فهرست مطالب

پژوهش های ادبیات تطبیقی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1401)

نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سودابه باشی زاده، زهره الله دادی دستجردی* صفحات 1-27

  در ادبیات جهان تا به امروز صرف نظر از اینکه نویسندگان یا شاعران از کدام اقلیم جغرافیایی باشند و به کدام دوره از تاریخ کدام کشور تعلق داشته باشند؛ همواره از دنیای زنان نوشته اند و چه بسا اندیشه هایی یکسان و مشابه را نیز در خلق آثارشان متجلی ساخته اند. در این پژوهش تطبیقی در وهله نخست جایگاه، نقش و ویژگی های زنان و سپس نیازها و خواسته های آنان در جامعه و خانواده در ادبیات ایران و اسپانیا مورد بررسی قرار می گیرد. در جهت محدود ساختن حوزه مطالعاتی پژوهش به داستان کوتاه"لاک صورتی" جلال آل احمد و نمایشنامه "یرما" از فدریکو گارسیا لورکا به عنوان دو اثر از دو نویسنده صاحب نام و صاحب نظر در هر دو کشور اکتفا شده است. در آغاز جستار برای آشنایی بیشتر با گرایش های فکری هر دو نویسنده به معرفی اجمالی تاریخ زندگی و فعالیت های سیاسی- اجتماعی- فرهنگی ایشان پرداخته شده؛ در ادامه با تکیه بر متن دو داستان و تحلیل محتوای آن، درباره نیاز و خواسته زنان که در این پژوهش درونمایه اصلی داستان قلمداد شده سخن به میان آمده است. اینکه در این دو داستان چگونه این خواسته ها و نیازها در ارتباط با مردان، خانواده، جامعه و سنت های آن توصیف و تعریف شده است و اینکه چگونه با توجه به تفاوت مردان و زنان با یکدیگر به این خواسته ها و نیازها پاسخ داده می شود از جمله مباحثی است که در این پژوهش بررسی گردیده است.

  کلیدواژگان: جلال آل احمد، فدریکو گارسیا لورکا، داستان کوتاه لاک صورتی، نمایشنامه یرما
 • محمدامیر عبیدی نیا، فاطمه مدرسی، محمدرضا کریمی* صفحات 25-72

  یوهان ولفگانگ فون گوته1(1832- 1749م) اندیشمند و سخنور نام دار آلمان، نخستین بار در ماه مه (1827م)  گروه واژه ادبیات جهانی2را به کاربرد. ازآن پس، سخن از چند و چون ادبیات جهانی، دست مایه گفتار و نوشتار بسیاری از اندیشمندان و ادب پژوهان جهان بوده است.
  ازآن جاکه گوته درهیچ یک از نوشته هایش به گونه ای ویژه و بسنده، به چندوچون دیدگاهش درباره ادبیات جهانی نپرداخته است؛ انگیزه و خواست راستین وی در پی افکندن دیدگاه ادبیات جهانی، چنان که باید و شاید، بررسی نشده است. ناگزیر، پژوهش پیش رو، بر پایه گفت‎ وگوها3، زندگی نامه های (خودنوشت4و دیگرنوشت)، نامه ها و مقاله های او به بررسی  خاستگاه ادبیات جهانی از دیدگاه گوته می پردازد. 
  بی گمان دیدگاه های گوته و دیگر اندیشمندان و سخنوران آلمان، در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی، می تواند چراغ راه کشورها ویاکسانی باشد که اندیشه پیوستن به ادبیات جهانی رادر سر دارند. آنان توانستند درسایه آگاهی، هم دلی وپشتکاری ستودنی، راه پیوستن زبان و ادبیات آلمان را به زبان و ادبیات جهان (اروپا) درآن روزگار، هموار سازند. آنان به آرمانی که سال ها در سر داشتند و برای آن کوشیدند؛ دست یافتند. در پژوهش پیش رو، با رویکرد تاریخی- تکوینی و به روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی خاستگاه دیدگاه گوته درباره ادبیات جهانی می پردازیم.

  کلیدواژگان: یوهان ولفگانگ فون گوته، ادبیات جهانی، ادبیات قومی، ادبیات ملی، ادبیات تطبیقی
 • محمد یحیایی، شکراله پورالخاص*، بیژن ظهیری صفحات 70-98

  یکی از تفاوت های بنیادین میان زبان هنری و غیرهنری، استفاده از شگردهای بلاغی و بیان غیرمستقیم است. سینما، به عنوان هنری متاخر، از این شگردهای بلاغی و بیانی بهره می برد؛ بدین صورت که سینماگر دانسته یا نادانسته به واسطه پشتوانه زبانی و ادبی فرهنگی که در آن رشد یافته، از صنایع بلاغی به منظور انتقال مفاهیم مورد نظر خود در دو بعد کلام و تصویر بهره می برد. این تحقیق بر آن است با تمرکز بر تصاویر و بررسی موردی فیلم طعم گیلاس اثر عباس کیارستمی، به عنوان یکی از شاخص ترین هنرمندان عرصه سینمای ایران، به نحوه به کارگیری تصاویر، نقش آن ها در انتقال مفاهیم و صنایع بلاغی مورد استفاده در این فیلم بپردازد. روش این مقاله، تحلیلی کیفی از نماهای فیلم «طعم گیلاس» اثر عباس کیارستمی با رویکردی ادبی و تطبیق آن با صنایع بلاغی است. بدین منظور نماهای تصویر شده، از منظر بلاغت موجود در تصویر مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به بررسی و تحلیل صورت گرفته، باید گفت که کیارستمی توانسته در این اثر، جهان بینی مستقل خود را نه فقط در قالب ارجاعات کلامی و بازی های زبانی، بلکه با استفاده از تصاویر بدیع روایت کننده، به مخاطب منتقل کند. فیلم با براعت استهلال آغاز می شود، در ادامه تصاویری حاوی نماد، استعاره، پارادوکس، اطناب، ایهام تناسب و ایجاز دیده می شود که در این مقاله به ارتباط زیبایی شناسی هر یک از این تصاویر با شگردها و ابزارهای بلاغی و صنایع ادبی اشاره شده است.

  کلیدواژگان: صنایع بلاغی، سینما، ادبیات، طعم گیلاس، عباس کیارستمی
 • فائزه عرب یوسف آبادی، عبدالباسط عرب یوسف آبادی* صفحات 97-121

  رمان های   لقیطه نوشته عبدالحلیم عبدالله و رمان احتمالا گم شده ام نوشته سارا سالار نمونه خوبی از متونی است که به وضعیت زن در جامعه  ای مردسالار می  پردازد. لیلی، قهرمان اصلی رمان لقیطه است و قهرمان اصلی رمان احتمالا گم شده ام، خود روایتگر رمان است. قهرمان هر دو رمان زنانی هستند که هنجارهای جامعه و نقش هایی که در اجتماع پذیرفته اند، آن ها را محدود کرده است و با وجود آشفتگی های متعدد، برای رسیدن به کمال، سفری درونی را تجربه می  کنند. مقاله حاضر در نظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تطبیقی این دو رمان بر مبنای نظریه مورین مرداک بپردازد. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که توالی اعمال قهرمان زن در رمان های لقیطه و احتمالا گم شده ام چگونه است؟ بر این اساس، سازه‏های متن دو رمان و مجموعه ای از روابط متنی آن با نظریه مرداک ارزیابی و توصیف شد. نتایج پژوهش نشان می  دهد که توالی اعمال لیلی در لقیطه و راوی در احتمالا گم شده ام، از الگویی ده مرحله  ای تبعیت می کند که عبارت است از: گذار از زنانگی، هم  ذات پنداری با مردان، مسیر آزمون ها، موفقیت خیالی، نه گفتن زن قوی، هبوط نزد الهه، تجدید زنانگی، علاج شکاف میان مادر و دختر، یافتن مرد درون و رسیدن به ماورای دوگانگی.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، زن در ادبیات، مورین مرداک، لقیطه، احتمالا گم شده ام
 • طیبه سیفی*، محبوبه سلاجقه تذرجی صفحات 121-151

  ریالیسم جادویی، شیوه نوینی در حوزه ادبیات داستانی است که نویسنده در آن وهم و خیال را با رخدادهای واقعی چنان ماهرانه در هم می آمیزد که شخصیت های واقعی و فراواقعی برای خواننده طبیعی و باورپذیر جلوه کند. ازجمله رمان های ریالیسم جادویی می توان به رمان الرجع البعید فواد تکرلی نویسنده معاصر عراق و طوبا و معنای شب اثر شهرنوش پارسی پور رمان نویس معاصر ایرانی اشاره کرد. . الرجع البعید به وقایع خونین عراق سال 1962م می پردازد که با کودتای ضد سلطنتی ارتش و پایان رژیم پادشاهی همراه بوده است. رمان پارسی پور هم  با اوج انقلاب مشروطه در ایران و حوادث بعد از آن تا انقلاب بهمن 57 همزمان می باشد. ازآنجاکه این رمان ها محصول فضای پر از خفقان عراق و ایران است، نویسندگان آن ها با تلفیق واقعیت با خیال و حذف مرز میان آن ها سبک ریالیسم جادویی را برای بیان دیدگاه خود برگزیده اند؛ لذا هدف پژوهش حاضر آن است که به روش توصیفی - تحلیلی مولفه های ریالیسم جادویی را در این رمان ها استخراج و دلیل کاربرد آن ها را مورد بررسی قرار دهد تا ضمن معرفی دو اثر مهم ادبیات داستانی عراق و ایران، شگردهای این نویسندگان در تلفیق عناصر خیالی با واقعیت های خارجی جهت تبیین و انتقال اهداف و اندیشه های خاصشان کشف و معرفی شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تکرلی و پارسی پور در این رمان ها با کمک مولفه های ریالیسم جادویی، در کنار قوه خیال خود و نگاه واقع گرایانه، واقعیت اجتماعی عصر و جامعه خویش را نشان دادند و با این تلفیق، دغدغه هایشان را برای خواننده به شکلی هنرمندانه به تصویر کشیده اند و در عین حال این مسایل و واقعیت ها در آثارشان بسیار عادی و طبیعی جلوه می کنند و بی نیاز از هرگونه تفسیر و تحلیل هستند.

  کلیدواژگان: رئالیسم جادویی، فواد تکرلی، شهرزاد پارسی پور، الرجع البعید، طوبا و معنای شب
 • رعنا ابراهیمی امین آباد، کامران پاشایی فخری*، پروانه عادل زاده صفحات 148-176
  «تحلیل رفتار متقابل» مجموعه ای است از راهکارهای روان شناختی در مورد پاسخ به این که ذهن چگونه کار می کند، چرا تصمیم به انجام کاری می گیریم و چگونه عملی شدن کاری را متوقف می کنیم.
  مقاله حاضر بر اساس نظریات «اریک برن»  و چگونگی تغییر حالات درونی «والد ، بالغ ، کودک » به بررسی مولفه های «نیروگذاری روانی»  در اثر «در سفر» پرداخته است. آن چه در تبادلات و تعاملات «برندگان و بازندگان» شخصیت های «در سفر» نمود دارد، قدرت «نیروگذاری روانی» در هر یک از اضلاع این هرم است. طبق تحلیل مولفه ها، حالت «والد» بسامد بالاتری نسبت به «بالغ و کودک» دارد و قدرت یافتن «والد» جهت مذاکرات و تبادلات ذهنی و رفتاری میان افراد را مشخص می کند.
  تحقیق حاضر به روش تحلیلی توصیفی به بررسی شخصیت های رمان بر اساس نظریه روان شناختی تحلیل رفتار از «اریک برن» پرداخته است  و در تلاش است که به این پرسش پاسخ بدهد: «مولفه های واکاوی روانی در اثر «در سفر» از «مهشید امیرشاهی» کدامند؟»  دوره معاصر ارتباط مفهومی بسیاری از علوم مانند ادبیات و علم روان شناسی، پیوند چارچوب ادبی رمان و آثار داستانی را با نظریه ها و ادراکات روان شناختی نوین نمایان می سازد.
  داده های این تحقیق، از عبارات و جملاتی که مربوط به حوزه «نیروگذاری روانی» در رمان مذکور است، استخراج گردید، تا با بررسی قسمت هایی از رمان «در سفر» که در آن مصادیق «نیروگذاری روانی» منطبق با مکتب نوین تحلیل رفتار «برن» نمود دارد، پربسامدترین کارکرد هرم حالات درونی در چارچوب رفتار متقابل، تحلیل شود. آن چه در پژوهش بینارشته ای حاضر و بر اساس واکاوی روابط بر پایه سیستم تحلیل رفتار بدست آمد، تلفیق زیرساخت های رمان با نظریات روان شناختی مکاتب نوین است، و این مهم که، «والد» به عنوان حوزه مبدا در مولفه نیروگذاری روانی شناخته شد.
  کلیدواژگان: تحلیل رفتار متقابل، «والد، بالغ، کودک»، مهشید امیرشاهی، اریک برن
|
 • Page 0
 • Soodabe Bashizade, Zohre Allahdadidastjerdi* Pages 1-27

  Up to this date, regardless of whether the writers or poets are from different geographic regions which period of history they belong to, they have always written about the world of women and they may even have created the same and similar ideas in their works. In this comparative study, first, the place, role, and characteristics of women and their needs and desires in a society and family are examined in the literature of Iran and Spain. In order to narrow down the research field, the short story of "Pink Nail-Polish" by Jalal Al-e-Ahmad and the play of "Yerma" by Federico Garcia Lorca have been studied as two famous works written by professional authors in both countries. First, a brief overview of the history of life and socio-cultural activities of both writers has been presented, then woman, her place, desires and needs have been studied separately, and finally the two works are compared.

  Keywords: Woman, Jalal Al-e-Ahmad, Federico Garcia Lorca, short story of Pink nail-polish, play of Yerma
 • Mohammad Amir Obaydinia, Fatemeh Modarresi, Mohammad Reza Karimi* Pages 25-72

  Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832), a reflective thinker and speaker from Germany, firstly announced the world group of literature words in May 1827. His speech in demand of world literature has become an essence for writing and speaking among those world philosophers who were researchers of literature in that time. There are many gaps to be fulfilled on this subject matter. In the same way, the original demand of his direct willing in making world literature has not been reached to a certain result. At last, the following research on the bases of disputed conversations, biographies (self-writing and others), letters, and his essays could be the sources in the fulfillment of Goethe’s point of view about world literature. It is no doubt that Goethe's point of view and other thinkers and speakers from Germany in the decades of 18th and 19th centuries could be a means for other nations and countries in the way of gathering world literature considering awareness, sympathy, and preservation of the great combination of world literature basically in relation to Europe and Germany in that time. In the following research, considering a historical creation in the way of comparative literature, the original demand of Goethe about world literature was investigated

  Keywords: Johann Wolfgang von Goethe, world literature, popular literature, national literature, comparative literature
 • Mohammad Yahyaei, Shokrollah Pouralkhas*, Bijan Zahiri Pages 70-98

  From ancient times, poets and writers have used rhetorical techniques and indirect expressions to convey their concepts. The use of these techniques is one of the fundamental differences between artistic language and other common language types such as scientific language, that is the language that tries to convey the concept to the audience with the most explicit terms and far from ambiguity. In cinema as a modern art, which has a deep and inseparable relationship with literature, figures of speech always help cinematographers to convey the concepts. The cinematographers, knowingly or unknowingly, supported by the linguistic and literary culture in which they have been raised, use these devices to illustrate their purposes.
  The role of literature in cinema can be examined at three levels of language, image, and content. This study, focuses on the images and the case of “Taste of cherry” directed by by Abbas Kiarostami as one of the most prominent Iranian artists in cinema in order to use the images, their role in conveying the concepts and figures of speech used in the film. Investigating figures of  speech in the image of a cinematic work makes the audience closer to the intellectual world of the filmmaker, reveals how his works interact with written literature, gives a deeper understanding regarding the link between the two arts, and shows the influence of the past written legacy in the cinema, as the most recent human art.

  Keywords: Figures of speech, literature, Taste of Cheery, Abbas Kiarostami
 • Faezeh Arab Yousofabadi, Abdolbaset Arab Yousofabadi* Pages 97-121

  Laghatah, written by Abd al-Halim Abd Allah, and Probably I Am Lost, written by Sara Salar, are two examples of texts dealing with the status of women in a patriarchal society. The protagonists of Laghatah and Probably I Am Lost are named Leili and Ravi, respectively. Both novels’ protagonists are women limited by the society norms and their social role. Despite various turbulence, they experience an internal journey to achieve perfection. The present study investigated both novels comparatively based on Maureen Murdock’s theory using analytical-descriptive method. The paper aims to investigate the sequence of female heroes’ actions in Laghatah and Probably I Am Lost? Accordingly, the text structure of both novels as well as a set of their textual connections were evaluated and described through Murdock’s theory. The results showed that the sequence of Leili’s actions in Laghatah and Ravi’s in Probably I Am Lost follows a ten-stage model, including: passing from femininity, identification with men, tests path, imaginary success, being rejected as a powerful woman, falling in front of the goddess, femininity renewal, removing the gap between mother and daughter, finding the internal man, and reaching beyond duality.

  Keywords: Comparative literature, Maureen Murdock, Laghatah, Probably I Am Lost, woman in literature
 • Tayyebeh Seyfi*, Mahbobeh Salajegheh Pages 121-151

  Magic realism is referred to a new type of fiction erasure in which the writer skillfully mixes elements  such as illusion and imagination with real events,  so that the unreal  character will resemble  the  real and natural ones for the readers. Alrajaolbaeed, written by Foad Takarli, and Tuba and the Meaning of Night, written by Shahrnoush Parsipour, the Iranian contemporary novelist, are two examples of magic realism works. Since these novels are the productions of the fearful ambiance between Iraq and Iran, their writers have mixed the reality with imagination and eliminated the border in between, choosing magic realism to express their attitude. Thus, the present study borrowed an analytical-descriptive method to scrutinize the magic components in these novels. It aimed to introduce two prominent works of fiction literature of Iraq and Iran. The skill and techniques used in these novels represented concepts and purposes by combining the imaginary components with the outside realities. The finding of this research indicate that Takarli and Parsipur   have used the components of magic realism in these novels along with their imaginative power and realistic outlook to illustrated the social realities of their society. Through this passion, they have skillfully illustrated their concerns for the reader and presented these events naturally and simply.

  Keywords: Magic realism, Foad Takarli, Shahrnoush Parsipur, Alrajaolbaeed, Tuba, the Meaning of Night
 • Rana Ebrahimi Amin Abad, Kamran Pashaei*, Parvaneh Adelzade Pages 148-176
  The "interaction behavior analysis" system is a theory of contemporary psychological schools in response to how the mind works, why we decide to do something, and how we stop something from being done. The present article, based on Eric Byrne's theories and how the inner states of "parent,adult,child"change,examines the components of "mental empowerment" in"Traveling". What is reflected in the exchanges and interactions of the"winners and losers" of the "traveling" characters is the power of "mental empowerment"on each side of the pyramid. According to the component analysis, the "parent" mode has a higher frequency than the "adult and child" and determines the power of the "parent"to negotiate and exchange mental and behavioral exchanges between individuals. The present study is an analytical-descriptive method and in response to the question "What are the components of psychological analysis as a result of"Traveling"by"Mahshid Amirshahi"?"Has studied the characters of the novel based on the psychological theory of behavior analysis by Eric Byrne. In the contemporary period, the conceptual connection of many sciences such as literature and psychology reveals the connection between the literary framework of the novel and fiction with new psychological theories and perceptions. It has a wider scope and the "parent" mode plays the most important role in data processing and decision-making process.The result of examining the components is the poor performance of "adults"and "children"against "parent"decisions, and that "parent" decisions are not based on the quality and appropriateness of solutions, but on the basis of institutionalized information and high data capacity in the field.
  Keywords: Interaction Behavior Analysis, _ Parent, Adult, Child, Mahshid Amirshahi, Eric Byrne