فهرست مطالب

آینه پژوهش - سال سی و چهارم شماره 1 (پیاپی 199، فروردین و اردیبهشت 1402)

نشریه آینه پژوهش
سال سی و چهارم شماره 1 (پیاپی 199، فروردین و اردیبهشت 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • رسول جعفریان صفحات 7-30

  نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و نهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند: یادداشتی از میرزا جلال الدین طهرانی روی یک نسخه سندی درباره تقبیح فرستادن فرزندان برای تحصیل در استانبول برخی تواریخ حاکمان گیلان میان 1264 تا 1290 وفات چند نفر از علمای خاندان دشتکی تاریخ ظهور و طلوع نیر اعظم شاهنشاهی بر اوج سماء دولت پادشاهی سفرنامه چند خطی به عتبات تاریخ درگذشت شیخ مرتضی انصاری هجوم ملخ ها در سال 1254 ق در کربلا و 1267ق در شیراز از زبان یک شاهد عینی «عدالت ظاهریه فرنگی ها» از علایم ظهور کتابی به خط احسایی در خانه سیدکاظم رشتی تاریخ درگذشت محمدشاه قاجار یادداشتی از ابوالقاسم طغری یغمایی استکتاب برای رفع غم و غصه از سال 1264ق نامه احمد بن حنبل در دفاع از مردم اردبیل علیه بابک خرمدین است.

  کلیدواژگان: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون
 • مجید غلامی جلیسه صفحات 31-75
  مقاله حاضر معرفی و بازنشر منظومه ای به قلم میرزا زین العابدین بن محمدرضا شیرازی منشی دوم سفارت انگلستان و از خوشنویسان عصر قاجار است. او در این منظومه به شرح زندگی خود و ماجرای کتابت قرآن سی ورقی و چاپ و انتشار آن در استانبول و سفری که به وین داشته می پردازد.
  کلیدواژگان: قرآن، مستندسازی، قرآن سی ورقی، قاجار، سفرنامه، چاپ، چاپ گراور خوشنویسی، میرزا زین العابدین شیرازی
 • سید احمدرضا قائم مقامی صفحات 77-85
  جغرافیای شاهنامه، با وجود تحقیقاتی که تا کنون شده، هنوز ابهاماتی دارد. شاید در حواشی مصححان شاهنامه بر این کتاب به این امر کمتر از هر چیز دیگر توجه شده باشد و در فرهنگ های شاهنامه نیز نام های جغرافیایی معمولا در حاشیه بوده است. آنچه داود منشی زاده سال ها قبل در این باره نوشته، با وجود اختصار و بعضی آراء متهورانه، هنوز بهترین منبع در این باره است. در این نوشته یک فصل از کتاب او ترجمه شده و مباحث او درباره جای نامهایی مانند گنابد، پشت گشتاسپان و دژ گنبدان به فارسی انتقال یافته است.
  کلیدواژگان: جغرافیای تاریخی، شاهنامه، کتاب های پهلوی، گنابد، پشت گشتاسپان، دژ گنبدان
 • سید علی میرافضلی صفحات 87-106

  بدرالدین هلالی، از شاعران نامدار اواخر دوره تیموری و اوایل عهد صفوی است. غزل های هلالی کمال لطافت را دارد و مثنوی های شاه و درویش، صفات العاشقین و لیلی و مجنون او نزد هم عصران بسیار مقبولیت بوده است. دیوان اشعار او در هند و ایران به طبع رسیده و مشهورترین چاپ دیوان او، تصحیحی است که به اهتمام استاد مرحوم سعید نفیسی منتشر و چندین بار تجدید چاپ شده است. دیوان هلالی مصحح نفیسی، در بخش رباعیات مشتمل بر  35 رباعی است. در نوشتار حاضر، 50 رباعی نویافته هلالی بر مبنای سه نسخه خطی دیوان او که یکی از آن ها نزدیک به زمان حیات شاعر کتابت شده است، عرضه می گردد.

  کلیدواژگان: هلالی جغتایی، استرآباد، رباعیات نویافته، شعر دوره تیموری، سعید نفیسی
 • راضیه آبادیان صفحات 107-119
  محمد بن علی غضاری از شاعران مداح امرای آخر دیلمی و از ستایشگران محمود غزنوی است. او بسیار مورد توجه سلطان محمود بوده و به سبب مدایحی که برای محمود می سروده، از وی عطایای کثیری دریافت می کرده؛ آنچنان که محسود شاعران دربار غزنوی بوده است. ظاهرا به همین سبب، جدالی لفظی بین او و عنصری، ملک الشعرای دربار غزنویان، درگرفته که در شعر ایشان بازتاب یافته است. قصیده لامیه مشهور غضایری در جواب ایرادهایی که عنصری بر شعر او گرفته، سروده شده است. مقاله پیش رو اختصاص دارد به تصحیح چند بیت از دو قصیده غضایری که در دیوان عنصری به چاپ رسیده است. بیشتر این تصحیحات به ایراد تکرار قافیه مربوط می شود.
  کلیدواژگان: غضائری رازی، تصحیح متن، نظم فارسی، محمد دبیرسیاقی، یحیی قریب
 • مهدی عسگری صفحات 121-132
  تاریخ فلسفه در یونان با فیلسوفانی آغاز شده که از آنها با عنوان «پیش از سقراطیان» نام برده می شود. امروزه با تلاش هایی که هرمان دیلز و والتر کرانتس در جمع آوری آثار باقی مانده از این دسته از فیلسوفان داشته اند، می توان تا حدودی آراء و اندیشه های آنان را دانست. در این میان فیلسوفان مسلمان نیز گاه به آرایی از فیلسوفان پیش از سقراطی اشاره می کنند. می توان گفت منبع اصلی آنها برای استناد اقوالی به فیلسوفان پیشاسقراطی رساله الآرا الطبیعیه التی ترضی بها الفلاسفه منسوب به فلوطرخس است. موضوع اصلی این مقاله معرفی این کتاب و نسخه های بر جای مانده از آن و بررسی ای درباره محتوای آن است. روش تحلیل داده ها توصیفی تحلیلی و تاریخی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. نتیجه اجمالی که این نوشتار به آن دست یافته، این است که این رساله در فهم فیلسوفان مسلمان پیش از سقراطیان نقش کلیدی داشته و گزارش های بعدی درباره این دسته از فیلسوفان در عالم اسلام تحت تاثیر این رساله و فهم هایی بوده که از این رساله شده است و با توجه به نسخه های تازه یاب از این رساله تصحیح مجدد آن نیز از امور مهمی است که اهل فلسفه باید به آن اهتمام ورزند.
  کلیدواژگان: فلوطرخوس، الآراء الطبیعیه، پیشاسقراطیان، فیلسوفان مسلمان، نسخه های خطی
 • علی رواقی صفحات 133-183

  در سال 1398، دکتر محمود عابدی تصحیحی دیگر از کتاب سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی عرضه کردند. این تصحیح از نگاه متن شناسی، ناهمخوانی های زیادی با چاپ های پیشین این متن (همچون چاپ استاد هیوبرت دارک و چاپ استاد جعفر شعار) ندارد؛ چراکه نسخه اساس این چاپ ها نیز همان نسخه شناخته کتابخانه نخجوانی است که در چاپ های نامبرده هم از آن بهره گرفته اند. از دیگر سو، گزارشگر چاپ نوین این کتاب (دکتر عابدی) یادداشت هایی بر آن افزوده است که در این نوشته ها، کم و بیش نارسایی هایی راه یافته است. نوشته کوتاهی که پیش روی شماست از خوانش متن و نگرشی کوتاه در یادداشت های آن فراهم آمد که در سه بخش از پیش چشم خواننده گرامی خواهد گذشت:1) ضبط های نادرست  2) نارسایی های معنایی واژگان  3)افتاده ها و ناگفته های معنایی

  کلیدواژگان: نقد و بررسی، تصحیح متن، سیاست نامه، محمود عابدی
 • سید حسن اسلامی اردکانی صفحات 185-207

  فهمی جدعان از متفکران فلسطینی و دانشگاهیان اردنی است که به حوزه تمدن عربی و جهان معاصر عرب توجه خاصی دارد و در این زمینه آثار متعددی منتشر کرده است. در کتاب خارج السرب: بحث فی النسویه الاسلامیه الرافضه و اغراآت الحریه، به گزارش و تحلیل فمینیسم اسلامی در جهان معاصر می پردازد. وی در این کتاب طی شش فصل می کوشد تصویری فراگیر از جریانات گوناگونی که زیر چتر فمینیسم اسلامی می گنجند به دست دهد و تفاوت آن ها را بشمارد و دستاوردهای آن ها را ارزیابی کند. در این کتاب نخست از پیدایش فمینیسم اسلامی سخن می گوید و یکی از خاستگاه های آن را ایران معاصر و مجله «زنان» می داند. آنگاه به دیدگاه تفسیری فمینیست هایی چون امینه ودود، لیلا احمد و فاطمه المرنیسی می پردازد و آن ها را در گروهی جای می دهد که در عین التزام به اعتبار قرآن کریم می کوشند تفاسیر متفاوتی از آیات ناظر به احکام زنان به دست دهند. سپس جدعان گزارشی از دیدگاه چهار فمینیست به دست می دهد که گرچه در فرهنگ اسلامی بالیده اند اما با اسلام سر همسویی ندارند. در فصل پایانی نیز به تحلیل و نقادی برخی از این فمینیست ها دست می زند و در عین حال توجه به این پدیده، پذیرش برخی مدعیات، و مواجهه درست با آن را پیشنهاد می کند. در این مقاله، پس از مرور کتاب، کوشیده ام برخی ملاحظات روشی و محتوایی را درباره این کتاب بازگویم و آن را ارزیابی کنم.

  کلیدواژگان: فمینیسم اسلامی، فهمی جدعان، امینه ودود، ارشاد منجی، ایان حرسی علی، تفسیر قرآن، حقوق زنان
 • حمید عطائی نظری صفحات 209-225
  کتاب امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیه یکی از آثار درخور توجه ویلفرد مادلونگ، اسلام پژوه دانشور و نامور معاصر است. پس از گذشت بیش از نیم قرن از انتشار اصل این کتاب به زبان آلمانی، به تازگی، برگردانی فارسی از آن به قلم خانم شیرین شادفر نشر یافته است. ترجمه نامبرده، چنانچه با دقت و صحت و بازبینی افزون تری صورت می پذیرفت، اثری سودمندتر و پسندیده تر می نمود. برخی از مهمترین اشکالات عیان در این برگردان عبارتست از: نارسا و نامفهوم بودن شمار زیادی از جملات و عبارات، نثر مغلق و پریشان و غیر روان، ترجمه های نادرست یا غیر دقیق، لغزش در ضبط اسامی و اعلام، و خطاهای ویرایشی و نگارشی و حروف نگاشتی.
  کلیدواژگان: نقد ترجمه، کلام زیدی، شیرین شادفر، ویلفرد مادلونگ، کتاب امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیه Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm und die Glaubenslehre der Zaiditen))
 • محمدتقی سبحانی صفحات 227-237

  شناخت و تحلیل تاریخی از برهان های خداشناسی فواید گوناگونی دارد از جمله اینکه فهم دقیق این براهین، در گرو شناسایی درست از زوایای مختلف آنها در بستر تاریخی است. یکی از پروژه های مهم در راستای مطالعات تاریخی موضوعی در کلام امامیه، اثری است زیر عنوان «تاریخ برهان های اثبات وجود خدا در کلام امامیه» که به همت محقق گرانمایه جناب آقای دکتر حمید عطایی نظری به انجام رسیده و دستاوردی نیکو و ارجمند را به جامعه علوم عقلی تقدیم داشته است. این کتاب، نخستین و مبسوط ترین نوشتاری است که به گزارش و تبیین استدلال های مطرح در آثار کلامی امامیه و معتزله و اشاعره برای اثبات وجود خداوند می پردازد و تاریخ و سیر تحولات این براهین را در تاریخ کلام اسلامی بیان می کند. اهمیت این اثر، به طور خاص، مربوط به تحقیق در دوران کلام اسلامی در عصر تاسیس و قرون متقدم است که مباحث متکلمان این دوره، به دلیل آنکه فهم مفاهیم و درون مایه قواعد و اصطلاحات آنان بسی دشوار و دیریاب است، در دیگر آثار و تحقیقات چندان بازتاب نیافته است. تاکنون اثری با این گستردگی و دقت در باب تاریخ و تحولات برهان های اثبات وجود خداوند در کلام امامیه نگاشته نشده است و از این رو، می توان این کتاب را منبع و مرجعی اصلی برای فهم مباحث و مطالب مربوط به موضوع اثبات وجود خدا در دانش کلام به شمار آورد.

  کلیدواژگان: اثبات وجود خدا، خداشناسی، برهان های اثبات وجود خدا، کلام، تاریخ برهان های اثبات وجود خدا در کلام امامیه
 • اصغر ارشاد سرابی صفحات 239-249

  کتاب تاریخ بیهق تالیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی یکی از منابع مهم تاریخ نگاری شهری است که موضوع آن به جغرافیای تاریخی بیهق اختصاص دارد و در زمره کهن ترین کتابهای تاریخ محلی به زبان فارسی به شمار می رود. بخش عمده این کتاب منحصر است به معرفی بزرگان علم و ادب و سیاست که به شهر بیهق و خاندانهای برجسته آن از جمله سادات منسوبند. تاریخ بیهق در مقایسه با دیگر تاریخهای محلی جایگاه ویژه ای دارد چرا که از یک سو شرح حال نامداران و علمای دینی را در بر دارد و از سوی دیگر تذکره ای است درباره شاعران و ادیبان ناحیه بیهق. همچنین آگاهیهای ارزشمند و گاه منحصر به فردی درباره دولتمردان و فقیهان و طبیبان و منجمان و ریاضیدانان این منطقه و نیز مدارس، کتابخانه‎ ها، خانقاه ها، محله ها و روستاهای وابسته به شهر بیهق ارایه داده است.   اهمیت این اثر سبب شده است تا استادان بنامی همچون احمد بهمنیار و سید کلیم الله حسینی قاری آن را تصحیح و منتشر کنند و استاد یوسف الهادی آن را به عربی ترجمه و به دست انتشار بسپارد. در اواخر سال 1400 تصحیح جدیدی از این اثر به کوشش سلمان ساکت، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد عرضه شده که نسبت به دو تصحیح پیشین مزیتهای قابل توجهی دارد. در این جستار ویژگیهای تصحیح جدید بررسی و پیشنهادهایی در جهت تکمیل کار ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تاریخ بیهق، ابوالحسن بیهقی، تاریخ نگاری محلی، تصحیح متن
 • فرزاد ضیایی حبیب آبادی صفحات 251-270

  محمدصالح رضوی (زنده در 1104 ق) فرزند میرزا محمدباقر متولی و برادر میر شاه تقی الدین محمد متولی است. از وی چهار مجموعه شعر به نام های جواهرالخیال، دقایق الخیال، معارج الخیال (هر سه، رباعی نامه) و لطایف الخیال (برگزیده غزل های شاعران عهد صفوی) بازمانده و شناخته شده است. اما محمدصالح کتابی دیگر نیز دارد که تا کنون جزو آثار او شمرده نشده است. علت این امر، آمیختگی نام و شرح احوال وی با میرزا (ابو) صالح رضوی صدرالممالک (فوت: 1090 ق) است که فرزند میرزا محسن نواب رضوی و نواده دختری شاه عباس اول بوده و به تولیت آستان قدس اشتغال داشته و مدرسه صالحیه نواب و ایوان مصلی در مشهد مقدس به امر وی ساخته شده است. در این مقاله ضمن اشاره به آمیختگی نام و شرح حال این دو، کتاب «وسیله الشفاء» محمدصالح رضوی و نسخه های آن را معرفی می کنیم.

  کلیدواژگان: وسیله الشفاء، محمدصالح رضوی، جواهرالخیال، دقایق الخیال، معارج الخیال، لطایف الخیال
 • سید محمدرضا صفوی صفحات 271-280

  نویسنده در نوشتار پیش رو، در تلاش است ترجمه  قرآن جناب آقای کریم زمانی را در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این هدف، با بیان آیات 88  تا پایان سوره انعام، نکات انتقادی خود را نسبت به ترجمه بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح می سازد.

  کلیدواژگان: ترجمه قرآن، قرآن، کریم زمانی، نقد ترجمه
 • قاسم جوادی صفحات 281-301
  مرحوم آیت الله محمد آصف محسنی در کتاب مشرعه بحار الانوار به بررسی سندی روایات بحار الانوار براساس مبانی رجالی خود پرداخته اند و احادیث معتبر مطرح در این کتاب از نظر خویش را مشخص کرده اند. این روایات معتبر توسط آقای شیخ عمار الفهداوی تحت اشراف آقای حیدر حب الله در کتاب المعتبر من بحار الانوار جمع‏آوری شده است. در مقاله حاضر برخی از روایات شایان توجه و درخور تامل مندرج در کتاب المعتبر مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد و پاره ای از نکات و ملاحظات در باب آنها بیان می شود. نکات یادشده، دشواری اسلام شناسی و فهم دین و نیز لزوم احتیاط در دین شناسی را یادآور می شود.
  کلیدواژگان: دین شناسی، المعتبر من بحار الانوار، محمد آصف محسنی، روایت معتبر
 • جویا جهانبخش صفحات 303-324
 • ناصرالدین انصاری صفحات 325-340
 • علی زاهد صفحات 343-429
  مقاله حاضر بررسی و نقد یکی از جدیدترین ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسی، اثر یکی از ناقدان مشهور ترجمه های قرآن در سه دهه اخیر است. در بررسی این ترجمه پاره ای اشکالات ترجمه های پیشین قرآن نیست و توجهی ویژه به تطبیق ترجمه با متن قرآن شده است. به علاوه تاکیدهای قرآن، ضمایر فصل و شان، صنعت تضمین و احتباک نیز مد نظر مترجم بوده است، با این همه اشکالاتی به آن راه یافته که آن را از نظر صوری و محتوایی نیازمند ویرایش بنیادین کرده است. مقاله حاضر که به روش توصیفی نقدی و به شیوهکتابخانه ای نوشته شده، علاوه بر نقاط قوت، برخی اشکالات عمده ترجمه حاضر را احصا و مشخص کرده و در ضمن چند محور به توضیح تفصیلی آن پرداخته است. برخی از این محورها عبارتند از: مشخص نبودن روش ترجمه، یکسان ترجمه نشدن عبارات همانند در بافت های مشابه، مشخص نکردن منبع مورد استناد در ترجیح دادن معانی یا وجوه اعرابی کلمات و عبارات، نداشتن مبنا در برخی اسلوب های نحوی، اشکالات گوناگون در پاورقی ها، اشتباه در ترجمه کلمات و عبارات، کم دقتی در متمایز کردن افزوده های مترجم با متن قرآن و اشکالات ویرایشی.
  کلیدواژگان: ترجمه قرآن به فارسی، مترجمان معاصر قرآن، روش ترجمه قرآن، اسلوب های نحوی
|
 • Rasul Jafarian Pages 7-30

  In this article, in the form of the 29th part of the series of essays, named Reading Manuscript, the author has analyzed the text of several manuscripts. These texts are as follows:A note by Mirzā Jalāluddīn Tehrani in a manuscript A document about the condemnation of sending Iranian children to study in Istanbul Some historical notes about the rulers of Gilan between 1264 and 1290 The death of several scholars of Dashtaki family The history of the emergence and rise of the great power of the kingdom A multi-line travelogue to holy cities of Iraq Date of death of Sheikh Morteza Ansari Invasion of locusts in 1254 AH in Karbala and 1267 AH in Shiraz from the words of an eyewitness "Apparent justice of foreigners" as one of the signs of the emergence of Imam Mahdi A book in Ihsaie's handwriting in the house of Seyyed Kazem Rashti Date of death of Mohammad Shah Qajar A note by Abulqasem Taghari Yaghmai Writing to relieve grief from 1264 A.H Ahmed bin Hanbal's letter in defense of the people of Ardabil against Babak Khorramdin.

  Keywords: Reading Manuscript, manuscripts, reading texts
 • Majid Gholami Jaliseh Pages 31-75
  This article introduces and republishes a poem collection written by Mīrzā Zainul ‘Ābidin bin Muhammad Rizā Shīrāzī, the second secretary of the British Embassy and one of the calligraphers of the Qajar era. In this collection, he describes his life and the story of writing the 30-page Quran, printing and publishing it in Istanbul, and his trip to Vienna.
  Keywords: Qur'an, Documenting, Thirty-Page Qur'an, Qajar, Travelogue, Printing, calligraphy, Gravure Printing, Mīrzā Zainul ‘Ābidin Shīrāzī
 • Seyyed Ahmadreza Qaim Maghami Pages 77-85
  The geography of Shahnameh, despite the research done so far, still has ambiguities. Perhaps this matter was paid less attention than anything else in the comments written by the Shahnameh editors, and geographical names were usually in the margins of the glossaries devoted to Shahnameh. What Davoud Monshizadeh wrote about this years ago, despite its brevity and some bold opinions, is still the best source in this regard. In this article, a chapter of his book has been translated and his discussions about places like Gonabad, Pushte Gushtaspan and Dej Gonbadan have been translated into Farsi.
  Keywords: historical geography, Shahnameh, Pahlavi Books, Gonabad, Pushte Gushtaspan, Dejh Gonbadan fortress
 • Seyed Ali Mirafazli Pages 87-106

  Badr al-Dīn Hilālī is one of the famous poets of the late Timurid and early Safavid periods. Hilālī’s lyric poems are full of delicacy, and his poetries named Shah and Dervish, the Ṣifāt  al-‘Āshiqān, Lailī and Majnūn were very popular among his contemporaries. The Collection of his poems has been published in India and Iran, and the most famous edition of the collection is an edition that was published and reprinted several times by the efforts of the late master Saeed Nafisi. Hilālī’s Diwan edited by Nafisi contains 35 quatrains in the section of quatrains. In the present article, 50 new quatrains of Hilālī are presented based on three manuscripts of his collection, one of which was written close to the poet's lifetime.

  Keywords: Hilālī Jaghtaei, Estrabad, Newly Found Quatrains, Timurid period poetry, Saeed Nafisi
 • Razia Abadian Pages 107-119
  Muhammad bin Ali Ghaḍārī is one of the praising poets of the last rulers of Daylamites and one of the praisers of Maḥmud Ghaznavī. He was highly regarded by Sultan Mahmud and because of the praising poets he said for Mahmud, he received many gifts from him in a way that other poets of the court envied him. Apparently, for this reason, there was a dispute between him and ‘Unṣurī, the poet laureate of the Ghaznavid court, which was reflected in his poetry. Ghaḍāirī's famous Lāmiyyah ode was written in response to the criticism that Unṣurī had about his poetry. The following article is devoted to the correction of some verses of two odes by Ghaḍāirī that were published in Divan Unṣurī. Most of these corrections are related to the repetition of the rhyme.
  Keywords: Ghaḍāirī Rāzī, text correction, Persian Grammar, Mohammad Dabir Siaghi, Yahya Gharib
 • Mahdi Mahdi Asgari Pages 121-132
  The history of philosophy in Greece began with the philosophers who are called "Pre-Socratics". Today, with the efforts of Hermann Diels and Walter Krantz in collecting the remaining works of this group of philosophers, we can know their opinions and thoughts to some extent. Meanwhile, Muslim philosophers also sometimes refer to the opinions of pre-Socratic philosophers. It can be said that their main source for quoting statements from pre-Socratic philosophers is the treatise of al-Ārā al-Ṭabi’iyyah Allatī Tarḍā Bihā al-Falasifah attributed to Plutarch. The main topic of this article is the introduction of this book and its remaining manuscripts and a review of its content. The method of data analysis is descriptive-analytical and historical, and the data collection is done by library method. The brief conclusion reached by this article is that this treatise played a key role in the understanding of pre-Socratic by the Muslim philosophers and the subsequent reports about this group of philosophers in the Islamic world were influenced by this treatise and the understandings that came from this treatise. According to the new manuscripts of this treatise, its re-editing is also one of the important things that philosophers should pay attention to.
  Keywords: Plutarch, al-Ārā al-Ṭabi’iyyah Allatī Tarḍā Bihā al-Falasifah, Pre-Socratics, Muslim philosophers, manuscripts
 • Ali Ravaghi Pages 133-183

  In 2018, Dr. Mahmoud Abedi published another revision of the book of Seirul Mulūk by Khwāja Niẓām-ul-Mulk Ṭūsī. From the textual point of view, this revision does not have many differences from the previous editions of this text (such as the edition by Hubert Dark and the edition by Jafar Shuar); Because the basic manuscript of these prints is also the well-known manuscript of the Nakhchivani library, which was also used in the mentioned editions. On the other hand, the reporter of the new edition of this book (Dr. Abedi) has added some notes in which more or less some inadequacies are found. This brief essay was written after reading the text and having a short view on its notes, which is presented here in three parts:1) False recordings   2) Semantic deficiencies in vocabulary   3) Missions and unsaid meanings

  Keywords: review, Text Edition, Siyasat Nameh, Mahmoud Abedi
 • Seyyed Hasan Eslami Ardakani Pages 185-207

  Fahmi Jadaan is one of the Palestinian thinkers and Jordanian academics who pays special attention to the field of Arab civilization and the contemporary Arab world and has published numerous works in this field. In the book Khārij al-Sarb: Baḥth fi al-Nisvīyah al-Islāmiyyah al-Rāfiḍah va Aghrāt al-Ḥurīyyah, he reports and analyzes Islamic feminism in the contemporary world. In this book, in six chapters, he tries to give a comprehensive picture of the various currents that are included under the category of Islamic feminism and count their differences and evaluate their achievements. In this book, he first talks about the origin of Islamic feminism and considers contemporary Iran and "Zanan" magazine as one of its origins. Then, it deals with the Quranic interpretive views of feminists such as Amina Wadud, Leila Ahmed and Fatemeh Al-Marnesi and places them in a group that, while adhering to the validity of the Holy Qur'an, try to give different interpretations of the verses regarding the Islamic rulings of women. Then Jadaan gives a report from the point of view of four feminists who, although they have been trained in Islamic culture, are not aligned with Islam. In the final chapter, he analyzes and criticizes some of these feminists and while suggesting paying attention to this phenomenon, and accepting some of their claims, he proposes to deal with it in an appropriate way. In this article, after reviewing the book, I have tried to recount some methodological and content considerations about this book and evaluate it.

  Keywords: Islamic Feminism, Fahmi Jadaan, Amina Wadud, Ershad Manji, Ian Hersi Ali, Interpretation of the Qur'an, women's rights
 • Hamid Ataei Nazari Pages 209-225
  The book of Imām Qāsim bin Ibrāhīm and the theological principles of Zaidiyyah is one of the noteworthy works of Wilferd Madelung, a famous and contemporary Islamic scholar. After more than half a century since the initial publication of this book in the German language, recently, a Persian translation of it has been published by Mrs. Shirin Shadfar. The mentioned translation, if it were done with more precision and revision, would be a more useful and acceptable work. Some of the most obvious problems in this translation are: A number of unintelligible and vague sentences and phrases, complicated, confusing, and non-fluent text, incorrect or inaccurate translations, slips in recording names and proper nouns, and editing, spelling, and typographical errors. .
  Keywords: Translation Criticism, Kalam of Zaidiyyah, Shirin Shadfar, Wilfred Madelung, Imām Qāsim bin Ibrāhīm's book Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm und die Glaubenslehre der Zaiditen
 • MohammadTaqi Sobhani Pages 227-237

  Historical knowledge and analysis of theological arguments have various benefits. For instance, the accurate understanding of these arguments depends on the correct identification of their different angles in the historical context. One of the important projects in line with the thematic, historical studies in the Imami theology is a work entitled " A History of the Arguments for the Existence of God in Imami Theology" which was written by the efforts of the valuable researcher Dr. Hamid Ataei Nazari as a result of which a good and honorable achievement has been bestowed to the scientific community. This monograph is the first and most comprehensive study that reports and explains the arguments presented in the theological works of Imami, Mu'tazili and Ash'ari concerning the existence of God and describes the history and evolution of these arguments in the history of Islamic theology. The importance of this work, in particular, is related to its focus on the period of Islamic theology in which it was established and also the previous centuries, the periods in which the discussions of the theologians, due to the fact that understanding the concepts and content of their literature and terms was very difficult, have not been reflected in other works and researches. So far, no work has been written with this breadth and precision about the history and evolution of the arguments of God's existence in Imami theology, and therefore, this book can be considered as the main source and reference for understanding the topics and materials related to the arguments of God's existence in the knowledge of theology.

  Keywords: To Prove God's Existence, knowledge of God, arguments for the Existence of God, kalam, History of the Arguments for the Existence of God in Imami Theology
 • Asghar Ershad Sarabi Pages 239-249

  The book  "Tārīkh-e Beyhaq", "History of Beyhaq" written by ‘Abul Ḥasan Ali bin Zayd Beyhaqī is one of the important sources of urban historiography, which is dedicated to the historical geography of Beyhaq and is considered among the oldest local history books in the Persian language. The main part of this book is dedicated to the introduction of great scholars of science, literature, and politics who are related to the city of Beyhaq and its prominent families, including Sadat (the Prophet's descendants). The history of Beyhaq has a special place compared to other local histories, because on the one hand, it contains the biographies of notables and religious scholars, and on the other hand, it gives information about the poets and writers of Beyhaq region. It has also provided valuable and sometimes unique information about statesmen, jurists, doctors, astrologers, and mathematicians of this region, as well as schools, libraries, monasteries, neighborhoods, and villages related to Beyhaq city.The importance of this work has caused renowned professors such as Ahmad Bahmanyar and Seyed Kalimullah Hosseini Qāri to edit and publish it, and Professor Yusuf Al-Hadi translated it into Arabic and have it published. At the end of 1400, a new edition of this work was published by the efforts of Salman Sākit, a faculty member of Ferdowsi University of Mashhad, which has significant advantages compared to the previous two editions. In this essay, the features of the new edition are reviewed and suggestions are presented to complete the work.

  Keywords: History of Beyhaq, ‘Abul Hasan Beyhaqī, Local Historiography, Text Edition
 • Farzad Ziaee Habibabadi Pages 251-270

  Mohammad Sālih Raḍavī (living in 1104 A.H.) is the son of Mirzā Mohammad Bāqer Mutuwallī and the brother of Mir Sālih Taqiuddīn Mohammad Mutuwallī. Four collections of poems named Jawāhir al-Khiyāl, Daqāyiq al-Khiyāl, Ma'ārij al-Khiyāl (all three, including quatrains) and Laṭāif al-Khiyāl (chosen sonnets of Safavid era poets) have survived and are well-known. But Mohammad Sālih has another book that has not been counted as one of his works so far. The reason for this is that his name and description have been mixed up with Mirzā (Abu) Sālih Raḍavī Ṣadr al-Mamālīk (died: 1090 AH), who was the son of Mirzā Mohsen Nawāb Razavī and a daughter-in-law of Shah Abbas I, and was involved in the guardianship of Āstān Quds, and the Nawāb Sālih School and The prayer hall in holy Mashhad was built by his order. In this article, while pointing out the combination of the names and biographies of these two, we introduce the book " Wasīlat al-Shifā " by Mohammad Saleh Raḍavī and its manuscripts.

  Keywords: Wasīlat al-Shifā, Mohammad Sālih Raḍavī Jawāhir al-Khiyāl, Daqāyiq al-Khiyāl, Ma'ārij al-Khiyāl, Laṭāif al-Khiyāl
 • Seyyed MohammadReza Safavi Pages 271-280

  In the following article, the author is trying to review the translation of the Quran by Mr. Karim Zamani. In line with this goal, he expressed his critical points about the translation from verses 88 to the end of Surah An'am and then presented his point of view.

  Keywords: Quran Translation, Quran, Karim Zamani, Review of the Rtanslation
 • Qasim Javadi (Safari) Pages 281-301
  The late Ayatollah Muhammad Asif Mohseni in his book "Mashra’a Bihār al-Anwār” has examined the Isnads of the hadiths of Bihar al-Anwar based on his own Rijal principles and identified the authentic hadiths mentioned in this book from his point of view. These authentic hadiths were collected by Mr. Sheikh ‘Ammār al-Fahdāwi under the supervision of Mr. Haider Hubballah in his book al-M’utabar Man Bihar Al-Anwar. In the present article, some of the noteworthy and thought-provoking hadiths contained in Kitāb al-M'utabar are examined and clarified, and some points and considerations are expressed about them. The mentioned points remind us of the difficulty of Islamic studies and understanding religion, as well as the need for caution in remarking about religion.
  Keywords: theology, al- M’utabar Main Biḥār al-Anwār, Mohammad Asif Mohseni, authentic hadiths
 • Ali Zahid Pages 343-429
  The present article is a review and critique of one of the latest translations of the Holy Quran in the Persian language, the work of one of the famous critics of the Quran translations in the last three decades. In the review of this translation, some of the problems of the previous translations of the Qur'an are not found, and special attention has been paid to matching the translation with the text of the Qur'an. In addition, the Qur'an's emphases, the indefinite pronouns, and the Tazmin and Ihtibak industries have also been considered by the translator. However, there are problems that have made it in need of basic editing in terms of form and content. The present article, which is written in a descriptive-critical method and in a library style, in addition to its strengths, has identified some of the main problems of the current translation and has also explained several points in detail. Some of these problems are: the translation method is not clear, different translations of the same phrases in similar contexts, not specifying the cited source in prioritizing the Arabic meanings or part of speech of words and phrases, not having a basis in some syntactic styles, various problems in the footnotes, mistakes In the translation of words and phrases, lack of accuracy in differentiating the additions of the translator with the text of the Qur'an and editing problems.
  Keywords: Translation of the Qur'an into Persian, Contemporary Translators of the Qur'an, Method of Translation of the Qur'an, Syntactical Styles