فهرست مطالب

پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران - پیاپی 30 (پاییز 1402)

نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران
پیاپی 30 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/28
 • تعداد عناوین: 2
|
 • علیرضا جباری زاده گان *، حسین سید شربتی صفحات 1-8

  در راستای دستیابی به اهداف توسعه کشور، نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در ایجاد نهادهای اجتماعی که در تعامل با این گونه مراکز هستند بسیار اثرگذار میباشد. باتوجه به بررسی های به عمل آمده و نتایج آن میتوان گفت بدون تردید یکی از راه های اصلی ارتقاء فرهنگی در جامعه گسترش مراکز موزه ها و پارک های علم و فناوری است. که نظام و امکانات مراکز فرهنگی و اجتماعی به صورت مطلوب قادر به پاسخگویی به نیازها و خواسته های افراد نیست و اقدامات کیفی و کمی فراوانی باید صورت گیرد تا از نیروی نسل امروز برای توسعه آتی کشور بتوان به بهترین شکل بهره برد. لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا مبانی نظری در طراحی موزه ها و نیز بسط و گسترش تعریف موزه، موزه های علوم و فناوری و تحلیل میزان فضای تعیین شده در طراحی موزه علوم و فناوری و بررسی بخش های مختلف آن صورت گرفت.

  کلیدواژگان: طراحی موزه، علوم و فناوری، معماری
 • عرفان نادری *، شهرام متوسل صفحات 9-24

  واحدهای تولید نفت و گاز برای نگهداری و انبار کردن نفت خام و گاز نیاز به تعداد زیادی مخازن ذخیره دارند. با توجه به نفت خیز بودن کشور ایران و پروژه های عظیم پالایشگاهی در حال ساخت و در دست طراحی، نیاز به ظرفیت عظیم ذخیره سازی محصولات نفتی و گازی در کشورمان احساس می شود. با توجه به تقارن مخازن استوانه ای نفت نسبت به محور قایم گذرنده از مرکز آن، فونداسیون بسیاری از مخازن نفتی بصورت حلقوی ساخته می شود. اما مسیله ی مهمی که در این پژوهش به بررسی آن می پردازیم این است که آیا در زمین های خیلی نرم هم می توان از پی حلقوی برای مخازن نفتی استفاده نمود یا نیاز به ترکیب این پی با المان های عمودی تقویتی مثل شمع می باشد؟ ازین رو در این پژوهش دو حالت کلی پی حلقوی و ترکیب پی و شمع به عنوان فونداسیون مخازن ذخیره نفت در زمین های رسی نرم با استفاده از مدلسازی عددی اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفت. در حالت پی حلقوی پارامترهای ارتفاع و عرض پی و در حالت ترکیب پی حلقوی و شمع پارامتر زاویه بین ردیف های متوالی شمع ها (که تعیین کننده تعداد شمع های قرار گرفته در زیر پی حلقوی می باشد) مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج نشان داد در زمین های رسی بسیار نرم پی حلقوی به تنهایی نمی تواند گزینه مناسبی برای تامین ظرفیت باربری فونداسیون مخازن نفتی باشد. همچنین دیده شد تسلیح پی حلقوی با شمع، نشست محیط پیرامونی پی را کاهش می دهد اما همچنان در مرکز مخزن ضعف نشست وجود دارد که بایستی با راهکارهایی مانند تقویت ورق کف مخزن یا تسلیح تمامی مناطق زیر مخزن با شمع جلوی آن را گرفت.

  کلیدواژگان: مخازن نفت، پی حلقوی، ظرفیت باربری، شمع، نشست