فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 15 (خرداد 1371)
 • پیاپی 15 (خرداد 1371)
 • 67 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1371/02/16
 • تعداد عناوین: 4
|
 • سیستمهای پمپاژ با لوله های فرعی
  مهندس میربیوک احقاقی صفحه 3
  در برخی از سیستمهای پمپاژ، سیال پس از خروج از پمپ به شبکه ای از لوله ها توزیع می گردد. در چنین سیستمهائی اگر پمپ از نوع گریز از مرکز باشد دبی کلی پمپ تابع مجموعو مقاومت ئیدرولیکی لوله های سیستم می باشد دبی کلی پمپ و دبی هر کدام از لوله های سیستم را می توان با استفاده از روش هائی که در این مقاله مطرح خواهند شد بدست آورد. در ضمن نحوه انتخاب پمپ برای اینگونه سیستم ها نیز با ذکر مثالی بصورت مشروح توضیح داده خواهد شد...
 • انتخاب پمپ pup Selection
  حمد الله سمندری صفحه 14
  در طراحی ایستگاه پمپاژ مهمترین مسئله یک مهندس طراح انتخاب نوع پمپ آبدهی، ارتفاع کل و سایر جزئیات پمپ یا پمپهای مورد استفاده در ایستگاه میباشد. با توجه به تنوع انواع پمپهای تولیدی کارخانجات و تنوع موارد مصرف آنها انتخاب مناسبترین نوع پمپ از هر لحاظ برای کاربرد بخصوص یک مقداری مشکل بوده و نیاز به بررسی دقیق تری خواهد داشت. در این مقاله سعی شده تا آنجا که ممکن است بطور خلاصه به پارامترهای مهم در نتخاب پنپ اشاره شود ضمنا با استفاده از روش ارائه شده در این مقاله طرح خواهد توانست از شرایط هیدرولیکی طرح شروع کرده سپس پمپ مناسب شرایط فوق را با بررسی های فنی و اقتصادی طرح انتخاب نماید.
 • مطالعه عملکرد سیستمهای پیچیده پمپاژ در آبرسانی
  مهندس ترکانپوری صفحه 36
  در هر سیستم آبرسانی شامل ایستگاه پمپاژ تعیین نقش هر کدام از مولفه های موجود در سیتم از اهمیت خاصی برخوردار است. هوچنین موقع طراحی هر سیستم پمپاژ باید نوع پمپ ها، نحوه ترکیب نقطه کار و نهایتا عملکردد آنها مشخص شوند. این موضوع در انتخاب مهندس طراح نقش بسزائی دارد. البته مهندس طراح در هر پروژه معیت با یک سری پارامترهای معلوم و یک سری پارامترهای مجهول روبروست،...
 • بررسی امکان ساخت پمپ های مناسب کاردر آب دریا
  مهندس محمد بهبهانی صفحه 50
  کوشش و بالش بی وقفه انسان در دستیابی به منابع عظیم مواد خام مواد غذایی و توسعه راه های آبی و حمل و نقل در دریاها امکانات و تجهیزات خاصی را طلب می کند که قدرت مقابله با پدیده خوردگی فلزات در این آب ها را داشته باشد. استفاده از وسایل و مواد که این خصیصه را نداشته باشند جز صرف هزینه های سنگین و عدم موفقیت راه به جایی نخواهد برد...