فهرست مطالب

نشریه مطالعات حقوق انرژی
سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود باقری*، میلاد حسینی بلوچی صفحات 257-274
  ریسک ها و خطرات گسترده ای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصه دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولت ها می انجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبران ناپذیر هم چون آلودگی های زیست محیطی بینجامد که صرفا نتوان آن ها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گسترده ای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمه های دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بین المللی است. با مداقه در کنوانسیون های بین المللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش ریسک فعالان عرصه دریا، انواع بیمه های شناورهای دریایی اعم از بیمه های حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشین آلات، محموله و... مورد پیش بینی قرار گرفته و اصل بیمه اجباری در دریا عمدتا به منظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها به نوعی تضمین گردد. ازاین رو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوشش های بیمه ای، به نوعی این موضوع تبدیل به قاعده الزام آور قانونی در عرصه بین المللی شده است. اما اخذ بیمه شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفا برخی از معاهدات چندجانبه بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مبنای عمل است.
  کلیدواژگان: الزام قانونی، بیمه، ریسک، شناورهای دریایی، معاهدات بین المللی
 • محمدمهدی حاجیان*، محمدامین ایمانی صفحات 275-294

  بازارهای مالی و یکی از زیرشاخه های مهم آن - معاملات مشتقه انرژی و نفت- به دلایل و درجات و شکل های مختلف موضوع قانون گذاری قوه مقننه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت بالقوه مشتقات در عرصه اقتصاد انرژی کشور، درک قوانین ناظر بر آن دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، درک تحولات و چالش های قوانین ناظر بر این بازارها و ابزارها در ایران و پیشنهاد تمهیداتی برای بهبود آن هاست. به این منظور، قوانین مرتبط مصوب در قوه مقننه از ابتدا تاکنون از نظر دلایل وضع، مفاد و رویکرد به معاملات مشتقه انرژی و نفت بررسی شده اند. در این بررسی، سیطره بنگاه داری دولتی، برخورد با کشورهای مسلط در نظام مالی جهانی، تعارض منافع و تسخیرشدگی نظارتی و کارکردهای متعارض قانون گذاری به عنوان چالش های مهم قانون گذاری مشتقات انرژی و نفت شناسایی شده اند و برای غلبه بر این چالش ها و تحقق قانون گذاری بهینه، ترجیح خصوصی سازی بر ترویج مشتقات، تشریک مساعی برای مقررات گذاری بین المللی و منطقه ای، مدیریت تعارض منافع و موازنه میان کارکردهای متعارض قوانین پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: ابزارهای مشتقه، انرژی، قانون گذاری، قوانین مصوب، مقررات گذاری، نفت خام
 • محمدرضا داراب پور*، مهدی صبوری پور صفحات 295-314

  نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسیولیت ها، عموما در قلمرو مسیولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسایل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.

  کلیدواژگان: اکوساید، توسعه پایدار، حقوق ‏انرژی، صنعت ساخت
 • ارسلان درجی، ولی رستمی*، محمدمهدی غمامی صفحات 315-332
  دولت به منظور حفاظت از آبخوان های فرامرزی و جلوگیری از آلودگی آن ها، وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به موجب قوانین و مقررات بین المللی تبیین شده است. اگرچه در حوزه داخلی، قوانین مرتبط ازجمله قانون توزیع عادلانه آب، وظایف و اختیارات دولت را به خوبی مشخص کرده است. اما با توجه به پراکندگی مقررات بین المللی، وظایف برون مرزی دولت با ابهام روبه رو شده است. اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی در حوزه آبخوان ها و محیط زیست، مهم ترین تکالیف برای صیانت از آبخوان های فرامرزی است؛ زیرا غالبا مقررات بین المللی بر پایه اصولی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تدوین شده اند. این نوشتار با معرفی و بررسی اصول مندرج در قوانین و مقررات بین الملل، وظایف و تعهدات دولت را در حفاظت از آبخوان های فرامرزی مورد شناسایی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، آبخوان فرامرزی، اصول حقوقی بین المللی، تعهدات، دولت
 • محمد ساردوئی نسب*، عمران عبدی صفحات 333-353
  «حقوق فراملی» نسبت به سایر مفاهیم حقوقی، پیشینه چندان بلندی ندارد. بسیاری از موضوعات جدید زیرمجموعه یکی از نظام های حقوقی شناخته شده ملی یا بین المللی قرار می گیرند، اما بر اساس دیدگاه پایه در این مقاله، «حقوق فراملی» موضوع نظام حقوقی متمایزی است که متعلق به هیچ یک از نظام های حقوقی (ملی یا بین المللی) نبوده و خارج از قلمرو حقوق دولتی (ملت- کشور) واقع می شود. آیا حقوق فراملی می تواند به عنوان نظامی مستقل زمینه بروز و ظهور لکس پترولیا ارزیابی شود؟  برخی از حقوق دانان بر این باورند که لکس پترولیا به عنوان مجموعه ای از قواعد مرسوم صنعت نفت، می تواند ازجمله این موضوعات باشد، اما به طور دقیق تعریف نشده و به گونه ای متناقض استفاده می شود و دامنه نامشخصی دارد. پرسش اساسی درباره لکس پترولیا این است که آیا چنین مجموعه ای از گزاره ها، رویه ها و اصول حقوقی، برفرض اثبات، در طول منابع اصلی حقوق در نظام های حقوقی ملی و بین المللی قرار دارد یا در عرض آن ها؟ اگر در طول آن ها مطرح باشد، بدین معناست که به خودی خود وجود مستقلی ندارد و اعتبارش منوط به تایید در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اما اگر ادعا شود که در عرض منابع اصلی حقوق قرار دارد، بدین معناست که می تواند منبعی مستقل برای حقوق شمرده شود. در این نوشتار، به رغم چالش های نظری احتمالی، کوشیده ایم دراین باره گام مهمی برداشته شود.
  کلیدواژگان: حقوق نفت، حقوق فراملی، ‏حقوق بین الملل نفت، حقوق ‏فراملی نفت، روش تحقیق در ‏حقوق نفت، Lex Petrolea
 • عبدالحسین شیروی*، محسن قربانی توسنلو صفحات 355-377
  عملیات اکتشاف و توسعه نفت، به ویژه بهره برداری از چاه های حفر شده، به وسیله زنجیره ای پیچیده و چندلایه از مراحل و انواع خدمات فنی اداره می شود. از مهم ترین بخش های این عملیات، خدمات حفاری چاه های نفت و گاز است. نزدیک به بیست عملیات مختلف لازم است تا چاه های نفت و گاز را در مدت بهره برداری، اداره، تعمیر، نگهداری، بازحفاری و کنترل کند. بررسی ها نشان می دهد که معیارها و قواعد فنی و اجرایی یکسانی بر مجموعه این فعالیت ها حاکم است. پرسش این است که آیا قراردادهای این بخش از صنعت نفت نیز از قواعدی پیروی می کند که الزاما ویژه یک نظام حقوقی داخلی خاص نباشد؟ و اگر چنین است، مهم ترین این قواعد کدام اند؟ هدف این نوشتار، معرفی کلی جایگاه این خدمات و شناسایی معیارها و قواعدی است که در بخش عملیات حفاری، جزیی از چهارچوب مناسبات حرفه ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنویسی، نقش این قاعده ها و معیارها در مرحله حل اختلاف - اعم از دادگاه، داوری و یا شیوه های جایگزین- نیز به همان اندازه و گاهی بیشتر مهم است.
  کلیدواژگان: استانداردها، عرف صنعت، قراردادهای خدمات حفاری، قواعد فراملی، گاز، نفت
 • بهراد صغیری، بهرام پشمی، حجت سلیمی ترکمانی* صفحات 379-400
  تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی های فسیلی شکل گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان های بین المللی مانند اوپک و سازمان بین المللی انرژی، به دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی که به موجب آن کلیه دولت ها، هدف خود را کاهش تاثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های فسیلی معرفی کرده اند. هرچند تلاش های متعددی درباره توسعه هنجاری در زمینه انرژی های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعه سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش روی توسعه سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینه انرژی های فسیلی کدام اند؟ و مسیر تاسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت های ذی نفع در تجارت انرژی های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط زیست محور می تواند برای ایجاد سازوکار جهانی کارآمدتر در حوزه انرژی های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب وهوایی، اصل مسیولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انرژی های فسیلی، سازمان های بین المللی، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی، محیط زیست
 • حسنا غلامی قادی، سید نصرالله ابراهیمی* صفحات 401-420

  استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر نظام مالی قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی موثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است.

  کلیدواژگان: آی.پی.سی، الگوی قراردادی نوین، نظام مالی، سرمایه گذاری خارجی، قراردادهای بالادستی، قراردادهای بیع متقابل
 • هدایت فرخانی، حسین صادقی*، مهدی ناصر صفحات 421-436

  قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسایل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.

  کلیدواژگان: بیع متقابل، صنعت نفت و گاز، عذر قراردادی، فورس ماژور، قراردادهای بالادستی
 • علی مشهدی*، علی ویس کرمی صفحات 437-455
  آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک  یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.
  کلیدواژگان: بهره برداری معقولانه، قواعد عرفی، قوانین بین المللی، کنوانسیون
 • احمد مومنی راد*، سید رضا جلیلی صفحات 457-478
  در سال 1394 (2015م) بیانیه ای توسط مجمعی از دولت ها با پیشگامی اروپایی ها که غالبا وارد کننده انرژی بودند، صادر شد. کشورهای غنی از انرژی در اثر تکالیف سنگین معاهده 1994 و بروز تحولات نوین جهانی درباره انرژی تمایلی برای الحاق بدان نداشتند. کشورهای واردکننده انرژی با پیشگامی دولت های اروپایی درپی ایجاد وفاق میان دو گروه از کشورها، یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان انرژی برآمدند. راهکار صدور بیانیه 2015 با هدف ایجاد همگرایی درباره منشور انرژی 1994 بود بدون این که تالیفی بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسی تاثیر منشور بر ترغیب دولت های گروه اول برای همکاری درباره معاهده 1994، موضوع این پژوهش است. منشور بین المللی انرژی بدون این که بخواهد کشورهای هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتی در قبال جامعه جهانی انرژی کند، توانست برخی از کشورهای صاحب انرژی را حول محور نظام حقوقی جهانی انرژی برای همکاری، گردهم آورد. برآیند چنین روندی، نتیجه بخشی فزاینده و کمی در تاثیرگذاری منشور 2015 بر افزایش همگرایی برای اعتلای معاهده 1994 بوده است.
  کلیدواژگان: اقدامات اجرایی، توسعه کیفی، کشورهای انرژی فرست، کشورهای دریافت کننده انرژی، منشور انرژی 1991 اروپا، منشور انرژی 1994، همگرایی
 • جعفر نوری یوشانلویی*، زهره تیموری صفحات 479-498
  امروزه فناوری زنجیره بلوکی در تمام مراحل تجارت بین الملل از قراردادها تا اسناد حمل و مالکیت، قابل استفاده است. در این میان، با توجه به نقش مهم بارنامه ها در حمل ونقل، بهره گیری از اسناد مبتنی بر این فناوری مزایا، فرصت ها و حتی چشم انداز جدیدی درباره تسهیل تجارت نفت ایجاد خواهد کرد. بااین حال به نظر می رسد تجارت نفت در مقیاس جهانی هنوز به طور کامل، استفاده از فناوری زنجیره بلوکی را نپذیرفته و تا کنون نیز چهارچوب های قانونی خاصی برای صدور بارنامه مبتنی بر فناوری شکل نگرفته است. افزون بر این، استفاده از فناوری در تجارت نفت با مشکلات، معایب و چالش هایی همراه است. این موضوع با توجه به وضعیت تحریمی ایران در سال های اخیر، به ویژه در حوزه صنعت و تجارت نفت، پیچیده تر خواهد شد. بنابراین در این پژوهش ضمن تلاش برای شناسایی حقوقی بارنامه های مبتنی بر زنجیره بلوکی براساس مقررات داخلی و بین المللی کنونی، به آثار و چالش های به کارگیری آن در تجارت نفت، ازجمله تجارت نفت ایران، خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: ‏ بارنامه، تحریم، تجارت نفت، فناوری زنجیره بلوکی، مقررات داخلی، مقررات بین المللی
|
 • Mahmoud Bagheri *, Milad Hosseini Balouchi Pages 257-274
  Extensive risks and dangers at sea lead to great losses to many maritime activists, including merchants, vessel owners and governments. The financial ability of any of the activists in this field to compensate the damages is very limited or may even lead to irreparable damages such as environmental pollution that cannot be compensated by money alone and has negative side effects. Therefore, nowadays, the issue of obtaining marine insurance is very important and has legal and international requirements, regardless of the rational benefit and commercial needs. by investigation international conventions, it was determined that due to the importance of the issue and in order to reduce the risk marine activists, various types of marine vessels insurance, including protection and compensation insurance, hull and machinery, cargo, etc. were predicted and the principle of compulsory insurance at sea is mainly designed to ensure the payment of debts and compensation by vessel owners. Therefore, obtaining marine insurance coverage is not only a commercial need for maritime activists, but this issue has become a legally binding rule in the international relation. However, obtaining vessel insurance is not included in domestic law and the basis for action is only some of the multilateral international treaties to which the Iranian government has acceded.
  Keywords: Maritime vessels, Insurance, Legal obligation, risk, international treaties
 • MohammadMahdi Hajian *, Mohammadamin Imani Pages 275-294

  Financial markets and one of its most important sub-sectors - energy and oil derivative transactions - have been the subject of legislation in the Iranian legislature for various reasons, to different degrees and in different ways. Given the potential importance of derivatives in the nation's energy economy, having an understanding of related laws is important. The purpose of this article is to understand the developments and challenges of the laws governing these markets and tools in Iran and to suggest measures to improve them. To this end, the relevant laws passed in the legislature from the beginning to the present have been examined in terms of reasons, provisions and approach to energy and oil derivatives transactions. In this study, the dominance of state-owned enterprises, confrontation with the dominant countries in the global financial system, conflict of interest and regulatory capture, and conflicting legislative functions have been identified as important challenges of energy and oil derivatives legislation and to overcome these challenges and achieve optimal legislation, the propositions are: precedence of privatization over promotion of derivatives, joint efforts for international and regional regulation, management of conflict of interest, and balancing the conflicting functions of laws.

  Keywords: Derivatives, Energy, Laws, Legislation, Petroleum, Regulation
 • MohammadReza Darabpour *, Mehdi Sabooripour Pages 295-314

  The role of laws in extracting and consuming all kinds of energy resources in all fields is undeniable. Undoubtedly, the development and the economic, political, social, environmental and technical future of any country and the world, in general, are completely dependent on the presence or absence of energy. The unplanned and maximum consumption of non-renewable resources, in order to extract energy, has made the security of mankind face new crises, which is referred to as "the common concern of humanity", and some people even consider the perpetrators of these behaviors as "enemies of mankind". Therefore, legislators and executive bodies should take advantage of all available potentials, both legal and criminal, to protect energy resources in line with international policies, so that according to the ideals of sustainable development as a common global goal, the current and future generations can have access to sustainable energy sources in a fair manner. Currently, the lack of technical and executive infrastructures and effective and efficient executive guarantees, and the non-commitment of the enforcers and trustees to the established laws, as well as the lack of executive guidelines and the weakness of regulatory bodies, have caused the laws enacted in the field of energy to be ineffective. It goes without saying that the multiplicity of laws does not necessarily guarantee the operationalization of energy programs and the achievement of sustainable development goals, and the legislator must consider the ability to implement the laws before enacting the laws.This article has studied the domestic and international legal literature by using the descriptive-analytical research method and based on the hypothesis that the domestic laws are not compatible with the needs of the country and the modern world views in issues related to energy and the ideals of sustainable development. Due to these weaknesses, energy conservation is faced with many shortcomings in domestic laws and executive policies. To answer this question, what actions should be taken to protect energy and the rights of future generations? Some international documents and conventions in the field of energy, some of which are joined by Iran, have been briefly discussed. The implementation of these commitments and goals at the domestic level, especially in the construction industry, depends on correcting the old and wrong traditional policies, revising the current laws or establishing new laws that are appropriate to the existing conditions. Using lessons learned from other developed countries will definitely be useful and efficient.Iran's general policies related to energy are divided into two main groups: oil and gas general policies and general policies of other energy sources. However, the current domestic policy is mainly focused on the use of fossil resources, and there is little executive support for the use of renewable resources or clean energy. Currently, in the field of domestic energy law, responsibilities are generally defined in the realm of legal and civil responsibilities, and there is no specific criminalization for energy protection at the national level. The few currently defined crimes in the field of energy are also related to issues related to vandalism or creating restrictions on access to energy and destroying the environment and important issues such as unprincipled exploitation, waste of energy and protection of energy resources do not have a place in criminal policies. However, the international community is trying to introduce behaviors that are based on excessive consumption of fossil resources, assaulting the environment and the rights of future generations as the fifth crime of transnational crimes, as an example of the crime of "ecocide". Also, by examining the efforts of the world community to achieve the goals of sustainable development, it is concluded that the world community is moving in the direction that we will probably see the recognition of the crime of ecocide in the near future to protect the environment and future generations at the international level. Therefore, it is necessary to foresee reasonable and implementable measures in accordance with the existing capacities by the domestic legislator to reduce the use of fossil resources that are harmful to the environment and human health. In this regard, the use of nuclear energy is an outdated global policy, and one should think about using solar, wind, sea and geothermal energy and other potentials in the country.

  Keywords: Construction Industry, ‎Ecocide, Energy Rights, ‎Sustainable ‎Development
 • Arsalan Dorji, Vali Rostami *, M.Mahdi Ghamamy Pages 315-332
  The Government of the Islamic Republic of Iran has responsibilities in order to protect groundwater and prevent its pollution. These duties are explained by domestic and international laws and regulations. In the domestic sphere, relevant laws, including the law on equitable distribution of water, define the duties and powers of the government. However, due to the dispersion of international regulations, the government's overseas duties are not well explained. International treaties and rules in the field of groundwater and the environment set out principles for governments that must be complied with, and what is at stake is: what is the international obligations of the government in the protection of groundwater? This article examines the binding principles contained in international laws and regulations, examines the duties and obligations of governments, including the Government of the Islamic Republic of Iran in the protection of groundwater.
  Keywords: Groundwater, Cross-border waters, Principles of International Law, government, Obligations
 • Mohammad Sardoueinasab *, Emran Abdi Pages 333-353
  The term transnational law was first introduced by Philip. C. Jessup became famous in his book published in 1956 under the title "Transnational Law". In the explanation of this term, it can be said that when actions or events go beyond the national society, they create transnational phenomena and relationships that give the identity of the society and the transnational society. Therefore, transnational phenomena and relations are entities, events or situations that include more than one legal-political system (nation-country). In fact, it is accepted that the emergence of transnational rights is influenced by political, economic, cultural and social forces in one word (sociology of law). Many new subjects fall under the category of one of the recognized national or international legal systems, but according to the basic view in this article, "transnational law" is the subject of a distinct legal system that does not belong to any legal system (national or international) and is outside of The territory of state law (nation-state) is located. In this regard, lex petrolea, as a set of conventional rules of the oil industry, can be one of these subjects, but it is not defined precisely and is used in a contradictory manner and has an unclear scope. This term was officially introduced in international law through the famous dispute of AMIN Oil and Kuwait oil exploration. A review of the existing literature about the theory of lex petrolia shows that there is no theoretical consensus regarding the concepts and foundations of this theory. Regarding the nature and scope of the expansion of the legal principles claimed by the aforementioned theory, there are different views, from a limited set in the field of oil arbitrations to a comprehensive world order.Purpose - The purpose of the discussions raised in this article is whether transnational law can be evaluated as an independent system in the context of the emergence of lex petrolia. Is such a set of propositions and procedures and legal principles, assuming proof, located along the main sources of law in the national and international legal systems or across them; if it is raised along them, it means that it does not have an independent existence by itself and its validity It is subject to approval in domestic and international legal systems. But if it is claimed to be within the main sources of law, the implication is that it can be considered as an independent source of law.Research method- The method of this research is descriptive-analytical and with a new approach with a view to the Sociology of law and library sources and published scientific articles have been used.Conclusion- The review of the existing literature about the lex petrolia theory shows that there is no theoretical consensus regarding the concepts and foundations of this theory. However, contrary to what some jurists claim, the theory of Lex Petrolia as a legal system independent and self-sufficient from domestic and international legal systems and with binding properties has not been realized and recognized so far. The arguments of the aforementioned jurists in this regard do not prove the elements and characteristics necessary for the realization of an independent legal system. Therefore, it is not possible to reach a conclusion in this regard with a purely legal-logical point of view, but if legal independence is to be given to Lex Petrolia as an independent and transnational resource, we must adopt a new approach based on the legal sociology method and social expectation. These legal social expectations can be justified by resorting to the independent credit basis of transnational commercial law instead of resorting to the rule of conflict resolution, that is when Lex Petrolia is understood and accepted as a type of transnational social law because this legal rule relies on It is the need of the society, not the legal system of the "nation-country". The meaning is that in order to understand the concept and basis of lex petrolia, we must search for legal rules by the method of legal sociology.
  Keywords: Petroleum law, transnational law, LexPetrolia, Internationalpetroleum law, Transnational petroleum law, Research method in petroleum law
 • Abdolhossein Shiravi *, Mohsen Ghorbani Tossanlou Pages 355-377
  Oil exploration and development operations, and especially the exploitation of drilled wells, are managed by a complex and multi-layered chain of stages and types of technical services. One of the most important operations is oil and gas well Drilling Services. More than twenty different services are required to manage, repair, maintain, redrill and control oil and gas wells during their operation. From the point of view of advancement and delay, technology has always been ahead of the regulations and laws governing it. In order to organize the specific regulations of each sector, the lawyer should pay attention to this advance and not to legislate, compose and interpret regardless of the requirements of technology and target groups and its functions. Drilling services and related contracts can be considered among the most widely used types of services and contracts in the upstream sector of the oil and gas industry, from the exploration stage to the end of production and exploitation. By studying the contracts concluded between Companies (employers) and Contractors that come from different legal systems, as well as contract samples that are proposed by related professional and trade organizations, questions arise that such as below: What is the origin of maximum similarity and common language in this section? Can this closeness and sometimes sameness of drilling contracts be simply interpreted as "Boilerplates" in the contracts, or is the issue more fundamental than that, and in the stages of interpretation, implementation and dispute resolution, it is also the basis of important decisions? The method of ascertaining the rules can be based on induction (moving from the part and reaching the general rules). The sources of this inference are also 1- Repetition of contractual conditions based on the standards and examples compiled of drilling contracts by specialized institutions and major multinational companies in the oil industry; 2- Arbitral awards, including classical awards in the field of oil and general awards in the field of international trade and domestic arbitration awards, which explicitly refer to concepts such as "Principles governing the Norms of trade and industry", "Recognized Practices and Known Procedures"   and the like are cited and the last is 3- domestic laws.Confidentiality/ "Contractor's responsibility in equipping and preparation"/ "Commitment to cooperate with other contractors"/ " "Presumption of damage due to the delay of the contractor in fulfilling his obligations."/ "Indemnification of the parties to the contract from consequential (indirect) damages"/ "Compliance with accepted requirements" Regarding safety" HSE /"Distribution and  risk allocation between the  Company(employer) and the contractor" and "Permissibility of the contract towards the employer in daily and in-depth contracts" are among these rules. Of course, this list can be completed or changed in different circumstances. Today, in cross-border and international commercial and industrial activities, more than local and domestic factors, the nature and specific requirements of these activities, as well as the major players in these fields (multinational companies and specialized institutions) play a role.
  Keywords: DrillingServices Contracts, Exploitation, Oil, Gas, standards, Transnational Rules
 • Behrad Saghiri, Bahram Pashmi, Hojjat Salimi Turkamani * Pages 379-400
  To date, two different approaches have been developed in the fossil fuel trade. An approach based on economic considerations that has led to the mutual alignment of fossil energy producers and consumers that seeks to control energy markets and energy trade by establishing international organizations such as OPEC and the International Energy Organization. And the second approach, based on environmental considerations, according to which all governments have stated their goal of reducing the environmental impact of fossil fuel use. Although numerous attempts have been made by both approaches to the normative development of fossil fuels, they have not led to a favorable organizational development to establish a global mechanism with general thematic and geographical competence in this field. The main question is what are the main reasons and obstacles to organizational development and the creation of a global organization in the field of fossil fuels? Also, which approach, economic or environmental, is smoother than the establishment of the WTO? Based on a descriptive-analytical study, in some cases there were formal barriers such as the monopoly structure of existing organizations and resistance to the entry of new members, and in other cases, substantial barriers related to lack of community to cover all issues related to fossil fuels. While paying attention to the fact that in order to overcome the problem of climate change, the principle of common but different responsibility of countries should be taken into consideration.
  Keywords: Fossil Energy, International Organizations, Energyconsumers andproducers, the environment
 • Hosna Gholamighadi, Seyed Nasrolah Ebrahimi * Pages 401-420

  Over the last decades, the buy-back contract model in Iran’s petroleum industry was a valuable tool that kept evolving over the last 3 generations. Despite its significance, it was always faced with heavy criticism. After the sanctions against Iran and the occurrence of Joint Comprehensive Plan of Action, there was a crucial need of international investment by joining foreign investors and contractors on behalf of the host government. Thus, there was a vital need for an enhanced model contract, after changes in laws, allowing this agreement. Because most of Iran’s current reservoirs have been depleted, it is essential to do sustainable exploit with a maximum efficient rate of recovery including prioritizing use of shared reservoirs. This has led to the enactment of a new model of oil and gas contracts called IPC. This new model has its own flaws especially in fiscal regimes and is faced with criticism. This paper attempts to analyze and respond to these critical reviews. Although there are some gaps in the model, it can pave the way for advancement of economic and fiscal regimes leading to further foreign investments, in hopes of strengthening Iran’s position in OPEC and world trade of oil and gas for long-term.

  Keywords: Buy-back contracts, fiscal regime, Foreign Investment, IPC, New Contractual Model, upstream contracts
 • Hedayat Farkhani, Hossein Sadeghi *, Mehdi Naser Pages 421-436

  The upstream contracts of the oil and gas industry, due to the nature and specific characteristics of this industry, have unique characteristics that distinguish this type of contract from other types of international commercial contracts. Complexity, uncertainties, and instabilities have always existed in the oil and gas industry in the upstream sector, i.e., exploration, development, and production stages. Due to the long term of these contracts, it is always possible for events beyond the will and power and prediction of the parties to occur, which may temporarily or permanently create obstacles or delays during the implementation of these contracts. In this case, the continued existence of the contract requires the parties to determine their rights and obligations in the event of force majeure events. Accordingly, the force majeure condition is one of the most important conditions in oil contracts. Iran, as one of the countries with huge oil and gas resources, needs contracts in which the force majeure condition is considered to manage this industry in the upstream and downstream sectors.In this research, with an analytical view, we have given a description of the developments in the inclusion of the force majeure condition in the legal system governing the upstream industry of Iran's oil and gas industry. In this context, the laws and regulations governing this industry and the concluded upstream contracts from the point of view of the force majeure condition, we have investigated to answer this main question:Therefore, if we want to divide the history of the force majeure condition in the upstream contracts of the oil and gas industry, we must consider the existence of three different periods. The first period was the period of neglect and failure to include the force majeure condition in the contracts, which starts from the beginning of the formation of the oil contractual system in Iran, especially in the concession contracts such as Darcy's and Reuter's concessions, until before the nationalization of Iran's oil and gas industry. The second period is when the force majeure condition appeared in the oil Act of 1957 and as a result, this condition was included in most of the upstream contracts concluded between 1950 and 1978. The third period is of great importance to the condition of force majeure and is the time period after the Islamic revolution. It is well-considered and the condition related to force majeure becomes one of the most extensive conditions of oil contracts in this period. In this course, regarding the formal and substantive conditions of force majeure, the conditions of realization and the requirements for citing it, the examples of force majeure and its constituent elements, the effect of force majeure on the life of the contract, the costs incurred, the rights and obligations of the parties and how suspension or termination of the contract and exemption from contractual liability due to the occurrence of force majeure are precisely and explicitly included in oil contracts.

  Keywords: Force Majeure, upstream contracts, oil, gas industry, Contract Excuse, Buy Back
 • Ali Mashhadhi *, Ali Veiskarami Pages 437-455
  Common international waterways have special importance and status in terms of international law and relations. Undoubtedly, one of the most important challenges of the last century of international institutions is to try for more coordination between States with common water resources and fair allocation of these resources among them. Familiarity of the States with international customs and laws on how to exploit shared water resources will lead to optimal management and reduce tensions in this area. In this regard, several international treaties and agreements have been prepared with the efforts of international organizations and institutions. In addition, many customary laws have been appeared in this regard at the international level.Despite the great importance of the issue, the challenge of using international waterways  has not yet been managed and planned by an international binding agreement or law, although with the passage of time, public understanding for international participation to solve resource problems Common blue has increased; But the world community has not yet reached a suitable conclusion on an international document that can be agreed upon for the management and protection of common water resources.Until now, various laws, treaties and resolutions have been approved regarding the joint exploitation of common water resources, but due to the existence of problems and ambiguities in some of the articles of these laws, none of these laws are used as a reference law. One of the important reasons for that is the existence of different doctrines and attitudes towards environmental law and its philosophy.According to the Helsinki Laws of 1996, all countries located along the river have equal rights to use water resources, and no country has the right to use river water if it causes damage to other countries along the river. In the 1997 Convention on the Rights of Non-Navigational Uses of International Waterways, many legal principles raised in international environmental law, such as "the principle of rational and fair exploitation and use of water and the principle of prohibiting damage to the territory of the state Other" and the principle of "international cooperation" have been formulated and presented.In terms of research, the articles written in this field are mostly in English. One of the most important works done in Persian language in this field is an article written by Mr. Shuli, Watan Feda and Mrs. Sarkar Khanum Arideh entitled "Examination of the theories and legal provisions of water sharing in the laws of international treaties on border waters" The article examines international treaties on border waters, which is very valuableConsidering the important differences and problems of the Islamic Republic of Iran with its neighbors regarding common waterways and considering the severe water shortage, the most important achievement of this article is the pathology and finding ways to optimally use international regulations, laws and obligations to prevent It is a violation of the right of our country and also to refrain from any tension with the neighbors in this regard. The most important hypothesis of the article is about this axis: "customary obligations of countries and approved international conventions on the issue of international waterways are the only way to resolve the disputes of neighboring countries in this area. The purpose of this article is to analyze the existing international laws, customs and treaties on how countries use common water resources. Based on the findings of this study, compliance with regulations and treaties by countries will lead to optimal management and reduce tensions in this area.
  Keywords: Convention, Customary Rules, International Laws, Reasonable Exploitation
 • Ahmad Momenirad *, Seyed Reza Jalili Pages 457-478
  In 2015, a statement was issued by an assembly of governments, led by Europeans who were often energy importers. The energy-rich countries did not want to join the 1994 treaty due to the heavy obligations and the new global developments related to energy. The energy importing countries, with the initiative of the European countries, sought to create an agreement between two groups of countries, i.e. energy producers and energy importers. The strategy of issuing the statement in 2015 was aimed at creating convergence around the 1994 energy charter without putting the burden of authorship on the governments. Examining the impact of the charter on persuading the countries of the first group to cooperate around the 1994 treaty is the subject of this research. The International Energy Charter, without wanting to oblige the target countries to undertake obligations towards the global energy community, was able to gather some energy-owning countries around the global energy legal system for cooperation. The result of such a process has been an increasing and little result in the impact of the 2015 charter on increasing convergence to enhance the 1994 treaty.
  Keywords: convergence, Energy Charter 1994, 1991 European Energy Charter, Energy producing countries, Energy recipient countries, Executive measures, Qualitative development
 • Jafar Nouri *, Zohreh Taimoori Pages 479-498
  Nowadays, block chain technology can be used in all stages of international trade, from contracts to shipping and ownership documents. Considering the crucial role of bills of lading in transportation, the use of technology-based documents will create advantages, opportunities and even a new perspective for facilitating oil trade. However, it seems that oil trade on a global scale has not yet fully accepted the block chain technology, and so far, specific legal frameworks for issuing bills of lading based on technology have not been formed. In addition, technology use in the oil trade will be accompanied by problems and challenges. This issue will become more complicated due to Iran embargos in recent years, especially in the field of oil industry and trade. Therefore, in this research, while trying to identify the legality of block chain bills of lading based on existing domestic and international regulations, we will deal with the effects and challenges of its application in oil trade, including Iran's oil trade.
  Keywords: Blockchain, bill of lading, Nternational rules, Oil trade, Domestic Rules, Block chain-baseddocuments, sanctions