فهرست مطالب

فصلنامه رشد آموزش ریاضی
پیاپی 144 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن اول
 • استم تا استیم / فرایندی مهم تر از رویکرد آموزشی، مبتنی بر روش علمی
  حسین نامی ساعی صفحه 1
 • یادداشت
 • ایده تا تحقق نشریه جامعه شناسی ریاضی
  سحر رنجبر صفحه 2
 • آموزش ریاضی
 • تلاش جهانی برای افزایش پاسخ واقع گرایانه در حل مسئله های کلامی تفسیر
  زهره خزاعی، ابوالفضل رفیع پور صفحه 3
 • آموزش به کمک هوش مصنوعی و تاثیر آن بر میزان یادگیری درس ریاضی
  حافظ مجد صفحه 4
 • دانش موضوعی
 • رویکردی جدید به تعبیر هندسی دترمینان
  سیدمحسن هاشمی صفحه 5
 • فلسفه ریاضیات
 • نقد ریاضیات بدنمند از دیدگاه یک ریاضی دان
  آرش رستگار صفحه 6
 • عدد چیست؟
  آرش رستگار صفحه 7
 • گفت و گو
 • یاددادن، یادگرفتن / دم و بازدم؛ پای صحبت با مجید میرزا وزیری، استادتمام ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد
  بهنام آیتی پور صفحه 8
 • دانش حرفه ای
 • یادگیری و تثبیت آن با معنی کردن واژه ها
  سیده رباب موسوی صفحه 9