فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - سال بیست و دوم شماره 70 (بهار 1400)

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال بیست و دوم شماره 70 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ستار عزیزی *، محسن اکبری صفحات 10-41
  نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.
  کلیدواژگان: منطقه امن، سوریه، منع مداخله، منع توسل به زور، پاکسازی قومی
 • الناز نساری* صفحات 44-69
  امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولا چالش های حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید می کند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی و مشخصا میگا ارایه و تداوم حمایت بیمه ای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست محیطی و اجتماعی اعلام نموده اند. سیاست نامه و دستورالعمل های تدوین شده توسط میگا، مقرر می دارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار می گیرند. این آژانس با طبقه بندی زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایه گذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعمل ها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرح های سرمایه گذاری با رویکرد پایداری شده است.
  کلیدواژگان: بیمه سرمایه گذاری خارجی، توسعه پایدار، سرمایه گذاری پایدار، سرمایه گذاری خارجی، میگا
 • وحید آگاه*، حامد اولادی صفحات 72-93
  بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتا قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارایه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملا محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80  قانون دیوان حذف شوند.
  کلیدواژگان: جهات حکمی، دلایل ابطال، ابطال شرعی مقررات، دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان
 • صائب دست پیمان*، علیرضا دبیرنیا صفحات 96-127
  حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرایت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرایت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، قدرت موسس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل خودآیینی
 • فردین مرادخانی* صفحات 130-158
  دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارایه دادند. این تیوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارایه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رییس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
  کلیدواژگان: شمیت، کلسن، دادرسی اساسی، دموکراسی، پارلمان
 • عباس میرشکاری*، امیر زارع صفحات 160-191
  هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضایی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: حقوق بنیادین، حقوق خصوصی، اساسی سازی حقوق خصوصی، عبارات تفسیرپذیر، نظام حقوقی ایران
 • عادل ابراهیم پور اسنجان*، نسیم سلیمانی نژاد صفحات 194-223

  دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارایه می شود.

  کلیدواژگان: ضرورت اجرایی، قراردادهای دولتی، منافع عمومی، نیازهای عمومی، جبران خسارت
 • سید ناصر سلطانی* صفحات 226-248

  قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می یابد، مستقیما زندگی آن را متاثر می کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمی شود بلکه دسته ای دیگر از قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می کنند، در بر می گیرد. تلاش می شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی  و اهمیت پژوهش درباره آن ها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهش هایش وارد نکند نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.

  کلیدواژگان: قانون اساسی نوشته، قانون اساسی نانوشته، قانونیت، مشروعیت، متن
 • ساناز کامیارراد*، مهدی هداوند، صفرعلی کامیارراد صفحات 250-282
  شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تامین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسیول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.
  کلیدواژگان: حق بر شهر، حقوق بنیادین بشر، حقوق شهری، حقوق شهرسازی، نهادهای مسئول
 • هادی دادمهر*، سید هادی محمودی صفحات 284-312
  منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولت الف" از "دولت ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پرچالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه شود که به کمک آن بتوان در پژوهش های آتی، جایگاه مطمین تری را برای استقلال تیوریک مفهوم دعوت به مداخله قایل شد. نتایج تحقیق، مثبت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمی کنند می توانند بدون صدور قطعنامه فصل 7  شورای امنیت و به صرف تایید صریح یا ضمنی مشروعیت شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله کنند.
  کلیدواژگان: دعوت به مداخله، انتخابات، مداخله دموکراتیک، کنترل موثر، مشروعیت دموکراتیک
 • آیت مولائی* صفحات 314-343
  در عصر مدرن، اداره نهادی خدمات رسان فرض می شود که در وضعیت عادی یا فوق العاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت های آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این پرسش پرداخته شده است: با نگاهی به بحران کووید 19، موضع نظام حقوقی ایران در خصوص صلاحیت های اداره در وضعیت بحران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گرفته شده است؛ نخست: قانونگذار اساسی درک درستی از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول 79 و 176 دچار آشفتگی است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بیان بحران، دچار نگرش «جزیره ای» و «بخشی نگر» شده است و در نتیجه نتوانسته است قانون جامعی در خصوص وضعیت فوق العاده تصویب کند. سوم: حقوقدانان در سایه فضای حاکم نتوانسته اند به «نظام سازی بحران» بپردازند و لذا در ایران با فقدان «نظام حقوقی بحران» روبرو هستیم. بر این اساس، مقابله با بحران کرونا در ایران با موانع جدی روبروست.
  کلیدواژگان: وضعیت فوق العاده، وضعیت اضطرار، بحران کووید19، نظام حقوقی بحران، چالش راهبردی
 • نرگس قدیرلی*، حوریه حسینی اکبرنژاد صفحات 346-373
  شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی مستقل از اعضای آن ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه اش مسیول شناخته می شود و دولت ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت های عضو مسیول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین المللی شده است و استثنایی بر آن وارد می کند. به موجب این دکترین، دولت های عضو اتحادیه اروپا در صورتی که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مسئولیت سازمان بین المللی، اصل تفکیک، دیوان اروپایی حقوق بشر، پرونده ی بسفروس، دکترین حمایت برابر
|
 • Sattar Azizi *, Mohsen Akbari Pages 10-41
  Military force of Turkey and Turkey-backed Syrian forces attacked Northeastern Syria on 9 October 2019. The concept of "safe zone" has been used in different terms in International Humanitarian Law. In this article, the legal status of the formation of a safe zone on Syria's Northern borders with Turkey is examined in the light of international law. The main question of this study is that under what conditions, the safe zone is acceptable in international law. Given the fact that the Syrian central government was opposed to the Turkish military invasion and the creation of the zone, and that there was even military conflict between the parties, and regarding the lack of authorization of the Security Council to establish a safe zone in Syria, Turkish military invasion and establishing such a safe zone was contrary to Article 4(2) of the United Nations Charter. On the other hand, Turkey's attempt to resettle Syrian refugees in the claimed safe zone, displaced from other parts of Syria, is being done to the detriment of the Kurdish population of Northeast Syria, and is in violation of international human rights and International criminal law.
  Keywords: Safe zone, Syria, Non-intervention, use of force, Ethnic Cleansing
 • Elnaz Nesari * Pages 44-69
  Nowadays, issues non-related to investment have been entered in foreign investment law. Investment may bring about human rights and environmental challenges. Sustainable Investment emphasizes on the necessity of observing environmental and social standards in foreign investment process. While international instruments which are related to foreign investment do not contain legal necessity on foreign investment to conform with sustainability paradigm, foreign investment insurer organs –especially MIGA- provide that the continuance in supporting the project is subject to environmental and social considerations. It is mentioned through MIGA’s Policy on Environmental and Social Sustainability that the agency is obliged to consider environmental issues before deciding to guarantee the project. Importance of protecting the environment is also emphasized by classifying the activities according to environmental and social basis. Emphasis on foreign investment sustainability which is indicated in MIGA’s instruments, regulations and practice encourages investors to conform investment projects to environmental regulations.
  Keywords: Foreign investment, foreign investment insurance, MIGA, Sustainable Development, sustainable investment
 • Hamed Oladi Pages 72-93
  This article is an analytical study of Clauses C and D of Article 80 of the Administrative Justice Court Act that requires persons that request voiding of regulations (voiding regulations due to contradiction with Islamic law) to express causes of law and related reasons with clarified remedy and finally refusing the application. In this study, it is revealed that Clauses C and D of Article 80 of Administrative Justice Court Act leads to violating timetable of effect of voiding due to violation of principles 166 and 167 of the Constitution and associated clauses. In practice, analyzing the precedent of jurists of Guardian Council in 2 fields of Islamic control of laws and regulations in the years 1982 to 2016 is not described as documentary and plausible. Thus, the contents of aforesaid Clauses are illegitimate limitation over fair trial and the issue of Islamic Judgment and Islam shall be eliminated from aforesaid Clauses.
  Keywords: Causes of law, Evidence of Voiding, Islamic Voiding Regulations, Administrative Justice Court, Jurists of The Guardian Council
 • Saeb Dast Peyman *, Alireza Dabirnia Pages 96-127
  The right to self-determination is amongst the most fundamental rights enumerated in human rights law. In the human rights approach, the wise man has free will and autonomy and the right to self-determination. according to the constituent power theory, the sovereignty of generations of a nation in self-determining cannot be limited in the political - legal structures created by the will of the nation. In this research, it is sought to identify the nature of the right to self-determination in the Constitution of Iran. In this regard, two points were considered: a view based on the supremacy of religion on the political will of the nation and the other one is based on the non-limitation of the will of the nation on right to self-determination. The first viewpoint is not consistent with the readings of the right to self-determination under human rights law. Although the second point is based on the human rights approach, in practice, due to the fact that constitutional principles and political structure of Iran is faced with some challenges, it is necessary for them to be resolved. Otherwise, the right to self-determination is admitted only in theory and there will be no practical effect.
  Keywords: human rights, right to self determination, founder power, constitution of the Islamic Republic of Iran, Autonomy
 • Fardin Moradkhani * Pages 130-158
  Constitutional review is one of the important concepts of constitutional law that, although begun in the nineteenth century and in the United States, grew worldwide in the twentieth century. Initially European countries and gradually other countries around the world also adopted this system.but According to their political system and history; countries have provided many models for it. This theory was founded in the twentieth century by Hans Kelsen in Austria and Germany, and the European tradition first stood against it. The most important criticism of Kelsen was provided by the great German lawyer Carl Schmitt. He believed that this system was contrary to the principle of democracy and did not correspond to the space and history of European countries. If the constitution is to be guarded, the president himself will suffice as a symbol of all people. This article attempts to examine Schmitt's most important critics to constitutional review and his foundations and solutions by looking at Germany at that time. Schmidt's critiques to date have been one of the most important critiques of constitutional review and have been revisited in many ways in many countries.
  Keywords: schmitt, kelsen, Constitutional Review, Democracy, parliament
 • Abbas Mirshekari *, Amir Zare Pages 160-191
  The attributability of actions to states within the context of investment treaty disputes and to focus on the roles played by international and domestic laws in such attributions have caught the attention of jurists in recent years. The ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, and particularly, article 3 points to the main outcome of this debate, where it does not consider domestic law irrelevant in internationally wrongful acts and stipulates that the issue is subject to international law and it will take into account the relevance of domestic law. Thus, although the characterization of an act of a State as internationally wrongful is an independent function of international law and such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by domestic law, it does not mean that domestic law is irrelevant to such description; on the contrary, it may be related in various ways. The present article attempts to examine the challenging junction of domestic and international law with regard to the attributability of actions taken within the framework of investment treaties, specifically by state-owned and para-statal entities that exercise elements of state authority.
  Keywords: “Fundamental rights”, “Private law”, “Constitutionalization of private law”, “General clauses”, “Legal system of Iran”
 • Adel Ebrahimpoor Asanjan *, Nasim Soleymani Nejad Pages 194-223

  Governments and governmental organizations have special privileges in concluding contracts to provide the public needs and protect the public interests. One of the privileges that is often addressed in Common Law systems and Commonwealth countries, and it stems from the sovereign power of the government to serve the public interests, is the “doctrine of executive necessity”. The doctrine embodies that, the government may terminate the contract without paying compensation due to some necessities such as policy changes in safeguarding public interests.  By singling out the doctrine of executive necessity from similar concepts such as termination by convenience, nationalization, expropriation and force majeure and with having an analytic view in government contracts institution in legal system of Iran and by examining related Acts and Regulations, the existing gaps will be revealed and a proposal will be made to legalize government activities under the contract.

  Keywords: executive necessity, government contracts, Public interests, public needs, Compensation
 • Naser Soltani * Pages 226-248

  The Constitution must be regarded as one of the elements of a larger order, and the political system based on it, and the "text of the constitution" is just one of these elements. The relationship between political forces and their balance, as the context in which the constitution is flowing, directly affects its life and expands it. In this article, we will draw a conception in which the constitution is not just a text but it includes also a bunch of non-written rules, which play a role in the political system. We are trying to find a fundamental notion on which this distinction is based. Legality and legitimacy are our criterions for such a distinction. We are trying to identify the moments in the political life of Iran in which these two conceptual couples (legality and legitimacy) have been revealed.  For, we will identify these categories in the system of constitutional law in Iran, and show the importance of researching them. Research on the constitutional law in Iran, with lack of these rules, cannot provide a true picture of the Constitution.

  Keywords: written constitution, unwritten constitution, legality, legitimacy, texte
 • Sanaz Kamyarrad *, Mehdi Hadavand, Safarali Kamyarrad Pages 250-282
  Cities contain more than half of the world's population. Urban sprawl and environmental degradation would cause irreparable damage to the cities and their citizens. A considerable number of the urban population suffer from the lack of human rights in the cities. Fundamental principles ought to be respected in order to achieve the desired standards of living, Human dignity and the well-being of citizens. The right to the city is an idea, recently having drawn social movements and urban designers' attention to the fact that preserving the fundamental human rights in the cities is of the essence to the extent that some countries have recognized this right in their internal documents. It is true that the community of engineers has allocated a part of their studies to the right to the city and its importance. However, such human right is not confined to the urbanization rules and it should be considered legally binding. This Article Interprets the Right to The City from legal dimension and the responsible organizations for protecting and preserving it.
  Keywords: Right to the City, Fundamental Human Rights, Urban Law, Urbanization Law, Responsible Organizations
 • Hadi Dadmehr *, Seyed Hadi Mahmoudi Pages 284-312
  The prohibition of use of force is one of the primary obligations of States under Article 4(2) of the United Nations Charter. No violation of this principle is permitted except in the case of self-defense under article 51 of the Charter or the authorization of the Security Council under chapter VII of the UN Charter. The Intervention by invitation is one of the controversial concepts in legal doctrinal debates partly because it has not been included in the Charter. Based on the latest Security Council’s practice in the case of the Gambia (invitation by an elected President who has never had effective control), the research provides new analytical findings on the theoretical self-sufficiency of the principle of intervention by invitation. The results of the survey support the argument that a President-elect, who is unable to gain power due to electoral riots, may request intervention with the explicit or implicit confirmation of their legitimacy by the SC without any reference to UN Chapter VII Resolutions.
  Keywords: Intervention by invitation, elections, Democratic Intervention, Effective Control, Democratic Legitimacy
 • Ayat Mulaee * Pages 314-343
  In the modern era, the Administration is assumed to be a service institution that should, in the ordinary and extraordinary circumstances, deliver public services. This cannot be achieved unless under the principle of the rule of law, its jurisdictions are defined. The present study, emphasizing on the crisis of COVID-19, has attempted to discuss the jurisdictional competence of the Administration in a crisis situation in Iran. Therefore, this question is addressed: regarding COVID-19 outbreak, what is the position of the Iranian legal system regarding the powers of the Administration in times of crises? to answer this question, using the descriptive-analytical research method, it is concluded that, first, the constitutional legislator does not have a clear understanding of the concept of crisis and Articles 79 and 176 are ambiguous. Second, the legislator has taken an "isolated" and "partial" attitude in expressing the crisis. As a result, it has failed to enact a comprehensive law on the state of emergency. Third, jurists have been unable to make laws in crisis due to being under the shadow of the ruling atmosphere. Therefore, "lawmaking in crisis" is a missing link in Iranian legislative system. Accordingly, dealing with the COVID-19 crisis faces serious obstacles in Iran.
  Keywords: “Extraordinary Condition”, “Emergency Condition”, “Crisis of COVID-19”, “Crisis Legal System”, “Strategic Challenges”
 • Narges Qadirli *, Hoorieh Hosseini Pages 346-373
  The international organizations have independent legal personality which makes them responsible for their own wrongdoings. Therefore, member states of these organizations, are not responsible due to their mere membership. The European Court of Human Rights' decision in the Bosphorus Case can be considered as a key case in the context of the Member States' responsibility for the actions of international organizations. In this case, the European Court of Human Rights sought to determine when member states were responsible for actions carried out in the European Union. The doctrine of equivalent protection which first introduced in the case-law of the European Court of Human Rights, and in particular in the Bosphorus case, undermines the independent personality and separate responsibility of the international organization and made an exception to it. Under this doctrine, EU member states will be internationally responsible if they do not protect fundamental human rights at a level equal to the European Convention on Human Rights. In other words, when a state transfers its competence to an organization, it is necessary to ensure that it fulfills its other international obligations. This article analyzes how the European Court of Human Rights monitors the European Union's performance in the scope of human rights.
  Keywords: International Organization Responsibility, Principle of Separation, European Court of Human Rights, Bosphorus Case, the doctrine of equivalent protection