فهرست مطالب

پژوهش های معماری نوین - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1402)

نشریه پژوهش های معماری نوین
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحیده رزم آهنگ، هادی کشمیری صفحات 7-21

  در سال های اخیر، زندگی در مجتمع های مسکونی را می توان یکی از مهم ترین تحولات در رابطه با سکونت برشمرد که به شکلی فراگیر تبدیل به فرم زیست و مسکن معاصر در شهرها شده است. در این راستا بحران های برآمده از آپارتمان نشینی مجموعه وسیعی از اختلالات روانی همچون: استرس، اضطراب، افسردگی و... را به وجود آورده است. پژوهش حاضر بر پایه ارزیابی و تحلیل میزان تاثیر مولفه های کالبدی محیطی بر سلامت روان انجام گرفته تا شاید نتایج آن راهگشایی برای طراحی فضاهای مسکونی سالم و رو به رشد باشد. قابل ذکر است جهت سنجش سلامت روان افراد، از پرسش نامه استاندارد GHQ-12 استفاده شده و برای بررسی المان های محیطی، مولفه های کالبدی محیطی مدنظر قرارگرفته است. همچنین یک پرسشنامه محقق ساخت بر مبنای مولفه های موثر کالبدی محیطی تهیه شده که 340 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی مختلف شیراز به آن پاسخ داده اند و نیز جهت انجام تحلیل و پردازش اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، محیط کالبدی مجتمع های مسکونی نقشی اساسی در کیفیت زندگی ساکنین و درنتیجه بیشترین تاثیر منفی بر سلامت روان ساکنان دارد؛ درنتیجه مشخص شده که رابطه قابل استنادی بین سلامت انسان و محیط کالبدی اطرافش وجود دارد و برای تامین سلامت روان ساکنین باید مولفه های کالبدی محیط های مسکونی مدنظر قرار گرفته و برای ارتقاء و رفع نقص آن ها طراحان تلاش نمایند.

  کلیدواژگان: سلامت روان، مجتمع مسکونی، محیط کالبدی، مسکن، مولفه های محیطی
 • بیتا سامانی پور، مریم دستغیب پارسا، کیمیا السادات طبیب زاده صفحات 23-43

  حضور در مطب دندان پزشکی و قرار گرفتن بر روی یونیت برای معاینه، چندان آسان و توام با آرامش نیست. یکی از مشکلاتی که باعث عدم مراجعه به موقع افراد به دندان پزشکی می شود، ترس و اضطراب است. این پژوهش با هدف ارزیابی معیارهای موثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک های دندان پزشکی، انجام شده است. ازین رو برای انجام پژوهش از روش مقایسه ای - تطبیقی استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است تا مولفه های تاثیر گذار بر کاهش اضطراب در کلینیک های دندان پزشکی مشخص و دسته بندی شود و پس از آن با توجه به این مولفه ها به بررسی چند نمونه از کلینیک های دندان پزشکی پرداخته شده و در قالب جدول و نمودار در مقاله تحلیل گردیده اند و به طور مجزا در هر یک از نمونه موردی ها مطالعه و بررسی صورت گرفته است تا هدف پژوهش محقق گردد. نتایج حاصل از داده ها نشان می دهد که عوامل محیطی مانند نور، رنگ ، فرم و مبلمان دارای تاثیر بیشتری نسبت به عوامل انسانی همچون طراحی مناسب ورودی، خوانایی و دسترسی و ایجاد یکپارچگی بین فضای داخلی و خارجی، بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک های دندان پزشکی بوده و میزان این اثرگذاری در عوامل طبیعی مانند وجود آتریم و فضای سبز، طراحی حیاط متناسب با اقلیم، کنترل سروصدا با استفاده از موسیقی ملایم و تعامل با طبیعت به کمترین سطح خود نسبت به سایر عوامل می رسد.

  کلیدواژگان: اضطراب، طراحی کلینیک دندان پزشکی، عوامل محیطی، عوامل طبیعی، عوامل انسانی
 • سعید عظمتی، کیمیا جمشیدزاده صفحات 45-56

  نیاز به امنیت، همواره از بنیادی ترین نیازهای انسان در جامعه بشری به شمار می رود. در این میان، ایمنی و امنیت گروه های آسیب پذیر و به ویژه کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، از اهمیت خاصی برخوردار است. حضور فعال مردم در شهر از عوامل افزایش امنیت در فضای شهری است تسلط و دیدن فضا و دیده شدن توسط مردم موجب ایجاد حس امنیت است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی کمی و کیفی با جامعه تحقیق متشکل از 25 نفر متخصص است که در چارچوب مصاحبه ای باز و به روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شد و به تحلیل دیدگاه ها در نرم افزار اس پی اس اس پرداخته شده است. در ادامه با توجه به ضرایب به دست آمده از متغیرهای پژوهش به تولید گراف ها توسط نرم افزار گفی پرداخته شد. در نهایت به کمک نرم افزار دپث مپ شاخص های استخراج شده مرحله اول و دوم نظرسنجی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و به کمک نرم افزار آی گراف به انطباق تحلیل پلان ها با گراف های تولیدشده در مرحله قبل پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که کاربران در انتخاب پارک های شهری جهت امنیت کودکان خود، بیشتر به دنبال فضاهایی هستند که در جذب افراد خصوصا بزرگ سالان کارآمد بوده و به والدین اجازه نظارت پذیری بر فضا را می دهد هستند. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته، فضاهای فرهنگی از بعد عملکرد با رتبه 4.46 در پارک های شهری عامل اصلی در جذب افراد جهت مشارکت عمومی می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت کودکان، نظارت پذیری، فضاهای عمومی، مشارکت عمومی، پارک های شهری
 • سلمان مرادی، عطیه عسگری صفحات 59-73

  در حال حاضر، یکی از روندهای اصلی توسعه مسکونی در بخش های وسیعی از شهرها و جوامع، توسعه اجتماعات دروازه دار است. اجتماعات دروازه دار با انواع و اندازه های مختلفی ساخته می شوند که دلایل شکل گیری آن ها از کشوری به کشور دیگر، از شهری به شهر دیگر و از یک اجتماع دروازه دار به دیگری متغیر است؛ اما آنچه بین همه این اجتماعات دروازه دار به نظر می رسد مشترک باشد، تاثیرات سوء آن ها بر شکل معمول زندگی شهری، فضاهای عمومی، یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی و حکمروایی محلی و منطقه ای است. پژوهش حاضر به طورکلی به دو بخش قابل تقسیم است؛ بخش اول این نوشته به بررسی مبانی نظری با روش تحقیق اکتشافی و با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای و بررسی مقالات علمی معتبر بین المللی انجام شده و بخش دوم به بررسی دلایل شکل گیری اجتماعات مسکونی دروازه دار شهری در شهر یزد با کمک گرفتن از ابزار پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه نیمه عمیق با ساکنان 80 واحد مسکونی در اجتماعات دروازه دار شهر یزد مورد پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش در مورد توسعه های مسکونی دروازه دار در شهر یزد می توان گفت غالب ساکنان، این اجتماعات را به عنوان سبک زندگی طولانی مدت در مقایسه با توسعه مسکونی معمول در سطح شهر ترجیح نمی دهند و عامل اصلی تاثیرگذار بر این افراد برای انتخاب این اجتماعات غالبا انگیزه های اقتصادی و استفاده از وام های خرید مسکن اعطایی از طرف بانک ها و تامین مسکن ارزان قیمت در این پروژه ها است.

  کلیدواژگان: اجتماعات دروازه دار، توسعه شهری، مسکن شهری
 • سحر جمشیدی، نفیسه زارع، اکبر عبدالله زاده طرف صفحات 77-97

  هوشمند سازی شهرها، فقط به معنی رشد تکنولوژی و مکانیزه شدن شهرها نیست، بلکه زمانی شهری هوشمند است که در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمروایی نیز هوشمند و بهینه باشد. استفاده از منابع انرژی کمتر و ایجاد بیشترین بازدهی از ضرورت های هوشمندسازی شهرها می باشد. در سال های اخیر استفاده از تکنولوژی در جهت تسریع روند کارهای روزمره و ارتقاء کیفیت زندگی اهمیت یافته است؛ اما به صورت جامع و یکپارچه شکل نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تحقق پذیری شاخصه های شهر هوشمند در شهر تبریز شکل گرفته است. در مقاله پیش رو، تحقق پذیری 6 مولفه اساسی شهر هوشمند در زمینه های اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و... موردبررسی قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، کتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد. با توجه به تخصصی بودن بحث هوشمندی و الزامات تحقق پذیری آن، پرسشنامه مستخرج با همکاری اساتید و متخصصان این حوزه تکمیل شده است. نتایج حاصل از این پرسشنامه، در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس اعداد کرونباخ به دست آمده می توان گفت شهر تبریز ازلحاظ تحقق شاخصه های شهر هوشمند در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشته است اما به طورکلی نمی توان این شهر را هوشمند نامید.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، شاخصه های شهر هوشمند، تحقق پذیری، تبریز
 • فهیمه عباسی، طاهره نصر، کیوان محمدپور صفحات 99-111

  مفهوم خانه, مکانی فیزیکی نیست, بلکه تصویری ذهنی است. خانه پوسته ای است برای زندگی کردن و مکانی برای رسیدن به آرامش و آسایش است. خانه دارای دو بعد معنا و مفهوم است که این دو بعد باهم متفاوت هستند. بعد معنای خانه, امری عینی و مکانی که انسان در آن زندگی می کند اما بعد مفهوم خانه امری ذهنی (تصور ذهنی) است, برای دستیابی به مفهوم خانه باید ذهن هر فرد در ارتباط با خانه را مورد تحلیل و بررسی قرارداد. در دنیای امروزی که به سرعت در حال تغییر است, مفهوم خانه به طور فزاینده ای برای بزرگ سالان و هم برای کودکان پیچیده شده است. با ظهور جهانی شدن, شهرنشینی و پیشرفت های فناورانه, مفهوم سنتی خانه به عنوان مکانی ثابت و پایدار به چالش کشیده شده است. درنتیجه, نیاز روزافزونی به انجام تحقیقات در مورد مفهوم خانه برای کودکان برای درک بهتر اهمیت و تاثیر آن بر رشد آن ها وجود دارد. تحقیق در مورد مفهوم خانه برای کودکان می تواند عواملی را که به احساس خانه کمک می کنند و چگونگی تاثیر آن ها بر رفاه و رشد کودکان روشن کند. هدف نوشتار از این پژوهش, سنجش تطبیقی مفهوم خانه در میان کودکان 9_10 ساله دو شهر شیراز و نوجین است. روش تحقیق, به صورت تحلیل محتوا با استفاده از قیاس استدلالی ربایشی و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مقالات فارسی و لاتین و تحقیقات میدانی است, که با تحلیل و بررسی 30 نمونه از نقاشی های کودکان این دو شهر, می توان به شباهت ها و تفاوت های تصویر ذهنی آن ها از مفهوم خانه دست یافت, که درنتیجه, از این بررسی و تحلیل شباهت ها و تفاوت ها می توان به تعدادی کد مفهومی دست یافت. از جمع بندی این کدهای مفهومی, می توان به مفهوم خانه از نظر کودکان این دو شهر, به مواردی شامل آرامش, راحتی, آسایش, امنیت و رفاه در خانه دست یافت.

  کلیدواژگان: مطالعات تطبیقی، مفهوم خانه، کودکان، شهر نوجین، شهر شیراز
|
 • Vahideh Razmahang, Hadi Keshmiri Pages 7-21

  In recent years, living in residential complexes can be considered one of the most important developments in housing, which has become a form of contemporary living and housing in cities. Also, with the excessive growth of residential complexes and their physical development, we sometimes see a decline in the quality of residential spaces, which has caused various problems in the lives of the residents of these complexes. In this regard, the crises arising from apartment living have created a wide range of mental disorders, such as stress, anxiety, depression, etc. The current research is based on the evaluation and analysis of the impact of the physical components of the environment on mental health; so that the results may open the way for the design of healthy and growing residential spaces. In order to measure people's mental health and examine the environmental elements, the GHQ-12 standard questionnaire was used, and the environment's physical components were taken into consideration. Also, a researcher-made questionnaire was prepared based on the environment's influential physical components. This questionnaire was answered by 340 residents of different residential complexes in Shiraz, and SPSS software was used to analyze and process the information. The findings of the present research show that the physical environment of residential complexes has a fundamental role in life quality and consequently has the greatest negative impact on the mental health of the residents. As a result, it has been determined that there is a reliable relationship between human health and the surrounding physical environment. Also, it concluded that to ensure the mental health of residents, the physical components of residential environments should be taken into consideration and designers should try to improve and fix their defects.

  Keywords: Mental health, Residential complex, Physical environment, Housing, Environmental components
 • Bita Samanipour, maryam dastgheib parsa, Kimia Sadat Tabibzadeh Pages 23-43

  Attending the dental office and being on the unit for examination is not so easy and relaxing. One of the problems that causes people not to go to the dentist on time is fear and anxiety. this research was conducted with the aimed of evaluating the effective criteria for reducing anxiety in design of dental clinics. Therefore, a comparative - comparative method was used to conduct the research and the required information was also collected using library and document methods in order to identify and categorize the factors affecting anxiety reduction in dental clinics and after that, according to these components, a few samples of dental clinics were examined and analyzed in the forms of tables and graphs in the article, and the components of each case sample were studied and investigated separately to achieve the purpose of the research. The results of the data show that environmental factors such as light, color, form and furniture have a greater effect than human factors such as the appropriate design of the entrance, legibility and access and creating integration between the interior and exterior spaces, on reducing anxiety in the design of dental clinics. The amount of this effect in natural factors such as the presence of atrium and green apace, yard design according to the climate, noise control with light music and interaction with nature reaches its lowest level compared to other factors.

  Keywords: anxiety, design of dental clinic, environmental factors, natural factors, human factors
 • Saeed Azemati, Kimia Jamshidzadeh Pages 45-56

  Security remains a fundamental human need within society. The safety and well-being of vulnerable groups, particularly children, who constitute one of the most at-risk segments of society, hold particular significance. An active human presence contributes significantly to enhancing security in urban spaces. The ability to comprehend and observe the surrounding environment, as well as being visible to others, fosters a sense of security. The current research employs a blended quantitative and qualitative approach, involving a research community comprising 25 experts. These experts were selected through an open interview framework, utilizing a purposeful sampling method with the snowball technique. The gathered opinions were subsequently analyzed using SPSS26 software. According to the coefficients obtained from the variables, graphs were generated by Gefi software. Ultimately, the indicators extracted from the first and second stages of the survey underwent analysis using Depth Map software. The integration of the plan analysis with the generated graphs from the previous stage was deliberated using AGraph software. Based on the results, users are mostly looking for spaces that are efficient in attracting people when choosing urban parks for the safety of their children. Especially adults, and allow parents to monitor the space. Cultural spaces with a rating of 4.46 in urban parks are the main factor in attracting people for public participation.

  Keywords: Children's safety, Surveillance, Public spaces, Public participation, Urban parks
 • Salman Moradi, Atiyeh Asgari Pages 59-73

  Gated communities have become a popular trend in residential development worldwide, which vary in size and type and have widespread negative impacts on urban life, public spaces, social cohesion, and governance. It is ranged from security concerns to lifestyle preferences due to their formation differing across regions. The present research evaluated development, history, dimensions, and outcomes of residential gated communities. In addition, it explores the reasons for choosing gated communities in Yazd. The research involved a qualitative approach, including questionnaires and interviews with residents. Most residents in Yazd do not prefer gated communities as a long-term lifestyle, instead opting for traditional apartment living. Economic incentives, such as government-provided housing loans, play a significant role in residents' choices. Understanding the impacts and motivations behind gated community development helps shed light on the complexities of this prevalent trend in residential development.

  Keywords: Gated Residential Communities, Urban Development, Urban Housing
 • sahar jamshidi, nafiseh zare Pages 77-97

  The smartening of cities does not only mean the growth of technology and mechanization, but when it is smart and optimal in all socialcultural, economic, environmental, and governance fields, it is called a smart city . One of the necessities of making cities smarter is using less energy resources and creating maximum efficiency. In recent years, the technology employment has become important to speed up the process of daily work and improve the quality of life; however, it has not been formed in a comprehensive and integrated way. This research aimed to investigate the feasibility of smart city indicators in Tabriz. The feasibility of six basic components of a smart city in social, political, environmental and other fields has been investigated. The current research method is a library and questionnaire. Considering the specialization of intelligence and the requirements of its realization, the extracted questionnaire was completed with the cooperation of professors and experts. The results were analyzed in SPSS software. Based on Cronbach's numbers, Tabriz city has been in a relatively favorable situation in terms of realizing the characteristics of a smart city. But in general, this city cannot be called smart.

  Keywords: Smart city, smart city features, realizability, Tabriz
 • Fahima Abbasi, Tahereh Nasr*, Keyvan Mohammadpour Pages 99-111

  The concept of home; It is not a physical place, but a mental image, a house is a place to live and a place to reach peace and comfort. The house has two dimensions (meaning and concept), which are different from each other, the dimension of the meaning of the house; It is an objective thing and a place where a person lives, but the concept of house is a mental thing (mental perception); In order to achieve the concept of home, the mind of each person in relation to home should be analyzed and investigated. The purpose of writing this research; Comparative assessment of the concept of home among 9-10-year-old children in Shiraz and Nojin cities. The research method is in the form of content analysis using argumentative analogies and gathering information in the form of library and documentary studies, Persian and Latin articles, and field research. By analyzing and examining (30) samples of children's drawings of these two cities, it is possible to find the similarities and differences in their mental images of the concept of home. As a result; From this examination and analysis of similarities and differences, a number of conceptual codes can be obtained, and from the summation of these conceptual codes, the concept of home among the children of these two cities can be found, i.e. (peace, comfort, comfort, security, prosperity ) achieved at home.

  Keywords: Applied studies, The concept of home, Children, Shahrnojin, Shiraz