فهرست مطالب

کارآفرینی و صنعت غذا - شماره 60 (پیاپی 165، مهر 1402)

نشریه کارآفرینی و صنعت غذا
شماره 60 (پیاپی 165، مهر 1402)

  • بهای روی جلد: 60ريال
  • تاریخ انتشار: 1402/07/27
  • تعداد عناوین: 20
|