فهرست مطالب

نشریه پیام باستان شناس
پیاپی 28 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه یوسفی*، سید علی اصغر میرفتاح، فرزاد مافی صفحات 1-20

  تعیین اصالت اشیاء باستانی یکی از موضوعات مهم در حوزه میراث فرهنگی است که با توجه به متنوع تر شدن شیوه های جعل، پژوهشگران را به سوی استفاده از روش های کاربردی تر برای تشخیص اصالت آثار سوق می دهد. بشقاب های نقره ساسانی از جمله اشیایی هستند که به دلیل آشکارساختن برخی ویژگی های فرهنگی و هنری دوره ساسانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. تاکنون تشخیص اصالت این بشقاب ها بیشتر مبتنی بر ریخت شناسی و تبیین نقوش بوده است که با توجه به سهولت ایجاد نقشمایه های این دوره، شیوه مزبور برای شناسایی بشقاب های جعلی کافی نبوده و نیاز به روش های تکمیلی وجود دارد. هدف از این پژوهش، یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا تشخیص اصالت اثر می تواند بر مبنای شناسایی تکنیک های ساخت و تزیین و تشخیص آسیب های وارد شده به شیء انجام گیرد؟ به این منظور، تعداد 50 عدد بشقاب نقره ساسانی در موزه های رضا عباسی، میهو، متروپولیتن، ارمیتاژ و موزه بریتانیا مورد مطالعات فن شناسی و آسیب شناسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که آنالیز نقره مورد استفاده، مقایسه غلظت عناصر با نمونه اصلی و تکنیک طلاکاری جیوه ای در بخش فن شناسی و خوردگی های دو فلزی با ویژگی های خاص و مشاهده خوردگی های رشته ای در بخش آسیب شناسی نیز می توانند در کنار اصالت فرم و نقش، در تشخیص اصالت این قبیل آثار راهگشا باشند.

  کلیدواژگان: فلزکاری ساسانی، طلاکاری جیوه ای، فن شناسی، آسیب شناسی، اصالت سنجی
 • سعید ستارنژاد*، محمد رحمت پور، جواد ژاله اقدم صفحات 21-37
  سفال به عنوان یکی از مهم ترین یافته های فرهنگی در گاهنگاری محوطه ها و بازسازی برهم کنش های فرهنگی منطقه ای و فرامنطقه ای جایگاه مهمی دارد. بنابراین، شناخت سفالینه های هر دوره بسیار مهم است. در برخی از مناطق شمال غربی ایران تاکنون محوطه هایی از عصر آهن I و II شناسایی و کاوش شده است و لذا یک شناخت نسبی از ظروف سفالی این منطقه وجود دارد. با این حال، در برخی از نواحی، به خصوص شهرستان هریس، وضعیت عصر آهن چندان شناخته شده نیست. کاوش گورستان سرند - دغدغان در شناخت وضعیت فرهنگی این شهرستان در عصر آهن اهمیت زیادی دارد و معرفی و ارایه مجموعه ظروف سفالی این محوطه برای مطالعات منطقه ای و گاهنگاری نسبی و شناخت گونه های سفالی در این حوزه سودمند است. در این تحقیق که به روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است، یافته های سفالی به دست آمده از گورستان سرند - دغدغان مورد مطالعه، گونه شناسی، مقایسه و تحلیل قرار گرفته اند. این پژوهش به دنبال مطالعه تطبیقی ظروف سفالی گورستان سرند - دغدغان با سایر محوطه هاست تا ضمن ارایه گاهنگاری نسبی برای این آثار، به گونه شناسی مجموعه ظروف سفالی این گورستان نیز بپردازد. در این گورستان تعداد 6 گونه از اشکال ظروف شناسایی و مستندنگاری شده است که قابل مقایسه با داده های برخی از محوطه های عصر آهن I و II ایران، جنوب قفقاز و شرق آناتولی است. بنابر مطالعات انجام شده و گاهنگاری نسبی می توان بیان نمود که مجموعه سفالی گورستان سرند - دغدغان هریس مربوط به عصر آهن I و II است.
  کلیدواژگان: شهرستان هریس، گورستان سرند - دغدغان، عصر آهن I و II، طبقه بندی سفال، گاهنگاری
 • سید محمود میراسکندری* صفحات 39-56
  برخی غارها به دلیل شرایط محیطی مناسب برای مدت طولانی کانون استقرار انسان و فعالیت های انسانی بوده اند و از این رو، لایه های رسوبی کف غارها و دیواره صخره ای آن ها همواره حاوی مدارک ارزشمندی از تحول جوامع انسانی است. غار مونه از جمله مکان های باستانی شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد است که به دلیل داشتن شرایط ویژه، مورد توجه انسان های گذشته بوده است. بروز اختلافات و درگیری میان اهالی منطقه در پی حفاری های غیر مجاز آن ها در این غار، زمینه کاوش باستان شناختی آن را فراهم آورد. پژوهش های باستان شناختی صورت گرفته بر روی غار منجر به شناخت سه تالار و یک دالان ارتباطی بین تالارها گردید. علاوه بر این، کاوش دو گمانه در این غار، زمان استفاده از آن را به دوره مس سنگی جدید تا قرون متاخر دوران اسلامی رسانید. طی این دوران، دامداران به طور موقتی از غار استفاده می کردند. بررسی محیط پیرامون غار نیز منجر به شناسایی بقایای دیوارهای سنگ چین سترگی در 200 متری غرب و شمال غربی غار شد که سن سنجی سفال های به دست آمده از آن به روش ترمولومینسانس، قدمت آن را به دوره عباسیان رسانید.
  کلیدواژگان: غار مونه، لنده، کاوش باستان شناختی، سفال، مس سنگی
 • حمید امان اللهی*، محمدرضا قدری صفحات 57-70

  کوه اشکوت در شمال شرقی شهر محمودآباد، دارای آثار باستانی وسیعی است. در اضلاع غربی، شمالی و جنوبی این کوه، بناهای سنگی فروریخته ای وجود دارد که به احتمال مربوط به استحکامات دفاعی یک دژ است. همچنین، بر بالای این کوه، سازه های معماری پراکنده ای به صورت پشته های کم ارتفاع و پایه دیوارهای منظم دیده می شود. توصیف، تفسیر و گاهنگاری این آثار، با توجه به شیوه ساخت، مصالح به کار رفته، داده های سفالی و الگوهای دیرین اقلیم شناختی انجام شده است. پس از مطالعات تطبیقی، بازه زمانی کاربرد این کوه و آثار معماری اصلی دژ به طور احتمالی به هزاره اول ق.م تخمین زده می شود که بعدها در دوره اشکانی-ساسانی با توجه به موقعیت راهبردی آن مجددا مورد سکونت قرار گرفته است. طی بررسی مقدماتی سطح کوه اشکوت و توده خاک های حفاری شده توسط حفاران غیرمجاز، قطعاتی از ظروف سفالی شامل لبه، دسته، کف و بدنه، بدون لعاب با خمیر و پوشش نخودی رنگ که به احتمال زیاد متعلق به هزاره اول ق.م، دوره اشکانی-ساسانی است، به دست آمد. عوامل طبیعی و انسانی در گذر زمان، آثار کوه اشکوت و بقایای معماری روی آن را تغییر داده اند. حفاری های غیرمجاز عامل مهمی است که پلان معماری این محوطه بزرگ طبیعی - باستانی را دچار آسیب کرده است. در این زمینه لازم است، برنامه های حفاظتی و مدیریتی مورد توجه مسیولان میراث فرهنگی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: محمودآباد، کوه اشکوت، استحکامات دفاعی، برج و باروی سنگی، دوره اشکانی
 • امین زاده درویش*، سارا بنماران، سید رسول موسوی حاجی صفحات 71-84

  در سال 2004 (1383) در خارج از مرزهای ایران در منتهی الیه شمال شرقی افغانستان در محلی که مسیر باستانی ورود به شبه قاره هند است، نقش برجسته ای کشف شد که با توجه به قواعد و قراردادهای هنری در عصر باستان و همچنین، پوشش فرد اصلی حاضر در صحنه که محوریت ایجاد این نقش برجسته است، با عنوان یک اثر ساسانی شناسایی گردید. این اثر به طور اضطراری توسط هیات باستان شناسی فرانسوی حاضر در افغانستان اسکن شد و مورد بررسی قرار گرفت و در سال های 2005 و 2007 طی مقالاتی به زبان های فرانسوی و انگلیسی معرفی گردید. با توجه به از بین رفتن چهره و تاج شاه در نقش برجسته مزبور نمی توان آن را به طور قطع به یکی از شاهان ساسانی منتسب کرد. با این حال، فرانسیس گرنه این نقش را به طور قطع متعلق به شاپور اول می داند. متاسفانه، به دلیل اوضاع سیاسی و نظامی محل نقش برجسته که طی سال های گذشته چندبار میان طرفین درگیر دست به دست شده است، امکان رویت و بررسی نقش برجسته از نزدیک وجود ندارد. با توجه به بررسی همه جانبه نقش برجسته رگ بی بی و مقایسه اجزاء آن با دیگر نقش برجسته های ساسانی و همچنین، واکاوی بستر سیاسی و فرهنگی که موجب ایجاد چنین اثری در خارج از مراکز اصلی تمرکز نقش برجسته های این دوره شده است، می توان به این نتیجه رسید که احتمالا حضور بهرام دوم به عنوان شاه شکارگر در مرکز نقش برجسته، انتسابی صحیح تر است.

  کلیدواژگان: نقش برجسته های ساسانی، رگ بی بی، بهرام دوم، شاپور اول
 • منصور حمدالله زاده، مهرداد ملکزاده*، مریم دارا صفحات 85-100
  پژوهش درباره تمدن اورارتو از اوایل قرن نوزدهم میلادی و با اعزام شولتز از سوی انجمن آسیایی در اطراف دریاچه وان صورت جدی به خود گرفت. نتیجه کشفیات شولتز و مطالعات دیگر موجب شد تا اورارتو از زیر قرن ها خاموشی سربلند کند. رمزگشایی از خطوط میخی توسط پژوهشگران سایر حوزه ها به خواندن کتیبه های اورارتویی کمک نمود. پژوهش های اورارتویی در شمال غربی ایران، با کشف کتیبه ای مربوط به روسای دوم (680-646 پ.م) در نزدیکی روستای بسطام واقع در شمال دریاچه اورمیه، توجه جامعه پژوهشگران اورارتو را متوجه ایران کرد. کاوش های باستان شناسی توسط ولفرام کلایس از سال 1967 شروع گردید و تا 1978 ادامه داشت. مطالعه روی نهشته های پسااورارتویی در محوطه بسطام و همچنین، سنجش آن با نهشته های سایر محوطه های اورارتویی از جمله شرق آناتولی نشان می دهد که فروپاشی اورارتو تقریبا از زمان سقوط آشور توسط ماد و بابل و حتی قبل از آن شروع شده بود و سرزمین های اورارتویی در شمال غربی فلات ایران در آن زمان توسط مادها اشغال شده بودند. میزان تاثیر نهشته های پسااورارتویی یافت شده در محوطه های مورد کاوش از اهداف این پژوهش است. برای این پژوهش از روش تاریخی، تحلیلی و توصیفی استفاده شده و شیوه گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای بوده است. در نهایت، بنابه بررسی نهشته های پسااورارتویی و تحلیل تاریخی، نتیجه گرفته شد که فروپاشی اورارتو از حدود 635 پ.م شروع شده و بر طبق آثار فرهنگی و معماری یافت شده از بسطام و نیز سنجش آن با محوطه های دیگر در شرق آناتولی، سرزمین های شرقی اورارتو از این زمان در اشغال مادها و اقوام ایرانی بوده است.
  کلیدواژگان: اورارتو، ماد، نهشته های پسااورارتویی، بسطام، فروپاشی اورارتو
 • روح الله شیرازی، مجتبی رخشانی*، محمد کیخا، سحر بختیاری صفحات 101-115
  یکی از روش های بررسی و شناسایی عوامل مورد نظر در مطالعات باستان شناسی مطالعه الگوی استقرار و تحلیل استقراری است که به بررسی شکل گیری محوطه های باستانی در انواع بسترهای محیطی می پردازد. شهرستان فنوج در منطقه مکران بلوچستان در جنوب شرقی ایران، قرار گرفته است. برخلاف دیگر بخش های جنوب شرقی ایران، این ناحیه با وجود تنوع جغرافیایی و زیست محیطی، از دیدگاه باستان شناسی چندان شناخته شده نیست. اقوامی که در طول هزاره ها در این سرزمین زندگی می کرده اند، خود را با شرایط دشوار محیطی منطقه وفق داده اند. ناحیه مزبور دارای محوطه هایی از عصر مفرغ تا دوران اسلامی است. این پژوهش برای نخستین بار به بازشناسی مبحث الگوی استقراری در این شهرستان می پردازد. هدف این پژوهش، شناخت چگونگی و چرایی شکل گیری محوطه های باستانی در شهرستان فنوج است. در این راستا، با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و SPSS به تحلیل و شناسایی الگوهای استقراری شهرستان فنوج در ارتباط با عوامل مختلف جغرافیای طبیعی پرداخته شده است. مطالعات نشان می دهد که بیشتر استقرارگاه ها به عوامل محیطی و طبیعی وابسته بوده اند و غالبا در نزدیکی منابع آبی شکل گرفته اند.
  کلیدواژگان: بلوچستان، شهرستان فنوج، الگوهای استقراری، ArcGIS، SPSS
 • سهیل احمدی واستانی* صفحات 117-133

  ظهور و منشا الگوهای تدفینی به درستی مشخص نیست، ولی الگوهای تدفین و آداب ورسوم خاک سپاری مردگان در هر منطقه، ارتباط مستقیمی با اعتقادات و جهان بینی اقوام، سطح طبقاتی افراد از لحاظ اجتماعی _ اقتصادی، سنت های بومی و ویژگی های جغرافیای طبیعی آن منطقه دارد. الگوهای تدفین در ادوار باستانی به عنوان رویکردی مهم در مطالعات باستان شناسی، از بدو شروع فعالیت های باستان شناسی همواره مورد توجه باستان شناسان و پژوهشگران قرار داشته است. یکی از این ادوار، دوره اشکانی است. براین اساس، مهم ترین هدف این مقاله روشن ساختن انواع ساختار قبور دوره اشکانی در منطقه جنوبی دریای کاسپی و تفسیرهای گوناگون از آن ها است تا از این طریق به درک و شناخت درستی درخصوص انواع ساختار قبور مردمان این منطقه و ارتباط آن ها با سایر مناطق زیر سیطره حکومت اشکانی دست پیدا کنیم. در گونه شناسی ساختار قبور، به مباحث نظری معماری قبور، یعنی فضا، شکل یا فرم و نوع مصالح پرداخته شده است. اطلاعات این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی گردآوری شده و به شیوه کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که (1) ساکنان منطقه جنوبی دریای کاسپی در دوره اشکانی از الگوهای تدفینی نظیر چاله ای ساده، دخمه ای، تدفین خمره ای، چهار چینه سنگی و رفی برای دفن مردگان خود استفاده می کرده اند؛ (2) تعدادی از الگوهای تدفینی دوره اشکانی این منطقه ادامه سنت تدفین دوران گذشته بوده و نشان دهنده تداوم فرهنگی در این منطقه است.

  کلیدواژگان: تدفین اشکانی، گونه شناسی تدفین، دریای کاسپی
|
 • Masoumeh Yousefi *, Seyyed AliAsghar Mir Fattah, Farzad Mafi Pages 1-20

  Determining the authenticity of ancient artifacts is one of the important issues in the field of cultural heritage, which, due to the diversification of forgery methods, leads researchers to use more practical methods to determine the authenticity of cultural artifacts. Sassanid silver plates are among the objects that are of special importance because they reveal some cultural and artistic features of the Sassanid period. Until now, the identification of the authenticity of these plates has been mostly based on morphology and explanation of motifs. Considering the ease of creating motifs of this period, the mentioned method is not enough to identify fake plates and there is a need for additional methods. The research question is whether it is possible to find out the authenticity of a cultural artifact based on the identification of the construction and decoration techniques and the damage caused to the object. To address this research, a comprehensive investigation has been conducted on a sample set comprising 50 Sassanid silver plates sourced from prominent museum collections including the Reza Abbasi, Miho, Metropolitan, Hermitage, and British Museums. This investigation encompasses both technical analyses and pathological examinations. The results show that silver analysis, comparing the concentration of elements with the original sample and the technique of mercury gilding, as well as bimetallic corrosion with special characteristics and observation of filamentous corrosion can help recognize the authenticity of such artifacts in addition to the originality of the form and motif.

  Keywords: Sassanid metalwork, Mercury gilding, Technology, pathology, authenticity
 • Saeid Sattarnejad *, Mohammad Rahmatpour, Javad Zhaleh Aghdam Pages 21-37
  As one of the most important cultural finds, pottery has an essential place in the chronology of sites and the reconstruction of regional and extra-regional cultural interactions. Therefore, it is very important to know the pottery of each period. In some of the northwestern areas of Iran, sites belonging to the Iron Age I and II have been identified and explored. Therefore, there is a relative understanding of the pottery of this region. However, in some areas, especially Heris County, the Iron Age situation is not well known. The exploration of Sarand-Daghdghan cemetery is very important in understanding the cultural situation of this city in the Iron Age, and introducing and presenting the pottery collection of this site is beneficial for regional studies and the relative chronology and recognition of pottery types in this area. In this research, which was conducted by field and library method, the pottery finds obtained from Sarand-Daghdaghan cemetery were studied, typologically, compared, and analyzed. Here, a comparative study of the pottery of Sarand-Daghdaghan cemetery with the pottery of other sites has been done with the aim of typology of the collection of pottery of this cemetery and relative chronology of cultural materials. In this cemetery, 6 types of pottery forms have been identified and documented, which are comparable to the data of some Iron Age I and II sites in Iran, the South Caucasus, and East Anatolia. According to the conducted studies and relative chronology, it can be stated that the clay collection of Sarand-Daghdaghan Heris cemetery is related to Iron Age I and II.
  Keywords: Heris County, Sarand-Daghdaghan Cemetery, Iron Age I, II, Pottery Classification, chronology
 • Seyed Mahmoud Mireskandari * Pages 39-56
  Due to suitable environmental conditions, some caves have been the center of human settlement and human activities for a long time, and therefore, the sedimentary layers of the bottom of the caves and their rocky walls always contain valuable evidence of the evolution of human societies. Moneh Cave is one of the ancient places of Landeh County in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, which has been the focus of past humans due to its special conditions. The emergence of disputes and conflicts among the residents of the region due to their unauthorized excavations in this cave provided the ground for its archaeological excavations. The archaeological research conducted on the cave led to the identification of three halls and a communication corridor between the halls. In addition, the exploration of two boreholes in this cave brought the time of its use to the Late Chalcolithic Age until the late centuries of the Islamic era. During this period, the cave was temporarily used by the herdsmen of the region. The investigation of the surroundings of the cave also led to the identification of the remains of the stone walls of Setregi, 200 meters west and northwest of the cave. Thermoluminescence dating of the pottery of this cave indicates that they belong to the Abbasid period.
  Keywords: Moneh Cave, Landeh, Archaeological excavation, pottery, Chalcolithic
 • Hamid Amanollahi *, MohammadReza Ghadri Pages 57-70

  Mount Ashkawt in the northeast of Mahmoudabad town contains extensive archaeological remains that have not been systematically surveyed and no information published about it yet. There are collapsed stone structures probably related to the defensive fortifications of a castle on the west, north, and south sides of the mountain. Further, there are scattered stone structures in the form of low barrows and regular wall bases on top of the mountain. Based on the methods of construction, materials, potsherds, and paleoclimate indicators, the chronology of the site has been established; the architectural remains may be attributed to the Parthian and Sassanid periods according to comparative studies. During a preliminary survey on the remains illegally excavated places by looters, several potsherds including the edge, handle, bottom, and body of the buff ware vessels were found to correlate with the Parthian period. Natural and human factors have changed the structure of Mount Ashkawt and the architectural remains on it over time. Besides, Unauthorized excavations are an important factor that damaged the architectural structures of this large natural-archaeological site. Therefore, cultural heritage officials must pay attention to conservation and management programs.

  Keywords: Mahmoud Abad, Mount Ashkawt, defensive fortifications, stone tower, barrows, Parthian period
 • Amin Zadehdarvish *, Sara Benmaran, Seyyed Rasool Mousavi Haji Pages 71-84

  In 2004, a relief was discovered outside of Iranian borders in the far northeast of Afghanistan in a place that was the ancient way to enter the Indian subcontinent. According to the rules and conventions of art in ancient times, as well as the clothing of the main person present in the relief, it was identified as a Sasanian work. The relief was urgently examined and scanned by the French archaeological team present in Afghanistan and also issued in French and English articles in 2005 and 2007, respectively. Because of destroying face and crown of relief, it cannot be confidently attributed to one of the Sassanian kings. However, Francis Grenet believes that this relief belongs to Shapur I. Unfortunately, it is not possible to see and examine the relief up close due to the political and military situation in the area where the relief is located which has been involved in several conflicts between the parties during past years. This study deals with the comprehensive investigation of Rag-i Bibi relief and the comparison of its parts with other Sasanian reliefs, as well as the analysis of the political and cultural background that caused the creation of such a work out of the main centers of Sassanian reliefs of this period. It is concluded that the presence of Bahram II as the hunter King in the center of the relief is probably more correct.

  Keywords: Sassanian reliefs, Rag-i Bibi, Bahram II, Shapur I
 • Mansour Hamdollahzadeh, Mehrdad Malekzadeh *, Maryam Dara Pages 85-100
  Studies on the Urartu Civilization took a serious form from the beginning of the 19th century when Schulz was sent by the Asian Society around Lake Van. As a result of Schulz’s discoveries and other studies, Urartu rose from silence for centuries. Decoding cuneiform lines helped researchers in other fields read Urartu inscriptions. Urartu research in Northwest Iran, with the discovery of an inscription related to the second rulers (680-646 BC) near the village of Bastam, located in the north of Lake Urmia, drew the attention of the Urartu research community to Iran. Archaeological excavations by Wolfram Kleiss started in 1967 and continued until 1978. The study of the post-Urartian deposits in the Bastam area and its comparison with the Urartian deposits in other Urartian sites, including eastern Anatolia, indicate the Urartian collapse from the time of the collapse of Assyria by the Medes, and even before that. The Urartian lands in Northwest Iran were occupied by the Medes at that time. The impact of the post-Urartian deposits found in the investigated sites is one of the objectives of this research. Historical, analytical, and descriptive methods were used for this research, and the information collection method was the library. Finally, based on the investigation of the post-Urartian deposits and historical analysis, it was concluded that the collapse of Urartu started in about 635 BC, and according to the cultural and architectural works found from Bastam and Sansem Along with other sites in eastern Anatolia, the eastern lands of Urartu were occupied by Medes and Iranian tribes.
  Keywords: urartu, Media, post-Urartian deposits, Bastam, the collapse of Urartu
 • Rouhallah Shirazi, Mojtaba Rakhshani *, Mohammad Keika, Sahar Bakhtiari Pages 101-115
  One of the methods to study and identify the factors in archaeological studies is to study the pattern of settlement and settlement analysis, which examines the formation of ancient sites in a variety of environmental contexts. Fanouj County is located in the Baluchistan region in southeastern Iran. This county leads to Iranshahr City from the north to Kerman City and Bandar Abbas City from the west and to Nikshahr City from the east and south. The total area of Fanouj County is about 7730 square kilometers and its height above sea level is about 700 meters. Unlike other parts of Southeast Iran, this area is not well known from an archaeological point of view. This region is very diverse in terms of natural and geographical environment. The people that have lived in this land for millennia have adapted to the difficult environmental conditions of the region. However, this region covers areas from the Bronze Age to the Islamic era has placed itself. This study for the first time recognizes the issue of settlement patterns in this county. Therefore, the purpose of this study is to identify and why the formation of ancient sites in Fanouj County. In this regard, using ArcGIS and SPSS softwares, the settlement patterns of Fanuj County about various factors of natural geography have been analyzed and identified. According to the mentioned studies, it was found that most of the areas of the region were dependent on environmental and natural factors and often established their settlements near water sources.
  Keywords: Fanouj County, Ancient Periods, Settlement Pattern, ArcGIS, SPSS
 • Soheil Ahmadi Vastani * Pages 117-133

  The emergence and origin of burial patterns are not exactly known, but the burial patterns and customs of burying the dead in each region are directly related to; Beliefs and worldviews of ethnic groups, class level of people in terms of socio-economics, local traditions, and natural geography features of that region. Burial patterns in ancient times, as an important approach in archaeological studies, have always been the focus of archaeologists and researchers since the beginning of archaeological activities. One of these periods is the Parthian period. Therefore, the most important goal of this article is to clarify the types of grave structures of the Parthian period in the southern region of the Caspian Sea and their various interpretations, to gain a correct understanding of the types of grave structures of the people of this region and their relationship with other regions under the control of the government. Let's find a party. In the typology of the structure of graves, the theoretical issues of grave architecture, that is, space, shape or form, and type of materials, have been discussed. The information of this research was collected based on library studies and field research and analyzed qualitatively. The results of the research show that (1) the inhabitants of the southern region of the Caspian Sea in the Parthian period used burial patterns such as; They used a simple pit, a crypt, a pot burial, four stone layers, and a shelf to bury their dead; (2) Several burial patterns of the Parthian period in this region are the continuation of the burial tradition of the past era and show cultural continuity in this region.

  Keywords: Parthian Burial, Burial typology, Caspian See