فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 17 (زمستان 1371)
 • پیاپی 17 (زمستان 1371)
 • 55 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1371/03/13
 • تعداد عناوین: 4
|
 • عملکرد پمپ های دور متغیر
  مهندس رحیم خانی صفحه 1
  از اوایل انقلاب صنعتی کنترل سرعت نقش مهمی د علم مکانیک داشته است. در ابتدای قرن هیجدهم که جیمزوات ماشین خود را به گاورنر سانتریفوژ مجهز کرد، انواع مختلف زایادی از دستگاه مذکور جهت کنترل سرعت د ماشین ها بکار رفته است. ساده ترین مثال کاربرد تنظیم سرعت، خودرو را بر اساس وضعیت ترافیک تنظیم می کنیم. با تنظیم سرعت موتور و انتخاب دنده مناسب بهترین سرعت مورد نظر خود را انتخاب کرده ایم...
 • گشتاور راه اندازی درپمپ های سانتویفوژ
  مهندس حمد الله سمندری صفحه 9
  در پمپ های سانتریفوژ در حالت کلی گشتاور راه اندازی کم بوده و نیازی به بررسی خاصی ندارد. واحدهایی نظیر توربین های گازی، بخاری و ابی نیاز به گشتاور راه اندازی بیشتری دارند. بدلیل اختلاف در گشتاور راه اندازی است که یک پمپ سانتریفوژ نسبت به واحد های فوق در مدت زمان کمتری بدور نامی خود می رسد. وقتی که یک پمپ با یک موتر احتراق داخلی کوپله شده باشد سیستم استارت موتور احتراق داخلی باید قادر باشد تا پمپ و موتئر را براحتی بحرکت در اورده و انها را بدور نامی برساند. در هر صورت می توان در چنین حالتی از سیستم کلاچ نیز در لحظه استارت استفاده نمود.
 • مهندسی برینگها
  مهندس اسکوئی صفحه 17
  عنوان مهندسی برینگها برای انتشار سلسله مطالعات و بررسیهای انجام یافته در حوزه های ساخت، تولید و طراحی برینگها تخصیص یافته است. قصد اساسی از یک چنین اقدامی نه تنها فراهم سازی و ارائه منابع جامع در زمینه های فعالیتی شرکت بلبرینگ ایران و در عرصه های قید شده است بکله کمک ویاری رسانیدن به طراحان داخلی و مصرف کنندگان نهایی محصولات شرکت در نیل به انتخاب و استفاده صحیح و اصولی تر از برینگها هم در مرکز بذل توجهات می باشد...
 • کاربرد پمپ در صنایع شیمیایی
  مهندس مینو الماسی صفحه 35
  صنایع شیمیائی مصرف کنندگان اساسی انواع مختلف پمپهای پورسس بخصوص پمپهای سانتریفوژ می باشند. از آنجائیکه پپمهای سانتریفوژ در طیف وسیعی از سرویسهای مختلف بکار میرود احتیاج به اسناندارد کردن ابعاد وت خصوصیات عملکرد پمپها به طور وضح آشکار است.
  ابتدا تولید کنندگان پمپ های ساتریفوژ نوع شیمیائی با طراحی های استاندارد و با امکان زیاد برای تعویض قسمتهای مختلف را مناسب تشخیص دادند...