فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد اکبری نسب*، فائزه عباسی، نادیا طالب پور صفحات 1-15
  سیلاب ها نقش اساسی در جریان رودخانه ها دارند بنابراین بررسی و تحلیل آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه دینامیک سیلاب و آب تخلیه شده آن به دریا (پلوم) در زمینه های شیلات، رسوب گذاری، حمل و نقل و محیط زیست اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش به بررسی گسترش پلوم وارده از رودخانه بابل رود به دریای کاسپین در جریان سیلاب بهار سال 1398 پرداخته شده است. با توجه به اینکه این سیلاب از لحاظ بزرگی شدید ترین سیلاب رخ داده در 50 سال اخیر است، برآورد میزان نفوذ پلوم سیلابی به دریا میتواند حداکثر میزان نفوذ پلوم رودخانه بابلرود به دریا و درنتیجه انتقال رسوبات و آلاینده ها را مشخص سازد. بدین منظور ابتدا تصاویر سنجنده sentinel-2، اخذ گردید سپس پیش پردازش های مورد نیاز شامل تصحیح هندسی و رادیومتریکی انجام شد. با استفاده از ویژگی رفتار طیفی آب های گل آلود و شفاف و همچنین شاخص بهینه (OIF)، بهترین ترکیب رنگی با بیشترین حجم اطلاعات، با فاکتور شاخص بهینه 0.19، ترکیب باندی 3 و 4 و 8 تشخیص داده شد. برای تفکیک بهتر آب های کدر و شفاف، بر روی شاخص های NDVI، NDFI و MNDWI، آستانه هایی اعمال شد. درنهایت با رسم درخت تصمیم گیری و برآیند همه این شاخص ها و اعمال آستانه ها، میزان پلوم حاصل از سیلاب آشکار شد. براساس نتایج بدست آمده، مساحتی در حدود 9 کیلومتر مربع از زبانه پلوم وارد شده در اثر سیلاب به دریای کاسپین قابل شناسایی است. از طرفی نتایج نشان می دهد این زبانه نیز به سمت شرق گسترش یافته است.
  کلیدواژگان: پلوم، ماهواره sentinel-2، شاخص بهینه (OIF)، درخت تصمیم گیری، رودخانه بابل رود شمال ایران
 • علی عبدالملکی، امجد ملکی*، علی خزایی صفحات 16-33
  در این بررسی به پایش تغییرات کیفی منابع آب سطحی شهرستان های سرپل ذهاب-ازگله، در اثر رخداد زلزله 21 ابان 1396پرداخته شده است. در تحقیق حاضر جهت نیل به هدف فوق با استفاده از داده های متنوع ماهواره های سنیتنل 1S_1A-IW-SLC)، با بیس لاین مکانی 100 متر)، داده های اپتیکی لندست8 (OLI)، و تصاویر ماهواره ای مودیس، محصولات تصحیح شدهMOD09))، داده ها به گونه ای تصحیح گردیدند که بتوانند در کنار همدیگر در قالب یک دیتاست برای پردازش ها مورداستفاده قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش ترکیب تصاویر ماهواره ای(راداری و اپتیک)، الگوریتم استرفام، امضای طیفی داده های سنتینل 1 و بهره گیری از شاخص های سنجش از دوری (MNDWI, NDVI)، منابع آبی شناسایی و سپس تغییرات کیفی منابع آب سطحی متاثر از زلزله در محیط نرم افزار ARC GIS و SNAP SANTINEL به دست آمده است. بررسی نتایج تغییرات کیفی منابع آب های سطحی نشان می دهد رخداد زلزله با ایجاد لرزه ها و پس لرزه ها باعث تکان خوردن و جابجایی لایه های سطحی و زیرسطحی زمین شده و با توجه به موقعیت کارستیکی، زمین شناختی و گسلی منطقه باعث افزایش غلظت محلول آنیون ها و کاتیون های منابع آب شده و تا چندین روز بعد از رخداد زلزله امکان استفاده از منابع آب وجود نداشته است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به نقش عوامل زمین شناختی اشاره داشت که در منطقه مورد مطالعه نقش گسل ها بسیار بارز است به گونه ای که بیشترین تغییرات منابع اب در مسیر اصلی گسل های قرار داشته و از خطوط گسلی پیروی می کند. همچنین از لحاظ زمین شناسی بیشترین تغییرات منابع آب اتفاق افتاده در سطح منطقه بروی سازند آهک آسماری بوده است.
  کلیدواژگان: زمین لرزه، الگوریتم استرفام، تغییرات کیفی منابع آب، SNAP SANTINL، سرپل ذهاب
 • نجمه حاج سید علی خانی*، حمزه سعیدیان، علیجان آبکار صفحات 34-46
  سدهای زیرزمینی می توانند جایگزین بسیار مناسبی برای سدهای اصلاحی باشند به طوری که در دهه های اخیر به علت ویژگی های ممتازی که دارند بسیار مورد توجه محققان مختلف در سراسر دنیا قرار گرفتند. برداشت های ژیوالکتریک در محل محور و مخزن پیشنهادی سد زیرزمینی دهبکری به روش سونداژزنی و با استفاده از آرایه شلومبرژه انجام شد. این برداشت ها در طول 6 پروفیل (P1 تا P6) صورت گرفت و تعداد 32 سونداژ الکتریک در محدوده مورد نظر انجام شد. نتایج مطالعات ژیو الکتریک حاکی از آن است که یک مدل دو لایه در طول مقاطع ژیوالکتریک وجود دارد که لایه بالایی همان لایه آبرفتی و لایه زیرین سنگ کف می-باشد. لایه آبرفتی، خود به دو بخش خشک در بالا و آبدار در پایین تقسیم می شود. عمق رسیدن به سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف محدوده مورد مطالعه متفاوت است، اما به طور متوسط می توان آن را 5 متر در نظر گرفت. ضخامت آبرفت نیز در طول پروفیل ها متغیر است، اما بیشترین ضخامت آن عموما در بخش های میانی مقاطع ژیوالکتریک و بیشتر نزدیک به تکیه گاه راست وجود دارد. بالاترین ضخامت آبرفت در محل سونداژ S26 و معادل 13 متر برآورد شده است. با توجه به مقیاس مقاومت مخصوص الکتریکی لایه ها و با عنایت به رخنمون های سنگی دو طرف رودخانه، به نظر می رسد که سنگ کف در بیشتر نقاط دارای لیتولوژی متناوب از جنس شیل، مارن و ماسه سنگ و در برخی نقاط از جنس مارن می باشد.
  کلیدواژگان: دهبکری، ژئوالکتریک، سد زیر زمینی، سونداژ
 • غلامرضا مقامی مقیم*، یاسمن هراسانی، شهربانو بیائیان صفحات 47-65
  امروزه فرسایش خاک از معضلات مهم در حوضه های آبریز، دریاچه های پشت سد، فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می شود که هم ساله باعث تخریب اراضی، کاهش حاصلخیزی خاک و پر شدن مخازن سدها می گردد. به دلیل شرایط اقلیمی فرایندهای فرسایشی در کشور ایران توجه بیشتری را می طلبد زیرا در این کشور، تشکیل خاک در زمان طولانی و تخریب آن در کوتاه مدت انجام می شود. بهترین مکان برای کنترل فرسایش خاک، حوضه های آبریز می باشد. توجه به حوضه های آبریز در فرایند فرسایش به خصوص حوضه هایی که رودهای آنها به دریاچه های پشت سدها می ریزند و یا نقش مهمی در تهیه آب آشامیدنی یک شهر دارند ضروری تر است. در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرو فیزیکی ، پتانسیل رسوب دهی حوضه دامغان رود دردامنه های جنوبی البرز در استان سمنان و شهرستان دامغان محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد هر چند کل این حوضه از نظر فرسایش و رسوب دهی در ردیف حوضه های با فرسایش زیاد قرار می گیرد اما این شرایط در تمامی زیر حوضه های آن یکسان نیست. از این نظر زیر حوضه نمکه بیشترین و زیر حوضه دیباج کمترین درصد پتانسیل رسوبدهی را در این حوضه دارند. زیر حوضه کلاته رودبار نیز در شرایط متوسطی قرار دارد. بنابراین زیرحوضه نمکه نسبت دو زیر حوضه دیگر نسبت به فرایند های فرسایش آسیب پذیرتر بوده و باید با اجرای طرح های حفاظت از خاک و مدیریت مناسب فرایند فرسایش در این حوضه به درستی مدیریت گردد.
  کلیدواژگان: فرسایش، مدل هیدروفیزیکی، پتانسیل رسوب دهی، حوضه آبخیز، دامغان رود
 • عیسی جوکار سرهنگی*، قاسم لرستانی، وحید فلاح صفحات 66-81
  منطقه مورد مطالعه در مسیر جاده هراز از پلدختر تا وانا، با آب و هوای سرد کوهستانی البرز مرکزی برای وقوع بهمن مستعد است. هدف از این پژوهش تعیین مهم ترین عوامل موثر در وقوع بهمن و پهنه بندی خطر آن با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و LNRF است. برای این منظور از معیارهای پوشش برف، ارتفاع، شیب، جهت دامنه، انحنای دامنه، کاربری اراضی و فاصله از جاده استفاده شده است. نتایج تعیین مهم ترین عوامل موثر در وقوع بهمن منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل آنتروپی شانون نشان داد که به ترتیب جهت دامنه، کاربری اراضی، فاصله از جاده و پوشش برف با وزن های 541/0، 143/0، 129/0 و 083/0 اهمیت بیشتری دارند. نقشه های پهنه بندی خطر بهمن نشان می دهند که بیشترین خطر بهمن در قسمت های جنوبی و جنوب غربی منطقه قرار دارد که به دلیل قرار گرفتن این مناطق در ارتفاعات 2700-2100 متر و شیب 60-30 درجه با جهت دامنه های شمال شرقی و شمالی می باشد. ارزیابی نقشه های پهنه بندی خطر بهمن با استفاده از شاخص احتمال تجربی (P) حاکی از مناسب بودن مدل های آنتروپی شانون و LNRF در منطقه است، اما کاربرد آنتروپی شانون منجر به افزایش دقت نقشه تا 97 درصد شده است.
  کلیدواژگان: بهمن، آنتروپی شانون، LNRF، جاده هراز، شمال ایران
 • مریم بیاتی خطیبی*، نگار ضابط صفحات 82-101
  شوری آب و به دنبال آن شوری خاک در محدوده شرق دریاچه ارومیه و اراضی غرب تبریز از جمله تهدیدات خاک و زمین های زارعی و در عین حال برای محدوده های صنعتی تبدیل شده است . هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل شوری آب و خاک منطقه جهت پایش وضعیت زمین های کشاورزی در 20سال اخیر است که با توجه به گستردگی خاک های شور و افزایش شوری آب از گذشته تا به حال، وضعیت پوشش گیاهی و منابع آبی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است .. ناحیه مادون قرمز حرارتی، اغلب برای تعیین رطوبت و شوری به کار می رود. به همین دلیل از شاخص هایی که از این باندها استفاده شده است . از جمله شاخص های که در این تحقیق پیاده سازی شده است شاخص های : NDSI ، SI-1 ، SI-2 ، SI-3 ، SI-4 ، SI-4 ، SI-5 ، SI-6 و IPVI. .نتایج بررسی تغییرات شوری در طی زمان در محدوده مورد بررسی نشان می دهد که در بازه زمانی مورد مطالعه ،میزان شوری خاک در مناطق شمال غربی و جنوب شرقی پالایشگاه تبریز روند افزایشی داشته و مساحت خاک شور در این مناطق نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. نقطه مرکزی نقشه، موقعیت دقیق پالایشگاه تبریز می باشد و در نواحی شرق پالایشگاه که شامل زمین های زراعی می باشد، شوری خاک افزایش پیدا کرده است. یکی از عوامل افزایش شوری در این بازه زمانی، آبیاری نامناسب مزارع و به عبارت کلی تر عوامل انسانی می باشد.
  کلیدواژگان: سنجش از دور شوری خاک، شوری آب، شاخص های طیفی، شرق دریاچه ارومیه، محدوده پالایشگاه تبریز
 • محمد حسین متدین، مهرداد اسفندیاری، ابوالفضل معینی، علی محمدی ترکاشوند* صفحات 102-119
  در سال های اخیر، پدیده بازگشت ناپذیر فرونشست زمین، باعث بروز مخاطره جدی محیطی در دشت های مختلف ایران از جمله دشت گرگان شده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل موثر در بروز فرونشست در دشت گرگان بود. روش تحقیق شامل دو بخش شناسایی مناطق فرونشست و بررسی عوامل و پارامترهای موثر و ارزیابی میزان تاثیر هرکدام بود. در بخش شناسایی، از تکنیک تداخل سنجی راداری استفاده شد که مبنای آن مقایسه فاز گرفته شده از دو مجموعه داده رادار از یک منطقه در دو زمان مختلف و با ایجاد اینترفروگرام است که قادر به اندازه گیری تغییرات سطح زمین در دوره زمانی است و در بخش بررسی عوامل موثر، نحوه تعیین و تحلیل پارامترهای موثر همچون میزان افت سطح آب، جنس و ضخامت لایه های خاک به خصوص لایه های ریزدانه خاک موردبررسی قرارگرفت. نتایج تحلیل داده های ماهواره ای بیانگر آن است که منطقه به طور پیوسته در حال نشست است. نقشه سرعت میانگین تغییر شکل در راستای خط دید ماهواره که از تحلیل سری زمانی به دست آمد، آهنگ فرونشست را 14 میلی متر در ماه (169میلیمتر در سال) نشان داد. محدوده فرونشست شناسایی شده تقریبا روند شرقی- غربی دارد که با روند ساختارهایی نظیر خزر همخوانی دارد. نمودارهای تراز سطح آب و میزان بارندگی این محدوده در سال های 1385 تا 1389 علیرغم نوسانات فصلی، روند نزولی نشان می دهند و تحلیل پارامترهای موثر، نشان می دهد که نشست، به دلیل افت یکسان آب و یا ضخامت یکسان لایه ریزدانه در اعماق مختلف، متفاوت می باشد.
  کلیدواژگان: علل فرونشست، تداخل سنجی راداری، آب های زیرزمینی، دشت گرگان
 • سیامک دخانی*، راضیه ایزانلو، ابراهیم امیدوار صفحات 120-135
  احداث سدها می تواند باعث ایجاد تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه شود. به منظور تنظیم جریان های زیست محیطی مدیریت شده درک تاثیرات بالقوه ساختارهای آبی بر رژیم های هیدرولوژیکی رودخانه ضروری است. در پژوهش حاضر، برای بررسی تغییرات متوسط ماهانه دبی و منحنی تداوم جریان با استفاده از نرم افزار IHA نسخه 7.1.، از آمار ایستگاه هیدرومتری تنگ اسفرجان در خروجی حوضه هونجان (استان اصفهان) استفاده شد. مقدار جریان ماهانه در دوره بعد از احداث بندهای اصلاحی نسبت به دوره قبل از احداث بندها کاهش داشته است. همچنین منحنی تداوم جریان در تمام فصل ها قبل از احداث بندهای اصلاحی بالاتر از حالت بعد از احداث است. تفسیر منحنی های تداوم جریان بیانگر اثر کاهشی بندهای اصلاحی در همه ی انواع جریان است. شاخص های هیدرولوژیکی جریان (شاخص دبی نرمال در حالت پرآبی، شاخص دبی نرمال در حالت کم آبی، شاخص دبی عادی یا نرمال)، در دوره بعد از احداث نسبت به دوره قبل از احداث کاهش داشته است. در تمام ماه های سال به غیر از ماه های فوریه، مارس و آوریل نرخ کاهش شاخص دبی نرمال در حالت کم آبی (Q75) بیشتر از شاخص دبی نرمال در حالت پر آبی (Q25) بود. شاخص دبی نرمال در حالت پرآبی بعد از احداث بندهای اصلاحی در فصل بهار بیش تر از سایر فصل ها کاهش داشته است. شاخص دبی نرمال در حالت کم آبی در فصل زمستان و پاییز (91 درصد) و تابستان (90 درصد) کاهش بیش تری نسبت به بهار داشته است.
  کلیدواژگان: IHA، سازه های آبخیزداری، مدیریت منابع آب، فعالیت های انسانی، احداث سد
|
 • Mohammad AKBARINASAB *, Faezeh Abbasi, Nadia Talebpour Pages 1-15
  Floods play an important role in the flow of rivers, so their investigation and analysis are importance. Studying the dynamics of floods and the water discharged into the sea (plume) is very important in the fields of fisheries, sedimentation, transportation and environment. Babolrud-River originates from the south of Babol city and flows into the Caspian-Sea after traveling about 67 kilometers. In this research, the expansion of the plume entering from the Babolrud-River to the Caspian Sea during the spring flood of 2018 has been investigated. For this purpose, firstly the images of Sentinel-2 satellite were taken, then the required pre-processing including geometric and radiometric correction was applied. According to the spectral behavior of muddy and clear waters, in the spectral range of wavelengths of 0.4 to 0.78 micrometers, this phenomenon can be distinguished. As a result, by using this feature and the optimal index factor (OIF), the best color combination with the largest information was detected. The combination bands of 3, 4 and 8, with the OIF of 0.19, was defined as the best band combination. In the next step, NDVI, NDFI, and MNDWI were applied, and thresholds were applied to the defined indices for better separation of muddy and clear waters. These thresholds were identified by drawing spectral profiles at the plume of river and checking their histograms. Finally, by building the decision tree with all these indicators and applying the thresholds, the amount of muddy water from the flood entering the Caspian Sea from the Babolrud-River was revealed.
  Keywords: Plume, Sentinel-2 satellite, Optimum index factor, Decision Tree, Babolroud River North of Iran
 • Ali Abdolmaleki, Amjad Maleki *, Ali Khazai Pages 16-33
  In addition to damaging structural effects, earthquakes also have adverse environmental effects, including polluting water resources. In this article, the quality changes of surface water resources due to earthquakes are monitored. In the present research, in order to achieve the above goal, by using various data from Sunnynell 1 satellites, optical data from Landsat 8, and Madis satellite images, the data has been unified in such a way that they can be used together in the form of a dataset for processing. be placed In this research, by using the combination of satellite images (radar and optics), the Starfam algorithm, the spectral signature of Sentinel 1 data and the use of remote sensing indicators (MNDWI, NDVI and RGB color combination), water resources The studied area was identified and then the quality changes of surface water resources affected by the earthquake were obtained in the environment of ARC GIS and SNAP SANTINEL software. The results show that the earthquake caused shaking and displacement of the surface and subsurface layers of the earth and due to the karstic location of the studied area, it caused an increase in the concentration of dissolved anions and cations in water. In the studied area, the role of faults is very obvious. According to the geological structure of Zagros, Sarpol-Zahab city has numerous faults and the most changes of water resources are located in the main path of the faults and follow the fault lines of the region. Also, in terms of geology,
  Keywords: Earthquake, STRFAM algorithm, qualitative changes of water resources, SNAP SANTINEL, Sarpol Zahab
 • Najmeh Haj Seyed Ali Khani *, Hamzeh Saeediyan, Alijan Abkar Pages 34-46
  Underground dams can be a very suitable alternative to check dams so that in recent decades due to their privileged characteristics, they have attracted the attention of various researchers around the world. Geoelectric samples were carried out at the axle and reservoir of Dehbakri underground dam by sondage putting method and with using Schlumberge array. These samples were performed during 6 profiles (P1 to P6) and 32 electric sondage. The results of geoelectric studies indicate that there is a two-layer model along the geoelectric sections that the upper layer has alluvial and the underlying layer has bedrock. Alluvial layer is divided into dry parts at the top and wet parts at the bottom. The depth of reaching groundwater level varies in different parts of the study area, but on average it can be considered 5 meters. Alluvial thickness also varies during profiles, but the highest thickness is generally in the middle parts of the geoelectric sections and more close to the right support. The highest alluvial thickness was estimated at the S26 catheter site and 13 meters. Considering the specific electrical resistance scale of the layers and considering the rock outcrops on both sides of the river, it seems that the bedrock in most places has alternating lithology made of shale, marl and sandstone and in some parts of the marl material.
  Keywords: Dehbakri, Geoelectric, Underground dam, Sondage
 • Gholam Reza Maghami Moghim *, Yasaman Harasany, Sharbano Bynaeyan Pages 47-65
  Today, soil erosion is one of the important problems in catchments, lakes behind the dam, various agricultural areas and natural resources, which also causes land degradation, reduced soil fertility and filling the reservoir of dams. Due to climatic conditions, the erosion process in Iran requires more attention because in this country, soil formation occurs in the long run and its destruction in the short term. The best place to control soil erosion is catchments. It is necessary to pay attention to catchments in the erosion process, especially catchments whose rivers flow into lakes behind dams or play an important role in providing drinking water to a city or region. In this study, using the hydrophysical model (CSY), the sedimentation potential of Damghan River watershed in the southern slopes of Alborz was calculated. The results of this study showed that the Namakeh sub-basin has the highest and the Dibaj sub-basin has the lowest sedimentation potential. The Kalateh Rudbar basin is also in moderate conditions. Therefore, the Namakeh basin is more vulnerable to erosion and should be properly managed by implementing soil protection plans and proper management of the erosion process in this basin.
  Keywords: Erosion, Hydrophysical model, Sedimentation potential, Watershed, Damghan River
 • Eisa Jokar Sarhangi *, Ghasem Lorestani, Vahid Falah Pages 66-81
  The studied area on the Haraz Road from Poldakhter to Vana is prone to avalanches due to its cold mountain climate. The purpose of this research is to determine the most important factors affecting the occurrence of avalanches and its risk zoning using LNRF and Shannon Entropy models. For this purpose, the criteria of snow cover, elevation, slope, aspect, slope curvature, landuse and distance from the road have been used. The results of determining the most important factors affecting the occurrence of avalanches in the studied area using Shannon's Entropy model showed that the aspect, landuse, distance from the road and snow cover with weights of 0.541, 0.143, 0.129 and 0.083 respectively are more important. Avalanche risk zoning maps show that the highest avalanche risk is due to the location of these areas at an altitude of 2100-2700 meters and a slope of 30-60 degrees with the direction of the northeastern and northern slopes. Evaluation of avalanche risk zoning maps using the empirical probability index (P) indicates the appropriateness of Shannon entropy and LNRF models in the region, but the application of Shannon entropy has led to an increase in map accuracy up to 97%.
  Keywords: Avalanche, Shannon Entropy, LNRF, Haraz Road, Northern Iran
 • Maryam Bayatikhatibi *, Negar Zabet Pages 82-101
  In Iran, due to the fact that a large part of the country is located in arid and semi-arid areas, the problem of salinity has become a big problem in agriculture. In Iran, about 14.7% of the total area of the country is made up of saline lands, and nearly 50% of the agricultural lands are faced with the problem of salinity or alkalinity and waterlogging to varying degrees (Hussaini, 2015). In the Azerbaijan region due to Lake Urmia, and illegal cultivation and extraction of underground water, soil salinity has become a big problem in a large part of the region and it seems that its dimensions will increase in the future. In this article, the most research focus is on the problem of salinity. The soil is within a radius of a few kilometers from Lake Urmia and near Tabriz. Preliminary observations and studies show that the problem of water salinity and then soil salinity has increased in the study area to such an extent that it has caused farmers to complain and abandon agriculture. and in terms of the dangerous dimensions of the problem, it has drawn the attention of researchers to the problem of soil salinity. The main reason for focusing on this area is excessive soil salinity within a 50-kilometer radius of Urmia Lake.
  Keywords: Remote sensing of soil salinity, water salinity, spectral indices, East of Lake Urmia, Tabriz refinery area
 • Mohammad Hossain Motedayen, Mehrdad Esfandiari, Abolfazl Moeini, Ali Mohammadi Torkashvand * Pages 102-119
  In recent years, the irreversible phenomenon of land subsidence has led to environmental hazards in various plains of Iran including Gorgan. In general, the most important activities causing this phenomenon are inappropriate groundwater withdrawal and geological factors. The research method consists of two sections: identifying subsidence areas and examining the effective factors and parameters and evaluating the impact of each. In identification section, radar interferometry technique was used to compare the phase taken from two radar sets from the same region at two different times and measurement of land surface changes over time can be achieved through interferogram, and in the effective factors analyzing section, the determination and analysis of effective parameters such as water level drop, texture and thickness of soil layers, especially fine-grained layers were investigated. The results of the satellite data analysis indicate that the region is steadily subsiding. The mean velocity map along the satellite line of sight obtained from time series analysis showed a subsidence rate of 14 mm / month (169 mm / year). The identified subsidence range is approximately eastern-western which is consistent with trends in structures such as the Caspian. Figures of water level and precipitation in this area during 2007 to 2009 show a decreasing trend despite of seasonal fluctuations, and analysis of effective parameters shows that the subsidence is due to the same drop in water level or the difference of same thickness of the fine-grained layer at different depths
  Keywords: Subsidence Causes, Radar Interferometry, Groundwater, Gorgan plain
 • Razieh Izanloo, Ebrahim Omidvar Pages 120-135
  The damming can cause changes in the hydrological regime of the river. There is a crucial need to understand the potential impacts of water structures on river hydrologic regimes in order to set managed environmental flows. In this study, the statistics of Tang Esferjan hydrometric station at the outlet of Hoonejan watershed (Isfahan province) were used to investigate the monthly average discharge and flow duration curve alteration using IHA software (version 7.1). The amount of monthly flow has decreased in the post impact compared to the pre impact period. The flow duration curve is higher in all seasons before the construction of check-dams than after construction. The interpretation of flow duration curves shows the reducing effect of correction clauses in all types of flow. The hydrological indicators of the stream (normal discharge index in the high flow condition, normal discharge index in the low flow condition and normal discharge index) have decreased in the post-impact period compared to the pre-impact period. In all months of the year, except for February, March and April, the rate of decrease of the normal discharge index in the low flow condition (Q75) was higher than the normal discharge index in the high flow condition (Q25). The normal discharge index in the high flow condition has decreased more in the spring season than in other seasons after damming. The normal discharge index in the low flow condition in winter, autumn (91%) and summer (90%) has decreased more than in spring.
  Keywords: IHA, watershed structure, Water resources management, human activities, damming