فهرست مطالب

Pure Life - Volume:8 Issue: 28, Autumn 2021
 • Volume:8 Issue: 28, Autumn 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ذوالفقار حیدر *، دکتر. حمیدرضا رضانیا صفحات 13-38
  موضوع و اهداف

  مطالعه روح انسان از قدیم الایام مورد توجه فلاسفه بوده و فیلسوفان شرقی به ویژه هندی معتقد بودند که روح انسان ازلی است و هزاران سال است که به اجسام مختلف منتقل می شود و در نهایت در ذات برهما محو می شود. مهمترین مکتب فلسفی هندی اوپانیشادها که ودانتا نام دارد، این نظریه را در مورد روح دارد. یکی دیگر از مکتب های مورد مطالعه، حکمت متعالیه صدرالمتالهین است. با این توصیف، آیا نظریات هر دو مکتب فلسفی در مورد روح یکسان است یا متفاوت؟ در صورت وجود اختلاف، نظریه های اوپانیشادها بر اساس حکمت متعالیه چگونه باید نقد شود؟

  روش و یافته

  این مقاله از نوع تطبیقی ​​و اثری جدید در این زمینه است و منابع اصلی این پژوهش، سیر چهارگانه حکمت متعالیه ملاصدرا و سیر اکبر دارا شکوه است. اوپانیشادها اولین کتاب باستانی فلسفه هند است که توضیح می دهد; روح در تمام اجزای بدن انسان وجود دارد و تمام قوای بدن مظهر روح هستند و روح با تمام قوای خود وحدت دارد. حکمت متعالیه صدرالمتالهین نیز در فلسفه اسلامی ادعایی بیان می دارد: نفس در وحدت خود، کل قوا را شامل می شود و در تمام بدن موجود است.

  نتیجه گیری

  این مقاله به مقایسه نظریه های دو مکتب می پردازد و ایده های عمده مورد بحث عبارتند از: تعریف روح و براهین آن، غیر مادی بودن روح، رابطه روح و بدن و قوای آن، ابدیت و خلقت روح، جاودانگی و تناسخ روح.

  کلیدواژگان: روح انسان، حکمت متعالیه، اوپانیشادها
 • عبدالقادر محمدبلو*، رشید گبنگا، جیمو، احمد اولدوو، امین صفحات 39-64
  موضوع و اهداف

  غالب کسانی که دارای طرز فکر مادی هستند، معتقدند دین در این زمان که عصر حاکمیت فناوری است، جایی ندارد و به عبارتی، برای پیشرفت و رستگاری انسان در این عصر جدید، انسان بی نیاز از اعتقاد دینی است که امری منسوخ شمرده می شود؛ اما در جهان بینی دینی، ایمان نوری است که به زندگی جهت می دهد و یکی از ضروریات رستگاری دنیا و آخرت است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش ایمان به معنای رسیدن به حیات طیبه در عصر جدید است که در پرتو آیه 97 سوره نمل بیان شده است.

  روش و یافته ها

  روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که در آن داده های موجود بر اساس شواهد منطقی و متنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برآیند این تحقیق نشان داد که زندگی مومنانه واقعا شایسته و آرمانی است؛ در حالی که زندگی خالی از آن زندگی بی ارزش و ناقصی است.

  نتیجه گیری

  به همین ترتیب، زندگی پاک و نیکو بدون ایمان به خدا و اعمال صالح غیرممکن است؛ زیرا تنها در سایه ایمان است که انسان می تواند به پیشرفت های مادی و معنوی به صورت توامان دست یابد.

  کلیدواژگان: ایمان، حیات طیبه، عصر جدید
 • زیبا میرسپاسی، سید علی اصغر سلطانی *، محمدرضا یوسفی صفحات 65-94
  موضوع و اهداف

  بسیاری از محققان در قرآن کریم و اسلام درباره جنگ تحقیق کرده اند و در مورد آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. از آنجایی که قرآن کریم کتابی آسمانی و حاوی پیام های ارزشمندی برای انسان است، به کمک استعاره های مفهومی می توان تا حدودی به برخی از مفاهیم قرآنی پی برد. پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی استعاره های مفهومی «حرب» در پیکره های نمونه آیات قرآن کریم و هدف آن یافتن و شناخت استعاره های مفهومی حرب در قرآن، تبیین و طبقه بندی و سپس شرح، تفسیر و توضیح آنهاست. سوال این پژوهش این است که قرآن کریم برای عینیت بخشیدن به مفهوم انتزاعی جنگ از چه نوع استعاره های مفهومی استفاده کرده است و چگونه می توان آنها را تبیین نمود؟

  روش و یافته ها

  این پژوهش در چارچوب رویکرد تحلیل انتقادی استعاره چارتریس-بلک است که روش تحقیق کیفی است؛ از این رو به کمک نسخه سوم «نرم افزار جامع تفسیر نور» نمونه ای از 11 آیه متشکل از 9 کلمه کلیدی از ریشه حرب استخراج شد و سپس استعاره های مفهومی آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، دو استعاره مفهومی در حوزه منبع سفر و آتش استخراج شده است.

  نتیجه گیری

  بنابراین با توجه به یافته های فوق و تحقیق در مورد استعاره های مفهومی «سلم» روشن می شود که رویکرد قرآن کریم، صلح محور است.

  کلیدواژگان: حیات طیبه، حرب، نظریه استعاره مفهومی، رویکرد چارتریس-بلک
 • خدیجه احمدی بیغش*، محسن قمرزاده صفحات 95-104
  موضوع و اهداف

  نظریه شکاف آگاهی یکی از نظریه های مرتبط با حوزه نفوذ رسانه های جمعی است. طرح نظریه شکاف آگاهی در ابتدا شامل رابطه ای ساده میان وضعیت اجتماعی-اقتصادی افراد و میزان شکاف آگاهی بین گروه های مختلف بود. این بدان معناست که هر چه وضعیت اقتصادی-اجتماعی افراد کمتر باشد، دسترسی کمتری به اطلاعات دارند و بالعکس؛ اما بعدها نه تنها پایگاهی اجتماعی-اقتصادی بود که میزان دسترسی افراد به اطلاعات را تعیین می کرد، بلکه میزان آگاهی آنها از موضوعات مهم مرتبط با گروه های اجتماعی را تحت تاثیر متغیرهای دیگری مانند علاقه یا نیاز افراد به اطلاعات قرار می داد.

  روش و یافته ها

  مطالعه توصیفی-تحلیلی این موضوع نشان می دهد که نظریه شکاف دانش به معنای بی اطلاع طبقه پایین جامعه از داده ها و اطلاعات موجود نیست؛ بلکه ادعا می کند که رشد دانش در میان گروه های فرهیخته، نسبتا بالاتر است که این شکاف اطلاعاتی، روز به روز عمیق تر خواهد شد.

  نتیجه گیری

  اساس این نظریه این است که ارتباطات جمعی، نابرابری های اطلاعاتی موجود را تقویت یا افزایش می دهد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که نظریه شکاف دانش چیست و چگونه می توان بر اثرات آن تحت تاثیر نابرابری های اطلاعاتی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: رسانه، نظریه شکاف آگاهی، جامعه انسانی
 • محمدمهدی صفورائی پاریزی* صفحات 105-127
  موضوع و اهداف

  مسئله اقتصاد، شغل و معیشت یکی از ابتدایی ترین و فوری ترین مسایلی است که همیشه همراه زندگی انسان بوده و بخش عمده ای از زندگی او را تشکیل می دهد. نظام اقتصادی حاکم بر خانواده باید به گونه ای باشد که با پیشرفت زندگی انسان در هر عصری بتواند بر مشکلات و موانع موجود فایق آید.

  روش و یافته ها

  در این راستا، بررسی اقتصاد خانواده و روش های مدیریت آن، تبیین مبانی اقتصادی خانواده و نقش هر یک از اعضا در مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شناسایی الگوی صحیح مصرف در خانواده و تبیین راهکارهای موفق در مدیریت اقتصادی خانواده ضروری است. تک تک اعضای خانواده با درایت خوبی که دارند نقش پررنگی در اداره اقتصاد خانواده دارند. در این میان نقش زنان با توجه به جایگاه و مسیولیت آنان بیش از دیگران است. شناسایی هزینه ها و مدیریت درآمد در خانه، مصرف صحیح و استفاده بهینه از امکانات در نتیجه موجب تعادل، رهایی از مشکلات، کاهش اضطراب و نگرانی و حاکمیت آرامش و سکون بر فضای خانواده خواهد شد.

  نتیجه گیری

  سادگی و دوری از تشریفات، ایجاد محبت و صمیمیت، کاهش اسراف، ایجاد روحیه صبر و استقامت و توجه به فقرا از آثار اقتصاد صحیح در خانواده است. بر اساس این پژوهش، نحوه مدیریت اقتصاد خانوار مشخص شده است که در سایه آن می توان تا حدودی بر مشکلات اقتصادی موجود در خانواده ها فایق آمد.

  کلیدواژگان: اقتصاد خانواده، الگوی مصرف، نقش زنان، آموزه های دینی
 • نجات فرادی* صفحات 129-150
  موضوع و اهداف

  سوالی که در مواجهه با مسایل اجتماعی به ذهن خطور می کند این است که آیا فرد معتاد، مجرم، شرور یا منحرف اخلاقی است و باید او را مجازات کرد و حق زندگی را از او سلب نمود یا فرد معتاد، قربانی عوامل و شرایط خاصی شده است و اکنون به عنوان یک بیمار- مانند افراد مبتلا به سرطان- است و به کسی نیاز دارد که به او کمک کند و او را آنچه گرفتار شده، نجات دهد و تا بهبودی کامل به دنبال بهترین درمان باشد؟

  روش و یافته

  برخی از والدین در اثر ترس از آبروی خانواده در نزد مردم و به جای نجات فرزندان و جستجوی متخصص در این زمینه، ممکن است با خودخواهی برخورد کنند و یکی از دو روش تربیتی منفی را در مواجهه با نوجوانان معتاد خود انتخاب کنند: اول؛ ظلم شدید مانند تحقیر، ضرب و شتم و اخراج از خانه و دوم؛ بی توجهی شدید، عدم دخالت و بی اعتنایی به رفتارهای نادرست آنها. به همین دلیل است که به عنوان یک مسیولیت، سال ها این مسئله مورد بررسی و جستجو قرار گرفته تا بتوان با استفاده از شیوه های درست، فرزندان را از انواع اعتیاد نجات داد. این پژوهش، راهنمایی برای والدین و مربیان است؛ زیرا به پدیده اعتیاد در سنین نوجوانی می پردازد، دلایل روی آوردن نوجوانان به اعتیاد را برای اجتناب از آن و بررسی اثرات منفی اعتیاد بررسی می کند و مخاطبین را به روش های آموزشی، روان شناختی، رفتاری، اجتماعی و دینی راهنمایی می کند تا هر نوع اعتیاد را به صورت جداگانه درمان کنند.

  نتیجه گیری

  باید طرز فکر خود را نسبت به مسئله اعتیاد تغییر داد و معتاد را فردی بیمار دانست که موقعیتی را که در آن قرار دارد، دوست ندارد و ترجیح نمی  دهد. در عین حال باید در نظر داشت نوجوانی که گرفتار اعتیاد شده است، نمی تواند به تنهایی از شر آنچه رنج می برد، خلاص شود و نیاز به کمک دارد.

  کلیدواژگان: مسائل اجتماعی، نوجوانان معتاد، مسئولیت های والدین
|
 • Zulfiqar Haider*, Hamidreza Rezania Pages 13-38
  SUBJECT AND OBJECTIVES

  The study of the human soul was considered by philosophers since ancient times and eastern philosophers especially Indian had believed that the human soul is eternal and for thousands of years transmigrates into various bodies and eventually it would disappear in Brahma’s essence. The most important school of Upanishadic Indian philosophy that is called Vidanta has this theory about the soul. Another school under study is the transcendent wisdom of Sadr al-Muta'allehin. With this description, Are the theories of both philosophical schools about the soul, the same or different? If there are differences, how should the theories of the Upanishads be criticized on the basis of the Transcendent Wisdom?

  METHOD AND FINDING

  This article is a comparative one and is a new work in this ground, and the main sources of this research are the four journeys of the Transcenddent Wisdom of Mulla Sadra and The Sirri-Akbar of Dara Shikoh. The Upanishads is the first and ancient book of Indian philosophy explains; the soul is present in all parts of the human body and all body powers are manifestations of the soul, and the soul has unity with its all powers. The same claim is made by Transcendent Wisdom of Sadr al-Mute'allihin in Islamic philosophy. He says: The soul in its unity, is the whole of the powers and is present in all body.

  CONCLUSION

  This article will compare the theories of two schools and the major ideas which will be discussed are; The Definition of the Soul, its Proofs, The Immateriality of the Soul, The Relationship between the Soul and the Body and its Powers, The Eternity and Creation of the Soul, The Immortality and the Reincarnation of the Soul.

  Keywords: Human Soul, Transcendent Wisdom, upanishads
 • Abdulqadir Muhammad-Bello *, Rasheed Gbenga-Jimoh, Ahmed Oloduowo-Ameen Pages 39-64
  SUBJECT AND OBJECTIVES

  Most of those with a materialistic mindset believe that religion has no place in this technological age; That is to say, for the progress and salvation of man in this modern age, man is in no need of a religious belief, as it is considered obsolete. In the religious worldview, however, faith is a light that gives direction to life and it is one of the crucial requisites for salvation in this world and the Hereafter. Thus, the primary aim of this study is to examine the role of faith (i.e) in attaining a goodly pure life in this modern age in the light of verse 97 of Surah al-Naml.

  METHOD AND FINDING

  The methodology used in this research work was a descriptive-analytical research method in which the available data are analyzed based on logical and textual evidence. The outcome of this research showed that the life of a faithful is indeed worthy and ideal, while a life that is devoid of it is a worthless and imperfect one.

  CONCLUSION

  Similarly, a goodly pure life without faith in God and righteous deeds is infeasible. For it is only under the shadow of faith that man could attain both material and spiritual developments.

  Keywords: faith, Pure Life, Modern Age
 • Ziba Mirsepasi, Syed Aliasghar Soltani *, Mohammadreza Yousefi Pages 65-94
  SUBJECT AND OBJECTIVES

  Many scholars have researched “War” in the Holy Qur'an and Islam, and there is much disagreement about it. Since the Holy Qur'an is a divine book and contains valuable messages for human beings, with the help of conceptual metaphors, we can understand some of the Qur'anic conceptualizations to some extent. The present study is an attempt to study the conceptual metaphors of “Harb” in the sample bodies of the verses of the Holy Quran and its purpose is finding and understanding the conceptual metaphors of Harb in the Qur'an, their clarification and classification and then description, interpretation and explanation them. In fact, the question of this research is what kind of conceptual metaphors the Qur'an has used to objectify the abstract concept of War and how can they be explained?

  METHOD AND FINDING

  The research is in the framework of the Charteris-Black metaphor critical analysis approach which is a qualitative research method. Therefore, with the help of the third version of the “Jami Tafasir Nour Software”, a sample body of 11 verses consisting of 9 keywords is extracted from the root of Harb. Then their conceptual metaphors were examined. Based on the findings of this study, two conceptual metaphors have been extracted in the source domain of travel and fire, from which the conceptual keys of “war is travel” and “war is fire”.

  CONCLUSION

  Therefore, according to the above findings and research on the conceptual metaphors of “Selm”, it is clear that the approach of the Qur'an is peace-oriented.

  Keywords: Pure Life, Harb, Conceptual Metaphor Theory, Charteris-Black Approach
 • Khadijeh Ahmadi Bighash *, Mohsen Qamarzadeh Pages 95-104
  SUBJECT AND OBJECTIVES

  Awareness gap theory is one of the theories related to the sphere of influence of mass media. The design of the awareness gap theory initially included a simple relationship between the socio-economic status of individuals and the extent of the awareness gap between different groups. This means that the lower the socio-economic status of individuals, the less access they have to information, and vice versa; but later, it was not only the socio-economic base that determined people's access to information, but also their level of awareness of important issues related to social groups can be influenced by other variables such as people's interest or need for information.

  METHOD AND FINDING

  A descriptive-analytical study of this issue shows that the gap knowledge theory does not mean the lower class is unaware of the available data and information, but claims that the growth of knowledge is relatively higher among high-ranking groups, and this information gap It will get deeper and deeper day by day.

  CONCLUSION

  The basis of this theory is that the mass communication strengthens or increases the existing information inequalities. This research seeks to answer the question of what the theory of knowledge gap is and how its effects can be influenced by information inequalities.

  Keywords: Media, Awareness gap theory, human society
 • Mohammad Mahdi Safouraei Parizi * Pages 105-127
  SUBJECT AND OBJECTIVES

  The issue of economy, occupation and livelihood is one of the most primitive and urgent issues that always accompany human life and form a major part of his life. The economic system governing the family should be such that it can overcome the existing problems and obstacles as the human life advances in any era.

  METHOD AND FINDING

  In this regard, the study of family economy and the methods of its management, the explanation of the economic fundamentals of family and the role of each member in its management are of particular importance. It is necessary to identify the correct pattern of consumption in the family and to explain successful strategies in the family economic management. each family member with their good tactfulness has a strong role in managing the family economy. Meanwhile, women’s role is more than others considering their position and responsibility. Identifying the costs and managing the income at home brings about the right consumption and optimal usage of the facilities, resulting in balance, the salvation of problems, the reduction of anxiety and worries, and the governance of peace and tranquility on the family atmosphere.

  CONCLUSION

  Simplicity and avoidance of formalities, creation of love and intimacy, reduction of wastefulness, creation of a spirit of patience and endurance and attention to the poor are the effects of the correct economy in the family. According to this research, the how of household economy management has become clear, in the light of which the existing economic problems in the families can be partly overcome.

  Keywords: family economy, consumption patter, Women’s Role, Religious teachings
 • Najat Fradi * Pages 129-150
  SUBJECT AND OBJECTIVES

  There is a question that crosses the mind: Is the addict a criminal, an evil or morally deviant and we have to punish him and expel him from our lives Or has he become a victim of certain factors and circumstances and is now sick- as is the case of people with cancer- and needs someone to help and save him from what he is in and look for the best treatment until he is fully recovered?

  METHOD AND FINDING

  As a result of fear for the reputation of the family in front of people, and instead of saving their children and looking for specialists in this field, some parents may deal with selfishness and adopt one of two negative methods of education in dealing with their addicted teenagers. First: Extreme cruelty such as contempt, beating, and expulsion from the home. Second: Severe neglect, non-involvement, and disregard for the wrong behaviors of children. That is why, as a matter of responsibility, we have searched this area for many years to save our children from all kinds of addictions. This guide is for parents and educators as it addresses the phenomenon of addictions in teenage years, examines the reasons why teenagers resort to addiction in order to avoid it, and studies the negative effects of addiction. It is intended to guide readers to educational, psychological, behavioral, social, and religious methods to treat each type individually.

  CONCLUSION

  We have to change the way we think and consider the addict to be a sick person, not a pervert, who does not like and does not prefer the situation he is in. At the same time, we must consider that he has been trapped in addiction and cannot get rid of what he suffers from on his own.

  Keywords: Social Issues, Addicted teenagers, Parents Responsibilities