 • اقتصاد الکترونیکی در ایران (علی پوریا)
  صفحه 49
 • الکامپ دهم جولانگاه دولتی ها
  صفحه 52
 • شرکت های فعال در عرصه IT
  صفحه 56