فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه - سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1401)

نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه
سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کریم خانمحمدی*، الهه دهقانی صفحات 4-26

  گونه ی جامه و پوشش، از نشانه های برجسته ی فرهنگی است. پوشیدن حجاب گونه ای کنش اجتماعی شمرده شده که نشان دهنده ی اندیشه ها و باورهای زنان مذهبی است و همواره مورد نگرش غیرمسلمانان، به ویژه گردشگران خارجی بوده است؛ از آنجایی که زنان گردشگر در بدو ورود به ایران با پدیده ی نوینی به نام «حجاب»، روبرو می شوند که بایسته به پاسداشت آن هستند؛ پژوهش در این زمینه و بررسی دیدگاه های آنها، شایسته است. به همین منظور پژوهشگر، به سبب جاذبه های گردشگری اصفهان، ازجمله مسجد امام و در کنار آن «مدرسه ی علمیه ی ناصریه» و همچنین تکاپوی تبلیغی این مدرسه که سبب شده روزانه صدها گردشگر از این جایگاه بازدید کنند، به پژوهش پیرامون پدیده ی حجاب از نگرگاه گردشگران خارجی، در این نشانگاه پرداخته است. این پژوهش بر پایه ی رویکرد «پدیدار شناختی» و با بهره گیری از روش «تحلیل مضمون» انجام یافته و از فنون مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد، بهره برده است. برآیند به دست آمده نشان می دهد، حجاب از نگرگاه گردشگران خارجی، دربردارنده ی باورداشت هایی همچون: «تبعیض جنسیتی»، «سلب اختیار»، «مانع ابراز وجود» «مردسالار»، «ایدیولوژیک»، «مشقت بار»، «سنتی»، «متمایز از عفاف» و «مانع آزادی» است. گردایش نگره ها نشان می دهد که بار معنایی حجاب در کارآزمایی زیسته ی آنها «محدودیت منفی» است؛ بنابراین هرگونه سیاست گذاری در گسترش حجاب باید بر پایه ی دگرگونی نگرش باشد.

  کلیدواژگان: حجاب، زنان، گردشگران خارجی، پدیدارشناسی، مدرسه ی ناصریه
 • معصومه سالاری راد* صفحات 27-46
  شهادت پایه هایی دارد که والا ترین آن جهاد در راه خداست. شهید سلیمانی شاخص ترین مدیر مدافع حریم ولایت و یکی از چهره های بزرگ مقاومت و جهاد در دنیای اسلام است. شهادت عزت مندانه ی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نمایشگر اخلاص بی همتای ایشان و دستاورد مجاهدت بی آلایش ایشان در درازای حیات بابرکت دنیوی ایشان بود. بررسی شاخص ترین اوصاف شهید حاج قاسم سلیمانی از زاویه قرآن کریم از اهداف و پرسمان این نوشتار است. روش پژوهش از گونه ی توصیفی و تحلیلی و با اتکا به آیات شریفه ی قرآن کریم خواهد بود. پرسش بنیادین پژوهش این است که بر پایه ی آیات قرآن کریم، برجسته ترین ویژگی های شهید سلیمانی کدام است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از ویژگی های فراوانی برخوردار بود که شاخص ترین آنها اخلاص، تقوا، ولایت پذیری، شجاعت، تدبیر، صبر و دفاع از ستمدیده و مبارزه با ستمکار بود. این شاخصه ها انگیزه ای شد تا ایشان یک شخصیت ممتاز در جهان اسلام باشد. ایشان از روی داشتن چنین اوصافی، نمونه برجسته ای از تربیت شدگان مکتب قرآن بود که زحمات و خدمات بی آلایش وی به اسلام، اندوخته ی ارزشمندی در دیوان عدل الهی است. وی الگویی عملی است که با شهادت خویش، چشمان غبارگرفته ی انسان ها را باز کرد و باید برای دستیابی به اوصاف او (بویژه اخلاص وی) ممارست و تلاش نماییم.
  کلیدواژگان: اخلاص، دفاع، شجاعت، قرآن کریم، شهید سلیمانی
 • سید عبدالله میرخندان*، حسن خیری صفحات 47-68

  سرگرمی مدرن، سنتی و اسلامی دارای نقاط اشتراک و افتراقی هستند که باید مرز آنها با هم هویدا شود تا بتوان احکام اسلامی پیرامون آن را دریافت. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، در پی روشن ساختن پنداره های فراغت و سرگرمی از دیدگاه اسلامی است.از دیدگاه اسلامی در پنداره ی سرگرمی حالت نفسانی و گذران اوقات فراغت وجود دارد که به گونه ای اختیاری (فعالانه یا منفعلانه) بدون شانیت انتفاع بردن صورت می گیرد و ازآنجاکه انسان تا زمانی که عقل و اختیار و آگاهی و قدرت داشته باشد، مسیولیت نیز دارد، سرگرمی بایسته ی رهایی از وظایف اساسی خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی انسان نیست. در بن مایه های اسلامی برخی واژه ها مانند لهو و لعب با سرگرمی قرابت مفهومی دارند. در فرهنگ وحیانی لهو مولفه های مفهومی سرگرمی را دارد؛ افزون بر آنکه به خودی خو امر ناروایی نیست. لعب نیز دربرگیرنده ی برخی عناصر مفهومی سرگرمی است و از دیدگاه اسلامی لعب به خودی خود نکوهیده نیست. پنداره ی لغو؛ اما به خودی خود دارای بار مفهومی منفی بوده، سرگرمی ناروا از مصادیق آن به شمار می آید

  کلیدواژگان: سرگرمی، اوقات فراغت، لهو، لعب، لغو
 • صادق مشکاتی*، فاضل حسامی صفحات 69-86
  پدیده ی بلوغ، از نیازهای بایسته و برجسته در هر جامعه شمرده می شود. در این میان بلوغ اجتماعی برای فرد، خانواده و جامعه سرنوشت ساز است؛ زیرا بلوغ اجتماعی به مانند فرآیندی است که در آن افراد با کسب باورها، هنجارها، مهارت ها، توانایی و استعداد رویارویی با زیستگاه اجتماعی را کسب می کنندو می توانند مسیولیت ها و نقش های اجتماعی را بدون اتکا به دیگران انجام دهند. ازاین رو نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی درصدد واکاوی فرآیند بلوغ اجتماعی در دوره ی اطاعت؛ یعنی هفت سال دوم زندگی است؛ زیرا این دوره، پایه و بنیان شخصیت کودک در آینده است که به خودی خود در پیوند با شکوفایی بلوغ اجتماعی نقش ویژه و برجسته ای دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در دوره ی اطاعت، تربیت اجتماعی کودک و آشنایی وی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی امکان پذیر است که با توجه به فرآیند بلوغ اجتماعی در این دوره بایسته است، کودک بسته به نقش های اجتماعی جامعه پذیر گردد و مهارت های زندگی را بیاموزد. برآیند این امر، نخست ورود موفقیت آمیز به گام بعدی رشد و بالفعل شدن توانایی های اجتماعی و دوم تحقق بلوغ اجتماعی در دوره جوانی است که این کار به ازدواج بهنگام و دیگر مسیولیت های اجتماعی می انجامد.
  کلیدواژگان: بلوغ اجتماعی، اجتماعی شدن، اطاعت، کودک
 • سید میرصالح حسینی جبلی* صفحات 87-106
  عرف در نظام فقهی مکتب اهل بیتD و نیز در آیین دادرسی اسلامی دارای اقسام و کاربردهای گوناگونی است. عرف فقهی به گونه ی مطلق قابل پذیرش نیست. از نگرگاه قضایی نیز یکی از بن مایه های دادرسی شمرده شده است. می توان هر دو معنا را از عرف جامعه شناختی برشمرد و این پرسش را درمیان گذاشت که تلقی قضات از عرف و اشتراک و دوییت معنایی آن در فقه و هنجارهای فرهنگی چیست؟ خاستگاه عرف فقهی و قضایی کجاست؟ برای بررسی پرسمان با روش «مفهومی و مروری اطلاعات» به واکاوی می پردازیم. یافته ها نشان از همپوشانی عرف از دیدگاه فقهی و قضایی، با معنای جامعه شناختی از آن دارد. این همپوشی، در حقوق اسلامی به گام استقلالی با ضمانت اجرای قانونی رسیده است؛ اما وجود عرف در بین حقوق دانان غیرمسلمان، دارای ناهمگونی است و از شرایط عرف در کتب مقدس پیروی نمی کند؛ بلکه شرایط «داوری»، «سازش» و «انصاف» را در آن به کار می گیرند. صورت بندی و شناخت همپوشانی معنایی عرف و خاستگاه آن، از دیدگاه فقهی، قضایی و هنجارهای فرهنگی از رویکردهای نوباوه ی این پژوهش است.
  کلیدواژگان: عرف، خاستگاه عرف، عرف در اجتهاد، عرف در دادرسی، عرف در هنجارهای فرهنگی
 • حمیدرضا محمدی*، فاطمه رهنما، مهدی مزینانی صفحات 107-123

  گاهی رسانه ها برای پاسداری از ارزش منبع و خشنودی مخاطبان خود، با شعار بی طرفی، هرگونه پیش داوری را در ساخت و پراکنش اخبار، دروغ می شمارند و خواستار گزارش درست و آشکار از رویدادهای پیرامونی هستند. از دسته شگردهای بی طرف نمایی و جهت دهی پنهان به افکار عمومی، بهره گیری از مغالطه در تولید و انتشار خبر است. از سویی یکی از شبکه هایی که با ادعای بی طرفی به تولید و انتشار خبر می پردازد، شبکه ی خبری بی.بی.سی فارسی است. در این پژوهش برای ارزیابی بی طرفی این بنگاه خبری در تولید و انتشار اخبار، با مطالعه ی موردی و تحلیل مضمون، اخبار ادعای حمله ی ایران به کشتی های رژیم صهیونیستی در مرداد سال 1400 در دریای عمان و خلیج فارس در برنامه خبری 60 دقیقه ی فارسی، مغالطات بکارگرفته شده در بیان گویندگان، کارشناسان و گزارش های خبری در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت که روی هم رفته برنامه های منتشر شده در جستار یاد شده، مغالطات بکار رفته در سیزده زمینه ی پایه (اهمال سور، بزرگ نمایی، علت جعلی، کوچک نمایی، نقل قول ناقص، توسل به احساسات، توسل به احتمالات، توسل به ترس، تکرار بدون استدلال، بار ارزشی کلمات، تهدید، سوال مرکب، علت شمردن امر مقدم) و چهار زمینه ی سازمان دهنده (تبیین های مغالطی، ادعای بدون استدلال، مغالطات در مقام نقد، مغالطات در مقام استدلال) مورد دسته بندی قرار گرفت و بر این اساس شبکه ی مضامین فراگیر ترسیم شد.

  کلیدواژگان: مغالطه، اخبار، بی طرفی، عملیات روانی، بی.بی.سی فارسی
|
 • Karim Khanmohammadi *, Elaheh Dehghani Pages 4-26

  The type of clothing is one of the important cultural symbols. Wearing hijab is a social act that reflects the thoughts and beliefs of religious women and has always been of interest to non-Muslims, especially foreign tourists; Whereas women tourists, upon arrival in Iran, face a new phenomenon called "hijab", which they are required to observe; It is important to research in this field and examine their views. For this purpose, the researcher, due to the tourist attractions of Isfahan, including the Imam Mosque and the "Nasiriyah Theological School" and also the propaganda activity of this school, which has caused hundreds of tourists to visit this place daily, to study the phenomenon of hijab from the perspective of foreign tourists. In this sign. This study is based on the "phenomenological" approach and using the method of "content analysis" and has used the techniques of observation, interview and review of documents. The results show that hijab from the perspective of foreign tourists, including perceptions such as: "gender discrimination", "deprivation of authority", "barrier to expression", "patriarchal", "ideological", "difficult", "traditional", "distinct from chastity" And "an obstacle to freedom." The sum of the views shows that the semantic burden of hijab in their lived experience is "negative limitation".

  Keywords: Women's Hijab, Foreign Tourists, phenomenology, Nasiriyah School
 • Masomet Salarirad * Pages 27-46
  Martyrdom has bases, the highest of which is jihad in the way of God. Martyr Soleimani is the most characteristic manager defender of the authority and one of the great figures of resistance and jihad in the Islamic world. The honorable martyrdom of General Haj Qasem Soleimani was a demonstration of her unique sincerity and the achievement of her pure struggle during her blessed worldly life. The study of the most characteristic qualities of Martyr Haj Qasem Soleimani from the perspective of the Holy Quran is one of the purposes and question of this article. The research method is of the descriptive and analytical species and relies on the verses of the Holy Quran. The fundamental question of the research is that the based on the verses of the Holy Quran, what are the most prominent features of Martyr Soleimani? Findings show that Sardar Martyr Haj Qasem Soleimani had many characteristics, the most prominent of which were sincerity, piety, Province, courage, device, patience and defense of the oppressed and fighting the oppressor. These characteristics motivated her to be a prominent figure in the Islamic world. from having such qualities, he was a prominent example of the educated people of the Quranic school, whose pure efforts and services to Islam are a valuable reserve in the Court of Divine Justice. He is a practical model who, with his martyrdom, opened the dusty eyes of human beings, and we must practice and strive to achieve his qualities (especially his sincerity).
  Keywords: Sincerity, defense, courage, Holy Quran, Martyr Soleimani
 • Seyyed abdollah Mirkhandan *, Hassan Kheiri Pages 47-68

  Modern, traditional and Islamic entertainment have points of commonality and difference that must be clearly defined in order to understand the Islamic rulings surrounding it. The present research, with descriptive analytical method, seeks to clarify the concepts of leisure and entertainment from the Islamic point of view. From the Islamic point of view, in the concept of entertainment, there is a sensual state and spending leisure time, which takes place voluntarily (actively or passively) without the dignity of profiting, and since Man has responsibility as long as he has reason, authority, knowledge and power. Entertainment should not be a way to free oneself from basic family, cultural, social and religious duties. In Islamic contexts, some words like Lahv and laab have a conceptual affinity with entertainment. In the revealed culture of Lahv, it has the conceptual components of entertainment; In addition, it is not inappropriate in itself. Playing also includes some conceptual elements of entertainment, and from the Islamic point of view, laab is not condemned by itself. The concept of lagv; But it has a negative conceptual load by itself, illegal entertainment is one of its examples

  Keywords: entertainment, free time, Lahv, laab, lagv
 • Sadegh Meshkati *, Fazel Hesami Pages 69-86
  The phenomenon of maturity is considered one of the essential and prominent requirements in every society. Meanwhile, social maturity is crucial for the individual, family, and society, for it resembles a process wherein individuals attain the capability and aptitude to encounter the social environment by acquiring beliefs, norms, and expertise, and they can fulfill social responsibilities and roles without relying on others. Therefore, the present article, using the descriptive-analytical method, seeks to analyze the process of social maturity in the period of obedience, i.e., the second seven years of life, since this period is the foundation of the child's personality in the future, which by itself has a particular and outstanding role in connection with the flourishing of social maturity. The findings of the research indicate that in the period of obedience, the child's social education and familiarization with social values ​​and norms is feasible, and in light of the process of social maturity in this period, the child should get socialized according to social roles, and learn life skills. This results in, first, the successful entry into the next step of growth and the actualization of social abilities, and second, the realization of social maturity in youth, which leads to a timely marriage and other social responsibilities.
  Keywords: Social maturity, socialization, obedience, child
 • Syed Mir Hosseini * Pages 87-106
  Custom has several sorts and applicability in the Ahl al-Bayt school of thought's (PBUT) jurisprudence system as well as the Islamic legal procedure system. Jurisprudential custom isn't absolutely acceptable, and it is only one of the sources of processes from a judicial standpoint. Both jurisprudential and judicial meanings might be regarded as a component of sociological custom, and the following question can be brought up: what are judges' perceptions of custom and its ordinary meaning and duality in jurisprudence and cultural norms? Where does jurisprudential custom originate from? This topic is investigated utilizing the "conceptual and information review" approach. The results reveal that custom has a jurisprudential and judicial connotation that overlaps with its sociological meaning. In Islamic law, this overlapping has progressed to the point of independence, with the assurance of administrative mandate. However, non-Muslim jurists have a different understanding of custom and do not adhere to the custom criteria outlined in the holy books: non-Muslim jurists define custom as "arbitration," "compromise," and "fair." One of the new tendencies of this study is formulating and identifying the semantic overlap of custom and its origins from the perspectives of jurisprudence, judiciary, and cultural norms.
  Keywords: custom, the origin of the custom, custom in ijtihad, custom in legal procedure, custom in cultural norms
 • HamidReza Mohammadi *, Fatemeh Rahnama, Mahdi Mazinani Pages 107-123

  Sometimes the media, in order to protect source value and satisfy their audiences, using motto of impartiality, take any pre judgment in process of providing the news, as a lie, and ask for valuable and transparent reports on what’s happening around. Using paralogism in process of news broadcasting, is a method to pretend impartiality and non-obviously arrange the public opinion. BBC Persian is one of those known for claiming impartiality in process of providing and broadcasting the news. This article, tends to assess the claim of impartiality in this news corporation through case study and thematic analysis on this topic: the news claiming attack on Israeli oil tankers by Iran, on August 2021, in Oman sea and the Persian gulf. We surveyed ‘‘60 minutes’’ program provided by BBC Persian, focusing on paralogical reasoning used by this news agency’s anchors, experts and reporters, so that we found 13 category of fallacious reasoning methods used by them: fallacy of concealed quantification, exaggerating, fake cause, understatement, incomplete quotation, appealing to emotions, appealing to possibilities, appealing to the fear, repeating without reasoning, using the value load of words, threat, compound question, taking the prior affair as the cause. We also found 4 organizing contexts: Fallacious explanations, claiming without reasoning, critical fallacies, Fallacious reasoning. Then we drew the network of comprehensive themes.

  Keywords: fallacy, paralogism, impartiality, BBC Persian, Psychological operation