فهرست مطالب

فرهنگ تحول - پیاپی 6 (دی 1380)
 • پیاپی 6 (دی 1380)
 • 8 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1380/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای تصویب شد
  صفحه 1
 • اشاره ای اجمالی بر نقش تصمیم گیری در عرصه مدیریت
  صفحه 2
 • اخبار، تدوین شاخص های فرهنگی... - معرفی واحدهای نمونه استانی
  صفحه 3
 • گفتگو، پاسخ های رسیده به سئوال شماره 4
  صفحه 4
 • مقاله، خلاقیت کلید موفقیت سازمان
  صفحه 6
 • مصاحبه، معرفی و تقدیر از پژوهش های کاربردی
  صفحه 8