فهرست مطالب

نشریه هنرهای کاربردی
سال سوم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین صدیقیان*، اسماعیل شراهی صفحات 5-22
  استان مرکزی با وجود کمتر شناخته شدن، یکی از مناطق برخوردار از آثار چوبی کهن است. در محدوده این استان تعداد زیادی اثر چوبی از قرون مختلف اسلامی شناسایی شده که عمدتا شامل صندوق های چوبی دوره صفویه هستند. این صندوق-ها امروزه بعضا در داخل برخی از امام زاده های استان نگهداری می شوند که بنا به دلایل گوناگون، دسترسی مستقیم به برخی از آنها امکان پذیر نبوده یا تا حد زیادی تخریب شده اند. از این روی ضرورت داشت که تا پیش از تخریب بیشتر این آثار یا حتی مفقود شدن آنها، در پژوهش مستقلی به بررسی و مطالعه آنها پرداخته شود. در همین ارتباط لازم به ذکر است که تاکنون در مورد این صندوق ها هیچ گونه پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مطالعه صندوق های چوبی دوره صفوی در محدوده استان مرکزی است. ماهیت پژوهش حاضر بنیادی بوده و به شیوه توصیفی - تحلیلی و بر پایه مطالعات میدانی و کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با انجام این پژوهش 20 صندوق یا محجر چوبی متعلق به دوره صفوی شناسایی شد که عمدتا متعلق به زمان حکومت شاه طهماسب هستند. در این صندوق ها، شیوه های مختلف تزیینی شناسایی شد که بعضا سبکی محلی دارند. این آثار در برخی مراکز استقراری استان مانند کاسوا ساخته شده و عمدتا شعایر مذهبی تشیع جعفری روی آنها نوشته شده است.ا انجام این پژوهش 20 صندوق یا محجر چوبی متعلق به دوره صفوی شناسایی شد که عمدتا متعلق به زمان حکومت شاه طهماسب هستند. در این صندوق ها، شیوه های مختلف تزیینی شناسایی شد که بعضا سبکی محلی دارند. این آثار در برخی مراکز استقراری استان مانند کاسوا ساخته شده و عمدتا شعایر مذهبی تشیع جعفری روی آنها نوشته شده است.ا انجام این پژوهش 20 صندوق یا محجر چوبی متعلق به دوره صفوی شناسایی شد که عمدتا متعلق به زمان حکومت شاه طهماسب هستند. در صندوق ها، شیوه های مختلف تزیینی شناسایی شد
  کلیدواژگان: صندوق قبر چوبی، محجر، دوره صفویه، استان مرکزی
 • سعید امیرحاجلو* صفحات 23-42
  بیان مساله: گسترش حرم مطهر رضوی از سده سوم هجری در پی دفن پیکر مطهر امام رضا (ع) در سناباد نوغان آغاز و مدفن امام (ع) به کانونی برای شکل گیری شهر مشهد در نزدیکی طوس باستان تبدیل شد. پس از آن، حکام و رجال با اهداف مختلف و خاص، از بازسازی حرم و آراستن آن حمایت کردند. اما مساله اصلی، زمینه ها و محرک های مهم برای توجه به معماری و تزیینات آستان قدس است.پرسش: پرسش اینست که اهتمام در بازسازی بناهای حرم و آراستن آن با زینت های معمارانه، چه نقشی در مشروعیت سلاطین داشته و گفتمان های مشروعیت حاکمان دوران اسلامی، چگونه در معماری و تزیینات آستان قدس نمود یافته است؟ فرضیه: بر پایه پرسش فوق، این فرضیه مطرح شده که سلاطین سنی و شیعه ایران، پایه های مشروعیت حکومت خود را استوار بر جایگاه امام رضا (ع) در باور جامعه می دیدند و با بازسازی یا آراستن حرم و اتصال و پیوند با خاندان امامت، در پی کسب مشروعیت در نزد عموم بودند.
  هدف
  اهداف مقاله، نشان دادن جایگاه حضرت رضا (ع) در نزد سلاطین شیعه و سنی ایران و نقش معماری و تزیینات آستان قدس در مشروعیت بخشی به حکومت های ایرانی است.
  روش
  داده ها به روش اسنادی گردآوری شده و به تحلیل نقش حاکمان سنی و شیعه در روند گسترش حرم و آرایه های معماری آن و مشروعیت خواهی آنان در سایه توسعه معماری و تزیینات آستان قدس پرداخته شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان میدهد در گفتمان مشروعیت سیاسی و مذهبی حاکمان، شخصیت امام رضا (ع) و مدفن او جایگاه محوری داشت و توسعه معماری و تزیینات آن، ابزار و روشی برای کسب مشروعیت محسوب می شد. افزون بر سلاطین شیعه، برخی از متعصب ترین سلاطین سنی مذهب نیز با آگاهی از مشروعیت ولایت امام نزد عموم مردم به ساخت یا بازسازی بناهای حرم و آراستن آن اقدام نموده اند تا مشروعیت سیاسی و دینی حکومت را تضمین نمایند.
  کلیدواژگان: معماری آستان قدس رضوی، تزیینات حرم امام رضا (ع)، سلاطین سنی و شیعه، مشروعیت سیاسی، مشروعیت دینی
 • علی نعمتی آبکنار*، محمد غلام نژاد صفحات 43-62
  سفالگری عصر قاجار برخلاف معماری و کاشی کاری این عصر، کمتر موردمطالعه پژوهشگران و محققان باستان شناسی و تاریخ هنر عصر قاجار قرار گرفته و اطلاعات ما از سفالگری عصر قاجار در مقایسه با سایر دوره های تاریخ هنر اسلامی، بسیار اندک است. اگرچه در برخی از سفرنامه های این عصر، به برخی از مراکز تولید سفال در ایران اشاره شده است، هنوز اطلاعات جامعی از تکنیک ها و ابداعات سفالگری در این دوره و همچنین مراکز اصلی تولید و توزیع سفال در ایران عصر قاجار در دست نیست. در عملیات نوسازی و مرمت مجموعه تاریخی اتحادیه در محله لاله زار تهران که در سال های 1394 و 1395 انجام شد، حجم زیادی از سفال های مربوط به اواسط عصر قاجار، به ویژه عصر ناصری (1264-1313ق) به دست آمد که در پژوهش حاضر، موردبررسی و طبقه بندی قرار گرفته اند. با توجه به داده های به دست آمده، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که سفال های تولیدشده در نیمه دوم عصر قاجار در تهران، از نظر ویژگی های تزیینی و فرم های سفالی، دارای چه خصوصیاتی بوده و کدام دسته از گونه های سفالی و الگوهای تزیینی در این مجموعه سفالی، بیشتر تکرار شده است. در نتیجه این مطالعه، طیف گسترده ای از لعاب ها و تکنیک های تزیینی و فرم های سفالی شناسایی شد که در متن مقاله به آن ها اشاره شده است.
  کلیدواژگان: سفالگری، عصر قاجار، مجموعه تاریخی اتحادیه، گونه شناسی سفال
 • علیرضا مولائی* صفحات 63-83

  بشر از گذشته تا کنون با انواع معلولیت، ناتوانی و محدودیت ها مواجه بوده است. با توجه به افزایش جمعیت و در پی آن افزایش شهرنشینی، امروزه از مهم ترین چالش های پیش روی مدیریت شهری مسیله ی معلولیت شهرهاست. شهر معلول به شهری گفته می شود که مناسب استفاده ی تمامی افراد جامعه نباشد و همگان به راحتی نتوانند از معابر، حمل و نقل، اماکن خدماتی و سایر فضاهای آن استفاده کنند که بخش بزرگی از این معلولیت متوجه شهر و مدیریت شهری می شود و اگر از الان فکری برای فراهم کردن حیات شهری مطلوب افراد دارای معلولیت نشود، به معلولیت و ناکارامدی شهرها دامن زده خواهد شد و فاصله نیز تا عدالت شهری زیاد خواهد شد. به همین خاطر معلولیت شهری به عنوان مسیله ی پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش شناسایی و تدقیق شاخص های سنجش معلولیت شهر و همچنین ارزیابی معلولیت تمامی محله های شهر سمنان است که فرضیه ی پژوهش، معلولیت بیشتر در محلات پیرامونی و معلولیت کمتر در محلات میانی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اسنادی و ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. اطلاعات وارد شده در نرم افزار SPSS منجر به ایجاد 6 عامل برای سنجش میزان معلولیت شهر شده است. شاخص هایی که باعث ضعف این محلات شده اند نیز مشخص گردید. توزیع فضایی معلولیت محله ها و همچنین محله هایی که به توجه بیشتری نیاز دارند به صورت نقشه به نمایش در آمد. با توجه به توزیع فضایی، در مورد شهر سمنان اینطور می توان نتیجه گرفت که به طور کلی معلولیت محله هایی که در مرکز شهر قرار دارند نسبت به محله-هایی که در پیرامون شهر واقع شده اند کمتر است و می توان گفت که تا کنون توجه بیشتری به محلات مرکزی شده است و به محلات پیرامونی رسیدگی کمتری شده است. در آخر نیز پیشنهادهایی برای کاهش معلولیت شهرها ارایه گردید.

  کلیدواژگان: شهر، شهرسازی، معلولیت، شهر معلول، کیفیت زندگی
 • میثم علیئی* صفحات 84-106
  مسجد جامع شهر بسطام، در فاصله ی اندکی از ارسن بایزید بسطامی، یکی از قدیم ترین مساجد ایران است. پیشینه ی مسجد به دوران ابتدای اسلامی بازمی گردد. کتیبه های متعدد و همچنین نقوش و تزیینات مختلفی در اطراف محراب و دیوار قبله ی مسجد جای دارد که از نظر هنری، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، آیینی و اجتماعی دارای اهمیت است و ظاهرا عمده تزیینات و کتیبه های فعلی، متعلق به عصر ایلخانان است. هدف از انجام این پژوهش، مشخص کردن قدمت کتیبه های این اثر و همچنین روشن کردن نوع خطوط بکار رفته در آن و همچنین مضامین موجود در آنها و نیز معین کردن هنرمندان، حامیان و کسانی است که در ساخت این بنا دخیل بوده اند. نتایج این پژوهش که به شیوه ی توصیفی تحلیلی است و داده های آن به صورت مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی گردآوری شده، بیانگر آن است که عمده ی این کتیبه ها مربوط به عصر ایلخانی است. همچنین نقش پررنگ افراد مختلف فرهنگی، مذهبی و عرفانی همچنین اشخاص سیاسی و هنرمند در ساخت و پرداخت آثار هنری این مسجد و همچنین تنوع تزیینات و خطوط از دیگر نتایج این پژوهش است.مسجد جامع شهر بسطام، در فاصله ی اندکی از ارسن بایزید بسطامی، یکی از قدیم ترین مساجد ایران است. پیشینه ی مسجد به دوران ابتدای اسلامی بازمی گردد. کتیبه های متعدد و همچنین نقوش و تزیینات مختلفی در اطراف محراب و دیوار قبله ی مسجد جای دارد که از نظر هنری، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، آیینی و اجتماعی دارای اهمیت است و ظاهرا عمده تزیینات و کتیبه های فعلی، متعلق به عصر ایلخانان است. هدف از انجام این پژوهش، مشخص کردن قدمت کتیبه های این اثر و همچنین روشن کردن نوع خطوط بکار رفته در آن و همچنین مضامین موجود در آنها و نیز معین کردن هنرمندان، حامیان و کسانی است که در ساخت این بنا دخیل بوده اند. نتایج این پژوهش که به شیوه ی توصیفی تحلیلی است و داده های آن به صورت مطالعات
  کلیدواژگان: کتیبه، تزیینات معماری، ایلخانی، بسطام، مسجدجامع
 • عاطفه شفیعی* صفحات 107-125

  تذهیب از هنرهای تزیینی ایرانی- اسلامی است که در نسخه های ادوار مختلف قابل مشاهده است و هنرمندان آثار نفیس قابل توجهی در این زمینه خلق کرده اند. دوره صفوی و قاجار هر کدام به فراخور شرایط زمانه و تاریخی خاص خود، بستری را برای پیشرفت هنرتذهیب فراهم نمودند و بدین ترتیب بررسی و ارزش گذاری ویژگی های سبکی آثار هر دوره و حجم تولید آنها قابل توجه می نماید. در این راستا، ابتدا تصاویری از کتب خطی مذهب موجود در موزه ها(موزه ملی ملک، مجلس شورای اسلامی و موزه رضا عباسی و هنرهای تزیینی اصفهان)و نمونه های چاپی در دسترس انتخاب گردید و از نظر نقشمایه های تزیینی، ترکیب بندی و چگونگی کاربست آنها در تزیینات متن، سرلوح و حواشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ویژگی های کلی سبک تذهیب کتب در دوره صفوی و قاجاریه مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. در دوره صفوی به دلیل حمایت مالی و نیز معنوی، شاه، بزرگان و اشراف، تولید آثار تذهیب در شمارگان بالا و در نهایت ظرافت و زیبایی انجام پذیرفته است. در اواخر دوره صفویه به دلیل کاهش حمایت دربار خلق آثار تک برگی رواج پیدا می کند. در اوایل دوره قاجار تذهیب نسخه ها از اصول تذهیب نظایرشان در دوره صفوی پیروی نمود و به مرور زمان با تاثیر از شرایط زمانه خود، ویژگی هایی بصری و فنی ویژه ای نظیر رواج روحیه اشرافی گری در جامعه، استفاده بسیار از رنگ طلا و تکنیک مرصع را در تذهیب به دنبال داشت. شیوه پژوهش تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری اطلاعات متنی و تصویری اسنادی است.

  کلیدواژگان: کتاب آرایی، تذهیب، نقشمایه، صفویه، قاجاریه
|
 • Hossein Sedighian *, Esmael Sharahi Pages 5-22
  Despite being less known, Markazi province is one of the regions with ancient wooden works. A large number of wooden works from different Islamic centuries have been identified in this province, which mainly include wooden chests from the Safavid period. Today, these chests are sometimes kept inside some imamzadehs of the province, due to various reasons, direct access to some of them is not possible or they have been destroyed to a large extent. Therefore, it was necessary to investigate and study them in independent research before further destruction of these works or their disappearance. In this connection, it should be mentioned that no independent research has been done on these funds so far. The main goal of the current research is to investigate and study the wooden chests of the Safavid period in Markazi province. The nature of the current research is fundamental and it is done in a descriptive-analytical way based on field and library studies. By conducting this research, 20 wooden chests belonging to the Safavid period were identified, which mainly belong to the reign of Shah Tahmasab. In these boxes, various decorative methods were identified, which sometimes have a local style. These works were made in some settlement centers of the province such as Kasowa and mainly Jafari Shia religious rites were written on them. By conducting this research, 20 wooden chests belonging to the Safavid period were identified, which mainly belong to the reign of Shah Tahmasab. In these boxes, various decorative methods were identified, which sometimes have a local style. These works were made in some settlement centers of the province such as Kasowa and mainly Jafari Shia religious rites were written on them. By conducting this research, 20 wooden chests belonging to the Safavid period were identified, which mainly belong to the reign of Shah Tahmasab. In these boxes, various decorative methods were identified, which sometimes have a local style.
  Keywords: wooden box, Mehjar, Safavid period, Markazi province
 • Saeed Amirhajloo * Pages 23-42
  After the burial of Imam Reza (PBUH) in Sanabad at Noghan during the third century AH, the development of the holy shrine of Razavi began. The tomb became a center for the formation of the city of Mashhad near ancient Tus. During the later centuries, rulers and governors supported the development of the holy shrine and its architectural ornaments. The questions in the article are: What was the relationship between the architecture of the holy shrine and the political and religious legitimacy of the sultans? In other words, how are the discourses of the legitimacy of the Islamic rulers, including political and religious legitimacy, manifested in the architecture and ornaments of Astan-e Quds-e Razavi? Two purposes have been pursued in this paper. The first is to explain the position and importance of Imam Reza (PBUH) and his guardianship among the Shiite and Sunni kings of Iran. The second one is to show the influence of Astan-e Quds-e Razavi on the legitimacy of the governments. Therefore, the process of building formation was studied. Then the role of Sunni and Shiite rulers was analyzed in the development of the shrine, and it was explained that they appealed to Astan-e Quds to gain legitimacy. The results show that in the discourse of the political and religious legitimacy of Islamic rulers, the personality of Imam Reza (PBUH) and his tomb in Khorasan had a central position. Therefore, the development of architecture and its ornaments was considered as a tool and method for gaining legitimacy. In this way, in addition to the Shiite sultans, some of the most fanatical Sunni sultans were also aware of the legitimacy of the Imam's rule in the eyes of the people, and they built or renovated the buildings of the holy shrine and decorated it with architectural ornaments in order to gain political and religious legitimacy and to guarantee their rule.
  Keywords: Architecture of Astan-e Quds-e Razavi, Ornaments of The Imam Reza Shrine, Sunni, Shiite Sultans, Political Legitimacy, Religious Legitimacy
 • Ali Nemati Abkenar *, Mohammad Gholamnejad Pages 43-62
  Pottery of the Qajar era, unlike the architecture and tile work of this era, has been less studied by archaeologists and researchers of the art history of the Qajar era, and our information about pottery of the Qajar era is very limited compared to other periods of Islamic art history. Although some travelogues of this era refer to some pottery production centers in Iran, there is still no comprehensive information on pottery techniques and innovations in this era, as well as the main production and distribution centers of pottery in Iran during the Qajar era. During the renovation and restoration of the historical Ettehadieh complex in Tehran’s Lalehzar neighborhood, which was carried out in 2006 , a large volume of pottery from the middle of the Qajar era, especially the Naseri era (1264-1313 AH), was found and examined and classified in this research. Based on the data obtained, this research aims to answer what were the decorative features and pottery forms of pottery produced in Tehran in the second half of the Qajar era, and which group of pottery species and decorative patterns were repeated more in this pottery collection. As a result of this study, a wide range of glazes, decorative techniques, and pottery forms were identified, which are mentioned in the text of the article.Pottery of the Qajar era, unlike the architecture and tile work of this era, has been less studied by archaeologists and researchers of the art history of the Qajar era, and our information about pottery of the Qajar era is very limited compared to other periods of Islamic art history. Although some travelogues of this era refer to some pottery production centers in Iran, there is still no comprehensive information on pottery techniques and innovations in this era, as well as the main production and distribution centers of pottery in Iran during the Qajar era. During the renovation and restoration of the historical Ettehadieh complex in Tehran’s Lalehzar neighborhood, which was carried out in 2006 , a large volume of pottery from the middle of the Qajar era, especially the Naseri era (1264-1313 AH), was found and examined and classified in this research. Based on the data obtained, this research aims to answer what were the decorative features and pottery forms of pottery produced in Tehran in the second half of the Qajar era, and which group of pottery species and decorative patterns were repeated more in this pottery collection. As a result of this study, a wide range of glazes, decorative techniques, and pottery forms were identified, which are mentioned in the text of the article.
  Keywords: Pottery, Qajar era, Ettehadieh historical Mansion, pottery typology
 • Alireza Molaei * Pages 63-83

  Human beings have been encountered with different kind of disabilities, inabilities, and restrictions. According to increase of population and urbanism, urban disability is one of the most challenging issues. Disabled city is a kind of city which is not proper for all the people in society and people could not be able to avail themselves of pathways, transportation, facilities and other things. In fact, the most crucial part of this problem is due to city and urban management. According to the World Health Organization and the World Bank, 15% of the world’s population live with some type of impairment or disability and according to predictions, almost one billion of urban will have had disabled dwellers by 2050 that 80 percent of them would live in developing countries and if we do not think about providing the desired urban life for these people from now on, we will increase the disability and inefficiency of cities and we will move away from urban justice. The purpose of this study is to identify and verify the indicators of measuring disability in the city and assess the disability of all neighborhoods of Semnan, which is considered with the assumption of more disability in the surrounding areas and less disability in the middle neighborhoods. The method of this research is descriptive-analytical. The required information was collected through documentary-library sources and questionnaire tools so that first by studying the available documents, the quality of urban life indicators of people with disabilities were extracted from various sources, then, the required information of different neighborhoods of the case study was collected through questionnaires distributed among people with disabilities. Then, this information was entered into SPSS software, which led to 6 factors to measure the degree of disability in the city. Moreover, the factors which led to the weakness of the neighborhood were identified. There are the factors which improve urban management in order to bring weakness into light and try to reduce and weaken them. Moreover, the neighborhoods need to be paid more attention, were shown as a map and the suggestions were made to reduce the disabilities of the cities.

  Keywords: Urban planning, urbanism, People with disabilities, Semnan, quality of urban life
 • Meissam Aliei * Pages 84-106
  Bastam great mosque, a short distance from the Bayazid Bastami complex, is one of the oldest mosques in Iran. The history of the mosque goes back to the beginning of Islam. There are many inscriptions and various motifs and decorations around the Mihrab and the wall of Qible in the mosque, which are essential artistically, historically, politically, culturally, ritually, and socially. most of the current decorations and inscriptions belong to the Ilkhanid period. The purpose of this research is to determine the age of the inscriptions of this building and also to clarify the type of lines used as well as the themes in them and also to determine the artists, patrons, and those who were involved in the construction of this building. The results of this research, which is descriptive and analytical, and its data were collected in the form of library studies and field surveys, indicate that most of these inscriptions belong to the Ilkhanid era. Also, the substantial role of different cultural, religious, and mystical people, as well as political and artistic people in the construction of the artworks in this mosque, as well as the variety of decorations and lines, are other results of this research.field surveys, indicate that most of these inscriptions belong to the Ilkhanid era. Also, the substantial role of different cultural, religious, and mystical people, as well as political and artistic people in the construction of the artworks in this mosque, as well as the variety of decorations and lines, are other results of this research.field surveys, indicate that most of these inscriptions belong to the Ilkhanid era. Also, the substantial role of different cultural, religious, and mystical people, as well as political and artistic people in the construction of the artworks in this mosque, as well as the variety of decorations and lines, are other results of this research.
  Keywords: Inscription, architectural decorations, Ilkhanid, Bastam, Great Mosque
 • Atefeh Shafiee * Pages 107-125

  The illuminated manuscript is an Iranian-Islamic decorative art that it can be seen in different versions and artists have created the remarkable exquisite works. The Safavid and Qajar dynasties, each with their historical conditions, have provided a platform for the development of art, and thus the investigating and evaluation of the stylistic attributes of the works are remarkable in each period and their volume of production. In this regard, first we were selected the images of religious books in the museums and available print samples in terms of decorative elements, and examined the composition and how they were used in text decorating, frontispiece and margins. Also, the general features of the style of illuminating books were analyzed and compared in Safavid and Qajar dynasty. During the Safavid period, due to the financial and spiritual support of the king, elders and aristocracy, the production of illuminated works have been made in high numbers and, ultimately, elegance and beauty. At the end of the Safavid period, it is becoming widespread due to the decreasing in the protection of the court for the creation of monolingual works. In the early Qajar period, the illuminated manuscript of the editions are followed the Safavid samples in their principles and, over time, influenced by the circumstances of its time, possessed various visual and technical characteristics, such as the spread of the arrogance spirit in the society, the use of much of the golden color and the technique of the rhythm in the illuminated manuscript. This research has an analytical-descriptive method and its data gathering is the textual and documentary information.

  Keywords: Book Design, Illuminated Manuscript, Topic, Safavid, Qajar