فهرست مطالب

نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 12، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرتضی میرغلامی، حامد بیتی، مجید صیفوری* صفحات 1-16
  زمینه و هدف

  وجود رودخانه در منظر شهری مزیتی نسبت به دیگر شهرهایی است که بهره ای از آن نبرده اند اما چنانچه فضای شهری پیرامون رودخانه پاسخ دهی لازم را نداشته باشد، تبدیل به تهدیدی جدی خواهد شد. مهران رود در تبریز نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی استخوان بندی شهر شناخته می شود و حضورش در تمامی طول شهر مشهود است. در دهه های اخیر فراموشی مهران رود در تبریز سبب گردیده تا لبه آن هرگز نتواند به عنوان یک فضای شهری موفق عمل کند. لذا در نتیجه اقدامات فوق و نیاز به ضرورت ارتقاء کیفی محیط می توان با نگاه دوباره به حاشیه رودخانه و احیای آن به عنوان شریان حیاتی شهر فرصت تقویت ارتباطات اجتماعی را ایجاد نمود.

  روش بررسی

  این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی است؛ پس از بررسی مبانی نظری فضاهای گمشده شهری و بهره گیری از آن در باز طراحی فضاهای رودکنار با رویکرد احیای این فضا، یه چارچوب نظری پیشنهاد می شود که با مبانی نظری حاضر، پروژه ای کاربردی در جهت احیای فضاها گمشده رودکنار ارایه می گردد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که رودخانه های شهری منابع سرشاری از ظرفیت های طبیعی هستند که با طراحی درست و همخوان با بستر و زمینه قرارگیری خود و حداقل مداخله کالبدی ممکن می توانند به پتانسیل های ارزشمند و شاخص طبیعی، تفریحی، گردشگری، فرهنگی، تجاری و... تبدیل شوند. استفاده به جا، درست و اصولی از این تجربیات می تواند در موفقیت لبه رودکنار ها تاثیر بسزایی دشته باشد.

  کلیدواژگان: بازطراحی، فضای گم شده، مهران رود تبریز، احیای فضا
 • آرش ثقفی اصل*، سویل مجید زاده، نسترن تکه ئی صفحات 17-32
  زمینه و هدف

  ارتقا و تبدیل شهرها به شهرهای هوشمند از مسایل بسیار مهم و چالشهای جدیدی است که بحث و بررسی در ارتباط با آن میتواند فناوری های نوین و ارتباطات پیشرفته، سطح خدمات و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشیده و بهره وری منابع را بالا ببرد. در این راستا این پژوهش در نظر دارد به سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهرهای هوشمند در کشورهای مختلف و استخراج الگوهای برتر به منظور بهبود عملکرد پروژه های آتی بپردازد. هدف این پژوهش، سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهر های هوشمند در کشورهای مختلف و استخراج الگوهای برتر به منظور بهبود عملکرد پروژه های آتی است.  که در دو قسمت کیفی و کمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش دو بخش دارد. در بخش اول با استفاده از 30 نفر خبره در زمینه شهرهای هوشمند، چالش ها و فرصت های پروژه های شهرهای هوشمند در کشور ایران بررسی شده است. در بخش دوم، با تکمیل پرسشنامه توسط کارکنان فرمانداری های شهری مختلف، تحلیل عاملی و بررسی ارتباط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار Amos16 انجام شده است. با استفاده از این معیارها، الگوهای برتر و موفق با استفاده از نرم افزار تحلیل عاملی pls نیز شناسایی شدند.

  یافته ها و نتیجه گیری

   نتایج نشان داده است که تعداد تم های تکرار شده برای حفاظت از محیط زیست بیشترین مقدار را با 183 تم دارد. در پی آن، کارایی و بهره برداری با 181 تم و کیفیت محیط شهری با 145 تم نیز در این لیست قرار دارند. در نهایت، تعداد تم های تکرار شده برای ایمنی و امنیت کمترین مقدار را با 97 تم دارد همچنین ایجاد یک فضای همکاری بین کشورها برای به اشتراک گذاری تجربیات و دانش های مرتبط با پروژه های شهر هوشمند بسیار اهمیت دارد و می تواند بهبود عملکرد پروژه های آتی را در کشورهای مختلف تسهیل کند.

  کلیدواژگان: نتایج پروژه، شهرهای هوشمند، کشورهای مختلف و استخراج الگو، بهبود عملکرد، پروژه های آتی
 • امیرعلی ذوالفقاری، ساره رضایی اسحق وندی* صفحات 33-51

  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی با بیش از سه ده سابقه در ایران از اساسی ترین اقداماتی است که به منظور توسعه روستاها در ایران اجرا شده است، بررسی اثرات اجرایی آن ها در ابعاد گوناگون، موضوع مهمی است که می تواند پیامدهای اجرای طرح هادی را در روستا مشخص کند. در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی ، روستاهای شهرستان کرمانشاه است. و از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی- تحلیلی است. در روند تهیه و تولید داده ها ابتدا عوامل موثر بر اجرای طرح هادی روستایی بر شهرستان کرمانشاه با تاکید بر نقش آن در توسعه روستاهای شهرستان کرمانشاه با استفاده از نظرات 15 نفر از متخصصین این موضوع کارشناسان روستایی،دهیاران از طریق روش دلفی شناسایی شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات4شاخص (کالبدی،اقتصادی،اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی) و 12زیر شاخص به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی بر توسعه روستاهای شهرستان کرمانشاه باتاکید بر اجرای طرح هادی روستایی ازمدلسازی تفسیری-ساختاری ISM وسپس با نرم افزار میک مک بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دادعوامل افزایش مشارکت پذیری درروستا، افزایش کیفیت معابر وساماندهی جوی ها و نهرها جز تاثیرگذارترین مولفه ها و عامل حفظ سنت های بومی و محلی جزء تاثیرپذیرترین عوامل به شمار می آیند.وشاخص کالبدی ازبین شاخص های مورد بررسی مهمترین شاخص دراجرای طرح های هادی روستایی و نقش آن درتوسعه روستایی در روستاهای شهرستان کرمانشاه می باشد.همچنین نتایج حاصل ازمیک مک نشان میدهد که بجز دو عامل افزایش کیفیت معابرو کاهش انگیزه مهاجرت همه عوامل جزمتغیرهای پیوندی میباشند

  کلیدواژگان: طرح هادی، توسعه، روستا، ISM، MICMAC، شهرستان کرمانشاه
 • محمدتقی پیربابایی، فرنوش بهاءلوهوره* صفحات 52-73
  زمینه و هدف

  تلاش برای یافتن بهترین رویکرد و راه حل جهت احیا محلات تاریخی، چالش بسیاری را خصوصا در دهه های اخیر برانگیخته است؛ پژوهش حاضر در راستای این جریان، به بررسی نقش فرهنگ به عنوان یکی از مولفه های مهم که در سال های اخیر در حوزه های مختلف شهری و از جمله مرمت و بازآفرینی بافت های تاریخی، بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته، پرداخته است.

  روش بررسی

  از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی- تحلیلی است.در این راستا ابتدا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، سوآت و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی، به بررسی ادبیات و مفهوم فرهنگ و فرهنگ شهری پرداخته و سپس سیر تحول و به کارگیری آن در فرآیند بازآفرینی بیان شد. پس از آن رویکرد محله فرهنگی با تاکید بر جذب گردشگران به عنوان متاخرترین رویکرد در این زمینه، به طور خاص مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها و نتیجه گیری

   نتایج پژوهش نشان داد با مطالعه ادبیات مشخص شد که این رویکرد معیارها و اصولی را  دارا می باشد که با بررسی و مطالعه دقیق این معیارها در واقع می توان آن ها را با بسیاری از کیفیت های مختلف طراحی شهری (کیفیت های محیطی)  و محتوایی کارآمد مبتنی بر فرهنگ و هنر، تاریخ و میراث مکان ایجاد می شود که حضور این مولفه ها نقش مهمی را در باززنده سازی هویت و معنا ایفا می کند. ضمن آن که پویایی و حیات اقتصادی نیز به واسطه کاربری ها و فعالیت های مختلف بازگشته و به لحاظ کالبدی نیز پاسخگوی نیازها و عملکردها خواهد بود.

  کلیدواژگان: بازآفرینی فرهنگ-مبنا، بافت های تاریخی، گردشگردی، محور خاقانی تبریز
 • نسیم عیسی پور*، محمد رجبی، سیما کریمی مطلق صفحات 74-90
  زمینه و هدف

  رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داد وشهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبدیل کرد.امروزه با گسترش و پیچیدگی نظام شهری و شهرنشینی، دولتمردان و مسیولین دیگربه تنهایی قادر به کنترل و هدایت جوامع شهری و پاسخ به نیازهای روزافزون توسعه شهری نیستند. در این حالت فرایندی از همیاری دولت، بخش عمومی، جامعه مدنی و بخش خصوصی شکل می گیرد که حکمروایی شهری نامیده می شود.این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی حکمرانی خوب شهری مطالعه موردی مناطق 4 و5 شهر اهوازانجام شده است.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی  تحلیلی می باشد. جمع آوری داده و اطلاعات به روش اسنادی، کتابخانه ای و پیمایشی صورت گرفته است. در این راستا،جامعه و حجم نمونه 30 نفر ازکارشناسان و خبرگان شاغل در شهرداری مناطق 4 و 5 است. برای وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای جهت تجزیه و تحلیل اماری آزمون T استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   یافته ها نشان می دهدکه منطقه 4 به عنوان یک منطقه برخوردار و منطقه 5 به عنوان منطقه کم برخوردار است. بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری در این مناطق از شهراهوازنشان می دهد که حد مطلوبیت وضعیت حکمروایی خوب شهری در منطقه 5 کمتر از حد متوسط بوده است. نتایج حاصل از تحلیل برای رتبه بندی مناطق نشان می دهد که منطقه 4 وضعیت بهتری داشته و منطقه 5به عنوان منطقه کم برخوردار در اولویت اول برای بهبود شرایط اجرای حکمروایی خوب شهری است.

  کلیدواژگان: حکمرانی، خوب شهری مناطق 4 و 5، اهواز
 • کیانا اسدالله زاده*، جلال محمودی، ابوالفضل رضاطلب صفحات 91-106
  زمینه و هدف

  به منظور پاسخگویی به تقاضای روز افزون ساکنان شهری برای استفاده تفریحی از فضای سبز شهری، کارکرد اصلی کمربندهای سبز از صرفا اکولوژیکی به ترکیبی از اکولوژیکی و تفریحی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های فردی و تاثیر آن بر میزان تمایل شهروندان در استفاده از کمربند سبز جنوبی شهر مشهد به منظور گذراندن اوقات فراغت است.

  روش بررسی

  در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی استفاده  شد. جامعه ی آماری این بررسی کلیه بازدید کنندگان از کوه پارک واقع در کمربند سبز جنوبی شهر مشهد بود. حجم نمونه تعداد 383 نفر بود. ابزار گرداوی اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه در دو بخش ویژگی های جمعیت شناختی و سوالات تحقیق می باشد . پایایی پرسشنامه برابر 0.814 به دست آمد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضرایب همبستگی پیرسون و نیز آزمون آماری تی از نرم افزار SPSS ver.22 استفاده شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، بین شغل، جنسیت و سن با  استفاده از کوه پارک در گذراندن اوقات فراغت همبستگی معنی داری وجود ندارد درحالیکه بین تحصیلات و تمایل در استفاده از کوه پارک رابطه معنی داری مشاهده شد. بیشترین دلیل انتخاب کوه پارک جهت گذراندن اوقات فراغت توسط شهروندان ایجاد آرامش و کاهش استرس و همچنین برقراری ارتباط و تعاملات اجتماعی مشاهده گردید. نتایج نشان می دهد کوه پارک مشهد فرصت مناسبی را برای توسعه گردشگری و گذراندن اوقات فراغت برای شهروندان ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، تمایل شهروندان، کمربند سبز، کوه پارک، ویژگی فردی، مشهد
|
 • Morteza Mir Gholami, Hamed Beyti, Majid Seyfoori * Pages 1-16
  Background and purpose

  The presence of the river in the urban landscape is an advantage compared to other cities that have not benefited from it, but if the urban space around the river does not have the necessary response, it will become a serious threat. Mehranroud in Tabriz is also known as one of the main elements of the ossification of the city and its presence is evident throughout the city. In recent decades, the neglect of Mehranroud in Tabriz has caused its edge to never function as a successful urban space. Therefore, as a result of the above measures and the need to improve the quality of the environment, we can create an opportunity to strengthen social connections by looking again at the riverside and reviving it as a vital artery of the city.

  Research method

  this research is descriptive-analytical; After examining the theoretical foundations of the lost urban spaces and using them in the redesign of the riverside spaces with the approach of reviving this space, a theoretical framework is proposed that with the current theoretical foundations, a practical project is presented to restore the lost spaces of the riverside.

  Findings and conclusions

  The results show that urban rivers are rich sources of natural capacities, which with proper design and consistent with their location and minimal physical intervention can become valuable potentials and natural, recreational, tourism, cultural, and commercial indicators. And... become. Appropriate, correct and principled use of these experiences can have a significant impact on the success of the riverbanks.

  Keywords: redesign, lost space, Mehran Roud, Tabriz, revitalization of space
 • Arash Saghafi Asl *, Sevil Majidzadeh, Nastaran Tekei Pages 17-32
  Background and Aim

  Upgrading and transforming cities into smart cities is a very important issue and a new challenge that can improve the quality of life and services for citizens, increase resource efficiency, and benefit from advanced technologies and communications. This research aims to evaluate the results of smart city projects in different countries and extract the best patterns to improve future projects.

  Methods

  The research will be conducted in both qualitative and quantitative sections. In the first section, the challenges and opportunities of smart city projects in Iran will be examined by 30 experts in the field of smart cities. In the second section, by completing a questionnaire by employees of various urban municipalities, factor analysis and the relationship between variables will be analyzed using Amos16 software. Using these criteria, top and successful patterns were also identified using the pls factor analysis software.

  Findings and Conclusion

  The results showed that the number of repeated themes for environmental protection had the highest value with 183 themes. Efficiency and operation were also among the top themes with 181, followed by the quality of the urban environment with 145 themes. Finally, the number of repeated themes for safety and security had the lowest value with 97 themes. Creating a collaborative space between countries to share experiences and knowledge related to smart city projects is very important and can facilitate the improvement of future projects in different countries.

  Keywords: project results, Smart Cities, different countries, pattern extraction, Performance improvement, future projects
 • Amirali Zolfaghari, Sareh Rezaie Es Haghvandi * Pages 33-51

  The preparation and implementation of the rural leadership plan with more than thirty records in Iran is one of the most basic measures that have been implemented for the development of villages in Iran. Examining their implementation effects in various dimensions is an important issue that can Determine the consequences of the implementation of Hadi's plan in the villageThe purpose of the current research is to evaluate the effects of the implementation of rural leader projects and its role in rural development in the villages of Kermanshah. And it is practical in terms of targeting and descriptive-analytical in terms of methodology. In the process of preparing and generating data, firstly, the factors affecting the implementation of the rural guide project in Kermanshah city, emphasizing its role in the development of villages in Kermanshah city, were identified using the opinions of 15 experts on this subject, rural experts, villagers through the Delphi methodIt is In order to analyze the data of 4 indicators (physical, economic, socio-cultural and environmental) and 12 sub-indices as strong influencing factors on the development of villages in Kermanshah city, with emphasis on the implementation of the rural guide plan, ISM interpretive-structural modeling was used and then with Mic-Mac software. . The results of the research showed that the factors of increasing participation in villages, increasing the quality of roads and organizing streams and rivers are among the most influential factorsand the factor of preserving native and local traditions are among the most influential factorsIt is among the projects of the rural leader and its role in rural development in the villages of Kermanshah cit Also, the results obtained from the MIK show that except for the two factors of increasing the quality of transportation and reducing the motivation to migrate, all the factors are linked variables.

  Keywords: Detailed plan, Development, Village, ISM, MICMAC, Kermanshah City
 • MohammadTaghi Pirbabaei, Farnoosh Bahaloo * Pages 52-73
  Background and Aim

  Trying to find the best approach and solution for the restoration of historical tissues and localities has provoked many challenges, especially In line with this trend, the current research has investigated the role of culture as one of the important components that has been much considered and used in recent years in various urban areas, including the restoration and recreation of historical textures. 

  Methods

  In this regard; In this regard, firstly, by using the descriptive-analytical method, SWOT, and by using library studies and field impressions, the literature and the concept of culture and urban culture were investigated, and then the course of evolution and its application in the regeneration process was expressed. After that, the cultural neighborhood approach was specifically studied with an emphasis on attracting tourists as the latest approach in this field. an important role. plays in revitalizing identity and meaning.

  Findings and Conclusion

  The results of the research showed that The perspective of Khaqani Street, which is drawn in the direction of the desired image with the attitude of cultural artistic components, a passage that is based on its past roots and history, but with culture and the modern world along with cultural artistic components, causes a deeper and more tangible connection between today's residents and their historical past. It is designed using new spaces.

  Keywords: Recreating the base culture, Historical context, Tourism, Historical context of Khaghani Street of Tabriz
 • Nassim Esapour *, Mohammad Rajabi, Sima Karimi Motlagh Pages 74-90
  Background and Aim

  Urban growth in the 20th century greatly increased the share of the urban population and turned urbanization into the dominant way of life. Today, with the expansion and complexity of the urban system and urbanization, statesmen and other officials alone are able to control and guide urban communities and respond to the ever-increasing needs of development. They are not urban. In this case, a process of collaboration between the government, the public sector, civil society and the private sector is formed, which is called urban governance. 

  Methods

  This research was conducted with the aim of comparative analysis of good urban governance (case study of areas 4 and 5 of Ahvaz city). It is practical and in terms of the method, it is descriptive and analytical research. Data and information collection has been done by documentary, library and survey methods. In this regard, the community and sample size of 30 experts and experts working in the municipality of regions 4 and 5 For weighting and ranking indicators, hierarchical analysis (AHP) was used, and for statistical analysis, T-test was used.

  Findings and Conclusion

  The findings show that region 4 is a rich region and region 5 is a low region. The examination of the indicators of good urban governance in these areas of Shahr-e-Hawaz shows that the level of desirability of the state of good urban governance in region 5 was lower than the average level. The results of the analysis for the ranking of regions show that region 4 had a better situation. And region 5, as a less privileged region, is the first priority for improving the conditions for implementing good urban governance.

  Keywords: Governance, good urban areas 4, 5, Ahvaz city
 • Kiana Asadolahzadeh *, Jalal Mahmoudi, Abolfazl Rezatalab Pages 91-106
  Background and Aim

  In order to respond to the increasing demand of urban residents for recreational use of urban green space, the main function of green belts has changed from purely ecological to a combination of ecological and recreational. The purpose of this research is to investigate individual characteristics and its effect on the willingness of citizens to use the southern green belt of Mashhad city in order to spend their free time.

  Methods

  Descriptive and survey research methods have been used in this research. The statistical population of this survey was all the visitors of Koh Park located in the southern green belt of Mashhad city. The sample size was 383 people. The tool for collecting information is a researcher-made questionnaire, the validity of which has been confirmed by experts. This questionnaire has two parts: demographic characteristics and research questions. The reliability of the questionnaire was 0.814 and Pearson correlation coefficients and t-test of SPSS software version 22 were used to analyze the data.

  Findings and Conclusion

  The results of the research show that there is no significant correlation between occupation, gender and age with the use of Koh Park in leisure time, while a significant relationship was observed between education and the desire to use Koh park. The most common reason for citizens to choose Koh Park to spend their free time is to relax and reduce stress, as well as establish communication and social interactions. The results show that Mashhad Koh Park has created a good opportunity for the development of tourism and spending leisure time for the citizens.

  Keywords: leisure time, desire of citizens, Green belt, Koh Park, individual characteristics, Mashhad