فهرست مطالب

زبان و فرهنگ ملل - پیاپی 9 (بهار و تابستان 1401)
 • پیاپی 9 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد فولادی*، مشتاق حسین صفحات 11-40
  ضرب المثل آینه تمام نمای فرهنگ، آداب و رسوم و طرز تفکر یک جامعه است.بررسی ادبیات شفاهی ملل، صادقانه ترین راه آشنایی با فرهنگ هر جامعه است؛ضرب المثل یکی از جلوه های ادبی شفاهی و مرسوم ترین آن است.جوامع مختلف بر اثر ارتباط و مهاجرت و جنگ و تجارت و مانند آن بر هم تاثیرات زیادی گذاشته اند. در مسیر این تاثیرگذاری و مبادلات فرهنگی گاه اشتراکات زیاد در یک زمینه،تشخیص منشا واقعی آن را دشوار می سازد.بررسی و تحلیل ضرب المثل های فارسی و اردو و کشف وجه تشابه و تقارن آن،بیانگر اشتراکات و تفاوت های فرهنگی،فکری و اجتماعی بین دو ملت است. بر این اساس در این مقاله با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی  و تطبیقی  ضرب المثل های ٱردو و فارسی با تاکید بر مضامین قرآنی و روایی بررسی تطبیقی گردیده است. این مقاله کوشیده تا بخشی از دشواری های معادل یابی ضرب المثل های این دو زبان را  بکاهد. در بررسی موضوع به این نتیجه رسیدیم که مثل ها به عنوان یکی از اجزای مهم فولکور و تعبیراتی رایج درمیان هر قوم و ملت و یکی از ارکان مهم زبان و فرهنگ و نموداری از ذوق و قریحه هستند که اغلب در لباس استعاره، کنایه و یا در قالب سخنی موزون و دلنشین منتشر شده اند. همچنین از بررسی تطبیقی ضرب المثل های مشترک ٱردو و فارسی هم از نظر معنا و مضمون و هم از نظر شکل و نحوه بیان، درمی یابیم  که شباهت این گروه از ضرب المثل های مشترک، تا آن حد است که گویا کسی سالها پیش، همین ضرب المثل را برای همین کار برد ساخته، یا همین واژه ها را به زبان دیگر ترجمه کرده است. این دسته از ضرب المثل ها،با آنکه درمیان هر کدام از دو ملت ایران و هند (قدیمی) با زبانی متفاوت و مختص به همان زبان به کار می رود، اما هم کاربردهای مشترکی دارند و هم از واژگان هم معنی و جمله بندی نسبتا مشابهی بر خوردارند.
  کلیدواژگان: ضرب المثل، بررسی تطبیقی، اردو، فارسی، مضامین قرآنی و مضامین روایی
 • علیرضا اسدی* صفحات 41-68
  زبان و ادبیات فارسی به عنوان یکی از مولفه ها و عناصر مهم فرهنگ و هویت ملت ایران، همواره و در طول تاریخ یکی از نقاط قوت و راه های معرفی و گسترش فرهنگ و تمدن ایران در ارتباط با ملتهای دیگر بوده است. امروزه نیز زبان و ادبیات در روابط سیاسی و فرهنگی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل اولیه ایجاد و گسترش قدرت نرم محسوب می شود. لذا با توجه به اینکه انقلاب اسلامی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تاثیرات شگرفی در سطح بین الملل و جهان اسلام داشته و باعث بیداری اسلامی و احیای فرهنگ و تمدن اسلامی گردیده است، سوال اصلی این پژوهش این است که ظرفیت های زبان و ادبیات فارسی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  با توجه به اهمیت دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران در سیاست های کلان کشور و سیاستگزاری روابط خارجی، در این پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای، به پرسش فوق پاسخ داده شود.
  در دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای خط و زبان دارای اهمیت ویژه ای است و زبان فارسی یکی از عناصر مهم هویت‏ ملی ایرانیان است. زبان، کانال عمده‏ی انتقال فرهنگ و یکی از ابزار نفوذ و حتی سلطه بر ملتهای دیگر است. ایشان زبان فارسی را سرشار از معارف اسلام و انقلاب اسلامی دانسته و آن را بهترین رسانه و حامل برای انتقال پیام انقلاب اسلامی به ملتهای جهان دانسته و یکی از وظایف جمهوری اسلامی را احیاء نفوذ تاریخی زبان و ادبیات فارسی در دنیا می دانند.
  کلیدواژگان: زبان و ادبیات فارسی، روابط خارجی ایران، قدرت نرم، آیت الله خامنه ای، انقلاب اسلامی
 • مجتبی رحمتی*، علیرضا نوری صفحات 69-88
  کشور فرانسه اولین کشور اروپایی بود که در زمان قاجار تا اواسط پهلوی با ایران ارتباطات علمی و فرهنگی برقرار کرد. از خلال این مبادلات بسیاری از اصطلاحات علمی و هنری و فرهنگی از این زبان به زبان فارسی راه یافت. برخی از کلمات هم با تلفظ فرانسوی در میان ایرانیان شناخته و استعمال می شوند. امروزه بخش زیادی از این واژه ها در زبان فارسی باقی مانده اند و اصلا بیگانه محسوب نمی شوند. با تلاش زبان شناسان و ادیبان فارسی در فرهنگستان برخی از این کلمات معادل سازی شده اند. اما اسامی اشیاء و اختراعاتی که با اسم خودشان وارد ایران شده اند غیر قابل حذف از زبان فارسی هستند و جزیی از بدنه زبان فارسی به شمار می-روند. در این مقاله به بررسی این کلمات و دسته بندی آنها خواهیم پرداخت تا خوانندگان به عمق زیاد مراودات فرهنگی و علمی دو کشور ایران و فرانسه و میزان تاثیرگذاری این زبان بر زبان فارسی پی ببرند.
  کلیدواژگان: وام واژه، زبان فرانسه، زبان فارسی، کلمات دخیل، تلفظ فرانسوی
 • محمد کدخدایی*، جی زنگ صفحات 89-116
  سه جریان مهم ایدیولوژیکی ادبی غرب، یعنی رمانتیسم، ریالیسم، مدرنیسم، با طی دوره ای صد ساله و تجربه فراز و نشیب های زیاد خود در غرب، تاثیرات فراوان و البته متفاوتی را بر ادبیات ملل دیگر بر جای گذاشته اند. در این میان ادبیات چینی نیز تاثیرات ویژه والبته متفاوتی را از ادبیات غرب پذیرفته است، که خلاء بررسی این تاثیرات و انعکاس متفاوت آن بر ادبیات چینی در پژوهش های ادبی ما احساس می شود. نویسنده سعی دارد به صورت اجمالی تاثیرات متفاوت ادبیات غرب بر ادبیات معاصر چینی و زمینه های سیاسی و اجتماعی منبعث از آن را بررسی کند. این پژوهش، با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل و مقایسه آثار ادبی چینی معاصر، تاثیرات اخذ شده توسط قالبهای ساختاری ادبیات معاصر چین پس از مواجهه با سه جریان ایدیولوژیکی غرب، یعنی رمانتیسم، ریالیسم و مدرنیسم را بیان کند و با معرفی نویسندگان و اثار این عصر، سعی می کند درک روشنی از نحوه تاثیر پذیری آنها با توجه به قالبهای سنتی حاکم بر ادبیات چین ارایه نماید. تبلور ارزش های ادبیات چینی، با پایان قرن نوزدهم یعنی دوران ظهور تفکرات مختلف مدرنیستی غرب همزمان شد و تحت تاثیر جنگ جهانی اول و انقلاب سوسیالیستی به بلوغ خود رسید. در واقع ادبیات معاصر چین برآمده از جریان فکری ادبی مدرنیسم جهانی است. البته باید توجه داشت که آنچه که ادبیات جدید چین را تحت تاثیر قرار داده کل محدوده زمانی و مکانی ادبیات غرب نیست، بلکه غالبا ادبیات مدرن چین متاثراز ادبیات اروپایی در محدوده زمانی شکل گیری نظام سرمایه داری صنعتی اروپایی است. تاثیراتی که چینی ها از ادبیات غرب گرفته اند، عمدتا آن بخش از ادبیات "مدرن" غرب بوده که پاسخگوی "میل به مدرن بودن " آنها بوده و مضامین محدود"مکتب مدرنیسم" مد نظرشان نبوده است.
  کلیدواژگان: رمانتیسم، رئالیسم، مدرنیسم، ادبیات معاصر چین، ادبیات غرب
 • سید سعید حسینی رامشه* صفحات 117-138
  در کشورهای اسلامی سادات بسیار مورد تکریم اند که این ریشه در مودت پیامبر و اهل بیت (ع) او دارد. مسلمانان با دیدن سادات همانند هر نشانه و اماره دیگری از اهل بیت پیامبر (ع) منقلب می شوند. این نوشتار با استفاده از منبع کتابخانه و روش توصیفی تحلیلی به نقش سادات در تحولات اجتماعی سیاسی پرداخته است که دستاورد آن چنین است که: در طول تاریخ افراد شاخص سادات خاصه علمای از ایشان از علمای تراز و از غیر سادات مقبولتر و محبوبتر بوده اند و ایشان عمدتا از این فرصت در جهت رسیدگی به امور ضعفا و نیازمندان بهره جسته اند که آثار فراوان مادی و معنوی همچون تدوین کتب معتبر، ساخت مسجد و مدرسه علمیه، درمانگاه و بیمارستان، رسیدگی به امور دعاوی و قضاوت و اصلاح ذات البین و... از این دسته خدمات اجتماعی ایشان بوده است.و در بعد سیاسی در بیداری اسلامی، تقریب مذاهب و جنبش های ظلم ستیزانه و عدالتخوانه حضور داشته اند. و نتیجه این است که با وجود اقلیت بودن سادات نسبت به غیر سادات این خدمات بسیار چشمگیر است. که این خود از مصادیق کوثر بودن نسل حضرت زهرا (س) از حیث کیفیت می باشد.
  کلیدواژگان: تکریم سادات، مودت اهل بیت (ع)، تحولات اجتماعی سیاسی، غرب آسیا
 • غلام شبیر نعیم*، محمد الله اکبری صفحات 139-164
  در تاریخ معاصر جهان اسلام اسم ترکیه با سکولاریسم عجین شده است. چون  بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی شاهد تجربه سکولاریسم بوده است به همین خاطر هر وقت سخنی از آن، بیاید اسم ترکیه در ذهن خطور می کند.در حال حاضر هم با همان هویت سکولاریستی راه خود را ادامه می دهد.کمال آتاتورک (1881-1938) لاییسیته فرانسه را الگو گرفته ، هویت این کشور را از خلافت اسلامی به سکولار تغییر داد. در دوران او، سکولاریسم سیاسی پیاده نشد بلکه در عمل سکولاریسم فرهنگی  اجرا شد که تاثیر آن تا امروز ادامه دارد.تا حالا درباره سکولاریسم سیاسی تحقیقات زیادی انجام گرفته است ولی به سکولاریسم فرهنگی توجه نشده است.در این تحقیق تاثیر سکولاریسم فرهنگی در ترکیه مورد بررسی شده است تا توجه جوامع اسلامی  به امر مهم فرهنگی جذب شود.آشنایی با تاثیر سکولاریسم فرهنگی می تواند جوامع اسلامی را با آسیب های وارده در جامعه ترکیه آگاه سازد.این مقاله بر روش ورویکرد تاریخی متکی است نشان می دهد سیکولاریسم فرهنگی در ترکیه بر همه عناصر فرهنگی مانند،باور ها،ارزش ها،هنجار ها و آیین ، آداب و رسوم تاثیر زیادی داشته است ازاینها می توان به،پذیرش ایدیولوژی لاییسیته فرانسوی،تقدس یافتن نظام سکولاریستی،تبدیل شدن ناسیونالیسم افراطی به یک ارزش،تبدیل شدن معیار های باید ها و نباید های جامعه،و تغییر هویت  ترکیه از بومی به غربی، اشاره کرد.
  کلیدواژگان: سکولاریسم، سکولاریسم فرهنگی، ترکیه، سکولاریزاسیون، دین
 • محمدحسن محقق* صفحات 165-202

  موقعیت استراتژیک سیاسی، اقتصادی و سوق الجیشی اهمیت ویژه‏ای برای غرب آسیا داده است که بسیاری از تحولات روابط بین الملل در پیوند با این منطقه حساس و راهبردی قرار دارند. با توجه به موقعیت غرب آسیا، سوال اصلی مقاله فرصت‏ها و تهدیدهای غرب آسیا در جهت منطقه‏گرایی در مقطع پس از جنگ سرد و راهبردهای نیل به آن کدام است؟ که بعد از فروپاشی ساختار دوقطبی، فرصت‏ها وتهدیدهای غرب آسیا رامورد بررسی قرار داده است و فروپاشی ساختار دوقطبی فرصت قابل توجه‏ای برای کشورهای غرب آسیا فراهم آورده‏اند که از این فرصت پیش آمده در جهت حل مسایل و رها شدن از ساختار دوقطبی و تقویت همگرایی منطقه‏ای استفاده نمایند. لکن تهدیدی‏های که غرب آسیا را درگیر نموده است، چالش‏ها و منازعات متعدد را برای منطقه فراهم کرده‏اند، با توجه به فرصت‏ها، آن‏ها را می‏توانند رفع نماید. همین طور غرب آسیا نقاط قوت بسیار ارزنده‏ای را در درون خود دارد که به واسطه آن‏ها، نقطه‏های ضعف که در درون کشورهای منطقه وجود دارند قابل کنترل است؛ اما مشکلات، بحران‏ها، بی‏ثباتی‏های موجود در غرب آسیا معلول تهدیدها و ضعف‏ها می‏باشند که موانع بزرگ را در فرایند توسعه سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایجاد کرده‏اند. برای برون رفت از این وضعیت موجود غرب آسیا، راهبردهای مطرح شده است که با ترکیب فرصت‏ها و قوت‏ها، تهدیدها و ضعف‏ها در پرتوی راهبردها مهار می‏شوند.

  کلیدواژگان: فرصت ها، تهدیدها، جنگ سرد، غرب آسیا، منطقه‏گرایی، راهبردها
 • حمید علیزاده لیسار*، روح الله قاسمی صفحات 203-234
  آمازیغی ها، قومیتی هستند که از دیرباز در شمال آفریقا ساکن اند و هویت، فرهنگ و آداب خاص خود را یدک می کشند. هویتی که شامل زبان، سنت، جشن ها، قبیله و آیین ها است. آن چنان که در زندگی این قوم، زبان عنصری حیاتی است و صد البته نقطه تمایز آنها از دیگر اقوام به شمار می رود. بعد از ورود اسلام به این منطقه، عمده آمازیغی ها به دین حضرت محمد (ص) وارد شده و از آیین های پیشینی مانند ماه پرستی، خورشید پرستی یا عبادت اشیاء و حیوانات دست کشیدند. به تدریج و با گسترش اسلام در شمال آفریقا، تلاش برای حفظ هویت قومی و نژادی در میان برخی از آمازیغی ها تشدید شد و آنها گاه به جدال با حکومت های محلی و وقت هم برخاستند. از لحاظ جغرافیایی، آمازیغی ها در کشورهای آفریقایی الجزایر، مغرب، مالی، موریتانی، نیجر، تونس، لیبی و مصر ساکن هستند. به همین دلیل مطالعه و شناخت فرهنگی این قوم و ایجاد ارتباط با آنها از اهمیت بسزایی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. لذا در این پژوهش ابتدا هویت شناسی آمازیغی ها اشاره خواهد شد سپس به چالش ها و شکاف های این قومیت به طور کلی خواهیم پرداخت و در آخر به ظرفیت های آنها برای جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: ظرفیت های فرهنگی، آمازیغ ها، الجزایر، مغرب، جمهوری اسلامی ایران
 • سید مهدی هاشمی*، سید مرتضی حسینی صفحات 235-256
  سیدجمال الدین اسدآبادی مهمترین متفکر در نهضت بیداری اسلامی، به خصوص بیدارگری مسلمانان در سرزمین های غرب آسیاست. او جزو نخستین تمدن پژوهان مسلمان است که با نگاهی تمدنی به آسیب شناسی جهان اسلام پرداخت و تمدن اسلامی را محور مباحث خویش قرار داد.
  نوشتار حاضر می کوشد با تکیه بر آثار سید جمال الدین اسدآبادی و نگاه تمدن پژوهانه ی او نقش، جایگاه و کارکردها و آسیب های زبان را در ساختار تمدنی بررسی کند و با یافته های تاریخی سید جمال از تمدن اسلامی تطیبق سازی نماید.
  یافته های این پژوهش نشان می دهد وحدت زبانی یکی از اجزای اساسی و ضروری برای شکل گیری و حتی دوام تمدن است، چنان که زبان عربی در تمدن اسلامی در سراسر سرزمین های اسلامی به خصوص غرب آسیا نقش وحدت بخش تمدنی دارد. زبان همچنانکه پیونددهنده طبقات اجتماعی انسان ها در یک تمدن است، پشتیبان اندیشه و ارتباطات آن نیز است و انتقال دهنده فرهنگ تمدن به نسلهای بعدی می باشد.
  در آسیب شناسی زبان نیز سید جمال الدین، رواج زبان های بیگانه، تعلیم و تعلم به زبان های دیگر، ایستایی و پویا نبودن زبان، تعصب زبانی و ناکارآمدی زبانی را از آفت تمدنی زبان بر می شمرد.
  کلیدواژگان: تمدن اسلامی، زبان، سید جمال الدین اسدآبادی، آسیب شناسی تمدن، بیداری اسلامی
 • ندا حاتمی*، غلامرضا کافی، علی اصغر متحد پور صفحات 257-284
  جستار حاضر به  بررسی شعر پایداری ترکیه می پردازد و سعی دارد جریان های ادبی مختلف ترکیه را که اشاعه دهنده مولفه هایی مثل آزادی ،عدالت ، ظلم ستیزی ، ملی گرایی ، جنگ ، میهن پرستی و... هستند معرفی نماید . در این پژوهش موضوع جنگ بخاطر گستردگی آن در تاریخ و ادبیات ترکیه بیشتر مورد بحث قرار گرفته است اما در کنار آن جریان های آزادی خواه ، انسان محور و سوسیالیستی نیز معرفی شده اند .  طبق بررسی های انجام شده در دوره مشروطه ، وقتی هنوز شاعران به طور کامل از ادبیات عثمانی جدا نشده اند میشود ادبیات ارزش محوری را دید که نگاهی سلحشورانه به جنگ دارد و مفاهیمی مثل دین ، شهادت ، میهن و پیروزی ها و شکست ها را بسط می دهد . با رخ دادن جنگ جهانی دوم  ادبیات ترکیه دگرگون شده و چهره ای سوسیالیستی به خود می گیرد . تغییرات حاصل از جنگ جهانی دوم باعث می شود ادبیات پایداری ترکیه از ادبیاتی سلحشورانه و ارزش محور به ادبیاتی انتقادی و جنگ ستیز تبدیل شود که در آن موضوعاتی چون اجتماع ، مردم و سیاست بسیار برجسته اند ، شاعران نگاهی انسانی دارند و در پی گسترش شعر ضد جنگ هستند . البته چنین رویکردی در ادبیات ترکیه با اتمام جنگ جهانی  دوم خاتمه نمی یابد بلکه شاعران ترک همواره با پرداختن به مضامین پایداری هم سو با تحولات اجتماعی پیش می روند .
  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، ادبیات جنگ، ادبیات ترکیه، شعر ترکیه، شعر پایداری
 • علی السعدی* صفحات 285-320

  من خلال ملاحظه المجتمع الذی اوجده النبی(ص) فی زمنه نستطیع ان نجزم انه لو ستمر حالهم علی ما کانوا علیه لکانت الحضاره التی یصنعونها لا تضاهیها حضاره علی مر التاریخ، لان التعالیم الاسلامیه التی صنعت ذلک المجتمع قادره علی ان تصنعه فی ای زمان ومکان، ولکن بشرط الاستفاده الصحیحه منها، لانها کما قیل (میزه الحضاره الاسلامیه لیست کالنهر الجاری، بل هی کالکعبه فی ثباتها وعدم تغییرها، وهی علامه علی دیمومه الاسلام وثباته عبر الدهور). وهذه الاصول والمزایا التی تمتلکها التعالیم الاسلامیه تعطی الحق للحضاره الاسلامیه ان تقتبس من المنابع المختلفه التی تتلایم مع روحها، من دون ان تضر بإصولها وتعالیمها الثابته التی لا تتغیر.
  حاولنا فی هذه المقاله ان نجعل ظاهره اسباب التخلف الثقافی  فی المجتمع الإسلامی تحت المجهر، عبر دراسه مصادیق هذا الامر، لنحصل علی نهج ناجح  نوعا ما  یعالج هذه القضیه فی الامه الإسلامیه. هذه الظاهره تکاد ان تکون من اکبر مسایل الامه الإسلامیه اهمیه، حیث ان من اکبر اسباب التخلف هو التفرقه و التعامل الخاطی. فنحن نسعی ان نلقی الضوء علی هذه المساله المهمه التی تودی معالجتها الی حصول الثقه والإتکال علی النفس من خلال الاستفاده من الکتاب الکریم والسنه الشریفه وکلمات المفکرین الإسلامیین. فمن خلال تحلیل ودراسه هذه العوامل ومعرفه طرق علاجها، نصل الی نتیجه مفادها: ان التعالیم الاسلامیه والقرآنیه قادره علی النهوض بالمجتمع الإسلامی إذا تم الإستفاده منها حسب المنطق السلیم.

  کلیدواژگان: الثقافه الاسلامیه، العالم الاسلامی، التعالیم الاسلامیه، عوامل الضعف، المبادئ القرآنیه
 • حسین نوروزیان*، مجتبی نجفی صفحات 321-354
  گردشگری و بالخصوص گردشگری فرهنگی، به عنوان یک پدیده ی تاثیرگذار در پیشرفت کشورها و توسعه ی زیرساخت ها از طریق ایجاد شغل و کسب درآمد صادراتی، توجه سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. از طرفی از آنجا که گردشگری فرهنگی نوعی از فعالیت گردشگری است که در آن انگیزه ی ضروری بازدیدکننده یادگیری، کشف، تجربه و مصرف جاذبه ها، محصولات فرهنگی ملموس و ناملموس در یک مقصد گردشگری است و این جاذبه ها و محصولات،مربوط به مجموعه ای از ویژگی های متمایز مادی، فکری، معنوی و عاطفی یک جامعه، نظام های ارزشی، باورها و سنت ها است که شامل هنر و معماری، میراث تاریخی و فرهنگی، ادبیات، موسیقی، صنایع خلاق و فرهنگ های زنده با سبک زندگی آنها می شود،توجه ویژه به این حوزه از ضروریات شناساندن جامعه و نفوذ نرم فرهنگی در دیگر جوامع است.
  از طرفی رسانه های ارتباط جمعی در جهان امروز دارای نفوذ بسیاری در میان شهروندان و جوامع هستند و به تبع آن از قدرت بسیاری برای تاثیرگذاری در عرصه های مختلف برخوردار می باشند. سیاست، ساحت تجلی تعارضات حوزه قدرت است و دیپلماسی ابزار اصلی سیاست خارجی و نشان دهنده اهداف و راهبردهای گسترده تری است که تعاملات یک دولت با سایر نقاط جهان را هدایت می کند. از پیوند این دو مفهوم، مساله ی کاربست رسانه ها از سوی رهبران و دیپلمات ها به منظور تحلیل و پیشبرد دیپلماسی و سیاست خارجی شکل می گیرد که از آن در اصطلاح به عنوان دیپلماسی رسانه ای یاد می شود.
  توجه به ظرفیت های این ابزار نوین در توسعه و پیاده سازی سیاست های اتخاذ شده بالاخص در زمینه گردشگری فرهنگی که موضوع این مقاله  و همچنین بعضی از تصمیمات در تعیین خط مشی سیاست گذاران و تصحیح اشتباهات در مقام اجرا می تواند بسیار راهگشا باشد تلاش شده است تا با روش بررسی مصداقی و به صورت کتابخانه ای از معتبرترین متون مورد تحقیق واقع شود.
  کلیدواژگان: دیپلماسی رسانه ای، سیاست گذاری، گردشگری، فرهنگ، گردشگری فرهنگی
|
 • Mohammad Fouladi *, Mushtaq Hossein Pages 11-40
  A proverb is a full-view mirror of the culture, customs, and ideology of a society. Examining the oral literature of nations is the most honest way to get to know the culture of each society. Different societies have had many effects on one another due to communication, migration, war, trade, and the like. In the course of this mutual influence and cultural exchanges, sometimes many commonalities in a field make it difficult to identify its real origin. Examining and analyzing Persian and Urdu proverbs and discovering their similarities and symmetries express cultural, intellectual and social commonalities and differences between the two nations. Based on this, with a library study and through a descriptive-analytical and comparative method, Urdu and Persian proverbs have been compared in this article, with an emphasis on Quranic and narrative themes. This study has tried to reduce some of the difficulties of finding the equivalent of the proverbs in these two languages. In examining the issue, we came to the conclusion that proverbs are one of the important components of folklore among every people and nation, and one of the vital pillars of language and culture, and are a sign of taste and beauty, which are often disguised as metaphors, irony, or in the form of a harmonious and pleasant speech. Also, from the comparative analysis of common proverbs in Urdu and Persian, both in terms of meaning and content, as well as in terms of form and manner of expression, we find out that the similarity of this group of common proverbs is to such an extent that it seems someone years ago wrote the same proverb for the same purpose, or translated the same words into another language. This group of proverbs, although are used between each of the two nations of Iran and (ancient) India with a different language and specific to the same language, but they have shared uses and the words have the same meaning and relatively similar phrasings are applied.
  Keywords: proverb, comparative study, Urdu, Farsi, Quranic, narrational themes
 • Alireza Asadi * Pages 41-68
  Persian language and literature, as one of the significant elements of the Iranian culture and identity, has always been one of the strengths and ways of introducing and expanding Iranian culture and civilization to other nations. Even today, language and literature are of special importance in the political and cultural relations of countries and are considered as one of the primary factors in the creation and expansion of soft power. Therefore, considering that the Islamic revolution and the soft power of the Islamic Republic of Iran have had tremendous effects internationally and on the Islamic world and have caused Islamic awakening and the revival of Islamic culture and civilization, the main question that arises here and is addressed in this study is what are the capacities of the Persian language and literature in Iran’s foreign relations?
  Considering the place of the Islamic Republic’s Supreme Leader’s view in the country's macro policies as well as foreign relations policy-making, this study, tries to answer the mentioned question based on Ayatollah Khamenei’s views through a descriptive-analytical method.
  In the view of Ayatollah Khamenei, script and language are of special importance and Persian language is one of the imperative elements of Iranian national identity. Language makes the main channel of culture transmission and one of the tools of influence and even domination over other nations. He considers the Persian language to be full of the teachings of Islam and the Islamic Revolution, and considers it the best medium and carrier to convey the message of the Islamic Revolution to the nations worldwide. He recognizes the revival of the Persian language and literature one of the duties of the Islamic Republic.
  Keywords: Persian language, literature, Iran's foreign relations, soft power, Ayatollah Khamenei, Islamic revolution
 • Mojtaba Rahmati *, Alireza Nouri Pages 69-88
  France was the first European country to establish scientific and cultural relations with Iran during the Qajar period till the mid-Pahlavi period. Through these exchanges, many French scientific, artistic and cultural terms entered Persian. There are also some words that are known and used with French pronunciation among Iranians. Today, many of these words remain in Persian and are not considered foreign at all. Some of these words have been equated by the scholars and distinguished linguists in tha Farsi Academy. However, the names of objects and inventions that entered Iran under their own titles cannot be changed and are considered a part of the Persian language corpse. In this article, we will analyze these words and categorize them so that readers can understand the great depth of cultural and scientific relations between the two countries of Iran and France and the extent of the influence of this language on Persian.
  Keywords: Loanwords, French, Persian, adopted words, French pronunciation
 • MOHAMMAD KADKHODAEI *, JI ZENG Pages 89-116
  The three mainstream literary ideological movements of the West, i.e. romanticism, realism, and modernism, have left many and different effects on the literature of other nations during a period of a hundred years and experiencing many ups and downs in the West. In the meantime, Chinese literature has also received special and different influences from western literature, lack of examination and different reflection of which can be felt in literary studies. The author is trying to briefly examine the different influences of western literature on contemporary Chinese literature as well as the political and social contexts arising from it. Through analyzing and comparing contemporary Chinese literary works, this research explains the effects obtained by the structural forms of contemporary Chinese literature after encountering the West three ideological movements, i.e. romanticism, realism and modernism, and then by introducing authors and works of this era, tries to provide a clear understanding of how they are influential considering the traditional forms that govern Chinese literature. The crystallization of the Chinese literature values coincided with the end of the 19th century, which is the era of the emergence of various Western modernist ideas, and reached its maturity under the influence of the World War I and the socialist revolution. In fact, contemporary Chinese literature emerged from the global modernism literary thought movement. Despite, it should be noted that what has influenced the new Chinese literature is not the entire time and place of western literature, but rather modern Chinese literature is often influenced by European literature in the period the European industrial capitalist system was being formed. The influences that the Chinese have taken from Western literature include mainly those parts of "modern" Western literature that responded to their "tendency to be modern”, not the limited themes of the "school of modernism".
  Keywords: Romanticism, realism, Modernism, Chinese contemporary literature, Western literature
 • Seyed Saeid Hosseini Ramesheh * Pages 117-138
  Being rooted in the love of the Prophet and his Household, Sayyids are highly respected in Muslim countries. When Muslims see Sayyids, they become spiritually affected as they become so by seeing any other signs and edicts of the Prophet's family. Using the library sources and through a descriptive analytical method, this study deals with the role of Sayyids in social and political developments, and shows that: throughout history, prominent Sayyid individuals, especially the scholars, have been more accepted and popular than the scholars at their level and non-Sayyids. They have mainly grasped this opportunity to deal with the affairs of the weak and the needy. This has many blessed material and spiritual effects such as compiling authentic books, the constructing mosques and seminaries, infirmities and hospitals, dealing with lawsuits and judgments, and reconciling the broken ties, etc. Politically speaking, they have been present in Islamic awakening, ecumenism of the faiths, and anti-oppression and justice-seeking movements. Despite the fact that Sayyids are a minority compared to non-Sayyids, these services are impressive. This is one of the examples of Sayyida Fatima (Peace be upon her)’s generation being kawthar.
  Keywords: Tribute to Sayyids, love of Ahl al-Bayt (Peace be upon them), social, political developments, West Asia
 • Ghulam Shabir Naeem *, Mohammad Allah Akbari Pages 139-164
  In the contemporary history of the Muslim world, the term Türkiye is associated with secularism. Because after the collapse of the Ottoman Empire, it experienced secularism, whenever the term “Türkiye” is mentioned, secularism comes to mind. It still is continuing its way with the same secularist identity. Kemal Atatürk (1881-1938) took the French Laïcité as a model and changed the identity of his country from an Islamic caliphate to a secular one. During his time, political secularism was not implemented; rather, cultural secularism was implemented in practice, and its influence continues till today. So far, a lot of studies has been done on political secularism instead of cultural secularism. In this paper, the effect of cultural secularism in Türkiye is discussed and calls researchers to examine this vital cultural issue in Muslim societies. Getting to know the impact of cultural secularism can make Islamic societies aware of the damage caused in Turkish society. Through a historical method and approach, this article tries to show that cultural secularism in Türkiye influenced hugely almost all cultural elements including beliefs, values, norms, rites and rituals, and customs. Among these impacts are the acceptance of the French ideology of laicity, the sanctification of the secularist system, the transformation of extreme nationalism into a value, the transformation of standards and dos and don'ts of society, and the transformation of the Turkish identity from indigenous to western.
  Keywords: secularism, cultural secularism, Türkiye, secularization, religion
 • MohammadHassan Mohageg * Pages 165-202

  The politically and economically strategic location has given special importance to West Asia region. Many developments in international relations are linked to this sensitive and strategic place. Considering the situation of West Asia, the main question addressed in this article is the opportunities and threats of regionalism in West Asia in the post-Cold War period and what are the strategies to achieve that? It examines the opportunities and threats of West Asia after the collapse of the bipolar structure and bilateralism. This collapse has provided a significant opportunity for the West Asian countries to solve the problems, get rid of the bipolar structure, and strengthen regional integration. However, the threats involved this region have entailed many challenges and conflicts for the region that can be resolved by grasping the opportunities. Similarly, West Asia has very valuable strengths within itself, which can control the weak points in the countries of the region; but the problems, crises, and instabilities in are the result of threats and weaknesses that have created major obstacles in the process of political, economic, and security development. In order to get out of this current situation in West Asia, strategies have been proposed that are controlled by combining opportunities and strengths, threats and weaknesses in the light of strategies.

  Keywords: Opportunities, threats, Cold War, West Asia, Regionalism, strategies
 • Hamid Alizadeh Lisar *, Rouhollah Ghasemi Pages 203-234
  The Amazigh people are an ethnic group that has been living in North Africa for a long time and have their own identity, culture and customs; an identity that includes language, tradition, festivals, tribe and rituals. Also, their language is a vital element in their life and the point of their distinction from other ethnicities. After the arrival of Islam in this region, most of the Amazigh people embraced the religion of Prophet Muhammad (Peace be upon him and his Household) and gave up their previous walks and faiths such as worshiping the moon and the sun or worshiping objects or animals. Gradually and with the spread of Islam in North Africa, the effort to preserve the ethnic and racial identity among some Amazigh people intensified and they sometimes fought with the local governments. Geographically, the Amazigh live in the African countries of Algeria, Maghreb, Mali, Mauritania, Niger, Tunisia, Libya and Egypt. That’s why studying and knowing the culture of this people and establishing a relationship with them is of a great importance for the Islamic Republic of Iran. Therefore, in the present paper, the identity of the Amazigh people will be mentioned first, then the challenges and gaps of this ethnicity in general will be addressed, and finally their capacities for the Islamic Republic of Iran will be discussed.
  Keywords: Cultural capacities, the Amazigh, Algeria, Morocco, Islamic Republic of Iran
 • Sayid Mahdi Hashemi *, Sayid Morteza Hosseini Pages 235-256
  Seyyed Jamaluddin Asadabadi is the most important thinker in the Islamic awakening movement, especially the awakening of Muslims in West Asia. He is one of the first Muslim civilization researchers who looked at the pathology of the Islamic world from a civilizational point of view and made Islamic civilization the center of his discussions.
  Based on the works of Seyyed Jamaluddin Asadabadi and his civilizational perspective, the present article tries to examine the role, place, functions and challenges of language in the structure of civilization and adapt it to the historical findings of Seyyed Jamal.
  This study found that the unity of language constitutes one of the basic and vital components for the formation and even the durability of civilization, as the Arabic language plays a unifying role in Islamic civilization throughout Islamic lands, especially in West Asia. As the language connects the social classes of people in a single civilization, it also supports its thought and communication and transmits the culture of the civilization to the next generations.
  In the pathology of language, Seyyed Jamaluddin considers the spread of foreign languages, teaching and learning in other languages, static and non-dynamic language, linguistic bias and linguistic inefficiency among the civilizational challenges of language.
  Keywords: Islamic Civilization, Language, Seyyed Jamaluddin Asadabadi, pathology of civilization, Islamic Awakening
 • Neda Hatami *, Gholamreza Kafi, Aliasghar Motahed Pour Pages 257-284
  The present essay examines resistance poetry in Turkey and tries to introduce various Turkish literary trends that spread elements such as freedom, justice, anti-tyranny, nationalism, war, homeland, religion, etc. In this research, the issue of war has been discussed more due to its prevalence in the history and literature of Turkey, but along with it, freedom-loving, humanist and socialist streams have also been introduced. According to the studies carried out during the constitutional period, when the poets have not yet completely separated from the Ottoman literature, one can see the value-oriented literature that takes a heroic view of war and expands concepts such as religion, martyrdom, homeland, and victories and defeats. By the outbreak of World War II, Turkish literature changed and took on a socialist form. The changes resulting from the Second World War make the Turkish resistance literature change from a heroic and value-oriented approach to a critical and anti-war one in which topics such as society, people and politics are very prominent, poets have a humanist perspective and seek to spread anti-war poetry. Despite, such an approach in Turkish literature does not finish with the end of the WWII, but Turkish poets always go along with social developments by addressing the resistance themes.
  Keywords: resistance literature, war literature, Turkish literature, Turkish poetry, resistance poetry
 • Ali Alsaadi * Pages 285-320

  By observing the society that the Holy Prophet (PBUH&P) created in his time, we can be certain that if their condition continued as they were, the civilization that they create would not be compared to any civilization throughout history, because the Islamic teachings that created that society are capable of creating it at any time and any place provided that they are applied correctly. That’s because as it is said, “The specific feature of Islamic civilization is that it is not like a flowing river; rather, it’s like the Kaaba in its steadfastness and unchangeability, and it is a sign of the continuity of Islam through the ages.” These principles and advantages of Islamic teachings give the right to Islamic civilization to draw from the various sources that are compatible with its spirit, without harming its principles and fixed teachings.
  Through studying the cases, this article tried to magnify the causes of cultural backwardness in the Muslim societies as a phenomenon, in order to obtain a somewhat successful approach to treat this problem in the Muslim nation. This phenomenon demonstrates to be almost one of the most significant problems in Muslim nations that one of its main causes is division and mis-interaction among Muslims. We seek to shed light on this important issue, whose treatment leads to confidence and self-reliance by benefiting from the Holy Book, the noble Sunnah, and the words of Islamic thinkers. By analyzing and studying these factors and knowing how to treat them, we come to the conclusion that Islamic and Quranic teachings are capable of advancing the Muslim society if they are used according to sound logic.

  Keywords: Islamic culture, the Muslim world, Islamic Teachings, weakness factors, Quranic principles
 • Hossein Norouzian *, Mojtaba Najafi Pages 321-354
  Tourism, especially cultural tourism, has attracted the attention of policymakers as an influential phenomenon in the development of countries and advancing infrastructure through job creation and export earnings. On one hand, since cultural tourism is a type of tourism activity in which the visitor's essential motivation is to learn, discover, experience and consume attractions, tangible and intangible cultural products in a tourist destination, and these attractions and products relate to a set of distinct material, intellectual, spiritual and emotional features of a society, value systems, beliefs and traditions which include art and architecture, historical and cultural heritage, literature, music, creative industries and living cultures with their lifestyles, special attention to this field is essential to introduce Society and soft cultural influence in other societies.
  On the other hand, today mass media have a big influence on citizens and societies, and as a result, they have a lot to affect different fields. Politics is the field where power conflicts manifest, and diplomacy is the main tool of foreign policy and represents broader goals and strategies that leads a government's interactions with the other parties in the world. By linking these two concepts, the issue of the use of media by leaders and diplomats in order to analyze and promote diplomacy and foreign policy is formed, which is referred to as media diplomacy.
  Taking the capacities of this new tool in developing and implementing the adopted policies, especially in the field of cultural tourism, which is the subject matter of this article, as well as some decisions in determining the policies of policy makers and correcting mistakes in execution, can be very helpful. This research has been done through a library study using the most authentic sources and based on case study method.
  Keywords: Media diplomacy, policy making, tourism, culture, cultural tourism