فهرست مطالب

هنرهای کاربردی - سال یکم شماره 3 (پاییز 1400)

نشریه هنرهای کاربردی
سال یکم شماره 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/02
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیرحسین پرمهر یابنده، حسین عابددوست*، زیبا کاظم پور صفحات 5-22

  در دوران اسلامی به دلیل منع استفاده از ظروف فلزی، ظروف سفالی جایگزین آن گشت که دارای نقوش و نوشتار فراوان، با موضوعات دینی و آموزشی بود. از معروف ترین سفالینه های دوره اسلامی در ایران می توان به سفالینه های نیشابور در دوره سامانیان اشاره کرد. نقوش و نوشتار این سفالینه ها فرهنگ و هنر آن دوران را به نسل های بعد منتقل کرده است. نظریه بینامتنیت، بیان می دارد که هیچ متنی اتفاقی و بدون گذشته خلق نمی شود، بلکه همیشه از پیش، چیزی یا چیزهایی وجود داشته است. حروف نگاری اسلامی تاثیرات زیادی در تایپوگرافی معاصر ایران گذاشته است. هدف پژوهش بررسی لوگوتایپ های معاصر ایران بر اساس پیش متن های اسلامی آن در سفالینه های نیشابور است. بررسی نوع بینامتینت (تراوسیسمان و پاستیش) در آثار از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. مساله پژوهش ارتباط بین لوگوتایپ های معاصر ایران و حروف نگاری اسلامی است. با توجه به آثار مورد مطالعه، فرضیه پژوهش بر این نکته استوار است که به دلیل فرم نوشتاری، شباهت زیادی بین دو حوزه وجود دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری مطالب اسنادی از طریق فیش برداری و تصویرخوانی است. تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به جهت شباهت فرم نوشتاری زبان فارسی با فرم نوشتاری زبان عربی، می توان نمودی از هنر اسلامی را در لوگوتایپ های معاصر ایران مشاهده کرد. به عبارت دیگر، تایپوگرافی معاصر ایران تحت تاثیر هنر خوشنویسی اسلامی قرار گرفته است. در بسیاری موارد می توان استفاده از اشکال و فرم های به کار رفته در نوشتار سفالینه های نیشابور، مانند فرم گیاهی را در لوگوتایپ های معاصر ایران مشاهده کرد. نمونه های انتخابی در سفالینه های نیشابور به خط کوفی نوشته شده اند و نمونه های موردی نیز با الهام از خط کوفی طراحی شده اند. بر اساس نظریه بینامتنیت ژنت، تمامی لوگوتایپ ها به دلیل ویژگی هایی چون تغییر در فرم، محتوا و همچنین اضافه شدن متن جدید به آن ها، در نوع پاستیش جای می گیرند.

  کلیدواژگان: حروف نگاری، سفالینه های نیشابور، لوگوتایپ های معاصر ایران، بینامتنیت، ژنت
 • راضیه مختاری دهکردی*، مریم واعظی زاده صفحات 23-37

  چگونگی تحلیل مولفه ساختارشکنی در طراحی لباس با تاکید بر آثار مایسن مارتین مارجیلا مسئله اصلی این پژوهش است. ساختار شکنی یکی از مولفه های دوران پست مدرن است. پست مدرنیسم از مهم ترین جنبش های فلسفی، فرهنگی و هنری روزگار معاصر است. مجموعه عقاید پیچیده ای که در نیمه دوم قرن بیستم و در واکنش به مدرنیسم و تحت تاثیر هوشیاری عمومی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. پست مدرنیسم به مکتب فلسفی، فرهنگی و هنری اشاره دارد که فاقد سلسله مراتب مرکزی با اصول ساخت یافته مشخص است و در مجموع مغایر با فلسفه و زیبایی شناسی مدرن است. ساختارشکنی به عنوان رویکردی شاخص از هنر این دوره است که ردپای آن در آثار بسیاری از هنرمندان پست مدرن همچون مایسن مارتین مارجیلا به چشم می خورد. این طراح بلژیکی در میان موج طراحان مد معاصر جایگاهی پیشگام دارد؛ به طوری که واژه مد ساختارشکن اولین بار برای توصیف مجموعه های او به کار رفت. این مقاله با رویکردی کیفی و ماهیتی توصیفی- تحلیلی بر آن است تا مولفه ساختارشکنی را در آثار طراحی لباس این هنرمند معرفی و شناسایی کند هم چنین با شناخت این مولفه در شیوه ها، ایده ها و زمینه های نمایش آثار وی به معرفی سهم و جایگاه این هنرمند به عنوان یکی از هنرمندان آغازگر جریان پست مدرنیسم در طراحی لباس بپردازد. ظهور مولفه ساختارشکنی که یکی از اصلی ترین مولفه های دوران پست مدرن است که آن را در آثار مارجیلا به چندین حالت مشاهده و طبقه بندی کرد. ظهور مولفه ساختارشکنی در آثار مایسن مارتین مارجیلا نه تنها جایگاه وی را به عنوان یکی از پیشگامان جریان پست مدرنیسم در طراحی لباس تثبیت کرده است، بلکه به گونه ای او را در خلق آثاری شاخص برای بیان ایده ها و مفاهیم دیگر این جریان همچون کارناوال،گروتسک، زرق و برق، زمان و سایر مولفه های ساختارشکنی یاری می رساند.

  کلیدواژگان: ساختارشکنی، پست مدرنیسم، طراحی لباس، مایسن مارتین مارجیلا
 • بهرام حمیدی*، کامران افشار مهاجر صفحات 38-56

  پوسترهای تایپوگرافی بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ظرفیت های بیانی در انطباق یافتن و شکل پذیری در ساختارهای متکثر به عنوان مهمترین رویکرد تصویری در طراحی گرافیک ایران مطرح شد. فرایند شکل گیری این جریان فارغ از ارزش های زیبایی شناسی آن تابع شرایط و تحولات فرهنگی و اجتماعی بوده که در بستر آن موجب ظهور و تداوم تایپوگرافی فراتر از مقوله طراحی گرافیک به شکلی از جریان هنر معاصر گردید. بعد از دهه هفتاد شمسی با نوسازی جامعه و تغییرات کلان محیطی به تحولات گسترده در وجوه مختلف اجتماعی منتهی شد و علاوه بر تاثیر بر شکل گیری و فعالیت بسیاری از جریان های فرهنگی و هنری، ابعاد نوین و ساختارشکنانه را در طراحی گرافیک ایران رقم زد که بارزترین وجه آن در ظهور پوسترهای تایپوگرافی است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد عوامل گرایش طراحی گرافیک ایران به طراحی پوسترهای تایپوگرافی بعد از انقلاب اسلامی را بررسی نماید. هدف این پژوهش، مطالعه نقش عوامل محیطی به عنوان بستر شکل گیری پوسترهای تایپوگرافی و شناخت عوامل درون صنفی در توسعه و گسترش این جریان است. روش پژوهش مبتنی بر تبیین تاریخی و اهداف کاربردی است و بررسی فرایند شکل گیری پوسترهای تایپوگرافی بر نقاط عطف تاریخی متمرکز شده است. در این روش اسناد و مستندات گذشته مطالعه شده و ارزشیابی واحدهای تحلیل به عنوان شاخص های پژوهش مورد تاکید قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که بستر محیطی و تغییرات فرهنگی زمینه ظهور تایپوگرافی فارسی در طراحی جلد کتاب های سیاسی و دینی در نیمه دهه هفتاد را فراهم آورد و در دهه هشتاد جامعه طراحان گرافیک نیز با تشکیل گروه های هنری، برپایی نمایشگاه، چاپ کتاب، کارگاه های آموزشی، سخنرانی ها و کسب جوایز و همچنین حمایت های نهادی در برگزاری نمایشگاه ها، شرایط لازم برای سوق یافتن طراحی گرافیک ایران به سمت طراحی پوستر تایپوگرافی را رقم زدند.

  کلیدواژگان: پوسترهای تایپوگرافی، انقلاب اسلامی، طراحی گرافیک، عوامل محیطی
 • مهناز شعبانی* صفحات 57-75

  جنبش سورریالیسم پس از جنگ جهانی اول در سال 1924 توسط آندره برتون و متاثر از نظریات زیگموند فرویددر باب نیروهای ناخودآگاه ذهن، پایه گذاری شد و از آنجا که فعالان این عرصه به برتری حواس بینایی اعتقادیراسخ داشتند، عکاسی را ارزشمندترین وسیله ی بیانی جهت کاوش ناخودآگاه بصری انسان و ماهیت انعکاسیافکار او برمی شمردند. در این مقاله، با اذعان به این امر که فروپاشی هنجارهای رایج و ارایه ی تصویری نامتعارفاز واقعیت یافت شده، از اصول بنیادین ساختار سورریالیسم است به تحلیل ماهوی و هم ارزی بصری آثار یکی ازهنرمندان نامدار عرصه ی عکاسی قرن بیستم، به نام "بیل برانت" با این نهضت پرداخته شده است که دغدغه ی آثارش در ساحت مداقه ی سورریالیستی در بدن انسان و حصول به واقعیتی فراتر از عناصر دیداری محض، به وضوح قابل نشان یابی است. برانت، عکاسی است که فارغ از انتخاب موقعیت و مکان مناسب، با تسلط و شناخت تمهیدات عکاسی سورریالیستی همانند: اثرپذیری نوردهی های گوناگون، فاصله های غیر معمول دوربین و سوژه ، بازنمایی انعکاسهای پدیدار شده و کادر بندیهای نا متعارف و هنجارشکن، جایگاه خود را به عنوان عکاسی که "هنر دیدن" را به کمال آموخته است، به اثبات می رساند. حاصل این جستار، مهر تاییدی است بر این امر که آثار برانت، برآیند خودکاوی ذهنی و تجلی ضمیر ناخودآگاهی است که خوانشی غریب، پیچیده و نامتجانس از واقعیت و قراردادهای ساده بصری که همانا غایت نهایی نگرش سورریال به پیرامون بوده است را هنرمندانه به منصه ی ظهور در می آورند.

  کلیدواژگان: سوررئالیسم، ضمیرناخودآگاه، عکاسی فراواقعگرا، بیل برانت
 • اسماعیل نصری*، احمد صالحی کاخکی، نادر شایگان فر صفحات 76-93

  مطالعه و طبقه بندی نقوش انسانی سفالینه های زرین فام سده های میانه کاشان (مطالعه موردی: ظروف زرین فام موزه آبگینه و سفالینه های ایران)چکیدهپس از گذشت حدود دو سده از ظهور اسلام، به تدریج تولید سفال در ایران دستخوش تغییراتی شگرف شد و نقش مایه های انسانی به یکی از مهم ترین عناصر تزیینی سفال زرین فام دوران سلجوقی و ایلخانی بدل گشت. مهم ترین سهم هنرمندان این سده ها در ساخت، ابداع و تکامل سفال های زرین فام است که نقوش انسانی به دفعات و تعداد زیاد بر روی این نوع سفال ها به چشم می خورد. نقوش انسانی (مرد و زن) در سفال زرین فام دوران میانه که بر مبنای فرهنگ و تمدن زمان خود بر روی این سفال ها منعکس گردیده حایز اهمیت فراوان است. لذا این پژوهش با محوریت مطالعه نقوش انسانی بر سفال زرین فام ساخته شده در کاشان در طی اعصار میانی اسلامی و با بررسی سفال های زرین فام موزه آبگینه و سفالینه های ایران و شناساندن آن آغاز شد. از این رو هدف از این مقاله آشنایی و تامل با انواع نقوش انسانی در سفالینه های زرین فام سده های میانه کاشان در نهایت طبقه بندی این نوع نقوش است. در این راستا سعی شده است به این پرسش که نقوش انسانی سفالینه های مورد مطالعه در برگیرنده چه نوع صحنه هایی هستند؟ پاسخ داده شود. روش مطالعه در پژوهش حاضر شیوه توصیفی- تاریخی است و از منابع کتابخانه ای و گردآوری میدانی جهت تبیین موضوع استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است نقوش انسانی به عنوان مهم ترین تزیینات سفالینه های زرین فام در شش گروه، عمدتا در متن کاسه ها و بشقاب ها به کار رفته اند. همچنین این آثار علی رغم اینکه از تنوع تزیینی مختلف برخوردار هستند، نگاره اصلی تزیین بر عهده نقوش انسانی است.

  کلیدواژگان: کاشان، سفال زرین فام، نقوش انسانی، طبقه بندی، موزه آبگینه
 • فتانه محمودی*، فاطمه یزدانی صفحات 94-109

  تمبر پستی عنصری تصویری است، که تصاویر بر روی آن دیدگاه های رسمی هر حکومتی را پیرامون مسایل گوناگون بیان می کند، و گفتمان های قدرت موجود در جامعه را در لایه های پنهان و آشکار این عناصر تصویری نشان می دهد. این عنصر بصری با بهره گیری از زبان تصویر بازنمود دقیقی از فرهنگ جامعه می باشد و خوانش آن نیازمند شناختی درست از رابطه ی بین سطوح زبانی (صورت و محتوا) دارد.   تحلیل گفتمان رابطه میان جامعه، قدرت و ایدیولوژی را به وسیله آشکار کردن شاخصه های گفتمان مدار نمایان می کند؛ و بر این تاکید دارد که جامعه چیزی نیست مگر تشکیل شده از گفتمان های گوناگون. از این رو هر کشوری برای متمایز کردن خود با دیگران به برجسته کردن نمادهایی که بیانگر ایدیولوژی جامعه خود بوده، پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و از نوع کیفی با هدف شناسایی محورهای گفتمانی رایج در تمبرهای فرهنگی دو دوره از تاریخ ایران (حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی) و ساز و کارهای گفتمان قدرت در آن ها از نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه در خوانش تمبرها بهره گرفته، و با بررسی این عناصر تصویری_ نوشتاری در تلاش است تا دریابد که چگونه تمبرها با بهره گیری از مولفه های فرهنگی و جامعه شناختی، ایدیولوژی حاکم بر هر دوره ای را به عنوان فرهنگ غالب و مسلم به تصویر می کشند. نتیجه نیز بیانگر این می باشد که در تمبرهای سیاسی و فرهنگی همواره مولفه های گفتمانی رابطه ای مستقیم با ایدیولوژی و قدرت دارند؛ و با بررسی این ساختار ها می توان گفت گفتمان غالب در دوران پهلوی ، گفتمان باستان گرایی، قدرت شاه و بازتولید هویت های فرهنگی و ملی در قالبی نو بوده؛ و در دوره جمهوری اسلامی نیز گفتمان اسلام، شهادت و حفظ ارزش های اسلامی و انقلابی نقش مهمی دارند.

  کلیدواژگان: تمبر، تحلیل گفتمان، لاکلاو و موفه، گفتمان قدرت، دوره پهلوی، جمهوری اسلامی
|
 • AmirHossein Pormehr Yabandeh, Hossein Abeddoost *, Ziba Kazempoor Pages 5-22

  Due to the restriction of metal utensils throughout the Islamic period, pottery was a substitute, with many designs and inscriptions depicting religious and educational themes. Among the most notable potteries of Iran's Islamic period is the pottery of Nishapur from the Samanid dynasty. The designs and inscriptions on these potteries have passed on cultural and aesthetic knowledge from one generation to the next. According to intertextuality theory, no text is formed arbitrarily or without context but is dependent on previous texts or contents. The Islamic typographic technique has had a significant impact on contemporary Iranian typography. This research aims to examine contemporary Iranian logotypes through the lens of their Islamic connotations in Nishapur potteries. Another goal of this study is to look at the intertextuality types between these works (Travestissement and Pastiche). The research issue is the relationship between contemporary Iranian logotypes and Islamic typography. According to the studied works, the research hypothesis is based on the fact that due to the written form, there are many similarities between the two areas. This study is descriptive-analytical in terms of methodology. The data collection method is based on library review (i.e., note-taking and image analysis) and data analysis was done qualitatively. The findings indicate that, in terms of similarity between Persian and Arabic written forms, the effects of Islamic art can be seen in contemporary Iranian logotypes. In other words, Islamic calligraphy has influenced contemporary Iranian typography. In many cases, the use of shapes and forms used in the typography of Nishapur potteries, such as plant forms can be seen in contemporary Iranian logotypes. Selected specimens in Neishapur potteries are written in Kufic script and case specimens are inspired by Kufic script. According to Genette’s intertextuality theory, all logotypes fall into the category of Pastiche intertextuality due to features such as changes in form, content, and the addition of new text.

  Keywords: Typography, Nishapur potteries, Contemporary Iranian logotypes, Intertextuality, Genette
 • Razieh Mokhtari Dehkordi *, Maryam Vaezizade Pages 23-37

  How to analyze the deconstruction component in clothing design with emphasis on the works of Maison Martin Margila is the main issue of this research. Deconstruction is one of the components of the postmodern era. Postmodernism refers to a philosophical, cultural, and artistic school that lacks a central hierarchy with distinct structured principles and is fundamentally at odds with modern philosophy and aesthetics. Many artists have performed in the field of deconstruction, including Belgian designer Maison Martin Margila, a leading figure in the wave of contemporary fashion designers; The term deconstructionist fashion was first used to describe her collections. This article, with a qualitative approach and descriptive-analytical nature, intends to introduce and identify the deconstruction component in the costume design works of this artist. This artist as one of the initiators of postmodernism in clothing design. The emergence of a deconstructive component in the works of Maison Martin Margila has not only established his position as one of the pioneers of postmodernism in costume design, but also in the creation of outstanding works to express other ideas and concepts of this current such as carnival. Grotesque helps glamor, time and other deconstructive components. Other results of this research show that in Margila's works, one can see an enthusiasm for a certain path and determination and rethinking in traditional fashion techniques. Margila shows that she has changed her design direction and is following her own rules, and this has been the idea behind the deconstruction in her work. Margila has been in the past for a long time, while deconstructing and denying common concepts, and shows that Derrida's concepts can be seen in the work of this Belgian designer. The concept that is deconstructed from his philosophical texts is also that Martin Margila's works do not speak only of a simple and meaningless subject and try to interpret the concept of beauty, and he exaggerates the usual sizes and shapes, compares and proportions and with The use of different materials in other fields, but in the case of clothing, created an opportunity to go beyond the fixed framework of clothing in the fashion world.

  Keywords: deconstruction, postmodernism, Fashion Design, Maison Martin Margiela
 • Baharam Hamidi *, Kamran Afshar Mohajer Pages 38-56

  Typographic posters after the Islamic Revolution were considered as the most important visual approach in graphic design in Iran due to their expressive capacities in adaptation and ductility in multiple structures. The process of formation of this movement, regardless of its aesthetic values, is subject to cultural and social conditions and developments, in the context of which typography emerged and continued beyond the category of graphic design as a form of contemporary art.After the seventies, with the modernization of society and macro-environmental changes, it led to extensive changes in various aspects of society. In addition to influencing the formation and activity of many cultural and artistic currents, it has created new and deconstructive dimensions in Iranian graphic design, the most obvious aspect of which is the emergence of typographic posters.In this regard, this study intends to examine the factors of Iranian graphic design tendency to design typographic posters after the Islamic Revolution. The purpose of this study is to study the role of environmental factors as a basis for the formation of typographic posters and to identify the factors within the union in the development and expansion of this trend. The research method is based on historical explanation and practical goals, and the study of the process of forming typographic posters is focused on historical milestones. In this method, past documents are studied and the evaluation of analysis units is emphasized as research indicators. Studies show that the environmental context and cultural changes paved the way for the emergence of Persian typography in the design of the cover of political and religious books in the mid-seventies. And in the eighties, the graphic designers community formed the necessary conditions for the graphic design of Iran to design typographic posters by forming art groups, setting up exhibitions, publishing books, training workshops, lectures and winning awards, as well as institutional support in holding exhibitions.

  Keywords: Typographic posters, Islamic Revolution, Graphic Design, Environmental factors
 • Mahnaz Shabani * Pages 57-75

  Inspired by Freud's notion of the unconscious, the surrealist movement was founded by André Breton after World War I in 1924. Since the surrealists put particular emphasis on the dominance of visual faculty over other human senses, they had high regard for photography as an invaluable means of expression that could help reveal the visual unconscious as well as the reflective nature of human thoughts. In view of the fact that disintegration of prevalent norms and presentation of an extraordinary image of the perceived reality is one of the fundamental principles of surrealism, this paper seeks to analyze the visual dimension of the works of Bill Brandt, a well-known photographer of the 20th century, whose surrealist concerns are clearly visible in his close inspection of human body as well as in his attempts at obtaining a reality that is above purely visual elements. Apart from selecting the proper location and time, Brandt proves his thorough understanding of 'the art of seeing' by a full command of surrealist techniques of photography such as the effects of different exposures, unusual distance between the camera and the subject, representation of visible reflections, and iconoclastic framings. Reflecting on the visual structure and extracting the inner themes of this photographer's works and, consequently, deciphering their profound impact on the audience, has forced the researcher to search for a much more original perspective with an implicit reference to his works. this research, the equivalence and contemplative similarity of his works with the thoughts of the Surrealism movement and their dominant action and definite theme have been examined. Although a tangible and close relationship with the original work is a conventional and necessary approach to establish an efficient flow of thought and organize the interpretations, but the lack of access to this possibility and the limitation of referable sources, has caused the scope of analysis and substantive effects of this artist. The result of personal thoughts and based on internal menus, continuous periodic studies and mental archives to be written. Also, there has been a lot of effort to synchronize images with adjacent documentary theories.The proposed interpretations will be better and deeper understood and the scope of the mentioned references and references will be clearly revealed.The conclusion of the paper is evidence of the fact that Brandt's works result from deep self-examinations of the mind and the unconscious which make possible strange, sophisticated, and heterogeneous readings of reality and simple visual conventions. .this is the ultimate goal of surrealism in perceiving the surrounding environment.

  Keywords: surrealism, the unconscious, surrealist photography, Bill Brandt
 • Esmaiel Nasri *, Ahmad Salehi kakhki, Nader Shayganfar Pages 76-93

  About two centuries after the rise of Islam, the production of pottery in Iran gradually underwent dramatic changes. The pottery decorations, which were initially without patterns and simple, gradually expanded and human motifs became one of the most important decorative elements of the Lustre pottery of the Seljuk and Ilkhanid eras. The most important contribution of the artists of these centuries is in the construction, invention and evolution of Lustre pottery, in which human motifs can be seen many times on this type of pottery. Human motifs (male and female) are of great importance in the medieval Lustre pottery, which is reflected on these pottery based on the culture and civilization of its time. Therefore, this research began with the focus on studying and examining the Lustre pottery of the Glassaware and Ceramic's Museum of Iran's. and introducing it. Therefore, the purpose of this article is to get acquainted with and reflect on the types of human motifs in the studied Lustre pottery. Finally, to classify these types of motifs. In this regard, an attempt has been made to the question of what kind of scenes do the human motifs of the studied pottery contain? To be answered. The study method in the present study is descriptive-historical method and library resources and field collection have been used to explain the subject. The results indicate that human motifs as the most important ornaments of Lustre pottery in six groups, mainly used in the text of bowls and plates. Also, despite the fact that they have a variety of different decorations, the main image of the decoration is the responsibility of human motifs.

  Keywords: Kashan, Luster, Human Role, Classification, Abgineh Museum
 • Fattene Mahmoodi *, Fateme Yazdani Pages 94-109

  Discourse analysis of postal stamps with cultural theme in two periods ofPahlavi and the Islamic Republic of IranThe postal stamp is a visual element, in which the pictures express the official views of each government on various matters and easily showcase the discourses of power in society in both covert and overt layers of these visual elements. This visual element uses image language to accurately represent the culture of society.Discourse analysis reveals the relationship between society, authority and ideology by revealing discourse-oriented indicators, emphasizes that society is nothing but a composition of different discourses; Therefore, in order to distinguish itself from others, each country has highlighted the symbols that express the ideology of its society. This research asks the question of what discourse basis are in the cultural themed postal stamps of the Pahlavi period and the Islamic Republic of Iran? And also what discourse could hegemonicize itself in these stamps and exclude or marginalize other discourses? By using descriptive, analytical, comparative and qualitative methods with the aim of identifying the common discourse basis in the cultural themed stamps of these two periods and the mechanisms of power discourse in them, the theory of Laclau and Mouffe discourse analysis in studying this stamps has been used. The result also indicates that In cultural stamps, discourse factors have a direct relationship with ideology and authority. By examining these structures, it can be said in the cultural stamps of the Pahlavi era, the dominant discourses are the discourse of antiquarian values, the power of the King and the rebranding of cultural and national identities in a new format; And dominant discourses in the period of the Islamic Republic are, the discourse of Islam, martyrdom and preservation of Islamic and revolutionary values.And dominant discourses in the period of the Islamic Republic are, the discourse of Islam, martyrdom and preservation of Islamic and revolutionary values.

  Keywords: Stamp, discourse analysis, Laclau, Mouffe, authority Discourse, Pahlavi era, Islamic Republic