فهرست مطالب

سیاست خارجی - سال سی و هفتم شماره 1 (پیاپی 145، بهار 1402)

فصلنامه سیاست خارجی
سال سی و هفتم شماره 1 (پیاپی 145، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید ذوالفقاری* صفحات 5-36

  فهم پراگماتیک و سودانگارانه قدرت مطلقه دولت و درک آن به مثابه عقل منفصل نیروهای اجتماعی؛ قرینه ‎پنداری و خوانش ربانی- استعلایی از دولت و پیشوایی منطق واقع گرایی محافظه کار در منظومه شناختی رهیافت سنتی؛ سیاست گذاری خارجی را به امتیاز انحصاری حاکمیت بدل ساخت. این قرایت با دگرستیزی، تکلیف انگاری و نگاه ویترینی- مادونی به نیروهای اجتماعی، ضمن انکار زیست سیاسی مستقل، آن ها را به مرگ اندیشی سیاسی سوق داد. ملهم از هستی شناسی ساختارگرا، معرفت شناسی تعمیم انگار و روش شناسی تک ساختی، پشتوانه فکری رهیافت سنتی در قبال نیروهای اجتماعی آن است که کنش گری آن ها را باعث آلایندگی و نازایی سیاست خارجی می داند. طبق این فهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا منطق معرفتی، وجودی و روشی رویکرد سنتی برای فهم سیاست خارجی نوین ابتر است؟ فرضیه پژوهش با نکوهش مرجعیت دولت، تاکید بر نگاه فرآیندی- تناسبی و توجه به سیاست تالی، ضمن درک بسترپروردگی سیاست خارجی، آن را اقدام بر اساس درک از واقعیت تفسیر می کند. این رویکرد با استخدام رویه اجتماعی، ضمن دگرپذیری و اذعان به زیست سیاسی مستقل نیروهای اجتماعی، مشارکت در سیاست خارجی را حقی برای آنان تلقی می کند. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی - تطبیقی، فرضیه اصلی را در سه سطح خرد (فروملی)، میانی (ملی)، و کلان (فراملی) محک زده است. طبق یافته های پژوهش، دگردیسی های مستحدث، نه آیتی بر مرگ سیاست خارجی و نه نادی گفتمان ضد سیاست خارجی، بلکه نشان از تحول معرفتی است که طبق آن، نیروهای مختلف اجتماعی در تلاش برای سهم خواهی و اثرگذاری بر فرآیند تصمیم گیری هستند.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، دولت، نیروهای اجتماعی نوین، سیاست غیربنیادین، تحولات شناختی
 • مهدی سلیمی مقدم، محسن محبی*، رضا موسی زاده صفحات 37-56

  مسیولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسیولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسیول می نماید. سوال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسیولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسیولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.

  کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، اعمال، پذیرش، حق شرط، موضوع و هدف
 • امیرمحمد مغانی، عباس ملکی* صفحات 57-92

  درنظام اقتدارگریز بین الملل هیچ قدرت برتری وجود ندارد که بتواند قانون و نظم را در سیاست بین الملل اجرا کند. از این رو، دولت ها برای تامین امنیت خود باید بر توان مندی های داخلی خود تکیه کنند. چین برای رشد پایدار اقتصاد خود نیاز به تامین بی وقفه انرژی دارد. این کشور تلاش می کند تا مسیرهای واردات انرژی خود را از طریق خطوط لوله تنوع بخشد. هم چنین پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، اروپا سعی کرده است تا مسیرهای واردات انرژی خود را از روسیه متنوع کند. منابع حوزه ی خزر جایگزینی برای هر دو طرف است. سوال اصلی مقاله این است که آیا روندهای همکاری در حوزه دریای خزر در بخش انرژی از نظر وابستگی متقابل به سمت چین است یا اروپا؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که رشد پایدار مصرف انرژی چین و درگیری های کمتر در شرق دریای خزر باعث شده است تا همکاری های کشورهای حوزه ی خزر در بخش انرژی با چین نسبت به اروپا بیشتر باشد. نتایج نشان می دهد که چین رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه انسانی پایداری را پس از اصلاحات اقتصادی خود تجربه کرده است. هم چنین، دیپلماسی انرژی چین در حوزه ی خزر با سه مفهوم ابتکار کمربند و جاده، سازمان همکاری شانگهای، و همکاری متقابل با کشورهای حوزه ی خزر تعریف می شود. به علاوه، درگیری های پیرامون حوزه ی خزر در غرب ماهیتی ژیوپلیتیکی دارد اما در شرق ماهیتی داخلی دارد. بنابراین روندهای موجود در حوزه ی خزر باعث شده است که گرایش کشورهای حوزه  خزر به سمت چین باشد.

  کلیدواژگان: اروپا، امنیت انرژی، چین، حوزه خزر، دیپلماسی انرژی
 • امیررضا مقومی*، شهروز شریعتی صفحات 93-122

  طراحی راهبرد های مبتنی بر «مهار» همواره یکی از ارکان ثابت سیاست خارجی آمریکا از زمان آغاز جنگ سرد بوده است که از سوی دو جناح جمهوری خواه و دموکرات آمریکا مورد پیگیری ویژه قرار گرفته است. هم زمان با آغاز  قرن 21 میلادی و در شرایطی که جمهوری خواهان نومحافظه کار در دوران بوش پسر پیوند محکمی بین جنگ و سیاست خارجی به ویژه در آسیا برقرار کردند، دموکرات ها به رهبری باراک اوباما تداوم این مسیر را متناسب با منافع ملی آمریکا ارزیابی نکرده و تغییراتی را در راهبرد ایالات متحده در قاره آسیا به وجود آوردند که سنتز این راهبرد در دوره ترامپ نیز پیگیری شد و در دوران بایدن نیز در حال پیگیری است. این مقاله در چارچوب مفروضات نظریات واقع گرا «ثبات هژمونیک» و «موازنه فراساحلی»، با اتخاذ روش تحلیل پسارویدادی و تحلیل تاثیر روند، درصدد است راهبرد آسیایی سیاست خارجی آمریکا را با تمرکز بر «کواد 2» برای مهار دو کشور ایران و چین ارزیابی کند. این پژوهش با مفروض گرفتن دو کشور ایران و چین به عنوان نماد دو مجموعه هژمونیک در غرب و شرق آسیا می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که ایالات متحده چگونه از نهادسازی های نوین امنیتی در آسیا برای مهار ایران و چین بهره برداری می کند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده باوجود آن که در حال کاهش تعهدات ژیوپلیتیکی و بهره گیری از ظرفیت قدرت های منطقه ای برای تداوم نفوذ خود در آسیا است، اما هم چنان بر سیاست مهار رقبای آسیایی از طریق نهادسازی های نوین اقتصادی، سیاسی و امنیتی تاکید دارد و به نظر می رسد مهار چین و ایران مهم ترین اهداف ایالات متحده از ایجاد نهاد کواد باشد.

  کلیدواژگان: آسیا، آمریکا، چین، جمهوری اسلامی ایران، کواد
 • محمد محمودی کیا* صفحات 123-148

  هر چند اندیشه توسعه در عربستان سعودی طی چند دهه اخیر مطرح بوده و مظاهر تمدنی این پیشرفت در این کشور مشهود است، اما به واسطه تصلب اندیشه دینی حاکم بر این کشور و درهم تنیدگی آن با خاندان سیاسی حاکم، موجب تقویت جایگاه سنت در عربستان سعودی شده است. با روی کار آمدن نسل جدید رهبران سعودی و تلاش آن ها برای تقویت جایگاه عربستان در جهان و نیز خروج این کشور از وابستگی به نفت، شاهد اصلاحات گاه ساختارشکنانه و در تضاد با سنت های رایج در فرهنگ دینی محافظه کار و نص گرای حاکم بر این کشور هستیم. این تحقیق با کاربست روش تحلیل لایه ای علت ها و نیز با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی در مقام جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در هر یک از سطوح تحلیل و نیز سنجش روایی آن از طریق سنجش نخبگانی، در پی ارایه پاسخ به این سوال است که آیا اندیشه توسعه در عربستان سعودی می تواند به تقابل نهاد قدرت با نهاد مشروعیت دینی در این کشور بیانجامد؟ یافته این تحقیق حکایت از آن دارد که نیروی توسعه در عربستان سعودی متاثر از اراده رهبری سیاسی این کشور بوده و اساسا در جریان سلفیسم وهابی، ظرفیت طرح و تعقیب اندیشه توسعه به شکل مرسوم وجود ندارد و به یک معنا، از حیث گفتمانی نمی تواند مولد اندیشه پیشرفت باشد. لذا، تداوم سیاست های توسعه نگر نخبگان حاکم ایجاب می نماید تا نهاد مشروعیت دینی هم چنان مشی محافظه کارانه خود را حفظ نموده و در جهت تایید فرامین نهاد قدرت و مشروعیت بخشی آن عمل نماید. طبعا این موضوع می تواند به افزایش نارضایتی وهابیون معترض و به طور خاص وهابیون جهادی و در نتیجه، افزایش تنش ها میان این بخش از وهابیون با وهابیون محافظه کار درباری در آینده نزدیک منجر شود.

  کلیدواژگان: عربستان سعودی، اندیشه پیشرفت، نهادت قدرت، وهابیون محافظه کار، نخبگان سیاسی در عربستان
 • احسان جعفری فر*، مهین سیامنصوری، علی باقری دولت ابادی صفحات 149-180

  روابط پاکستان با افغانستان دارای فراز و نشیب های بسیاری بوده است. یکی از نقاط حساس این روابط در دوران حکومت طالبان بر افغانستان(1996-2001) اتفاق افتاد. پاکستان در این دوره به یکی از حامیان جدی طالبان تبدیل شد. سیاستی که خیلی زود و با حمله آمریکا به افغانستان مجبور به ترک آن شد. با توجه به قدرت گرفتن مجدد طالبان در سال 2021 این سوال مطرح است که حضور طالبان در کاخ ریاست جمهوری افغانستان چه تاثیری بر روابط پاکستان و افغانستان گذاشته است؟ چه متغیرهایی بر این روابط تاثیرگذار بوده اند؟ بر اساس فرضیه پژوهش طالبان نتوانسته است انتظارات سیاسی پاکستان را برآورده نماید و این امر چالش هایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است. برای پاسخ به سوال اصلی از روش توصیفی-تحلیلی و برای گرداوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. یافته ها نشان دادند که برخلاف انتظار پاکستان، حضور طالبان در افغانستان موجب کاهش تنش های مرزی بر سر خط دیورند، فروکش نمودن ادعاهای جدایی طلبی در ایالت پشتونستان پاکستان و کاهش روابط ایران و هند با کابل نشده است. بنابراین، پاکستان به دنبال بیشینه سازی منافع امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود در این کشور از طریق سیاست های حذفی نسبت به هند و ایران و تعامل هدفمند و گزینشی با چین و آمریکا است.

  کلیدواژگان: عمق استراتژیک، افراط گرایی، طالبان، افغانستان، پاکستان
 • حیدر پیری، آناهیتا معتضدراد*، شهرام فتاحی صفحات 181-200

  مقاله حاضر سعی دارد با اتکا به نظریه "موازنه منافع" راندل شولر در چارچوب نظری واقع گرایی نیوکلاسیک به این پرسش پاسخ دهد که روند نوین صلح اعراب و رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در راس تهدیدها در ادراکات امنیتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، به هم افزایی آن ها در چالش زایی برای امنیت ملی ایران در ابعاد سیاسی، نظامی- امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رژیم صهیونیستی سعی دارد تا با انعقاد پیمان های عبری- عربی با کشورهای خلیج فارس، هم خود را از انزوای دیپلماتیک منطقه ای خارج کند و هم این که امنیت ملی ایران را به مخاطره بیندازد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی در سطوح بین المللی، منطقه ای و داخلی در شکل گیری این ایتلاف نقش داشته اند که یکدیگر را تقویت و پشتیبانی می کنند. بنابراین، افزایش قدرت رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، پیامدهای متعددی علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شکل می دهد و بازی رقابتی در منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی رقم خواهد زد.

  کلیدواژگان: رئالیسم نئوکلاسیک، غرب آسیا، عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی، امنیت ملی ایران
 • حمید زینلی، محمد اخباری*، علی اصغر اسمعیل پورروشن صفحات 201-236

  کنش و کنش متقابل روابط ایران و مصر در نظام جهانی و منطقه ای همواره مسایل جدیدی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می آفریند و در واقع هرگونه رفتار دو کشور، ژیوپلیتیک مناطق یاد شده را با تغییرات گسترده مواجه می کند. در طی سال های اخیر، تحولات خاورمیانه، فرصت های ژیوپلیتیکی بی شماری را در راستای توسعه روابط دو کشور ایران و مصر فراهم کرده است که به این منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ، تبیین چالش ها و فرصت های ژیوپلیتیکی روابط ایران و مصر را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش عوامل سیاسی، منطقه ای و بین المللی را از چالش ها و موانع هم گرایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر دانسته و رفع این موانع را موجب ارتقاء جایگاه منطقه ای دو کشور م داند و هم چنین فرصت ه ای ژیوپلیتیک و عوامل ژیواکونومیک را موجب افزایش هم گرایی های میان دو کشور می داند. در پژوهش حاضر، جامعه آماری را صاحب نظران و اساتید رشت ه های ژیوپلیتیک و روابط بین الملل تشکیل می دهند که حجم نمونه، تعداد 50 نفر بر اساس مدل کوکران تخمین زده شده و از آزمون میانگین در نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که وجود آثار تاریخی با ریشه مشترک، عدم حساسیت دو کشور از هویت تمدنی یکدیگر و تغییر دولت مصر پس از حکومت حسنی مبارک، از فرصت های ژیوپلیتیکی موجود در راستای توسعه روابط محسوب می شود و عوامل داخلی و منطقه ای از موانع هم گرایی دو کشور می باشد

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، خاورمیانه، همگرایی، ایران، مصر
|
 • Vahid Zolfaghar * Pages 5-36

  As the pragmatic and utilitarian perception; the absolute power of the state, and the consideration of the state as the detached logic of social forces; the symmetrical and authoritative raison d'être of the state and the prominence of conservative realism in the traditional approach were transformed into the foreign policy-making as the exclusive prerogative of the state. The discourse of anti-otherness, task-oriented and ceremonially inferior attitude towards social forces in the traditional approach, not only denies the independent political life of social forces but also pushes them towards political vacuum and powerlessness. Influenced by structural ontology; generalized epistemology; and unidimensional methodology, the intellectual assurance of the traditional approach to social forces is to consider the activity as malfunction that leads to the sterility offoreign policy. Thus, the main question of this paper is why the epistemological, ontological, and methodological logic of the traditional approach is defective for analyzing the new foreign policy? By critiquing the authority of the state, focusing on a processual-proportional perspective, and considering both low and high politics, the main hypothesis considers foreign policy not only as a contextual behaviour, but also as an action based on an understanding of reality. By using a social practice, the new approach is not only oriented towards the acceptance of otherness and emphasises the independent political life of social forces, but also considers their participation in foreign policy making as right.This research applies the theory of pluralist sociology and the analytical-comparative method to test the hypothesis at the micro (subnational), meso (national) and macro (transnational) levels.The results of the research show that the developments that have taken place are neither a symbol of the departure of foreign policy nor a harbinger of the discourse of anti-foreign policy, but rather signs of epistemological changes. But they are signs of an epistemological evolution that different social forces are trying to allocate portfolios and influence decision-making accordingly.

  Keywords: Foreign Policy, State, New Social Forces, Low Politics, Cognitive Developments
 • Mehdi Salimi Moghadam, Mohsen Mohebi *, Reza Mousazadeh Pages 37-56

  There is an important difference between the international responsibility of States in formulating a reservation incompatible with the object and purpose of a human rights treaty and other types of international responsibility. The difference is that such a violation makes the reserving state responsible not only to the objecting members, but also to the international community as a whole. The main question of this descriptive-analytical research is what distinguishes the international responsibility of states in formulating a reservation incompatible with the object and purpose of a treaty from the acceptance of such a reservation - especially in human rights treaties.

  The result of the present research shows that the responsibility of states in formulating a reservation incompatible with the object and purpose of a human rights treaty can be seen through the flexible structure of Articles 19 and 20 of the International Convention on the Law of Treaties. While Article 19 prohibits states from formulating a reservation incompatible with the object and purpose of the treaty at the stage of signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, Article 20 does not take this prohibition into account at the stage of acceptance of the reservation by other states.

  Keywords: international responsibility, formulation, acceptance, reservation, object, purpose
 • Abbas Maleki *, Amir Mohammad Moghani Pages 57-92

  In the anarchic international system, there is no superior authority and no coercive power to enforce law and order in international politics. Therefore, states rely on their internal capabilities to ensure their security. China needs abundant energy resources and an uninterrupted supply of energy to sustain its economic growth. It is seeking to diversify its energy import routes through pipelines. In addition, Europe has been trying to diversify its energy import routes away from Russia following the Russian invasion of Ukraine in 2022. Caspian resources are an alternative for both sides. The aim of this study is therefore to examine Are the energy cooperation trends in the Caspian Basin based on interdependence towards China or Europe? The research hypothesis is that the stable growth of China's energy consumption and fewer conflicts in the eastern part of the Caspian Basin have led the Caspian countries to cooperate more with China in the energy sector than with Europe. The research findings show that China has been experiencing sustained growth in gross domestic product (GDP) and human development index (HDI) for years after its economic reforms. Moreover, Chinese energy diplomacy in the Caspian Basin can be defined within the framework of the Belt and Road Initiatives (BRI), the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) and mutual cooperation with Caspian Basin countries. After all, the conflicts around the Caspian Sea in the west have geopolitical roots, but in the east of the Caspian Sea the conflicts have internal roots. Therefore, the current trends in the Caspian Basin have resulted in the Caspian Basin moving towards China.

  Keywords: Europe, Energy Security, China, Caspian Basin, Energy Diplomacy
 • Amirreza Moghavemi *, Shahrooz Shariati Pages 93-122

  Since the beginning of the Cold War, the strategy of "containment" has been one of the constant pillars of US foreign policy. Both the Republican and Democratic parties in the United States have used containment in their foreign policy. At the beginning of the 21st century, while the neo-conservative Republicans under George W. Bush established a strong link between war and foreign policy, the Democrats under Barack Obama did not consider this path to be in line with America's national interests. After Obama, American presidents made changes to the US strategy in Asia, which are being implemented in both the Trump and Biden administrations. This article is written within the framework of the assumptions of the realist theories of "hegemonic stability" and "offshore balance". The article evaluates the Asian strategy of American foreign policy to contain Iran and China by the method of post-event analysis and trend analysis. Considering the anti-American policies of Iran and China in West and East Asia, this research tries to answer the question: How does the United States act in Asia to contain Iran and China? The results of this research show that Although the United States is reducing its geopolitical commitments in Asia, it is still emphasising the policy of containing Asian competitors through new economic, political and security institutions. The article argues that containing China and Iran is the primary goal of the United States in establishing Quad2.

 • Mohammad Mahmoudikia * Pages 123-148

  Although the idea of development in Saudi Arabia has been discussed over the past few decades due to the rich oil revenues and the consolidation of relations with the West after the geopolitical change in the region, and the civilisational and concrete manifestations of this development are evident in this country, due to the hardening of religious thought, the ruler of this country and his entanglement with the ruling political family has strengthened the position of the Sunnah in Saudi Arabia. With the arrival of the new generation of Saudi leaders and their efforts to strengthen Saudi Arabia's position in the world, as well as the country's move away from oil dependency, we are witnessing reforms that are sometimes disruptive and in conflict with the prevailing traditions in the conservative and textual religious culture that governs this country.

  This research uses the method of stratified causal analysis to answer the question of what is the relationship between the actions of the new Saudi elites in the field of development policy and the thought of Salafi and Wahhabi Islamists. The results of this research suggest that the force of modernisation in Saudi Arabia is influenced by the will of the country's political leadership, and that Wahhabi-Salafism is fundamentally incapable of planning and pursuing the idea of development in a conventional way, and in a sense cannot be a producer of development thought from a discourse point of view. Therefore, the continuation of the modernisation policies of the ruling elites requires that the institution of religious legitimacy maintains its conservative approach and acts in the direction of approving and legitimising the decrees of the institution of power. Consequently, this issue may lead to an increase in the dissatisfaction of the protesting Wahhabis and especially the Jihadi Wahhabis, and we can expect an increase in tensions between this section of Wahhabis, the conservative Wahhabis and the royal court in the near future.

  Keywords: Saudi Arabia, the Idea of Development, Power Institution, Conservative Wahhabis, Political Elites in Saudi Arabia
 • Ehsan Jafari far *, Mahin Sia Mansouri, Ali Bagheri Golatabadi Pages 149-180

  Pakistan's relations with Afghanistan have seen many ups and downs. One of the critical points in this relationship occurred during the Taliban rule in Afghanistan (1996-2001). During this period, Pakistan became one of the main supporters of the Taliban. A policy that had to be abandoned soon after the US attack on Afghanistan. With the Taliban set to regain power in 2021, what impact has the Taliban's rise to power had on Afghanistan-Pakistan relations? What factors have influenced these relations? The hypothesis of the study is that the Taliban have not been able to meet Pakistan's political expectations and that this state of affairs has created challenges in the relationship between the two countries. By Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach and a library method for data collection, the research findings show that, contrary to Pakistan's expectations, the Taliban's rise to power in Afghanistan has not led to a reduction in border tensions on the Durand Line, the abandonment of separatist claims in Pakistan's Pashtunistan state, or a downgrading of Kabul's relations with Iran and India. Therefore, Pakistan seeks to maximise its security, economic and political interests in this country through a policy of exclusion towards India and Iran and targeted and selective interaction with China and U.S.

  Keywords: strategic depth, extremism, Taliban, Afghanistan, Pakistan
 • Anahita Motazed Rad *, Heidar piri, Shahram Fatahi Pages 181-200

  By applying the theory of "Balance of Interests" developed by Randall Schuller within the theoretical framework of neoclassical realism, this research attempts to answer the question: what consequences will the Abraham Accords have on Iran's national security? The research hypothesis is that highlighting Iran as the greatest threat in the security perceptions of the Persian Gulf countries will lead to their synergy in making challenges to Iran's national security in terms of political, military-security and economic dimensions. By using a descriptive-analytical method, the results of the research show that by signing Abrahamic agreements with the Persian Gulf countries, the Israeli regime is trying to protect itself from diplomatic isolation and jeopardise Iran's national security. Other findings show that various factors at the international, regional and domestic levels have played a key role in the formation of these agreements, which reinforce and support each other. Therefore, increasing Israel's power in West Asia will have many consequences against Iran's interests and national security and will lead to regional power rivalry in favour of the Israeli regime.

  Keywords: Realism, West Asia, Iran National Security, Abraham Accords
 • Hamid Zainli, Mohammad Akhbari *, Ali Asghar Ismail Pouroshan Pages 201-236

  The relations between the Islamic Republic of Iran and the Arab Republic of Egypt in the global and regional system and their actions and mutual relations always create new issues in the Middle East and North Africa region, and in fact, any action of the two countries will face the geopolitics of the mentioned regions with extensive changes. In recent years, the developments in the Middle East have provided countless geopolitical opportunities for the development of Tehran-Qairo relations. In this context, the present research has studied the explanation of the geopolitical challenges and opportunities of Iran-Egypt relations by applying a descriptive-analytical method. Furthermore, the research considers political, regional and international factors as challenges and obstacles to the convergence of two countries and assumes that the removal of these obstacles will improve the regional status of the two countries and the existing geopolitical opportunities will also increase the convergence between them. The research has used a survey study to test the hypotheses. The statistical population consists experts and professors of geopolitics and international relations, and the sample size of 50 subjects was estimated based on Cochran's model and the mean test was used in SPSS software.The results show that the existence of historical and civilisational ties; the insensitivity of the two countries to each other's civilisational identity; and the change in the Egyptian government after Mubarak's rule are geopolitical opportunities to develop the relationship. However, a number of internal and regional factors remain obstacles to a rapprochement between the two countries.

  Keywords: Iran, geopolitics, Middle East, Egypt, convergence