فهرست مطالب

مجله بیومکانیک ورزشی
سال نهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عادله اسلامی*، منصور صاحب الزمانی، سعید بحیرایی صفحات 2-15

  هدف:

   فوتبال یکی از ورزش هایی است که بیشترین خطر آسیب را دارد، به طوری که صدمات در کودکان حدود 3 درصد در سال و آسیب های جدی تنها 69/0 درصد در سال اتفاق می افتد. هدف از این بررسی سیستماتیک، بررسی تاثیر برنامه فیفا 11+ کودکان و نوجوانان در پیشگیری از آسیب و بهبود عملکرد بازیکنان فوتبال در سنین قبل از نوجوانی بود.

  روش ها:

   در این پژوهش مروری تلاش شد تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش در سال های 2016 تا 2022 جمع آوری شود. برای شناسایی تحقیقات از پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل اسکالر، پاب مد، ساینس دایرکت و مگیران استفاده شد و از کلیدواژه های فیفا 11+ کودکان، پیشگیری، کودکان، آسیب، اندام تحتانی، فوتبال، عملکرد و رباط صلیبی قدامی استفاده گردید.

  یافته ها :

  با توجه به روش جستجو 30 مقاله یافت شد که با توجه به معیار ورود و خروج 13 مقاله بررسی نهایی شدند و وارد این مطالعه شدند. تمرینات فیفا 11+ کودکان باعث کاهش آسیب به ویژه در اندام تحتانی می شوند و در کاهش هزینه های درمان نیز نقش موثری داشته است به علاوه فاکتورهای آمادگی جسمانی مانند تعادل، فعالیت های پرشی و قدرت ایزوتونیک اندام تحتانی و حسی عمقی  مفصل زانو را بهبود می بخشد.

  نتیجه گیری:

   تحقیقات به نقش ویژه برنامه تمرینی گرم کردن فیفا 11+ کودکان در جلوگیری از آسیب های اندام تحتانی و بهبود عملکرد به خصوص اگر برای مدت طولانی اجرا شود یا با جلسات تمرین بیشتر در هر هفته اجرا شود اشاره دارد. بنابراین استفاده از این برنامه تمرینی برای فوتبالیست های زیر 14 سال ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: فیفا 11+ کودکان، پیشگیری از آسیب، فوتبال، اندام تحتانی، کودکان
 • ابراهیم پیری، امیرعلی جعفرنژادگرو* صفحات 16-31

  هدف:

   مشکل چاقی و اضافه وزن به یک معضل جهانی تبدیل شده است که می تواند مکانیک دویدن را در این افراد تحت تاثیر قرار دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر مروری بر مکانیک دویدن در افراد چاق یا دارای اضافه وزن بود.

  روش ها:

   مطالعه حاضر از نوع کتابخانه ای و مروری سیستماتیک بود، جستجوی مقالات به زبان فارسی و لاتین از ابتدای سال 2003 تا ابتدای ماه ژانویه سال 2023 بود که در پایگاه های استنادی وب آوساینس، پایگاه مرکز اطلاعات علمی و جهاد دانشگاهی، مگ ایران، اسکاپوس، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پاب مد و گوگل-اسکولار صورت پذیرفت. به علاوه نوع مطالعه از نوع مقالات مروری بود. 17 مقاله مرتبط بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. در نهایت 12 مقاله در ارتباط با مکانیک دویدن در افراد دارای اضافه وزن و یا چاق بود مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها :

  تعداد بررسی 3 مقاله نشان داد که مابین افزایش شاخص توده بدنی (BMI) و افزایش فشارهای کف پایی رابطه مستقیمی وجود دارد. به علاوه نتایج 2 مقاله در ارتباط افزایش نرخ بارگذاری در افراد چاق در حین دویدن بود. یافته های 2 مقاله حاکی از فروپاشی قوس های کف پایی و در نهایت کاهش شوک های ناشی از دویدن بود. بررسی نتایج یکی از مقالات نشان داد که در افراد دارای اضافه وزن یا چاق انجام تمریناتی همچون دویدن می تواند زمینه ای برای بروز ریزشکستگی های استخوان درشت نیی باشد. یافته های یکی از مقالات نیز نشان داد که افراد دارای شاخص توده بدنی بالا دامنه حرکتی کمتری نسبت به افراد با وزن نرمال در حین دویدن دارند. در نهایت یافته های 3 مقاله در حوزه فعالیت الکتریکی عضلات نشان داد که در افراد دارای اضافه وزن فعالیت هایی همچون دویدن می تواند در کاهش قدرت عضلات فلکسورهای کف پایی موثر باشد.

  نتیجه گیری :

  بر اساس مطالعه حاضر به نظر می رسد افراد چاق و دارای اضافه وزن در حین دویدن به دلایل بیومکانیکی در معرض آسیب قرار دارند.

  کلیدواژگان: دویدن، اضافه وزن، چاقی، آسیب
 • امین روشندل حصاری*، علی روشندل حصاری، علی محققی پیرشهید صفحات 32-46

  هدف:

   اختلالات اسکلتی- عضلانی به هرگونه ناهنجاری سیستم اسکلتی-عضلانی و اعصاب گفته می شود که عملکرد بهینه اندام ها را کاهش می دهد لذا هدف از این مطالعه مقایسه اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی مردان ورزشکار با مردان چاق و لاغر غیر ورزشکار بود.

  روش ها:

   این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 15 مرد ورزشکار، 15 مرد چاق و 15 مرد لاغر در استان خراسان شمالی طی سال 1400 انجام شد. آزمودنی ها به صورت هدفمند از جامعه در دسترس انتخاب شدند. ارزیابی زاویه کایفوزیس و لوردوزیس با خط کش منعطف انجام شد همچنین زوایای سر به جلو و شانه به جلو از نمای جانبی در ابتدا با دوربین دیجیتال و سپس با نرم افزار اتوکد تعیین گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید.

  یافته ها :

  طبق یافته ها مشخص گردید در تمامی اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی به جزء هایپر لوردوزیس کمری، مردان ورزشکار درصد بیشتری از ناهنجاری ها را نسبت به مردان چاق و لاغر غیر ورزشکار دارا بودند (0/05>p). هایپر لوردوزیس کمری مردان چاق نسبت به مردان ورزشکار و مردان لاغر بیشتر بود (0/05>p).

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ناهنجاری های ایجاد شده در نواحی سر، شانه و ستون فقرات، می تواند تحت تاثیر نوع رشته ورزشی به دلیل انجام حرکات و تکنیک های تکراری قرار گیرد و از طرفی چاقی نیز خود عاملی جهت بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی می باشدد.

  کلیدواژگان: سر به جلو، شانه به جلو، کایفوزیس، لوردوزیس، مردان ورزشکار، مردان چاق و لاغر
 • میلاد پورحسن، احسان فخری میرزانق*، امیرحسین ستاری صفحات 48-58

  هدف:

   پیشرفت تکنولوژی در حوزه های مختلف راه را برای آینده رو به رشد هموار می کند، تکنولوژی نقش اساسی در ورزش و تجهیزات ورزشی ایفا می کند. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی و ساخت کفش جدید ورزشی هوشمند با قابلیت سنجش نیروی عکس العمل زمین می باشد.

  روش ها :

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی به منظور طراحی و ساخت کفش جدید ورزشی هوشمند با قابلیت سنجش نیروی عکس العمل زمین می باشد. بعد از تهیه قطعات الکترونیک ابتدا برد کنترلی را با تست جاگ بررسی کرده سپس برد الکترونیکی به همراه سایر قطعات با نرم افزار Altium Designer طراحی کرده و شبیه سازی شد؛ و درنهایت بعد از لحیم کاری قطعات برنامه نویسی به وسیله نرم افزار میکرو پایتون انجام گرفت.

  یافته ها:

   با توجه به اینکه هر ورزشی تمرین های خاص خود و همچنین ترتیبی خاص به همراه دارند. در طراحی کفش ورزشی هوشمند، ورزشکار قادر خواهد بود نیروهای وارده به اندام تحتانی را طی اجرای فعالیت ورزشی مختلف شناسایی و سپس کنترل نماید.

  نتیجه گیری:

   استفاده از کفش ورزشی جدید هوشمند جهت سنجش نیروهای عکس العمل زمین و نمایش آن ها به صورت آنلاین طی اجرای فعالیت های ورزشی مختلف می تواند مفید واقع گردد.

  کلیدواژگان: کفش هوشمند، نیروی عکس-العمل زمین، تکنولوژی
 • سارا سهرابی دهکردی، پرستو شمسه کهن* صفحات 60-72

  هدف:

   هدف مطالعه حاضر مقایسه تقارن نوسانات پاسچر حین حفظ تعادل ایستا در زنان سالمند با و بدون ضعف ثبات مرکزی است.

  روش ها:

   نمونه آماری مطالعه را تعداد 16 نفر زن سالمند بالای 55 سال تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها برای انجام آنالیز تعادل روی صفحه نیرو قرار گرفتند و طبق پروتکل بیان شده در بخش روند ارزیابی تعادل، نوسانات پاسچر آن ها در راستای قدامی-خلفی، داخلی-خارجی و کل مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون های t مستقل به منظور انجام مقایسه بین گروه ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 26 استفاده گشت (0/05 > P).

  یافته ها :

  بررسی ها نشان داد نوسانات پاسچر پای تکیه گاه چپ در جهت داخلی-خارجی (به سمت داخلی) و پای تکیه گاه راست در جهت قدامی-خلفی (به سمت خلفی) در گروه زنان سالمند با بی ثباتی در ناحیه مرکزی به نسبت بیشتر بوده است (0/05 > P). همچنین میانگین شاخص بی تعادلی در دو اندام چپ و راست در دو جهت داخلی-خارجی و قدامی-خلفی در دو گروه زنان سالمند با و بدون بی ثباتی در ناحیه مرکزی نشان دهنده بیشترین تفاوت در جهت داخلی-خارجی پای راست می باشد (0/77 سانتی متر). مقایسه درصد شاخص عدم تقارن تعادلی در گروه زنان سالمند با و بدون بی ثباتی در ناحیه مرکزی نیز بیشترین عدم تقارن را در جهت داخلی-خارجی نشان داد (0/01 = p) .

  نتیجه گیری:

   از نتایج تحقیق حاضر می توان بیان داشت که بین زنان سالمند با و بدون ضعف ثبات مرکزی در تقارن نوسانات پاسچر حین حفظ تعادل ایستا تفاوت معنی داری وجود دارد؛ و با توجه به اینکه عدم تقارن در نوسانات پاسچر با کاهش تعادل و افزایش میزان زمین خوردن رابطه مستقیمی دارد، باید در برنامه های روزانه سالمندان، تمریناتی که منجر به افزایش ثبات مرکزی و در نتیجه بهبود وضعیت پاسچرال بدنی آن ها شود در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سالمند، ثبات مرکزی، تقارن، نوسانات پاسچر
 • مجتبی خادم پیر*، حسن دانشمندی، رویا بیگتاشخانی، حسین محمد علیزاده فرد، محمدرضا ثقفی صفحات 74-89

  هدف:

   حسگرهای پوشیدنی راه های غیرتهاجمی، قابلحمل و در مجموع راحت را برای نظارت بر تمرینات ورزشی ارایه میدهند. هدف این بررسی سیستماتیک ارایه شواهد فعلی در مورد استفاده از حسگرهای پوشیدنی در ورزش برای افراد ورزشکار است.

  روش ها :

  جستجوی مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی قبل از می 2020 در پایگاه های داده های Scopus، Web-Of-Science، PubMed و EBSCO، جستجوی عناوین، چکیده ها و کلمات کلیدی با یک رشته جستجو شامل عبارات مربوط به حسگرهای پوشیدنی و ورزش انجام شد. این حسگرها علاوه بر ارایه بینشی در مورد نحوه دستیابی به عملکرد، اطلاعات دقیق سینماتیک، جنبشی و الکترومیوگرافی را نیز ارایه میدهند. سنسورهای پوشیدنی مانند سنسورهای اینرسی و الکترومیوگرافی از این منظر مناسبترین هستند.

  یافته ها:

   پیشرفت ها با کوچک تر و دقیق تر شدن سنسورها و توانایی اندازه گیری داده های دقیق تر چشمگیر بوده است. صفحات نیرو، نیروهای واکنش زمین را که توسط یک ورزشکار در حین دویدن، پریدن یا فرود آمدن اعمال می شود اندازه گیری می کنند. این اطلاعات در پیشگیری از آسیب ها و درک اینکه چگونه الگوهای حرکتی مختلف بر عملکرد تاثیر می گذارند، بسیار مهم است. پلتفرم های نیرو همچنین می توانند برای ارزیابی تعادل و ثبات، کمک به توسعه پروتکل های پیشگیری از آسیب و برنامه های توان بخشی استفاده شوند.

  نتیجه گیری :

  بررسی متون، حسگرهای اینرسی رایجترین حسگر مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد ورزشکاران به نظر میرسد. بااین حال، الکترومیوگرافی ممکن است استفاده شود. حتی طیف وسیعی از ورزشها در مطالعات مورد بررسی قرار گرفت، دویدن ورزش غالب ارزیابیشده بود. بنابراین محققان، ورزشکاران و مربیان درک فناوریهای فعلی برای ارزیابی عملکرد ورزشی مفید می دانند.

  کلیدواژگان: فناوری ورزشی، ورزشکاران، بیومکانیک، سنسورهای اینرسی، الکترومیوگرافی
|
 • Adeleh Eslami*, Mansour Sahebozamani, Saeid Bahiraei Pages 2-15
  Objective

  TFootball is one of the sports with the highest risk of injury, with children suffering injuries at a rate of approximately 3% yearly and major injuries at a rate of approximately 0.69%. The aim of this systematic review is to examine the effects of the FIFA 11+ Kids program on injury prevention and performance improvement in preadolescent soccer players.

  Methods

  This review aims to gather research conducted between 2016 and 2022 pertaining to the subject of research. The present investigation uses Scopus, Google Scholar, PubMed, and Science Direct databases to perform a comprehensive search for pertinent research. The search is conducted using keywords including FIFA 11+ Kids, prevention, children, injury, lower limb, performance, and anterior cruciate ligament.

  Results

  Thirty publications were retrieved using the search strategy, and thirteen were chosen for finalization and inclusion in this study based on the criteria for inclusion and exclusion. The implementation of FIFA 11+ Kids exercises in children has been shown to enhance physical fitness components such as balance, jumping activities, lower limb isokinetic strength, and knee joint proprioception. Furthermore, these exercises have been found to mitigate injuries, particularly in the lower limb, and significantly decrease associated treatment expenses.

  Conclusion 

  Research indicates that the FIFA 11+ Kids warm-up training program plays a unique role in preventing lower limb injuries and improving performance, particularly if performed over an extended duration or with more training sessions per week. Therefore, it is imperative to implement this training program for football players under 14 years of age.

  Keywords: FIFA 11+ Kids, Prevention, Lower limb, Performance improvement, Preadolescent
 • Ebrahim Piri, AmirAli Jafarnezhadgero* Pages 16-31
  Objective

  Obesity and overweight have become global problems that can affect the mechanics of running in affected individuals. Therefore, the aim of the present study was to review the mechanics of running in obese or overweight individuals.

  Methods

  The present study was a library and systematic review. The search for articles in Persian and English was performed from the beginning of 2003 until the beginning of January 2023. This search was conducted in various databases, including WOS, SID, Magiran, Scopus, PubMed, ISC, and Google Scholar. Additionally, the type of selected studies included original research, review articles, and clinical trials. Seventeen related articles were selected based on inclusion and exclusion criteria. Finally, 12 articles related to running mechanics in overweight or obese individuals were analyzed.

  Results

  The review of three articles showed that there is a direct relationship between an increase in body mass index (BMI) and an increase in plantar pressure. Additionally, the results of two articles were related to the increase in loading rate in obese individuals while running. The findings of two articles indicated the collapse of the arches of the feet and ultimately the reduction of shocks caused by running. Examining the results of one of the articles showed that in overweight or obese individuals, doing exercises such as running can be a reason for micro fractures of the tibia. The findings of one of the articles also showed that people with a high body mass index have a lower range of motion than people with a normal weight while running. Finally, the findings of three articles in the field of muscle electrical activity showed that in overweight individuals, activities such as running can be effective in reducing the strength of plantar flexor muscles.

  Conclusion

  It seems that obese and overweight individuals are at risk of injury during running due to biomechanical reasons.

  Keywords: Running, Overweight, Obesity, Injury
 • Amin Roshandel Hesari*, Ali Roshandel Hesari, Ali Mohagheghi Pirshahid Pages 32-46
  Objective

  Musculoskeletal disorders are any abnormality of the skeletal-muscular system and nerves which reduces the optimal function of organs. Therefore, the purpose of this study was to compare musculoskeletal disorders in the upper limbs of male athletes with non-athlete males who are obese and non-athlete males who are thin.

  Methods 

  This descriptive-analytical study was conducted on 15 male athletes, 15 obese males, and 15 non-athlete thin males in North Khorasan Province during the year 2021. The selected subjects were purposefully chosen from the available community. Kyphosis and lordosis angles were evaluated using a flexible ruler. Evaluation of forward head and forward shoulders was performed from the side view with digital cameras, and the angles were analyzed by AutoCAD software. For data analysis, ANOVA test and Shafa's follow-up test were used.

  Results

  IAccording to the results, in all musculoskeletal abnormalities of the upper limb, except for lumbar lordosis, male athletes had a higher percentage of abnormalities than non-athlete obese males and non-athlete thin males (P<0.05). Lumbar hyperlordosis was higher in obese males compared to athletes and non-athlete thin males (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be concluded that abnormalities in the head, shoulders, and spine areas can be affected by the type of sport due to repeated movements and techniques, and obesity is also a factor in the development of musculoskeletal abnormalities.

  Keywords: Forward head, Forward shoulder, Kyphosis, Lordosis, Obese, thin males
 • Milad Pourhasan, Ehsan Fakhri Mirzanag*, AmirHossein Sattari Pages 48-58
  Objective 

  The advancement of technology in various fields opens up new opportunities for the future. Technology plays an essential role in sports and sports equipment. Therefore, the aim of the current research is to design and manufacture new smart sports shoes with the ability to measure the ground reaction force.

  Methods

  The current research is of an applied type in order to design and manufacture new smart sports shoes with the ability to measure ground reaction force. After preparing the electronic parts, the control board was first checked using the Jag test. Then, the electronic board was designed and simulated using Altium Designer software, along with other parts. Finally, after soldering the parts, programming was done using Micro Python software.

  Results

  Considering that each sport has its own exercises and a specific order, smart sports shoes can help athletes identify and control the forces they apply to their lower body during various sports activities.

  Conclusion

  The use of new smart sports shoes to measure ground reaction forces and display them online during various sports activities can be useful.

  Keywords: Smart shoes, Ground reaction forces, Technology
 • Sara Sohrabi Dehkordi, Parastoo Shamsehkohan* Pages 60-72
  Objective 

  The aim of the present study is to compare the symmetry of postural sway while maintaining static balance in elderly women with and without poor central stability.

  Methods

  The statistical sample of the study was made up of 16 elderly women over 55 years of age, who were selected using available and targeted sampling. Subjects were placed on the force plate to perform balance analysis, and according to the protocol described in the balance evaluation process section, their posture sway were evaluated in the medio-lateral, anterior-posterior, and total directions. Independent t-tests were conducted using SPSS version 26 statistical software to compare the groups (P < 0.05).

  Results

  The research showed that the postural sway of the left support leg in the medio-lateral direction (toward the medial side) and the right support leg in the anterior-posterior direction (toward the posterior side) in the group of elderly women with instability in the central region was higher (P < 0.05). Also, the average index of imbalance in both left and right limbs in both medio-lateral and anterior-posterior directions in two groups of elderly women with and without instability in the central region showed the greatest difference in the medio-lateral direction of the right leg (0.77 cm). Comparing the percentage of balance asymmetry index in the group of elderly women with and without instability in the central region also showed the greatest asymmetry in the medio-lateral direction (P = 0.010, 32.65%).

  Conclusion

  From the results of the present research, it can be stated that there is a significant difference between elderly women with and without poor central stability in the symmetry of postural sway while maintaining static balance. Considering that the asymmetry in postural sway has a direct relationship with the loss of balance and the increase of falling, exercises that lead to an increase in central stability and thus improve their physical posture should be considered in the daily training protocol of the elderly.

  Keywords: Elderly, Central stability, Symmetry, Postural sway
 • Mojtaba Khadempir*, Hassan Daneshmandi, Roya Bigtashkhani, Hosein Mohammad Alizadeh Fard, Mohammadreza Saghafi Pages 74-89
  Objective 

  Wearable sensors offer non-invasive, portable, and generally convenient ways to monitor sports training. This systematic review aims to present current evidence on using wearable sensors in sports for athletes.

  Methods

  IArticles published in English before May 2020 were searched in Scopus, Web of Science, PubMed, and EBSCO databases. Titles, abstracts, and keywords were probed with a search string including terms related to wearable sensors and sports. In addition to providing insight into how performance is achieved, these sensors also provide detailed kinematic, kinetic, and electromyographic information. Wearable sensors such as inertial sensors and electromyography are the most suitable from this point of view.

  Results

  Advances have been dramatic as sensors have become smaller, more precise, and capable of measuring more accurate data. Force plates measure the ground reaction forces that an athlete exerts while running, jumping, or landing. This information is critical in preventing injuries and understanding how different movement patterns affect performance. Strength platforms can also assess balance and stability, helping to develop injury prevention protocols and rehabilitation programs.

  Conclusion

  Reviewing the literature, inertial sensors are the most commonly used to evaluate athletes' performance. However, electromyography may also be used. Even though a wide range of sports was examined in the studies, running was the dominant sport evaluated. Therefore, researchers, athletes, and coaches find it helpful to understand current sports performance assessment technologies.

  Keywords: Sports technology, Athletes, Biomechanic, Inertial sensors, Electromyography