فهرست مطالب

نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده
پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیده زهرا موسوی شیاده*، جواد حبیبی تبار، محمدمهدی لبیبی صفحات 7-29

  درباره موضوع قضاوت زنان، دیدگاه های متفاوتی مطرح است. مطابق حقوق ایران، که برگرفته از فتاوای مشهور فقهی است، برای قاضی که وظیفه اصدار و انشاء حکم قضایی دارد، شرط مردبودن در نظر گرفته شده است. در دین مبین اسلام، از جمله شروط لازم برای قضاوت، اجتهاد است که با توجه به اوضاع و احوال فعلی جامعه و نبود قضات مجتهد به تعداد کافی یا تمایل نداشتن مجتهدان به قضاوت، جامعه اسلامی ایران از این شرط لازم و واجب عدول کرده است. همچنین، درباره شرط ذکورت قاضی، بین صاحب نظران اختلاف هایی هست که در مقاله پیش رو، به دیدگاه های مختلف آنها اشاره ای گذرا شده است. در حال حاضر، بیش از هزار قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه اند؛ اما قضاوت و صدور رای راجع به زنان پذیرفته نشده و همین ارتقای شغلی شان را با دشواری هایی مواجه کرده است. در مقاله حاضر، از طریق مصاحبه عمیق با تعدادی از قضات زن، به دشواری های ارتقای شغلی آنان اشاره می کنیم و موانع ارتقای زنان و دست یابی شان به برخی مناصب قضایی در قوه قضاییه را شناسایی خواهیم کرد. همچنین، با مطرح کردن پیشنهادها و راهکارهای اجرایی به منظور برون رفت از مشکل مذکور کوشیده ایم از دانش، علم و تجربه زنان در جهت توسعه و تحکیم دستگاه قضایی کشور استفاده کنیم.

  کلیدواژگان: قضات زن، ارتقای شغلی، ذکوریت قاضی
 • محمدطاهر یعقوبی*، فاروق نعمتی صفحات 31-61

  خشونت و تندروی علیه زنان در اجتماع و به ویژه در محیط خانواده، علاوه بر جنبه های حقوقی و اخلاقی، عواقب جسمی، روانی و اجتماعی متعددی دارد که می تواند نه تنها سلامت زنان، بلکه خانواده و جامعه را به خطر اندازد. خشونت علیه زنان دارای سابقه طولانی است و عوامل و علل بسیار در بروز آن دخیل است. خشونت های جنسی، جسمی، اقتصادی، کلامی، اجتماعی و... از انواع خشونت ها علیه زنان است که هر یک به نحوی موجب سرکوبی شخصیت و جایگاه حقیقی زن خواهد شد. در این میان، مراجعه به آموزه های دینی و بهره گیری از رهنمودهای بزرگان دینی می تواند راهکارهای مناسبی برای مقابله با انواع خشونت علیه زنان در جامعه ترسیم کند. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به سخنان و فرموده های امام رضا (ع)، در صددیم ضمن برشمردن دشواری ها و خطرهای پیش روی زنان در اثر انواع خشونت علیه آنها و سلب امنیت خاطر از آنها، راه های مقابله با آن را در کلام و سیره رضوی بررسی کنیم. نتایج این تحقیق گویای آن است که امام رضا (ع)، ضمن ترسیم جایگاه شایسته زن در جامعه و به ویژه در خانواده، هر گونه تحقیر شخصیت او و نادیده گرفتن حقوق زن را در مسایل مختلف زندگی، نقد کرده و بر حفظ کرامت و احترام زن، تاکید فراوان داشته اند.

  کلیدواژگان: امام رضا (ع)، خشونت علیه زنان، نظام خانواده، سبک زندگی
 • امید توتچی فتیدهی*، محمدحسین ظریفیان یگانه صفحات 63-88

  وقوع جرم در جوامع انکارناپذیر است و راه حل قانون گذار برای مواجهه با جرایم، وضع قوانین و اعمال برخی مجازات ها است. قانون گذار به این منظور از فقه و حقوق بسیار استفاده می کند. میان مردان و زنان در ارتکاب جرم تفاوت هایی وجود دارد. همچنین، با گسترش رسانه با آسیب ها و ظرفیت های این ابزار روبه روییم. در این میان، توجه به قوانین و اعمالشان در جامعه اسلامی نیز اهمیت دارد. بر اساس مستندات و مبانی فقهی برای برخی از جرایم مجازات تشهیر (بازنمایی رسانه ای) به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی در نظر گرفته شده است. اعمال مجازات به عنوان عامل بازدارنده در کنار ضایع نکردن حقوق مجرمان، دشواری هایی را به وجود می آورد. سختی کار آنجا است که تشهیر با جرایم زنان گره می خورد، زیرا حساسیت های مربوط به زنان بیش از مردان است. هدف این پژوهش بررسی بازنمایی رسانه ای زنان مجرم بر اساس آرای رهبر جمهوری اسلامی است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که: آیا اعمال مجازات تشهیر درباره زنان بر اساس دیدگاه فقه، و به ویژه سید علی خامنه ای، مطلق است؟ در پایان به این نتیجه می رسیم که بیشتر فقها و نیز سید علی خامنه ای درباره لزوم تشهیر زنان به محدودیت هایی قایل اند. این پژوهش با شیوه اسنادی (کتاب خانه ای) انجام شده است.

  کلیدواژگان: رسانه، بازنمایی رسانه ای، شبکه های اجتماعی، جرایم زنان، فقه، حریم خصوصی
 • حمید نگارش*، علی کارشناس صفحات 89-110
  پیشینه بحث درباره طلاق حاکم به کتاب فقهی المقنعه شیخ مفید باز می گردد. از جمله معضلات جامعه کنونی، کثرت رجوع زوجه به حاکم برای دادخواست طلاق است که ناشی از کاهش تحمل زوجه در برابر سختی زندگی است؛ چون مطابق روایات، طلاق مبغوض ترین حلال الاهی، و نیز تهدیدی برای کیان خانواده است، نظریه «عسر و حرج فراگیر زوجه» در صدد محدودکردن این معضل اجتماعی به نمونه های خاص است که در میان تحقیقات کنونی جای پژوهش در این باره خالی است. از منظر فقه و حقوق مدنی، طلاق، اولا و بالذات، حق زوج است ولی در نمونه هایی که زوجه در عسر و حرج شدید قرار گیرد و زوج از معاشرت نیک یا طلاق دادن او امتناع ورزد یا طلاق از جانب وی ناممکن شود، حاکم زمام امر طلاق را بر عهده می گیرد. از این رو، پرسش اصلی پژوهش ما این است که: نظریه «عسر و حرج فراگیر زوجه» در طلاق حاکم از منظر فقه و حقوق مدنی چیست؟ روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته پژوهش این است که بر اساس برخی آیات قرآن کریم و نیز روایات معتبر و سایر دلایل، دو مفهوم «سوء معاشرت» و «امساک اضراری» ناظر به طلاق حاکم و حق رجوع زوجه به حاکم در هنگام عسر و سختی فراگیر (شدید) وی است.
  کلیدواژگان: طلاق، عسر و حرج فراگیر، حاکم، امساک، تسریح
 • علی محمدی جورکویه* صفحات 111-134
  یکی از مسایل بحث انگیز جامعه امروز، جایزبودن یا نبودن الزام به حجاب از سوی حکومت اسلامی است که موافقان و مخالفان درباره اش بسیار سخن گفته اند. اما به نظر می رسد فروکاستن مسیله حجاب به فقه کیفری شایسته نباشد، بلکه باید مسیله را به صورت جامع تری مطرح کرد. یعنی باید پرسید موضع سیاست جنایی اسلام در مسیله حجاب چگونه است تا در نتیجه، حدود اختیار و وظیفه حکومت و جامعه اسلامی در این مسیله روشن شود. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با استفاد از منابع اسلامی و متون فقهی این مسیله را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که سیاست جنایی اسلام در سه سطح پیش گیری اجتماعی، وضعی و کیفری به مسیله حجاب توجه کرده است و آحاد جامعه و نهادهای مدنی در کنار حکومت اسلامی، برای تبیین، ترویج و نهادینه سازی حجاب اسلامی در جامعه وظایفی دارند و حکومت اسلامی نیز در سطح پیش گیری کیفری، در صورت تحقق شروطی خاص حق جرم انگاری رعایت نکردن حجاب اسلامی را تحت رعایت مصلحت فرد و جامعه دارد.
  کلیدواژگان: حجاب، سیاست جنایی، پیش گیری اجتماعی، پیش گیری وضعی، پیش گیری کیفری
 • شهلا گل پرور، محمد نبی پور*، حسن حاجی تبار صفحات 135-163
  از هنگام تاسیس سازمان ملل متحد، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده اما افزایش جرایم علیه زنان، فقر، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از موفق نبودن این نهاد مهم بین اللملی در دفاع از حقوق زنان در سرتاسر جهان حکایت می کند. حمایت از زنان طیف وسیعی از مسایل مهم و گسترده بین المللی را در بر می گیرد که نیازمند رسیدگی فوری است. برخی از مسایل مانند فحشای زنان برخاسته از عوامل اقتصادی است و برخی دیگر همانند خشونت در خانه و در اجتماع، در فقر و ارزش های اجتماعی و سنت ریشه دارد. طبق برآورد انجام شده در سال 1995 درباره تعداد کودکان به کار گرفته شده در تجارت جنسی، هر سال یک میلیون کودک دختر وارد این صنعت چندمیلیاردی می شوند و نزدیک به چهل میلیون دختر زیر پانزده سال تحت آزار و بی توجهی قرار دارند و نیازمند مراقبت های بهداشتی و اجتماعی هستند. اتخاذ تدابیر حقوقی در حمایت از زنان بزه دیده از اولویت های کارگروه زنان در سازمان ملل متحد در سال 2021 بوده است.
  کلیدواژگان: آزار و خشونت، حمایت جهانی، زنان، سازمان ملل، بزه دیده
|
 • Seyedeh Zahra Mousavi Shiyadeh *, Javad Habibitabar, MohammadMahdi Labibi Pages 7-29

  There are different views on the issue of women's judgment. According to Iranian law derived from famous jurisprudential fatwas, the condition of being male is considered for judges who have the authority to give a verdict. In Islam, one of the necessary conditions for judging is ijtihad (independent reasoning by an expert in Islamic law), which due to the current situation of the society and the lack of sufficient mujtahid judges (judges who are qualified to perform ijtihad) or the unwillingness of mujtahids to judge, the Islamic society of Iran has deviated from this necessary and obligatory condition. In addition, there are differences among the experts regarding the condition of being male for judges, which are discussed briefly in this article. Currently, more than a thousand female judges are working in the judiciary, but judging and giving verdicts about women are not accepted, making their promotion difficult. The present paper, through in-depth interviews with a number of female judges, points out the difficulties of their promotion and identifies the obstacles to their promotion and attaining some judicial positions in the judiciary. Furthermore, by presenting proposals and executive solutions to overcome the mentioned problems, it tries to use the knowledge, science, and experience of women in order to develop and strengthen the judicial system of the country.

  Keywords: Female Judges, job promotion, Judge's Masculinity
 • MuhammadTaher Yaghoubi *, Faroogh Nemati Pages 31-61

  Violence and extremism against women in society and especially in the family environment, in addition to legal and moral aspects, have many physical, psychological, and social consequences that can endanger not only women's health but also the family and society. Violence against women has a long history and many factors and causes are involved in its occurrence. Sexual, physical, economic, verbal, and social violence are types of violence against women, each of which in some way suppresses their personality and actual status. However, referring to religious teachings and learning from the advice of religious elders can lead to appropriate solutions to deal with violence against women in society. In this article, using a descriptive-analytical method and referring to the words and sayings of Imam Reza (AS), in addition to enumerating the difficulties and dangers faced by women as a result of various types of violence depriving them of their mental security, we seek to infer the ways to deal with violence against women from Imam Reza's words and lifestyle. The findings show that Imam Reza (AS) while explaining the worthy position of women in society and especially in the family, criticized any humiliation of their personality and ignorance of their rights in various life issues, and emphasized preserving the dignity and respect of women

  Keywords: Imam Reza (AS), Violence against Women, family system, Islamic lifestyle
 • Omid Tootchifatidehi *, MohammedHussain Zarifian Yeghaneh Pages 63-88

  The occurrence of crime in society is undeniable and the solution of the legislators is to enact laws and impose some punishments. For this purpose, the legislators use jurisprudence and law a lot. There are differences between men and women in committing crimes. Moreover, with the expansion of the media, we are facing its damages and capacities. In the meantime, it is important to pay attention to the laws and their implementation in Islamic society. According to legal documents and foundations, for some crimes, the punishment of tashhir (media representation) is regarded as the main or supplementary punishment. Applying punishment as a deterrent, besides not losing the rights of criminals, creates difficulties. The problem is when tashhir is tied to women's crimes because their issues are more sensitive than men's. The purpose of this research is to investigate the media representation of female criminals based on the opinions of the leader of the Islamic Republic of Iran. Therefore, the question arises: Is the tashhir punishment for women absolute according to the viewpoint of jurists, especially Sayyed Ali Khamenei? The findings show that most of the jurists as well as Sayyed Ali Khamenei consider limits on women's tashhir. This research has been done with a library method .

  Keywords: Media, Media representation, Social Networks, Women's Crimes, Jurisprudence, Privacy
 • Hamid Negaresh *, Ali Karshenas Pages 89-110
  The background of the research on the ruler's divorce goes back to the jurisprudential book al-Moghnaah by Sheikh Mofid. Among the problems of today's society is the increase in the number of wives turning to the ruler for divorce petitions, a problem that is caused by the reduction of the wife's tolerance of the hardships of life. According to narrations, divorce is the most hated divine law and also a threat to the existence of the family. The theory of "Wife's Pervasive Distress and Constriction" aims to limit this social problem to specific examples that have not been considered in current research studies. From the point of view of jurisprudence and civil law, divorce is firstly and independently the right of the husband, but in cases where the wife is in severe distress and the husband refuses to have good company or divorce her, or divorce is impossible on his part, the ruler takes charge of the divorce. Therefore, the main question of our research is: What is the theory of "Wife's Pervasive Distress and Constriction" in the ruler's divorce from the point of view of jurisprudence and civil law? The method of this research is descriptive and analytical. The findings of the paper show that according to some verses of the Holy Quran as well as authentic narrations and other reasons, the two concepts of "mis-association" and "harmful retention" are related to the ruler's divorce, and the right of the wife to refer to the ruler is reserved for the time of pervasive (severe) distress and constriction
  Keywords: Divorce, Pervasive Distress, Constriction, ruler, retention, release
 • Ali Mohammadi Jourkuyeh * Pages 111-134
  One of the controversial issues in today's society is the legitimacy or illegitimacy of the Islamic government's obligation to wear hijab, which has been discussed a lot by both supporters and opponents. But it seems that reducing the issue of hijab to criminal jurisprudence is not appropriate and the issue should be brought up in a more comprehensive way. That is, the question must be raised about the position of Islamic criminal policy regarding the hijab, so as to clarify the limits of authority and responsibility of the government and the Islamic society in this regard. This research investigated this issue using Islamic sources and jurisprudential texts in a descriptive and analytical way and concluded that the criminal policy of Islam has paid attention to the issue of the hijab on three levels: social, situational, and criminal prevention. Thus, members of the society and civil institutions, along with the Islamic government, have duties to explain, disseminate and institutionalize the Islamic hijab in society. In addition, at the level of crime prevention, if certain conditions are met, the Islamic government has the right to criminalize the non-observance of the Islamic hijab in accordance with the interests of the individual and society
  .
  Keywords: hijab, Criminal policy, Social prevention, Situational prevention, Criminal prevention
 • Shahla Golparvar, Mohammad Nabipour *, Hasan Hajutabar Pages 135-163
  Since the establishment of the United Nations, many documents and conventions have been approved under the title of protecting women's rights, but the increase in crimes against women, poverty, immigration and pornography are examples of the failure of this important international organization to defend women's rights around the world. The protection of women encompasses a wide range of important international issues that require urgent attention. Some issues, such as women's prostitution, arise from economic factors, and others, such as violence at home and in the community, are rooted in poverty, social norms, and tradition. According to a 1995 survey of the number of children employed in the sex trade, one million girls enter this multibillion-dollar industry each year, and nearly forty million girls under the age of fifteen are abused and in need of health and social care. The adoption of legal measures in support of victimized women has been one of the priorities of the working group of women in the United Nations in 2021
  Keywords: Harassment, Violence, global support, Women, United Nations, victim