فهرست مطالب

نشریه آرمان پردازش
سال سوم شماره 4 (زمستان 1401)

  • تاریخ انتشار: 1402/05/24
  • تعداد عناوین: 6
|
  • زهرا محمدپور* صفحه 1

    امروزه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش های تعامل و کارکرد افراد، سازمانها و دولتها را متحول نموده و کارکردهای تعاملات اقتصادی را دگرگون نموده اند. علیرغم اینکه فناوری اطلاعات به عنوان ابزاریبنیادین برای ایجاد ارزش در تعاملات اقتصادی هوشمند نقش های مهمی به عهده گرفته است، اما در حال حاضر،در ایران با مشکلات زیرساختی عدیده ای روبرو است و تلاش های بسیاری در جهت رفع این مشکلات و رسیدن به ایده آل ها صورت گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی کارکردهای فناوری اطلاعات در سیستم های اقتصادی هوشمند در ایران و چالش های پیش رو تالیف گردیده است . تحقیق حاضر بصورت کتابخانه ای ویادداشت برداری توسط محقق تدوین شده است. در پایان یافته های تحقیق خلاصه شده است و راهکارهای یبرای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بمنظور مواجهه باچالش های بررسی شده در پژوهش لازم است، توسعه زیرساخت های ضروری، حمایت نهادهای دولتی،فرهنگ سازی، برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد بسترهای حقوقی و بازرگانی لازم در این حوزه دردستور کار قرار گیرد.

    کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، اقتصاد هوشمند، تجارت الکترونیک، چالش ها، تعاملات هوشمند
  • مریم لطیفی* صفحه 2

    امروزه با توجه به حجم وسیعی از اطلاعات و نیاز به پردازش آنها، نیاز به کامپیوترهایی با سیستم عامل های بروز و کارامد با قدرت پردازشی بالا احساس میشود . در طول دهه های اخیر، حصولپیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی باعث در دسترس قرار گرفتن سیستم های توزیعی سریع شده است. سیستمهای توزیعی یکی از بهترین راه حلها در جهت رسیدن به هدف فوق است.با قرار دادن سیستم های کامپیوتری در بستر شبکه توزیعی میتوان توان پردازشی بالایی به وجود آورد که پیچیدگی و سازماندهی آنها از دید کاربران مخفی بوده و علاوه بر آن، دسترس پذیر بودن منابع ومقیاس پذیری را برای ما به ارمغان میآورد. ایمن سازی هسته سیستم عامل های توزیعی یک ضرورت است که می تواند به بهبود وضعیت امنیت فناوری اطلاعات محیط های شبکه ای توزیعی کمک شایانینماید. بمنظور پیاده سازی اصولی این فرایند لازم است، یک تیم امنیتی متخصص ایجاد گردد . همچنین علاوه بر بررسی فنی و اجرای تنظیمات حفاظتی، نیاز به ایجاد سطوح دسترسی متفاوت و توسعه روش ها و ابزارهای جدید برای مطالعه توالی عملیات حفاظتی معین یا محتمل در هسته سیستم عاملهای توزیعی است. در این مقاله قصد داریم جنبه های امنیتی در هسته سیستم عامل های توزیعی رابررسی نماییم.

    کلیدواژگان: سیستم عامل توزیعی، امنیت، هسته، میان افزار، کنترل دسترسی
  • علی سبحانی* صفحه 3

    بلاکچین انقلابی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که توانست تحولات برجسته ای در تکنولوژی و زندگی روزمره کاربران ایجاد کند و پروسه پرداخت اینترنتی را تحت تاثیر مزایا و کاربردهای خود قرار دهد.سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال به علت جدا بودن کاربرد آنها از دنیای واقعیت همیشه با خطر و ریسک فراوانی همراه بوده است. اخیرا این ریسک را قراردادهای هوشمند تا حد زیادی پوشش دادند. اما واقعیت ایناست که یک قرارداد هوشمند بدون بهره گیری از سیستم های مدیریت اطلاعات قوی مانند اوراکل غالبا بیارزش باشد. برای پذیرش جهانی بلاکچین ها، مکانیزم قابل اتکایی که ارتباط میان قراردادهای هوشمند و دنیای خارج را تسهیل میکنند، حیاتی است. بدون اوراکلهای بر بستر بلاکچین، قراردادهای هوشمند مجبورند که تنها به اطلاعات درون شبکه اتکا کنند که به طور قابل توجهی قابلیت های آنها را محدود میکند. اوراکلهای غیرمتمرکز، پتانسیل ایجاد مکانیزم های امنیتی که بسیاری از ریسک های سیستمی را از اکوسیستم بلاک چین حذف کنند را دارند. اوراکل های بلاکچینی، از مهمترین عناصر تشکیل دهنده بلوکها هستند که با عملکردی ایمن، قابل اطمینان و بدون نیاز به اعتماد متقابل، برای ارتقاء اکوسیستم بلاکچین فعالیت میکنند. در این مقاله بکارگیری معماری اوراکل در مدیریت ساختارهای داده در حوزه بلاکچین را بررسی نمودیم.

    کلیدواژگان: اوراکل، بلاکچین، پایگاه داده توزیعی، معماری، قرارداد هوشمند
  • رضا محمدی* صفحه 4

    اساسا بنیان هر جامعه علمی بر پایه پژوهش بنا میشود و پژوهش در واقع موتور محرک پیشرفت و توسعه پایدار جوامع اطلاعات محور امروزی است. پژوهش های آماری بصورت عمومی به دو شکل کمی و کیفی صورت میگیرند. شناخت انواع روش های پژوهش و ویژگی های هر کدام از آنها و همچنین درک تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی به انتخاب روش درست و مناسب تحقیق توسط پژوهشگر کمک شایانی میکند. به تحقیقی که بر اساس تجزیه و تحلیلهای غیرعددی و به صورت تجربی، فیزیکی و اکتشافی برای درک مفاهیم، نظرات، افکار و تجربیات در یک بستر کاملا طبیعی و واقعی انجام میشود، پژوهش کیفی میگویند. پژوهش های کیفی از زیرساخت های نرم افزاری متفاوتی در جهت تحلیل اطلاعات بهره می گیرند. شناخت این زیرساخت های نرم افزاری به موفقیت بیشتر و توسعه دستاوردهای پژوهش می انجامد. بنا به ضرورت تحقیق، در این مقاله مهم ترین زیرساخت های نرم افزارهای در پژوهش های تحلیل کیفی را بررسی می نماییم.

    کلیدواژگان: تحقیق کیفی، پژوهش کمی، تحلیل آماری، زیرساخت، نرم افزار
  • هانیه رحیمی* صفحه 5

    امروز رشد تکنولوژی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سبب افزایش شدید رقابت تجاری سازمانها شده است و درهایی را به سمت بازارهای جهانی گشوده است. شرکت ها با حضور خود در پایگاه های فناوری دانش محور و توسعه حضور خود در وب توانسته اند خود را فراتر یا در سطوح مساوی بارقبایشان قرار دهند. مجموعه مولفه ها و دلایل متعددی وجود دارد که ثابت می نماید چرا داشتن یک مجموعه مجازی در وب روز به روز تبدیل به ابزار مهم تر و ارزشمندتری برای دست یابی به بازارهای جهانی می شود . در این راستا، بازاریابی الکترونیک رویکرد استفاده از اطلاعات و برنامه هایی است که جهت برنامه ریزی و اجرای مفاهیم ، توزیع، ترفیع و قیمت گذاری کالاها و خدمات بکار میروند و سبب انجام معاملاتی می گردد که اهداف فردی و سازمانی را بصورت موثر و هدفمند تامین خواهد کرد.بازاریابی الکترونیک امروزه جدا ازاینکه یک گزینه باشد تبدیل به یک لازم استراتزیک شده است. بنابه ضرورت بررسی این مساله در این مقاله به فرایند، نقاط عطف، دستاوردها و فرصت ها در حوزهبازاریابی الکترونیک می پردازیم.

    کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیک، معاملات هوشمند، تجارت الکترونیک، تکنولوژی های اینترنتی، فناوری
  • زهرا بیات* صفحه 6

    هوش مصنوعی شاخهای از علم تولید و مطالعه ماشینهایی است که با هدف تحریک فرآیندهای هوش انسانی پیش میروند. هدف اصلی هوش مصنوعی بهینه سازی فرآیندهای معمول، بهبود سرعت و کارایی آنها است. درنتیجه، تعداد کارکردها و خدماتی که از هوش مصنوعی استفاده میکنند همچنان در سراسر جهان رو به افزایش است. امروزه، هوش مصنوعی حوزه تحصیلات و آموزش را درنوردیده و به سرعت روش های سنتی را با روش های مدرن جایگزین می کند . در این مقاله به کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه آموزش و انتقال دانش الکترونیک می پردازیم. با توجه به توسعه روزافزون آموزش مجازی در دنیای امروز، هوش مصنوعی می تواند درحوزه آموزش و انتقال دانش الکترونیک نقش موثری داشته باشد. هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند،میتواند در بهبود کیفیت آموزش، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت آموزش به کار گرفته شود. این تکنولوژیبه دانشجویان و مدرسان امکان می دهد تا از طریق سامانه های هوشمند و مبتنی بر داده، بهترین راهکارها رابرای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری ارایه دهند. با استفاده از هوش مصنوعی، آموزش مجازی می تواند به یک روش موثر و مقرون به صرفه تبدیل شود . در نتیجه گیری کلی می توان گفت که این تکنولوژی در تمامی مراحل آموزش، از جمله برنامه ریزی و طراحی دروس، ارایه محتوا، تمرین ها و ارزیابی بسیار کاربردی است و به زودیبه جزء لاینفک آموزش تبدیل می گردد.

    کلیدواژگان: هوش مصنوعی، آموزش الکترونیک، فناوری اطلاعات، وب معنائی، اینترنت اشیاء
|
  • Zahra Mohammad Poor * Page 1

    Nowadays, the information and communication technology has changed the way people, organizations and governments work and has transformed the functions of economic interactions. Despite the fact that information technology has assumed important roles as a fundamental tool for creating value in smart economic interactions, but Currently, Iran is facing many infrastructural problems and many efforts have been made to solve these problems and achieve ideals. This research was written with the aim of investigating the functions of information technology in smart economic systems and related interactions in Iran and the challenges ahead. The present research was compiled by the researcher in a library and note-taking manner. At the end, the findings of the research are summarized and solutions are suggested to overcome the current situation. The findings of the research show that in order to face the challenges examined in the research, it is necessary to develop the necessary infrastructure, support government institutions, create culture, hold training courses and create the necessary legal and business platforms in this area.

    Keywords: InformationTechnology, Smart Economy, E-commerce, Challenges, Smart Interactions
  • Maryam Latifi * Page 2

    Nowadays, due to the large amount of information and the need of rapid processing, the need for computers with up-to-date and efficient operating systems with high processing power is felt. During the last decades, progress in the field of information technology has made available fast distribution systems. Distributed systems are one of the best solutions to achieve the above goal. By placing computer systems on the platform of the distribution network, it is possible to create a high processing power, whose complexity and organization are hidden from the eyes of users and in addition, it brings us the availability of resources and scalability. Securing the core of distributed operating systems is a necessity that can help improve the security of information technology in distributed network environments. In order to fundamentally implement this process, it is necessary to create an expert security team. Also, in addition to the technical review and the implementation of protection settings and access controls, there is a need to develop new methods and tools to study the sequence of certain or possible protection operations in the core of distributed operating systems. In this article, we are going to examine the security aspects in the core of distributed operating systems.

    Keywords: Distributed Operating System, Security, core, Firmware, Access Control
  • Ali Sobhani * Page 3

    Blockchain is a revolution in the field of information and communication technology, which was able to create outstanding developments in technology and the daily life of users and affect the internet payment process, by its benefits and applications. Investing in digital currencies has always been associated with a lot of risk due to the fact that their use is separate from the real world. Recently, this risk was largely covered by smart contracts. But the reality is that a smart contract without the use of strong information management systems like Oracle is often worthless. For the global adoption of blockchains, a reliable mechanism that facilitates communication between smart contracts and the outside world is critical. Without blockchain-based oracles, smart contracts are forced to rely solely on in-network information, which significantly limits their capabilities. Decentralized oracles have the potential to create security mechanisms that remove many systemic risks from the blockchain ecosystem. Blockchain oracles are one of the most important elements that make up the blocks, which operate with a safe, reliable function and without the need for mutual trust, to improve the blockchain ecosystem. In this article, we examined the application of Oracle architecture in the management of data structures in the field of blockchain.

    Keywords: Oracle, Blockchain, Distributed Database, Architecture, smart contract
  • Reza Mohammadi * Page 4

    Basically, the foundation of every scientific society is based on research and research is actually the driver of progress and sustainable development of today's information-oriented societies. Statistical researches are generally carried out in two ways: quantitative and qualitative. Knowing the types of research methods and the characteristics of each of them, as well as understanding the difference between quantitative research and qualitative research, helps the researcher to choose the right and appropriate research method. Qualitative research is a research that is based on non-numerical and experimental, physical and exploratory analyzes to understand concepts, opinions, thoughts and experiences in a completely natural and real context. Qualitative researches use different software infrastructures to analyze information. Understanding these software infrastructures leads to greater success and development of research achievements. According to the necessity of the research, in this article we examine the most important software infrastructures in qualitative analysis research.

    Keywords: Qualitative Research, quantitative research, statistical analysis, Infrastructure, Software
  • Haniyeh Rahimi * Page 5

    Today, the growth of technologies in the field of information and communication technology has caused a sharp increase in the commercial competition of organizations and has opened doors to global markets. With their presence in knowledge-based technology bases and the development of their presence on the web, companies have been able to place themselves beyond or at the same level as their competitors. There are several components and reasons that prove why having a virtual collection on the web is becoming a more important and valuable tool for reaching global markets day by day. In this regard, electronic marketing is the approach of using information and programs that are used to plan and implement the concepts, distribution, promotion and pricing of goods and services, and it leads to transactions that provide individual and organizational goals effectively and purposefully. Nowadays, electronic marketing has become a strategic requirement, apart from being an option. Due to the necessity of investigating this issue, in this article, we discuss the process, milestones, achievements and opportunities in the field of electronic marketing.

    Keywords: e-marketing, Smart Deals, Eectronic Commerce, Internet, technology
  • Zahra Bayat * Page 6

    Artificial intelligence is a branch of the science of producing and studying machines that aim to stimulate human intelligence processes. The main goal of artificial intelligence is to optimize routine processes, improve their speed and efficiency. As a result, the number of functions and services that use artificial intelligence continues to increase worldwide. Today, artificial intelligence has entered the field of education and training and is rapidly replacing traditional methods with modern methods. In this article, we discuss the functions of artificial intelligence in the field of education and electronic knowledge transfer. Considering the increasing development of virtual education in today's world, artificial intelligence can play an effective role in the field of education and electronic knowledge transfer. Artificial intelligence as a powerful tool can be used to improve the quality of education, reduce costs and increase the speed of education. This technology allows students and teachers to provide the best solutions to improve the quality of teaching and learning through intelligent and data-based systems. With the use of artificial intelligence, virtual education can become an effective and affordable method. In general conclusion, it can be said that this technology is very useful in all stages of education, including lesson planning and design, content presentation, exercises and evaluation, and it will soon become an integral part of education.

    Keywords: artificial intelligence, e-learning, Information Technology, Semantic Web, internet of things