فهرست مطالب

رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث - سال پنجاه و چهارم شماره 1 (پیاپی 108، بهار و تابستان 1401)

نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث
سال پنجاه و چهارم شماره 1 (پیاپی 108، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اسماعیل اثباتی* صفحات 9-32
  دعا در فرهنگ شیعی جایگاه والایی دارد. دعاهای ماثور بخش مهمی از میراث حدیثی شیعه را تشکیل می دهد. بخشی از این میراث مربوط به دعاهایی است که برای در امان ماندن از آسیب ها و بیماری ها بیان شده است. حرزها و تعویذها از این دسته از دعاها به شمار می آیند که در بین مردم با اقبال بسیاری مواجه هستند. در این میان حرز منسوب به امام جواد علیه السلام شهرت بیشتری یافته و بسیاری از مردم از آن استفاده می کنند. این نوشتار تلاشی است در جهت منبع شناسی و اعتبارسنجی حرز منسوب به امام جواد علیه السلام. به این منظور افزون بر مطالعات رجالی و بررسی سندی، به بررسی متنی و محتوایی حرز نیز پرداخته شده است.متن مربوط به «سبب صدور حرز» با وقایع تاریخی ناسازگار است و با وجود انگیزه کافی برای نقل گسترده، تنها از یک طریق ناشناخته نقل شده است. سند روایت هم آشفتگی های بسیاری دارد. در نتیجه دلیل قانع کننده ای بر انتساب این حرز به امام جواد علیه السلام یافت نشد.
  کلیدواژگان: حرز، تعویذ، امام جواد علیه السلام، دعا
 • فروغ پارسا* صفحات 33-52

  مطالعات تفسیری در ایران در بازه زمانی چهار دهه پس از تاسیس جمهوری اسلامی گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. این جستار با تحلیل شرایط تاریخی و اجتماعی این دوران و گفتمان های موجود به جریان شناسی مطالعات تفسیری اهتمام داشته و در فضای فرهنگی ایران دو جریان تفسیری را شناسایی کرده که هر یک به نوبه خود طیف های مختلفی را در خود گنجانده اند. جریان تفسیری نخست، جریانی است مبتنی بر گفتمان این همانی دیانت و سیاست است که به مولفه های این گفتمان یعنی ضرورت دخالت روحانیت در سیاست، ولایت فقیه و جامعیت احکام قرآنی باور دارد و با توجه بدان ها به تفسیر قرآن اهتمام نموده است. جریان دوم، جریانی است که بدون لحاظ و سوگیری نسبت به گفتمان این همانی دیانت و سیاست و مولفه های آن به تفسیر قرآن مبادرت کرده است. چارچوب نظری این پژوهش نظریه هرمنوتیک دریافت  reception theory است که به نقش مفسر و شرایط تاریخی و سیاسی وی در تفسیر متن اهمیت می دهد. در جریان تفسیری همسو با گفتمان این همانی دیانت و سیاست، تفاسیری با رویکردهای فلسفی و عقل گرایانه، اجتماعی و نیز واعظانه تالیف شده اند. در جریان غیر همسو، طیف های مختلف مفسران سنتی، سنتی نوگرا، قرآن بسنده، علمی نگر، اخلاقی، تربیتی و هرمنوتیکی مدرن  گرد آمده اند.

  کلیدواژگان: تفسیر قرآن کریم، جریان های تفسیری، گفتمان این همانی دیانت و سیاست، ایران پس از انقلاب اسلامی
 • الهام رسولی، زینب السادات حسینی* صفحات 53-72

  مستشرقان با رویکردهای مختلف به تحقیق در قرآن پرداخته اند. کرون با استناد به آیات، در مقاله «دین مشرکان قرآنی» ادعای موحد بودن مشرکان را طرح کرد با این دلایل که در مکه بت فیزیکی نبوده تا در قرآن آیین بت پرستی ذکر گردد، مکه محیط کشاورزی نبوده تا هدایایی تهیه گردد، آلهه و لات و...، خدایان کوچک تر و مستقل، واسطه بودند که اعراب به آنها فرشته گفتند و مشرکان با اعتقاد به طیف گسترده خدایان، صرف اعتقاد به توحید خالقیت، موحدند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی ادعای وی را با استناد به آیات بررسی نموده و یافته‍ها نشان داده که او معنای توحید را بدرستی درنیافته چون مشرکان دچار اعتقاد به تعدد آلهه و عدم اعتقاد به توحید ربوبیت جزیی بودند و مشرکان با توجه به قراین موجود در آیاتی چون 99 انبیاء، برای لات و آلهه دیگر بت ساخته بودند و آن ها صرف بت خیالی نبودند و از طریق تجارت و یا با توجه به اشاره آیات  به امکان کشاورزی در برخی مناطق عربستان برای تهیه محصول جهت پیشکش، اهدای هدایا با توجه به احترام مشرکان برای بتان ممکن بود و بدون آیین نبود، بنابراین بت فیزیکی و آیین خاص برای بتان در زمان پیامبر (ص) وجود داشته و حضرت (ع) بت شکن بت فیزیکی و نیز بت مفاهیم ذهنی مشرکان بوده است.

  کلیدواژگان: کرون، قرآن و بت فیزیکی در زمان پیامبر(ص)، ذکر آیین برای بت در قرآن، توحید مشرکان قرآنی
 • بی بی زهرا شهیدپور*، وحیده فخار نوغانی صفحات 73-92

  «دابه» به معنای موجودی متحرک و جاندار، 14 مرتبه در قرآن به کار رفته است و با توجه به معنا و سیاق آیات آشکار می گردد که این واژه عام بوده و بر جنبندگان اعم از انسان و حیوان دلالت دارد. اما یکی از آیاتی که میان مفسران شیعه و اهل سنت مورد مناقشه است، آیه 82 سوره نمل می باشد که خداوند می فرماید: «و إذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابه من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون»؛ و هنگامی که وعده عذاب ما بر آنان حتمی و لازم شود، جنبنده ‏ای را از زمین برای آنان بیرون می ‏آوریم که با آنان سخن می‏ گوید. زیرا مردم پیش از این به آیات ما یقین نداشتند. بیشتر شیعیان، تبادر معنایی حاصل از لفظ «دابه» را دلیل بر رجعت حضرت علی (علیه السلام) می دانند و وجود برخی از روایات را موید نظر خود می دانند. اما اهل سنت رویکردی کاملا متفاوت داشته و با استناد به برخی روایات «دابه» را حیوانی عجیب الخلقه و افسانه ای می دانند. با این وجود هر دو دسته در این که «دابه الارض» در آخرالزمان خروج می کند و خروجش از نشانه های قیامت است، اتفاق نظر دارند. این نوشتار با هدف حل تعارض میان فریقین، تحقیقی بنیادی بوده و به دلیل بررسی مصداق «دابه الارض» در آیات و روایات و استفاده از کتب و اسناد، تحقیقی موردی و کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: رجعت، فریقین، دابه الارض، آیه 82 نمل، نشانه قیامت
 • مائده بیگم شیرازی*، سید حسین سیدی صفحات 93-106
  بررسی تناسب و پیوستگی آیات قرآن از مسایل مهم در فهم متن قرآن کریم  و انسجام متن از ویژگی های مهم متن در دانش متن شناسی است و اهمیت آن در متن قرآن در فهم مراد خداوند از اهمیت بسزایی برخوردار است. باور به گسست یا پیوست متن قرآن مرز میان فروکاستن به متن معمولی و غیر وحیانی آن و وحیانی بودن آن است. پرسش اصلی این مقاله آن است آیا معنای واژه إبل در منابع تفسیری و ترجمه ها به درستی فهم شده است؟ این پرسش مبتنی بر این فرضیه است که بررسی واژگان قرآن بدون در نظر گرفتن مبانی انسجام متن ممکن نیست. روش این مقاله تحلیلی انتقادی  با رویکرد انسجام متن است. لذا با توجه به این رویکرد و فرضیه و پرسش به تحلیل انسجام آیات  17 تا 20 سوره غاشیه پرداخته شده است. یعنی کلمه «إبل» با کلمات دیگر آیات یعنی آسمان، کوه، و زمین تناسب معنایی ندارد. حاصل این پژوهش با روش تحلیل متن و برون رفت از گسست معنایی میان آیات، برگرفتن معنای دیگری غیر از شتر برای واژه إبل است. معنای مراد با توجه به انسجام معنایی آیات و بررسی های معناشناختی آن ، "ابر" است که هم با گفتمان عرب تناسب دارد و هم از حیث انسجام متن در زنجیره گفتار بر مبنای روابط همنشینی کلمات، از انسجام بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: قرآن، انسجام متن، إبل، همنشینی، گفتمان، ابر
 • علی عادل زاده* صفحات 107-130

  در این مقاله، یکی از احادیث منحصربه فرد کتاب حدیقه الشیعه در نکوهش دیوانگان، محور پژوهش قرار گرفته است. این حدیث از امام حسن عسکری (ع) روایت شده و به قرب الاسناد علی بن بابویه منسوب است. درباره متن و سند ادعا شده برای این حدیث ابهامات زیادی مطرح است. میان این روایت و فضایی که به آن نسبت داده شده، مناسبتی دیده نمی شود. از سوی دیگر با گردآوری اطلاعات گوناگون درباره فضای پیدایش حدیقهالشیعه می توان نشان داد حدیث نکوهش دیوانگان با رویدادهای جزیی و عینی آن بستر تاریخی کاملا منطبق است. بر این اساس می توان تحلیل تاریخی دقیقی از حدیث مذمت دیوانگان ارایه داد و با پیگیری و بسط این ایده، اطلاعات جالبی در راستای ریشه یابی این حدیث و نحوه پیدایش و پدیدآورنده کتاب حدیقه الشیعه به دست آورد. بر اساس نتایج این پژوهش، پیدایش این حدیث به منازعات سید محمد میرلوحی سبزواری با صوفیان قرن 11ق مرتبط است.

  کلیدواژگان: حدیث نکوهش دیوانگان، حدیقهالشیعه، سید محمد میرلوحی سبزواری، ادراءالعاقلین و اخزاءالمجانین، تحلیل تاریخی
 • جانمحمد دهقان پور، مهرداد عباسی*، بابک عباسی، سید محمدعلی ایازی صفحات 131-155

  فهم و تفسیرمحور کانونی مباحث دو دانش تفسیر و هرمنوتیک و بر ارکان چهارگانه مولف، متن، مفسر و زمینه استوار است. هرمنوتیک آوردگاه دیدگاه های جدید در حوزه فهم و تفسیر است. این نظریه ها با مبانی و اصول مفسران اسلامی گاه بر سازشند و گاه در چالش. تعیین امکان تعامل و هم افزایی یافته های علوم جدید با یکدیگر یا ستیز و تقابل آن ها، مستلزم تطبیق مبانی آن ها و موید ضرورت تحقیق در این عرصه است.  این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و  با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی آرای مفسر معاصر اسلامی «طباطبایی» با هرمنوتیست معاصر غربی «هرش» در صدد دست یابی به پاسخ این پرسش اصلی است که مطالعه تطبیقی مبانی آرای طباطبایی با هرش در حوزه فهم و تفسیر به چه نتیجه ای می انجامد؟ نتیجه نهایی نشان داد که مبانی آن ها در چهار محور نقش مولف، متن، مفسر و زمینه در فرایند فهم و تفسیر متن، دارای قرابت نسبی است نه حداکثری. اهم وجوه اشتراک مبانی آن ها در روش مندی تفسیر، قصد مولف از تولید متن، دلالت الفاظ و قابلیت باز آفرینی معنا، فهم پذیری و پیوند های معنایی متن، نقش ابزاری زبان، کاربست دور هرمنوتیکی؛ و اهم اختلاف آن ها در ثبات و قطعیت یا سیالیت تفسیر متن، حدود تاثیر پیش دانسته ها، علاقه ها و انتظارات مفسر در فهم و همچنین پذیرش یا رد نظریه تاریخ مندی فهم متن است.

  کلیدواژگان: مبانی، فهم، تفسیر، هرمنوتیک، طباطبایی، هرش
 • سمیه افشاری، مهدی مهریزی*، مژگان سرشار صفحات 157-171

  پوشش بانوان از جمله مفاهیمی است که در قرآن کریم با واژگان متعددی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از واژگان مربوط به پوشش، واژه «خمار» است که در آیه 31 سوره نور آمده است. فقها و مفسران در معنای این واژه اختلاف نظر دارند و این اختلاف معنایی باعث شده نظرات و احکام متفاوتی را در خصوص پوشش سر بانوان بیان کنند. در این میان مفهوم واژگان و اصطلاحات به کار رفته در متن روایات می تواند در درک این مسیله راهگشا باشد. در این مقاله تلاش می شود ابتدا با بهره گیری از دانش ریشه‎ شناسی واژگان، ریشه و معنای این واژه در زبان های نیا واکاوی شود؛ سپس ضمن جستجو در منابع ادبیات دوره پیش از اسلام و نیز واکاوی این واژه در منابع لغویان تلاش بر تبین گستره معنایی این واژه در بستری تاریخی به عمل آمد. با جمع آوری و بررسی احادیث مروی از صحابه و تابعین، که این واژه در آن ها به کار رفته بود، تلاش شد این معنا به طور دقیق کاویده شود و کارکرد آن به دست آید. با ریشه شناسی واژه «خمار» متوجه شدیم این واژه ریشه در زبان آفروآسیایی دارد، و با پژوهش در ادبیات جاهلیت و آرای لغت شناسان عربی این مفهوم در سیر تاریخی خود از معنای کلی پوشش، بدون توجه به جنسیتی خاص، تا معنای پوشش سر بانوان در فرهنگ اسلامی دلالت دارد. بررسی اقوال صحابه و تابعین نیز بر مفهوم پوشش سر بانوان تاکید دارد.

  کلیدواژگان: خمار، ریشه شناسی، حدیث صحابه و تابعین، پوشش بانوان
 • یحیی میرحسینی*، رضا کریمی، محمدرضا ملک ثابت صفحات 173-196

  در دهه های قبل و پس از انقلاب اسلامی، احزاب و گروه های بسیاری پدید آمدند که برای عضوگیری از مردم ایران، لازم بود ایدیولوژی خاصی را تهیه و ارایه کنند. بخش معتنابهی از این گروه ها، یا مدعی بودند همه مبانی خود را از دین گرفته اند و یا آنکه در کنار دیگر منابع، به آموزه های مذهبی نیز توجه داشته اند. یکی از این احزاب، گروه فرقان بود که بیش از همه، چهره خشونت بارش در ترور ها در ذهن متبادر می شود و کمتر به مبانی فکری آنها پرداخته شده است. در اعتقادنامه این گروه با نام خودخوانده «ایدیولوژی توحیدی»، بیش از همه از آیات قرآن استفاده شده است. در رتبه بعد، این سخنان حضرت علی (ع) بود که بسیار بدان استناد می شد تا جایی که این ضرورت به نگارش شرحی به نام «فروغ نهج البلاغه» انجامید. حال این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، تلاش می کند نگرش فرقانیسم به نهج البلاغه را مورد مداقه قرار داده، مهم ترین نقدهای وارد بر آن را نشان دهد. مروری بر آثار رهبران این گروه نشان می دهد نه تنها تاویل گزاره های سیاسی اجتماعی، بلکه مفاهیم اعتقادی و اخلاقی نیز سرلوحه فعالیت آنها بوده است. نتایج نشان می دهد مهم ترین نقدها به استنباط های این گروه، تسلط رویکرد کارکردگرایی و بی توجهی به اصول و قواعد فقه الحدیث است.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، گروه فرقان، کارکردگرایی، تاویل، فقه الحدیث
 • روح الله نجفی* صفحات 197-214
  در مقام فهم قصه های قرآن، گاه دو وجه محتمل است که یکی را پیشینه تاریخی قصه در تورات و دیگری را سیاق آیات قرآن تقویت می کند. در این سنخ مواضع، این چالش رخ می نماید که کدام یک از این دو قرینه را باید بر دیگری تقدم و رجحان نهاد. در قصه برادرکشی پسر آدم، در قصه خندیدن همسر ابراهیم، در قصه برهنگی آدم و حواء، در قصه فروش یوسف و در قصه رسالت نهصد و پنجاه ساله نوح می توان مصادیقی از مساله فوق را ملاحظه کرد.تحقیق حاضر پس از تحلیل این نمونه های پنجگانه، بدان منتهی شده است که نمی توان برای خروج از چالش تعارض پیشینه توراتی با سیاق آیات، راهکاری ثابت پیشنهاد کرد بلکه داوری نهایی در هر مورد، برحسب عوامل متعدد، متغیر است. به دیگر بیان، عواملی نظیر شدت و ضعف سیاق، تعیین کننده بودن یا نبودن استشهاد به تورات، وجود یا عدم قرینه برای نادیده انگاری سیاق یا نادیده انگاری پیشینه توراتی، در مقام داوری اثرگذار هستند.
  کلیدواژگان: سیاق، تورات، فهم، تفسیر، قصه قرآن
 • مریم ولایتی کبابیان*، سارا طاهری صفحات 215-237

  فهم دقیق انگاره عصمت که از واژگان کلیدی حوزه امامت به شمار می آید، وجهه اصلی نوشتار حاضر است. این مقاله می کوشد با بررسی داده های لغوی ریشه عصم در زبان های سامی و ارزیابی استعمال های قرآنی و حدیثی آن با احتراز از پیش فرض های کلامی شیعه در خصوص معنا و مفهوم ساخت یافته عصمت در دوره های بعد، معنای متقدم آن و سیر تطور معنایی اش را بکاود. طبق یافته های این پژوهش در بخش مربوط به زبان های سامی، می توان سه معنای استعمالی از جمله بستن و محکم کردن، پناه بردن، دفاع و مقاومت کردن را برای ماده «عصم» در نظر گرفت که معنای اصلی یا قدر مشترک هر سه معنا، حفظ و صیانت است. در زبان عبری و عربی به حفظ از گناه و معصیت نیز به طور مشخص تصریح شده است. این معانی دقیقا در آیات قرآن نیز قابل مشاهده است با این توضیح که معنای التجاء، از بسامد بالاتری برخوردار است. در روایات نیز کاربست ماده در معنای حفظ را به طور بسیار گسترده برای اهل بیت (ع) شاهدیم که متعلق آن اموری چون زلل، رجس، ذنوب، معصیت، شبهه و تردید و... است و جالب آن که مصادیق یادشده برای انسان های عادی هرگز در روایات مطرح نشده؛ لذا می توان ادعا نمود هر دو مرتبه عصمت (حفظ از خطا و گناه) برای اهل بیت (ع) قابل اثبات است. در نهایت می توان گفت ماده عصم در آیات قرآن و روایات دچار یک نوع تضییق معنایی شده و عمدتا در معنای حفظ از گناه و خطا به کار رفته است.

  کلیدواژگان: ریشه شناسی، تاریخ انگاره، ماده «عصم»، کاربردهای قرآنی و حدیثی
 • محمدعلی همتی*، فاطمه سادات انجوی نژاد صفحات 239-259

  غبریال صوما از خاورشناسانی است که در زمینه آرامی بودن زبان قرآن، کتابی را با عنوان «قرآن، تفسیر اشتباه، ترجمه اشتباه و خوانش اشتباه، زبان آرامی قرآن» منتشر کرده است. وی در کتاب خود مدعی است که زبان قرآن زبان آرامی است و برداشت مسلمانان از قرآن به زبان عربی اشتباه است. او 52 سوره قرآن را بررسی کرده و برخی واژگان را به زبان آرامی ترجمه می کند و معانی برخی آیات را در زبان آرامی عنوان می نماید. از جمله واژگانی که وی بررسی کرده است واژه «فلن اکلم» در آیه 26 سوره مریم و واژه «فریا» در آیه 27 سوره مریم است. پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه صوما درباره ی این دو واژه با روش زبان شناسی تاریخی تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. یافته های زبان شناسی، متن عهدین و سیاق آیات قرآن ادعای نویسنده را تایید نمی کند.

  کلیدواژگان: غبریال صوما، زبان قرآن، آرامی - سریانی، کلم، فری
|
 • Esmaeel Esbati * Pages 9-32
  Prayer (Duā) has a high position in Shiite culture. The received prayers through traditions (Maʾthūr) are an important part of the Shiite narrative heritage. some of them have been narrated for protection against injuries and diseases. Amulets (Ḥirz) and talismans (Taʿwīdh) are among these prayers and people are very interested in them. However, the attributed amulet to Imam Javād (AS) is the most popular of them, and many people use it. So, this paper aims to validate it and identify its source. Accordingly, its isnad and transmitters, as well as the text and content were examined. The findings show that there is no consistency between the text narrating "the cause of issuing the "Hirz" and the historical events; Moreover, despite sufficient motivation for its widespread transmission, this amulet has been transmitted only through one anonymous chain of authorities. Also, this narration's isnad has many confusions. So, there is no convincing evidence to prove the attribution of this amulet to Imam Javād(AS).
  Keywords: Amulet, Talisman, Imam Javād (AS), Prayer
 • Forough Parsa * Pages 33-52

  Exegetical studies have expanded greatly over four decades after the foundation of the Islamic Republic. By analyzing the historical and social conditions of this period and existing discourses, this paper aims to deal with the flowology of interpretive studies. So, in Iran's cultural context, two exegetical flows were identified, each of which includes different groups. The first is based on "the sameness of the religion and politics" discourse. This flow believes in this discourse's components, namely "the necessity of the clergies' involvement in the politics", "guardianship of Wilāyat-e faqīh (the Islamic jurist)", and "comprehensiveness of the Quranic rules" and interprets the Quran according to them. The second is a flow that has interpreted the Quran without any consideration or bias toward the mentioned discourse and its components. The theoretical framework of this study is "the reception theory" which emphasizes the role of the interpreter and his historical and social situation in the text interpretation. The results show that in the first exegetical flow that is the advocate of "the sameness of the religion and politics" discourse, different interpretations have been written with philosophical, rational, social, and preaching approaches. Also, the impartial interpretive flow has consisted of different ranges of interpreters with traditional, modern-traditional, the Quran sufficiency, scientific, ethical, educational, and hermeneutic attitudes.

  Keywords: Interpretation of the Holy Quran, Exegetical flows, The sameness of the religion, politics discourse, Post-revolution Iran
 • Elham Rasouli, Zeinab Al-Sadat Hoseini * Pages 53-72

  Many orientalists have studied the Holy Quran with different approaches and Patricia Crone is one of them. By using Quranic verses, she claimed in her article entitled "The Religion of the Quranic Pagans" that the pagans (Mushrikūn) were monotheists. As reasons for her claim, she stated that there were no idols in Mecca for the idolatry ritual to be mentioned in the Quran, Mecca was not an agricultural environment so gifts could be provided for this ritual. Also, she argued that Gods, Lāt, etc were lesser and independent intermediary deities that the Arabs called angels. Moreover, in her opinion, although Mushrikūn believed in a wide variety of gods, because of their belief to one creator, they are considered monotheists. So, by using a descriptive-analytical method and based on the Quran's verses, her claim was critically studied in this paper. The findings suggest that she has not understood the meaning of Tawhīd (monotheism) correctly; because pagans believed in multiplicity of gods and denied the monotheism of partial lordship. Moreover, according to the Quranic verses such as 21:99, the polytheists had made idols for Lāt and other gods and they weren't conceptual. Also, some verses refer to the existence of agriculture in some regions of Arabia. So, it was possible to provide harvests for gifting in this way or through trade. Furthermore, due to the pagans' respect for idols, they would not offer these gifts without rituals. As a result, there have been physical idols and special rituals for them during the Prophet's era and Muhammad (PBUH) is the destroyer of both physical and conceptual idols of polytheists.

  Keywords: Crone, The Quran, Physical idols in the prophet's era, Mentioning the ritual for idol in the Quran, Monotheism of Quranic polytheists
 • Bibi Zahra Shahidpour *, Vahideh Fakhar Noghani Pages 73-92

  "Dābbah" is an Arabic word that means "a moving and living being". It appears 14 times in the Quran. The context of these verses reveals that it is a general word and denotes all creatures, including both animals and humans. Still, regarding verse 82 of surah "al-Naml," there is a conflict between Shia and Sunni commentators. In this verse, Allah says: "Wa idhā waqa’al qaw lu ‘alay him akh raj nā lahum dābbatam minal ar ḍi tukallimuhum annannāsa kānū bi āāyātinā lā yūqinūn"; "And when the word shall come to pass against them, We shall bring forth for them a creature from the earth that shall wound them, because people did not believe in Our Communications ". Most Shiites believe the derived meaning of the word "Dābbah" in this verse is proof of Imam Ali's Return (Rajʿat) which is verified by some narrations. However, the Sunnis' view is completely different; according to some traditions, they consider the word as a strange and mythical animal. Despite this, both groups agree about the emergence of " Dābbatol-Arḍ" in the End Time (ākhar al-Zamān) and consider it as a sign of the Judgement Day. As fundamental research, this paper aims to resolve the conflict between two Islamic sects. Also, it is a library and case study and examines the denotation of "Dābbatol-Arḍ" in the verses and narrations through different books and documents.

  Keywords: Rajʿat, Two Islamic sects, Dābbatol-Arḍ, Verse 82 of surah al-Naml, Sign of the Judgement Day
 • Maedeh Beygom Shirazi *, Sayyid Hosein Seyedi Pages 93-106
  Examining the relevance and coherence of the verses is critical in understanding the text of the Holy Quran; cohesion is one of the crucial features of a text in the science of textology, and regarding the Holy Quran's text, it has a significant impact on understanding God's intention. Belief in the coherence or incoherence of the Quran text makes this book to be considered an ordinary and non-revealed text or a revealed one. The main question of this paper is whether the word "Ibil"(camel) has been meant correctly in the interpretation sources and translations. It is based on the view that it is impossible to study the Quran's words without considering the principles of the text coherence. So, by using a critical-analytical method and text's coherence approach, this article analyzed verses 17- 20 of surah "al-Ghāshīyah". The results show no semantic relevance between the term "Ibil" and other words, namely the sky, the mountain, and the earth. Therefore, it seems that this word should have another meaning rather than "camel". The cohesion of the verses' meanings and semantic analysis of the word suggest "cloud" as its intended sense; this meaning is relevant to the Arabs discourse. Moreover, concerning the text coherence in the speech chain based on the syntagmatic relations of the words, it has more coherence.
  Keywords: the Quran, text coherence, Ibil, Syntagmatic, discourse, Cloud
 • Ali Adelzadeh * Pages 107-130

  This paper deals with one of the unique narrations of the book "Ḥadīqat al-Shīʿa" which is about "condemnation of the crazy". The hadith has been narrated by Imam Ḥasan al-Askarī(AS) and attributed to Alī ibn Bābiwayh's Qurb al-Isnād. However, there are many ambiguities about its claimed isnad and text. There is no relationship between this narration and its attributed circumstances. On the other hand, the collected data regarding the situation in which Ḥadīqat al-Shīʿa was created show that it is consistent completely with the minor and real events of that historical condition. Accordingly, it is possible to analyze this narration exactly from a historical point of view. Also. By pursuing and expanding this idea, interesting information can be obtained about the origin of this hadith, as well as the manner of creating Ḥadīqat al-Shīʿa, and its author. The findings show that the creation of this narration is related to Sayyid Muhammad Mīrluhī Sabziwārī's disputes with Sufis in the 11th century.

  Keywords: The hadith about condemnation of the crazy, Ḥadīqat al-Shīʿa, to Sayyid Muhammad Mīrluhī Sabziwārī, Idrāʾ al-Ᾱqilīn wa Ikhzaʾ al-Majānīn, Historical analysis
 • Janmohammad Dehghanpour, Mehrdad Abbasi *, Babak Abbasi, Sayyid MohammadAli Ayazi Pages 131-155

  Understanding and interpreting are primary subjects of two sciences of interpretation and hermeneutics and both of them are based on four pillars, namely the author, the text, the interpreter, and the context. Still, hermeneutics is the source of new theories in the fields of understanding and interpretation. These views are sometimes compatible with the Islamic interpreters' principles and fundamentals and sometimes contradict them. In order to determine the possibility of interaction and synergy between the findings of new sciences or their conflict and contradiction, it is necessary to study in this field and compare their fundamentals. So, using a descriptive-analytical method, this study aims to investigate and compare the theoretical principles of the contemporary Islamic commentator, Ṭabāṭabāyī, to the modern western hermeneutist, Hirsch, in the field of understanding and interpretation and determine the results of this comparison. The findings suggest that in the process of realization and interpreting, their principles are relatively-not maximally- similar in four pillars of the author, the text, the interpreter, and the context; the most important common components of their principles are "methodical interpretation," "the author's intention of producing the text,"  "denotation of the words and the ability to recreate the meaning," "comprehensibility and semantic links of the text," "the instrumental role of the language," "application of the hermeneutical circle." Moreover, they mainly disagree about " the stability and certainty or flexibility of the text interpretation," "the extent of the impact that the interpreter's pre-knowledge, interests, and expectations have on the understanding," and "accepting or rejecting the theory of historicity of the text understanding."

  Keywords: Principles, Understanding, interpretation, Hermeneutics, Ṭabāṭabāyī, Hirsch
 • Somayeh Afshari, Mehdi Mehrizi *, Mozhgan Sarshar Pages 157-171

  Regarding women's clothing, the Holy Quran uses several words. "Khimār"(head covering) in verse 31 of surah "al-Nūr" is one of these words that the jurists and commentators disagree about its meaning. As a result, they have expressed different views and rules about women's head covering. Meanwhile, the semantics of words and expressions used in the text of the narrations can help to understanding this issue. So, in this paper, first, by using the science of etymology, the root and meaning of this word were examined in the proto-languages. Then, it was searched and analyzed in the pre-Islamic literature as well as lexical sources, and the evolution of its meaning was explained throughout history. Finally, by collecting and studying those narrations of the companions (Saḥābih) and the Successors (tābiʿīn) in which this word was used, this meaning was exactly explored, and its usage was determined. The findings suggest that the word " Khimār" originated in Afro-Asiatic languages. Also, throughout history, this concept evolved from the "covering" in its general meaning and without considering a specific gender into "the women's head covering" in the Islamic culture. The narrations of the Companions and the Successors emphasize the concept of the women's head covering too.

  Keywords: : Khimār, Etymology, Narrations of the Companions, the Successors, women's clothing
 • Yahya Mirhosseini *, Reza Karimi, MohammadReza Maleksabet Pages 173-196

  In the decades before and after the Islamic Revolution, many groups and parties emerged in Iran. In order to recruit members from the Iranian people, they had to develop and present a specific ideology. Most of them claimed that all of their foundations had originated from Islam or they had considered the religious teachings in addition to other sources. One of these parties was called "Furqān". These group members are more famous for their violence in assassinations than their ideological foundations. In their creed, which they called monotheistic ideology, they primarily used the Quranic verses. Secondarily, the words of Imam Ali (AS) were cited by them; in such a way that led to the writing of a commentary book entitled "Furūq Nahj al-Balāqih". So. By using a descriptive-analytical method, this paper tried to examine the Furqanism view of Nahj al-Balāqih and show the most important criticisms of it. Studying the works of this group's leaders indicated that their primary activities had included the interpretation of not only the political and social statements, but also doctrinal, devotional, and moral concepts. The findings suggest that the most important criticisms of this group's perceptions are "the dominance of functionalist approach," and "disregarding the principles and rules of Fiqh al-Hadith (the science of hadith comprehension)."

  Keywords: Nahj al-Balāqih, Furqān group, functionalism, Interpretation (Taʾwīl), Fiqh al-Hadith
 • Roohollah Najafi * Pages 197-214
  In the course of understanding the Holy Quran stories, sometimes there are two possible meanings; one of them can be reinforced by the historical background of the story in the Torah and the other by the context of the Quran verses. In such cases, there is a challenge regarding the preference of one of these two indications over the other. Some examples of this problem can be seen in the stories of "the fratricide of Adam's son," "laughing of Abraham's wife," the nakedness of Adam and Eve," "sale of Joseph", and "the nine-hundred-and-fifty-year mission of Noah". So, in this study, these five stories were analyzed. The findings suggest that no fixed solution can be suggested for overcoming the difficulty of the conflict between the Torah background and the context of the Quran verses, and in each case, the final judgment varies according to several factors. In other words, there are factors such as "the strength and weakness of the context'', "effectiveness or ineffectiveness of adducing from the Torah", and "the presence or absence of an indication for ignoring the context or the Torah background" that affect the judgment.
  Keywords: context, The Torah, Understanding, interpretation, Story of the Quran
 • Maryam Velayati Kababiyan *, Sara Taheri Pages 215-237

  "ʿIṣmat" (Infallibility) is one of the keywords in the field of Imamate, and this paper aims to understand it accurately. So, concerning its root "ʿAsm", lexical data in Semitic languages were studied. Moreover, regardless of Shia theological presuppositions about the formed meaning of "ʿIṣmat" in the later periods, this root's usages in the Quran and hadith as well as its earlier meaning and semantic evolution were examined. The findings suggest that in Semitic languages, it is used in three meanings, namely "tightening", "taking refuge", and "defending" and all of them share the concept of " protection". Also, in Hebrew and Arabic, "protection against sin" has been specifically stated. These meanings can be seen exactly in the Quranic verses too, but the meaning "taking refuge"(iltijāʾ) has been used more than others. Likewise, in narrations, this root means "protection" and has been widely used for Ahl al-Bayt (AS) (the household of the Prophet). Also, it collocates with some words such as ' a mistake'(Zalal), 'filthy'(Rijs), 'sins'(dhunūb), 'crime', 'disobedience', and 'doubt'. As these examples have never been mentioned for ordinary people in the narrations, both levels of the Infallibility (protection from mistakes and sins) can be proved for Ahl al-Bayt (AS). Therefore, in the Quran and hadiths, this root has undergone semantic narrowing and mainly means "protection from mistakes and sins".

  Keywords: Etymology, History of idea, The root ʿAsm, The Quranic, hadith usages
 • MohammadAli Hemmati *, Fatemeh Sadat Anjavi Nezhad Pages 239-259

  Gabriel Sawma is one of the orientalists who has written a book entitled "The Quran: Misinterpreted, Mistranslated and Misread, The Aramaic Language of The Quran." In this book, he claimed that the language of the Qur'an is Aramaic and Muslims' interpretations of the Quran in Arabic are wrong. Also, he has studied 52 chapters of the Quran and translated some of its words and verses into Aramaic. "Falan ukallima" and "Farīyyan" are two of these words placed in verses 26 and 27 of Surah "Maryam", respectively. So, this paper examined Sawma's view about these words with the method of comparative-historical linguistics and using library sources. The results show that this author's claim is contrary to the findings of linguistics, the Bible text, and the context Of the Quran.

  Keywords: Gabriel Sawma, Language of the Quran, Aramaic-Syriac, Kalima, faraya