فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ربابه غزالی*، سکینه شعبانی اصل صفحات 5-22

  جوراب بافی یکی از محصولات دستبافی صنایع دستی دربسیاری ازنقاط ایران دارای پراکندگی جغرافیای است.این هنر بومی در استان گیلان ،ازپیشینه تاریخی برخورداراست. .نحوه این بافت، بسیار ساده بوده و به دستگاه خاصی نیاز ندارد.بافت جوراب های پشمین از قدیمی ترین دستبافته ها و هنر های سنتی استان های مرکزی ،شمال، غرب وشرق ایران به شمار می رود و تقریبا در تمامی مناطق بافته می شود.فرض براین است که با دیدگاه هنرهای تجسمی و طراحی لباس بتوانیم بین مفاهیم فرم، نقوش وآناتومی درجوراب بافی سنتی رابطه معناداری بیابیم. تحلیل نقوش جوراب ها بر اساس فرم ومکان بافت مطابق آناتومی پا مد نظر این مطالعات می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوالات است که: ویژگی های این هنر صنعت بومی چیست ؟نقوش جوراب سنتی چه رابطه ی معناداری با آناتومی پا دارد؟روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی، با استفاده از داده های اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.نتایج حاصل نشان می دهد .تنوع بصری در رنگ ، نقش مایه ها با مفاهیم زیبایی شناسی آمیخته در طراحی کاربردی جوراب هارعایت شده است.

  کلیدواژگان: صنایع دستی، جوراب بافی، گیلان، پای پوش، آناتومی پا
 • هانیه علیزاده*، بیژن اربابی صفحات 23-36
  فرش دستباف ایران به عنوان یک کالای فرهنگی-هنری همواره ارزش و اعتبار خاصی داشته و دارد. از اینرو کمک به زنده نگه داشتن این هنر وظیفه ی همه ی دست اندرکاران این حرفه می باشد. جابه جایی های جغرافیایی بافندگی یکی از راهکارهایی است که با اهداف مختلفی از سوی ارگان های دولتی و خصوصی برای کمک به بهبود رونق تجاری فرش اتخاذ شده و تبعا تاثیرات مثبت و منفی بسیاری نیز داشته و مخالفت هایی را نیز به همراه داشته است. یکی از استدلال های مخالفان این جریان، آسیب دیدن هویت فرش ها در روند این جابه جایی ها می باشد. این پژوهش به صورت کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی به جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی پرداخته است. هدف از انجام تحقیق بررسی نحوه ی تاثیرگذاری تغییر جغرافیای بافندگی بر هویت فرش ایران است و درصدد پاسخ به این سوال برآمده که: تغییر جغرافیای بافندگی چه تاثیری بر تغییر هویت های شناخته شده مناطق مختلف ایران می گذارد؟ داده های به دست آمده نشان می دهد که در جریان جابه جایی های جغرافیایی بافندگی، هرکجا که یکی از مولفه های اصلی هویت ساز فرش آسیب ببیند لاجرم هویت فرش نیز دچار آسیب می شود، اما در مواردی نیز چارچوب تولید منطقه ی مبدا هیچ تغییری نکرده و فرش با کیفیتی تولید شده که تشخیص آن از فرش تولید شده در منطقه مبدا حتی برای خبرگان هم ناممکن است. در چنین شرایطی نقش جغرافیا در تاثیرگذاری بر هویت فرش تغییر کرده و به نظر می رسد بازبینی این نقش نکته ی حایز اهمیتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: فرش ایران، هویت، جغرافیا، گفتمان
 • فرنوش ایران منش*، علی وندشعاری صفحات 37-50

  قالی های دو منطقه ساروق و فراهان که از موارد شاخص در حوزه ی قالیبافی می باشند در تاریخ فرش ایران نقش به سزایی دارند. از نمونه طرح های رایج در قالیبافی این دو منطقه در دوره قاجار، طرح و نقش «محرابی گلدانی» می باشد. این طرح و نقش از منظر ساختار با کمترین مطالعه و بررسی مواجه شده است. هدف این مقاله مطالعه ویژگی های فرمی طرح و نقش قالی های محرابی گلدانی این دو منطقه در دوره قاجار می باشد. سوال تحقیق عبارت است از اینکه ساختار فرمی طرح و نقش و مشابهت قالی های محرابی گلدانی رایج در دوره قاجار در مناطق ساروق و فراهان چگونه می باشند؟ نوع تحقیق تحلیلی، با رویکرد کیفی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، بررسی سایت موزه ها و برخی مجموعه های فرش و همچنین تحقیقات میدانی می باشد. جامعه آماری شامل 16 نمونه قالی می باشدکه 4 مورد از هر منطقه، به شکل هدفمند و بر اساس نوع طرح و نقش و بیشترین فراوانی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن می باشند که ساختار فرمی طرح و نقش قالی های منتخب با اختلاف اندک در جزییات مشابه یکدیگر می باشند. این گروه از نمونه قالی های محرابی گلدانی به دلیل ترکیب بندی و عناصر تشکیل دهنده ی آن نوعی خاص از گروه قالی های محرابی می باشند. طرح و نقش و ساختار فرمی خاص در این گروه از قالی ها امکان آن را می دهد که این طرح و نقش در دوره قاجار به صورت سفارش بافته شده است.

  کلیدواژگان: دوره قاجار، قالی، طرح محرابی، ساروق و فراهان
 • حسین بارانی*، سمانه احمدی صفحات 51-63
  مواد رنگزای طبیعی فراوانی مانند اسپرک، برگ مو، جاشیر، زرد چوبه، زعفران، سماق، پوست پیاز، اکالیپتوس، گلرنگ، گل بابونه، گل جعفری و بسیاری دیگر از گل های موجود در طبیعت وجود دارند که میتوان برای کسب رنگ زرد با درجات مختلف استفاده نمود. در این تحقیق از 10 رنگینه زرد طبیعی رایج در رنگرزی سنتی برای رنگرزی کلاف نخ پشمی استفاده شد. ابتدا، کلاف های نخ پشمی با سه غلظت مختلف از دندانه کلرید قلع (1، 2 و 3 درصد وزنی) به روش پیش دندانه عمل شد و بعد از آن با درصد های مختلف از ماده رنگزا (10%، 30% و 60%) در حضور اسید استیک رنگرزی شدند. طیف های انعکاسی نمونه های رنگرزی شده مورد بررسی و قدرت رنگی آنها محاسبه گردید. با توجه به قدرت رنگی نمونه های رنگرزی شده می توان بیان نمود که ماده رنگزای پوست پیاز و سماق به ترتیب دارای بیشترین و کمترین قدرت رنگی می باشند. نمونه کلاف نخ رنگرزی شده با ماده رنگزای زردچوبه نسبت به سایر نمونه ها دارای ثبات نوری کمتری می باشد.
  کلیدواژگان: رنگرزی سنتی، مواد رنگزای طبیعی، شید زرد، قدرت رنگی، ثبات رنگی
 • محمود دلخوش* صفحات 65-80
  بافته های داری جزء اولین تولیدات بشر ابتدایی و از متنوع ترین تولیدات در حوزه طرح، نقش و مواد مصرفی در سطح کشور و بعضا دنیا می باشد از اینجمله "سفره بافی یا سفره آردی" که جزء بافته های داری محسوب و جنبه خود مصرفی داشته و از الیاف ریسیده شده پشم شتر و یا گوسفند به صورت خودرنگ و یا رنگرزی گیاهی بر روی دارزمینی و با استفاده از نقوشی همچون بز، قوچ یا اشکال هندسی در وسط و حاشیه آن که به طور ذهنی و برگرفته از طبیعت پیرامون، در برخی از روستاهای شهرستان قاینات خراسان جنوبی و شهرهای خراسان شمالی بافته می شود که به جهت اسم و کاربرد با یکدیگر تشابه دارند. چنین به نظر می رسد تا کنون این دو دست بافته تا کنون با یکدیگر مورد تطبیق قرار نگرفته اند لذا در این تحقیق که به روش تطبیقی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد سعی در بررسی تفاوت ها و شباهت ها در این دو نوع دست بافته با توجه به هم نامی و کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: زیراندازها، طرح، سفره آردی، سفره کردی
 • وحیده حسامی*، محمدامین حاجی زاده صفحات 81-96

  از عوامل شکل دهنده یک قالی خوب ، طراحی آن است که بسیار تنوع پذیر و قابل گسترش می باشد. تقریبا همه ی قالی های امروزی بر اساس طرح و نقشه بافته می شوند بنابراین نیاز گسترده و سلیقه های مختلف ، بازنگری و تجدید نظر بر طرح ها و نقشه های موجود را لازم می نماید . حاشیه از عناصر ثابت ، سنتی و اصیل فرش و جزء لاینفک آن محسوب می شود و نقش بسزایی در ایجاد فضای بصری مناسب از نظر زیبایی شناسی در طرح قالی دارد.تنوع نقوش حاشیه در دوران های تاریخی فرش ایران بررسی و طبقه بندی آن ها ضروری می سازد .از این رو قالی های دوره صفوی که از درخشان ترین دوره های هنر قالی بافی ایران محسوب می شود مورد توجه قرار گرفت تا با مطالعه نمونه های برجسته آن به شناخت انواع نقوش حاشیه و عناصر به کار رفته در آن ها بپردازیم . پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی به گردآوری اطلاعات با استناد به منابع کتابخانه ای پرداخته و نتایج حاصل از آن در جدول ونمودار ارایه شده است. در بررسی انجام شده بر روی نمونه آماری مورد نظر (56 تخته قالی) مشخص شد که حاشیه های این دوره اکثرا به صورت حاشیه های سه گانه اند با نقش هایی کاملا متفاوت ، حاشیه ها به نسبت متن پهن ترند ، حاشیه کوچک بیرونی پهن تر از حاشیه کوچک درونی است . همچنین کاربرد نقش های کتیبه ای بیشتر از سایر نقش هاست .

  کلیدواژگان: طرح، حاشیه، قالی، صفوی
 • مجید طهرانی*، حسن محمدی، منیره احمدی شاپورآبادی صفحات 97-103

  رنگزاهای طبیعی به دست آمده از گیاهان به دلیل نداشتن خطرات و تهدیدهای رنگزاهای شیمیایی و همچنین هشدارهای زیست محیطی بیان شده توسط محققان، امروزه بسیار مورد توجه قرارگرفته اند. میخک گل معطر از یک درخت از خانواده ی Myrtaceae است که دارای استیل اوژنول، بتا کاریوفیلن، وانیلین، کراتیگولیک اسید، گالوتانیک اسید و متیل سالیسیلات می باشد. اوژنول که ماده اصلی میخک می باشد، دارای خاصیت ضدالتهابی و ضدباکتری است. در این تحقیق میخک به عنوان یک رنگزای طبیعی جهت رنگرزی نخ های پشمی استفاده شد. اثر پارامترهای رنگرزی مانند روش های رنگرزی، نوع اسید و دندانه، غلظت و دمای رنگرزی بر روی رنگرزی نخ های پشمی موردبررسی قرار گرفت. قابلیت رنگرزی نمونه ها در غلظت ها و دماهای مختلف با استفاده از روش اسپکتروفتومتر جذبی و قانون بیرلامبرت بررسی شد. نتایج نشان داد که در صورت به کار بردن غلظت بالای رنگزا، ماکزیمم قابلیت رنگرزی نمونه ها در دمای 60 درجه سانتی گراد می باشد. در غلظت پایین رنگزا، افزایش دما از 30 تا 80 درجه سانتی گراد تفاوت قابل توجهی را در قابلیت رنگرزی نمونه ها نشان نداد. استفاده از دندانه های مختلف سبب ایجاد شیدهای مختلف مانند زرد، قهوه ای و خاکستری تیره بر روی نخ پشمی رنگ شده با رنگزای میخک شد. همچنین نتایج نشان داد که روش رنگرزی همزمان و مقدار 80 درصد رنگزا نسبت به وزن کالا، شرایط بهینه رنگرزی نخ پشمی با رنگزای میخک است. با وجود اینکه نوع اسید به کار رفته بر روی شید حاصل تاثیر ندارد ولی میزان رمق کشی را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: رنگزای طبیعی، گل میخک، دندانه، دما، نخ پشمی
 • الهه رضانژاد یزدی* صفحات 105-121

  عصر تیموری یکی از باشکوه ترین دوره های تاریخی در هنر نگارگری ایران اسلامی بوده است. نگاره ها از با ارزش ترین اسناد برای شناخت و درک فرهنگ پوشش طبقات مختلف جامعه در هر می باشند. هنرمندان با ذوق ایرانی در شاهکارهای این عصر بانوان را در پوشش های فاخر و رنگارنگ به تصویر کشیده اند که با بررسی آن با میراثی غنی از فرهنگ پوشش اسلامی که در لابه لای تاریخ پنهان شده میتوان آشنا شد. این پژوهش با گردآوری مطالب کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن دارد تا به پاسخ این پرسش دست یابد که پوشش بانوان خراسان عصر تیموری چه سیر تحولی را در هر دوره پشت سر گذاشته است و عناصر اصلی و تزیینی پوشاک در این دوره چگونه بوده است. برای پاسخ به این سوالات با بررسی دقیق وهمه جانبه مینیاتورهای این دوره و توصیف آن ها و تحلیل اطلاعات مستخرج شده به این نتیجه رسیده ایم که در دوره تیموری پوشش بانوان در هر سه دوره (شاهرخ ، میرزا بایسنقر میرزا ، سلطان حسین بایقرا) جنبه پوشیدگی خود را حفظ کرده است، اما به لحاظ فرم و طرح پوشش همچنین تزیینات کاربردی تغییرات بسیاری را هر دوره پشت سر گذاشته است که شامل تغییر در لایه های تن پوش، فرم سرپوش ها، کاربرد بیشترعناصر تزیینی در تن پوش ها می باشد.

  کلیدواژگان: خراسان، عصر تیموری، نگارگری، پوشش بانوان، نقوش وتزئینات
 • گلناز کشاورز کشاورز*، مونا عزیز، مهسا منصوری صفحات 123-135

  منطقه بلوچستان از معدود مناطق ایران است که با وجود تغییرات سریع در زندگی مدرن به حفظ پوشش سنتی خود پایبند بوده است. حفظ این البسه هویت متمایز فرهنگی آن ها را نسبت به دیگر اقوام ایرانی آشکار می سازد. هدف از نگارش این مقاله بررسی ویژگی های هندسی سوزن دوزی بلوچ است. این نقوش هندسی در میان رودوزی های سنتی ایران خاص و منحصر به فردند. بنابراین پژوهش حول محور پاسخ به این سوال شکل گرفت که چه ویژگی های شاخص هندسی می توان در زیبایی شناسی سوزن دوزی بلوچ یافت؟ به عنوان فرضیه و پاسخ به این پرسش می توان فرم مثلث را به عنوان اصلی ترین ویژگی هندسی این نقوش معرفی کرد. به عبارت دیگر زیباییی شناسی هندسی مثلث بر این نقوش حاکم است. با استفاده از روش تحقیق کیفی-توصیفی از نوع تاریخی و جمع آوری اطلاعات اسنادی نقوش سوزن دوزی بلوچ و ویژگی های خاص هندسی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته ها، یکی از اساسی ترین ویژگی های زیبایی شناسانه نقوش سوزن دوزی بلوچ در هندسی بودن آن ها است. نقوش هندسی غالب نیز عبارتند از مربع یا لوزی و مثلث. لوزی و مربع را نیز می توان حاصل به هم پیوستن مثلث های کوچکتر دانست. بدین ترتیب می توان مطبق فرضیه پژوهش، زیبایی شناسی هندسی سوزن دوزی بلوچ را برپایه شکل مثلث دانست.

  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، هندسه، سوزن دوزی، بلوچ
 • افسانه قانی*، فاطمه مهرابی صفحات 137-151
  تحقیقات انجام شده در مورد طرح های قالی دستباف ایرانی بیشتر به نام محل بافت همانند قالی اصفهان، چالشتر، کاشان، نایین و غیره مشهور شده و تا حد زیادی مردم برحسب نام محل بافت قالی، آن را انتخاب می کنند؛ اما در مورد ویژگی های زیبایی شناسی قالی مناطق و در این مبحث قالی های خشتی چالشتر که از لحاظ طرح، نقش، رنگ و تکنیک بافت دارای معروفیت جهانی هستند، کمتر آثاری یافت می شود. با توجه به موضوع موردنظر، زمانی که صحبت از زیبایی شناسی قالی خشتی می شود، باید این نکته را در نظر گرفت که: چه شاخصه هایی برای زیبایی قالی خشتی باید در نظر گرفت؟ به تعبیر دیگر این سوال مطرح می شود که: می توان اصول زیبایی شناسی را بر یک تخته قالی خشتی حاکم کرد و حکم زیبایی به آن داد؟ این سوال به نوعی سوال کلی تاریخ زیبایی شناسی است و آن اینکه زیبایی و امر زیبا چیست؟ برای بسط موضوع تحقیق و از آنجا که یکی از اهداف این پژوهش شناخت زیبایی در حوزه قالی خشتی منطقه چالشتر است با ارایه مفاهیم زیبایی و امر زیبا؛ از دیدگاه برخی از صاحب نظرانی که عموما با گرایش به فلسفه (در شرق و غرب) بدین مهم پرداخته اند، مقایسه شد. در قسمت نتیجه گیری ضمن صحه گذاشتن بر سوال تحقیق، این نکته استنباط شد که زیبایی در قالی خشتی به دو گروه بیرونی یا فرمی و درونی یا محتوایی قابل تقسیم بندی است.
  کلیدواژگان: زیبایی، زیبایی شناسی فرمی، چالشتر، قالی خشتی
 • سیامک عیقرلو*، سید سعید زاویه صفحات 153-172

  فرش یکی از کهن ترین هنرهای ایرانی است که نقوش متنوع و غنی آن بیانگر پیشینه ی تاریخی آن است. نقش و رنگ فرش متاثر از شرایط اقلیمی، فرهنگی، تاریخی هر منطقه ای است. که با توجه به وجود معیارهای مختلف در این تنوع دسته بندی و طبقه بندی های گوناگونی از دیدگاه های مختلف ارایه شده است. در این پژوهش سعی بر آن بوده که با توجه به مطالعات و بررسی های صورت گرفته و نقد طبقه-بندی های موجود در حوزه طرح و نقش قالی ایران، بتوان به طرحی مشخص و معین متکی بر چهارچوب و منطق و همچنین قابل خوانش و از لحاظ بصری ماندگار در حافظه و ذهن رسید. پس از تحلیل و مطالعات صورت گرفته نهایتا موفق به ارایه طبقه بندی ای تحت عنوان "هفت رخ " که بر دو محور طرح و نقش استوار بوده و عبارتند از: محرمات، قابی، واگیره ای، لچک ترنج، باغی، محرابی و افشان شده و نتایج تحلیل و نقد این طبقه بندی حاکی از جامع و شامل بودن طبقه بندی هفت رخ قالی دارد. این مقاله با بهره گیری از نظام طبقه بندی مبتنی بر اصول منطق نظری و با استفاده از ابزارهای مطالعات کتابخانه ای و مشاهده انجام یافته است و در پی ارایه طبقه بندی فراگیر و قابل گسترش در طرح-های جدید می باشد.

  کلیدواژگان: قالی ایران، طرح، نقش، طبقه بندی قالی
 • شهرزاد میراشه، زهرا احمدی* صفحات 173-184

  موزه به طور کلی یکی از نخستین ابزارهایی است که انسان برای ثبت تغییرات فرهنگی ابداع کرد. موزه ها همچون شناسنامه نشانگر هویت ملی و تاریخی انسان هاست. موزه ملی فرش به لحاظ موضوعی هویت تاریخی و هنری دارد. این موزه، به عنوان یکی از غنی ترین موزه های تخصصی در سال 1356 برای بازدید گشایش یافت. هدف کلی از پژوهش پیش رو بررسی عملکرد موزه در جذب مخاطب می باشد. در جستجوی اسنادی و مطالعات کتابخانه ای مشخص شد که مطالعاتی در زمینه آسیب شناسی وضعیت نمایش آثار در موزه تخصصی فرش صورت نگرفته و در برخی از مصاحبه های چاپ شده در مجلات تخصصی به برخی از نقاط ضعف موزه به طور سطحی اشاره شده است. در تحقیق حاضر ضمن تبیین تعریف موزه و اهداف موزه و استانداردهای موزه آرایی؛ موزه فرش به لحاظ پدیده نمایش آثار از منظر بصری به شیوه مطالعات کتابخانه ای و میدانی بررسی شد. با توجه به محدودیت منابع مکتوب، این بررسی با ارایه200 عکس، تکمیل 240 پرسشنامه بین بازدیدکنندگان، مصاحبه با بازدیدکنندگان و پرسنل موزه و مشاهده صورت گرفت. نتایج نشان داد: موزه فرش در ابتدای شکل گیری و در آن مقطع زمانی جایگاه خوبی داشته ولی در حال حاضر با توجه به هدف، تاریخچه و فرایند شکل گیری موزه از ابتدا و پیشرفت تکنولوژی، از استانداردهای موزه داری فاصله گرفته و به لحاظ سطح کیفی افت کرده است و در نهایت چیزی را عرضه می دارد که پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. علوم و تکنولوژی روز موزه داری و روش های مدرن در نمایش آثار استفاده نمی شود.

  کلیدواژگان: موزه آرایی، موزه ملی فرش، نمایش آثار، بازدیدکننده موزه
|
 • Robabeh Ghazali *, Sakineh Shabani Asl Pages 5-22

  Socks weaving is one of the handwoven products in many parts of Iran. This traditional handicraft has the historical background in Gilan Province. The texture of this fabric is very simple and does not require a special device. Weaving woolen socks is one of the oldest handicrafts and traditional arts in the central, northern, western and eastern provinces of Iran, and is woven in almost all regions. It is assumed that with the perspective of the visual arts and clothing design, we can find a significant relationship between the concepts of form and motifs and the anatomy of human foot in traditional sock weaving. The analysis of patterns based on the shape and location of the tissue according to the anatomy of the foot was considered in this study. The present study seeks to answer the following questions: What are the characteristics of socks weaving as an indigenous industry? What is the significant relationship between traditional sock patterns and the anatomy of foot? The method of this descriptive-analytical research is based on documentary and library data. The findings of this research showed there are an integration of aesthetic concepts and practical concerns in designing and fabricating in the sock weaving of Gilani people. Thus, a mix of visual variation in color and motifs with the functional design of the traditional handwoven socks was observed.

  Keywords: Handwoven, sock weaving, Gilan, footwear, foot anatomy
 • Hanieh Alizadeh *, Bijan Arbabi Pages 23-36
  As a cultural and artistic commodity, Iranian handmade carpets have always had a special value and importance in Iranian culture throughout history. Therefore, helping the survival of this art is the duty of all the managers of this profession. Geographical weaving is one of the strategies adopted by public and private bodies for various purposes and has had many positive and negative effects. This movement has been met with numerous reactions and objections. One of the arguments of the opponents of this movement is the damage to the identity of the carpets in the process of these movements. This research has collected information qualitatively and descriptively-analytically through library and field resources. The purpose of this study is to investigate the effect of changing the geography of weaving on the identity of Iranian carpet and seeks to answer the question: What effect does the change of weaving geography have on the change of known identities in different regions of Iran? The obtained data show that during the geographical shifts of weaving, wherever one of the main components of the carpet identity is damaged, the identity of the carpet is also damaged, but in some cases the production framework of the origin has not changed. Carpets made in the region of origin are impossible even for experts. In such circumstances, the role of geography in influencing carpet identity has changed and it seems that reviewing this role is an important point that has been addressed in this research.
  Keywords: Persian Carpet, identity, geography, discourse, Social Constructivism
 • Farnoosh Iranmanesh *, Ali Vandshoari Pages 37-50

  Farahan is a county and Saruq is a city both located in Markazi Province in Iran. Carpets woven in these two regions are characterized by the mihrabi vase rugs as the specific design, which have rooted in Qajar period. The purpose of this paper is to study the form and pattern features of the design of mihrabi vase rugs in these two regions in the Qajar period. This research concentrated on firstly, recognition the structure of the design of mihrabi vase rugs, and secondly exploration the similarity of the of mihrabi vase rugs woven in the Qajar period in Saruq and Farahan regions. The type of research is analytical with the qualitative approach. The method of collecting data was literature review, surveying the carpet museums, as well as field studies. The statistical population includes 16 samples of carpets, 8 of which from each region, selected in a purposeful manner and based on the type of design and the highest frequency. Findings indicate that the structure of form and pattern of the selected rugs is similar with a slight difference in details. Moreover, based on this exploration it can be said that this group of vase rugs is a special type of mihrabi rugs due to its composition and constituent elements. Finally, based on the special design, pattern and structure of this selected group of carpets may prove this assumption that mihrabi vase rugs were the custom-woven in the Qajar period.

  Keywords: Qajar era, Carpet, prayer, sarouq, farahan
 • Hossein Barani *, Samaneh Ahmadi Pages 51-63
  There are several natural yellow colorant dyes such as Reseda, Vitis vinifera, Prangos ferulacea, Turmeric, Saffron, Sumac, Onion skin, Eucalyptus, Safflower, Chamomile, Tagetes and many other flowers in nature that can be used to obtain yellow color with different degrees on textile fibers. In this study, 10 common natural yellow colorants were used for natural dyeing of wool yarn. In order to this, the wool yarns were treated with three different concentrations of Tin (II) chloride (1, 2, 3 wt%) and then dyed with different percentages of selected natural colorants (10%, 30% and 60%) in the presence of acetic acid. The reflection spectra of the dyed samples were examined and the color strength of them was calculated based on the visible region. Due to the color strength of the dyed samples, it can be concluded that the Onion skin colorant and Sumac have the highest and lowest color strength, respectively. The dyed samples with Reseda, Prangos ferulacea, and Turmeric presented a lower light fastness in the presence of tin chloride compared to the other dyed samples.
  Keywords: Natural dyeing, Yellow Natural colorants, yellow shad, color strength, washing fastness
 • Mahmood Delkhosh * Pages 65-80
  Woven fabrics are one of the first human textiles that are often created as the most diverse products in the field of design, role and consumables. Tablecloth weaving or flour tablecloth is one of the traditional woven fabrics that is produced from spun fibers of camel or sheep wool. This artifact product is woven on the ground-based loom. In the visual design of this functional product, motifs such as goats, rams or geometric shapes are used in the middle and margins of the artifact. These shapes are mentally designed and mostly taken from the surrounding nature. Tablecloth weaving is common in some villages of Ghayenat in South Khorasan and also in some cities of North Khorasan. This art has a similar name and application in both mentioned areas. It seems that these two region of producing the flour tablecloth have not been studied comparatively with each other so far. Therefore, in this research, which was benefited from the comparative method and data collection in the form of library and field studies, an attempt has been made to investigate the differences and similarities between these two types of hand-woven flour tablecloth.
  Keywords: Woven fabrics, flour tablecloth, South Khorasan, north Khorasan, comparative analysis
 • Vahideh Hesami *, MohamadAmin Hajizadeh Pages 81-96

  The design is always regarded as the principal feature of the carpet. One of the important and determining factors in the design of the carpet is the significance of the border and its role in the overall composition. The border is one of the consistent, traditional and original elements of the carpet which plays an indispensable role in creating a visually appropriate space in the carpet design. The variety of borders in the historical periods of carpets’ design has always been considered by carpet designers. Thus, extensive needs and different tastes in the field of carpet design require review and revision of existing designs and plans. In the Safavid period, which was one of the most brilliant periods of Iranian art, special attention was paid to the carpet weaving. Accordingly, in this study, the authors focused on the prominent exemplars of Safavid carpets with a special attention on recognizing the types of border designs and the elements which were used. The research as the fundamental and qualitative study has been carried out by the analytical and descriptive methods. The main data was collected through the library studies, and the results were presented through the proper tables and diagrams. The results of this study demonstrate that the borders of the Safavid carpets were mostly designed in the form of triple margins. Furthermore, the borders were wider than the principal design, and the small outer edge was visibly wider than the small inner edge. While the use of inscription designs was more popular than other ones, most of the designs used in the borders of this period included Shah Abbasi, arabesque, and framing which were ornamented with motifs of animals, humans, angels and mythical creatures.

  Keywords: Safavid carpets, carpet design, border design
 • Majid Tehrani *, Hassan Mohammadi, Monireh Ahmadi Shaporabadi Pages 97-103

  In the past two decades, worldwide interest in the natural dyes obtained from plants has rapidly increased, and a diversity of health and environmental benefits were found or argued for the practice. Cloves are the aromatic flower buds of a tree in the family Myrtaceae, Syzygium aromaticum, which their chemical compounds makes them suitable for the application in dyeing process. The important essential chemical constituents of clove include acetyl eugenol, beta-caryophyllene, vanillin, crategolic acid, gallotannic acid, and methyl salicylate. In this study, clove as the plant-derived dyestuff was used for dyeing the wool yarns to be investigated the effects of the different dyeing parameters including dyeing methods, acid and mordant type, and concentration and dyeing temperature in the yielded dyeing. The dyeing capability of the samples at different concentrations and temperatures was investigated using the spectrophotometer method and Beer–Lambert law. The results show that applying high concentrations of dyestuffs resulting the maximum dyeing ability of the samples at 60 °C. At the low amount of dyestuff concentrations, the increase in temperature from 30 to 80°C showed no significant difference in the dyeing ability of the samples. The use of different mordant created different shades such as yellow, brown, and dark gray. Furthermore, it was proved that using the 80% (weight of dye/weight of wool yarn) dyestuff through the Metachrome process would yield the optimal conditions for dyeing the wool yarn with the clove dyestuff. Finally, although the type of acid used did not affect the resulted shade, it affected the amount of exhaustion the wool yarns.

  Keywords: plant-derived dyestuff, clove, Wool yarn, Metachrome process
 • Elaheh Rezanezhad Yazdi * Pages 105-121

  The Herat school of painting is often regarded as the apogee of Persian painting. Owing to the fact of the glory of the Iranian miniature in the Timurid period this study focused on the recognition of the evolution of Khorasan women's clothing in the Timurid paintings. Due to the importance of the Timurid illustrations in the recognition of the culture of clothing in the historical context, the author tried to fill the scientific gap in this field by inquiring about the evolution which has been taken place in the clothing of Khorasan women of the Timurid era. In addition, the principal and decorative elements of clothing in this period were investigated. The methodology of this research was descriptive-analytical methods, and the data was gathered through the library studies. The results of this study demonstrated that in all three periods (Shahrokh, Baysunghur, and Sultan Husayn Bayqara Mirza) of the Timurids, female's clothing has retained its function of coverage, but in terms of form and design as well as functional decorations has undergone many changes in each period. These evolution included changes in the layers of the cap, the shape of the cap, and the more attention to the decorative elements in the cap.

  Keywords: khorasan, Timurid period, Miniature, women’s clothes, Herat School
 • Golnaz Keshavarz *, Mona Aziz, Mahsa Mansouri Pages 123-135

  Baluchistan is one of the few areas in Iran that its people still using traditional costumes and clothes. It happens despite the rapid changes in modern life and globalization. The purpose of this paper is to examine the geometric features of Baloch’s needlework. These geometric patterns are unique among traditional Iranian embroideries. The research revolved around the answer to the question that what features of the geometric index can be found in the aesthetics of Baloch’s needlework? As a hypothesis and answer to this question, the shape of the triangle can be introduced as the main geometric feature of these patterns. In other words, the geometric aesthetics of the triangle dominates these patterns. This article was written by using the qualitative-descriptive and historical research methods. According to the findings, one of the most basic features of the Baloch’s needlework is that they are accomplished as the geometric pattern. The predominant geometric patterns are square, rhombus, and triangle shapes. The rhombus and the square can also be considered as the result of the joining of smaller triangles. Thus, according to the research hypothesis, the geometric foundation of Baloch’s needlework are constructed based on the shape of the triangle.

  Keywords: Aesthetics, Geometry, Needlework, Baloch
 • Afsaneh Ghani *, Fatemeh Mehrabi Pages 137-151
  Researches on the design of Iranian handmade rugs have extremely conducted based on the regional taste of carpeting. The Iranian people select the carpet primarily based on the city of weaving. Thus, the aesthetic features of the rug correspond to the second criteria of carpet selection. This is a general question of the history of aesthetics under this broad inquiry: what is beauty and what is the beautiful commodity? In this regard, Chaleshtor’s lozenge rugs, which are world-famous textiles in terms of design, pattern, color and texture, were selected as the case studies. Given the subject matter, it was important to the authors to know: what are the characteristics of the beauty of the lozenge rugs? In other words, this question emerged: can the principles of aesthetics rule over a single piece of lozenge rug and give it a beautiful verdict? The goals of this research was to recognize the beauty of lozenge rug woven in Chaleshtor. The authors presented the different attitudes and interpretations of aesthetics from the perspective of the scholars in the field who were generally experts in the philosophy of aesthetics. The results of this study demonstrated that beauty factors in the Chaleshtor’s lozenge rugs can be divided into two groups, external (form of design) and internal (content of design). The complementary analysis of lozenge rugs which was conducted based on the theory of ‘form of design’ indicated that visual features such as unity in diversity in terms of carpet layout, unity and diversity in the color elements, color unity in the whole context of the carpet layouts, and the color compositions make the Chaleshtor’s lozenge rugs as the beautiful commodity.
  Keywords: beauty, Aesthetics, Chaleshtor, Lozenge rugs
 • Siamak Egharloo *, Seyyed Saeid Zavieh Pages 153-172

  Persian carpet or Iranian rug, a heavy textile for decoration or home use, is one of the main features of Iranian culture and art as well as one of the leading exports. Carpet is one of the traditional Persian arts that its plenteous and varied designs express its historical background. The motifs and colors of carpets were influenced by the climatic, cultural, and historical context of each region. Due to the existence of different criteria in this diversity, different carpet’s categories were presented from different perspectives. Accordingly, in this research, we tried to find out a new framework of carpet classification based on the critical study on the existing classifications in the design and motif of the Persian carpet. Our new recommended classification was defined as a reliable framework, a readable, and visually perceivable. This paper was conducted using the classification system based on the principles of theoretical logic as research methodology. It was benefited from library and observational studies as the data gathering method. After analyzes and studies, it was succeeded in offering a categorization titled "Seven Face" (H︡aft Rokh) that was based on two axes of design and motif, such as: Moharramat (Strips), Ghabi (Shape), Vagirei (pattern), Lechak Toranj (Medallion),  Baghi (Garden), Mahrabi (Prayer) and Afshan. The results of this critical analysis of the carpet classification indicated that the classification of “Seven Faces” system would be a comprehensive category. Seeks to express a comprehensive and expandable classification of carpet in new designs.

  Keywords: Persian Carpet, classification, carpet categories, Motif, design
 • Shahrzad Mirashe, Zahra Ahmadi * Pages 173-184

  The purpose of modern museums is to collect, preserve, interpret, and display objects of artistic, cultural, or scientific significance for the education of the public. The Carpet Museum of Iran as an art museum located in Tehran and founded in 1976, exhibits a variety of Persian carpets from all over Iran, dating from the 16th century to the present. Despite the significant role of the national art museums in popularizing the knowledge of arts among the society, there were not conducted adequate studies on assessment the public attitudes toward the quality offered by the museums in terms of the artifact exhibition. To begin to address this gap, we studied the performance of the Carpet Museum of Iran in attracting the audience. The research was conducted by presenting 200 photographs of different types and formats of artistic exhibitions through the 240 questionnaires which were distributed among the visitors of Carpet Museum in Tehran. In addition, semi-structured interviews were conducted with the visitors and museum staff. The results suggest that the Carpet Museum had provided the positive services at the beginning years of its establishment, but the ignorance to the advancement of technology in museum standards deceased extremely its application in meeting the visitor demands. Recently, the level of visitor management has almost dropped, and its services and facilities does not meet the expectations of Iranian society.

  Keywords: Museum Decoration, National Carpet Museum, Works Exhibition, Museum Visitors