فهرست مطالب

پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی
سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آمنه موسوی* صفحات 8-35
  اعتبار سند به برخورداری از مهر در آن است که توسط افراد، در بسیاری اسناد ازجمله اسناد تشکیلات اداری آستان قدس مشاهده می شود. این مهرها در طول تاریخ علاوه بر ویژگی های هنری، بیان کننده جنبه های مختلف اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. زنان نیز به عنوان قشری از جامعه، دارای مهر بودند که مهرهایشان با توجه به جایگاه اجتماعی آنان و در مقایسه با مهر مردان، از ویژگی های خاصی برخوردارند. در دوره پهلوی که امضا جایگزین مهر شد، زنان و مردانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند، همچنان از مهر استفاده می کردند و این روند نیز تاکنون ادامه یافته است. هدف از این پژوهش، شناخت ویژگی های مهر زنان به لحاظ ساختاری و محتوایی و مقایسه آن ها با مهر مردان، با توجه به موقعیت اجتماعی شان و همچنین بررسی مهر زنان شاغل و عوام بر اساس انواع اسناد است. بر این اساس، پژوهش به روش بررسی و تحلیل اسناد خواهد بود. نتایج نشان می دهد، اگرچه تا دوره قاجار مهر زنان قشر متوسط و پایین به دلایل عدم حضور شرعی و عرفی آنان در اجتماع کمتر و معمولا به نیابت از مهر وکیل است، اما زنان درباری در هر دوره ای همواره یک یا چند مهر داشته اند که در برخی از احکام و اسناد ممهور می کردند. در زمان قاجاریه با عمومیت یافتن مهر در بین اقشار جامعه، مهر زنان نیز مقبولیت یافته و تا حدودی هم ردیف مهر مردان قرار گرفت، اما در مقایسه با مهر مردان برخوردار از تفاوت هایی به لحاظ سجع، شکل، تزیینات، محل و نوع سند و حتی میزان اعتباربخشی سند هستند.
  کلیدواژگان: مهر، زنان، اسناد، آستان قدس رضوی، ویژگی های مهر، مشاغل
 • زهرا فاطمی مقدم*، جمشید نوروزی، نرگس خزاعی صفحات 36-59
  از دلایل شهرت تاریخی منطقه گناباد، پیشینه طولانی این دیار در زمینه احداث قنات ها و اهتمام در نگهداری و بهره برداری از آن ها به منظور دایر نگه داشتن کشاورزی و باغداری در این سرزمین کویری است. پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مندرجات اسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی، به بررسی اقدامات به عمل آمده برای حفظ ثمردهی شماری از قنات های موقوفه گناباد در دوران صفویه تا قاجاریه می پردازد. مقاله، این پرسش ها را موردتوجه قرار داده که متولیان آستان قدس رضوی در مقطع زمانی مذکور چقدر به امر لایروبی به عنوان اقدام مهم برای حفظ و نگهداری قنات های موقوفه گناباد، توجه داشته اند؟ و انجام بهینه عملیات لایروبی، مستلزم تمهید چه موارد و به کارگیری چه عواملی بوده است؟ دستاوردهای این پژوهش، گویای آن است که با وجود فراز و نشیب های قرون گذشته، آستان قدس رضوی به عنوان متولی تعدادی از قنات های گناباد، برای حفظ کشاورزی منطقه و برقراری بستر اصلی تامین معیشت مردم، رویه جاافتاده لایروبی قنات ها را موردتوجه نسبی قرار داد. همچنین، با پذیرش عملیات لایروبی قنات ها به عنوان یک کار تخصصی، افزون بر تامین سرمایه مالی و مدنظر داشتن زمان کافی، از به کارگیری نیروی انسانی متناسب و مهیا ساختن ابزارها و وسایل مرتبط غفلت نمی شد. بااین همه، عواملی همچون اوضاع سیاسی منطقه در آن ایام، چگونگی اجرای ساختار کاری مرسوم برای انجام لایروبی قنات ها با محوریت چاه خویان مجرب، میزان اهتمام در تامین هزینه های لازم جهت دستمزدها و تهیه مصالح مختلف و نحوه تدارک کمی و کیفی ابزارها و امکانات موردنیاز لایروبی، در میزان توجه به لایروبی و چگونگی پیشبرد آن و نیز نتایج آن ها موثر بود.
  کلیدواژگان: گناباد، لایروبی قنات، اسناد آستان قدس رضوی، صفویه، افشاریه، قاجاریه
 • محمدصادق توسلی رجایی* صفحات 60-83

  پژوهش حاضر تلاشی برای توضیح چرایی پیدایش و چگونگی پایایی نهر خیابان مشهد (نهر خیابان علیا و سفلی) حسب ویژگی های کالبدی از بدو احداث تا پایان قاجاریه است. نهر خیابان مشهد در پی احداث نخستین خیابان شهر به وسیله شاه عباس در دوره صفویه پدید آمد. نهر ورای خیابان در خارج شهر نیز امتداد داشت و سرانجام به اراضی حاصلخیز پایین دست آن می رسید. این پژوهش در شمار جستارهای تاریخی و مهم ترین منبع آن اسناد تاریخی و منابع مکتوب است. از این رو، تحقیق با ترکیب روش های توصیفی و تفسیری ذیل راهبرد تاریخی سامان یافته است. همچنین ابزار اصلی در این مقاله سندپژوهی و مطالعه کتابخانه ای است. این تحقیق نشان می دهد احداث نهر از چشمه گیلاس به مشهد از اواخر سده نهم هجری به عنوان یگانه انتخاب زمامداران برای تامین پایدار آب شرب و کشاورزی شهر در آمده است. در دوره شاه عباس نهر جدید با خیابان تازه ساخت و یگانه شهر ترکیب و وقف نامه ای جامع جهت تمهید ساز و کار نگهداری مستمر از آن تنظیم شد. اگرچه در ادوار بعد با نقض شرایط وقف نامه از زلالی سیال و شکوه کالبدی نهر کاسته شد، اما خیابان که در شرایط نابسامان نقش حریم را برای نهر ایفا می کرد، در دوران ثبات نیز بستر احیای مجدد کالبد آن را فراهم می نمود.

  کلیدواژگان: نهر خیابان، خیابان مشهد، شاه عباس، وقف نامه، تحولات کالبدی
 • غلامرضا عزیزی* صفحات 84-102
  هدف این پژوهش بررسی نحوه عملکرد انواع آرشیوها (آرشیوهای ملی، آرشیوهای سازمانی دولتی-غیردولتی، آرشیوهای تلویزیون و آرشیوهای موضوعی) در خصوص ارزشیابی منابعی است که تحت عنوان کلی فیلم (تصاویر متحرک) قرار می گیرند. فیلم ها دست کم در دو قالب سند و مدرک مورد استفاده و استناد و دسته بندی می شوند. پژوهش حاضر با دو روش ترجمه و تعلیق فصل های سوم و چهارم کتاب «ارزشیابی آرشیوی فیلم ها؛ یکی از مطالعات رمپ همراه با رهنمودها» و تکمله و تالیف در جمع بندی و نتیجه گیری بر اساس تجربه زیسته محقق در کار با اسناد آرشیوی و بررسی رفتار موسسه های آرشیوی کشور ارایه شده است. یافته های کولا و موارد بررسی شده پژوهشگر در داخل کشور، حاکی از این نکته است که ماموریت، اهداف، وظایف و نوع آرشیو (ملی، سازمانی و موضوعی) در تدوین سیاست های فراهم آوری و نیز در تشخیص، تعیین و به کارگیری مولفه ها و معیارهای ارزشیابی اسناد و مدارک دیداری-شنیداری (به منظور نگهداری بلندمدت و یا امحاء آن ها) تاثیر مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: فیلم (تصویر متحرک)، فراهم آوری، ارزشیابی، آرشیو
 • علیجان سکندری*، غلامرضا آذری خاکستر صفحات 103-124

  آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد برخاسته از وقف در راستای اهداف انقلاب اسلامی و با تاکید بر فرهنگ و سیره رضوی توانسته است در عرصه های مختلف نقش آفرینی کند. مشارکت در دفاع مقدس، از طریق کمک به جبهه های جنگ و حضور کارکنان آستان قدس رضوی در جبهه ها گام مهمی در تاریخ و تحولات این نهاد محسوب می شود. پس از آزادسازی هویزه در 1361ش، به پیشنهاد تولیت وقت آستان قدس رضوی و بنا به فرمان امام خمینی (ره)، نوسازی هویزه به آستان قدس رضوی محول شد. مدیران طرح با توجه به امکانات و نیروی انسانی تلاش داشتند، طبق برنامه زمان بندی شده نسبت به طراحی و بنای شهری جدید نوسازی را شروع کنند. عملیات نوسازی هویزه در کمترین زمان ممکن و با استفاده از بهترین مصالح و بهره گیری از نیروهای متخصص ایرانی، بی شک نماد اندیشه جهادی و مدیریت اسلامی در بازسازی مناطق جنگ زده تلقی می شود. این پژوهش با بررسی مراحل و چگونگی انجام نوسازی هویزه و مشکلات پیش رو، درصدد پاسخگویی به این سوال است که چرا آستان قدس رضوی اقدام به نوسازی هویزه در بحبوحه جنگ تحمیلی نمود و آیا سبک شهرسازی، هویت تاریخی و معماری شهری متناسب با فرهنگ مردم آن منطقه بود؟ تلاش می شود با روش توصیفی-تحلیلی و تکیه بر اسناد بازسازی هویزه و مصاحبه های صورت گرفته، به این پرسش، پاسخ داده شود.

  کلیدواژگان: نوسازی، هویزه، هویت شهری، آستان قدس رضوی، دفاع مقدس
 • حمید ژیان پور* صفحات 125-149

  امروزه بسیاری از مراکز مدیریت اسناد و کتابخانه ها با مشکلات منحصربه فردی در سازماندهی، نگهداری و حفاظت منابع دیداری شنیداری مواجه هستند. متاسفانه در برخی از این مراکز، نگهداری و حفاظت از این مجموعه ها، به شکل سنتی و با حداقل امکانات فنی موردنیاز صورت می گیرد. بزرگ ترین دغدغه این مراکز فراهم آوری راهکارهای فنی سازماندهی و ایجاد سیستم های یکپارچه حفاظت از این مجموعه ها است که جنبه سندی دارند. در این پژوهش با توجه به تجربه سازماندهی و شیوه های حفاظت از این منابع در مرکز اسناد آستان قدس رضوی، به نمونه هایی از الگوها و روش های آماده سازی منابع به منظور سازماندهی و ارایه آسان و همچنین چگونگی حفاظت و نگهداری از این منابع پرداخته و در پایان، پیشنهاد هایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حفظ و نگهداری اسناد، دیداری شنیداری، سازماندهی، مواد آرشیوی، ساختمان و تجهیزات آرشیو، مرکز اسناد سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • کیمیا کشتی آرا* صفحات 150-174

  سطح مراودات ایران با ژاپن از 1320ش/ 1941م، به دلیل تنش های ناشی از جنگ جهانی دوم، دستخوش فراز و فرود شد. به همین دلیل پس از خاتمه جنگ، با وجود آن که ژاپن در بازیابی قدرت ازدست رفته و پیشرفت در ساختار اقتصادی-صنعتی در آسیا الگو محسوب می شد، به نسبت سایر کشورها دیرتر وارد عرصه سرمایه گذاری در ایران شد. هرچند مناسبات سیاسی و تجارتی میان دو کشور پس از عقد پیمان صلح تا حدودی بهبود یافت، اما آغاز برنامه چهارم توسعه 1347-1351ش/ 1968-1972م، فرصتی شد تا این کشور جایگاهش را در بازار ایران بیابد. از این رو، پرسش پژوهش حاضر این است که با توجه به اهداف و اصول برنامه چهارم توسعه، انتقال صنعت و دانش فنی از ژاپن به ایران به لحاظ کمی و کیفی چگونه بوده است؟ برای یافتن پاسخ، پژوهش به واکاوی انگیزه ها، قراردادها، توانمندی ها و قابلیت های هر دو کشور و ارزیابی سطح روابط از جنبه تبادلات اقتصادی و فرهنگی می پردازد. پژوهش با بهره گیری از اسناد، گزارش های سازمان برنامه و بودجه، مذاکرات مجلس شورای ملی و مطبوعات با هدف بررسی سیاست های اقتصادی، این روابط و گسترش مناسبات براساس برنامه چهارم توسعه را به روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد، دلیل تداوم روابط دوسویه تلاش دولت ایران و نیاز سازمان برنامه و بودجه، برای خرید تجهیزات، اخذ وام و بهره گیری از دانش فنی کارشناسان ژاپنی در عرصه تکنولوژی و تمایل ژاپن در تامین نفت خام و مواد اولیه از ایران و فروش کالا به ایران بوده است.

  کلیدواژگان: برنامه چهارم توسعه، ژاپن، صنعت، محمدرضا شاه، مجلس شورای ملی
 • زهرا عبدی* صفحات 175-196
  دوره افشاریه و زندیه به عنوان یک دوره گذار و کوتاه مدت (1135-1210ق) بین دو دوره صفویه و قاجاریه قرارگرفته است. اگرچه تعامل نهاد دین و دولت در دو دوره اخیر به صورت حداکثری بود، اما در دوره افشاریه و زندیه به ترتیب در عدم تعامل و تعامل محدود بوده است. بعد از سقوط صفویه علمای دینی موردحمایت رسمی حکومت افشاریه قرار نگرفتند و حضور کم رنگی در فعالیت های سیاسی داشتند. مهاجرت به عتبات عالیات و هند، عزلت و گوشه نشینی در شهرها و روستاها نمودی از عدم حضور آنان در مشارکت های سیاسی بود. تحقیقات تاریخی نشان می دهد که با وجود رویکردهای دینی نادرشاه و گسستن از شیوه های مذهبی صفویان، علمای دینی به فعالیت های آموزشی و تبلیغاتی خود ادامه می دادند. یک نمونه آن، علمای مقیم آستان مقدس رضوی هستند که با امنیت به کار آموزشی خود مشغول بودند. چنین مصداق هایی نشان می دهد که اگرچه رویکرد دینی حکومت افشاریه به لحاظ سیاسی (به دلایل خارجی و مسیله مشروعیت داخلی) عدم حمایت رسمی از نهاد دینی و تشیع صفوی و فعالیت های مربوط به آن بود، اما علما و متولیان امور دینی به فعالیت های مذهبی در سطح اجتماعی ادامه می دادند.
  کلیدواژگان: افشاریه، نادرشاه، اسناد مالی، علمای مشهد، آستان قدس رضوی
 • عبدالمهدی رجائی* صفحات 197-222

  قهوه خانه ها یا کافه ها از مهم ترین پاتوق ها (مراکز تجمع افراد) در گذشته بودند.  علیرغم مطالعات زیاد اما اطلاعات درباره کافه های دور شهر بسیار اندک است. در پژوهش حاضر، این مراکز مهم تجمع و تفریح مردم در اصفهان، در دهه 1320ش، مورد بررسی و شناسایی قرارگرفته و تلاش خواهد شد با مراجعه به اسناد برجای مانده، فعالیت این کافه ها رصد شود. روش پژوهش، مطالعه بر یک بسته سند است که پس از بازنویسی و تحلیل سندها، روایت این کافه ها در حوزه زمانی و مکانی مورد مطالعه، بازگو خواهد شد. این کافه ها که خارج از محدوده شهری اصفهان قرار داشتند، محل تجمع و تفریح جمعی از مردم شهر بود که گاهی با اعمال منافی عفت، استعمال مواد مخدر و نیز مصرف مشروبات الکلی همراه بود. به دنبال مخالفت برخی از مردم شهر با فعالیت این کافه ها و درخواست از استانداری برای توقف فعالیت آن ها، ژاندارمری اصفهان پس از دستور استانداری، اقدام به تعطیلی آن ها می کند، اما صاحبان کافه ها به نامه پراکنی و ارسال شکواییه مشغول و سرانجام یک سال بعد، موفق شدند مجدد کافه هایشان را فعال کنند.

  کلیدواژگان: اصفهان، قهوه خانه، کافه، فساد اخلاقی، مدیریت شهری
 • شهین فارابی* صفحات 223-250

  بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) به عنوان مهم ترین کانون اصلی تجمع شیعیان در ایران و تشکیلات عظیم آستان قدس رضوی، همواره فرصتی را برای حکومت های شیعی فراهم آورده تا بتوانند با ابراز ارادت قلبی به ایمه اطهار (ع) با مدیریت شایسته خدمت رسانی به زایران و تمشیت امور مجموعه، مشروعیت حکومت را در جامعه حفظ و استمرار بخشند. بنابراین، اداره و مدیریت صحیح امور آستان مقدس و تشکیلات مربوطه، از اولویت های حاکمان حکومت های شیعی ازجمله پادشاهان قاجار بود. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد دستوری و مکاتبه ای با رویکردی تطبیقی، به بررسی اوضاع اقتصادی آستان قدس رضوی در اواخر عصر قاجار به تولیت ظهیرالاسلام (داماد مظفرالدین شاه) و عملکرد اقتصادی ایشان اختصاص دارد که تاکنون کمتر موردتوجه محققان قرارگرفته است. او در دو دوره به ترتیب از 1334-1335ق و 1338-1339ق، از سوی احمدشاه قاجار، مدیریت این مجموعه را بر عهده داشت و با چالش های مختلف مالی ازجمله مشکل املاک اجاره ای آستانه و غیره مواجه شد. یافته های پژوهش پس از بررسی تطبیقی دو دوره تولیت ظهیرالاسلام نشان می دهد که اقدامات اقتصادی او در دور دوم تولیت، با وجود تلاش های گسترده تر نسبت به دور قبل، به علت ازهم گسیختگی ساختار سیاسی و ناکارآمدی تشکیلات اداری اواخر عصر قاجار و عدم همکاری و هماهنگی لازم میان آستان قدس رضوی و ادارات مرتبط با آن و عدم موفقیت در اجرای عملی نظام نامه اقتصادی پیشنهادشده از سوی ظهیرالاسلام و از همه مهم تر، کاهش اجاره های نقدی و جنسی املاک موقوفه استیجاری، موجب کمبود بودجه لازم برای تامین مخارج بخش های مختلف آستانه شد و نتوانست منشا تغییرات اقتصادی اثرگذار و ساماندهی امور تشکیلات آستان قدس رضوی گردد.

  کلیدواژگان: آستان قدس رضوی، متولی باشی، ظهیرالاسلام، اقدامات اقتصادی
|
 • Ameneh Mousavi * Pages 8-35
  The credibility of a document depends on its seal. The issue can be seen sealed by people’s names in many documents such as the documents of Astan Quds Razavi administrative sections. All over history, the seal stamps have had artistic features and showed various religious, social, cultural, and political aspects of their holders. Women as part of the society had stamps and their stamps had special features based on their social position. Since signature was replaced seals in Pahlavi period, women and men who have not been literate continued to use their own seals, and this issue has continued until now. This study tried to explore the form and content of women’s seals, identify their features, and compare them with men's seals, considering their social status. It also tried to examine the seals of working women with those of other women considering the kind of document. The results showed that until the Qajar period, the seals of middle and lower-class women were less common because of their religious limitations in being present in all activities of society. Over the period, their seals can be found to be usually on behalf of a lawyer, but court women in all period have always had one or some seals, which are mentioned in some documents. During the Qajar era, when seal become popular among various groups of the society, women's seals became valid and was considered as valid as men’s seals, though their seals differed to some extent in terms of the crown, shape, decorations, place, and type of document, and even the degree of crediting.
  Keywords: seal, Women, document, Astan Quds Razavi, Features of Seal, Jobs
 • Zahra Fatemimoghadam *, Jamshid Noroozi, Narges Khazai Pages 36-59
  Among the reasons of historical fame of Gonabad is its long history in constructing qanats and endeavors to keep and exploit them for agriculture and horticulture in this desert region. Taking a descriptive-analytical approach and relying on the documents of Astan Quds Razavi, this study examined the taken measures for keeping the fruitfulness of a number of endowed qanats of Gonabad from Safavid to Qajar period. This study sought to answer the questions: How much did the trustees of Astan Quds Razavi pay attention to dredging as a significant act to maintain the endowed qanats of Gonabad? What measures and factors were required for and optimal dredging? The results showed that despite the ups and downs over the past centuries, Astan Quds Razavi as the trustee of a number of qanats of Gonabad had considered and done dredging the qanats to maintain the agriculture of the region and make the ground for providing the locals’ livelihoods. Moreover, by accepting the dredging operation of qanats as a specialization, the organization has considered providing financial capital, sufficient time, employing specialized manpower, and providing needed tools and equipment. However, some factors have been affecting the level of dredging, the way of performing, and the outcomes, including the political situation of the region at that time, the way of performing the conventional work structure for dredging qanats by skilled and experienced well diggers, the level of providing necessary expenses for wages and materials, and the quality and number of needed instruments and facilities.
  Keywords: Gonabad, Qanat Dredging, Astan Quds Razavi Documents, Safavid, Afsharid, Qajar
 • MohammadSadegh Tavasoli Rajaea * Pages 60-83

  This study tried to explain reason underlying emergence and durability of Mashhad street stream (Upper and Lower Street streams) using its physical characteristics from the beginning of its construction to the end of Qajar period. This stream was constructed just after building the first street by Shah Abbas in Safavid period. The stream then was extended to the fertile lands outside the city. This historical descriptive research used historical documents and written sources. The results showed that the construction of a stream from Cheshmeh Gilas to Mashhad had been the unique choice of rulers for supplying drinking and agriculture water of the city since the end of the 9th century. Over the reign of Shah Abbas, the new river was combined with the new unique street of the city, and a comprehensive endowment deed was designed to prepare the mechanism for its continuous maintenance. Although later, the clarity and physical splendor of the river decreased due to the violation of the terms of the endowment, the street that protected the stream in the worse conditions, provided the ground for its revival when the things became stable.

  Keywords: Mashhad Street Stream, Khiyābān of Mashhad, Shah Abbas, Endowment Deed, Physical changes
 • Gholamreza Azizi * Pages 84-102
  This study aimed to explore the functioning of all types of archives (national archives, governmental and non-governmental organizational archives, television archives, and thematic archives) regarding the evaluation of resources that come under the umbrella term “film” (motion pictures). Movies are used, cited, and, categorized into at least two formats. This study was done using translating and commenting the third and fourth chapters of the Kula’s book entitled The archival appraisal of photographs: A RAMP study with guidelines. It was followed by summarizing and concluding based on the researcher’s experiences regarding archival documents and exploring the behavior of archival institutions of Iran. The findings of Kula and results of examining cases in Iran show that the mission, goals, tasks, and type of archives (national, organizational, and thematic) directly impact on making provision policies as well as identifying, and determining, and applying the components and criteria of evaluating audio-visual documents (for long-term storage or erasing).
  Keywords: : Film (Motion Picture), providing, evaluation, Archive
 • Alijan Sekandari *, Gholamreza Azari Khakestar Pages 103-124

  Astan Quds Razavi as an endowment organization in line with the goals of Islamic Revolution and emphasizing on Razavi culture and tradition could have an outstanding role in different domains. Participating in the Iran-Iraq war by supporting the frontiers of the war and the presence of its employees in the war are considered important steps in the history and changes of this organization. When Hoveyzeh was taken back in 1982, Astan Guds Razavi proposed and Imam Khomeini ordered the organization to reconstruct it. Considering the facilities, materials and human resources, designing managers tried to design and reconstruct the city according a project timeline. Reconstructing Hoveyzeh in the least possible time and using the best materials and the knowledge of Iranian specialists show undoubtedly Jihadi thought and Islamic management in reconstructing war destructed regions. Investigating different reconstruction steps of Hoveyzeh and the problems it faced, this study sought to answer the questions: Why Astan Quds Razavi started reconstructing Hoveyzeh in the middle of the war? Were the urbanism style, the historical identity, and the urban architecture of the reconstructed city based on the culture of that region? Taking a descriptive-analytical method and using documents on the reconstruction of Hoveyzeh and interviews, the study tried to answer these questions.

  Keywords: Reconstruction, Hoveyzeh, Urban Identity, Astan Quds Razavi, Iran-Iraq war
 • Hamid Zhiyanpoor * Pages 125-149

  Many document centers and libraries are now facing diverse problems in organizing, maintaining, and protecting audiovisual resources. Some of the centers keep the archival collections in a traditional way using too simple technical facilities. The main concern of these centers is providing technical solutions for organizing and creating an integrated system of protecting these collections that are indeed documents. This study focused on experience of organizing and protecting methods taken by Astan Quds Razavi Document Center, explored the methods of preparing resources for easy organizing and protecting, and then provided some suggestions in this regard.

  Keywords: Preserving Documents, Audiovisual, organization, archival materials
 • Kimia Keshtiara * Pages 150-174

  The relations between Iran and Japan experienced ups and downs since 1941 due to the tensions caused by World War II. This caused japan to invest in Iran so later after the end of the war even though the country was viewed a model in Asia in recovering its lost power and progress in the economic-industrial structure. The commercial and political relations between Iran and Japan improved to some extent after the peace treaty, but the start of the Fourth Development Plan (1968-1972) provided a good opportunity for japan to find its place in the market of Iran. This study tried to find out that according to the purposes and principles of the Fourth Development Plan, how the industry and technical knowledge was transferred from Japan to Iran in terms of quantity and quality. The study focused on the motivations, contracts, abilities and capabilities of Japan and Iran and evaluated the level of relations regarding economic and cultural exchanges. Relying on the documents, reports of Iran Planning and Budget Organization, negotiations of the National Consultative Assembly, and the newspapers, this study aimed to examine economic policies and descriptively and analytical evaluate these relations and the expansion of relations based on the Fourth Development Plan. The results showed that the mutual relations continued and were expanded due to Iran’s efforts and the need of Iran Planning and Budget Organization for buying equipment, obtaining loans, and benefitting from the technical knowledge of Japanese experts in industry and Japan’s desire to buy oil and the raw materials from Iran and selling the products.

  Keywords: the Fourth Development Plan, Japan, Industry, Mohammad Reza Shah, National Consultative Assembly
 • Zahra Abdi * Pages 175-196
  Afsharid and Zand periods as short and transitional period (1135-1210 AH) was between the Safavid and Qajar periods. Although the interaction between religion and government was at the highest level in the last two periods, in Afsharid there was no interaction and in Zand period it was limited. After the fall of Safavid dynasty, Afsharid government did not support religious scholars officially, and the scholars were not active in politics domain. Migration to Atabat Aliat and India and secluding in cities and villages indicate their absence in political issues. Historical studies show that due to Nader Shah’s approach to religious issues and breaking away from the religious activities of Safavids, religious scholars could continue their education and propagation activities. A good instance is the scholars who stayed in the Holy Shrine of Imam Reza and engaged safely in their educational activities. Other examples are the religious activities of such outstanding scholars as Khatounabadi, Khansari, Majlesi, and Tabatabai. Such examples show that though Afsharids did not politically support Safavid Shi’ism and pertaining religious activities of society due to external reasons and internal legitimacy, religious scholars and those of responsible of religious affairs performed their social activities in the society.
  Keywords: Afsharid, Nader Shah, Documents, Religious Scholars of Mashhad, Astan Quds Razavi
 • Abdolmahdi Rajaei * Pages 197-222

  Coffeehouses or cafes have been the main rendezvouses or gathering places over the history. Some studies have dealt with out-of-city cafes, yet the information on them is little. Using the survived documents, this study tried to identify and introduce the main rendezvouses and recreation places of Isfahan in the 1940s. Documentary method was used to investigate a set of documents. After rewriting and analyze them, the stories about the cafes in the studied time and places are restated. The cafes that have been out of Isfahan’s residential area, have been the gathering and recreation places for the residents of the city. Such issues were common in the places as criminal activities, drug use, and alcohol consumption. People’s object to the criminal activities of the places and their request of the Directorate of the city to stop their activities, made the organization to close them. The owners of the places, however, started witting letters and setting complaints, and succeeded to restart their activities after a year.

  Keywords: Isfahan, Coffeehouse, cafe, Moral Corruption, City Ordinances
 • Shahin Farabi * Pages 223-250

  The holy shrine of Imam Reza (the most significant gathering place of Shias in Iran) and Astan Quds Razavi have always been offering the opportunity for Shiite governments to show their true respect to Shiite Imams through proper managing and providing services to their pilgrimage. They have also tried to legitimize, establish, and continue their own rule though such activities. Therefore, proper managing of all properties and issues has been among the priorities of Shiite rulers, including Qajar rules. Relying on archived written orders and documents and comparing them, this study investigated the economic status of Astan Quds Razavi in the late Qajar era managed by Zahir al-Islam (Brother-in-law of Mozaffar al-Din Shah) and the custodian’s economic performance. The issue is under-investigated. Appointed by Ahmad Shah Qajar, he managed the organization for two periods (1334-1335 AH and 1338-1339 AH) and faced various economic challenges like Astan Quds’ rental properties. The results of comparative investigation of the periods showed that Zahir al-Islam’s economic initiatives in the second period was more extensive than those in the first period, but he faced budget shortage necessary for supporting various parts of Astan Quds and failed to effectively change the economic status of the organization. The reasons could be the unstable political structure and ineffective administrative ordinances in the late Qajar era, lack of required cooperation between Astan Quds and related organizations, unsuccessful implementation of economic agenda proposed by Zahir al-Islam, and more significantly, decrease in the cash and commodity rents of the endowed properties

  Keywords: Astan Quds Razavi, Custodian, Zahir al-Islam, Economic Initiatives