فهرست مطالب

نشریه هنر زبان
سال ششم شماره 2 (دی 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/02
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شاهرخ محمدبیگی، علی صابری، سکینه طالب زاده صفحات 7-26

  واژه خرابات در ادبیات فارسی و به طور اخص در ادبیات عرفانی، از واژه‌های پر بسامد و انگشت نماست. به علت معانی گوناگون و گاه متضادی که این واژه هزار رنگ در ادب عرفانی پذیرا گردیده، در متون نظم و نثر فارسی به کرات از خرابات و خراباتی، سخن به میان آمده، و به خصوص، متون نظم و نثر عرفانی، سرشار از این واژه متناقض نماست؛ چرا که هر شاعر و نویسنده پارسی زبان، از ظن خود یار خرابات شده است. در این مقاله، معانی مختلف این واژه در ادب پارسی کاویده شده، و نظر تعدادی از نویسندگان و شاعران پارسی زبان، و به صورت خاص، دیدگاه عارف سوخته‌جان، فخرالدین عراقی در این زمینه به تفصیل بیان گردیده است.

  کلیدواژگان: خرابات، عرفان، خراباتی، عراقی، سنایی، عطار، معنای حقیقی، معنای مجازی
 • حسین سلیمی صفحات 27-46

  می‌توان شعر حافظ را از نظر به‌کارگیری ظرفیت‌ها و کارکردهای هنری، بلاغی و معنایی زبان، پیچیده‌ترین و رازآمیزترین شعر در زبان فارسی دانست. او در این زمینه تا جایی پیش می‌رود که برای دریافت و درک دنیای فکری و اندیشگانی سخنش، از کنار هیچ جزیی از اجزای سخنش بی‌تامل و درنگ نمی‌توان گذشت. چه؛ وی، زیرکانه و رندانه و آگاهانه، از تمام ظرایف و ظرفیت‌های زبان، برای ظهور اندیشه‌ها و ترسیم جهان‌بینی خویش استفاده کرده و با تردستی تمام از آن‌ها سود جسته است. ازجمله این امکانات زبانی، اسامی نوعی غلامان و کنیزان در دوره‌های مختلف تاریخی ایران است که به دلایل متفاوت به آن‌ها داده می‌شده است. به دلیل به‌کارگیری همین شگردهای زبانی است که شعر حافظ، همواره از طرف پژوهشگران ادبی، از زاویه‌های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. از طرفی نیز، ازآنجاکه مهم‌ترین ویژگی سبکی و هنری حافظ، استفاده اعجاب‌انگیز او از ایهام و انواع آن و به‌ویژه ایهام تناسب است، محققان و شعرشناسان بسیاری کوشیده‌اند تا با استخراج شواهد ایهام و انواع آن در شعر او، لایه‌های متفاوت معنایی و رمزوارگی زبانی هنر او را نشان داده و شگفتی‌های روابط منشوری واژگان در شعر او را آشکار نمایند. در این پژوهش، کوشش شده است تا با روش اسنادی و تحلیلی، کاربردهای هنری اسامی نوعی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب و ایهام تبادر در شعر حافظ نشان داده شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که حافظ، آگاهانه و رندانه، اسامی نوعی غلامان و کنیزان را در بستری از ایهام تناسب و تبادر، به کار می‌گیرد تا هم روابط منشوری و مهندسی‌شده واژگان شعر خویش را هنری‌تر سازد و هم اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی خویش را با زبانی غیرمستقیم و چندلایه به مخاطب منتقل نماید.

  کلیدواژگان: ایهام تناسب، ایهام تبادر، شعر حافظ، غلام، کنیز
 • ماریا هریس صفحات 47-62

  در این مقاله واژگان ذهنی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، ویژگی‌های اصلی آنها و نظریه‌های موجود در مورد توزیع اطلاعات در واژگان ذهنی یک فرد تک‌زبانه و دو زبانه مرور و توصیف می‌شود. همچنین، ساختار واژگان ذهنی با فرهنگ لغت کاغذی، و واژگان ذهنی یک بومی عرب زبان با یک شخص غیربومی مقایسه می‌گردد. فرض محقق بر این است که به دلیل برخی تفاوت‌ها در ساختار واژگان ذهنی بومیان و غیربومیان، برخی از توضیحات واژگانی که در فرهنگ لغت‌هایی که گویشوران بومی را هدف خود قرار می‌دهد، و مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد، ممکن است برای فرهنگ لغت‌هایی که زبان آموزان دوم را هدف قرار می‌دهد، مناسب نباشد. به منظور اثبات این فرضیه، مطالعه‌ای میدانی در دانشگاه قطر انجام شد که شامل دو گروه از دانشجویان بود: دانشجویان زبان عربی به عنوان زبان مادری و کسانی که عربی را به عنوان زبان دوم یاد می‌گیرند.

  کلیدواژگان: واژگان ذهنی، فرهنگ لغات چاپی، تجسم ذهنی، گویشوران غیر بومی
 • فضیلت عبادو صفحات 63-76

  باور جمع بر این است که ما در دوران سخت زبان‌شناسی زندگی می‌کنیم و زبان عربی از شکافی که آن را از دیگر زبان‌های جهان به دلیل رکود کاربران و عدم همگامی ایشان با عصر دیجیتال جدا می‌کند رنج می‌برد. کسی که این حرکت‌شناختی بزرگ را می‌شناسد می‌داند که برای انسان پردازش زبان‌های انسانی بدون توسل به دستگاه، که به منظور سازماندهی این جریان عظیم اطلاعاتی و استفاده بهینه از آن در کمترین زمان طراحی شده، غیرممکن است. با توجه به وضعیت فعلی زبان عربی و گسترش آن در اینترنت، متوجه ‌می‌شویم که به دلیل استبداد سایر زبان‌ها، به ویژه انگلیسی، این زبان بطور آشکارا به حاشیه رانده شده است. از آنجا که اینترنت به یکی از منابع معتبر اطلاعات تبدیل شده است، زیرا بزرگترین مخزن علم و دانش محسوب می‌شود، ضعف محتوای علمی عربی در اینترنت اعتبار اطلاعات موجود در زبان عربی را زیر سوال برده است، که مستلزم توسعه محتوای معتبر عربی است که هویت، میراث و تمدن عرب را منعکس ‌کند، و در اینجا نیاز مبرم به ایجاد یک رنسانس فناوری زبانی جامع که پاسخگوی خواسته‌های عصر دیجیتالی که ما در آن زندگی می‌کنیم باشد پدیدار می‌شود. بر این اساس، این تحقیق با هدف شناخت چالش‌های پیش روی زبان عربی در عصر دیجیتال، و دلایلی که مانع از همگام شدن آن با این عصر می‌شود، علاوه بر افشای راز نهفته کیفیت پایین محتوای عربی در جهان دیجیتال، به پروژه‌های استراتژیک عرب‌ها پرداخته و سعی خواهیم کرد راهکارهایی را برای غنی‌سازی محتوای دیجیتالی عربی از طریق شناسایی ابتکارات عرب و کاستی‌های آنها ارایه دهیم.

  کلیدواژگان: زبان عربی، محتوای دیجیتال، اینترنت، ترجمه (ماشینی)، پیکره زبان عربی
 • ساره خسروی، بهزاد برکت صفحات 77-90

  این تحقیق در تلاش است تا اشتباهات مقاله «مغالطه قصدی» از ویمست و بیردزلی را بررسی کند. این دو منتقد نقد نویی بر این باورند که قصد نویسنده نباید هنگام ارزیابی متن در نظر گرفته شود، چون قصد نویسنده نه موجود است و نه مطلوب. این تحقیق دو مورد از ادعاهای این دو تن را زیر سوال می برد: اول اینکه قصد نویسنده مجزا از معنای متنی است و دوم اینکه قصد نویسنده عاملی شخصی و بیوگرافیکی است در حالی که شعر عمومی است. این مقاله برای رد کردن ادعای آن ها از مفهوم معنای زبانی ای. دی هیرش استفاده می کند. معنای زبانی نوعی از شی قصدی است که هیرش آن را هم معنی با معنای متنی می داند. این مطالعه از گفته های هیرش فراتر می رود و ادعا می کند که از لحظه ای که نویسنده قصدش را از طریق زبان به متن متنقل می کند، دیگر با قصد مواجه نیستیم بلکه با شی مواجهیم. زبان طبق نظر منتقدان نقد نو ابزاری مناسب و قابل اعتماد است، بنابراین وقتی ویمست و بیردزلی قصد نویسنده را زیر سوال می برند، در واقع مفهوم زبان را زیر سوال می برند. دومین ادعای آن ها یعنی ماهیت شخصی قصد نویسنده با استفاده از عقیده تی. اس الیوت در مورد مقایسه شاعر و کاتالیزگر رد می شود. الیوت معتقد است که شاعر خصوصیات شخصیتی خود را وارد شعر نمی کند. این مطالعه بینش ما را نسبت به قصد نویسنده تغییر می دهد و به ما کمک می کند تا دریابیم که قصد نویسنده نه تنها عاملی شخصی و بیوگرافیکی نیست بلکه عاملی از عوامل زبانی است.

  کلیدواژگان: مغالطه قصدی، قصد نویسنده، نقد نو، معنای زبانی، زبان
 • یاسمین بوخلخال صفحات 91-100

  پراکندگی فرهنگی در نتیجه آسیب‌های جمعی، مسئله بازنمایی را به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی در تعارض تداعی می‌کند. در دوره انقلاب فکری، زبان در هسته اصلی مسئله قرار دارد، زیرا گفتار، نفی سکوت و خاموشی است. مسیله، روش مناسب برای بیان و بازیابی گذشته، فرهنگ و هویت شخص در محدوده مذاکرات سازندگان تاریخی یا بازسازندگان قرار می‌گیرد. در حالی که برخی از آنها، از جمله نوگی وثونگ نوشتن به زبان‌های ملی و قومی را به خاطر مردم خود پیشنهاد می‌کند، برخی دیگر مانند چینوا آچهبه نوشتن به زبان سلطه‌گر را برای نمایش و اثبات فرهنگ افراد تحت سلطه از طریق ایجاد یک گفتمان بین‌المللی ترجیح می‌دهد. با این حال، دیدگاه اخیر همچنین خواستار زبان جدیدی است که با استفاده از خودسازی زبان، بدون پس‌زمینه منفی باشد. سرود سلیمان اثر تونی موریسون برای نشان دادن اهمیت خودسازی زبان، قابل مطالعه است. موریسون نوعی فرار را فرض می‌کند، فراری معنوی که در زبان گنجانده شده است. میلک‌من، قهرمان داستان، هویتی دارد که از نظر فضایی تقسیم شده است، همانطور که هومی‌باوا به آن برچسب می‌زند. در حالی که هویت او باید با واقعیت اجتماعی‌اش مطابقت داشته باشد، میلک‌من در تاثیرات بعدی هویت فرهنگی گیر کرده است. در نتیجه، برای اینکه واقعیت تکه تکه شده خود را کنار هم بگذارد، باید به سرچشمه خود پرواز کند. در طول سفر، او از طریق یک ترانه رمزگذاری شده به نام سرود سلیمان در مورد گذشته یاد می‌کند. اگرچه اشعار بیشتر به زبان انگلیسی است ولی همراه با لهجه‌های آفریقایی سروده شده است، پس ترانه بی‌معنی به نظر می‌رسد در حالی که دارای مفاهیم فرهنگی است. بنابراین، زبان در چارچوب خاصی استفاده می‌شود که آن را قادر می‌سازد با مدلول کنار بیاید.

  کلیدواژگان: بازنمایی، خودسازی زبان، بازسازی فرهنگی، هویت، معرفت شناسی
|
 • Shahrokh Mohammad Beigi, Ali Saberi, Sakineh Talebzadeh Pages 7-26

  The word “kharābāt” in Persian literature, and especially in mystical literature, is one of the most frequent words. Due to various and sometimes contradictory meanings of this word which has thousand colors, it has been accepted in mystical literature. In the texts of Persian poetry and prose the word kharābāt and kharābāti (who belongs to kharābāt), and in particular, in the texts of mystical poetry and prose which are full of this contradictory word, because each Persian poets and writers use the word kharābāt in the different meanings. In this article, the different meanings of the word have been explored in Persian literature, and also the point of views of many Persian-speaking writers and poets, and in particular, the point of view of mystic Fakhr-al-Din Iraqi, have been explained in detail in this regard.

  Keywords: Kharābāt, Mysticism, Kharābāti, Iraqi, Sanai, Attar, Real Meaning, Virtual Meaning
 • Hossein Salimi Pages 27-46

  Hafez's poetry can be considered the most complex and mysterious poem in Persian in terms of using the capacities and artistic, rhetorical and semantic functions of language. In this regard, he goes so far as to say that in order to receive and understand the intellectual world of his speech, no part of his speech can be ignored and delayed. He has cleverly and consciously used all the subtleties and capacities of language to express his thoughts and draw his worldview, and he has benefited from them with all his skill... One of these linguistic features is the names of a kind of slaves and maids in different historical periods of Iran that were given to them for different reasons. It is because of the use of these linguistic tricks that Hafez's poetry has always been studied by literary scholars from various angles... On the other hand, since the most important stylistic and artistic feature of Hafiz is his astonishing use of ambiguity and its types, and especially the ambiguity of proportions, many scholars and poets have tried to extract the evidence of ambiguity and Its variants in his poetry show the different layers of semantics and linguistic mystery of his art and reveal the wonders of the prismatic relations of words in his poetry. In this research, an attempt has been made to show the artistic applications of the names of a kind of slaves and maids in the construction of proportionality and ambiguity in Hafez's poetry through documentary and analytical methods. The results of the research show that Hafez, consciously and prudently, uses the names of a kind of slaves and maids in a context of ambiguity and confusion in order to make the prismatic and engineered relations of his poetic words more artistic. And to convey his political and social ideas to the audience in indirect and multi-layered language.

  Keywords: Amphibology of Proportion, Mimesis, Hafez's Poetry, Slave, Maid
 • Maryia Hres Pages 47-62

  The paper studies mental lexicon, describes its main features and overviews existing theories of information distribution in mental lexicon of a monolingual and bilingual person. As well, it compares the structure of mental lexicon with that of a paper dictionary, and the mental lexicon of a native speaker of the Arabic language with that of a non-native speaker. The researcher hypothesizes that due to some differences in the structure of mental lexicon of native and non-native speakers some explanations of lexical entries used in dictionaries that target native speakers may not be relevant for dictionaries that aim at second language learners. In order to prove this hypothesis a study was held in Qatar University which embraced two groups of students: students of the Arabic language as a native language and those who learn Arabic as a second language.

  Keywords: Mental Lexicon, Printed Dictionary, Mental Representation, Non-Native Speakers
 • Fadila Abadou Pages 63-76

  The Arabic language is accused of failing to keep up the scientific and digital development, and being unable to assimilate science and digital knowledge production and promotion. And since the Internet has become one of the reliable sources of information, the poor Arab scientific digital content has become questioning the reliability of the information available in the Arabic language, which necessitates developing authentic Arabic content that reflects Arab identity, heritage and civilization,. Therefore, this research aims to know the challenges that the Arabic language is facing today, and the reasons that prevent it from being matched to the digital age, in addition to revealing the secret behind the low quality of Arab digital content. We conclude with some recommendations that support Arab digital content on the network.

  Keywords: Arabic Language, Digital Content, Internet, (Machine) Translation, Arabic Corpus
 • Sareh Khosravi, Behzad Barekat Pages 77-90

  This research aims to highlight the falsities of William K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley’s article “The Intentional Fallacy” (1946). These two New Critics believe that the intention of the author should not be considered when judging the text because the intention of the author is neither available nor desirable. The present research questions two of their cl aims that the intention is something separate from the textual meaning and that the authorial intention is private and biographical while the poem is public. To refute their claims, the research employs E.D. Hirsch’s concept of verbal meaning. Verbal meaning is simply a special kind of intentional object which he considers to be synonymous with textual meaning. The study goes beyond Hirsch’s ideas and claims that from the moment the author transfers his intention, through language, to the text, it is no longer an intention but the object. Language, according to the New Critics is a proper and reliable medium, so when Wimsatt and Beardsley question the authorial intention, they are actually questioning the very notion of language. Their second claim, that is the private nature of the author’s intention, will be rejected by borrowing T.S. Eliot’s analogy of the poet to a catalyst. Eliot shows that the poet does not include his/her personality traits in the poem. The achievement of this study is a new view toward the authorial intention, a view which is not based on personal and biographical factors but on verbal factors.

  Keywords: Intentional Fallacy, Authorial Intention, New Criticism, Verbal meaning, Language
 • Yassmine Boukhalkhal Pages 91-100

  Cultural fragmentation as a result of collective trauma evokes the question of representation as a means of identification during conflict. In the period of intellectual revolution, language lies at the core of the problem since speaking is the negation of silence and silencing. The question of the appropriate way to express and reclaim one’s past, culture, and identity falls within the scope of historical constructors/ re-constructors’ negotiations. While some of them, including Ngũgĩ wa Thiongʼo, suggest writing in national and ethnic languages for the sake of their people, others like Chinua Achebe prefer writing in the dominator’s language to display and prove the culture of the dominated through creating an international discourse. However, the latter standpoint calls also for a New Language that is guilt-free using language appropriation. Toni Morrison’s Song of Solomon is worth pointing at work to illustrate the significance of language appropriation. Morrison assumes a kind of escape, a spiritual one, embedded in language. Milkman, the protagonist, has an identity that is split spatially as Homi Bhabha labels that. While his identity must just match his social reality, Milkman is stuck in the after effects of cultural identification. As a result, in order to piece together his fragmented reality, he must fly back to his origins. During his journey, he learns about the past through an encoded song, Song of Solomon. Although the lyrics are mostly written in English in addition to some African dialects, the song sounds like nonsense while it bears cultural connotations. Thus, language is used within a specific context that makes it able to cope with the signified.

  Keywords: Representation, Language Appropriation, Cultural Reconstruction, Identity, Epistemology