فهرست مطالب

آماد و فناوری دفاعی - پیاپی 18 (تابستان 1402)

نشریه آماد و فناوری دفاعی
پیاپی 18 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان همتی، حسین حسن پور* صفحات 11-34
  گفتمان و فن بیان همواره و در طول تاریخ آدمی یکی از مهم ترین راه های تاثیرگذاری بر افراد جامعه و سرمنشا جنبش ها و تحولات زیادی در طول قرن های متمادی بوده است. براساس نتایج پروژه پانتیون، مهم ترین عامل در ماندگاری نام افراد نحوه سخنرانی و تاثیرگذاری رهبران بوده است. امروزه سازمان هایی موفق هستند که مدیران آن برای بالا بردن توانایی سرمایه های انسانی خود بکوشند.بررسی پژوهش های پیشین نشان داد که نقش و چگونگی تاثیر رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با مولفه ظرفیت شناختی آنان در عملکرد موفقیت آمیز سازمان‎ها و مراکز آموزشی به ویژه سازمان های نظامی و انتظامی، کمتر مطالعه شده است.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین ارتباطات گفتاری و عملکرد شناختی و اهمیت تاثیر گفتمان در عملکرد موفق مدیران براساس نتایج مطالعات مرتبط پیشین بود.این مطالعه از نوع نظری-تحلیلی و روش آن مروری نظامند است و با استفاده از منابع موجود در پایگاه های تحقیقاتی و جستجو در متون با کلید واژه‎های در عنوان جستجو شدند. که مقالات مربوط به 20 سال اخیر، مورد بررسی قرار گیرند. براساس جمع‎بندی مطالعات انجام شده، ارتباط گفتاری ضرورتی است برای مدیر موفق و این مساله ارتباط مستقیمی با ظرفیت‎های شناختی به ویژه با حافظه کاری دارد و در انتخاب مدیر می توان با بررسی ظرفیت‎های شناختی تخمینی از میزان ارتباطات گفتاری فردی به دست آورد. بنابراین، می توان با بهبود سطح مهارت های ارتباطی و گفتمان، ظرفیت شناختی را افزایش داد و در نتیجه ارتباط اجتماعی مدیران با کارکنان نیز در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت و موجب موفقیت در تصمیم گیری های سازمانی خواهد شد.
  کلیدواژگان: گفتمان، ارتباطات گفتاری، شناخت، زبان، حافظه
 • محسن آهنگری*، حسین غیاثی راد صفحات 35-62
  رفتار انسان ها یکی از پیچیده ترین مسایلی است که از واقعیت های ناشناخته ای سرچشمه می گیرد. بررسی رفتار انسان ها برای یافتن الگوهای رفتاری و پیش بینی آن ها بسیار مهم می باشد. در سالیان اخیر بررسی مشخصات آماری رفتار انسان ها ، توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. تحلیل خودشبیهی مفهومی است که اخیرا توسط پژوهشگران برای بررسی رفتار انسان ها مورد استفاده قرار گرفته است. خودشبیهی یک مفهوم آماری می باشد. فرآیندهای خودشبیه دارای این خصوصیت هستند که رفتار مشابهی را در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی از خود نشان می دهند.
  هدف
  هدف از این پژوهش یافتن الگوهای خودشبیهی در فرآیند تصمیم گیری انسان ها در امور نظامی، و به طور خاص داعش می باشد.
  روش
  در این مقاله سری داده به دست آمده از رفتار گروهک تکفیری- تروریستی داعش مورد تحلیل قرار می گیرد. ابتدا متن اخبار داعش جمع آوری شده است و سپس با متن کاوی سری داده های موردنظر استخراج می شود(تحلیل محتوا). روش های مختلفی برای تخمین میزان خودشبیهی وجود دارد که هر کدام از این روش ها دقت و کارایی خاص خود را دارند. در این مقاله از شش روش شناخته شده برای تخمین میزان خودشبیهی سری داده ها استفاده شده است.
  کلیدواژگان: انسان، خودشبیهی، داعش، پیش بینی، رفتار
 • جواد وروانی*، رضا جعفری نیا صفحات 63-76
  فهم رفتار رسوب دهی معلق رودخانه ها، تغییرات مکانی و زمانی آن از جنبه های مختلف به خصوص در دوره های خشک سالی در فرآیند مدیریت حوزه های آبخیز اهمیت دارد. در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت رسوب دهی چند رودخانه در دوره های خشک سالی اقلیمی، با انتخاب دو ایستگاه هیدرومتری و رسوب سنجی معرف رودخانه های گنجان چم و گاوی در مرز غربی کشور اصلی واقع شده اند در ابتدا نسبت به برآورد رسوب دهی معلق 30 ساله هر یک از ایستگاه ها به روش حد وسط دسته ها و تلفیق آمار آبدهی روزانه و ماهانه اقدام گردید. همچنین بر اساس معادله آنالیز ناحیه ای رسوب منطقه عوامل موثر بر رسوب دهی رودخانه های مذکور مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.. اساس تطبیق مقادیر رسوب دهی و بارندگی وضعیت نمودارهای میانگین متحرک سه ساله در هریک از ایستگاه ها بوده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم وجود روند نزولی در میانگین بارش سالیانه رسوب دهی ویژه ایستگاه ها تغییر چندانی نداشته و حالت ایستایی دارند.
  کلیدواژگان: رسوب معلق، خشک سالی، گنجان چم و گاوی، ضریب تغییرات رسوب دهی، حد وسط دسته ها
 • سید سپهر قاضی نوری*، هادی صفری صفحات 77-104
  با وقایع سال های اخیر در صحنه بین المللی، از جمله خروج آمریکا از افغانستان و جنگ اوکراین، نظم تک قطبی آمریکامحور که در دو دهه اخیر بر جهان حاکم بود با مخاطرات جدی رو به رو شد و اکنون جهان در آستانه یک نظم جدید قرار دارد. فناوری های مبتنی بر وجوه انسانی که برای کمک به انسان در حل مشکلات اجتماعی شکل گرفته اند در تعیین جایگاه یک کشور در این نظم جدید جایگاه مهمی دارند. این دسته از فناوری ها فناوری نرم نامیده می شوند. در پژوهش حاضر، با روش تحلیل تاریخی، عوامل قدرت جوامع و حکومت ها در گذر زمان بررسی ، و تلاش شده تا نقش و اهمیت فناوری های نرم در قدرت کشورها، با توجه به عوامل قدرت و ضعف حکومت های مقتدر در گذر زمان با نگاهی به ویژگی های خاص عصر حاضر تبیین گردد. ارتباطات و دسترسی به زیرساخت های ارتباطی متناسب با هر عصر و منطقه از مهم ترین عوامل قدرت جوامع مقتدر در گذر تاریخ بوده است. در عصر حاضر که عصر اطلاعات و شبکه نامیده می شود، ارتباطات اهمیتی بیش از پیش یافته و مولفه های نرم قدرت از جمله قدرت در شبکه به جزیی اساسی از ملزومات قدرت حکومت ها تبدیل شده است. مهم تر از دسترسی به زیرساخت های سخت ارتباطات در عصر حاضر، محتوای منتقل شده بر این بستر است که از فناوری های نرم ناشی می شود. محتوا و فناوری نرم می تواند از فناوری های سخت جدید فرصت یا تهدید خلق کند. در مقابل، انزوای خودخواسته و راهبردهای مسدودسازی ناشی از دیدگاه های فناوری هراسانه، با تضعیف جایگاه کشور در شبکه های ارتباطی، قدرت نرم کشور را با چالش های جدی رو به رو می کنند.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها نظم نوین جهانی، فناوری نرم، قدرت نرم
 • سید نصیب الله دوستی مطلق*، طیب گلعنبری صفحات 105-150

  مخابرات کوانتومی شیوه ای از ارسال و دریافت اطلاعات است که در آن از پرتوهای نوری دربردارنده فوتون های درهم تنیده استفاده می شود [1]. یکی از مهم ترین شاخه های مخابرات کوانتومی، تله پورتیشن کوانتومی است که در سال های اخیر موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. تله پورتیشن کوانتومی به ارسال اطلاعات به صورت محرمانه می پردازد. به طوری که ارسال اطلاعات به کمک یک کانال کوانتومی بین فرستنده و گیرنده (کاربرها) صورت می پذیرد. در ارسال اطلاعات محرمانه بین کاربرها در پروتکل های تله پورتیشن کوانتومی، تعداد کیو بیت های بکار گرفته شده در طراحی پروتکل و تعداد کیو بیت های ارسال شده حایز اهمیت است. درواقع هر چه بازده پروتکل کوانتومی بالاتر و پیاده سازی آن ساده تر باشد، پروتکل بهینه تر خواهد بود. در این مقاله با استفاده از کانال های کوانتومی 8 و 9 کیو بیتی یک پروتکل تله پورتیشن کوانتومی پیشنهاد و به منظور میزان بازده و بهینه بودن با پروتکل های ارایه شده قبلی مقایسه شده است.  سپس بر اساس نظر نخبگان و خبرگان این زمینه، به بررسی راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و درنهایت «تدوین برنامه جامع جهت پیشبرد اهداف فناوری ارتباطات کوانتومی» و «ایجاد زمینه همکاری نخبگان و خبرگان و ارتباط با دانشگاه ها و موسسات کشورهای پیشرو»، به عنوان 2 راهبرد در اولویت، برای جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. [1] به طوری که اندازه گیری یک فوتون در یک پرتو، بر اندازه گیری های زوج فوتون درهم تنیده آن در پرتو دیگر تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: فناوری کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، مخابرات کوانتومی، تله پورتیشن کوانتومی، راهبردهای ارتباطات کوانتومی
 • مجید سنایی*، سید مصطفی هاشمی، حسین علی پور صفحات 151-180

  پژوهش حاضر با هدف استقرار و تثبیت پایدار جمعیت فعالیت و ایجاد مراکز سکونتی و اقتصادی در افق برنامه 50 ساله ایران 1440 در پهنه استان خراسان جنوبی با رویکرد دفاعی و امنیتی صورت پذیرفته است. این پزوهش از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و روش پژوهش نیز آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری در این تحقیق بر مبنای تشکیل کارگروه دلفی به همراه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز مشاهدات و مستند سازی میدانی و استفاده از پرسشنامه از جمله روش های جمع آوری داده ها و اطلاعات است. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره گرفته شد نتایج حاصل نشان داد که ساختار فضایی سکونتگاه های استان خراسان جنوبی با هدف استقرار جمعیت و فعالیت پایدار با افق 50 سال آینده، مجموعا 18 سکونتگاه را در بر گرفته که بر مبنای تحلیل محقق تا افق طرح جمعیتی بالغ بر 100 هزار نفر را در خود جای خواهند داد. البته این امر مستلزم توجه به همه مسایل و به انجام رساندن همه راهبرد ها و راهکارهای اجرایی تدوین شده است. از سوی دیگر در این مجموعه سکونتگاه ها، نیاز به ایجاد2 سکونتگاه شهری نیز می باشند که با پذیرش نقش های سیاسی و اداری و تمرکز خدمات برای دسترسی عادلانه و شکل گیری عدالت فضایی حوزه های هم پیوند آن و ارایه خدمات و امکانات مختلف زمینه را برای نگهداشت جمعیت فراهم آورند.

  کلیدواژگان: استقرار پایدار جمعیت، خراسان جنوبی، رویکرد دفاعی و امنیتی، ساختار فضایی، کویر و بیابان