فهرست مطالب

نشریه آینده پژوهی انقلاب اسلامی
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسلم شیروانی ناغانی*، اشکان یوسفی، ابراهیم ایجابی، روح الله بیات صفحات 11-40
  هدف

  آینده نگاری علم و فناوری فرایندی مشارکتی، زمان بر، پیچیده و دیر بازده است. این ویژگی ها موجب شده است که متولی طراحی و پیاده سازی این فرایند در اکثر کشورها، دولت ها باشند. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در فرایند آینده نگاری، می تواند به تصمیم گیری بهتر دولت ها در طراحی و اجرای آن در کشور کمک نماید و تصمیم گیری در زمینه تخصیص بودجه و صرف منابع لازم در این راستا را تسهیل نماید. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران، به انجام رسیده است.

  روش

  پژوهش حاضر از منظر هدف، در ذیل پژوهش های کاربردی می گنجد. داده ها به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گرداوری شدند و برای اولویت بندی عوامل از روش «تحلیل شبکه ای» استفاده شده است.

  یافته ها

  برونداد تحلیل شبکه ای داده ها نشان داد که 41 عامل کلیدی، موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران را متاثر می سازند که بر پایه آراء خبرگان، 10 عامل برپایی کارگاه های آموزشی در مراحل آغازین فرایند آینده نگاری (338/0)، لحاظ فناوری های نرم (332/0)، تاسیس نهاد یا تیم آینده نگاری (329/0)، الزام دولتی (321/0)، تقویت هوش فناورانه (320/0)، جذابیت در کنار امکان پذیری فناوری ها (317/0)، توجه به حوزه های نوظهور میان رشته ای (313/0)، تکرار فعالیت های آینده نگاری به شکلی قاعده مند (311/0)، تمرکز بر پیامدهای دسته دوم و سوم (303/0) و طرح اولیه (301/0) با وزن نهایی بالاتر از 30/0 دارای اهمیت بیشتری هستند.

  نتیجه گیری

  توجه ویژه به عوامل کلیدی اولویت دار که بیشترین وزن نهایی را در تحلیل شبکه ای به خود اختصاص داده اند، به تصمیم-گیرندگان و مدیران دولتی متولی فرایند آینده نگاری علم و فناوری در ایران توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، آینده نگاری علم و فناوری، اولویتبندی عوامل، تحلیل شبکه ای، تصمیم گیری
 • سعید خزایی، علیرضا نصراصفهانی، امیرحسین رهبر* صفحات 41-70

  آینده پژوهی دانشی فرارشته ای و نوپدید است که به سرعت در حال کسب مشروعیت و گسترش در عرصه های نظری و عملی است. بخش-های نظامی و امنیتی همواره از مشتریان اصلی تحلیل های اینده پژوهانه بوده اند. یکی از موانع عمده در راه تعمیم آینده پژوهی و کسب مشروعیت فراگیر علمی، چالش های معرفت شناسانه در این حوزه است. این نوشتار ضمن بررسی تطابق آینده پژوهی با چارچوب رایج در پژوهش های علوم اجتماعی، مروری بر پارادایم های فلسفه ی علم و به ویژه برخی پارادایم های متقدم همچون واقع گرایی انتقادی و عملگرایی دارد؛ در ادامه مقاله می کوشد در پی پارادایم فلسفی مناسبی برای آینده پژوهان مسلمان باشد که این مسیر، سرانجام به پیشنهاد خام واقع گرایی اسلامی (با مذاق حکمت متعالیه و یا واقع گرایی علامه طباطبایی) می انجامد.به این ترتیب مطالعات آینده پژوهانه در حوزه های دفاعی می تواند از رهگذر ابتنا بر یک چارچوب معرفت شناسانه ی مستحکم که در آن حجیت عقل و نقل پذیرفته شده، از دستاوردهای دانشکده های نظامی و حوزه های علمیه به صورت همزمان بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، اسلام، واقع گرایی انتقادی، عملگرایی
 • فرهاد امرایی*، علینقی لزگی، جواد زروندی صفحات 71-94

  روحیه ی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستمگران از جمله صفات فطری و اخلاقی می باشد که در نهاد همه ی افراد استقلال طلب وآزادی خواه وجود دارد که بدون تردید براساس شواهد و گزارش های تاریخی و تجربه می توان گفت که گروه ها و کشورهای مسلمان با توجه به فرهنگ غنی اسلامی و معارف الهی همواره در طول تاریخ جزء سرآمدترین افرادی بوده اند که در برابر دشمنان از خود مقاومت و ایستادگی نشان داده اند. لذا در پژوهش حاضر با ذکر این ویژگی که مسلمانان دومین جمعیت بزرگ ادیان الهی به شمار می آیند و از نقش مهم و تعیین کننده ای در مسایل مختلف: سیاسی، اجتماعی، امنیتی و... در نقاط مختلف و حساس جهان برخوردار می باشند با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تلاش گردیده است که با تمرکز و محوریت قرآن کریم و روایات معصومین (ع) علاوه بر شناسایی، به بررسی و تحلیل چالش های و آسیب های نظامی-امنیتی فرا روی فرهنگ مقاومت اسلامی در دو بعد درونی چون: دشمن هراسی، برتر پنداری کاذب، خوش بینی و... و بعد بیرونی از قبیل: ترور، شایعه پراکنی، تطمیع و... که هر یک به نحوی می تواند فرهنگ مقاومت اسلامی را در تقابل با دشمنان با چالش های جدی و آسیب پذیری روبرو نماید پرداخته شود.

  کلیدواژگان: مقاومت اسلامی، چالش ها، قرآن کریم، روایات
 • سید حسن کریمی*، محمدرضا عرب بافرانی صفحات 95-129

  اگرچه تاریخچه آینده نگاری به دهه 40 میلادی برمی گردد (Jemala, 2010)، کاربرد آن روز به روز به عنوان رویکرد میان رشته ای ارتقاء یافته نسبت به برنامه ریزی راهبردی، در دنیا گسترش می یابد. در ایران نیز آینده نگاری راهبردی طی دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است و با گذشت زمان کاربرد آن در سازمان های دولتی و خصوصی افزایش می یابد.در این پژوهش با هدف فراتحلیل (متاآنالیز) مقالات منتشر شده برنامه ریزی راهبردی و آینده نگاری راهبردی در ایران، در مرحله اول، مرور نظام مند ادبیات، تمامی مقالات منتشر شده حوزه آینده نگاری و مقالات برنامه ریزی راهبردی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم بر اساس شاخص هایی که در این مقاله به عنوان معیار قرار گرفته اند، 53 مقاله انتخاب و بر اساس روش فراتحلیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت.بر اساس یافته های پژوهش خلا مقالات آینده نگاری راهبردی که گام های کلیدی آن را به صورت روش مند مستند نموده باشند بسیار محسوس است و انتظار داریم خروجی آینده نگاری راهبردی، یعنی برنامه ریزی راهبردی به صورت روش مند و نظام مند باشد. ولی در میان تمام مقالات آینده نگاری راهبردی، تنها 8 درصد مقالات این خروجی را ارایه نموده اند. سایر مقالات به پیشنهاد برخی راهکارها بدون اشاره به روش دستیابی به آن ها بسنده نموده اند و یا اساسا آینده نگاری راهبردی محسوب نمی شوند. (به طور سنتی و بدون آینده پژوهی، به برنامه ریزی راهبردی پرداخته اند.) در پایان، مدل بومی آینده نگاری راهبردی بر اساس نتایج فراتحلیل ارایه شده است؛ که شامل چهار مرحله چارچوب سازی (با روش تحلیل محیط داخلی و خارجی)، پویش افق (با روش تحلیل تاثیر متقابل)، پیش بینی (با روش سناریونویسی) و برنامه ریزی راهبردی (با روش سوات) می شود.

  کلیدواژگان: راهبرد، آینده نگاری، برنامه ریزی، راهبردی، فراتحلیل
 • نیما رنجی جفرودی* صفحات 131-151

  در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارایه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی تفکر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارایه می دهد .

  کلیدواژگان: برنامه، برنامه هفتم، توسعه، رویکرد آینده نگرانه
 • محمد شمس الدینی*، سیده فاطمه حسینی چهرقانی، کاظم فولادی قلعه صفحات 153-175
  پیشرفت اقتصادی همراه با کمترین آسیب به محیط زیست، از ارزش های مهم این دوران است. یکی از عرصه های جدیدی که با گسترش تکنولوژی های نوین، امکان بهره برداری بیشتر از آن فراهم شده است، دریا و اقیانوس است. اعماق دریاها و پهنه ی دور اقیانوس ها، میدانی است که بستر استفاده ی اقتصادی از آن، فراهم تر از گذشته شده است. برای تمرکز دانشی در این حوزه، عنوان کلی اقتصاد آبی یا اقتصاد اقیانوسی، شکل گرفته است و این عنوان، به عنوان یک کلیدواژه ی خاص، مورد توجه پژوهشگران، سیاست گذاری و تصمیم گیران قرر گرفته است. در این پژوهش، هم از جهت معرفی این موضوع و هم از جهت کسب شناخت اولیه از ابعاد این عرصه در حوزه های مختلف، به دنبال شناخت آینده پژوهانه ی روندهای آن رفتیم. با روش مرور نظام مند ادبیات، دامنه ی تخصصی این عرصه، در 6 حوزه ی اصلی، جهت استخراج روندها و فناوری های آن بررسی شد و سپس با استفاده از تحلیل مضمون و کارگاه خبرگانی، کدگذاری روندهای اولیه، در جهت رسیدن به کلان روندهای آن انجام شد. نهایتا در 6 حوزه ی اصلی اقتصاد آبی، 168 خردروند و فناوری استخراج شد که ذیل 9 کلان روند شناورسازی، هوشمندسازی، نابودسازی، سبزسازی، سودآورسازی، سکونت پذیرسازی، نوسازی، خارج سازی و منازعه ای سازی دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: اقتصاد آبی، مرور نظام مند ادبیات، اقتصاد اقیانوسی، کلان روند
|
 • Moslem Shirvani Naghani *, Ashkan Uosefi, Ebrahim Ijabi, Roohallah Bayat Pages 11-40
  Objective

  Science and technology foresight is a collaborative, time-consuming and complex process. These features have led governments to design and implement this process in most countries. Identifying and prioritizing key success factors in the foresight process can help better decision-making in designing and implementing foresight in the country and facilitates budget allocation and resource allocation. Therefore, this study aimed to identify and prioritize key factors for the success of science and technology foresight in Iran.

  Methods

  This study is an applied research from the point of view of purpose. The data were collected in two ways: library and field, and “network analysis” was used to prioritize the factors.

  Results

  The results of data network analysis showed that 41 key factors affect the success of science and technology foresight in Iran. According to the opinions of the experts, the following 10 factors with a final weight above 0.30 are more important: Establishing workshops in the early stages of the foresight process (0.338), focusing on soft technologies (0.332), forming foresight team (0.329), government requirement and support (0.321), enhancing technology intelligence (0.320), technology attraction alongside technology feasibility (0.317), emerging and interdisciplinary areas (0.313), regularly foresight activities (0.311), focusing on second and third class consequences (0.303), and initial design (0.301).

  Conclusion

  Special attention to the most important key factors that have the highest final weight in network analysis is recommended to decision makers and government managers responsible for science and technology foresight process in Iran.

  Keywords: Foresight, Science, Technology Foresight, Prioritization of Factors, Network Analysis, decision making
 • Saeed Khazaee, Alireza Nasresfahani, Amirhosein Rahbar * Pages 41-70

  Futures Studies as an emerging trans-disciplinary science is quickly gaining legitimacy and expansion in both theory and practical areas. Military and security sections have always been the main customers of future-oriented analytical research. One of the major obstacles in the way of generalization futures studies and acquisition of scientific pervasive legitimacy are epistemological and methodological challenges in this area. This paper will consider compliance futures studies with the current framework of social science. Then, the article reviews the philosophy of science, and in particular some of the early paradigms such as critical realism and pragmatism. We followed this article with an attempt to seek appropriate philosophical paradigms for Muslim futurists. Therefore, the article tries to seek the crude proposed Islamic realism (with the taste of transcendental wisdom and realism of Allameh Tabatabai).In this way, future studies in the military fields can be based on the Strong foundation of the epistemological framework in which the validity of reason and quotation is accepted from the achievements of the colleges of the Military colleges and the school of theology simultaneously to benefit.

  Keywords: Future Studies, Islam, Critical Realism, pragmatism
 • Farhad Amraii *, Ali Naqi Lezgi, Javad Zarvandi Pages 71-94

  The spirit of resistance and standing against tyranny and oppressors is one of the natural and moral traits that exist in the institutions of all independence-seeking and freedom-seeking people, which without doubt based on historical evidence and reports and experience, it can be said that Muslim groups and countries, considering the rich Islamic culture and knowledge Elahi has always been one of the most prominent people throughout history who have shown resistance and resistance against their enemies. Therefore, in the present research, by mentioning this feature that Muslims are the second largest population of divine religions and have an important and decisive role in various issues: political, social, security, etc., in different and sensitive parts of the world, using descriptive method. - An analysis has been attempted, focusing on the Holy Qur'an and the traditions of the Innocents (PBUH), in addition to identifying, investigating and analyzing the military-security challenges and harms of the Islamic resistance culture in two internal dimensions such as: antipathy, false superiority, optimism and so on. .. and the external dimension such as: terror, spreading rumours, bribery, etc., each of which can somehow make the culture of Islamic resistance face serious challenges and vulnerability in the face of enemies.

  Keywords: Islamic resistance, Challenges, holy Quran, Traditions
 • Seyyed Hassan Karimi *, Mohamadreza Arab Bafrani Pages 95-129

  Although the history of foresight dates back to the 1940s (Jemala, 2010) its application is expanding as an enhanced interdisciplinary approach to strategic planning. In Iran, strategic foresight has received attention during the last decade, and with the passage of time, its use in public and private organizations is also increasing.In this study, with the aim of synthesis of published articles on strategic planning and strategic foresight in Iran, in the first stage, a systematic review of the literature, all published articles in the field of foresight and strategic planning in Iran were reviewed. In the second stage, based on the indicators that are used as criteria in this article, 53 articles were selected and reviewed based on Qualitative Research Synthesis method.Based on the research findings, the gap of strategic foresight articles that have methodically documented the key steps is very significant and we expect the output of strategic foresight to be methodically and systematically strategic planning. Unfortunately, between all of the strategic foresight articles, only 8 percent have presented this output, and one article states that strategic planning was done but not reflected in the article. Other articles suffice to suggest some solutions without mentioning the method of achieving them or are not considered as strategic foresight. (Traditionally, without futures studies, they have planned.)Finally, the indigenous model of strategic foresight is presented based on the results of meta-analysis; Which includes four stages of framing (by internal and external environment analysis method), horizon scanning (by cross impact analysis method), forecasting (by scenario method) and strategic planning (by SWOT method).

  Keywords: Strategy, Strategic, Foresight, Planning, meta-analysis
 • Nima Ranji Jafroudi * Pages 131-151

  In formulating general policies of the 7th Development Plan, special attention should be paid to regional talents and local partnerships. The aim of the current research is to examine the appropriate prospective approach in the formulation of the 7th Development Plan, and it is analyzed analytically and provides the necessary solutions along with it. The current research is based on the purpose, practical and from the perspective of how to collect and analyze data in the field of descriptive studies. The present article has analyzed the gap between the existing situation and the intended goals through library studies and document review in a theoretical way and using the method of gap analysis. The research results show that the implementation of development thinking A region can be realized in the functional field of economic and social activities and by using the regional foresight approach, and in this cycle regional distinctions and talents should be considered in detail. , universal access to development services and achievements, as well as in line with the implementation of the general policies of the resistance economy and in order to create balance and benefit from the facilities of the regions and improve the ability against all kinds of threats, attention to regional development should be given special attention. By examining the prospective approach of development in Iran, this research increases the power of the study in order to find meaningful results and help the planners and policy makers of the 7th Development Plan and provides a suitable summary from their analysis based on documentation.

  Keywords: program, 7th program, Development, futuristic approach
 • Mohammad Shamsoddini *, Seyedeh Fatemeh Hoseini Chehrghani, Kazem Fouladi Ghale Pages 153-175
  Economic progress with minimal damage to the environment is one of the important values of this era. One of the new fields that have been made more exploitable with the development of new technologies is the sea and the ocean. The deep seas and the far oceans are a field whose economic use has been provided more than in the past. In order to focus knowledge in this field, the general title of blue economy or ocean economy has been formed and this title, as a special keyword, has been decided upon by researchers, policy makers and decision makers. In this research, both in order to introduce this topic and to gain initial knowledge of the dimensions of this field in different fields, we sought to know its trends and megatrends in a future-oriented way. With the method of systematic literature review, the specialized domain of this field was examined in 6 main areas in order to extract its trends and technologies, and then, using thematic analysis and expert workshop, coding of the initial trends was done in order to reach its megatrends. Finally, in 6 main areas of blue economy, 168 microtrends and technologies were extracted, which were categorized under 9 megatrends of flotation, smarttization, destruction, greeification, profitablization, habitablization, novelization, extraction, and conflictualization.
  Keywords: blue economy, systematic literature review, ocean economy, mega-trend