فهرست مطالب

 • پیاپی 67 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سارا حیدری*، مهدی اسمعیلی صدرآبادی صفحات 7-26
  تمکین ارض از ویژگی هایی است که به برخی انبیاء اعطا شده است. در آیه 55 سوره نور که در آن بشارت های خداوند به بندگان خالصش مطرح شده،سخن از تمکین دین به میان آمده است. در روایات نیز به مشابهت روش گذشتگان،آیندگان و به شباهت سنت های جاری الهی میان پیامبران الهی با امام مهدی اشاره شده است.موضوع تمکین از ویژگی های مطرح-شده برای انبیا در قرآن است که می توان به حکومت صالح جهانی پس از ظهور حضرت حجت (عج) آن را تعمیم داد.این پژوهش درصدد است با بهره گیری از آیات، تفاسیر،روایات و استفاده از روش توصیفی-تحلیلی آیاتی که در آن ها از تمکین انبیاء و آثار و نتایج آن یاد شده را مورد مداقه قرار دهد و نتایج را به حکومت صالحان پس از ظهور حضرت تعمیم دهد.بررسی ها نشان می دهد محسن بودن از شروط اساسی تمکین است و اعطای حکم و علم و الحاق به صالحین از ثمرات مکانت خداوند بر انبیاء محسوب می شود.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، تمکین انبیاء، امام مهدی، صالحین
 • سیدمحمد کاظمی شیخ شبانی*، امیرمحسن عرفان صفحات 27-50
  در نگاه عالمان اخباری، روایات اهل بیت؟عهم؟ تنها منبع معتبر در معرفت دینی به شمار می رود. نگرش اخباری هرچند امروزه به عنوان مکتبی زنده در منظومه معرفت دینی حضور ندارد، ولی رسوبات فکری آن هنوز در استنباطات فقهی، رهیافت های تفسیری، مباحث اخلاقی و مسایل کلامی، به ویژه مهدویت به چشم می خورد. به جهت بهره مندی از تمام ظرفیت و اهداف بلند این آموزه و دور ماندن از آسیب های این نگرش و جلوگیری از تبدیل شدن مهدویت به یک گفتمان ایستا و خنثی، شناخت تاثیرات نظری این رویکرد بر اندیشه شیعی معاصر در این حوزه ضرورت دارد. رویکرد اخباری سبب شده این عالمان دینی نگاهی قشری، جزیره ای و به دور از عقلانیت به معارف مهدوی داشته، به نقش اراده انسانی در رخدادهای اجتماعی اعتنا نکنند، به مشروعیت تشکیل حکومت در دوران غیبت به دیده تردید بنگرند، تلقی جامع به آموزه انتظار نداشته و صرفا تفسیری فردگرایانه، نجات بخش، احساسی و به دور از نگاه تمدنی به این گفتمان ارایه دهند و با معرفت بخش دانستن خواب، به تطبیق گرایی روی آورند. این پژوهش از نظر روش اجرای تحقیق، توصیفی _ تبیینی و با رویکرد انتقادی خواهد بود.
  کلیدواژگان: اخباری گری، مهدویت، علمای معاصر، عقلانیت، حجیت عقل، فهم روایات
 • مژگان کلاچاهی ثابت*، محمدعلی موحدی صفحات 51-68
  ناصر القفاری اندیشمند وهابی معاصر، ضمن متهم انگاشتن جابربن یزیدجعفی، او را جاعل و ناشر روایات رجعت خوانده، و با ادعای نقش موضوعیتی وی در گسترش این آموزه، در صدد انکار اصالت آن برآمده است. این امر در حالی است که افزون بر مخدوش بودن مقدمات دعاوی قفاری، و ناتوانی وی در تمییز جابر بن یزید با جابر بن عبد الله صحابی، احادیث باب رجعت، با طرق متعدد و مستقل از جابر ین یزید، به نحو متواتر گزارش شده و صرف نظر از آیات مثبت رجعت، گزارش های متعلق به سده نخست نیز از وجود آموزه ی رجعت در میان اصحاب امیرالمومنین حکایت دارد. هم چنین مطالعه میراث مکتوب امامیه نشان می دهد که اولا گزارش های جابر در باب رجعت فراوان نیست و از راویان هم طبقه با وی چون ابوبصیر اسدی، روایات بیشتری در باب رجعت گزارش شده، و ثانیا گزارش گری جابرجعفی به عنوان یک راوی ممدوح و بهره مند از توثیقات خاص و عام، مورد قبول امامیان است. در نتیجه نه تنها جابر بن یزید، نقش موضوعیتی در نشر آموزه ی رجعت ندارد، بلکه نقش طریقیتی او نیز آنچنان که قفاری ادعا کرده، پر رنگ و انحصاری نیست.
  کلیدواژگان: رجعت، ناصر القفاری، جابر بن یزید جعفی، کلام امامیه
 • سعید شعبانی، محمدرضا پیرچراغ* صفحات 69-94
  متمهدیان افرادی هستند که به دروغ خود را به جای امام دوازدهم در بین عموم جامعه معرفی می کنند. احمد اسماعیل بصری از جمله متمهدیانی است که در سال های اخیر گام در این عرصه گذاشته و با دادن وعده هایی به مردم تمام تلاش خود را در انحراف آنها از مذهب تشیع به کار بسته است. احمد اسماعیل بصری و انصارش با استفاده از روایات معصومان؟عهم؟ در راستای اهداف خود سعی بر این داشته اند که برای خود وجهه قابل قبولی درست کنند. پژوهش حاضر به دلیل اهمیت موضوع مهدویت و شناسایی مدعیان این عرصه سعی دارد تا به بررسی یکی از روایات مورد استناد آنها موسوم به «مااشکل» بپردازد. آنها با توجه به این حدیث ادعا دارند که منظور از عهدنبی الله، سلاح و پرچم به ترتیب وصیت، علم و دعوت به حاکمیت الله می باشد. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و ساختار و محتوای توصیفی _ تحلیلی با بهره گیری از قواعد فقه الحدیث به بررسی روایت«مااشکل» پرداخته است و مشخص گردید مواردی همچون تقطیع نادرست حدیث، تاویل های نادرست، عدم تشکیل خانواده حدیث، فهم نادرست از تعابیر روایت، عدم توجه به سیاق روایت و عدم توجه به منابع دیگر روایت از جمله مهم ترین ایرادات فقه الحدیثی روایت مذکور است. هم چنین با بررسی رجالی مشخص گردید حدیث تفسیر عیاشی معلق، حدیث کتاب الغیبه دارای دو طریق صحیح و سه طریق ضعیف می باشد.
  کلیدواژگان: احمد اسماعیل بصری، مدعی یمانی، حدیث«مااشکل»، رجال، فقه الحدیث، تقطیع، خانواده حدیث، تاویل، سیاق
 • فرزانه حکیم زاده *، حامد منتظری مقدم، مهدی فرمانیان صفحات 95-118

  تلاش محدثان و مورخان در جهت ثبت و ضبط گزارش های مهدوی از قرن سوم تاکنون گنجینه گرانبهایی از احادیث مهدوی را در اختیار ما نهاده است. چگونگی نگارش اخبار مهدوی از شرایط سیاسی و فرهنگی زمانه و افکار نویسنده متاثر بوده است. بازنمایی تاثیر باورها و گرایش های فکری در انعکاس اخبار مهدوی نسب مهدی(ع) تا قرن هفتم، با استفاده از منابع روایی، تاریخی و تفسیری، هدف پژوهش پیش رو است. روش تحقیق حاضر توصیفی _ تحلیلی با رویکرد تاریخی است. احادیث مهدوی نسب مهدی(ع) ذیل هفت گونه در منابع شیعه و اهل سنت، بازتاب گسترده ای داشت. برآیند مجموع احادیث منابع شیعه دوازده امامی این است که امام مهدی(عج) از نوادگان رسول خدا(ص) و علی(ع) و فاطمه(س) وپدرش نهمین نواده امام حسین(ع) یعنی امام حسن عسکری(ع) است. منابع اهل سنت و برخی از گرایش های فرقه ای غیر دوازده امامی، مهدی(ع) را فردی از اهل بیت می دانند. با توجه به توسع معنایی اهل بیت(عهم) که شامل شخصی از نسل رسول خدا(ص) از طریق فاطمه(س) و یا فردی از آل علی(ع)، آل عقیل، آل جعفر و آل عباس است، مهدی موعود(عج)، لزوما محمدبن الحسن العسکری نیست.

  کلیدواژگان: رسول خدا(ص)، نسب مهدی، منابع فریقین، احادیث مهدوی، قرن هفتم
 • اکرم باغخانی صفحات 119-140

  انتظار فرج، انتظار تحقق یافتن آرمان های بزرگی همچون عدالت خواهی، اصلاح طلبی و ظلم ستیزی است که براساس اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای ماهیت این چنین انتظاری، قبول نکردن وضع جاهلانه موجود و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب است. این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که آیا انتظار از منظر رهبری دارای مفهومی ذهنی و متواطی است یا واقعیتی خارجی و مشکک، که با توجه به ذومراتب بودن، کارکردها و آثار ویژه خود را دارد؟ براساس نظام فکری ایشان، انتظار فرج، حقیقتی تشکیکی و ذومراتب است که رسیدن به اعلی مرتبه آن بدون تحقق مراتب قبلی امری محال است. امید به آینده، خودسازی متعهدانه و ظهور محاسن اخلاق و دگرسازی در جامعه منتظر، عدم پذیرش نظام های فاسد و عدم تحمل ظلم و ستم مستکبرین دنیا و نجات مستضعفین عالم با تشکیل حکومت دینی در راستای حاکمیت قرآن و اسلام و در نهایت برافراشته شدن پرچم توحید و عدل به رهبری حضرت بقیهالله الاعظم(عج) از جمله مراتب کارکردگرایانه انتظار در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است.

  کلیدواژگان: انتظار فرج، غیبت، امام مهدی، حضرت آیت الله خامنه ای، کارکرد
 • حسین الهی نژاد، مصطفی رضایی* صفحات 141-156
  انقلاب اسلامی در دورانی شکل گرفت که عمده نظریه پردازان غرب و شرق قایل به افول دین و پایان عصر دین گرایی شده بودند. به همین جهت پدیده دینی برخواسته از نهاد دینی حوزه همواره برای آنها امری ناشناخته تلقی می گردد. هدف غایی شکل گیری انقلاب اسلامی، مقدمه سازی و ایجاد بسترهای لازم برای ظهور است که امروزه ابعاد این مسیله کمتر مورد بازشناسی و تبیین قرار می گیرد(مسیله) این اثر با هدف تبیین نقش انقلاب اسلامی در حوزه های معرفتی مقدمه ساز ظهور به نگارش درآمده است(هدف) روش تحقیق در این نوشتار به لحاظ گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی و به لحاظ پردازش توصیفی _ تحلیلی است.(روش) یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که امام راحل در مسیر تسهیل گری ظهور و دست یابی به انقلاب اسلامی به عنوان جزء لازم از مسیر مقدمه سازی فرج جامعه بشری، در ابتدا به ایجاد حلقه های معرفتی لازم روی آوردند. این عناصر هم در شکل گیری انقلاب، هم در استمرار آن و همچنین در مسیر تسهیل گری ظهور، اموری لازم است؛ چراکه ظهور از یک منظر ملزوم شکل گیری بلوغ بینشی جامعه بشری برای مطالبه امام است(یافته ها).
  کلیدواژگان: حلقه های معرفتی، حکومت دینی، انقلاب اسلامی، مقدمه سازی ظهور
 • مجید احمدی کچایی صفحات 157-175

  واکاوی نقش استقلال در حکومت های معاصر ایران حاکی از آن است که رویکرد حکومت های سه گانه قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با یکدیگر داشته است. گرچه حفظ کرامت سرزمینی در بیان دولت ها مورد توجه بوده است، اما در رخدادهای بیرونی بخش های فراوانی از سرزمین ایران در مناقشات نظامی و سیاسی از دست رفت. در این پژوهش حفظ قلمرو سرزمینی با نگاه استقلال حاکمیت ها مورد توجه قرار گرفته شد و این مهم تبیین شد که حکومت های سه گانه مذکور چه مقدار توانستند از عنصر استقلال در حفظ و یکپارچگی سرزمینی بهره مند شوند و سرانجام تبیین شد که حکومت دینی کنونی(جمهوری اسلامی) توانست با استفاده از عنصر استقلال و با تکیه بر توان داخلی و اعتماد به ملت ایران استقلال کشور را از گزندهای فراوان در امان نگه دارد.

  کلیدواژگان: ایران، استقلال، حفظ قلمرو سرزمینی، حکومت دینی
|
 • Sara Heydari *, Mehdi Esmaeili Sadr Abadi Pages 7-26
  Obedience to land is one of the characteristics that have been granted to some prophets.In verse 55 of Surah Noor,in which God's good news is presented to His pure servants,the word of obedience to religion is mentioned.In the narrations,the similarity of the ways of the past and the future and the similarity of the current divine traditions between the divine prophets and Imam Mahdi have been pointed out.From the advent of Hazrat Hojjat, he generalized it.This research tries to examine the verses that mention the submission of the prophets and its works and results by using the verses, interpretations,narrations and using the descriptive-analytical method.generalize the results to the rule of the righteous after the advent of the Holy Prophet.Studies show that being a benefactor is one of the basic conditions of obedience,granting rulings and knowledge and joining the righteous is one of the fruits of God's power over the prophets
  Keywords: The Holy Quran, Obedience to the prophets, Imam Mahdi, the righteous
 • Seyyed Mohammad Kazemi Sheikh Shabani *, Amir Mohsen Erfan Pages 27-50
  In the eyes of Akhbari scholars, the traditions of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) are considered the only reliable source of religious knowledge. Although the Akhbari approach is not present as a living school in the system of religious knowledge today, its intellectual sediments are still visible in jurisprudential conclusions, interpretative approaches, moral discussions and theological issues, especially Mahdism. In order to benefit from all the potential and lofty goals of this doctrine and stay away from the harm of this attitude and prevent Mahdism from becoming a static and neutral discourse, it is necessary to know the theoretical effects of this approach on contemporary Shiite thought in this field. The news approach has caused these religious scholars to have a stratified, insular and far from rational view of Mahdavi teachings, not to pay attention to the role of human will in social events, to doubt the legitimacy of the formation of the government during the occultation period, and not to expect a comprehensive view of the teachings. and simply provide an individualistic, savior, emotional interpretation to this discourse, far from a civilizational point of view, and turn to compatibilism by considering sleep to be informative. This research will be descriptive-explanatory and with a critical approach.
  Keywords: Akhbarism, Mahdism, contemporary scholars, rationality, validity of intellect, understanding hadiths
 • Mojgan Kolachahi Sabet *, Mohammadali Movahedi Pages 51-68
  The contemporary Wahhabi thinker Nasser al-Qifari, accusing Jabir bin Yazid al-Jowfi, considered him to be a forger and creator of the hadiths of Rajat. In addtion al-Qifari by claiming Jaber's thematic role in the spread of this doctrine, he sought to deny the authenticity of the doctrine of Raj’at.
  This is despite the fact that the premises of al-Qifari's claims are confused and he was unable to distinguish Jabir bin Yazid from Jabir bin Abdullah. In addition to this, basically, the hadiths of the chapter of Raj’at have been reported in a consistent manner in many ways and independently of Jabir bin Yazid, and regardless of the verses that prove Rajat, the reports belonging to the first century also tell about the existence of the doctrine of Rajat among the Companions of Amir al-Mu'minin.
  Also, the study of the written heritage of the Imamiyyah shows that, firstly, there are not many narrations of Jabir about the Raj’at, and more narrations about the Raj’at have been reported from narrators of the same class as him, such as Abu Basir Asadi, and secondly, the narrations of Jabir al-jowfi - a praised narrator benefiting from specific and general -endorsements is accepted by Imami thinkers. As a result, not only Jabir bin Yazid does not have a thematic role in the publication of the doctrine of Raj'at, but also his tariqa role is prominent and exclusive as al-Qifari has claimed.
  Keywords: Raj'at, Jabir Al-Jo'fi, Naser al-Qifari's, Imamiya theology
 • Saeed Shabani, Mohammadreza Pircheragh * Pages 69-94
  "Mu'tmahdians" are people who falsely introduce themselves instead of the 12th Imam among the general public. Ahmad Ismail Basri is one of the claimants of Mahdism who has stepped in this field in recent years and by making promises to the people, he has used all his efforts to divert them from the Shia religion. Ahmad Ismail Basri and his supporters, in line with their goals, tried to create an acceptable image for themselves by using the hadiths of the infallible imams (peace be upon them). Due to the importance of the subject of Mahdism and the identification of false Mahdism claimants, the present study tries to investigate one of the traditions cited by them, the hadith known as "Ma Ashkala". According to this hadith, they claim that the meaning of "The Covenant of Nabi Allah", "Weapon" and "Parcham" are testament, knowledge and call to the sovereignty of God, respectively. The present research has investigated the narration of "Ma Ashkala" using the library method and with a descriptive-analytical structure and using the rules of "Fiqh al-Hadith" and It was found that cases such as incorrect segmentation of hadith, incorrect interpretations, failure to form a family of hadith, incorrect understanding of the words and expressions of the Hadith, lack of attention to the context of hadith and lack of attention to other sources of hadith, are among the most important defects of Fiqh al-Hadithi in the mentioned narration. Also, it was determined by Rijali's investigation that the hadith in "Tafsir Ayashi" is suspended and the hadith mentioned in the book "Al-Ghaibah" has two correct ways and three weak ways.
  Keywords: Ahmad Ismail Basri, Yemeni claimant, Hadith Ma Ashkala, Rijal, Fiqh al-Hadithi, Segmentation, Hadith family, interpretation, the context (Texture)
 • Farzaneh Hakimzadeh, Hamed Montazeri Moghadam, Mahdi Farmanian Pages 95-118

  The efforts of scholars and historians to record Mahdawi reports from the third century until now have provided us with a precious treasure of Mahdawi hadiths. How Mahdavi news was written was influenced by the political and cultural conditions of the time and the author's thoughts. Representation of the influence of beliefs and intellectual tendencies in the reflection of Mahdavi news of Mahdi's lineage until the 7th century, using narrative, historical and interpretive sources, is the aim of the upcoming research. The current research method is descriptive-analytical with a historical approach. The Mahdavi hadiths of Mahdi's lineage under seven types had a wide reflection in Shia and Sunni sources. The result of the total hadiths of the Shia sources of twelve imams is that Imam Mahdi (a.s.) is a descendant of the Messenger of God (a.s.), Ali (a.s.) and Fatima (a.s.), and his father is the ninth descendant of Imam Hussain (a.s.), namely Imam Hassan Askari (a.s.). Sunni sources and some non-Twelve Imami sects consider Mahdi (as) as one of the Ahl al-Bayt. According to the expansion of the meaning of Ahl al-Bayt (pbuh), which includes a person from the descendants of the Messenger of God (pbuh) through Fatima (pbuh) or a person from the family of Ali (pbuh), the family of Aqeel, the family of Jafar and the family of Abbas, the Promised Mahdi (pbuh) , not necessarily Muhammad ibn al-Hasan al-Askari.

  Keywords: The Messenger of God, Mahdi's lineage, Al-Fariqin sources, Mahdavi Hadiths
 • Akram Baghkhani Pages 119-140

  According to Ayatollah Khamenei's thinking, waiting for Faraj is not accepting the existing situation and trying to reach the desired situation. This research seeks to answer this question by descriptive and analytical method. Is expectation from the perspective of leadership subjective or objective? According to his opinion, waiting for Faraj is a real and real thing And it has many functions The first order is hope for the future The second level is self-improvement and transformation The third time is the fight against oppression The fourth time is the establishment of the theocracy And the last and highest order is the establishment of government by Hazrat Mahdi that this government is in line with the teachings of Quran and Islam And with the appearance of Hazrat Mahdi and the help of those who are waiting, it will rise in the world And waits for the final fulfillment of the promised Mahdi.

  Keywords: Anticipation of fate, Absence, Imam Mahdi, Ayatollah Khamenei, function, Functionalism
 • Hosein Elahinezhad, Mostafa Rezaei * Pages 141-156
  The Islamic revolution took place at a time when most Western and Eastern theorists believed in the decline of religion and the end of the era of religiosity. For this reason, the religious phenomenon arising from the religious institution of the area is always considered unknown to them. The ultimate goal of the formation of the Islamic Revolution is to create a prelude and create the necessary platforms for its emergence, but nowadays the dimensions of this issue are less recognized and explained (problem). Emergence has been written. (Objective) The research method in this article is library and documentary in terms of data collection and descriptive-analytical processing. (Method) The findings of the research indicate that Imam Rahel is on Facilitating the emergence and achievement of the Islamic revolution, as a necessary part of the path to the development of human society, at first they turned to creating the necessary knowledge circles. These elements are necessary both in the formation of the revolution, and in its continuation, as well as in the path of facilitating the emergence; Because, from one point of view, emergence is necessary for the formation of the maturity of the vision of human society to demand the Imam(Findings).
  Keywords: epistemic circles, religious government, Islamic Revolution, prelude to emergence
 • Majid Ahmadi Kachaei Pages 157-175

  Analyzing the role of independence in the contemporary governments of Iran indicates that the approach of the three governments of Qajar, Pahlavi and Islamic Republic was clearly different from each other. Although preserving territorial dignity has been considered in the statements of governments, many parts of Iran's territory were lost in military and political conflicts in external events. In this research, the preservation of the territorial territory was taken into consideration from the point of view of the independence of the sovereigns, and it was explained how much the aforementioned three governments were able to benefit from the element of independence in the preservation and integrity of the territory, and finally it was explained that the current religious government ( The Islamic Republic of Iran was able to protect the country's independence from many threats by using the element of independence and relying on internal power and trust in the Iranian nation.

  Keywords: Iran, Independence, preservation of territorial territory, theocracy