فهرست مطالب

مطالعات بین المللی - سال بیستم شماره 3 (پیاپی 79، زمستان 1402)

نشریه مطالعات بین المللی
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 79، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید داود آقائی*، راج دیپ سینگ صفحات 7-21
  تحریم ‎ های تحمیلی بر ایران برای مهار برنامه هسته ‎ای ایران منجر به تهدید امنیت انرژی برای واردکنندگان عمده نفت از ایران ازجمله اسپانیا شد. با آغاز مسیله هسته ای ایران، اسپانیا می توانست در قبال ایران سیاست‎های مختلفی ازجمله رهبری، نقش منفعلانه و یا نقش فعال و تسهیل ‎کننده سیاست‎های کلان اتحادیه اروپا را پایه ‎ریزی کند. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: اسپانیا چه نقشی را در حصول برجام در چارچوب اتحادیه اروپا ایفاء کرد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که اسپانیا با استفاده از منابع قدرت نرم نقش تسهیل ‎کننده و اعتماد ساز را در گفتگو‎های ایران با غرب را تا حصول برجام ایفا نمود. به‎ منظور پاسخ به سوال اصلی پژوهش از چارچوب نظری قدرت نرم جوزف نای استفاده شده است. روش پژوهش کیفی با تمرکز بر تحلیل گفتمان سه‎بعدی فرکلو است و اطلاعات مورد‎استفاده با روش اسنادی (کتابخانه ‎ای) گردآوری شده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که اسپانیا با استفاده از مولفه های قدرت نرم هم در جهت پیشبرد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران و هم در جهت افزایش نفوذ در اتحادیه اروپا عمل نمود. در‎واقع، اسپانیا در نوع رویکرد خود در قبال ایران، مسیله بهبود وضعیت خود در درون ساختار تصمیم گیری اتحادیه اروپا را در نظر داشت. خلق گفتمان‎های گوناگونی همچون گفتگوی ایتلاف تمدن‎ها و نزدیکی و دوستی در دوران ساپاترو،گفتمان اعتماد ساز، نقش منطقه‎ای ایران، دیپلماسی انرژی و گفتمان حقوقی دوران راخوی همگی در جهت خلق و استفاده از قدرت نرم در تغییر رویکرد هم در ایران و هم در اتحادیه اروپا اتخاذ گردیدند.
  کلیدواژگان: توافق جامع، اسپانیا، دیپلماسی، خاورمیانه، قدرت نرم
 • حسن برجعلی زاده، مهدی ذاکریان*، بهزاد شاهنده صفحات 23-44
  همزمان با پرونده هسته ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره جنوبی نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته ای ایران، پرونده کره جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته ای مانند پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی چیست. با بررسی گزارش های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته ای، مهم ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره جنوبی را نه در نوع نظام های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی سازی اورانیوم باید جستجو نمود.
  کلیدواژگان: بحران هسته ای ایران، کره جنوبی، عدم اشاعه، غرب، غنی سازی اورانیوم
 • لیلا رئیسی* صفحات 25-62

  از میان برداشتن مرزهای سنتی و زیست در فضای سایبر ایجاب می کند با اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات جدید و شیوه های خاص برای ساماندهی این وضعیت نوپدید، در راستای تضمین حقوق شهروندان گام برداشت. بدون تردید وضع و تصویب قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر بدون تاثیر پذیری و در نظر گرفتن قواعد بین-المللی حقوق بشر، امکان پذیر نمی باشد. در این نوشتار- که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد- به بررسی این مساله پرداخته شده است که مقررات تنظیم شده در خصوص فضای سایبری چگونه می تواند در صیانت از حقوق شهروندی از حیث انطباق با موازین نسل سوم حقوق بشر موثر باشد؟ بر اساس مطالعه انجام شده مقررات سایبری در صورتی که منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر و با نگاهی نو بر اساس نیازهای جدید فضای نوپدید سایبری، بازنگری یا تدوین شده باشند می توانند در صیانت از حقوق شهروندی و به خصوص حق بر توسعه از نسل سوم حقوق بشر نقش موثر و قابل ملاحظه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: فضای سایبر، حقوق شهروندی، حقوق بشر، نسل سوم، صیانت
 • مصطفی حیدری هراتمه* صفحات 63-82
  تنش بین کشورها ناشی از اختلاف بر سر قلمرو، فشارهای اقتصادی، تحریم و درگیری های مذهبی باعث وخیم تر شدن روابط بین ملل شده به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر دشمنی اقتصادی بر ملیت گرایی مصرف کننده و تصویر محصول - کشور در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی در دو کشور به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) سطح بالاتر دشمنی نسبت به یک کشور خارجی، سطح درک از تصویر کلی کشور و سطح درک از کیفیت محصولات ساخته شده در آن کشور را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در مقابل، یافته ها از رابطه قوی و منفی بین دشمنی مصرف کننده و پذیرش محصول حمایت می کنند. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. ب) دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات ملیت گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند.
  کلیدواژگان: _ دشمنی اقتصادی، ملیت گرایی مصرف کننده، تجارت بین الملل، تصویر محصول - کشور
 • ابراهیم باقری*، محمدرضا مجیدی، فرشاد عظیمی صفحات 83-106

  از آنجا که سیستم جهانی به طور فزاینده ای ناپایدار و ترک خورده است، در میانه یک سری از فرآیندهای تغییر و تحول منطقه ای قرار داریم که امکان تغییرات اساسی در نظم سنتی و متعاقب آن در الگوهای رفتاری بازیگران ایجاد کرده است. این فرایندهای تغییر و تحول، منجر به تحولات اساسی در شیوه های سنتی پیگیری منافع و به طورکلی راهبردهای سیاست خارجی بازیگران جهانی و منطقه ای شده است. در این راستا ترکیه به دلیل داشتن موقعیت ژیوپلیتیکی مهم به دنبال تامین منافع خود در سیاست خارجی و دفاعی در اثر فرایندهای تحول منطقه ای به طور هم زمان در بسیاری از جبهه ها از مدیترانه شرقی گرفته تا قفقاز جنوبی و بحران اوکراین به علت شکاف های قدرتی که در جغرافیای مجاور پدید آمده است، در یک رقابت ژیوپلیتیکی مداوم قرار دارد. سوال پژوهش حاضر این است که فرایندهای تغییر و تحول منطقه ای چه تاثیری بر رقابت های ژیوپلیتیکی ترکیه در مناطق هجوار داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که ترکیه در بازه زمانی 2022-2016 به دلیل تحولات در فرآیند های منطقه ای، با اتخاذ رویکرد رقابتی _مشارکتی و فرصت طلبانه در مناطق مورد بررسی و با تاکید بر اصل خودیاری در چارچوب این فرآیندها به دنبال ایتلاف سازی های منعطف و پویا و شکل دهی به فضای حیاتی و مناطق متحد در راستای هدف کلان تامین منافع، و متوازن سازی روابط با غرب و شرق در روندهای نوپدید سیاست خارجی بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. در این راستا از کتاب ها، مقاله ها، اسناد، منابع اینترنتی و اظهارنظرهای مقام های مربوطه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

  کلیدواژگان: رقابت های ژئوپلیتیکی، ترکیه، شرق مدیترانه، بحران اوکراین، قفقاز جنوبی
 • وحید افراسیابان، مجید عباسی* صفحات 107-128
  این مقاله به بررسی انگیزه ها و روش های رسانه های غربی در دشمن جلوه دادن ایران و روسیه می پردازد. چارچوب مفهومی و نظری این پژوهش شامل دو بخش است: مدل تبلیغاتی وتحلیل گفتمان انتقادی، که برای بررسی زبان و بافت اجتماعی متون رسانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. سوال اصلی پژوهش این است که چرا رسانه های غربی ایران و روسیه را اهریمنی جلوه می دهند؟ جنس پژوهش در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیینی است و شیوه تحلیل نیز تحلیل گفتمانی می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که غرب با توجه به اختلافات فرهنگی و سیاسی، نگرانی های هسته ای، حمایت از تروریسم و تهدیدات جهانی و رقابت منطقه ای از اهریمن سازی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کند. غرب سعی می کند با ایجاد تصویر منفی و خصمانه از این دو کشور به آنها فشار اقتصادی و سیاسی وارد کند و در عین حال تصویر مثبت و دوستانه از اقدامات خود ارایه دهد. رسانه های غربی اغلب از عباراتی مانند «رژیم»، «دیکتاتوری»، «شبه نظامی» یا «نیابتی» برای توصیف ایران و روسیه استفاده می کنند، در حالی که از عبارات مثبتی مانند «دولت»، «دموکراسی»، «ارتش» یا «شریک» استفاده می کنند. زبان مورد استفاده رسانه های غربی برای توصیف غرب، بیانگر علایق و سوگیری های صاحبان رسانه ها و دستور کار آنهاست.
  کلیدواژگان: مدل تبلیغاتی، اهریمن سازی، ایران و روسیه، رسانه های غربی، تحلیل گفتمان انتقادی
 • فرهاد کابالی ثمرتوئی، موسی عاکفی قاضیانی* صفحات 129-149

  هماهنگ سازی قوانین مخصوصا در حوزه تجارت بینالملل با هدف جایگزینی قوانین پراکنده داخلی و بین المللی با مقررات متحدالشکل اهمیت دارد و می تواند از هزینه کسب اطلاع از قوانین هر کشور و تطبیق با آن ها بکاهد و به تسهیل تجارت بین الملل کمک کند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمره همین تلاش هاست و ناظر بر هنجارهای حقوقی حاکم بر قراردادهای بیع کالا است. موفقیت اسناد در هماهنگ سازی را بر اساس مقبولیت و میزان قطعیتی که ایجاد نموده اند می توان ارزیابی کرد. اما با گذشت قریب به 40 سال از تهیه این سند کماکان بیش از نیمی از دولت ها و برخی اقتصادهای بزرگ چون بریتانیا و هند آن را تصویب نکرده اند. همچنین نسبت به قطعیت مقررات آن و پاسخگویی به اقتضایات نوین تجارت و توسعه پایدار انتقاداتی وارد شده است. اما سوال اصلی این است که رویکرد دولت ها در قبال این کنوانسیون چطور ارزیابی می شود و اصلاح مقررات این سند از چه حیث ضرورت دارد؟. این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال ارایه پاسخ به این سوال و اثبات این فرضیه بوده که اصلاح کنوانسیون بیع بین المللی در جهت پاسخ گویی به اقتضایات نوین بین المللی تجارت و توسعه پایدار الزامی است. لذا با بررسی جایگاه کنوانسیون در تجارت بین الملل و رویکرد دولتها در مواجهه با این سند به تحلیل اقتضایات تجارت بین الملل و توسعه پایدار به عنوان وجهه ای از تحولات جهانی که نقاط ضعف کنوانسیون را ظاهر ساخته پرداخته و نتیجتا لزوم اصلاح کنوانسیون از این حیث را اثبات کرده است.

  کلیدواژگان: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، هماهنگ سازی، تجارت، توسعه پایدار، خدمات
 • علیرضا اکبری، بابک پورقهرمانی*، جمال بیگی صفحات 141-158
  امروزه با وجود اهمیت بسیار بالای علم و دانش در عرصه بین الملل و لزوم ترویج علم در سطح جهان، تبعیضات گسترده ای در این حوزه علیه برخی کشورها اعمال می گردد که آثار مخربی برای کشورهای هدف به همراه دارد. این نوع تبعیض که از آن با عنوان آپارتاید علمی یاد می شود، موضوعی قابل تامل و نیازمند بررسی علمی و حقوقی است. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و خلاءهای حقوقی موجود در قواعد بین المللی و سازمان های بین المللی، درصدد است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی به این سوالات پاسخ دهد که رویکرد حقوقی و قانونی در قبال آپارتاید علمی در حقوق بین الملل چیست و چه چالش ها و خلاء هایی در این رابطه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه قوانین و مقرراتی در چهارچوب حقوق بین الملل در رابطه با رفع تبعیض و آپارتاید علمی وضع شده است اما خلاءهای مهمی از قبیل کاهش حوزه فعالیت یونسکو، تعریف موسع و مبهم از مفهوم تبعیض و عدم ذکر مصادیق آن، فقدان ضمانت اجرای قوانین موجود، قدیمی بودن و عدم کفایت قواعد حقوقی بین-الملل، اعمال قدرت برخی کشورها در سازمان های بین المللی و عدم جرم انگاری تبعیض علمی در قواعد حقوقی بین الملل در این حوزه وجود دارد.
  کلیدواژگان: آپارتاید علمی، تحریم علمی، تبعیض علمی، قواعد حقوقی، جرم انگاری
 • یوسف بهدادی نیا، سید یاسر ضیایی*، علی مشهدی صفحات 159-179

  رویه داوری های بین المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله این آراء می توان به رای های صادره در پرونده های بی پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم اندازی سوال این است که رویه-های داوری بین المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته اند به عنوان تیوری های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تیوری ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه ای ، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده ها، به این نتیجه می رسیم که آراء و استدلال های داوران، نه تنها توانسته اند اختلافات در حوزه های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده اند، با ریشه یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم وکاستی ها و اختلافات نظری داوران در رویه های داوری، این رویه ها کماکان، الهام بخش حل اختلافات، میان شرکت های نفتی و کشورهای میزبان گردیده اند.

  کلیدواژگان: قراردادهای نفتی، آرای داوری بین المللی، شرکت های بین المللی، حقوق بین الملل، حقوق بازرگانی
 • محمد آقاعلیخانی، اصغر پرتوی* صفحات 181-199

  پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نشان از خواست و اراده مردم و تجلی گر مشارکت سیاسی می باشد. مشارکت سیاسی فعال در ایران پس از انقلاب همواره مورد تاکید امام (ره) و رهبری و مسیولان کشوری بوده است، اما در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب ما شاهد فراز و نشیب هایی در این زمینه بوده ایم که هدف مقاله حاضر نیز بر بررسی مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400 بود است. در حقیقت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مشارکت سیاسی بر جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری خواهد داشت؟ و این تاثیرات در سال 1392 و سال 1400 چگونه قابل تبیین است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و نتیجه کلی مقاله بر این مسیله استوار است که هرچقدر مشارکت سیاسی افزایش یابد، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران مستحکم تر خواهد شد و این مسیله در زمان انتخابات سال 1392 خود را در مسیله برجام کاملا نشان داد و هر چقدر مشارکت سیاسی کاهش یابد، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران متزلزل تر خواهد شد که این مسیله در انتخابات سال 1400 بیشتر حس گردید.

  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، انتخابات، مشروعیت، نظام بین الملل، جایگاه بین الملل
 • سید سعید احمدی، ابوالفضل لطفی زاده*، فرشید جعفری پابندی صفحات 201-218
  بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها  هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه  مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتا در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.
  کلیدواژگان: منافع ملی، اصل عدم مداخله، حقوق بنیادین بشر، جامعه بین المللی
 • میترا صدقی ثابت، امیررضا محمودی*، عاطفه لرکجوری، شادی دهقان زاده صفحات 219-238
  افراد در حبس اغلب از گروه های آسیب پذیر و در معرض ابتلا به انواع بیماری ها هستند . سلامت عمومی و تعهد جامعه به عدالت اجتماعی دو دلیل قانع کننده برای ارایه مراقبت های بهداشتی در زندان ها است. تضمین حق سلامتی زندانیان مستلزم همکاری بین رشته ای دو نظام عدالت کیفری و سلامت است. ضرورت وجود این تعامل، پرستاران را به چهره های کلیدی در حفظ وضعیت بهینه سلامت موسسات کیفری تبدیل کرده است. آنان با توجه به کلیه ابعاد پزشکی، اجتماعی و قانونی بیماران قادر خواهند بود که ضمن کاهش پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی ناشی از حبس؛ گامی موثر در برقراری عدالت بهداشتی و رفاه بهتر برای زندانیان، خانواده ها و جوامع آنها بردارند. در پژوهش حاضر به پاسخ گویی این پرسش ها می پردازیم که حق بر سلامت زندانیان چیست؟ پرستاران قانونی قادربه ایفای چه نقشی در تامین این حق می باشند؟ جایگاه پرستاران قانونی در موسسات کیفری کانادا و ایالات متحده آمریکا به چه صورت است؟ روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که تضمین حق سلامت زندانیان مستلزم اخذ راهکارهای نوین و جلب همکاری بین رشته ای است. کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده امریکا از دهه های قبل با جلب مشارکت پرستاران قانونی در موسسات کیفری تا حد زیادی موفق به رفع کمبودهای موجود در این زمینه شدند. لذا پیشنهاد می شود که مسیولین ازکشورهایی که قبلا این مسیر را طی و تدابیری در جهت رفع این معضل اندیشیده اند الگو برداری نموده و از ظرفیت پرستاران کشور بهره برداری نمایند.
  کلیدواژگان: حق بر سلامت، پرستاری قانونی، پرستار قانونی اصلاحی، نظام عدالت کیفری، مقررات ایران، اسناد بین المللی
 • مجیدرضا مومنی*، هدی یوسفی نجف آبادی صفحات 239-262

  ارتباط میان تجارت و امنیت دغدغه بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل است و پژوهش های متعددی در رابطه با تاثیرات متقابل یا مجزای این دو مفهوم بر یکدیگر انجام شده است. اما هنوز این خلا در خصوص کشور قطر به وضوح مشاهده می شود. از این رو نویسندگان به دنبال بررسی این مسیله و پاسخ به این پرسش «اقدامات تجاری کشور قطر از سال 2008 تا 2020 چه تاثیری بر امنیت این کشور داشته است؟» می باشند. روش پژوهش کیفی، با تکنیک نمونه پژوهی و رویکرد تبیینی است که به وسیله آن اثر علی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. داده ها به روش کتابخانه ای - اسنادی و از طریق منابع اولیه اسناد، گزارش ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است. در مجموع هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر تجارت بر امنیت کشورها (مطالعه موردی قطر) است. برای تبیین موضوع از چارچوب نظری وابستگی متقابل که یکی از نحله های فکری لیبرالیسم است، استفاده می شود. نتایج کلی نشان می دهد بخش زیادی از امنیت فعلی کشور قطر به وسیله تکیه بر ایده وابستگی متقابل و سیاست های توسعه ای بلندمدت و نیز با یافتن شرکای قدرتمند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سایه متنوع سازی اقتصاد به دست آمده است که در بعد نظامی منجر به توانمندسازی، در بعد اقتصادی ثبات و رفاه نسبی و در بعد انسانی و اجتماعی توسعه یافتگی شده است.

  کلیدواژگان: تجارت، امنیت، وابستگی متقابل، اقتصاد، همکاری، قطر
 • محمدحسین کمالی، حمید احمدی* صفحات 273-292

  اگرچه تا سال 1990یمن تا حدود زیادی عاری از یک دولت واحد بود، اما انحلال تدریجی تمامیت ارضی این کشور باعث نگرانی جامعه جهانی شده و طی سال های اخیر تبدیل به بدترین بحران بشردوستانه جهان گردیده است. در این بین سازمان های بشر دوستانه زیادی برای کاهش آلام غیرنظامیان یمن کمک های خود را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به این کشور ارسال نموده اندکه یکی از این سازمان های بشردوستانه،کمیته بین المللی صلیب سرخ بوده است. در این پژوهش که از حیث موضوعی، توصیفی- تحلیلی می باشد، تلاش بر این است تا ضمن پرداختن به بحران یمن و علل توجه سازمان های بشردوستانه به این کشور، عملکرد این سازمان در مورد کاهش آسیب های انسانی و غیرانسانی ناشی از بحران های داخلی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن چه عملکردی داشته است؟ مقاله اینگونه استدلال می کند که فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ باعث گسترش امنیت و کاهش صدمات ناشی از مخاصمات در حوزه غیرنظامیان، زنان وکودکان در بحران یمن شده است. روش گردآوری مطالب در این پژوهش اسنادی - کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: یمن، بحران، تمامیت ارضی، سازمان های بشردوستانه، کمیته بین المللی صلیب سرخ
|
 • Seyyed Davood Aghaee *, Rajdeep Singh Pages 7-21
  Sanctions imposed on Iran to curb Iran's nuclear program proved to be a genuine threat to energy security of major oil importers from Iran, including Spain. With the onset of Iran nuclear issue, Spain could use different policies towards Iran, including leadership role, passive role or acting as a facilitator of the EU foreign policy. Thus, the main question of this research is: What role did Spain play in achieving the JCPOA within the framework of the European Union? The hypothesis of the research states that Spain was taking steps drawing upon its soft power sources to act as a facilitator of the EU foreign policy towards Iran and to achieve the JCPOA. The theoretical framework used is Nye’s theory of soft power. The qualitative research method was the Fairclough’s 3D Model was adopted and the data is drawn from documentary method. The results indicate that Spain, by using soft power components, acted both to advance the EU's strategy towards Iran and to increase its influence in the EU. In its approach towards Iran, Spain considered the issue of improving its situation within the decision-making structure of the European Union. various discourses such as the dialogue of the alliance of civilizations and closeness and friendship during the Zapatero era, trust-building discourse, the regional role of Iran, energy diplomacy and the legal discourse of the Rajoy era all were in the direction of creating and using soft power in order to change the stance in Iran and the European Union.
  Keywords: JCPOA, Spain, Diplomacy, middle-east, Soft power
 • Hassan Borjalizadeh, Mehdi Zakerian *, Behzad Shahande Pages 23-44
  This paper examines the cases of nuclear non-proliferation in Iran and South Korea, focusing on the Western approach toward these cases. Both Iran and South Korea were found to be non-compliant with the International Atomic Energy Agency's regulations. Although the nature and level of non-compliance were similar, the cases were resolved differently, with South Korea's case being closed shortly after the resolution of their non-compliance issues. This research aims to investigate the differing outcomes of the nuclear cases of Iran and South Korea. Specifically, this study analyzes the reports of the International Atomic Energy Agency on the non-compliance of Iran and South Korea, as well as the positions of Western countries during the conferences of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Through this analysis, the study concludes that the primary reason for the divergent outcomes is not related to the political systems or relationships of Iran and South Korea with the West but rather to the differing approaches of the West towards these cases.
  Keywords: Iran&rsquo, s nuclear issue, South Korea, Non-Proliferation, West, Uranium Enrichment
 • Leila Raisi * Pages 25-62

  Removing the traditional boundaries and living in cyberspace require that by reforming existing laws and regulations and establishing new law and regulations and also to codify specific laws and procedures for organizing this new state of affairs, steps have been taken in order to guarantee the rights of citizens. Undoubtedly, it would not be possible to establish and approve these regulations without affecting and observing the international human rights law. This article, which is descriptive and analytic, addresses the issue of how can regulated cyber-security regulations be effective in protecting citizens' rights in terms of compliance with the human rights standards of the third generation? According to the study, cyber law and regulations could play a significant and significant role in protecting civil rights, and in particular the right to development of the third generation of human rights, if they are in accordance with human rights standards, international rules and global norms.Key words: cyber space, civil rights, human rights, third generation . guarantee

  Keywords: . Key words: cyber space, civil rights, Human rights, third generation. guarantee
 • Mostafa Heidari Haratemeh * Pages 63-82
  The tension between countries caused by disputes over territory, economic pressures, embargoes and religious conflicts has worsened relations between nations in such a way that, if these differences are considered insulting or unfair, they can cause feelings of hostility and increase ethnic and finally they will express their feelings in the market.Therefore, the present study aimed to investigate the Impact of Economic Animosity on Consumer nationalism and Product-Country Images.In this regard, a sample of 338 people from the community of 2,800 graduates of economics and business in two countries were selected by a simple random method and questionnaires were distributed and the data were analyzed using the structural equation technique. The results showed: a) levels of animosity towards a foreign country do not affect either the perceived level of the general country image of the country or the perceived quality of the products made there. Conversely, findings support a strong and negative relationship between consumer animosity and product receptivity; as a Consequence, consumers with a higher level of economic animosity are less willing to welcome more imports from countries perceived as hostile, they show a lower level of pride and are less available to share positive word of mouth. b) Economic Animosity towards a foreign country can also increase nationalism feelings,and increase the preference for domestic products/services to express"patriotism".Therefore, the results of this study, can provide policymakers with a clearer understanding of the potential negative consequences of political and economic actions that are perceived as offensive or unfair.
  Keywords: _ Economic Animosity, Consumer Nationalism, International Trade, Product-Country Images
 • Ebrahim Bagheri *, MohammadReza Majidi, Farshad Azimi Pages 83-106

  Since the global system is increasingly unstable and cracked, we are in the middle of a series of regional transformation processes that have created the possibility of fundamental changes in the traditional order and subsequently in the behavior patterns of the actors. These processes of change and transformation have led to fundamental changes in the traditional ways of pursuing interests and in general the foreign policy strategies of global and regional actors. Due to its sensitive geopolitical situation, Turkey has faced many challenges in foreign and defense policy as a result of regional transformation processes. This issue has caused Turkey to be in a continuous geopolitical battle simultaneously on many fronts from the Eastern Mediterranean to the South Caucasus and the Ukraine crisis due to the power gaps that have emerged in the neighboring geography. The question of the current research is what effect the processes of regional change have had on Turkey's geopolitical competition in the surrounding areas؟ The current research hypothesizes that Turkey, by emphasizing the principle of self-help in the framework of the processes of change and transformation of the global and regional order, seeks flexible and dynamic alliances and shapes the vital space and united regions in line with the goal of strategic and balanced independence. Establishing relations with the West and the East is one of the emerging trends of foreign policy. The method of descriptive-analytical research and the method of data collection is the library.

  Keywords: geopolitical competition, Turkey, Eastern Mediterranean, Ukraine crisis, South Caucasus
 • Vahid Afrasiaban, Majid Abbasi * Pages 107-128
  The present article delves into the underlying motives and techniques employed by Western media in portraying Iran and Russia as adversaries. The study is underpinned by two primary theoretical frameworks, namely the advertising model and critical discourse analysis, which are utilized to scrutinize the language and social context of media texts. The central research question seeks to unravel the reasons behind the demonization of Iran and Russia by Western media. This article is an explanatory study that draws on library sources, and the method of analysis employed is discourse analysis. The findings of this research reveal that demonization is utilized by the West as a propaganda tool due to cultural and political disparities, nuclear concerns, support for terrorism, global threats, and regional competition. The creation of negative and hostile images of these countries serves to exert economic and political pressure while simultaneously presenting a positive and amicable image of Western actions. Western media commonly employ terms such as "regime," "dictatorship," "paramilitary," or "proxy" to describe Iran and Russia, while using positive terms such as "government," "democracy," "army," or "partner" to describe themselves. The language used by Western media reflects the interests, biases, and agenda of media owners.
  Keywords: Propaganda model, demonization, Iran, Russia, Western media, critical discourse analysis
 • Farhad Kabali Samartoie, Moosa Akefi Ghaziani * Pages 129-149

  Harmonisation of laws with the aim of increasing legal certainty and predictability has been on the agenda for decades. Particularly in the field of international trade, replacing multiple scattered national legislation and international regulations with uniform laws is of paramount importance since it can facilitate trade by mitigating the costs associated with acquiring information about different laws and adapting to them. The Convention on the International Sale of Goods (CISG) is one of these efforts. The overall success of international instruments purporting to create legal harmonisation is to be assessed based on the level of acceptability and certainty that they have. Still, 40 years after the adoption of this instrument, half of the Governments and some of the major economies including the UK, India, and South Africa have not ratified it. Criticisms have been received from Governments and lawyers about the certainty of its provisions. But how have the Governments approached the CISG and what are the necessary reforms in the light of trade and sustainable development? Drawing on a qualitative research this article attempts to answer this question and prove the hypothesis that the CISG needs to be reformed in order to meet modern global requirements. Therefore, it analyses the status of the CISG in the context of trade and the approach of States. Next, the development of international trade and sustainable development requirements have been analysed as an aspect of the global changes that reveal the weaknesses of the convention and call for the reform of this instrument.

  Keywords: CISG, Harmonisation, Trade, sustainable development, services
 • Alireza Akbari, Babak Pourghahramani *, Jamal Beigi Pages 141-158
  Despite the critical importance of science and knowledge in the international arena and the necessity of promoting science on a global scale, certain countries are now subjected to widespread scientific discrimination with detrimental effects. Known as scientific apartheid, this form of discrimination warrants careful consideration and calls for scientific and legal investigation. Hence, this study aims to identify legal challenges and gaps in international regulations and organizations. For this purpose, a descriptive-analytical approach is employed to address the following inquiries. What is the legal stance on scientific apartheid in international law? What challenges and gaps exist in this domain? According to the research findings, although laws and regulations have been implemented within the realm of international law to address scientific discrimination and apartheid, there are major gaps that must be taken into account. These gaps include UNESCO’s narrowed scope of activity, a broad and ambiguous definition of discrimination without specific examples provided, inadequate assurance of law enforcement, outdated and insufficient international legal provisions, the influence of certain countries in international organizations, and the absence of criminalization of scientific discrimination in international legal frameworks.
  Keywords: Scientific Apartheid, Scientific Sanction, Scientific Discrimination, Legal Rules, Criminalization
 • Yousef Behdadnia, Seyyed Yaser Ziaee *, Ali Mashhadi Pages 159-179

  In the second half of the 21st century, stakeholders of the petroleum industry established international arbitration precedents, which gave birth to important verdicts and legal principles in international law. These precedents have played a key role in resolving disputes. According to the analytical and explanatory review of theories and verdicts of international arbitration regarding the rules of different countries through desk methods, online documents, and online references over time, it is concluded that arbitral verdicts have not only resolved the petroleum sector disputes but also effectively prevented their recurrence through meticulous cause analysis.

  Keywords: Petroleum Contracts, international arbitration precedents, international companies, International Law, Commercial Law
 • Mohammad Aghaalikhani, Asghar Partovi * Pages 181-199

  The victory of the Islamic Revolution in Iran manifests the will of the people and political participation. Active political participation has always been emphasized by Imam (RA), the Supreme Leader, and state officials in the post-revolution Iran. However, during the four decades since the victory of the revolution, we have witnessed many ups and downs in this regards. This study aimed at a comparative study between the presidential elections of 2013 and 2021 in Iran. In fact, we sought to investigate the effect of political participation on the international position of the Islamic Republic of Iran and how these effects can be explained in the context of presidential elections of 2013 and 2021. This study was conducted with a descriptive-analytical method. The general conclusion indicated that the higher the political participation, the stronger the international position of the Islamic Republic of Iran, which was illustrated in the position of Iran in the case of JCPOA in the wake of the presidential election of 2013, and that the lower the political participation, the weaker the international position of the Islamic Republic of Iran, which was more the case in the presidential election of 2021.

  Keywords: political participation, elections, legitimacy, international order, international status
 • Seyed Saeed Ahmadi, Abolfazl Lotfizadeh *, Farshid Jafari Pabandi Pages 201-218
  It is crucial to examine how states pursue their national interests since this can be a tricky matter. Some states may take extreme measures to safeguard their interests not allowing any external interference. Meanwhile, others may use their national interests as a pretext for interventionist actions, which goes against their supposed objectives. Therefore, it is necessary to conduct a thorough and unbiased research work to understand how changes in national interests affect the principle of non-intervention. This descriptive-analytical study aims to to address the question of how recent developments have affected national interests and the principle of non-intervention. Specifically, the focus is on identifying the types of challenges national interests have faced and how these challenges have influenced the strengths and weaknesses of the principle of non-intervention. Results reveal that in recent times, the focus of national interests has shifted towards the protection of fundamental human rights and the betterment of the global community. This has led to a decrease in government control based solely on national interests to justify the use of the principle of non-intervention.
  Keywords: National Interests, principle of non-intervention, fundamental human rights, International Community
 • Mitra Sedghi Sabet, Amirreza Mahmoudi *, Atefeh Lorkojuri, Shadi Dehghan Zadeh Pages 219-238
  Inmates are often vulnerable and exposed to various health problems. Public health and the commitment of society to social justice are two compelling reasons for the provision of health care in prisons. Guaranteeing the right of inmates to health depends on the interdisciplinary cooperation between criminal justice and health systems. The necessity of this interaction vests a key role in nurses in preserving optimal health in penal institutions. Considering the medical, social, and forensic dimensions of patients, nurses can play an effective role in establishing health justice and better welfare for inmates, their families, and society as a whole, while mitigating the adverse physical and psychological outcomes of confinement. The main question that this study aims to address is as follows: what are the role and position of forensic nurses in penal institutions? The research hypothesis is that the position of forensic nursing in Iran’s criminal justice system is structurally and institutionally different from those in Canada and the US. Hence, this study aims to explain the role and position of forensic nurses in the penal institutions of Canada and the US. For this purpose, a descriptive-analytical method was employed. According to the results, guaranteeing the right of inmates to health necessitates adopting novel solutions and attracting interdisciplinary cooperation. By engaging forensic nurses in penal institutions, Canada and the US have greatly succeeded in eliminating the shortcomings in this field. Therefore, it is suggested that Iranian authorities follow in the footsteps of the countries that have already taken this path and found promising solutions to deal with this problem and benefit from the capacity of nurses.
  Keywords: right to health, Forensic Nursing, correctional forensic nursing, criminal justice system, Restorative justice, Iranian regulations, International Documents
 • Madjidreza Momeni *, Hoda Yousefi Najafabadi Pages 239-262

  The relationship between trade and security is a concern for many international relations researchers, and numerous studies have been conducted on the mutual or separate effects of these two concepts on each other. However, this gap is still clearly visible in the case of Qatar. Therefore, the authors are looking to investigate this issue and answer the question "What impact have Qatar's trade actions had on its security from 2008 to 2020?" The research method is qualitative, using the sampling technique and explanatory approach to examine the causal effects of the variables under investigation. Data was collected through library-documentary methods and primary sources such as documents, reports, books, articles, and websites. Overall, the general aim of this research is to examine the impact of trade on the security of countries (a case study of Qatar). The theoretical framework of mutual dependence, which is one of the intellectual strands of liberalism, is used to clarify the subject. The overall results show that a significant portion of Qatar's current security has been achieved through reliance on the idea of mutual dependence and long-term development policies, as well as finding powerful political, economic, and cultural partners, and through economic diversification, which has led to military empowerment, economic stability and relative prosperity, and human and social development.

  Keywords: Trade, Security, Interdependence, Economy, cooperation, Qatar
 • MohammadHossein Kamali, Hamid Ahmadi * Pages 273-292

  Although Yemen was mainly without a single state until 1990, the gradual dissolution of the country's territorial integrity concerned the international community and turned into the world's worst humanitarian crisis in recent years. In the meantime, many humanitarian organizations have directly and indirectly sent their aid to this country to alleviate the suffering of Yemeni civilians. One of these humanitarian organizations was the International Committee of the Red Cross (ICRC). This descriptive-analytical study aims to address the crisis in Yemen, find out why humanitarian organizations are attracted to this country, and discuss the organization's performance in reducing human and non-human damages caused by internal crises. The primary research's concern is the performance of the ICRC in dealing with the Yemen crisis. This descriptive-analytical study argues that the activities of the ICRC have led to the expansion of security and the reduction of damages to civilians, women, and children during the Yemen crisis. This study used a bibliographic technique for data collection.

  Keywords: Yemen, Crisis, Territorial Integrity, humanitarian organizations, International Committee of the Red Cross