فهرست مطالب

Recherches en Langue et Littérature Françaises
Volume:17 Issue: 31, Spring and Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نجمه اکبری، شراره چاوشیان صفحات 1-18

   از بدو ظهور تا به امروز، بازنمود ادبی شهر ایرانی دچار تحول گسترده ای شده است. این بازنمود از مفهوم سنتی که شهر را به دو قطب آرمانشهر و پادآرمانشهرتقسیم می کند فاصله گرفته و به تفسیری پسامدرن روی آورده که شهر را زمان-مکانی متکسر می انگارد. از این منظر، از آن جا که "شدن" فضاهای شهری، "شدن" اجتماعی-فرهنگی برخی از گفتمان های رایج در جامعهٴ ایرانی را متبلور می سازد، حایز اهمیت ویژه ایست. بنابراین، از ورای سه اثر فارسی، همانطور که بود، رنگ کلاغ و شاهراه، که مثال هایی بارز از هم گرایی "شدن" زمان-مکانی و اجتماعی-فرهنگی هستند، درپژوهش حاضر سعی داریم مسالهٴ فضایی سازی گفتمان های اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهیم. در این راستا از نقد جغرافیایی بعنوان کاربست نظری بهره خواهیم جست و درصدد آنیم که به چند سوال بنیادین پاسخ گوییم که ابعاد مختلف مسالهٴ پژوهش را برجسته می سازند: چگونه آثار منتخب تعبیر جدیدی از دوگانهٴ "مرکز-حومه" ارایه می دهند؟ چگونه تکسر فضاهای شهری می تواند بر جهت گیری نسل های مختلف جامعهٴ ایرانی دلالت کند؟ در نهایت، چگونه شهر داستانی می تواند بر شهر واقعی اثر بگذارد و مرزهای تحمیل شده توسط واقعیت اجتماعی را دستخوش تغییر و تحول سازد؟

  کلیدواژگان: پسامدرن، اجتماعی-فرهنگی، شدن، زمان-مکانی فضاهای شهری نقد جغرافیایی
 • شبنم عسکری، محمدجواد کمالی، سعدی جعفری کاردگر صفحات 19-34

  فرضیه عقده ادیپ که اولین بار توسط فروید در تحلیل های روانشناختی مطرح شد، تصویری جهانی از میل ناخودآگاه کودکان نسبت به والدین جنس مخالف خود می باشد که بعدها توسط ژاک لاکان مجددا با مفهوم "ساختار خویشتن" به کار گرفته شد. هدف لاکان از عنوان کردن مسیله ساختار "خویشتن" نشان دادن رابطه میان سه عنصر اصلی در تحلیل روانشناختی به شیوه ی خود بود، به عبارت دیگر او می خواست رابطه میان مادر، فرزند و کمبود را مطرح و بررسی نماید که تصور می کرد پایه و اساس ساختار « "من" اجتماعی فرد است. در تحقیق حاضر، بر آن شدیم تا با رویکرد نقد روانشناختی به شیوه ی ژاک لاکان به عنوان چارچوبه کار خود، به بررسی برخی آثار آملی نوتومب، نویسنده بلژیکی فرانسوی زبان پرداخته و فرضیه عقده ادیپ و عقده های خانوادگی را در سه اثر او، " قلبت را به تپش وادار"، " پدرکشی" و "نام های بی جنسیت" بیابیم. تصوبر پدران مستبد، مادران ساده لوح، استقاده ابزاری از کودکان، میل به جانشینی پدر و تصاحب مادر نزد فرزندان، نشانه هایی از عقده ادیپ بوده و بر هدف نگارنده در به تصویر کشیدن ساختار "من" سوژه در جامعه مدرن گواهی می دهند.

  کلیدواژگان: عقده، هویت، مادر، اسطوره اودیپ، پدر، لاکان
 • صفحات 35-50

  مارسلین دبورد والمور، شاعر فرانسوی، که از او به عنوان شاعری نفرین شده و طرد شده یاد می شود، در شعر « اشک ها» تشویش و روح رنجور خود را جلوه ای شاعرانه بخشیده، جامعه بدبین قرن نوزدهم را به تصویر کشیده و به جایگاه زن در چنین جامعه ای که مرد و اندیشه او از برتریت برخوردار است اشاره می کند. در این مقاله، نویسنده دشواری رمانتیک بودن و دشواری نوشتن نزد این شاعر را روشن می سازد.

  کلیدواژگان: تشویش، مرثیه، زن، رمانتیسم، دشواری نوشتن
 • فریبا سادات هاشمی، روح الله قاسمی صفحات 67-79

  زندگی انسان همواره متاثر از حوادثی است که خود محصول نگاه او و بینش او به جهان است. در عین حال، تحولات زندگی بشر و اندیشه آن دو متغیر اصلی تمدن است که علت و معلول یکدیگر هستند. یکی از نقاط عطف در تکامل فکری انسان ، دوره رنسانس بوده است که مانند تکانه ایی عظیم در فکر بشر، پس لرزه های آن در قرن نوزدهم با انقلاب صنعتی رخ می دهد. و ادبیات که از دیرباز صیقل دهنده روح و روان انسان بوده است انعکاس دهنده این جهش های فکریست به ویژه در آثارادبی و هنری دوران پس از رنسانس. آنجا که ساختار داستان ها تحت تاثیر اندیشه نویسنده تغییر می کند،هر دم بوطیقایی دیگر با نام های بالزاک، فلوبر، موپاسان و... بر لوح تمدن انسان خلق می شود. در سایه این جهش ها، شاهد وارونه شدن فلسفه های پذیرفته شده از دیرباز هستیم. آنچه چارلز پرو بر اساس فلسفه «transcendance » در قرن هفدهم در «ساندریون» روایت میکند، موپاسان با نگاهی متفاوت از اندیشه « transcendantal » کانت، در داستان «گرد بند» به تصویر میکشد.رختی نو برتن فلسفه و جهان بینی ژنده پوش دو قرن قبل : به عبارت دیگر، فرامتنی که بر زیرمتن جای میگیرد. بررسی سطوح و الگوهای روایی، شباهت ساختارها و تفاوت معنایی این داستان ها را اثبات می کند. موپاسان با آگاهی از تغییرات دوران گذار خود، معنای جدیدی را از فلسفه ایی نو به مردم زمان خود منتقل می کند، اما همچنان در چارچوبی که زمانه بدان خو گرفته است، تا خوانندگان به راحتی آن را درک کنند.

  کلیدواژگان: استعلا، ایده ئالیسم استعلایی، زیر متن، زبر متن، سطوح روایی
 • صفحات 81-100

   هدف این مقاله بررسی قدرت ذاتی نوشتار در ایمه سزر و فرانسیس پونگ در درهم آمیختگی گفتمان شاعرانه و بلاغی است که حول اثربخشی گفتار بیان شده است، یعنی عملکرد زبان کلامی که به عنوان کنش درک می شود. این امر بر اساس بعد عملگرایانه گفتار است تا آنجا که منجر به عمل در شنونده/خواننده می شود. در واقع، هم به صورت شفاهی و هم به صورت نوشتاری، به عقیده پونگ، گفتار به کسانی که از آن استفاده می کنند «قدرت زمانی و بی زمان» می دهد (پونگ، هزار و نهصد ونود و نه ، صد و هفتاد و شش) که می تواند حالت ذهنی کسانی را که خود را در معرض بیان آن قرار می دهند، اصلاح کند. سزر، به نوبه خود، شعر خود را از منظر «نوشته ای زیبا از خشم» توسعه داد (سزر، دو هزار وشش، چهارصد و چهل و هفت)، که تاثیرگذاری آن از چیدمان شخصیت ها بر روی یک تکیه نشات می گیرد. بنابراین، این دو نویسنده، گفتمان شاعرانه را گفتاری می دانند که با قدرت های بلاغی زبان سرمایه گذاری شده است و قادر است با تغییر واقعیت بر جهان عمل کند.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها - گفتار، بیان، زبان، شعر، بلاغت
 • صفحات 129-142

  از آموزه Ut pictura poesis، ما یک خط تحلیل نسبتا جالب در مورد رابطه بین ادبیات و نقاشی کشف می کنیم. تحلیل اثر مالروسی در پرتو تعاملات برانگیخته شده توسط میخاییل باختین نشان می دهد که پیوسته در حال گفت وگو است و پیوسته تحت سلطه هنرهای موزه است که در میان آنها نقاشی جایگاهی منحصر به فرد دارد. این مقاله نشان می دهد که La Condition Humaine، L’Espoir و Les Conquérants نوعی روایت ترکیبی هستند که تکنیک ها و فرآیندهای تصویری، شخصیت های نقاش و توصیف های رنگی را در خود ادغام می کنند، روایت را فاگوسیته می کنند و گاهی روایت را به پس زمینه می رسانند. با این اوصاف، این تمایل به ارجاع بیش از حد یا مدل سازی تمرین تصویری، یک حس حسی بصری ایجاد می کند و متن را به یک کاتالوگ، به یک نقاشی، و به موزه تبدیل می کند. بنابراین آمیختگی ادبیات/نقاشی، آمیختگی ساختار آن ها و گفت وگوی بین این ژانرها، بیان زیبایی شناسی چندصدایی یا بین تصنیفی در رمان نویسنده فرانسوی است.

  کلیدواژگان: هنر، ارجاع بیش از حد، موزه، نقاشی، تابلو
 • راضیه صادقپور صفحات 157-171

  حرف اضافه به عنوان یک رابطی می باشد که یک عنصر اسمی، یک اسم یا مصدری را وارد می کند (Martin, 2017, p.127). هدف از این پژوهش، ارایه یک تحلیل عملگرایانه تطبیقی از حروف اضافه فرانسوی و فارسی «dans» و [در] در کاربردهای مختلف به ویژه در کاردبرد مکانی و زمانی است. در این تحقیق، هدف، انجام یک مطالعه تطبیقی فرانسوی-فارسی بین عملکرد حرف اضافه «در» برای شکل گیری نحو حرف اضافه، به منظور نشان دادن واگرایی ها و همگرایی ها است. بنابراین، تلاش خواهیم کرد تا محدوده های متنوعی مانند مکان و زمان حرف اضافه « dans » و همتای فارسی آن [در] را نشان دهیم. برای دستیابی به این هدف، سعی می شود با استفاده از مثال هایی در هر دو زبان، عملکرد حرف اضافه [در] در زبان فارسی را در مقایسه با حرف اضافه « dans » در زبان فرانسوی برجسته کنیم. انتخاب یک رویکرد تطبیقی با این واقعیت توجیه می شود که چنین رویکردی یک مزیت آموزشی ارایه می دهد: زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه منبعی خواهند یافت تا بررسی کنند که آیا این حرف اضافه « dans » با حرف اضافه فارسی [در] مطابقت دارد و اگر نه، در چه زمینه هایی با همدیگر تفاوت دارند. نتایج نشان می دهد که در مواردی که بیانگر مقیاس مکانی باشند شباهت هایی دارند، اما در مقیاس زمانی و مقیاس بعد واگرایی هایی دارند.

  کلیدواژگان: حرف اضافه، بعد مکانی، بعد زمانی، مطالعه عملگرا، مطالعه تطبیقی
 • صفحات 173-183

   نه اغراق آمیز و نه دوتیرام است که بگوییم داستان عاشقانه، صوفی، مون آمور، نویسنده ترک، الیف شافاک، گویاترین و بهترین معرف قصیده عشق یکی از جریان های دورافتاده ترین عارفان در هیات شناسی است. یکی از دلایل انتخاب ما برای این اثر عاشقانه و با ارزش عرفانی و تاریخی، علاقه بیش از حد یک نویسنده قرن بیست و یکم به نمادهای دوران طلایی عرفان اسلامی است. او چهره های نمادین معنویت اسلامی را از قرن سیزدهم کشف کرد، ابتدا برای ادای احترام به آنها به عنوان چهره های نمادین میراث فرهنگی ناملموس، اما همچنین برای کشف آموزه های آنها، که چقدر برای دنیای امروزی در زوال اخلاقی صرفه جویی می کند. ما در این مطالعه به ایجاد فضای کتاب مقدس اختصاص داده شده به معنویت گرفته شده در حالت چند صدایی می پردازیم. برای ما مهم است که قدرت روایت شفاکیان در احیای متفکرانی را که توسط اکثریت بزرگی در غرب نادیده گرفته شده اند، روشن کنیم.

  کلیدواژگان: فضای کتاب مقدس، صوفی، عشق من، شافاک، معنویت، چند صدایی
|
 • Nadjmeh AKBARI, Sharareh CHAVOSHIAN Pages 1-18

  Depuis sa première apparition jusqu’à nos jours, la représentation littéraire de la ville iranienne a connu une évolution considérable. Elle s’éloigne de la conception traditionnelle polarisant la ville en utopie et dystopie et se penche sur une interprétation postmoderne considérant la ville comme un espace-temps polyphone. Dans ce sens, le devenir des espaces urbains est particulièrement important dans la mesure où il configure le devenir socioculturel de certains discours courants dans la société iranienne. A travers trois œuvres persanes, Tel qu’il était, Couleur de corbeau et Grande Route, qui présentent des exemples parlants de la convergence des devenirs spatio-temporel et socioculturel, nous nous proposons, dans la présente recherche, d’étudier la question de spatialisation des discours sociaux. Pour ce faire, nous adopterons la géocritique en tant que cadre méthodologique et nous tenterons de répondre à quelques questions fondamentales qui mettent en relief différents aspects de la problématique : En quel sens le corpus choisi propose-t-il une nouvelle interprétation de la dichotomie « centre-ville/périphérie » ? Comment la pluralité des espaces urbains peut-il traduire le positionnement social de différentes générations iraniennes ? Et enfin, comment la ville fictionnelle laisse-t-elle son impact sur la ville réelle et parvient-elle à déplacer les frontières imposées par la réalité sociale ?

  Keywords: Devenir socioculturel, Devenir spatio-temporel, Espaces urbains, Gé, ocritique, Postmoderne
 • Shabnam Askari, MohammadJavad KAMALI, Sadi Jafari Kardgar Pages 19-34

  Théorisé d’abord par Freud, le complexe d’Œdipe est l’image universel du désir inconscient que les enfants éprouvent envers leur parent de sexe opposé. Cette théorie sera reprise plus tard par Jacques Lacan qui la transformera en s’appuyant sur la formation du « Moi » signifiant pour lui la relation entre trois instance imaginaires : la mère, l’enfant et l’objet du manque. En effet, Lacan considère le complexe d’Œdipe en tant qu’un moyen pour mettre en cause la formation sociale, ainsi que « les complexes familiaux ».Choisissant comme cadre de notre étude, la théorie psychanalytique lacanienne sur le complexe d’Œdipe, nous avons abordé certaines œuvres d’Amélie Nothomb, auteure belge francophone : Frappe-toi le cœur, Tuer le père et Les prénoms épicènes dans l’objectif de discerner le complexe d’Œdipe chez les personnages, les complexes familiaux dans ses romans et la cause de son choix dans la création de ses personnages. L’image des pères autoritaires, la naïveté de certaines mères, l’instrumentalisation des enfants par les parents, le désir de l’identification au père et la possession de la mère sont des signes du complexe d’Œdipe traditionnel, employés en vue de mettre en scène la formation du sujet dans la société moderne.

  Keywords: Complexe, identité, mè, re, mythe d&rsquo, &OElig, dipe, pè, Lacan
 • BOUMY Koué Kévin Pages 35-50

  Alors que les espoirs déçus de la Révolution française de 1789 et les nombreux bouleversements socio-politiques consécutifs ont créé dans la 1ère moitié du XIXème siècle, un inapaisable mal du siècle qui « implique un manque de volonté, une mélancolie introspective, un culte du moi, une complaisance dans la souffrance et un repli sur soi » Jennings C. (1970 : p.559) ; Marceline Desbordes-Valmore, poète dont aucune notice biographique ne certifie une grande connaissance livresque, entreprenait à travers Les Pleurs, une aventure poétique intimiste et doloriste. Voix féminine, unique femme parmi les poètes maudits dans un siècle de pessimisme radical, elle s’adonne à une poésie aux allures lacrymales qui s’origine dans une vie de famille ruinée par de nombreux décès de proches, un désenchantement amoureux, et surtout sa condition de femme dans un environnement dominé par la langue et la pensée masculines. La poétisation de son mal d’être et de son âme tourmentée, engendre une esthétique aussi instable : tensions énonciatives sur le statut du je lyrique, hybridation générique avec la théâtralisation du langage poétique, hésitation dans une écriture androgynique pour trouver l’équilibre ; et enfin des soupçons de négligences stylistiques et prosodiques. Ce qui pourrait s’apparenter à un « mal écrire » valmorien, devient plutôt un « mal d’écrire » fécond, qui donne une expressivité à la douleur et plie sa poésie aux exigence d’un référent déstabilisant.

  Keywords: tre, Elé, gie, Femme, Romantisme, Mal d&rsquo, crire
 • Fariba Sadat HASHEMI, Rouhollah GHASEMI Pages 67-79

  The human life is always influenced by events, circumstances, that are, in turn, the result of one's point of view and vision of the world. For a long time, literature has been the polisher of the human soul and spirit. One of the points in the intellectual evolution of man was the period of the Renaissance. Like an earthquake whose the greatest impact that took place in the 19th century with the Industrial Revolution. The basis for such mutations is clearly visible in the works of the post-Renaissance era. Where the structures of the stories change under the influence of the author's thoughts, another new novel is made in human poetics with names such as Balzac, Flaubert, Maupassant, etc. In the shadow of these mutations, we are witnessing the reversal of philosophies accepted for a long time. What Charles Perrault, according to the philosophy of "transcendence", said in the 17th century, Maupassant repeats with a different look from Kant's "transcendental" thought. La Parure is a new outfit dressed by Maupassant in Cinderella; in other words, it is hypertext on the hypotext. The study of levels and narrative patterns proves the similarity of structures and the difference in meaning in these stories. Maupassant, aware of the changes in his transitional time, conveys a new concept from a new philosophy, to the people of the time but with a frame accustomed to that time so that readers can easily comprehend and understand it.

  Keywords: Transcendance, Transcendantal, Hypotexte, Hypertexte, Niveaux narratif, Sché, mas narratifs
 • Jean-Michel MAULPOIX *, Rolland D. MPAMÉ Pages 81-100

   Le présent article vise à examiner le pouvoir inhérent à l’écriture chez Aimé Césaire et Francis Ponge dans l’imbrication des discours poétique et rhétorique articulés autour de l’efficace de la parole, c’est-à-dire le fonctionnement du langage verbal appréhendé comme action. Celle-ci s’adosse à la dimension pragmatique de la parole en tant qu’elle porte à agir sur l’auditeur et le lecteur. En effet, à l’oral comme à l’écrit, estime Ponge, la parole procure à ceux qui l’utilisent, « le pouvoir temporel et intemporel » capable de modifier l’état d’esprit de ceux qui s’exposent à sa profération. Césaire, lui, a élaboré sa poétique dans l’optique d’une « écriture belle de rage », dont l’efficace émane du tracé des caractères sur un support. Les deux auteurs conçoivent donc le discours poétique comme une parole investie des pouvoirs rhétoriques du langage, capables d’agir sur le monde en modifiant les consciences et le réel.

  Keywords: Discours, Enonciation, langage, Poé, sie, Rhé, torique
 • Jules Th&Amp, Eacute, Rence Mihindou Mi-Moubamba * Pages 101-114

  Cet article se propose de problématiser la question de la mort dans le « Cycle de l’invisible » d’Éric-Emmanuel Schmitt. En effet, à en lire les travaux critiques qui gravitent autour de la production romanesque de cet auteur, à savoir ceux de Michel Meyer (2004) et d’Yvonne Hsieh (2006 et 2007), la mort est une question importante dans la production de Schmitt, à tel point qu’Yvonne Hsieh la caractérise comme un « ars moriendi », un art de bien mourir. En fait, la mort est représentée, dans les trois premiers volumes de ce cycle, avec un contraste poignant : certains personnages la vivent comme un rapt, comme une fatalité absolue, quand d’autres lui font face avec sérénité et confiance, d’où cette conclusion d’Yvonne Hsieh. L’enjeu de cet article est alors de rendre plausible l’hypothèse suivant laquelle le « cycle de l’invisible », tout en questionnant ce qu’est la mort, procède d’une invitation à l’apprivoiser par la spiritualité. En réalité, la particularité de cette série de romans est de questionner une spiritualité à chaque volume. Et le principe de chaque spiritualité est d’inspirer un mode de vie plutôt qu’une manière de mourir. Partant de ce constat, nous postulons l’idée que le « Cycle de l’invisible » est une incitation à un art de vivre, ponctué par la spiritualité.

  Keywords: Le «_ Cycle de l&rsquo, invisible», mort, spiritualité, ars moriendi, art de vivre
 • Kangah Emmanuel Ettien * Pages 115-127

  Publié en 2022 aux Éditions du Makri, Mes poèmes confinés est le titre d’un poème au long cours écrit par Pascal Assoa N’guessan. Dans cette œuvre poétique, le poète désabusé dresse le tableau sombre d’une société en pleine déliquescence, en même temps qu’il regrette les valeurs du passé, qui sont aujourd’hui foulées aux pieds. Ce double sentiment de colère et de nostalgie est rendu intelligible par la figure de la répétition qui imprime un lyrisme singulier à son texte. L’intérêt de la présente étude consiste à montrer comment l’approche stylistique exploite la répétition− cette figure microstructurale de premier plan − pour rendre compte du lyrisme poétique dans l’œuvre du poète. La stylistique se définit alors comme une théorie et une méthode d'analyse des textes littéraires qui vise à décrire et à interpréter les ressources langagières mises en œuvre par un écrivain dans son texte. L'analyse stylistique de la répétition se propose ainsi de mettre au jour les deux grilles de lecture qui organisent le sens dans l’œuvre Mes poèmes confinés de Pascal Assoa N’guessan, notamment la répétition du signifiant linguistique et la réduplication des masses syntaxiques des vers.

  Keywords: figure microstructurale, litté, rarité, lyrisme poé, tique, Ré, pé, tition, stylistique
 • Yacouba KONÉ *, Irié Alain TIÉ BI Pages 129-142

  Depuis la doctrine de l’Ut pictura poesis, l’on découvre une piste d’analyse assez intéressante sur les rapports de la littérature et de la peinture. L’analyse de l’œuvre malrucienne, à la lumière des interactions suscitées par Mikhaïl Bakhtine, montre qu’elle est constamment en dialogue et continûment régenté par les arts du musée, au nombre desquels la peinture tient une place singulière. Cet article montre que La Condition humaine, L’Espoir et Les Conquérants sont une sorte de récit hybride ayant intégré des techniques et procédés picturaux, des personnages artistes peintres et des descriptions chromatiques, phagocytant la narration et reléguant parfois le récit au second plan. Cela dit, cette propension à l’hyper-référentialisation ou à la modélisation de la pratique picturale crée une synesthésie visuelle, transformant le texte en un catalogue, en un tableau, en un musée. Ainsi le mélange littérature/peinture, le mixage de leur structure et le dialogue entre ces genres sont-ils l’expression d’une esthétique polyphonique ou interartiale dans le roman de l’auteur français.

  Keywords: Art, Hyper-ré, fé, rentialisation, Musé, peinture, Tableau
 • Mino Andriantsimahavandy * Pages 143-155

  Les expressions figées ont commencé à captiver les linguistes à partir de la seconde moitié du XXème siècle lorsque ce domaine d'étude a été créé par Bally. Cette nouvelle science phraséologique a alors nécessité l’unanimité des chercheurs dans la définition de son cadre, sa nomenclature et la portée de ses études. Nous empruntons le nom de "séquences figées" pour rassembler ces suites de lexies dont la compréhension doit être globale et non compositionnelle. Dans cet article, nous tentons de définir les séquences figées et de les caractériser; voir ce qui fait la fixité d'une expression et comprendre comment une séquence figée peut à son tour devenir défigée. Puis, nous verrons que pour des raisons non seulement linguistiques mais aussi culturelles, leur traduction suscite de nombreuses difficultés: faut-il décider de les traduire mot à mot? Des exemples tirés du chinois, du malgache et de l’arabe illustreront quelques méthodes privilégiées dans l’épineuse tâche du traducteur.

  Keywords: caracté, ristiques, difficulté, s de traduction, expressions figé, es, straté, gies de traduction
 • Razieh Sadeghpour Pages 157-171

  La préposition en tant qu'opérateur relationnel introduit un élément nominal, un substantif, un nom, un infinitif (Martin, 2017, p.127). L’objet de cette étude est de livrer une analyse pragmatique comparative des prépositions française et persane « dans » et [در], dans les gammes variées surtout en emploi spatial et temporel. Dans cette recherche, l’objectif porte sur la mise en place d’une étude comparative franco-persane entre le fonctionnement de la préposition ‘’dans’’ pour la formation de syntagme prépositionnelle, afin de montrer les divergences et les convergences. De ce fait, nous nous évertuerons à montrer les gammes variées comme la locativité et la diachronie de la préposition ‘’dans’’ et son homologue persan [در]. Pour atteindre cet objectif, nous tenterons de mettre en relief le fonctionnement de la préposition dans la langue persane en comparaison avec la langue française à l’aide des exemples dans toutes les deux langues. Le choix d’une approche comparative se trouve justifié par le fait qu’une telle approche offre un avantage d’ordre didactique : les apprenants iraniens de la langue française y trouveront une source à consulter pour vérifier si cette préposition correspond bien à la préposition persane [در], ou si par contre les deux prépositions divergent et dans quelles mesures. Les résultats prouvent qu’il existe des similitudes des cas exprimant la spatialité mais des divergences à l’échelle temporelle et dimensionnelle.

  Keywords: pré, position, gamme temporelle, spatialité, é, tude pragmatique, tude comparative
 • Samira Sidri * Pages 173-183

    Il n’est point exagéré ni dithyrambique d’avancer que le récit romanesque, Soufi, mon Amour, de l’écrivaine turque Elif Shafak est l’ode à l’amour la plus éloquente et la mieux représentative de l’un des courants mystiques les plus reculés en hagiographie. L’une des raisons de notre choix pour cette œuvre romanesque, à valeur mystique et historique, est à fortiori l’intérêt manifesté par une auteure du XXIe siècle pour des icônes de l’âge d’or du mysticisme persan. Elle a déterré des figures emblématiques de la spiritualité islamique du XIIIe siècle, d’abord pour rendre un hommage au patrimoine culturel immatériel, mais aussi pour exhumer leurs enseignements combien salvateurs pour un monde aujourd’hui en déliquescence morale. Nous abordons dans cette étude la création de l’espace scripturaire dédié à la spiritualité reprise en mode polyphonique. Il nous importe de faire la lumière sur le pouvoir du récit Shafakien à ressusciter les penseurs méconnus par une grande majorité en Occident.

  Keywords: espace scripturaire, Soufi, mon amour, Shafak, spiritualité, polyphonie