فهرست مطالب

مطالعات تاریخ انتظامی - پیاپی 37 (تابستان 1402)

نشریه مطالعات تاریخ انتظامی
پیاپی 37 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا کریمی* صفحات 1-18

  بر خلاف باور برخی از محققین تاریخ که معتقدند صفویه بعد از شاه عباس دوم و از زمان حکومت شاه سلیمان صفوی از هر لحاظ به ویژه از لحاظ نظامی و انتظامی در سراشیب سقوط قرار گرفت؛ به نظر می رسد در صورت مطالعه دقیق تر منابع می توان تا حدی به نتیجه متفاوتی دست یافت. در دوره شاه سلیمان، ایران در حوزه های مختلف نظیر اقتصاد، سیاست خارجی، نظام اداری و سازمان نظامی و انتظامی شاهد تحولی چشمگیر گردید. این تحول اگرچه مدیون لیاقت و کاردانی شیخ علیخان زنگنه وزیر اعظم معروف صفویه بود که خود فرمانده نظامی نیز به شمار می رفت؛ ولی بی تردید لیاقت و شایستگی شاه سلیمان را نباید نادیده گرفت.این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات اسنادی انجام شده و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا در دوره شاه سلیمان صفوی تداوم روند تعقیب سیاست شاه عباس اول در زمینه ایجاد یک ارتش ثابت و مواجب بگیر به تقویت نظامی و انتظامی ایران منجر شد و آیا این روند موجب افزایش امنیت در مرزها و در داخل ایران شده است؟نتایج این پژوهش حاکی از آن است که: تعداد نفرات سپاهیان مواجب بگیر در دوره شاه سلیمان به حداکثر ممکن در دوره صفویه رسید. توپخانه مجددا احیا و ساخت انواع سلاح های آتشین رشد چشمگیری یافت. تعداد نفرات قوللر و تفنگچیان افزایش یافت و تربیت مستمر غلامان برای امور نظامی در مرکز با قوت بیشتر ادامه یافت. این ارتش که از طریق تعلیم و تجهیز با سلاح های آتشین تقویت شده بود نه تنها روس ها یا  عثمانی ها را از خیال حمله به ایران باز داشت بلکه شورش کلیه قبایل نظیر بلوچ ها، ترکمن ها و کردها در نقاط مختلف ایران را دفع نمود.

  کلیدواژگان: ارتش، شاه سلیمان، امنیت، مرز، انتظام
 • محمدجعفر چمنکار* صفحات 19-47

  با تاسیس سلسله پهلوی ، خلیج فارس و دریای عمان در سیاست های داخلی و بین المللی ایران جایگاه ویژه ای یافت. این حوزه استراتژیک پهناور آبی به صورت راهبردی برتحقق برنامه های سیاسی، اقتصادی و بخصوص ترتیبات نظامی کوتاه مدت و بلند مدت ایران تاثیر می گذاشت. با ارتقای جایگاه این منطقه، لزوم دستیابی ایران به یک نیروی دریایی قدرتمند، ضرورت یافت. از دهه 40ش/ 60 م در یک روند تدریجی، ایران دارای یکی از نیرومندترین ناوگان نظامی در سطح خلیج فارس تا اقیانوس هند شد. این نیرو، ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست های تدافعی و نقش آفرینی جدید امنیتی ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان محسوب می گردید.این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتب، اسناد، بایگانی های متعدد داخلی و نشریات گوناگون ایران در دوره مذکور انجام شده است و هدف از آن شناخت نقش آفرینی دریایی عصر پهلوی و اثبات حاکمیت نظامی و امنیتی مثبت عناصر ایرانی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان می باشد. و در پی پاسخ به این سوال است که نیروی دریایی ایران چه نقشی در اجرای عملی ترتیبات دفاعی و امنیتی ایران عصر پهلوی در منطقه خلیج فارس داشته است؟و در پایان به این نتیجه می رسد که دستیابی به قدرت و سیادت دریایی موجب گردید تا ایران به صورت بالقوه و بالفعل توانایی انجام و تحقق سیاست های نظامی و امنیتی خود را این منطقه داشته باشد که بدون آن، نیل به این اهداف و حفظ منافع و دفاع از آب ها و مرزهای دریایی کشورامکان پذیر نبود.

  کلیدواژگان: خلیج فارس و دریای عمان، دوره پهلوی، نیروی دریایی، ترتیبات نظامی
 • علی بیگدلی، امیر تیمور رفیعی، فاطمه سادات جمشیدی* صفحات 49-76
  هر چند در جنگ جهانی دوم ایران اعلان بی طرفی کرد؛ اما در پی گسترش جنگ در جبهه های شرق بی طرفی ایران نقض و این کشور به اشغال متفقین درآمد. درخصوص واقعه شهریور 1320 و سیاست خارجی ایران و متفقین اسناد و آثار تحقیقی فراوانی منتشر شده است؛ با این حال ضروری است زوایای ناشناخته و مبهم این واقعه مهم مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. نظر به چنین خلایی آنچه به عنوان هدف مقاله حاضر است تحلیل و تبیین زوایای پنهان سیاست نظامی ایران در برابر سیاست اشغالگری متفقین در جنگ جهانی دوم است.این پژوهش با روش پسا علی انجام شده و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا دولت ایران سیاست نظامی مشخصی ورای سیاست رسمی خود در برابر اشغال ایران توسط متفقین دنبال می کرد؟ مولفه های این سیاست چه بود و تا چه اندازه قرین موفقیت گردید؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ایران به موازات ترک مخاصمه و سیاست تسلیم نظامی که برتری نظامی متفقین بر ایران تحمیل کرده بود، یک سیاست نظامی حداقلی هم در پیش گرفته بود که غایت آن حفظ شاکله ارتش و دستاوردهای نظامی دوره رضاشاه به منظور حفظ نظم و امنیت داخلی و مقابله با تهدید دشمنان خارجی و تهدید همسایگان بود؛ زیرا در صورت مقاومت، بیم انحلال ارتش از طرف متفقین می رفت.
  کلیدواژگان: رضاشاه، متفقین، متحدین، جنگ جهانی دوم، بی طرفی ایران، دیپلماسی نظامی
 • فرزاد درویشی*، علیرضا کولیوند، مریم ملکشاهی صفحات 77-102
  سابقه حملات موشکی به کلان شهر های ایران در دوران دفاع مقدس، توسط عراق با استفاده از موشک های دور برد انجام گرفت که با توجه به خسارات وارده، ضرورت اقدامات پدافندی و ابداعی در جهت کاهش اثرات این اقدام احساس گردید. پژوهش حاضر با هدف بررسی حملات موشک های دوربرد زمین به زمین عراقی به شهرهای کشور در دوران دفاع مقدس با تاکید برنقش اقدامات ابداعی پدافندی نیروهای شهربانی استان ایلام انجام شد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که اقدمات ابداعی پدافندی نیروهای شهربانی استان ایلام در دوران دفاع مقدس، هنگام حملات موشک های دوربرد عراقی به کلان شهرهای ایران چه بوده است؟این پژوهش از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر روش در زمره مطالعات اکتشافی است. رویکرد تحلیل این مطالعه، روش استقرایی با بهره برداری از روش کدگذاری است. مشارکت کنندگان این مطالعه را کارکنان شهربانی ایلام تشکیل داده اند که با بهره گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی بر اساس اصل اشباع نظری تعداد 10 مصاحبه با مشارکت کنندگان این مطالعه صورت گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که در نهایت به روش داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان می دهد؛ اصلی ترین مولفه ها شامل: مقاصد و آرمان های الهی، وحدت فرماندهی و اطلاعات، اقدامات پدافندی، شناسایی و بازخورد موفق آخرین لایه از این فرایند طی شده از سوی نیروهای شهربانی است که نتایج حاصل شده از تحلیل فرایندها نشان داد که مقاصد و آرمان های الهی، وحدت فرماندهی و نظارت، اقدامات پدافندی و اطلاعات به عنوان پیشایندها، همچنین شناسایی و بازخورد موفق نیز به عنوان پسامدهای موفقیت اقدامات ابداعی پدافندی نیروهای شهربانی استان ایلام در دوران دفاع مقدس، بصورت چرخشی، ترکیبی از مجموعه ای از کیفیت ها را به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: دفاع مقدس، آژیراعلام خطر، موشک های دوربرد، کلان شهر
 • حسن صمدزاده، عطاءالله عبدی*، محمدنبی کریمی صفحات 103-136

  امروزه، گروه های اقلیت قومی تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی الگوی رفتاری متفاوتی را با گروه قومی مرکزی و حتی گروه اکثریت پیرامونی در پیش گرفته و رفتار فضایی و سیاسی جدیدی را بروز می دهند. هدف این پژوهش ترسیم دورنمایی از روند رفتار فضایی کردهای خلخال با گروه اکثریت پیرامون است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخآنهای و میدانی (مصاحبه) در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است که برجسته ترین رفتار فضایی کردها در تاریخ انتظامی شهرستان خلخال چه بوده است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که برجسته ترین نقش کردها در تاریخ انتظامی خلخال را باید نتیجه قدرت گرفتن آنها در دوره قاجار، تعامل و تقابل با قدرت مرکزی و حکومت بیست ساله بر منطقه دانست که استعمار، به ویژه روسیه تزاری از آن بهره برداری کرده و مانع از وحدت مردم منطقه شده است و در صورت مرتفع نشدن مطالبات اقلیت های قومی، کردهای خلخال متاثر از عوامل متعدد داخلی و خارجی، مستعد بروز چالش های جدی اجتماعی، سیاسی و به تبع آن، امنیتی برای منطقه و حتی کشور هستند.

  کلیدواژگان: گروه های قومی، امنیت، انتظام، کرد، خلخال
 • زهرا قلاوند، فاطمه قلاوند* صفحات 137-162
  اشغال ایران در شهریور 1320 ش. توسط متفقین، کشور را با چالش های امنیتی و انتظامی مواجه کرد. از نظر متفقین خوزستان یکی از مناطق بسیار مهم و استراتژیک در روند اشغال به شمار می آمد؛ نیروهای انگلیس از همان آغاز جنگ با ایران به خوزستان حمله کردند و پس از درهم شکستن مقاومت های ارتش در این منطقه، خوزستان به تسخیر متفقین درآمد. حمله متفقین پیامدهای منفی فراوانی در این منطقه داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای منفی امنیتی - انتظامی حضور متفقین در خوزستان است. این مقاله با روش تحقیق کتابخانه ای و نگارش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و اسناد در صدد پاسخگویی به این سوال است که تبعات امنیتی و انتظامی اشغال خوزستان در جنگ جهانی دوم چه بود؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با دخالت متفقین به خصوص انگلیسی ها در اداره امور امنیتی- انتظامی استان، کاهش نفوذ حکومت مرکزی و به هم خوردن نظم و امنیت استان، میزان خشونت اجتماعی در خوزستان افزایش یافت. این خشونت در مواردی از سوی متفقین و گاهی توسط شهروندان انجام شده است؛ همچنین شورش برخی خوانین برای بدست آوردن قدرت در استان نیز با دخالت حکومت مرکزی و ارتش با شکست مواجه شد. فعالیت حزب توده نیز از این زمان در استان افزایش یافت.
  کلیدواژگان: امنیتی، انتظامی، متفقین، اشغال خوزستان
|
 • Alireza Karimi * Pages 1-18

  Contrary to the belief of some historical researchers, who believe that after Shah Abbas II and during the reign of Shah Suleiman Safavid, the Safavid dynasty was on the decline in every respect, especially in terms of military and policing. It seems that in the case of a more detailed study of the sources, a different result can be reached to some extent. During the period of Shah Suleiman, Iran witnessed significant changes in various fields such as economy, foreign policy, administrative system and military and law enforcement organization. Although this development was due to the merit and cooperation of Sheikh Ali Khan Zanganeh, the famous Safavid Grand Vizier, who was also considered a military commander; But undoubtedly, the merit and competence of Shah Suleiman should not be ignored. During the era of Shah Suleiman Safavid, did the continuation of the policy of Shah Abbas I in the field of creating a stable and conscripted army lead to the strengthening of Iran's military and policing, and did this process increase security on the borders and inside Iran? The findings of the research indicate that: the number of conscripted troops in the period of Shah Suleiman reached the maximum possible in the Safavid period. Artillery was revived and the production of all kinds of firearms grew significantly. The number of gunners and gunners increased and the continuous training of slaves for military affairs in the center continued with greater strength. This army, which was strengthened through training and equipping with firearms, not only prevented the Russians or the Ottomans from attacking Iran, but also repelled the rebellion of all tribes such as the Baluchs, Turkmens and Kurds in different parts of Iran.

  Keywords: Army, King Suleiman, Security, Iran, Safavid, Border
 • MohmmadJafar Chamankar * Pages 19-47

  The importance of the Persian Gulf Navy in the regional military and security arrangements of the Pahlavi period  Abstract:With the establishment of the Pahlavi dynasty, the Persian Gulf and the Oman Sea found a special place in Iran's domestic and international politics. This strategic water area had a strategic effect on the realization of Iran's political, economic and especially short-term and long-term military arrangements. With the promotion of the position of this region, the need for Iran to acquire a powerful navy became necessary. From the 1940s/1960s, in a gradual process, Iran had one of the most powerful military fleets in the Persian Gulf to the Indian Ocean. This force was considered to be an effective tool for implementing Iran's new security and defense policies in the Persian Gulf region and the Oman Sea.- Purpose The author tries to answer the following question by relying on first-hand sources:What role has the Iranian Navy played in the practical implementation of Iran's defense and security arrangements in the Persian Gulf region?- Method and approach: the descriptive-analytical research method is based on the study of books, documents of numerous internal archives and various publications of Iran in the mentioned period.

  Keywords: Persian Gulf, Oman Sea, Pahlavi Period, Navy, Military Arrangements
 • Ali Bigdeli, Amirteymour Rafiei, Fatemehsadat Jamshidi * Pages 49-76
  Although Iran declared neutrality in World War II; But following the expansion of the war in the eastern fronts, Iran's neutrality was violated and this country was occupied by the Allies. Regarding the incident of Shahrivar 1320 and the foreign policy of Iran and its allies, many documents and research works have been published; However, it is necessary to investigate the unknown and obscure aspects of this important event. Considering such a vacuum, the purpose of this article is to analyze and explain the hidden angles of Iran's military policy against the occupation policy of the Allies in World War II. According to such a goal, the question that is raised is whether the Iranian government followed a specific military policy beyond its official policy against the occupation of Iran by the allies? What were the components of this policy and how successful was it? The findings of the research show that the government of Iran, in parallel with the abandonment of hostilities and the policy of military surrender imposed by the military superiority of the Allies on Iran, had also adopted a minimal military policy, the purpose of which was to preserve the structure of the army and the military achievements of the Reza Shah period in order to preserve Internal order and security and dealing with threats from foreign enemies and threats from neighbors; Because in case of resistance, the Allies would fear disbanding the army. The research method in this article is the post-objective method.
  Keywords: Reza Shah, allies, World War II, Iran's neutrality, military diplomacy
 • Farzad Darvishi *, Alireza Kolivand, Maryam Malekshahi Pages 77-102
  The history of missile attacks on Iran's metropolises during the sacred defense period was carried out by Iraq using long-range missiles, and due to the damage caused, the necessity of defensive and innovative measures was felt to reduce the effects of this action. The current research was conducted with the aim of investigating the Iraqi long-range ground-to-ground missile attacks on the country's cities during the sacred defense period, emphasizing the role of the innovative defense measures of the police forces of Ilam province. This research seeks to answer the question, what were the innovative defensive actions of the police forces of Ilam province during the holy defense period, when Iraqi long-range missiles attacked Iranian cities? This research is applied in terms of type and purpose, and in terms of method, it is among exploratory studies. The analysis approach of this study is the inductive method using the coding method. The participants of this study were the employees of the Ilam Police Department, and 10 interviews were conducted with the participants of this study using the snowball sampling method based on the theory of theoretical saturation. The required data were collected using semi-structured interviews, which were finally analyzed using the database method. The research findings show; The main components include: divine purposes and ideals, unity of command and information, defense measures, identification and successful feedback. The last layer of this process is carried out by the police forces, and the results obtained from the analysis of the processes showed that divine purposes and ideals, unity of command and Surveillance, defense measures and information as antecedents, as well as successful identification and feedback as consequences of the success of the innovative defense measures of the Ilam province police forces during the sacred defense period, have followed a combination of a set of qualities.
  Keywords: Holy Defense, danger alarm, long-range missiles, Metropolis
 • Hassan Samadzadeh Kalestan, Ataallah Abdi *, Mohammadnabi Karimi Pages 103-136

  Today, under the influence of many internal and external factors, the ethnic minority groups tend to adopt different behavioral patterns from the central ethnic group and even the peripheral majority group and show new spatial and political behaviors. This research aims to outline the spatial behavior of the Khalkhal Kurds towards the surrounding majority group. More specifically, the study seeks to investigate the most prominent role of the Kurds in the policing history of the Khalkhal region and tries to find out the variables likely to have had a role in this process. The study is descriptive-analytic in nature. The data have been gathered through library documents and reliable historical sources as well as interviews. The research population includes the Kurdish-speaking settlements in Khalkhal. The findings show that the most prominent spatial behavior of the Kurds can be attributed to the fact that they gained power during the Qajar period. It could also be ascribed to the interaction and confrontations with the central government and the twenty-year rule over the region. This issue has been exploited by foreign colonial powers, especially Tsarist Russia, to prevent the unity of the people in the region. The results show that if the demands of ethnic minorities are not met, Khalkhal Kurds, under likely influence of numerous internal and external factors, are prone to serious social, political and, consequently, security challenges for the region and even the country.

  Keywords: ethnic groups, ethnicity, Ethnic minority, Kurds, Khalkhal
 • Zahra Ghalavand, Fatemeh Ghalavand * Pages 137-162
  Occupation of Iran in Shahrivar 1320 by the Allies, it faced important security and law enforcement challenges. According to the Allies, Khuzestan was considered one of the most important and strategic areas in the process of occupation. British forces attacked Khuzestan from the very beginning of the war with Iran, and after crushing the resistance of the army in this area, Khuzestan was captured by the Allies. The allied attack had many negative consequences in this region. The aim of the current research is to investigate the negative consequences of the presence of the Allies in Khuzestan. This article aims to answer the question of what were the security and law enforcement consequences of the occupation of Khuzestan in the Second World War with the method of library research and descriptive-analytical writing and using sources and documents. The results of this research indicate that with the intervention of the British in the administration of security-police affairs of the province and the reduction of the power of the army and the police force, social violence such as murder and looting increased in this province; Also, the efforts of a number of nomadic leaders to gain power in Khuzestan, along with the interference of the British among the tribes and nomads, caused rebellions in Khuzestan that had a centrifugal character.From then on the activity of Tudeh party increased in Khuzestan .
  Keywords: Security, Law Enforcement, allies, occupation of Khuzestan