فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 21 (زمستان 1374)
 • پیاپی 21 (زمستان 1374)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1375/02/14
 • تعداد عناوین: 5
|
 • بارهای هیدرولیک در پمپ های گریز از مرکز / قسمت دوم
  مهندس اکبر اسماعیل ترکانپور صفحه 1
 • خستگی در محورها
  دکتر عبدالعلی فرزاد صفحه 11
  شناسائی علت شکستن قطعه بوسیله بررسی مقطع شکسته شده امکان پذیر است. نقاط ضعیف قطعه در مقابل بارهای متغیر نیز با در نظر گرفتن اصول خاصی قابل پیش بینی می باشند برای جلوگیری از خطرات ناشی از شکستن رودرس قطعات روش های متالورژیکی و طراحی چندی وجود دارند، که بطور اجمال در این مقاله توضیح داده شده اند.
 • آببندی محور
  مهندس میرولی صفری صفحه 23
  جهت پیشگیری ازنشت سیال باید محور پمپ از محل تماس آن با محافظه پمپ، آب بندی شود. دو روش عمده برای آب بندی محور که نتیجه آن به حداقل رساندن نشتی ویا جلوگیری و کنترل کامل آن می باشد وجود دارد1- استفاده از آب بندی Packing2- استفاده از آببندهای مکانیکیMechanical Seal
 • پمپ های عموری / قسمت دوم
  مهندس بابک رضوی اقدم، پونه عرفانی صفحه 37
 • اورینگ های الاستومری در آب بندی مکانیکی / قسمت دوم
  مهندس کریم حسن پور مقدم صفحه 46
  اورینگ ها و سایر اشکال الاستومری ساده ترین و در عین حال پر مصرف ترین آب بندهایی هستند که نقش عمده ای را رد آب بندی استاتیکی و دینامیکی بر عهده دارند. استفاده رضایتبخش از این مواد بستگی به خنواص شکل هندسی و صافی سطح قطعات قابل مونتژ رویهم داردو با اینکه قیمت این موار بسیار پایین می باشد ولی عدم موفقیت آنها در ادای وظایف در واحدهای پیچیده مانند دستگاه های هیدروگی و آب بندی مکانیکی زیان های جبران ناپذیری ببار آورده و آنها را از کار آیی می اندازد