فهرست مطالب

نشریه مطالعات تاریخ انتظامی
پیاپی 33 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین پندار صفحات 1-27

  نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، مبارزه ای بود بین ایران و استعمار انگلستان در دهه 1330 هجری خورشیدی. انگلستان که کنترل منابع نفتی ایران را در خطر می دید، توانست آمریکا را که از گسترش و قدرت گیری کمونیسم در ایران احساس خطر می کرد با خود همراه کرده و زمینه کودتای 28 مرداد را فراهم کند. در این بین شبکه های جاسوسی انگلستان و آمریکا نقش بسیار مهمی را در برنامه ریزی و اجرای کودتا ایفا می کردند. از جمله این شبکه ها، شبکه جاسوسی آمریکایی تی پی بدامن TPBedaman از زیرمجموعه های سازمان سیا است. این پژوهش بر آن است با روش تاریخی  توصیفی - تحلیلی به نقش و عملکرد شبکه جاسوسی تی پی بدامن در دوران نخست وزیری مصدق بپردازد. سوال این تحقیق آن است که شبکه جاسوسی تی پی بدامن چگونه توانست با ایجاد ناامنی و اغتشاش زمینه اجرای کودتای 28 مرداد را فراهم کند؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که شبکه تی پی بدامن با استفاده از «تبلیغات روانی»، جعل اخبار و اطلاعات با ساماندهی جمعیت های خیابانی متشکل از اراذل و اوباش و بزرگ نمایی خطر حزب توده در کسب قدرت کوشید با بهره گیری از رسانه های ارتباط جمعی نشان دهد که دکتر مصدق در ایجاد ثبات و امنیت ناتوان بوده و با ایجاد ناامنی و اغتشاش زمینه را برای اجرای کودتای 28 مرداد فراهم کند.

  کلیدواژگان: تی پی بدامن، عملیات روانی، آشوب، ناامنی، کودتای 28 مرداد
 • محمد پیری، محمدرضا عسکرانی صفحات 29-51

  ناامنی در حاشیه مرزهای غربی ایران در دوره قاجاریه عوامل مختلفی داشت و تعصبات مذهبی یکی از زمینه های بی ثباتی مناطق مرزی ایران و عثمانی بود. هدف این تحقیق بازشناسی زمینه های مذهبی بحران زا در سرحدات غربی ایران بوده و مقاله با روش توصیف تاریخی و اسنادی، در پی پاسخ به این پرسش است: تعصبات فرقه ای چه تاثیری در وقوع ناامنی و بی ثباتی در مناطق مرزی بین ایران و عثمانی داشته است؟ فرض می شود که شیوه زندگی ایلی و تعصبات فرقه ای از عوامل بروز ناآرامی ها در حاشیه مرزهای غربی ایران و بروز تنش در مناسبات ایران و عثمانی بوده اند.یافته های تحقیق حاکی از آن است که وجود اماکن مقدس و رفت و آمد زایران از چالش های بحران زا بین ایران و عثمانی بوده اند که پس از کشتار شیعیان عراق توسط وهابی ها، به جنگ بین دو همسایه انجامید. در این بین، کشورهای اروپایی از یک سو با حمایت از وهابیان و از سوی دیگر با دخالت در تعیین خطوط مرزی، اجازه ندادند، این اختلافات به طور کامل ریشه کن گردد.

  کلیدواژگان: تعصبات مذهبی، مرز، عثمانی، وهابیان
 • سهم الدین خزائی، فرزاد خوش آب، تقی اصغری صفحات 53-83

  تشکیل اتحادیه مغول به دست چنگیزخان، آنها را به رویارویی با مخالفان منطقه ای و فرامنطقه ای کشاند. با آغاز نخستین اختلافات میان مغولان و خوارزمشاهیان، لشکر مغول به سمت ایران روانه شد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که مغولان از چه شیوه هایی برای غلبه بر نواحی مختلف ایران استفاده کردند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مغولان در مواجهه با مقاومت هایی که در مناطق مختلف انجام می شد به گونه ای تلفیقی از شیوه های جنگی فرسایشی، غافلگیرانه و شبیخون استفاده می کردند. با توجه به این که مغولان با یک لشکر منسجم روبه رو نبودند، از شیوه ها و تاکتیک های متفاوتی برای غلبه بر نواحی مختلف استفاده کردند. آنها از شیوه هایی همچون ایجاد ترس و وحشت با فرستادن ایلچی، تصرف روستاها و مناطق اطراف پیش فتح مراکز اصلی شهری، تقسیم نیروهای نظامی و نبرد هم زمان در چند جبهه برای جلوگیری از اتحاد نیروهای دشمن، محاصره طولانی مدت و تسلیم کردن دشمن با استفاده از منجنیق، استفاده از مواد آتش زا در شکستن محاصره و تخلیه ی مخفیگاه های شهرها، استفاده از ترفندهایی برای غافلگیر کردن و یا گول زدن دشمن همانند تظاهر به عقب نشینی، شایعه پراکنی، پیشنهاد صلح، استتار کردن، معطل کردن دشمن برای رسیدن نیروی کمکی و تقویت قوا و استفاده از اسیران جنگی در نبرد با دشمن استفاده می کردند.

  کلیدواژگان: مغولان، خوارزمشاهیان، چنگیزخان، ایران، شیوه های نبرد
 • کوروش فتحی، مسعود آدینه وند صفحات 85-109

  انتقال قدرت از رضاشاه به محمدرضا پهلوی که به دنبال هجوم متفقین به ایران اتفاق افتاد، خسارات زیادی به کشور زد. ارتش و رکن اصلی آن (سربازان وظیفه) هم به مانند دیگر بخش های جامعه تحت تاثیر این رخداد قرار گرفت و نتوانست به وظیفه تاریخی خود در دفاع از خاک میهن عمل کند؛ اما نظر به اهمیت و ضرورت وجود ارتش و سربازان وظیفه به عنوان ابزاری برای اعمال اقتدار و سرکوب مخالفت های احتمالی در حکومت های اقتدارگرا، رجال سیاسی و نظامی در کابینه های فروغی، قوام و سهیلی را بر آن داشت تا نهاد ارتش را احیا و قانون نظام وظیفه اصلاح و مجدد اجرا گردد. بررسی این رخداد، مسیله تحقیق حاضر است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و تکیه بر اسناد، مذاکرات و قوانین مجلس و خاطرات به واکاوی وضعیت ارتش و اقدامات دولت برای احیای آن و اجرای دوباره قانون نظام وظیفه در آغاز دهه 1320ش می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که الزامات و بسترهای احیای قانون نظام وظیفه در ابتدای سلطنت پهلوی دوم چه بود؟ یافته ها نشان می دهد که گرچه ارتش در برابر تحولات شهریور 1320 موضع انفعالی گرفت، اما نیاز حکومت به قوای نظامی دایمی و وجود ارتش به مثابه نهادی بازدارنده، ابزاری برای مقابله با خطرات احتمالی و سرکوب ناامنی ، منجر به اصلاح و اجرای قانون نظام وظیفه و سربازگیری شد و کابینه های این دوره اقدامات زیادی در راستای احیا و ترمیم ارتش، قانون سربازی و بهبود وضعیت سربازان انجام دادند.

  کلیدواژگان: ارتش، سربازی، متفقین، دهه 1320، قانون نظام وظیفه
 • محمدامیر احمدزاده، ظریفه کاظمی، زهرا رضایی صفحات 111-137

  در اواخر دوره قاجار به دلیل ضعف سیاسی حکومت، ایلات مناطق مختلف کشور دارای قدرت روزافزونی شده بودند. رضاخان از زمانی که به قدرت رسید، متوجه این مسیله بود. وی برای افزایش قدرت مرکزی ناگزیر از کاهش قدرت ایلات بود. رضاخان برای دستیابی به این مهم فرمان خلع‌سلاح عشایر کشور از جمله ایلات فارس را صادر کرد. در فارس دو ایل پرقدرت قشقایی به ریاست صولت‌الدوله و خمسه با ریاست قوام‌الملک حضور داشتند. در آن زمان ایلات با توجه به ضعف حکومت مرکزی قدرت بسیاری را به دست آورده بودند. آنها در مقابل فرمان خلع‌سلاح به شورش‌هایی پرداختند، رضاشاه نیز با کشتن، زندانی کردن و گروگان‌گیری از سران عشایر، ایلات شورشی را سرکوب کرد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، به چرایی اتخاذ تصمیم خلع‌سلاح از طرف رضاشاه و عواقب این فرمان در فارس می پردازد. یافته‌های پژوهش نشان ‌می‌دهد فرمان حکومتی خلع‌سلاح که با مقاومت و شورش ایلات همراه بود، با رعب و وحشتی که ایجاد کرد، سبب تطمیع ایلات شد، اما تلاش‌هایی که رضاشاه برای خلع‌سلاح عشایر و یکپارچگی کشور انجام داد، با کناره‌گیری اجباری وی در شهریور 1320 ش. و به سلطنت نشستن فرزندش محمدرضاشاه، متوقف ماند. عشایر دوباره اسلحه به دست گرفتند و توانستند بخشی از قدرت از دست رفته خود را احیا کنند.

  کلیدواژگان: رضاشاه، خلع سلاح، ایل قشقایی، ایلات خمسه، فارس
 • فائزه عقیقی صفحات 139-159

    بررسی ویژگی های مختلف هر ملت از منظر بیرونی اهمیت بسیار زیادی دارد و در کنار نگاه افراد آن جامعه به خود، سبب ارایه تحلیل های جامع در این حوزه خواهدشد. ایرانیان به دلیل موقعیت قابل ملاحظه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همواره مورد توجه نویسندگان غیر ایرانی بوده اند. در این مقاله تلاش شده خصوصیات برجسته نظامی ایرانیان باستان از منظر نویسندگان خارجی هم عصرشان (یونانی و رومی) بررسی شود. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و شیوه پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد خصوصیاتی چون خردمندی و تدبیر نظامی، شجاعت و وطن پرستی، نظم و قانون در امور لشکری، صلح و مدارا، نیکی با اسرای جنگی و غرور و اقتدار نظامی بسیار مورد توجه این نویسندگان بوده که نه تنها خود بلکه مورخان دوره اسلامی نیز به ستایش در این زمینه ها پرداخته اند. همچنین تطبیق منابع نشان می دهد، ایشان در ارایه ویژگی های برجسته نظامی ایرانیان نسبتا موفق عمل کرده اند که نمود برجستگی خصوصیات نظامی ذکر شده در بین ایرانیان است.

  کلیدواژگان: ایرانیان، دوره باستان، نظامی، یونانیان، رومیان
|
 • mohammadhossein pendar Pages 1-27

  The nationalization movement of Iran's oil industry was a struggle between Iran and British colonialism in the 1330s. England, which saw the control of Iran's oil resources in danger, was able to bring the United States, which felt threatened by the spread and gaining power of communism in Iran, with it and prepare the ground for the coup d'état on August 28. Meanwhile, British and American spy networks played a very important role in planning and executing the coup. Among these networks, the American spy network TPBedaman is a subsidiary of the CIA. This research aims to deal with the role and performance of the TP-Badamen spy network during Mossadegh's prime ministership with a descriptive-analytical method. The question of this research is how the TP Bedaman spy network was able to prepare the ground for the August 28 coup by creating insecurity and chaos. The findings of the research indicate that Bedaman TP network tried to use "psychological propaganda", falsify news and information by organizing street crowds consisting of thugs and exaggerating the danger of the Tudeh Party in gaining power by using the media. Mass communication shows that Dr. Mossadegh was unable to create stability and security and by creating insecurity and confusion, he created the ground for the implementation of the August 28 coup.

  Keywords: TP Bedaman, psychological operation, chaos, insecurity, August 28 coup
 • Mohammad piri, MohammadReza Askarani Pages 29-51

  The insecurity of Iran's western borders during the Qajar era had various factors, and religious prejudices were one of the reasons for the instability of Iran and Ottoman border areas. The aim of this research is to identify the religious contexts that cause crisis in the western borders of Iran, and the article, using the method of "historical description" and "documents", seeks to answer this question: What effect did religious beliefs have on the occurrence of insecurity and instability in the border areas between Iran and the Ottoman Empire? It is assumed that two groups of factors caused these unrests: firstly, local factors whose political and religious dimensions were reflected in Iran and Ottoman relations, and other external factors that were completely dependent on the actions of the European colonial powers. The findings of the research indicate that: the existence of holy places and the movement of pilgrims have been one of the crisis-causing challenges between Iran and the Ottomans, which led to a war between the two neighbors after the killing of Iraqi Shiites by the Wahhabis. In the meantime, the European countries, on the one hand, by supporting the Wahhabis and on the other hand, by interfering in determining the border lines, did not allow these differences to be completely eradicated.

  Keywords: religious prejudices, border, Ottoman, Wahhabis
 • Sahmeddin Khazaei, Farzad Khoshab, Taghi Asghari Pages 53-83

  The formation of the Mongol Union by Genghis Khan led them to confront regional and extra-regional opponents. With the beginning of the first disputes between the Mongols and the Khwarezmshahian, the Mongol army headed towards Iran. The current research, using the descriptive-analytical method and using first-hand sources, seeks to answer the question, what methods did the Mongols use to conquer different regions of Iran? The findings of the research show that the Mongols used a combination of erosive, surprising and bloodthirsty war methods in the face of the resistance that was carried out in different regions. Due to the fact that the Mongols did not face a unified army, they used different methods and tactics to conquer different areas. They use methods such as creating fear and panic by sending envoys, capturing villages and surrounding areas before conquering the main urban centers, dividing military forces and fighting simultaneously on several fronts to prevent the unification of enemy forces, long-term siege and surrendering the enemy using catapults. Using incendiary materials to break the siege and evacuate hiding places in cities, using tricks to surprise or trick the enemy, such as pretending to retreat, spreading rumors, offering peace, camouflage, delaying the enemy to arrive for reinforcements and reinforcements, and using captives They used war in the battle with the enemy.

  Keywords: Mongols, Khwarazmshahian, Genghis Khan, Iran, battle methods
 • kourosh fathi, masoud adinehvand Pages 85-109

  The transfer of power from Reza Shah to Mohammad Reza Pahlavi, which took place after the Allied invasion of Iran, caused a lot of damage to the country. The army and its main pillar (duty soldiers) were affected by this incident like other parts of the society and could not fulfill their historical duty of defending the homeland. However, considering the importance and necessity of the existence of the army and permanent soldiers as a tool for exercising authority and suppressing possible opposition in authoritarian governments, the political and military men in Foroughi's cabinet, Qavam and Sohaili, encouraged the institution of the army. Revival and duty system law should be amended and implemented. Investigating this incident is the subject of the present research. This article analyzes the situation of the army and the government's measures to revive it and re-enforce the conscription law in the beginning of the 1940s, using a descriptive-analytical method and relying on documents, negotiations and laws of the parliament and memories. The main question of the article is, what were the requirements and foundations for the revival of the conscription law after the removal of Reza Shah? The findings show that although the army took a passive stance against the developments of September 1940, the government's need for permanent military forces and the existence of the army as a deterrent institution, a tool to deal with possible dangers and suppress insecurity, led to reform and implementation. Conscription and conscription became the law, and the cabinets of this period took many measures in order to revive and restore the army, military law and improve the condition of soldiers.

  Keywords: army, military, allies, 1320s, conscription law
 • MohammadAmir Ahmadzadeh, zarife kazemi, zahra rezaei Pages 111-137

  At the end of the Qajar period, due to the political weakness of the government, the people of different regions of the country had increasing power. Reza Khan was aware of this issue since he came to power. In order to increase the central power, he had to reduce the power of the tribes. In order to achieve this goal, Reza Khan issued an order to disarm the country's nomads, including Fars. In Fars, there were two powerful Qashqai clans headed by Sault al-Dawlah and Khamsa headed by Qawam al-Mulk. At that time, tribes had gained a lot of power due to the weakness of the central government. They rebelled against the disarmament order, and Reza Shah suppressed the rebellion by killing, imprisoning and taking hostages from the nomadic leaders of tribes. The question of the research is to analyze in a descriptive-analytical way why the disarmament decision was taken by Reza Shah and the consequences of this order in Fars. The findings of the research show that the disarmament government order, which was accompanied by the resistance and rebellion of the people, with the terror it created, caused the greed of the people, but the efforts made by Reza Shah for the disarmament of the nomads and the unity of the country, with his forced resignation in Shahrivar 1940. And his son Mohammad Reza Shah's accession to the throne was stopped. The nomads took up arms again and were able to regain some of their lost power.

  Keywords: Reza Shah, Disarming, Qashqai tribe, Khamsa tribe, Fars
 • faezeh aghighi Pages 139-159

   Examining the different characteristics of each nation from an external perspective is very important and along with the view of the people of that society on themselves, it will provide comprehensive analysis in this field. Iranians have always been the focus of non-Iranian writers due to their considerable cultural, social and political status. In this article, an attempt has been made to examine the prominent military characteristics of ancient Iranians from the perspective of their contemporary foreign writers (Greek and Roman). The method of collecting library information and research method is descriptive-analytical. The findings show that qualities such as wisdom and military tact, bravery and patriotism, order and law in military affairs, peace and tolerance, kindness to prisoners of war and pride and military authority were of great interest to these authors, which not only themselves, but also historians of the Islamic period. They have paid praise in these areas. Also, comparing the sources shows that they have been relatively successful in presenting the prominent military characteristics of Iranians, which is the manifestation of the prominence of the mentioned military characteristics among Iranians.

  Keywords: Iranians, ancient period, military, Greeks, Romans