فهرست مطالب

نقدنامه زبان و ادبیات عربی
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امید ایزانلو* صفحات 1-22

  آثاری که به بررسی روش های نقد می پردازند می توانند راهنمای خوبی برای علاقه مندان این عرصه باشند. هر چه این نوع آثار جامع تر باشند کار مخاطبان را راحت تر می کنند و نقد این آثار می تواند به جامع بودن فرایند نقد جامه عمل بپوشاند. بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی در جریان بررسی کتاب المناهج النقدیه الحدیثه، اسیله و مقاربات با این هدف بوده که نقاط قوت و ضعف کتاب تبیین شود تا در جریان مطالعه این کتاب و حتی تالیفات آتی، مدنظر قرار گیرد. نتایج بررسی این کتاب نشان می دهد حجم اندک آن سبب شده تا به جامعیت کتاب خدشه وارد شود و نتواند در عرصه آموزشی چندان کاربردی باشد؛ در بررسی رویکردهای نقدی، برخی زیرشاخه ها ذکر نشده و از کنار برخی رویکردهای مهم نقدی با توضیحاتی بسیار کلی و مختصر عبور شده است. نویسنده در برخی موارد مباحث مهمی را به شکلی گذرا مطرح، و بدون تفصیل، رها کرده که توضیحاتی بسیار مختصر در این خصوص ارایه شده است. با وجود حجم کم، مولف در برخی موارد مطالب غیرضرور را در کتاب گنجانده و یا سیر تاریخی را ذکر کرده که درعمل کمکی به فهم خواننده از روش نقدی جدید نمی کند. طبقه بندی روشنی از مطالب ارایه شده وجود ندارد و نوعی به هم ریختگی در چیدمان مباحث به چشم می خورد. بنابراین، ارایه ساختاری روش مند در شیوه های نقد، فهم مطلب را راحت تر می کرد؛ روشی که براساس آن، باید رویکرد های نقدی کاربردی توضیح داده می شد؛ سیر تحول نظریه، نظریه پردازان شاخص و مبانی نظری روش های نقدی تشریح می شد و معایب و محاسن هر رویکرد بدون غرض ورزی و منصفانه بیان می شد، به نحوی که برای خواننده قابل درک باشد.

  کلیدواژگان: نقد روش مند، نقد جدید، شیوه های نقد
 • محمد رحیمی خویگانی* صفحات 23-45

  در سال های اخیر با شتاب گرفتن حرکت ترجمه انواع متون از عربی به فارسی، ضرورت نقد ترجمه معیارمند، بیش ازپیش خودنمایی می کند، بر همین اساس، پژوهش حاضر درنظر دارد ترجمه فارسی کتاب نقوش فارسیه علی لوحه عربیه، با عنوان نگاره های فارسی بر سنگ نوشته ادب عربیرااز منظر نظریه «انتخاب های ترجمه ای فرزانه فرحزاد» مورد نقد و بررسی قرار دهد. برای این منظور، انتخاب های ترجم ه ای کتاب مذکور که بنابر نظریه فرحزاد در سه سطح متن، پیرامتن و نشانه ای تقسیم بندی می شود، بررسی و مشخص شد که تغییرات ترجمه ای ایجادشده در سطح متن، غالبا با هدفی خاص بوده و قابل توجیه است؛ البته گاهی نیز این تغییرات از روی اشتباه مترجمان ایجاد شده است. همچنین در سطح پیرامتن نوع نگارش مقدمه مترجمان باعث شده تا مخاطب کتاب هیچ پیش انگاشتی از مطالب متن و روش ترجمه نداشته باشد. طرح جلد و نوع خط که در سطح نشانه ای موردبررسی قرار می گیرد از نقاط قوت ترجمه است.

  کلیدواژگان: کتاب نقوش فارسیه علی لوحه عربیه، نگاره های فارسی بر سنگ نوشته ادب عربی، محمد سعد جمال الدین، نقد ترجمه
 • جمال طالبی قره قشلاقی*، علی سعیداوی، عسگر بابازاده اقدم صفحات 45-68

  امروزه، ترجمه یکی از مباحث ارزشمند در حوزه های مختلف علمی است و در این بین آثاری که به آموزش ترجمه مبادرت می ورزند، اهمیت فراوانی دارند. خوشبختانه، در کشورمان چندین اثر پربار در حوزه ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس تدوین شده، و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. کتاب درس نامه ترجمه و تعریب نوشته یسرا شادمان و رضا امانی نیز کتاب جدیدی در این حوزه است که در سال 1396 منتشر شده است. این کتاب با وجود داشتن معایب بی شمار، موارد قوت متعددی نیز دارد که می تواند آن را به شرط اصلاح معایبش به یکی از آثار قابل تدریس در محافل دانشگاهی تبدیل کند. با نقد و بررسی این کتاب این نتیجه حاصل شد که این اثر در کنار نقاط قوت متعددی که به چندین مورد از آن ها اشاره کردیم، اشکالات متعدد ساختاری و محتوایی دارد. مهم ترین موارد قوت کتاب در تمرین های زیاد، فصل بندی مناسب، ذکر چکیده بعد از اتمام هر فصل، استفاد از منابع و مراجع کافی نهفته است. اما اشکالات نگارشی، غلط های تایپی، نارسایی در ساختار عبارت ها، ضعف در ترجمه متون، نارسایی در تعریب برخی عبارت ها، و... از معایب اساسی کتاب است که شایسته است مولفان در چاپ های بعدی به اصلاح آن بپردازند.

  کلیدواژگان: ترجمه و تعریب، نقد ترجمه، نقد محتوا، نقد ساختار
 • زهره قربانی مادوانی*، فرشته فرضی شوب صفحات 69-92

  خوانش کتاب ها با دیدگاه انتقادی، یکی از بهترین شیوه های سوق دادن نویسندگان به سمت کاربردی سازی آثار و بهبود سطح علمی و آموزشی تالیفات آن هاست. بررسی و سنجش ساختاری و محتوایی اثر با معیارهای علمی و ارایه راه کارهایی برای رفع نواقص و افزایش اثربخشی مطالب کتاب، به نویسنده در ارایه هر چه بهتر محتوای علمی و آموزشی یاری می رساند. در این میان، نقد کتاب های درسی اهمیت ویژه ای دارد. از جمله این کتاب ها، می توان به آموزش صرف عربی اثر عبدالهادی فقهی زاده اشاره کرد. روش نویسنده در این کتاب روش استنباطی است؛ بدین صورت که ابتدا شاهد مثال ها را ذکر می کند و سپس قواعد را توضیح می دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی نقاط قوت و ضعف این اثر را از دو جنبه شکل و محتوا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که کتاب در برخی درس ها به آن دسته از قواعدی که ضروری به نظر نمی رسد و گاهی در حاشیه قرار دارند، پرداخته است. همچنین، به مسیله معنا و ظرافت های

  کلیدواژگان: نقد، صرف، آموزش صرف عربی، عبدالهادی فقهی زاده
 • علی اصغر قهرمانی مقبل* صفحات 93-120

  در این مقاله ابتدا به اختصار کتاب موسیقی الشعر تالیف ابراهیم انیس معرفی و بررسی شده است. پس از آن ترجمه کتاب به فارسی با عنوان موسیقی شعر که به قلم نرگس انصاری و طیبه سیفی به فارسی ترجمه شده، نقد و بررسی شده است. در نقد ترجمه ضمن اشاره به دشواری ترجمه کتاب به دلیل دشواری موضوع و تنوع شواهد شعری و ذکر برخی از محاسن آن، مانند درنظر گرفتن نحو زبان مبدا و جابه جایی مناسب عبارات، برخی از اشکالات وارد بر ترجمه نیز مطرح شد که از جمله آن ها ناکامی در ترجمه برخی از اصطلاحات تخصصی، ناهماهنگی در آوردن معادل برای یک اصطلاح واحد، ترجمه نادرست برخی عبارات، اشتباه در ترجمه برخی عبارات عادی، خطا در مشکول کردن عبارات، و اشکالات تایپی و نگارشی متن ترجمه است که امید است در چاپ دوم کتاب، این اشکالات برطرف شود.

  کلیدواژگان: موسیقی الشعر، موسیقی شعر، ابراهیم انیس، نرگس انصاری، نقد ترجمه
 • ابوالحسن امین مقدسی*، مهدیه قیصری صفحات 121-142

  مقالات علمی پژوهشی ضوابط و معیارهای مشخصی در فرم و محتوا دارند که رعایت کردن آن ها ضمن تاثیر در ارایه بهتر مطلب، زمینه را برای دریافت بهتر و آسان تر خواننده فراهم می سازد. ارایه تحلیل های محتوایی و بررسی های استدلالی یا استنادی زمانی ممکن خواهد بود که پژوهشگر استانداردهای لازم در پیکره بندی و نگارش مقالات را رعایت کند و بتواند محتوای تحلیلی خود را در بهترین قالب پژوهشی ارایه دهد. بی تردید ارزیابی پژوهش های انجام شده در هر حوزه ای می تواند در شناخت موازین مقالات علمی پژوهشی بسیار موثر واقع شود. لذا، این جستار در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی و با هدف نقدپژوهی و تبیین نقاط قوت و ضعف احتمالی، ساختار شکلی و محتوایی 6 مقاله علمی پژوهشی با محوریت اشعار و آراء نقدی ادونیس را که در مجله ادب عربی به چاپ رسیده اند، ارزیابی کند. یافته ها و نتایج نشان می دهد مقاله ها در مواردی چون انتخاب عنوان، رعایت اصول نگارش چکیده، سوالات تحقیق و ارایه مبنای نظری دقیق، ضعف های قابل ملاحظه ای داشته اند و ضروری می نماید که مسیولان نشریات به خصوص داوران در رویکردها و عملکرد خویش بازنگری داشته باشند. گفتنی است ارجاع به منابع معتبر، انتخاب موضوعات به روز و در برخی موارد اتخاذ چارچوب تحلیلی مناسب ازجمله نقاط مثبت این مقالات به شمار می رود.

  کلیدواژگان: نقدپژوهی، ادونیس، مقاله علمی پژوهشی، ساختار مقاله
 • علی قهرمانی، علی مصطفی نژاد* صفحات 143-168

  تحلیل انتقادی کتاب های مختلف در صورت انطباق با اصول علمی، فعالیتی مطلوب و ارزشمند محسوب می شود. در پرتو اندیشه انتقادی و با تکیه بر اصول و مبانی علمی، رشد و بالندگی در عرصه های مختلف حاصل خواهد شد. بر این اساس، تحلیل انتقادی کتاب نقش و نقش گرایی در بلاغت عربی اثر علیرضا محمدرضایی و مهران غلامعلی زاده، از طریق قرایت تنگاتنگ و تطبیق با نظریه یاکوبسن و با هدف ارایه نقدی صحیح و سودمند در پرتو منابع نقدی و زبانی، به منزله مسیله اصلی این پژوهش انتخاب شده است. علی رغم تالیف کتاب از پایان نامه، این اثر از امتیازات پایان نامه بودن و استادان و داوران آن بهره چندانی نبرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مطالب کتاب، تجلیاتی از نظریه ارتباط زبانی یاکوبسن در قرآن و اندکی شعر و نثر است که خود یاکوبسن غایب بزرگ شکل و محتوای کتاب است. با وجود اینکه مولفان درپی ارایه شکلی نو در پژوهش های زبانی و بلاغی عربی بوده اندt در عمل و در تطبیق نمونه ها با نظریه، تبیین و تعریف کارکردهای مختلف با استفاده از منابع معتبر، به شکل ابتدایی و سطحی عمل کرده و به توفیق چندانی دست نیافته اند.

  کلیدواژگان: ارتباط کلامی، نقش گرایی، بلاغت، یاکوبسن، تحلیل انتقادی
 • سید اسماعیل قاسمی موسوی* صفحات 169-195

  کتاب هجره النصوص، دراسات فی الترجمه الادبیه و التبادل الثقافی نوشته عبده عبود، ازجمله آثار مهم و درعین حال اندکی است که به مسیله ترجمه در ادبیات تطبیقی پرداخته و در آن اهمیت ترجمه در روابط بینافرهنگی و منافع این روابط، آموزش زبان عربی در آلمان و بالعکس و... تبیین شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده تا گذشته از بررسی مضامین این کتاب و قابلیت پیشنهاد آن به منزله منبع درسی در رشته زبان و ادبیات عربی، با توجه به بیان دیدگاه های اجتماعی و نظرات نویسنده در زمینه سیاستگذاری فرهنگی، و نیز با توجه به قابلیت ها و ابزارهای تحلیل گفتمان انتقادی، این اثر در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین که در رویکرد تحلیل انتقادی فرکلاف بدان ها توجه می شود، بررسی شود. بازتاب نگرانی های مولف از عملکرد ضعیف عرب در زمینه روابط بینافرهنگی، واگذار کردن میدان به اسراییل در این زمینه، سوء استفاده اسراییل از این شرایط و سعی در ترسیم تصویری منفی از عرب در اذهان عمومی در جهان و همچنین اهمیت ترجمه در روابط بینافرهنگی، منافع فراوان برای عرب در این روابط و... از مسایلی هستند که به سبب اهمیت در دید عبده عبود، در کتاب بسامد بالایی دارد.

  کلیدواژگان: نقد کتاب هجره النصوص، عبده عبود، تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه و روابط بینافرهنگی
 • سید فضل الله میرقادری* صفحات 195-218

  ادبیات تطبیقی از شاخه های نقد ادبی است. همه آثاری را که تاکنون در این عرصه منتشر شده است می توان به طور کلی به چهار دسته تقسیم کرد: دسته نخست، آثاری که مربوط به نظریه پردازی در این عرصه است؛ دسته دوم، آثاری است که نگارنده عملا به تطبیق بین مباحثی در ادبیات زبانی با زبان دیگر می پردازد؛ و دسته سوم، آثاری است که پژوهشگر اثر خویش را آمیخته ای از دو نوع پیش تنظیم می کند، یعنی کتاب او شامل بخش نظریه پردازی و بخش تطبیق است؛ دسته چهارم آثاری است که نگارنده براساس پژوهش های خویش، با طرح ادبایی و آثاری از آنان، گزارش مبسوطی ارایه می دهد و درمورد محتوای هرکدام نقد و نظر دارد. کتاب عصام بهی، از نوع چهارم است. در این نوشتار نگارنده این سطور، برای نقد و بررسی این کتاب، پس از بررسی ساختاری و محتوایی و توجه به اصطلاحات تخصصی موجود، بررسی تناسب اثر با اهداف نگارنده و تناسب محتوا با عنوان و فهرست و تناسب کتاب با تدریس در دانشگاه و روزآمدی اطلاعات و ارجاع به منابع معتبر و سنجش کتاب از حیث نوآوری و امانت داری نگارنده آن و یافتن ویژگی های برتر و کاستی ها، مطالبی ارایه داده است. از نتیجه این پژوهش برمی آید که پس از عملی ساختن پیشنهادها و اصلاحات لازم، با توجه به ساختار و نگرش دقیق به پیشگامان عرصه ادبیات تطبیقی و تمییز بین موازنه و مقارنه، این اثر به منزله یک منبع کمک درسی در دوره های تحصیلات تکمیلی در درس نقد ادبی مفید است.

  کلیدواژگان: ادبیات عربی معاصر، ادبیات تطبیقی، عصام بهی
 • هومن ناظمیان* صفحات 219-240

  رویکرد ساختارگرایی در مطالعات ادبی ازجمله رویکردهایی است که در طول یک قرن اخیر به شدت مورد توجه صاحبنظران و ناقدان قرار گرفته و سعی شده است بسیاری از آثار ادبی بر این اساس تحلیل و بررسی شود.  کتاب الروی المقنعه؛ نحو منهج بنیوی فی دراسه الشعر الجاهلی یکی از آثار ارزنده ناقد برجسته معاصر عرب، کمال ابودیب است. او تلاش کرده در این کتاب، با الهام از رویکردهای مطرح نقد ادبی در غرب و با محوریت ساختارگرایی، با شیوه ای جدید به تحلیل و بررسی شعر جاهلی بپردازد و با انتقاد از دیدگاه های سنتی و کلیشه ای درباره شعر جاهلی، طرحی نو دراندازد. در این مقاله تلاش کرده ایم با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی به نقد و بررسی این اثر بپردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رویکرد حاکم بر این کتاب چندان هم ساختارگرایانه نیست و بیشتر پساساختارگرایانه است. علی رغم تحلیل های ارزنده و نکته سنجی های موشکافانه درباره رمزها و پیام های نهفته در شعر جاهلی، استفاده از رویکردهای مختلف در تحلیل، حجم زیاد صفحات کتاب، توضیحات مفصل نویسنده، استفاده از جدول ها و نمودارهای پیچیده و به کارگیری علایم اختصاری که برخی ابداعی خود اوست، کتاب را تا حد زیادی کسل کننده و فهم مطالب آن را دشوار ساخته است. البته این نقص ها از ارزش علمی و پژوهشی کتاب نمی کاهد و باید آن را جزو تلاش های ارزنده در راستای تحلیل شعر کهن عربی بر مبنای رویکردهای نوین نقد ادبی دانست.

  کلیدواژگان: کمال ابودیب، شعر جاهلی، نقد ادبی، ساختارگرایی
 • فاروق نعمتی* صفحات 241-258

  یکی از چالش برانگیزترین درس های رشته زبان و ادبیات عربی، درس نقد ادبی است. این درس که سابقه ای دیرین در دانشگاه های ایران دارد، منابع و کتاب های متعددی برای آموزش آن تعریف شده است. یکی از منابع مهم عربی در این زمینه، کتاب فی النقد الادبی (1972م) اثر نویسنده معاصر لبنانی، عبدالعزیز عتیق است. این کتاب از قدیم ترین کتاب های عربی در حوزه نقد ادبی است که به منزله منبع دانشگاهی، در ایران و بسیاری از کشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد. این کتاب در 380 صفحه و ده فصل تدوین شده است. مولف کتاب در شش فصل آغازین، به بررسی کلمه «ادبیات» به منزله یکی از کلیدواژه های موضوع کتابش پرداخته و نشیت، شکل گیری و مفهوم این واژه را مورد واکاوی قرار می دهد و در ادامه، رابطه ادبیات با علم روان شناسی را تبیین می کند و آنگاه به بیان عناصر و انواع ادبیات می پردازد. توضیح درباره مکاتب ادبی در غرب، تعریف نقد و بیان کارکرد و هدف آن، شیوه های مختلف در نقد ادبی و بحثی در رابطه با سرقت های شعری، دیگر فصل های کتاب را تشکیل می دهد. ساختار این کتاب، اصولی و روشمند است و مطالب تیوری و نظری را به شکلی منظم ارایه داده است، اما در تطبیق عملی مطالب بر متون ادبی، توفیق چندانی حاصل نکرده است. عدم ارجاع در اغلب موارد در نقل قول ها، سرقت علمی، عدم تناسب در تقدیم و تاخیر مباحث، نپرداختن به آرا و نظرات ناقدان برجسته معاصر، ذکر مسایل غیرمرتبط به موضوع و... ازجمله معایب شکلی و محتوایی کتاب است.

  کلیدواژگان: نقد ادبی، بررسی انتقادی، عبدالعزیز عتیق، فی النقد الادبی، نقد محتوایی و ساختاری
 • معصومه نعمتی قزوینی* صفحات 259-279

  کتاب الادب و النصوص لغیر الناطقین بالعربیه نوشته حسن خمیس الملیجی، کتابی درسی است که با هدف آموزش متون نظم و نثر عربی در سطح پیشرفته برای فراگیران غیرعرب زبان، طراحی و تدوین شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با توجه به معیارهای ویژه نقد کتب درسی، به ارزیابی و نقد کتاب مذکور پرداخته تا از این رهگذر، ضمن بیان ویژگی های شکلی و محتوایی، کاستی ها و امتیازات آن را برای جامعه هدف تبیین کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد صرف نظر از اشکالات شکلی، باتوجه به امتیازاتی مانند جامعیت محتوایی، انسجام ساختاری، روش ارایه درس ها، زبان ساده و روان، و عدم مغایرت با مبانی اخلاقی و دینی می تواند به منزله یکی از منابع فرعی درس آموزش متون در دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نقد کتاب، متون نظم و نثر، الادب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیه
|
 • Omid Izanlu* Pages 1-22

  The Works that examine the methods of criticism can be a good guide for who want studing in this field. The comprehensiveness of these works makes the work of the readers easier and the critique of these works can evolve the critique process. We use descriptive-analytical method in studing ‘Almnahj Alnkdiah Alhdithah ; A'sa'lah W Mkarbat’ book till Identify the features and shortcomings of the book that be considerd in reading of this book and other works. The result of study show that the small number of pages in the book does not make it a comprehensive work and Cannot be used for teaching. In reviewing the approaches of literary criticism, some sub-categories are not mentioned and some important approaches of criticism have not been seen or have very general and brief explanations. In some cases, the author mentioned to approaches as a general topic. Despite the small number of pages in the book, in some cases there is unimportant content in the book or its historical course is mentioned, which practically does not help the reader to understand the new method of critique. There is no clear classification of the presented contnts and there is a kind of confusion in the arrangement of the topics. Therefore, providing a methodical structure in the methods of critique made it easier to understand the content. The method by which applied cash approaches were to be explained. The historical course of the theory, the leading theorists, and the theoretical foundations of the criticism methods were told, and the advantages and disadvantages of each approach were stated in a fair manner so that it could be understood by the reader.

  Keywords: Methodical critique, new critique, methods of critique
 • Mohammad RAhimi Khoigani * Pages 23-45

  In recent years, with the acceleration of the translation of texts from Arabic to Persian, the need to critique standard translation is becoming more and more apparent. Therefore The purpose of this article is to review the Persian translation of the book " Persian inscriptions on an Arabic painting, based on the theory of "Farzaneh Farahzad's Translation Choices"; Therefore, the choices of translations of the mentioned book were examined in three levels of text, context and symbols, and it was found that the translation changes made at the level of text are often with a specific purpose and can be justified; Of course, sometimes these changes are caused by the mistakes of translators. Also, at the contextual level, the type of writing of the translators' introduction has caused the audience of the book to have no pre-presentation of the contents of the text and the method of translation. The design of the cover and the type of line that is examined at the sign level are among the strengths of translation

  Keywords: The book Persian inscriptions on an Arabic painting, Arabic literature, Persianliterature, translation criticism
 • Jamal talebi gharegheshlaghi *, Ali saeidavi, Askar babazadeh aghdam Pages 45-68

  Today, translation is one of the most valuable topics in various fields of science, and in the meantime, works that teach translation are of great importance. Fortunately, in our country, several prolific works in the field of translation from Arabic to Persian and vice versa have been compiled and made available to those who are interested. The book "Textbook of Translation and Interpretation" written by Yasra Shadman and Reza Amani is also a new book in this field that has been published this fall. this book has several strengths that can make it one of the most instructive works in academic circles, provided it corrects its shortcomings. A review of this book, concluded that the book, in addition to the many strengths mentioned above, also suffers from many structural and content problems. The most important strengths of the book lie in the many exercises, the appropriate chapters, mentioning the abstract after each chapter, the use of sufficient resources and references. But typographical errors, typographical errors, inadequate structure of phrases, poor translation of texts, failure to interpret some phrases, etc. are some of the main disadvantages of the book, which the authors deserve to correct in future editions.

  Keywords: Translation Critique, Translation, Interpretation Curriculum, ContentCriticism, Formal Criticism, Method Criticism
 • Zohreh Ghorbani Madavani, Fereshte Farzishoub * Pages 69-92

  Reading books from a critical point of view is one of the best ways to lead authors to apply their works and improve the scientific and educational level of their writings. Structural and content evaluation of the work with scientific criteria and providing solutions to eliminate shortcomings and increase the effectiveness of the book, the author helps to provide better scientific and educational content. In this regard, textbook critique is of special importance, which can be referred to " Arabic inflection education" by Abdulhadi Feqhhizadeh. The author's method in this book is an inferential method in that he first mentions the examples and then explains the rules. Therefore, this descriptive-analytical method has examined the strengths and weaknesses of this work in terms of form and content and has concluded that the book address in some courses to those rules that do not seem necessary and even marginalized. It also does not address the issue of meaning and semantic subtlety in morphological forms and structures.

  Keywords: Criticism, inflection, Arabic inflection Education, Abdolhadi Feqhhizadeh
 • Aliasghar Ghahramani Mogbel * Pages 93-120

  In this study, first we surveyed the music of poetry book written by Ibrahim Anis briefly. Then, the Persian translation of this book which was translated by Narges Ansari and Tayyebeh Seifi criticized and reviewed. In reviewing the translation we proposed its problems along with mentioning the complexity of the translation due to the complexity of the subject and the variation of poetic evidences and offering some of its positive features such as regarding the syntax of the basic language and the acceptable movements of the phrases. From the translation problems we can mention the failure in translating some of technical expressions, inconsistency in finding the equivalent for one expression, incorrect translation of some phrases, negligence in translating regular phrases, mistakes in conscripting the phrases, typical and writing errors that we hope all these will be removed or corrected in its second publication.

  Keywords: Music of Poetry, Ibrahim Anis, Narges Ansari, translation criticism
 • Abolhasan Amin moqaddasi *, Mahdyeh Gheysari Pages 121-142

  The Writing scientific-research articles has certain rules and specific criteria, observing them has a better effect on the presentation of the content and provides the ground for a better and easier reception of the reader. Adonis is one of the leading poets and critics in contemporary Arabic poetry. Numerous articles have been published in scientific-research journals with the approach of analyzing his poems and thoughts and views in the field of criticism. Providing content analysis and reasoning or citation reviews in these articles depends on the observance of the necessary criteria and standards in the configuration and writing of articles and can present his analytical content in the best research format. According to this this, the structure and content of six scientific-research articles focusing on the poems and critical opinions of Adonis, which have been published in the Journal of Arabic Literature, have been evaluated with the aim of critique research and explanation of possible strengths and weaknesses. Rresults show that articles have significant weaknesses in issues such as choosing the title, following the principles of abstract writing, research questions and providing a precise theoretical basis, and it is necessary that the editors, especially the reviewers, review their approaches and performance. It should be noted that references to reliable sources, up-to-date ness of data and information are among the positive points of these articles.

  Keywords: Critique Research, Adonis, Scientific-Research Article, Article Structure
 • Ali Qahramani *, Ali Mostafa Nejad Pages 143-168

  Critical analysis of different books, if in accordance with scientific principles, is a desirable and valuable activity. In the light of critical thinking and relying on scientific principles and foundations, growth and development will be achieved in various fields. Accordingly, the critical analysis of the book "Function and functionalism in Arabic rhetoric" by Alireza Mohammad Rezaei and Mehran Gholamalizadeh through close reading and adaptation to Jacobsen's theory and with the aim of providing a correct and useful critique in the light of cash and linguistic sources, Has been selected as the main issue of this research. Despite writing the book from the dissertation, this work has not benefited much from the advantages of being a dissertation and its professors and judges.The research findings show that the contents of the book are manifestations of Jacobsen's theory of linguistic communication in the Qur'an and some poetry and prose; Jacobsen himself is a great absentee of the form and content of the book. Although, the authors sought to present a new form of Arabic linguistic and rhetorical research; In practice and in adapting the examples to the theory, explanation and definition of different functions using reliable sources, they have acted in a rudimentary and superficial way and have not achieved much success.

  Keywords: Verbal Communication, functionalism, Rhetoric, Jacobson, Critical Analysis
 • Sayed Esmaeil Ghasemi Musavi Pages 169-195

  The book "Hijrat al-Nusus, Studies in Literary Translation and Cultural Exchange" written by Abdo Abboud is one of the important and at the same time few works that deals with the issue of translation in comparative literature and the importance of translation in intercultural relations and the benefits of these relations. Arabic language teaching in Germany and vice versa and .... is explained. The present article tries to use a descriptive-analytical method in addition to examining the possible positive and negative features of the book and the ability to suggest it as a textbook, according to the expression of the author's social views and opinions in the field of cultural policy; Also, considering the capabilities and tools of critical discourse analysis, examine this article with some tools of this approach and finally come to the conclusion that the most important of them can be summarized in the following cases: Reflection The author's concerns about the poor performance of Arabs in the field of intercultural relations, leaving the field to Israel in this regard, Israel abusing these conditions and trying to paint a negative image of Arabs in the public mind in the world and also the importance of translation in intercultural relations, interests Abundant for the Arabs in these relations, etc., are among the issues that have a high frequency in the book due to their importance in the eyes of Abdu Abboud.

  Keywords: Critique of Hijra al-Nusus, Abdo Abboud, Critical Discourse Analysis, Translationand Intercultural Relations
 • Seyyed Fazlollah Mirghaderi * Pages 195-218

  Comparative literature is a branch of literature critisism. All of the works which have been published till now can be divided to four main categories: first one is about Theorizing in this field. The second category is those in which the author compares subjects in two different languages. In the third category the author combines the two previous methods. Which means that the work simultanously consists of both theorizing and comparative literature. In the fourth category the author presents a detailed report about letarates’ works according to his own researches. The book written by Essam Behi is in the fourth category. In this article the author has studied the work’s structure and content according to the specialized terms and the author’s wills. Considering the appropriateness of the content with the title, the list and the appropriateness of the book with teaching in the university and updating the information and referring to reliable sources, evaluating the book in terms of innovation and fidelity of its author, finding the best features and shortcomings and its compatibility with Islamic culture, author of this article has suggested some points to improve the book. It seems that after the edits and suggestions take effect on this book, it will be a proper reference for Arabic language and literature graduates in university

  Keywords: Contemporary Arabic Literature, Comparative Literature, Essam Bahi
 • Houman Nazemian* Pages 219-240

  The structuralism in literary approach is one of the approaches that have been highly concentrated by scholars and critics over the last century, and many literary works have been studied on this basis . The book “ Arroa Al-Moghanna’a” is one if the outstanding works of the prominent contemporary Arab critic, Kamal AbuDeeb . in this book , he tried to analyze pre - islamic poetry , inspired by the approaches of literary criticism in the west and based on structuralism , by criticizing the traditional approaches and stereotypes about pre - islamic poetry . in this article we have tried to criticize and examine this effect by a descriptive - analytical and critical approach The results of thisresearch show that the dominant approach to this book is not structural and is more poststructuralist . Despite worthwhile scrutiny about hidden codes and archetypes in the pre-Islamic poems , the use of different approaches in analysis, the vast volume ofpages, the author 's detailed explanation , the use of complex tables and diagrams and the use of abbreviations which are some of his own , makes the book as boring and boring . of course , this deficiency is not of the scientific and research value of the book and should be considered as an invaluable part of the analysis of ancient arabic poetry based on modern approaches of literary criticism .

  Keywords: kamal abu beeb, literary criticism, structuralism, structuralism, structuralism
 • Faroogh Nemati * Pages 241-258

  One of the most challenging courses in Arabic language and literature is literary criticism. The course has a long history in Iranian universities. Several sources and books have been defined for teaching in this course. One of the most important Arabic sources in this field is the book "Fi al-Naqd al-Adabi" (1972) by the contemporary Lebanese author Abdul Aziz Atiq. This book is one of the oldest Arabic books in the field of literary criticism, which is used as an academic source in Iran and many Arab countries. This book is compiled in 380 pages and ten chapters. In the first six chapters, the author analyzes the word "literature" as one of the keywords of the topic of the book and then analyzes the origin, formation, and meaning of this word. Afterward, explain the relationship between literature and psychology and then discusses the elements and types of literature. The book includes; explanation of literary schools in the West, the definition of critique, the definition of expression, function, and its purpose. Different methods in literary criticism and discussion related to plagiarism are other chapters of the book. The structure of this book is principled and methodical. It regularly presents theoretical contents. But in the practical collation of the literary texts, it has not achieved much success. Lack of citation in quotations, plagiarism, inconsistency in submitting and making delay in discussions, ignoring the views and opinions of prominent contemporary critics, mentioning unrelated issues to the subject, etc. are all the defects of the contents of this book.

  Keywords: Literary Criticism, Critical Review, Abdolaziz Atiq, Fi Al-Naqd Al-Adabi, Content, Structural Criticism
 • Masoumeh Nemati Ghazvini * Pages 259-279

  Al-Adab va Al-Nosos le Gheyreh Al-Nateghin bel-Arabiyah written by Hassan Khamis AlMaliji is a textbook written and designed with the aim of teaching Arabic verse and prose texts on advanced level to non-Arabic learners. The present article with descriptive-analytic method by considering special criteria of textbooks aims to evaluate and criticize the mentioned book. Meanwhile, it aims to express the formal and content features along with the shortcomings and advantages of the book for the target society. The results of this study indicate that aside from formal issues, considering the advantages like content comprehensiveness, structural coherence, lessons’ presentation method, simple and fluent language, and the compatibility with moral and religious principles it could be used as one of the secondary sources for teaching texts lesson in Arabic language and literature undergraduate course.

  Keywords: Book Criticism, Prose, Verse Texts, Al-Adab va Al-Nosos le Gheyreh AlNateghin bel-Arabiyah