فهرست مطالب

یافته های نوین در علوم زیستی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1402)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا غلامی، فرنوش عطاری*، محمود تلخابی، فاطمه سعادتپور صفحات 1-10

  سرطان پستان شایع ترین سرطان و از مهم ترین دلایل مرگ و میر برای زنان در سراسر جهان است. نوع سه گانه منفی، تهاجمی ترین نوع سرطان پستان بوده و شیمی درمانی تنها گزینه درمانی برای آن است. سلول های سرطانی حتی درصورت برخورداری کافی از اکسیژن مسیر گلیکولیز را انتخاب می کنند و فعالیت این مسیر نقش مهمی در ایجاد سرطان ایفا می کند. درنتیجه هدف قرار دادن گلیکولیز می تواند استراتژی موثری برای از بین بردن سلول های سرطانی باشد. در مطالعه حاضر اثر مهارکننده گلیکولیز به نام دی کلرواستات (DCA) روی القای آپوپتوز در سلول های سرطان پستان سه گانه منفی به نام MDA-MB-231 سنجیده شده و بیان ژن های ضدآپوپتوزی و miRNAهای انکوژن نیز بررسی شده است. نتایج آزمون MTT نشان داد که این دارو به صورت وابسته به غلظت موجب کاهش بقای سلولی می شود به طوری که غلظت 50 میلی مولار از این دارو بقای سلولی را تا %50 کاهش می دهد. نتایج آزمون انکسین/PI نشان داد که تیمار سلول ها با DCA موجب افزایش %32 سلول های آپوپتوزی نسبت به گروه کنترل می شود. نتایج آزمون چرخه سلولی نیز افزایش دوبرابری سلول ها در مرحله Sub-G1 در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل را نشان داد. درنهایت کاهش بیان ژن های ضدآپوپتوزی Bcl2l1 و Mcl1 و همچنین کاهش بیان miR21 و miR27a به عنوان microRNAهای مهارکننده آپوپتوز در اثر تیمار با DCA مشاهده شد. نتایج ما نشان داد که DCA به عنوان مهارکننده گلیکولیز باعث کاهش تکثیر و القای آپوپتوز در سلول های سرطان پستان سه گانه منفی می شود که القای آپوپتوز از طریق کاهش بیان ژن های بقای سلولی و miRNAهای انکوژن صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: انکوژن، بقای سلولی، چرخه سلول، سرطان سه گانه منفی، متاستاز
 • حمیدرضا یحیایی پور، فرزانه گنجی، حمید سپهری، زهرا نظری* صفحات 11-16

  حس بویایی نقش مهمی در ایمنی، تغذیه، تعاملات اجتماعی، عملکرد جنسی و کیفیت زندگی فرد دارد. در حال حاضر بیش از 400 میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت شیرین مبتلا هستند که یافته ها نشان می دهد این بیماری با اختلال عملکرد بویایی مرتبط است. در پژوهش حاضر ساختار پیاز بویایی رت های دیابتی نوع 2 مورد ارزیابی قرار گرفت. القاء دیابت با تجویز 20 میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین به موش های صحرایی بالغ نژاد ویستار به مدت 5 روز انجام شد. پس از 35 روز از گذشت تزریق، به منظور ارزیابی ساختار بویایی، حیوانات بی هوش شده و بافت پیاز بویایی برای پردازش بافت و رنگ آمیزی نیسل استخراج گردید. بر اساس یافته ها، تعداد گلومرول ها در رت های دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (05/0P<). علاوه بر این، کاهش قابل توجهی در لایه پلکسی فرم داخلی در پیاز بویایی رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (05/0P<). نتایج حاضر نشان داد که اختلال بویایی در رت های دیابتی نوع 2 با تغییرات ساختاری پیاز بویایی مرتبط است، که نشان دهنده تخریب و آسیب ناشی از دیابت بر بافت پیاز بویایی است.

  کلیدواژگان: استرپتوزوتوسین، حس بویایی، دیابت ملیتوس، رنگ آمیزی نیسل، گلومرول
 • آزاده نیک نژاد*، علی رضا شفیع زاده اسفندآبادی، فاطمه عبدالهی سروستانی صفحات 17-32

  ظهور ویروس های جدید، همواره تهدیدی برای سلامتی افراد جهان بوده است که جدیدترین نمونه آن سویه های جدید ویروس کرونا (SARS-CoV-2) و سندروم حاد تنفسی ناشی از آن (ARDS) است. وضعیت کنونی، اهمیت تولید سریع واکسن های پایدار ارزان قیمت را که به تجهیزات خنک کننده به منظور نگهداری و حمل و نقل نیاز ندارند، بیش از پیش نشان می دهد. با این حال در کشورهای در حال توسعه، بیشتر واکسن ها هنوز به دلیل هزینه های واردات و نیازهای نگهداری و حمل و نقل در دسترس نیستند. بنابراین مهم است که واکسن برای کشورهای در حال توسعه مقرون به صرفه باشد تا واکسیناسیون در مقیاسی وسیع صورت گیرد. واکسن های گیاهی نسبت به سایر انواع واکسن و روش های تولیدی مقرون به صرفه تر هستند و می توانند در مقادیر زیاد تولید شوند. علاوه بر این واکسن های گیاهی مزایای دیگری هم دارند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. با این حال با توجه به اینکه یک محصول دارویی گیاهی قرار است به صورت نیمه فرآوری شده (مانند پوره سیب زمینی یا رب گوجه فرنگی) به عنوان واکسن مصرف شود، مهم است که بررسی های نظارتی خاصی که برای واکسن های تزریقی اعمال می شود، برای این محصولات نیز اعمال شود تا عوارض مصرف آنها از نظر بالینی بررسی شود. مقاله مروری حاضر به بررسی فرصت ها و چالش های تولید واکسن های گیاهی به منظور مقابله با بیماری هایی مانند کووید 19 می پردازد.

  کلیدواژگان: بیماری کووید-19، سندروم حاد تنفسی 2، کشاورزی مولکولی، گیاه تراریخته، واکسن خوراکی
 • وجیهه گنجعلی، منیره چنیانی*، پریسا طاهری، مریم مظاهری تیرانی صفحات 33-46

  گندم (Triticum aestivum L.) یکی از مهم ترین غلات زیرکشت در جهان و ایران، هرساله توسط بیماری های زیادی از جمله بیماری های قارچی فوزاریوم تهدید می شود. با توجه به ویژگی های منحصربه فرد نانوذرات، نانوذره مس اکسید پتانسیل بالایی در خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی از خود نشان می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای اثرضدقارچی نانوذره مس اکسید و فرم توده آن بر سرکوب قارچ Fusarium calmorum گندم است. به این منظورآزمایش گلدانی با تیمارهای 4 سطح (10، 250، 500 و 1000 میلی گرم درلیتر) نانوذره و فرم توده مس اکسید بر گندم رقم روشن آلوده به قارچ فوزاریوم صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بهترین مهار بیماری زایی ریشه در غلظت بالای نانوذرات نسبت به فرم توده آن صورت گرفت. غلظت های 250 و 500 میلی گرم درلیتر نانوذرات مس اکسید به ترتیب، باعث بیشترین طول ساقه و ریشه و بیشترین وزن خشک بخش هوایی و ریشه شدند. تیمار با غلظت های میانه نانوذرات (10 و 250 میلی گرم درلیتر)، محتوای کلروفیل a، کلروفیل کل، کاروتنویید، ضریب پایداری کلروفیل، ضریب پایداری غشاء و محتوای نسبی آب برگ را افزایش داد. درحالی که با افزایش غلظت هردوفرم نانوذره و فرم توده، محتوای کلروفیلb، مالون دی آلدیید، پراکسید هیدروژن و پرولین نمونه ها افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت های کم و میانه فرم نانواکسیدمس بر مهار قارچ مذکور در گندم نسبت به فرم توده ای آن موفق تر بوده است.

  کلیدواژگان: گندم نان، سرکوب بیماری، مکانیسم دفاعی، نانوتکنولوژی، Fusarium calmorum
 • ساره ابراهیمی، سید مهدی رضوی*، منصور افشار محمدیان صفحات 47-61

  افزایش ورود پساب های صنعتی حاوی انواع فلزات سنگین در آب و خاک موجب گسترش روز افزون مشکلات محیط زیستی می شود. بنابراین پیدا کردن راه کار هایی کم هزینه تر برای کاهش این آلودگی ها ضروری است. در این راستا به منظور مقایسه پالایندگی عناصر سنگین و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان نخل مرداب، وتیور و آلویه ورا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت 14 ماه، در دانشگاه گیلان اجرا شد. نتایج نشان داد که تحت تیمار پساب صنعتی شاخص انباشت فلزات (MAI) روی، کروم، سرب، مس، منگنز، نیکل، منیزیم در وتیور و آلویه ورا به ترتیب بیشتر از نخل مرداب بود. در هر سه گیاه مورد مطالعه شاخص های طول ریشه، طول اندام هوایی، زیست توده کل و شاخص تحمل (TI) نسبت به گیاه شاهد کاهش معنی داری داشتند و گیاه وتیور و آلویه ورا کم ترین درصد کاهش را داشتند. علاوه بر این، مولفه های دیگر بررسی شده شامل شاخص جذب (UI)، قند محلول کل، محتوی فنل کل، فلاونویید کل، آنتوسیانین کل، تانن کل و درصد بازدارندگی رادیکال آزادDPPH  تحت تیمار پساب صنعتی در هر سه گیاه افزایش یافتند. بالاترین درصد افزایش در تمام مولفه های بررسی شده به غیر از درصد بازدارندگی رادیکال آزادDPPH ، در گیاه وتیور مشاهده شد. به طور کلی می توان گفت که از نظر MAI و ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بررسی شده، گیاهان وتیور و آلویه ورا موفق تر از گیاه نخل مرداب بودند. بنابراین توصیه می شود گیاهان مورد مطالعه به ترتیب اولویت (وتیور˂ آلویه ورا˂ نخل مرداب) در خاک های آلوده به پساب های صنعتی، جهت پالایش خاک کاشته شوند.

  کلیدواژگان: بازدارندگی رادیکال آزادDPPH، شاخص انباشت فلزات، فلزات سنگین، فنل، گیاه پالایی
 • علی اصغر ارجمندی، حمید اجتهادی، فرشید معماریانی*، منصور مصداقی صفحات 62-74

  درک الگوهای پراکندگی و تنوع گونه های گیاهی در امتداد شیب های محیطی به ویژه زمان گسستگی زیستگاه ها به دلیل فشار شدید انسان، برای مدیریت اکوسیستم ها ضروری است. منطقه درکش که در غرب کوه های آلاداغ در استان فلوری خراسان-کپه داغ واقع شده است، دربرگیرنده شرقی ترین لکه های باقی مانده از جنگل های هیرکانی بوده و دارای سه ریختار پوشش گیاهی اصلی شامل درختچه زارها، جنگل های بلوط (Quercus castaneifolia) و گیاهان نیمه آلپی است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات تنوع زیستی گیاهی در زیراشکوب اجتماعات گیاهی فوق در راستای گرادیان ارتفاع است. از 187 پلات با ابعاد 2×2 مترمربع و در امتداد گرادیان ارتفاعی 1300متری در طبقات ارتفاعی 100 متری و به روش طبقه بندی شده-تصادفی نمونه برداری شد و فراوانی و سطح پوشش گونه ها تخمین زده شد. ویژگی های فلوریستیک و شاخص های مختلف تنوع اندازه گیری شدند. 252 گونه گیاهی متعلق به 161 سرده و 44 تیره شناسایی شدند. از این تعداد 41 گونه انحصاری یا نیمه انحصاری هستند. همی کریپتوفیت ها و تروفیت ها شکل های زیستی غالب در این منطقه هستند. 8/46 درصد گونه های گیاهی به عناصر رویشی ایران-تورانی، 5/17 درصد به عناصر دو ناحیه ای، 5/17 درصد به عناصر سه ناحیه ای، 5/11 درصد به عناصر چند ناحیه ای، و 7/6 درصد به عناصر اروپا-سیبری تعلق دارند. شاخص های تنوع هیل و شاخص های تنوع بتا در زیر اشکوب اجتماعات درختچه زار، دارای بالاترین میزان بوده و سپس زیراشکوب جنگل بلوط و زیراشکوب نیمه آلپی، در رده های بعدی قرار دارند. روند تغییر تنوع در راستای گرادیان ارتفاع به صورت سینوسی است. به منظور حفاظت از تنوع گونه ای و جوامع گیاهی ارزشمند به ویژه گیاهچه های جوان بلوط، توصیه می شود که یک دالان حفاظتی در امتداد گرادیان ارتفاعی ایجاد شود. این راهبرد برای حفاظت بهینه از تنوع زیستی در این زیستگاه های منحصربه فرد ضروری است.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، حفاظت، خراسان-کپه داغ، درکش، گرادیان ارتفاعی، هیرکانی
 • محمود بیدارلرد*، محمد دهدار درگاهی، عادل جلیلی صفحات 75-80

  گونه Solanum chenopodioides، به عنوان گزارش جدیدی برای فلور ایران از نواحی ساحلی دریای کاسپین، استان گیلان، معرفی می شود. این گونه در پارک ملی خشکی-دریایی بوجاق روی تل های ماسه ای موج شکن و به همراه سایر گیاهان ساحلی ماسه دوست می روید. این گیاه به کلاد Morelloid تعلق دارد. به واسطه شکل رویشی نیمه درختچه، حاشیه کامل برگ ها، دو رنگ بودن بخش میانی گلبرگ ها و سته های مات، از گونه خویشاوند خود، S. nigrum قابل تشخیص است. S. chenopodioides بومی آمریکای جنوبی است. به عنوان علف هرز در بیشتر خشکی های زمین پراکنده شده است. این گونه برای فلور ایران به عنوان گونه بیگانه محسوب می شود. حمل و نقل کالا به ویژه پشم گوسفند به نقاط مختلف جهان، یکی از راه های پراکنش این گونه است. در این مقاله علاوه بر ارایه چند تصویر از گیاه، نکاتی نیز درباره پراکندگی و بوم شناسی این گونه ارایه می شود. گزارش گونه های بیگانه متعدد از پارک ملی بوجاق در طی سال های اخیر، اعلان هشداری برای تضعیف اکوسیستم های موجود و دگرگونی پوشش گیاهی بومی پارک ملی است.

  کلیدواژگان: سیب زمینیان، شمال ایران، فلور ساحلی، گونه بیگانه، گونه مهاجم
 • آذرنوش جعفری*، آمنه اسدی بربریها، فرشته قاسم زاده صفحات 81-98

  در تحقیق حاضر، مطالعه فلوریستیک روستاهای امام وردی، درتوم، قاپاق، گریوان و نیستانه در 30 کیلومتری جنوب شهرستان بجنورد (استان خراسان شمالی) در ارتفاع 1783-1442 متری از سطح دریا  با هدف معرفی انواع مختلف گونه ها، گیاهان دارویی، انحصاری و با ریسک پایین نابودی انجام شد. بدین منظور نمونه های گیاهی در طول ماه های فروردین تا آبان سال 1391 جمع آوری گردید و به کمک مجموعه فلور ایران و فلورا ایرانیکا شناسایی شد. بررسی به عمل آمده 133 گونه متعلق به 104 سرده و 38 تیره را نشان داد که یک گونه به بازدانگان و 132 گونه به نهاندانگان تعلق داشت. در این بین پنج تیره، 13 سرده و 18 گونه تک لپه ای و 32 تیره، 90 سرده و 114 گونه دولپه ای بود. در مجموع 40 گونه دارویی نیز گزارش شد. تیره های باقلاییان (Fabaceae)، کلمیان (Brassicaceae)، گندمیان (Poaceae)، کاسنیان (Asteraceae)، نعناییان (Lamiaceae) بزرگ ترین تیره های منطقه و سرده های Astragalus Euphorbia, Vicia, Poa بزرگ ترین سرده های منطقه را تشکیل دادند. گونه های  Erysimum koelzii، Astragalus khoshjailensis، Eryngium bungei، Sclerorhachis platyrachis و Taraxacum hydrophyllum انحصاری ایران، Astragalus ackerbergensis آسیب پذیر و Onopordum carmanicum ، Mentha longiflora   ، Fumaria vaillanti و Rubia florida گونه هایی با خطر نابودی کمتر از منطقه مورد مطالعه معرفی شدند. بیشترین و کمترین عناصر رویشی منطقه را عناصر ناحیه ایرانو تورانی با 68/14 درصد و ناحیه رویشی ایرانو تورانی صحراعربی با 0/7 درصد تشکیل دادند و حداقل و حداکثر شکل زیستی گیاهان منطقه به همی کریپتوفیت ها با 45/8 درصد و کریپتوفیت ها با 3 درصد تعلق داشت که نشاندهنده سرد و خشک بودن اقلیم منطقه و چرای بی رویه دام بود.

  کلیدواژگان: بجنورد، درتوم، گیاهان دارویی، گریوان، مطالعه فلوریستیک
|
 • Leila Gholami, Farnoosh Attari*, Mahmood Talkhabi, Fatemeh Saadatpour Pages 1-10

  Breast cancer is the most common cause of death from cancer among women. The triple-negative breast cancer (TNBC) is the most invasive subtype, and chemotherapy is the only therapy option. Cancer cells preferably utilize the glycolysis pathway even with proper oxygen availability, and this activation plays a great role in tumorigenesis. Therefore, glycolysis targeting can be an effective strategy for cancer treatment. Here, the apoptotic effect of a glycolysis inhibitor named dichloroacetate (DCA) on TNBC cells MDA-MB-231 was assessed, and the expression of anti-apoptotic genes and oncogenic miRNAs was evaluated. MTT assay showed that DCA reduces cell viability in a dose-dependent manner with the IC50 concentration of 50 mM. Annexin/PI assay demonstrated that DCA due to DCA treatment. Finally, the expression of anti-apoptotic genes Bcl2l1 and Mcl1 and oncogenic miRNAs miR21 and miR27a decreased due to DCA treatment. Our results confirmed that DCA, as a glycolysis inhibitor, leads to apoptosis induction in TNBC cells because of reducing expression of viability genes and miRNAs.

  Keywords: Cell cycle, Cell viability, Metastasis, Oncogene, Triple-negative cancer
 • Hamidreza Yahyaeipour, Farzaneh Ganji, Hamid Sepehri, Zahra Nazari* Pages 11-16

  Olfaction, the sense of smell, plays an important role in the individual's safety, nutrition, social interactions, sexual function, and quality of life. Diabetes mellitus, which affects more than 400 million people worldwide, is associated with olfactory dysfunction. This work evaluated the olfactory bulb structure of Type 2 diabetes rats. Type 2 diabetes induction was performed by administering 20mg/Kg Streptozotocin to adult Wistar rats for five days. 35 days after injection, animals were sacrificed, and olfactory bulb tissue was harvested for tissue processing and Nissl staining to evaluate the olfactory bulb structure. Based on the results, diabetic animals showed a significant decrease in the Glomeruli number compared to controls (P<0.05). Furthermore, we observed a significant decrease in the internal plexiform layer thickness in the olfactory bulb of diabetic rats when compared to controls (P<0.05). The present results showed that olfactory dysfunction in Type 2 diabetes rats is associated with olfactory bulb structural change, which indicates the olfactory bulb tissue damage caused by diabetes.

  Keywords: Diabetes mellitus, Glomeruli, Nissl staining, Sense of smell, Streptozotocin
 • Azadeh Niknejad*, Alireza Shafizadeh Esfandabadi, Fatemeh Abdollahi Sarvestani Pages 17-32

  The emergence of new viruses has always been a threat to the health of people around the world, the latest example of it is the new strains of the coronavirus (SARS-CoV-2) and the resulting acute respiratory distress syndrome (ARDS). The current situation underscores the importance of rapidly producing low-cost stable vaccines that do not require refrigeration equipment for storage and transportation. However, most vaccines are not yet available in developing countries due to import costs and storage and transportation needs. Therefore, the vaccine must be affordable for developing countries so that vaccination can be carried out on a large scale. Herbal vaccines are more cost-effective than other types of vaccines and production methods and can be produced in large quantities. In addition, herbal vaccines have other benefits that are discussed in this article. However, given that an herbal medicinal product is to be used as a vaccine in a semi-processed form (such as mashed potatoes or tomato paste), specific regulatory reviews must apply to injectable vaccines. Products should also be applied to evaluate their side effects clinically. The current review article investigates the opportunities and challenges of producing plant-based vaccines to deal with diseases like Coronavirus disease (COVID-19(.

  Keywords: Coronavirus disease (COVID-19), Molecular farming, Oral vaccine, SARS-CoV-2 virus, Transgenic plant
 • Vajiheh Ganjeali, Monireh Cheniany*, Parissa Taheri, Maryam Mazaheri-Tirani Pages 33-46

  Wheat (Triticum aestivum L.), as one of the most important cultivated crops in the world and Iran, is constantly threatened by many diseases, including Fusarium contamination. Due to the unique characteristics of nanoparticles, copper oxide nanoparticles show high antibacterial and antifungal properties. The purpose of this research was to comparatively investigate the antifungal effects of copper oxide nanoparticles and its bulk form on the suppression of Fusarium calmorum in wheat. For this purpose, a pot experiment was done with four levels (10, 250, 500, and 1000 mg L-1) of nanoparticles and bulk form of copper oxide treatments in wheat (Roshan cultivar). The results showed that the maximum inhibition of root pathogenicity was observed in a high concentration of nanoparticles as compared to bulk form. The 250 and 500 mg L-1 concentrations of copper oxide nanoparticles caused the highest stem and root length and the highest dry weight of the aerial part and root, respectively. Treatment with 10 and 250 mg L-1 nanoparticles also increased the content of chlorophyll a, total chlorophyll, carotenoid, chlorophyll stability index, membrane stability coefficient, and relative leaf water content. While the content of chlorophyll b, malondialdehyde, hydrogen peroxide, and proline increased with the increasing concentration of both nanoparticle and bulk forms. The results of this research showed that the low and medium concentrations of nanoparticles were more successful in inhibiting the aforementioned fungus than the bulk form.

  Keywords: Defense mechanism, Disease suppression, Fusarium calmorum, Nanotechnology, Wheat
 • Sarehi Ebrahimi, Seyed Mehdi Razavi*, Mansour Afshar Mohammmadian Pages 47-61

  The increase of the entry of industrial effluents containing various types of heavy metals into water and soil leads to the ever-increasing spread of environmental problems. Therefore, it is necessary to find less expensive solutions to reduce the pollution. In this regard, in order to compare the effect of the removal of heavy elements on some of the morphological and physiological characteristics of C. alternifolius, Ch. zizanioides and Aloe vera plants, an experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with three replications for 14 months at the University of Guilan. The results showed that under the treatment of industrial wastewater, the metal accumulation indices (MAI) of zinc, chromium, lead, copper, manganese, nickel, magnesium were higher in Ch. zizanioides and Aloe vera than those in C. alternifolius. In all three studied plants, the indices of root length, shoot length, total biomass and tolerance index (TI) had a significant decrease compared with those in the control plants, and Ch. zizanioides and A. vera plants had the lowest percentage of decrease. In addition, other investigated components including absorption index (UI), total soluble sugar, total phenol content, total flavonoid, total anthocyanin, total tannin, and DPPH free radical inhibition percentage increased in all three plants under industrial wastewater treatment. The highest percentage of increase in all investigated components, except DPPH free radical inhibition percentage, was observed in Ch. zizanioides. In general, it can be said that in terms of MAI and morphological and physiological characteristics, Ch. zizanioides and A. vera were more successful than the C. alternifolius. Therefore, it is recommended to plant the studied plants in the order of priority (Ch. zizanioides ˃ A. vera ˃ C. alternifolius) in soils contaminated with industrial effluents, in order to remediate the soil.

  Keywords: DPPH free radical inhibition, metal accumulation index, heavy metals, phenol, phytoremediation
 • Ali Asghar Arjmandi, Hamid Ejtehadi, Farshid Memariani*, Mansour Mesdaghi Pages 62-74

  Understanding the different patterns of plant diversity and distribution along the environmental gradients is essential for managing ecosystems, especially in fragmented habitats due to intensive human pressure. The Darkash area is located in the western Aladagh Mountains in Khorassan-Kopet Dagh Floristic Province. The easternmost patches of the Hyrcanian montane forests grow in this area. The three main vegetation types in the area are shrublands/scrub forests, oak forests (Quercus castaneifolia), and subalpine vegetation. In this study, we aimed to evaluate the plant diversity in the understory of plant communities along the elevational gradient. We sampled 187 vegetation plots (2m x  2m) along a 1300m elevational gradient (in 100-m classes) using the stratified-random method and estimated the abundance and canopy cover of the species. Floristic characteristics and different diversity indices were measured. In total, 252 plant species belonging to 161 genera and 44 families were identified. Of these, 41 species were found to be endemic or semi-endemic. Hemicryptophytes and therophytes are the dominant life-forms in the study area. The Irano-Turanian elements (46.8%) make the major chorotype in the flora of the area, followed by Bi-regional (17.5%), Tri-regional (17.5%), Pluri-regional (11.5%), and Euro-Siberian (6.7%) elements. The shrubland understory has the highest Hill's and beta diversity indices, followed by the oak forest and the subalpine understory. The biodiversity changes sinusoidally along the elevation. In order to protect plant species, especially young oak seedlings, it is recommended to create a protective corridor along the elevational gradient in this area. This strategy is essential to protect plant diversity in these habitats.

  Keywords: biodiversity, elevational gradient, Khorassan- Kopet Dagh, Darkesh, conservation, Hyrcanian
 • Mahmoud Bidarlord*, Mohamad Dehdar Dargahi, Adel Jalili Pages 75-80

  Solanum chenopodioides is introduced here as a new record for the flora of Iran from the coastal areas of the Caspian Sea, Guilan province. This species grows in Bujagh National Land-Sea Park, on sand dunes, along with other coastal psammophytic plants. This species belongs to the Morelloid clade. It differs from the related species S. nigrum, by its shrubby nature, perfect leaves margin, dull berries, bi-colored petals in the middle, and peduncle that bends a bit downwards in fruit. This plant is native to southern South America. It is introduced as a common weed all over the world; in addition, this species is considered an alien species for the flora of Iran. Transit of goods, especially wool, to the different parts of the world is one of the ways of the spread of this species all over the world. In addition to providing some pictures of the plant, some notes about the distribution and ecology of this species were also provided in this paper. The numerous reports of alien species from Bujagh National Park in recent years could be regarded as a credible warning for the stability of native vegetation of the area and existing ecosystems.

  Keywords: alien species, coastal flora, invasive species, nightshades, north of Iran
 • Azarnoosh Jafari*, Ameneh Assadi Barbariha, Fereshteh Ghasemzadeh Pages 81-98

  The present research, a floristic study was executed on Imamverdy, Dartum, Ghapagh, Garivan and Niestaneh villages, located 30 km south of Bojnourd (North Khorassan province) with altitudinal range of 1442-1783 m. The present study aimed to identify the specimens, their possible medicinal properties, endemism and concervation status. For this purpose, the specimens were collected during March-November 2012 and identified using Flora of Iran and Flora Iranica. The results showed the presence of 133 species from 104 genera and 38 families, one species belonged to Gymnosperms and the rest, 132 species, belonged to Angiosperms, of which five families, 13 genera and 18 species were monocotyledons and 32 families, 90 genera and 114 species were dicotyledons.  Moreover, 40 species were found to have medicinal applications in the studied region. Fabaceae, Brassicaceae, Poaceae, Asteraceae and Lamiaceae were the largest families and Astragalus, Poa, Vicia and Euphorbia were reported as the largest genera in the region. Erysimum koelzii, Astragalus khoshjailensis, Eryngium bungei, Acanthophyllum pachystegium, Sclerorachis platyrachis, Taraxacum hydrophyllum were endemic species for Iran. Astragalus ackerbergensis was found to be in vulnerable status and Rubia florida, Mentha longifolia, Fumaria vaillanti and Onopordum carmanicum were found to be at low-risk status. The maximum and minimum percentages of chorotypes were related to Irano-Turanian with 68.14% and Irano-Turanian, Saharo-Arabian regions with 0.7%, respectively. The maximum and minimum percentage of life form were reported to be hemicryptophytes with 45.8% and cryptophytes with 3%, respectively. The results reflected the cold and arid climate and uncontrolled grazing in the studied region.

  Keywords: Bojnourd, Dartum, floristic study, Garivan, medicinal plants