فهرست مطالب

گنجینه اسناد - پیاپی 129 (بهار 1402)

فصلنامه گنجینه اسناد
پیاپی 129 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین رسولی*، کامران ثنایی صفحات 6-31
  هدف

  تبیین جایگاه و اهمیت ولایت مکری در روابط دو کشور ایران و عثمانی و بررسی عملکرد شه بندرخانه عثمانی و کارگزاری وزارت خارجه شهر ساوج بلاغ درزمینه تابعیت و اتباع عثمانی ساکن مکریان.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  پژوهش حاضر به روش تاریخی با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی و با رویکرد تحلیلی و توصیفی انجام شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  اهمیت سیاسی، نظامی و اقتصادی ولایت مکری (جنوب استان آذربایجان غربی) و اختلاف دو کشور ایران و عثمانی بر سر مالکیت برخی از مناطق آن باعث شد تا آن منطقه در دوره قاجار، عرصه تقابل سیاست های آن دو دولت باشد. یافته های پژوهش نشانگر آن است که مشکلات مرتبط با اتباع عثمانی ساکن این ولایت و هم چنین تلاش های دولت عثمانی برای تغییر تابعیت اهالی این منطقه بیشتر به دلیل منازعات مرزی و تلاش عثمانی ها برای الحاق قسمتی از خاک این ولایت به عثمانی بوده است.

  کلیدواژگان: مکریان (مکری)، ساوج بلاغ (ساوجبلاغ)، شه بندرخانه، کارگزاری وزارت خارجه ایران، عثمانی، تابعیت
 • محمدمهدی طاهری* صفحات 32-55

  این جستار تاریخ تکوین جنگل تخت جمشید از سال 1338 تا 1340 را بررسی می کند. این جنگل به مناسبت جشن های 2500ساله شاهنشاهی ایجاد شد و درنهایت بستر شهر چادری (دهکده سران) شد.

  هدف

  استخراج و تحلیل وجوه متعدد تکوین و مدیریت جنگل تخت جمشید به عنوان نخستین پیش درآمد عمرانی برگزاری جشن های شاهنشاهی.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش تاریخی است و بر روش اسنادی مبتنی است و منابع درجه اول آن از آرشیو ملی ایران (تهران و شیراز) و نیز مصاحبه های تاریخ شفاهی هاروارد استخراج شده اند.

  یافته ها و نتیجه گیری

  جنگل تخت جمشید از معدود جنگل های دست کاشت ایران و از بزرگ ترین مداخله های کالبدی در حریم تخت جمشید است. بانی و واسطه اصلی ایجاد آن مهدی پیراسته استاندار وقت فارس بود. چون جنگل در حریم درجه یک محوطه تخت جمشید کاشته می شد، بخش مهمی از تاریخ منطقه را مدفون و کاوش ناپذیر می کرد؛ بنابراین انجمن آثار علمی به مخالفت برخاست؛ ولی پیش از آنکه انجمن آثار ملی موفق شود این طرح را لغو کند، پیراسته به توصیه مهندسی که نقشه جنگل را کشیده بود نظر شاه را جلب کرد و اعتراض های کارشناسان را بی ثمر کرد. درمقابل مشکلاتی نظیر تهیه نهال، تامین آب، تصرف زمین و مالکیت که دامن گیر طرح جنگل تخت جمشید شدند، مشارکت بعضی مالکان در واگذاری زمین رایگان، و استفاده از فناوری های بومی نظیر قنات، موجب صرفه جویی بسیاری در هزینه ها شد.

  کلیدواژگان: جنگل تخت جمشید، جشن های شاهنشاهی، سیدمهدی پیراسته، انجمن آثار ملی
 • یزدان فرخی* صفحات 56-76
  هدف

  هدف این پژوهش ارزیابی دیدگاهی است که «تواچی» به عنوان یکی از مناصب متداول و صاحب نفوذ در تشکیلات نظامی تیموریان از دوره صفویه به منصب دیگری به نام «جارچی» تحول پیدا کرده است و ازآنجاکه این مدعا مناقشه برانگیز است، پژوهش حاضر به بررسی مدعای مذکور و سنجش آن با منابع تاریخی می پردازد.

  روش/ رویکرد: 

  پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و عمدتا با رویکردی انتقادی به طرح دیدگاه پژوهش گران و بررسی دقیق متون می پردازد.

  یافته ها/ نتیجه گیری

  دستاورد پژوهش حاضر نشان می دهد که به غیراز وظیفه ای که جارچی درزمینه رساندن پیام و فرمان های صادرشده -به ویژه درصحنه نبرد- انجام می داده است، میان این منصب با منصب تواچی مناسبتی تاریخی دیده نمی شود و نمی توان مدعای یادشده درباره یکسانی معنای این دو منصب و وظایف آن ها را ثابت کرد.

  کلیدواژگان: تواچی، جارچی، مناصب لشکری، چاپار، دوره تیموری، دوره صفوی، سنگلاخ
 • سید مسعود سیدبنکدار*، معصومه پژوهش نیا صفحات 78-115
  هدف

  این پژوهش در نظر دارد با تکیه بر اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سیاست های اتخاذشده ازسوی این دولت درقبال ظل السلطان، «پس از» خروج اجباری او از کشور را بررسی و تبیین کند.

  روش/رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش رویکردی توصیفی-تحلیلی دارد و برمبنای اسناد آرشیوی و کتاب خانه ای انجام شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  حمایت کردن و حمایت نکردن بریتانیا از بازگشت ظل السلطان به ایران طی دوران اقامتش در اروپا، به عوامل متعددی وابسته بوده است. امید بریتانیا به برخوردارشدن از حمایت ظل السلطان از منافع این دولت درمقام فرمانداری مقتدر در فارس یا اصفهان، جلوگیری از نفوذ روزافزون آلمان در جنوب ایران در خلال جنگ جهانی اول، و نیز مقابله با اقدامات سلطه جویانه روسیه در این مناطق، ازجمله مهم ترین عوامل حمایت بریتانیا از حضور مجدد ظل السلطان در ایران بوده اند. عمده ترین دلیل حمایت نکردن بریتانیا از بازگشت ظل السلطان را نیز می توان مخالفت خان های بختیاری با حضور ظل السلطان در اصفهان و تهدیدشدن بریتانیا ازسوی این خان ها دانست.

  کلیدواژگان: ظل السلطان، انقلاب مشروطه، اسناد آرشیوی، بریتانیا
 • رضا شهرابی، فهیمه باب الحوائجی*، نجلا حریری، فاطمه نوشین فرد صفحات 116-132
  هدف

  تبیین وضعیت فعلی گردش کار در بخش تنظیم و توصیف اسناد و عرضه خدمات آرشیوی به مراجعان در معاونت آرشیو ملی سازمان اسناد و کتاب خانه ملی ایران و بررسی چالش های موجود در این حوزه ها.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش به صورت ترکیبی شامل روش کیفی و پیمایش تحلیلی است. پرسش از متخصصان آرشیو ملی برای آگاهی از شرایط فعلی و مدل سازی از گردش کار مطلوب و تهیه پرسش نامه و پرسش از آرشیویست ها با هدف بررسی میزان انطباق فرایندهای تدوین شده با شرایط فعلی در حوزه های کاری مدنظر در آرشیو ملی ایران انجام شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  براساس پاسخ های دریافت شده، به دلیل شرایط مطلوب طراحی شده در بخش های تنظیم و توصیف اسناد، و رقمی سازی و عرضه خدمات آرشیوی اسناد، راه اندازی زیرساخت نرم افزاری جامع مدیریت اسناد که براساس فرایندهای مطلوب عملیاتی بشود، به طورکامل وضعیت موجود را پوشش خواهد داد.

  کلیدواژگان: تنظیم و توصیف اسناد، خدمات آرشیوی، دیجیتال سازی اسناد، فرایندهای سازمانی، سیستم مدیریت اسناد
 • رضا فراستی، محمد خندان*، محمدرضا وصفی صفحات 134-174
  هدف

  بررسی عناصر توصیف اسناد در هفت آرشیو اسناد تاریخی ایران و تطابق آن ها با استاندارد ملی توصیف آرشیوی.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  روش این تحقیق مطالعه کتاب خانه ای و پیمایش توصیفی با کار میدانی است. جامعه موردمطالعه پژوهش کده تاریخ معاصر؛ سازمان کتاب خانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛ بخش خطی کتاب خانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران؛ کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه؛ سازمان اسناد و کتاب خانه ملی؛ موسسه کتاب خانه و موزه ملی ملک بوده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  از بیست وشش عنصر توصیف اسناد در استاندارد ملی توصیف آرشیوی دو عنصر «شرایط حاکم بر بازتولید» و «یادداشت انتشارات» در هیچ یک از آرشیوها استفاده نشده است. از بیست وچهار عنصر دیگر استاندارد ملی به صورت مستقیم، یا درج در یادداشت یا در فرم های جداگانه بهره برداری شده است که عبارت اند از: از هشت عنصر «سطح توصیف»؛ «سابقه آرشیوی»؛ «ارزش یابی، امحاء و جدول زمان بندی»؛ «نظام تنظیم»؛ «گسترش های آتی»؛ «بازیابگرها»؛ «واحدهای مرتبط با توصیف»؛ «قواعد یا قراردادها» فقط در معاونت اسناد سازمان اسناد و کتاب خانه ملی استفاده شده است. همه آرشیوها از شش عنصر «کد(های) ارجاع»؛ «عنوان»؛ «تاریخ(ها)»؛ «زبان/خط»؛ «یادداشت آرشیودار»؛ و «تاریخ(های) توصیف ها» بهره برده اند. از ده عنصر باقیمانده، در برخی از آرشیوها استفاده شده است. تعداد سی ویک عنصر خارج از استاندارد ملی و براساس نیازهای سازمانی تعریف شده اند. به علت نبود نیروی متخصص آرشیو در اغلب آرشیوهای موردمطالعه، استاندارد اجرا نشده است و نایکدستی در توصیف اسناد دیده می شود.

  کلیدواژگان: استاندارد توصیف، توصیف آرشیوی، استاندارد شماره 22754 سازمان استاندارد ملی ایران، استاندارد ایساد
|
 • Hossein Rasouli *, Kamran Sanaee Pages 6-31
  Purpose

  The purpose is to depict the place of Mukri province and its importance in Iran and the Ottoman Empire relations and investigate Ottoman consulate and the Foreign Ministry of Savojbolagh performance regarding citizenship and Ottoman citizens living in Mukryan. 

  Method and Research Design: 

  Archival records were studied and analyzed using historical method in a descriptive and analytical way.

  Findings and Conclusions

  The political, military and economic importance of Mukri province (south of West Azerbaijan province) and the dispute between Iran and the Ottoman Empire over the ownership of some areas caused political conflict in the region during the Qajar period. The findings reveals that the problems related to the Ottoman citizens living in this province and also the efforts of the Ottoman government to change the citizenship of the people in that area were mostly due to border disputes and the Ottomans' attempt to annex part of the province to the Ottomans.

  Keywords: Mukryan, Savojbolagh, Shahbandar Khaneh (Consulate), The Foreign Affairs Agency, Ottman, Citizenship
 • Mohammadmehdi Taheri * Pages 32-55
  Purpose

  The purpose is to investigate the history of Persepolis Man-made Jungle, that was built to serve the 2,500-year celebration of the Persian Empire (Imperial Celebrations).

  Method and Research Design: 

  Archival records of the National Archives of Iran and Harvard University Oral History Project were studied and analyzed using historical method.

  Findings and Conclusion

  Persepolis Jungle is a rare man-made jungle developed in Iran and one of the most extensive interventions in the Persepolis Historical Site. Mehdi Pirasteh, the governor of Fars was the mastermind and primary organizer. The Society of National Heritage disagreed with the plan and was against it since the intervention would have damaged the remnants of palaces and eliminated the potential for further archaeological excavations. However, the governor convinced the Shah, obtained royal confirmation, and implemented his plan. Despite the disputes about ownership, sapling and water supply, and budget, utilizing local technologies such as qanat, and local individuals’ participation in transferring their land free of charge decreased the costs.

  Keywords: Persepolis Jungle, Imperial Celebrations, Mehdi Pirasteh, Society of National Heritage
 • Yazdan Farrokhi * Pages 56-76
  Purpose

  The purpose of this research is to evaluate the viewpoint that considers the term "Towachi" as a common and influential position in the Timurid Military Organization and was replaced by another position called "Jarchi(town crier)" in the Safavid Empire. Towachi used to have duties such as organizing the army and monitoring its quantity and quality. Based on mentioned viewpoint, it can be inferred that the position of "Jarchi" used to have the same duties after the omission of "Towachi". However, this claim is very vague and controversial considering historical texts.

  Method and Research Design: 

  Historical texts were critically studied and analyzed in a descriptive and analytical way.

  Findings and Conclusion

  Findings show that apart from Jarchiʼs duty such as delivering message and orders, especially in the battle, there is no historical relationship between Jarchi and Towachi. Threrfore, the mentioned claim about the exact concept of the two positions and their duties cannot be confirmed.

  Keywords: Towachi, Jarchi(Town Crier), Military Organization, Chapar, Timurid Empire, The Safavid Empire
 • Seyyedmasoud Seyyedbonakdar *, Masoome Pajhooheshnia Pages 78-115
  Purpose

  This study aims to investigate and explain the policies adopted by Britain towards Zil-al-Sultan «after» he was forced to leave the country, based on the Archival Records of Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom.

  Method and Design: 

  Archival records were studied and analyzed in a descriptive and analytical way.

  Findings and conclusions

  There are diverse factors that Britain intended to support returning of Zil-al-Sultan to Iran while he was living in Europe. Among which are Britain's hope for enjoying the benefits of Zil-al-Sultan's government as a powerful governor in Fars or Isfahan, preventing the ever-increasing influence of Germany in southern parts of Iran during the World War I, and confronting the Russia’s domineering behaviors in these areas. Furthermore, the opposition of Bakhtiari Khans to Zil-al-Sultan's presence in Isfahan was the main reason that Britain prevented his return.

  Keywords: Zil-al-Sultan, Constitutional Revolution, archival records, Britain
 • Reza Shahrabifarahani, Fahimeh Babalhavaeji *, Nadjla Hariri, Fatemeh Nooshinfard Pages 116-132
  Purpose

  The purpose is to clarify the current status of archival records arrangement and description process and archival services in the National Archives of Iran, and identify the challenges of the sections.

  Method and Research Design: 

  Both qualitative and analytical survey were used as the research method. The research was accomplished in two stages. In the first stage, five expert archivists of the National Archives of Iran were interviewed and in the second stage, 21 employees of the National Archives of Iran filled out a questionnaire.

  Finding and conclusion

  Based on the respondents’ viewpoints, the designed optimal processes in both arrangement and description section and archival services section covered all current processes and no significant differences were found.

  Keywords: Records Arrangement, Description, Archival services, Records Digitization, Organization Process, Records Management System
 • Reza Farasati, Mohammad Khandan *, Mohammadreza Vasfi Pages 134-174
  Purpose

  This study intended to verify the conformity of the archival records description elements with the National Archival Description Standard.

  Method and Research Design:

   Library research and descriptive survey were used to analyze and compare records descriptive elements in the following archives of Iran: Contemporary History Research Institute; The Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi; Manuscripts Section of the Central Library and Documentation Center of the University of Tehran; Library, Museum and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly; Department of Documents and Diplomacy History of the Ministry of Foreign Affairs; National Archives of Iran; and Malek National Library and Museum Institute.

  Findings and Conclusions

  Amongst the twenty-six elements of the National Archival Description Standard, “conditions governing reproduction” and “publication note” were not used in any of the archives. “Level of description”, “archival history”, “appraisal, destruction and scheduling information”, “system of arrangement”, “accruals”, “finding aids”, “related units of description’, “rules or conventions” were only used in the National Archives of Iran, whereas “reference code(s)”, “title”, “date(s)”, “language/scripts of material”, and “archivist’ note and date(s) of description”, were used in all the archives. The rest of the elements were used in some archives. The findings specified thirty-one elements that were amongst description elements of the records according to the archives need and not considered in the National Archival Description Standard. Due to the lack of archival experts in most archives, the standard was not implemented properly and records description were inconsistent.

  Keywords: Descriptive Standard, archival description, Standard no. 22754 of Institute of Standards, Industrial Research of Iran (National Archival Description Standard), International Standard Archival Description (ISAD)