فهرست مطالب

نشریه حدیث پژوهی
پیاپی 27 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اکرم حسین زاده، محمد شریفی*، محسن موسوی صفحات 7-28
  احادیث معصومانk پس از قرآن، سرچشمه هدایت است، اما در طول تاریخ دچار تحولاتی شده است. وجود احادیث جعلی در شیعه و اهل سنت، لزوم شناخت احادیث صحیح و سقیم را چندبرابر می کند. یکی از راه های شناخت احادیث موضوع، شناخت جریانات جعل حدیث است. مسلمانان در دوره های متاخرتر از طریق مطالعه تاریخ و آثار حدیثی به برخی از جریانات جعل حدیث پی بردند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به یکی از جریانات موثر در حوزه حدیث، یعنی قاریان پرداخته است. قاریان، از ابتدای نزول وحی، نقش اثرگذاری در تشکیل جامعه اسلامی و پیشبرد اهداف آن داشته اند؛ که گاهی این نقش در جهت منفی و در حمایت از خلفا شکل می گرفت. جعل احادیث در فضایل خلفا و تطبیق مهدی موعود بر خلفا، جعل احادیث فقهی و کلامی، به خاطر مستند ساختن اجتهادات و فهم نادرست خود به حدیث نبوی، جعل احادیث سبعه احرف به دلیل مشروعیت بخشی به قرایات خود، از حوزه های جعل حدیث توسط قاریان است.
  کلیدواژگان: احادیث موضوعه، جریان جعل حدیث، مقری، مکتب، مودب
 • مجید معارف*، اصغر قائدان، هادی خواجوی صفحات 29-52
  سنت یکی از مهم ترین پایه های دین اسلام است. از نیمه دوم سده اول، سنت در معنای احادیث فقهی و احکام به کار رفته است. نیاز جامعه اسلامی به قاعده و روشی برای سامان دهی زندگی اجتماعی سرزمین های اسلامی، سبب تدوین احادیث فقهی شد. مسیله این پژوهش توجه به زمینه های سیاسی و اجتماعی ظهور سبک سنن نگاری در سده دوم است. یافته ها حاکی است که عواملی چون نگرش فرابومی به حدیث، تخصصی شدن دانش فقه، روابط متقابل فقها با حکومت عباسی و شکل گیری مفهوم سنت و جماعت در پیدایش این سبک و آثاری چون سنن اربعه تاثیر داشته است. همچنین از نیمه دوم سده دوم ویژگی هایی چون تبویب احادیث فقهی، درج کامل سند، اتصال سند به رسول خدا2 و پیرایش سنت از آرا و بلاغات صحابه و تابعین در حدیث نگاری بروز نمود. در واقع آثار حدیثی سده دوم را که تحت عنوان سنن نام گذاری شده نمی توان در زمره کتبی همانند سنن اربعه دانست. این گونه آثار صرفا در گروه مصنفات حدیثی فقهی که زمینه پیدایش کتب سنن اربعه را فراهم نموده است، قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی و سیاسی سنن نگاری، تبویب احادیث فقهی، مفهوم سنت و جماعت، حدیث فرابومی
 • رامین گلمکانی، سید علی دلبری* صفحات 53-70

  در میان روایات فریقین عبارات خاصی وجود دارد که در بیشتر آن ها بی‏آنکه سندی برای آن ها ذکر شود به عنوان یک قاعده و اصل پذیرفته شده و همچون ضرب‏المثلی رایج مورد استناد قرار گرفته است. از این دست روایات، حدیث «قلب المومن بین الإصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء» منسوب به پیامبر2 است. این سخن در کتب روایی، اخلاقی، تفسیری، کلامی، فلسفی و عرفانی به صورت مرسل و مسند، به شکل‏های مختلف با الفاظی همسان و غیرهمسان، مورد استناد بسیاری از بزرگان این علوم قرار گرفته است؛ چنان‏که برخی از متکلمان از این سخن برداشت جبر نموده‏اند، برخی با برچسب ضعف سندی، آن را نفی کرده‏اند، کسانی با پذیرش ضمنی حدیث در پاسخ به شبهه جبر درصدد تاویل آن برآمده‏اند و گروهی دیگر ضمن حقیقت دانستن الفاظ آن، با اصول خاص فلسفی و عرفانی، محتوای حدیث را بر معنای واقعی حمل نموده و به شرح آن پرداخته‏اند. این مقال به روش توصیفی تحلیلی روشن خواهد کرد که حدیث اصابع، از احادیث معتبر است و به عنوان اصلی مسلم و قطعی مورد استناد ایمه معصومینk و عالمان فریقین قرار گرفته و همچنان‏که همه چیز تحت سلطه و تصرف حق تعالی است، قلوب افراد بشر نیز با تصرف او، هر لحظه بین شادی و غم، متغیر است.

  کلیدواژگان: قلب ‏المومن، تصرف قلوب، اصبعین، اصابع الرحمن، جبر و اختیار
 • غلامرضا رئیسیان*، سمانه فتحی صفحات 71-94

  برخی از روایات علوی فقط در منابع اهل سنت یافت می شود. چه بسا تصور شود هیچ یک آن ها قابل اعتماد نیستند؛ زیرا در سده دوم هجری، احادیث ساختگی به معارف علوی راه یافت. یکی از مسایل فراروی پژوهشگران بی اعتمادی بدین روایات به سبب ذکر نشدن آن ها در منابع شیعی است. شاید یکی از دلایل راه نیافتن احادیث به منابع شیعی، ظهور مرجعیت صادقینv برای دستیابی محدثان به میراث علوی بود و از توجه نسبت به دیگر راویان انتقال دهنده این میراث کاسته شد؛ بنابراین برخی از احادیث علوی برخی از این روایان که از سوی صادقینv نقل نشده، در انحصار منابع اهل سنت باقی ماند. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع، راویان فعال این عرصه روایی را در کوفه محیط تاثیریافته از این مرجعیت شناسایی می کند. سپس با روش توصیفی تحلیلی منقولات این راویان را با روایات صادقینv مقایسه می کند تا چگونگی اعتماد به این روایات را با نگاهی استقرایی بیابد. در آخر نیز با تحلیل اسناد و متون و گونه شناسی روایات علوی منقول از این راویان در منابع شیعه، برخورد محدثان شیعی را با آن راویان مورد سنجش قرار می دهد. نوشتار حاضر نشان داد که اشتراک محتوایی این احادیث با روایات صادقینv، علاوه بر اینکه هم راستایی فعالیت حدیثی آنان را با صادقینv نشان می دهد، اعتماد اجمالی به دیگر احادیث علوی از این راویان را پدید می آورد و احتمال ساختگی بودن آن ها را می کاهد. همچنین این پژوهش، گرایش محدثان شیعی کوفی را به نقل روایات میراث علوی از طریق صادقینv به تصویر می کشید.

  کلیدواژگان: روایات امام علی، منابع اهل سنت، مکتب جعفری، مرجعیت علمی صادقین
 • ولی الله مهدوی فر، علی نصیری* صفحات 95-116

  درباره اسلام آوردن ابوذر در منابع کهن روایت های گوناگونی نقل شده است که با یکدیگر همخوانی چندانی ندارند. در این مقاله که بر روش توصیفی تحلیلی استوار است، به حدیث اسلام آوردن ابوذر در روضه کافی پرداخته و سعی شده سند و محتوای آن تحلیل و بررسی گردد. برایند این مطالعه آن است که روایت اسلام آوردن ابوذر، گرچه در منابع تاریخی نقل شده، در منابع روایی شیعه به دو طریق متفاوت توسط ثقه الاسلام کلینی در بخش روضه کافی و صدوق در امالی آورده شده است. نه تنها محتوای روایت مردود نیست بلکه با واکاوی سند روایت و تتبع در قراین نقلی و بررسی دلالت متن روایت و توجه به مبنای متقدمین در گزینش حدیث و شرایط صدر اسلام و وجود نقل به معنا در روایت دریافت می گردد که امکان وقوع رویداد شگفت آور برای ابوذر بدیهی بوده و از هرگونه استبعاد به دور می باشد.

  کلیدواژگان: حدیث، اعتبارسنجی، ابوذر، روضه، کافی
 • مجید حیدری فر*، حسینعلی نبی زاده، مرضیه محمدی آرام صفحات 117-140

  همه هستی مندان آیت الله و نشان دهنده قدرت و معرفت و حکمت آفریدگار و پروردگار و آموزگار بی همتای خود هستند؛ اما برخی آفریده ها به دلیل ویژگی های انحصاری، نشانه بزرگ تر و برتر اویند. بر پایه برخی روایات، از انبیا و اوصیا و اولیای الهی، تنها معصومی که خودش را بزرگ ترین آیت خدا نامیده، امام علیR است. هدف اصلی مقاله پاسخ گویی تحلیلی به این پرسش است که «چرا و چگونه امام علیR بزرگ ترین آیت خدای والاست؟» پس از بررسی سندی و اطمینان به صدور این روایات، نیز تحلیل دلالی آن(متنی و بینامتنی و فرامتنی)، روشن شد که حضرت علیR در نظام تکوین و تشریع، پرفروغ ترین آیت و بزرگ ترین نشانه خداست. پرداختن تبیینی و تحلیلی به موضوع مهم کلامی و معرفتی(بزرگ ترین نشانه بودن امام علیR) در پرتو رهنمودهای قرآن و عترت، بر اساس چیدمان منطقی و دسته بندی های گویا و نگارشی روان، از امتیازات این مقاله به شمار می آید. روش پژوهش در این نوشتار، نقلی وحیانی(گزارش و تحلیل دلالی متون آیات و روایات) و گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و نرم افزاری و پردازش متن نوشته، به شیوه توصیفی و تحلیلی است.

  کلیدواژگان: آیت الله الکبری، آیت الله العظمی، علی بزرگ ترین نشانه خدا، اعتبارسنجی سندی، تحلیل دلالی
 • محمدعلی محمدی*، حسین ستار صفحات 141-172

  مواجهه عمومی محدثان اهل تسنن با ابان بن تغلب، به عنوان راوی شیعه مذهبی که دارای جایگاه علمی ویژه ای بوده و در زمینه های مختلفی چون فقه، تفسیر، قرایت و... تبحر داشته، عموما از سنخ قبول روایات بوده است. در این مطالعه پس از گردآوری طیف های روایی گوناگون نقل شده از ابان با رویکردی درون متنی با استفاده از روش حلقه مشترک در نگاه موتسکی به چرایی غلبه طیف روایی فقهی و سپس اخلاقی در جوامع و مسانید اهل تسنن پاسخ داده می شود. بر این اساس نقش حلقه مشترکی چون حماد بن زید، همچنین افراد مهمی مانند شعبه و... در گسترش طیف روایی فقهی و نیز یحیی بن حماد در گسترش طیف روایی اخلاقی مشهود بوده است. مسیله بعدی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت، دلایل برون متنی چرایی غلبه رویکرد فقهی در جوامع و مسانید، دلایل عدم نقل بخاری و نیز نقل پرشمار طبرانی در گسترده ترین طیف ها از ابان بوده که برای پاسخ به آن ها می توان به این مسیله اشاره کرد که سبک نگارش این کتب و نیز نوع نگاه یا شخصیت علمی نویسندگان در این باره نقش مهمی ایفا کرده است.

  کلیدواژگان: ابان بن تغلب، جوامع و مسانیدنویسان، حلقه مشترک، رویکرد فقهی
 • صدیقه حسین پور*، سید علی اکبر ربیع نتاج، زینب حسینی، فروغ پارسا صفحات 173-200
  جاناتان براون به نقد حدیث توجه ویژه نشان داده و در بررسی های علمی، به الزامات و تتبع دارقطنی نیز پرداخته است. این مقاله دیدگاه و موضع وی را در مورد رویکردها و روش های نقد حدیث در الزامات و تتبع دارقطنی می کاود. گردآوری اطلاعات در این اثر به روش کتابخانه ای- رایانه ای و پردازش آن ها به روش توصیفی تحلیلی است. براون شناخت عقیده و روش دارقطنی را با مطالعه آثارش به ویژه الزامات و تتبع دنبال می کند. براون درمی یابد رویکرد دارقطنی به حدیث، اغلب پرداختن به سندهاست؛ در روش شناسی نیز بیشتر آثارش ناظر به سند و علل آن یا وضع و هویت راویان است، افزایش را هم برای سند و هم برای متن می پذیرد. براون باور دارد جامع ترین دفاع طرفداران حدیث از صحیحین این است که انتقاد دارقطنی، تنها در موارد استثنایی پذیرفتنی است. براون با رویکرد تبیینی تحلیلی و اطلاع رسانی بی طرفانه به این باور می رسد که دارقطنی با نگارش الزامات و تتبع ثابت کرده است شیفته صحیحین بوده است؛ بنابراین عقاید او در نقد صحیحین، نقش قابل اعتنایی نداشته، بلکه بررسی و اصلاح دارقطنی ناشی از دقت عمل او در بررسی حدیث بوده است.
  کلیدواژگان: جاناتان براون، دارقطنی، الزامات و تتبع، صحیحین، رویکردها و روش های دارقطنی، نقدهای دارقطنی از صحیحین
 • سیده سکینه موسوی، محمدمهدی تقدیسی*، سیده فاطمه حسینی میرصفی صفحات 201-218
  باورداشت مهدوی از اساسی ترین معارف اسلامی است. در سند احادیث مهدوی، راویانی وجود دارند که غالی معرفی شده اند و اثبات غلو ایشان، یکی از عواملی است که اعتبار احادیث در این عرصه را تهدید می کند. اما طبق فرمایش حضرات معصومk ذکر فضایل، غلو محسوب نمی شود؛ همچنین غلو در فضایل به صورت مسیله ای نسبی درآمده و چه بسا که در کتاب های رجالی، گروهی از راویان، غالی یا متهم به غلو معرفی شده اند، درحالی که با بررسی روایات موجود آنان در کتب و تفاسیر روایی درمی یابیم که هیچ باوری که نشانگر غلو باشد، نداشته اند. ابوسمینه از جمله این راویان است که از راویان پرشمار احادیث بوده و راویانی ثقه احادیثی بسیار از او نقل کرده اند. همچنین روایات مهدوی موجود وی در تفاسیر روایی شیعه عاری از غلو است. در این میان کلام شیخ طوسی مبنی بر استثنای روایات مشتمل بر غلو او توسط محدثان، در کنار سابقه رجالیان متقدم شیعه در روی برنتافتن از تمام احادیث یک راوی با وجود ضعیف انگاشتن او، مویدی بر پذیرفتن اعتبار احادیث مهدوی او بنا بر مستندات موجود در تفاسیر روایی شیعه است.
  کلیدواژگان: غلو، مهدویت، روایات تفسیری، اعتبار، ابوسمینه
 • هاجر باختری ابراهیم سرایی* صفحات 219-242
  شرح صدر موهبتی الهی و نوعی بسط وجودی، معرفتی و افزایش ظرفیتی است که قابلیت درک معارف و حقایق را ایجاد می کند و زمینه پذیرش نور ایمان را فراهم می آورد. لذا تحقیقی سنت پژوهی، درباره چیستی و کارکرد شرح صدر حایز اهمیت است زیرا در روایات بسیاری به آن اشاره شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، تحقیقی کیفی است. با استقراء روایات شرح صدر، دسته بندی موضوعی و در نهایت تحلیل و تبیین، ارتباط میان روایات را ترسیم می نماید. در این پژوهش ابتدا گونه شناسی روایات شرح صدر و سپس تبیین و تحلیل عوامل زمینه ساز، خصایص و نتایج شرح صدر، مورد مداقه قرار گرفت. شرح صدر فضل و منتی بر پیامبر2 و امری فراتر از مقام نبوت است که در صورت تحقق عبودیت و بندگی از جانب خداوند متعال اعطا و مقدمه ای است تا فرد به وسیله آن به هدایت رهنمون گردد. از آنجا که امام حاق شرح صدر، معدن علم و نورانیت قرآن است، معیت و شناخت امام بالنورانیه و پذیرش قلبی فضایل او، شرح صدر است. این پژوهش به شناخت مصادیق و راه دستیابی به شرح صدر می پردازد.
  کلیدواژگان: شرح صدر، عبودیت، علم، امام
 • محمدهادی منصوری*، آمنه قریب دوست صفحات 243-278

  حدیث شریف کساء که بیانگر برخی فضایل اهل بیتk و به اعتقاد مفسران، سبب یا شان نزول آیه تطهیر است، طرق و گونه های متعددی دارد. یکی از مشهورترین آن ها، حدیث کساء به روایت جابر بن عبدالله انصاری از حضرت زهراB است. محتوای سرشار از معارف حدیث کساء باعث شده این حدیث در قرون اخیر، بیشتر مورد اهتمام اندیشمندان قرار بگیرد اما به دلیل وجود برخی کاستی ها در پژوهش های پیشین درباره سند و متن این حدیث، نوشتار پیش رو تلاش دارد با رویکرد توصیفی تحلیلی، در اعتبارسنجی آن درنگی نموده و وثوق سندی و صدوری حدیث کساء را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی است اصل وجود ماجرای کساء، مورد پذیرش فریقین است و گر چه حدیث کساء به روایت جابر از حضرت زهراB در منابع اولیه مشهود نیست، اما دلایلی بر اعتبار سندی آن وجود دارد. همچنین قراین درون متنی و برون متنی و سایر شواهد، گواه صحت و اعتبار آن است.

  کلیدواژگان: ماجرای عبا به روایت حضرت زهرا، وثاقت سندی، اعتبارسنجی حدیث کساء، وثوق خبری
 • مهدی اسمعیلی صدرابادی*، مجتبی شیرانی صفحات 279-302
  از موالیان و اصحاب امام صادقR معلی بن خنیس از جمله افرادی است که مورد اتهام عده ای قرار گرفته و روایات ضد و نقیضی درباره او در دست است. برخی از رجالیون متقدم و متاخر معتقد به وثاقت معلی بن خنیس هستند و برخی رای بر عدم وثاقت او داده اند. برخی نیز راه توقف را در پیش گرفته اند. از جمله کسانی که به اعتبار معلی بن خنیس معتقدند می توان به شیخ طوسی، آیت الله خویی، مسلم داوری و دیگران اشاره کرد. در مقابل، عالمانی چون نجاشی و ابن غضایری رای بر عدم وثاقت معلی بن خنیس داده اند. عده ای همچون علامه مجلسی و علامه حلی نیز با توجه به تعارض موجود بین قایلین به وثاقت و عدم وثاقت و عدم امکان ترجیح یکی از دو قول، توقف کرده و نظری ابراز نکرده اند؛ در این میان معلی یکی از شیوخ مشایخ ثقات شمرده شده است که توثیقات عام رجالیون شامل وی نیز می گردد. بنابراین تضعیف او نقض این قاعده رجالی به شمار خواهد رفت. ازاین رو شایسته است دلایل و استدلالات طرفین مدعا را مورد نقد و بررسی قرار داد تا دیدگاه و اعتقاد صواب تمییز داده شود. در این مقاله، سعی بر این است که با بررسی اقوال بزرگان و اخبار در دسترس، وثاقت او مورد بررسی قرار گیرد تا در حد امکان، چهره واقعی او از نظر وثاقت شناخته شود. برای این منظور از کتاب های رجالی راویان حدیث معتبر شیعه بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: توثیق، جرح، رجال، حدیث، معلی بن خنیس
|
 • Akram Hosseinzadeh, Muhammad Sharifi *, Seyed Mohsen Mousavi Pages 7-28
  After the Qur'an, the hadiths of the Imams (as) are the source of guidance, but they have changed throughout history. The existence of fabricated traditions among Shiites and Sunnis multiplies the necessity to know the true and false hadiths. One of the ways to know the fabricated hadith is to know the process of fabricated hadiths. Studying the history and hadith, the Muslims discovered some movement on fabricated hadith later. The present article by descriptive-analytical method deals with one of the effective movements in the field of hadith, namely the Qārīs (reciters). Since the beginning of the revelation, although the reciters have played an influential role in the establishment of the Islamic society and the advancement of its goals but after the Prophet (pbuh) the role of some of those, for various motives, were formed in a negative direction and in the support of the caliphs. fabricating hadiths on the virtues of the caliphs and adaption the promised Mahdi to the caliphs, fabricating of “Sab’ata Aḥruf” due to legitimizing their readings are among the areas of fabricating hadith by hadith fabricated’s Qārīs.
  Keywords: : Fabricated Hadiths, Process of Fabricating Hadiths, Muqrī, Mukattib, Mu'addib
 • Majid Maaref *, Asghar Qaedan, Hadi Khajavi Pages 29-52
  Tradition is one of the most important principles of the Islamic religion. From the second half of the first century, tradition has been used in the sense of jurisprudential hadiths and rulings. The need of the Islamic society for the rule and way to organize the social life of Islamic lands led to the compilation of jurisprudential hadiths. The issue of this research is to pay attention to the political and social context of the emergence of traditional style in the second century. Findings indicate that factors such as ultra-native attitude to hadith, the specialization of jurisprudential, the relationship of jurists with Abbasid rule and the formation of the concept of tradition and congregation have influenced the emergence of this style and works such as four Sunans. Also, from the second half of the second century, features such as the classification of jurisprudential hadiths, the complete insertion of the Isnāds, the connection of the sanad to the messenger of God (pbuh), and the purifying tradition from the opinions and rhetoric of the Companions and the followers appeared in hadith writing. Indeed the hadith works of the second century, cannot be considered as Sunan books and the four Sunans, and is among the hadith-jurisprudential works that have provided the basis for the emergence of books of the four Sunans. Such works are confined to the Hadith - jurisprudential tradition that has provided the basis for the emergence of the Sunan books is placed.
  Keywords: Socio-Political Factors, Sunan Writing, Classification of jurisprudential hadiths, concept of tradition, congregation, Ultra-Native hadith
 • Ramin Golmakani, Sayyed Ali Delbari * Pages 53-70

  There are expressions among the traditions, most of which have been accepted as a rule and principle without mentioning any Isnad for them, and have been cited as a common proverb. Among these traditions, one is a narration attributed to the Prophet: "al-qalb al-mu'min bayn al-iṣba'ayn min aṣāi' al-raḥmān yaqliuhū kayfa yashā'" (The heart of the believer is between the two fingers of God; he turns it as he will want). This hadith has been cited by many great people in narrative, moral, interpretive, theological, philosophical and mystical books with identical and dissimilar words; As some theologians have carried it to the meaning of "jabr" (Determinism), some have considered its Isnad weak and denied it, some in response to the suspicion of jabr, have tried to interpret it, and another group has tried to use from philosophical and mystical rules, to carry the content of the hadith to its true meaning and explain it. This article will clarify descriptively-analytically; That this hadith is one of the authentic hadiths and has been cited as an indisputable and definite principle by the Imams of the Infallibles (as) and the scholars, and just as everything is under the domination of the Almighty; The hearts of human beings also change between different states every moment with their capture.

  Keywords: Heart of the Believer, Possession of the Heart, iṣba'ayn, aṣāi' al-raḥmān, Jabr, Ikhtyār
 • Gholamreza Raeisian *, Samaneh Fathi Pages 71-94

  Some Alawī traditions can only be found in Sunni sources. It may be thought that none of them are reliable; that is because in the second century, fabricated hadiths found their way into Alawī teachings. One of the issues facing scholars is distrusting these traditions caused by not mentioning them in Shi’ite sources. Perhaps one of the reasons for the hadiths not finding their way into Shi’ite sources was the emergence of the authority of Sādiqayn (as) [the two truthful ones, i.e., Imam Muhammad al-Baqir (A.S.) and Imam Ja’far al-Sadiq (A.S.)] for the narrators to have access to the Alawī heritage and thus the attention to other narrators who transmitted this heritage was reduced; therefore, some of the Alawī hadiths transmitted by some of these narrators, which were not narrated by Sādiqayn (as), remained in the monopoly of Sunni sources. In order to investigate this issue, the present article identifies the narrators active in this narrative field in Kufa the milieu influenced by this authority. Then, by descriptive-analytical method, it compares the reported transmissions of these narrators with the narrations of Sādiqayn (as) in order to find how to trust these narrations from an inductive perspective. Finally, by analyzing the Isnad, texts, and the typology of Alawī hadiths narrated from these narrators in Shi’ite sources, the attitude of Shi’ite narrators towards those narrators is assessed. The present article indicates that the content association of these hadiths with the traditions of Sādiqayn (as), in addition to showing the alignment of their hadith activity with Sādiqayn (as), creates a synoptic trust in other Alawī hadiths transmitted by these narrators and reduces the possibility of their being fabricated. This study also depicts the tendency of Kufi Shi’ite narrators to transmit the traditions of the Alawī heritage through Sādiqayn (as).

  Keywords: Traditions of Imam Ali (as), Sunni Sources, Ja’fari school, Sādiqayn (as) scholarly authority
 • Valiollah Mahdavifar, Ali Nasiri * Pages 95-116

  Various traditions have been narrated about the Islam of Abū Dharr, which do not agree with each other. This article is based on descriptive-analytical method. He has studied the tradition of bringing Islam of Abū Dharr in Rawḍah of Kāfī and has examined its Isnad and the content. Therefore, it has been concluded that, The tradition of bringing Abū Dharr to Islam, although it has been quoted in historical sources, but In hadith sources of Shia In two different ways by Kulaynī in the Rawḍah section of Kāfī and Șadūq are mentioned in Amālī. Not only the content of the tradition is not rejected but also with Isnad of tradition analysis and following in the narrated evidences and examining the meaning of the narrative text and paying attention to the basis of the predecessors in selecting the hadith and the conditions of the beginning of Islam and the existence of meaning is received in the tradition that the possibility of a surprising event was obvious to Abū Dharr and is far from any exclusion.

  Keywords: Hadith, Validation, Abū Dharr, Kāfī, Rawḍah
 • Majid Heydarifar *, Hosaynali Nabizadeh, Marziyeh Mohammadi Aram Pages 117-140

  All beings are signs and demonstrator of the power, knowledge and wisdom of their unique Creator, Lord and Teacher; But some creatures, because of their unique features, are a bigger and superior sign of Him. According to some traditions, among the prophets and divine saints, the only infallible who calls himself the greatest sign of God is only Imam Ali (pbuh). The main purpose of this article is to answer scientifically and analytically the question: "Why and how is Imam Ali the greatest sign of God?" After examining the Isnad and ensuring the issuance of these traditions, as well as its semantic analysis (textual, intertextual and hypertextual), it became clear that Imam Ali (pbuh) is the most prosperous sign and the greatest sign of God in the system of creation and legislation. Explanatory and analytical treatment of an important theological and epistemological subject (the greatest sign of Imam Ali (pbuh) being in the light of the guidelines of the Qur'an and Hadith , based on logical arrangement and expressive categories and fluent writing, is one of the advantages of this article. The research method in this paper is revelatory narration (reporting and semantic analysis of verses and hadith texts) and data collection by library method and text processing in descriptive and analytical method.

  Keywords: : 'āyat al-Kubrā, 'āyat al-'uḍmā, the Greatest Sign of God, Imam Ali (PBUH), Validation of Isnad, textual analysis
 • Mohammad Alimohammadi *, Hossein Sattar Pages 141-172

  The general encounter of Sunni's traditionists with Abān ibn Taghlib, as a Shiite narrator who has a special scientific status and is proficient in various fields of Islamic sciences, has generally been of the type of accepting his traditions. In this study, after collecting the various narrative types that quoted from Abān with an in-text approach using the common link method -in Motzki's view- we will try to find the reasons for the jurisprudential dominance and then moral type from him in Sunni collections. Accordingly, the role of some common links like Ḥammād ibn Zayd, as well as important people such as Shu'bah in spreading of the jurisprudential traditions and Yaḥyā ibn Ḥammād in spreading of the of moral traditions type has been evident. The next issue in this study was the extratextual reasons like why the jurisprudential approach of Abān prevailed in Sunni collections and Masānīd, the motives of Bukhārī for not quoting from him and also the reasons for numerous quotations of Tabarānī in the widest types from Abān, to answer, in concise, the style of writing those books as well as type of view of the authors has played an important role in this regard.

  Keywords: Abān ibn Taghlib, writers of Collections, Masānīd, Common Link, Jurisprudential Approach
 • Seddigheh Hosseinpour *, Seyyed Ali Akbar Rabi Nataj, Zeinab Sadat Hosseini, Forough Parsa Pages 173-200
  Jonathan Brown has paid special attention to the critique of the hadith and has also addressed ilzāmāt and Tatabbu' of Dārequtnī in a scientific survey. This article explores his position about approaches and methods of hadith criticism in Dārequtnī's ilzāmāt and Tatabbu'. The collection of information is descriptive-analytical by computer-library method in the work. Brown follows Dārequtnī's belief and methodology by studying his works, especially ilzāmāt and Tatabbu'. Brown finds that his approach to hadith is often to deal with Isnads and narrations; he also shows in his methodology that most of his works deal with the Isnads and its causes or the status and identity of the narrators, he accepts the increase, both for the Isnad and for the content. Of course, the most comprehensive defense of the scholars from Șaḥīḥayn was that Dārequtnī's criticism is acceptable only in exceptional cases. With an analytical and unbiased informational, Brown reaches to this belief that Dārequtnī has proved he considered hadith to be the product of sanads by writing ilzāmāt and Tatabbu', and therefore Dārequtnī's ideas did not play a significant role in Șaḥīḥayn criticism, instead practically and publicly these corrections have been resulted from his accuracy in studying hadith.
  Keywords: Brown, Dārequtnī, ilzāmāt, Tatabbu', Șaḥīḥayn, Dārequtnī's approaches, methods, Dārequtnī's criticism of Șaḥīḥayn
 • Sayede Sakine Moosawi, Mohammad Mahdi Taghdisi *, Sayede Fateme Hosayni Mirsayfi Pages 201-218
  Belief in Mahdism is one of the most basic Islamic teachings. In the Isnad of Mahdawi hadiths, there are narrators who have been introduced as Ghālī, and if their exaggeration is proven, it is one of the factors that threaten the validity of hadiths in this field But according to the order of the Infallibles (as), mentioning virtues is not considered exaggeration. Exaggeration in virtues has also become a relative issue, and it is possible that in the books of Riālī, a group of narrators have been introduced as exaggerators or accused of exaggeration. Abu Sumaina is one of these narrators who is one of the numerous narrators of hadiths and many trustworthy narrators have narrated many hadiths from him. Also, his existing Mahdawi narrations in the interpretations of Shiite narrations are free of exaggeration. In the meantime, Sheikh Tūsi's statement regarding the exception of narrations containing his exaggeration by narrators, along with the history of the early Shiite rijal Scientists in not rejecting all the hadiths of a narrator, despite considering him weak, confirms the acceptance of the validity of his Mahdavi hadiths according to the documents in the commentary.
  Keywords: Exaggeration (Ghuluww), Mahdism, Interpretive Traditions, validity, Abu Sumaina
 • Hajar Bakhtari Ebrahim Saraee * Pages 219-242
  Sharḥ Șadr (Spiritual excellence) is a God- given endowment that is mentioned in hadiths. Spiritual excellence is a kind of intuitive and insightful expansion and increase of capacity that enables the understanding of knowledge and truths and provides the realization and actualization of the apt to accept the light of faith in human beings. Therefore, it was felt significant to do a traditional research about the essence and function of spiritual excellence. Based on the nature and method, this research is a qualitative study that by inducing the narrations of Sharḥ Șadr, categorizing the topic and finally analyzing and explaining, it draws the connection between these traditions. In this study, first the typology of traditions about spiritual excellence and then the explanation and analysis of the underlying factors, characteristics and results of the spiritual excellence were verified.Spiritual Excellence is considered as a virtue and blessing which is beyond the status of prophet hood and is endowed to those who worship God and commit servitude and this would be led to salvation of human-being respectively. Since Imam is the ultimate source of spiritual excellence, knowledge and enlightenment (nūrāniyyat) of the Qur'an; the companionship and hindsight of “Imam bi al- nūrāniyyah” and the heartfelt acceptance of his virtues are the description of spiritual excellence, thus, this research is going to investigate the examples and ways of attainment of spiritual excellence.
  Keywords: Sharḥ Șadr, thralldom, Knowledge, Imam (as)
 • Mohammad Hadi Mansouri *, Ameneh Qaribdoust Pages 243-278

  The noble hadith of kisā', which expresses some of the virtues of Ahl al-Bayt (as) and, according to the commentators, is the cause or reason of the revelation of the verse of "taṭḥīr" (Ahzab: 33), has several versions and chains of traditions. One of the most famous of them is the hadith of kisā' narrated by Jāir in Anṣārī from Hazrat Zahrā' (pbuh). Due to some shortcomings in previous research on Isnad and the text of this hadith, the present article tries to evaluate its validity with a descriptive-analytical approach and check the authenticity of the chain of transmitter and the issuance of the hadith of kisā'. The findings of the research indicate that the existence of the event of kisā' is accepted by the two parties i.e.  Shia and Sunni and the hadith of Hazrat Zahra (as) although not evident in the primary sources, but there are reasons for its authenticity. Also, internal evidences such as the compatibility of the text of the hadith with the revelatory teachings and external textual evidences such as the existence of numerous traditions about the event of kisā' and the frequency of its occurrence, testify to the authenticity of this hadith.

  Keywords: The event of 'Abā narrated by Hazrat Zahrā' (as), Evaluating the validity, Hadith of kisā', Traditional Wuthūq
 • Mahdi Esmaeili Sadrabadi *, Mojtaba Shirani Pages 279-302
  Mu'alla ibn Khanīs, one of the slave and companions of Imam Sādiq (pbuh), is among those who have been accused by some and there are contradictory traditions about him. Some early and later scholars of rijāl believe in the reliability of Mu'alla ibn Khunays, and some have voted for his unreliability. Some have preferred not to judge in this regard. Among those who believe in the reliability of Mu'alla ibn Khunays, we can mention Shaikh Tūsī, Ayatollah Khūī, Muslim Dāvarī and others. In contrast, scholars such as Najāshī and ibn al-Ghaḍāʿirī have voted against the unreliability of Mu'alla ibn Khunays. Some people, such as ʿAllāma Majlisī and ʿAllāma Ḥillī, have not expressed any opinion due to the conflict between those who believe in reliability and unreliability and the impossibility of preferring one of the two promises; Among these, Mu'alla ibn Khunays is considered one of the great and renowned one of Thiqāt, who is also included in the general tauthīqāt of the rijāls. Therefore, the rejection of his reliability will be regarded breach of this rijālī rule. Therefore, it is appropriate to review the reasons and arguments of the plaintiff parties in order to distinguish the right point of view and belief. In this article, an attempt is made to examine his credibility by examining the opinions of the elders and the available news in order to recognize his true face in terms of credibility as much as possible. For this purpose, the rijālī books, the narrators of authentic Shiite hadith, have been used.
  Keywords: Tawthīq, Jarḥ, Rijāl, Hadith, Mu'alla ibn Khunays