فهرست مطالب

نفس - سال دهم شماره 4 (زمستان 1402)

فصلنامه نفس
سال دهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتضایی سیاست های تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت
  جواد جعفری، سعید صیاد شیرکش، مهدی کاظم پور دیزجی صفحه 1

  تامین و گسترش منابع مالی پایداریکی از اساسی ترین کارکردهای هر نظام سلامتی، در راستای پوشش همگانی سلامت و خدمات رسانی موثر به افراد تحت پوشش خود می باشد.مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتضایی سیاست های تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت به انجام رسید. این مطالعه به صورت کیفی و به روش تحلیل محتوا در سال 1401 انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش در برگیرنده 12 نفر از خبرگان و صاحب نظران در حوزه تامین مالی در بخش سلامت بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته  رو در رو جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا  و نرم افزار MAXQDA 10 استفاده شد. یافته های تحقیق پس از استخراج کدهای فرعی و تعیین مولفه ها وابعاد اثرگذار بر اجرای اقتضایی سیاست های تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت ناشی از مطالعات کیفی ،اقدام به اعتبارسنجی عوامل و اولویت بندی موارد تایید شده با دلفی گردید.که درمجموع در دو راند اول ودوم از تعداد صدوپنج عامل استخراج شده درنهایت 46عامل اعتبارسنجی شده در ذیل ابعاد ومولفه ها بعنوان عوامل نهایی انتخاب شدن که بترتیب امتیاز ابتدا  ابعاد (فناوری و هوشمندسازی اطلاعات مالی یکپارچه - شفافیت و گزارشگری مالی سلامت- مدیریت مالی نوین، بودجه بندی وراهبردها- مدیریت منابع و مصارف مالی  سلامت- عوامل عمومی تامین وتوزیع منابع مالی سلامت) طبقه بندی شدن .بر اساس مهمترین یافته های پژوهش نتیجه می گیریم وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت برای بهره مندی از منابع مالی پایدارضمن تعامل با صندوق های بیمه اجتماعی درمان ونهادهای قانونی وسازمانهای مردم نهاد ، از بین مولفه هاوعوامل مرتبط با آنها شش عامل محاسبه قیمت تمام شده خدمات ، استاندارد کردن کدینگ دارو وتجهیزات وملزومات مصرفی پزشکی واتصال به HIS و مالی ، اصلاح وارتقاء فرآیندهای جذب وبکار گیری  نیروی انسانی ، طراحی واجرای درست وشفاف فرآیندهای مالی وبودجه ، بهره گیری از داشبورد هوشمند برای تصمیم گیری مدیران ، توزیع اعتبار براساس شاخص ، به ترتیب از بالاترین امتیاز مهمترین عوامل تاثیر گذاربر بر اجرای اقتضایی سیاست های تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت می باشد.

  کلیدواژگان: تامین مالی، مدیریت منابع، بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت دانش
 • گیاهان دارویی پرکاربرد در فرمولاسیون های تنفسی گیاهی اطفال ایران
  هانیه طاهرمحمدی، مریم اختری، بابک دانش فرد، علی اکبر ولایتی، علی عبدالهی نیا صفحه 2
  زمینه

   امروزه شاهد توسعه فراگیر در زمینه بهره مندی از فراورده های گیاهی و طبیعی هستیم درحالی که بسیاری از محصولات دارویی، به ویژه داروهای گیاهی، بدون برچسب در کودکان استفاده می شوند. هدف این نوشتار ارایه اثرات گیاهان دارویی در محصولات تنفسی گیاهی مکمل در درمان بیماری های تنفسی کودکان است که تاکنون مورد مطالعه قرارگرفته و پاسخ قابل ملاحظه ای نیز دریافت کرده اند. 

  روش

   ابتدا جهت پیدا کردن محصولات تنفسی گیاهی اطفال شرکت های دارویی بررسی شدند، سپس گیاهان دارویی موجود در فرمولاسیون های اطفال شرکت های دارویی استخراج شدند و مطالعات انسانی انجام شده بر روی آنها از پایگاه های پابمد و گوگل اسکالر (با کلید واژه های سرفه، آسم و سرما خوردگی) و اطلاعات مرتبط با اثرات دارویی آنها از کتب فارماکوپه گیاهی ایران و PDR for Herbal Medicine استخراج شدند.

  یافته ها

   گیاهان آویشن، عشقه، اکالیپتوس، پنیرک، آقطی، اکیناسه، زنجبیل و شیرین بیان گیاهان مورد استفاده در فرمولاسیون های گیاهی سیستم تنفسی اطفال شرکت های دارویی بازار دارویی ایران هستند که دارای مطالعات بالینی در زمینه سرفه، سرماخوردگی و آسم هستند. 

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان می دهد که گیاهان دارویی موجود در محصولات مکمل بیماری های تنفسی اطفال دارای مطالعات متعدد بالینی بر روی انسان هستند و به عنوان یک مکمل طبیعی در صورت عدم وجود تداخلات دارویی و موارد منع مصرف در کودکان می توانند مصرف شوند.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، کودکان، بیماری های تنفسی، طب مکمل
 • بررسی و مقایسه ارتباط میان ابتلای قبلی به آنفولانزای تیپ A یا B با ابتلا به کووید 19 و شدت آن
  محمد ورهرام، سید محمد سیدمهدی، ترانه یزدانپرست، نسرین امینیان، مجید مرجانی، مهدی کاظم پور، عاطفه عابدینی، سید علیرضا ناجی صفحه 3
  مقدمه

   بر اساس مطالعات، فعال شدن سیستم ایمنی در برابر هریک از عفونتها، شاید بتواند از ابتلا به دیگر عفونتها محافظت کند ولی تعامل پاسخهای ایمنی بسیار پیچیده است. عفونت همزمان آنفولانزا و کووید-19 نشان داده شده است ولی در خصوص اثر بازدارندگی احتمالی ابتلا به آنفولانزا بر اساس تیپ آن در ابتلا به کووید 19 هنوز مطالعه ای در جمعیت ایرانی صورت نگرفته  است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه ی ارتباط بین ابتلای قبلی به آنفولانزای تیپ A یا B با ابتلا به کووید 19 و شدت ابتلا به آن می باشد.

  روش کار

   این مطالعه یک مطالعه آینده نگر در بیماران مبتلا به آنفولانزای مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری بود. نوع آنفولانزا (A یا B) به کمک تست PCR تعیین و ثبت میشد. به مدت یکسال به طور منظم و ماهانه با داوطلبین تماس گرفته میشد و از ایشان در خصوص ابتلا یا عدم ابتلا به کووید 19 سوال میشد. نیاز به بستری طی دوره ی ابتلا به کووید 19 و مرگ و میر احتمالی ثبت میشد. میزان ابتلا یا عدم ابتلا به کووید 19، علایم کووید، نیاز به بستری و مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 طی یکسال پس از ابتلا به آنفولانزا ارزیابی و به کمک تست آماری chi-square در دو گروه مبتلا به آنفولانزای A یا B مورد مقایسه قرار گرفت.

  نتایج

   میزان ابتلا به کرونا در مبتلایان به انواع A و B آنفولانزا تفاوت آماری معنی داری نداشت (P-value: 0.078). در بین افرادی که مبتلا به کرونا شده بودند تفاوت آماری معنی داری بین مبتلایان قبلی به انواع آنفولانزای A یا B از نظر علایم بیماری کووید 19 وجود نداشت (P-value: 0.999). همینطور، تفاوت آماری معنی داری بین مبتلایان قبلی به انواع آنفولانزای A یا B از نظر نیاز به بستری به علت بیماری کووید 19 وجود نداشت (P-value: 0.315). مرگ به علت کرونا، تفاوت آماری معنی داری را بین مبتلایان قبلی به انواع آنفولانزای A یا B نشان نداد (P-value: 0.502).

  کلیدواژگان: آنفولانزای تیپ A، آنفولانزای تیپ B، کووید 19، شدت کووید 19
 • اثر تمرین ورزشی هوازی و حذف نورون های حسی پیاز بویایی بر حافظه ی کاری رت های نر نژاد ویستار
  فاطمه حسین پور، رضا قراخانلو، محمدرضا ریوفی، محمد جوان صفحه 4
  اهداف

   تنفس از بینی با ایجاد جریان چرخ ه ای هوا، نقطه ی آغازین همگام سازی تنفسی و فعالیت مغزی می باشد. از آنجاکه نورون های حسی پیاز بویایی نسبت به تحریکات مکانیکی و شدت جریان هوا حساس بوده، لذا عدم تنفس از راه بینی با اختلالات نورولوژیک از جمله کاهش حافظه و اختلال شناختی همراه خواهد بود. با توجه به افزایش شدت ورود جریان هوا به بینی هنگام تمرین ورزشی، این مطالعه به بررسی نقش گیرنده های حسی بویایی  در حافظه ی کاری به دنبال تمرین ورزشی هوازی می پردازد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه 20 سر، رت نر نژاد ویستار با وزن 220-250 گرم به طور تصادفی به چهار گروه کنترل سالین، کنترل متیمازول، تمرین ورزشی سالین و تمرین ورزشی متیمازول تقسیم شدند. به منظور تخریب گیرنده های حسی بویایی ، ابتدای هر هفته تزریق درون صفاقی متیمازول (300 میلی گرم/کیلوگرم)، انجام گرفت. گروه تمرین ورزشی، هفت هفته تمرین هوازی روی نوارگردان اجرا کردند. بعد از پایان دوره تمرینی، آزمون رفتاری ماز Y به منظور بررسی حافظه ی کاری انجام شد و برای بررسی نتایج از روش آماری آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج حاکی از آن بود که تخریب  گیرنده های حسی بویایی در اپیتلیوم بینی به طور معنی داری ظرفیت حافظه ی کاری در حیوانات را کاهش داد (003/0=p). همچنین حافظه ی کاری در گروه تمرین ورزشی سالین، نسبت به گروه کنترل سالین (0008/0=p) و نیز گروه تمرین ورزشی متیمازول، نسبت به گروه کنترل متیمازول (0001/0>P) به طور معنی داری افزایش یافت.

  نتیجه گیری

   مکانسیم تنفس از بینی هنگام تمرین ورزشی هوازی از طریق تحریک گیرنده های حسی بویایی ممکن است به عنوان سازوکاری جهت بهبود حافظه ی کاری در تمرین ورزشی تلقی شود.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی هوازی، تنفس بینی، حافظه ی کاری
 • شناسایی مولفه های بیمارستان حکمت بنیان از دیدگاه بیماران: مطالعه کیفیمولفه های بیمارستان حکمت بنیان از دیدگاه بیماران
  اسماعیل ایدنی، فاطمه کیوانی راد، معصومه پولادوند، مستوره حسینی، حمیده ذوقی، سولماز زرینه، ابوالفضل عباسی، یزدان عبدالمحمدی، شقایق علیاری، آرش کارگر، مونا کریمی، آرش کهن، نسیم نامیان، حدیث نوری، مریم یاری نژاد، الهام قازانچایی صفحه 5
  مقدمه

   ماموریت اصلی بیمارستان حکمت بنیان تامین مراقبت با کیفیت برای بیماران و برآورده کردن نیاز ها و انتظارات آنها در سایه سه اصل منزلت و کرامت انسانی، دانش و حکمت پزشکی و اخلاق و شیونات اسلامی می باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی مولفه های بیمارستان حکمت بنیان از دیدگاه بیماران صورت گرفته است که از گام های مهم در انجام این ماموریت به شمار می آید.

  روش ها

    این مطالعه از نوع کیفی و روش تحلیل محتوای قراردادی می باشد که جمع آوری و تحلیل داده ها بر اساس مراحل مطرح شده توسط Graneheim    و Lundman صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 30نفر شامل 13 نفر خانم و 17 نفر آقا  از بیماران بستری شده در بخش های بیمارستان حکمت بنیان  مسیح دانشوری که مدت قابل توجهی در آن جا حضور داشتند انتخاب شد. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته و چهره به چهره و تا رسیدن به سطح اشباع انجام گرفت.

  یافته ها

   از طریق جمع آوری و آنالیز داده ها تعداد 229 کد اولیه استخراج گردید که با تحلیل یافته های حاصل، مولفه های بیمارستان حکمت بنیان از دید بیماران در  5 طبقه اصلی و 15 زیر طبقه با محتوای عوامل ملموس (امکانات و تجهیزات، منابع انسانی و شرایط محیطی)، عوامل اقتصادی (مشکلات مالی معیشتی، بیمه ها و هزینه های درمان)، عوامل فرهنگی(مسایل اخلاقی، اعتقادات و کرامت انسانی)، تاب آوری روحی و روانی در بیماران (آثار روحی روانی، درک خطر و همدلی)، قابلیت اطمینان خطر (اعتماد، پاسخ گویی و تضمین) و همچنین تعدادی کد  نهایی دسته بندی گردید..

  بحث و نتیجه گیری

   از نتایج نهایی حاصل از این مطالعه در می یابیم از جمله گام های موثر در جهت دستیابی به بیمارستان حکمت بنیان پاسخ مناسب به انتظارات بیماران از بیمارستان است و بیماران در این مطالعه این مهم را بیشتر پیرامون بهره مندی از روش های درمانی موثر و کم هزینه تر در سایه برخورد شایسته و تو امان با همدلی کادر درمان با خویش می دانند.

  کلیدواژگان: انتظارات بیماران، بیمارستان حکمت بنیان، مدیریت بیمارستان، مولفه، مدل
 • رابطه فراشناخت و تنظیم شناختی هیجان با اضطراب کرونا در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
  اکرم رجبی، محمد قمری، سیمین حسینیان صفحه 6
  زمینه

   بررسی رفتار، تفکر و واکنش های عاطفی افراد در بحران ها کمک شایانی به کاهش و پیشگیری از آسیب ها در جنبه های مختلف زندگی، به ویژه بعد روانی خواهد کرد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه فراشناخت و تنظیم شناختی هیجان با اضطراب کرونا انجام شد.

  روش

   روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شبکه بهداشت شهرستان شمیرانات در بازه زمانی 15 فروردین تا 15 خرداد سال 1400 بود؛ که از میان آنها 250 نفر از زنان واجد شرایط بصورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت آنلاین با استفاده از پرسشنا مه های تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001)، فراشناخت و فراشناخت مثبت (بیر، 2011)، اضطراب کرونا ویروس (علیپور و همکاران، 1398) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان در نرم افزار 25-SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

   بین فراشناخت و راهبردهای انطباقی مثبت تنظیم شناختی هیجان با اضطراب کرونا رابطه منفی معنادار و بین راهبردهای انطباقی منفی تنظیم شناختی هیجان با اضطراب کرونا رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0P<). همچنین فراشناخت و راهبردهای انطباقی مثبت تنظیم شناختی هیجان، پیش بینی کننده اضطراب کرونا در زنان است (01/0P<).

  نتیجه گیری

   فراشناخت و تنظیم شناختی هیجان از متغیرهای مهم و مرتبط با اضطراب-بویژه اضطراب کرونا- می باشند؛ و روان درمانگران و مشاوران حوزه سلامت روان می توانند در ارایه مشاوره تخصصی به منظور کاهش اضطراب بویژه اضطراب ناشی از کرونا این متغیرها را مدنظر قرار دهند؛ همچنین پروتکل و برنامه های آموزشی در جهت  کاهش فراشناخت و بهبود تنظیم شناختی هیجان و در نتیجه کاهش اضطراب معرفی نمایند.            

  کلیدواژگان: اضطراب، ویروس کرونا، تنظیم شناختی هیجان، فراشناخت، زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت
 • بررسی بیان miR-449 در لنف نودهای بیماران سارکوییدوزی و مقایسه بیان آنها با گروه کنترل به روش مولکولی
  نگین خسروی، عبدالرضا محمدنیا، چنگیز احمدی زاده، نغمه بهرامی، سعید قربیان صفحه 7

  سارکوییدوز یک بیماری سیستمیک گرانولوماتوز با تظاهرات بالینی غیر اختصاصی است که در هر اندامی، اغلب در ریه ها و غدد لنفاوی داخل قفسه سینه ظاهر می شود. از آنجایی که miRNA ها در ارتباطات سلولی نقش دارند، بنابراین ارزیابی آنها در تشخیص سارکوییدوز می تواند موثر باشد.
  این مطالعه در سال 1402-1401 در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد . 40 نمونه بافت از گره های لنفاوی بیماران مبتلا به سارکوییدوز و 40 نمونه کنترل، با نظر پزشک متخصص جمع آوری گردید. و سپس آزمایشات مولکولی به روش Realtime PCR  برای  مارکر miR-449 انجام شد.
  بیومارکر miR-449 در نمونه های گره های لنفاوی بیماران مبتلا به سارکوییدوز در 29 نفر از 40 نفر مثبت بود . میزان مثبت بودن این بیومارکر در افراد سالم  19 نفر از 40 نفر بود. بیان بیومارکر miR-449 در بیماران سارکوییدوزی نسبت به نمونه های سالم افزایش  معنی داری را نشان داد.
  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که miR-449  نقش مهمی در پاتوژنز التهابی سارکوییدوز دارد و پتانسیل قابل توجهی به عنوان یک بیومارکر در تشخیص یا پیش آگهی سارکوییدوز میتواند داشته باشد.

  کلیدواژگان: سارکوییدوز، گره های لنفاوی، بافت، Realtime PCR
 • نقش هموپرفیوژن در کنترل عوارض ناخواسته جراحی قلب
  معین دانشمند، سید بشیر میرتاجانی، علیرضا جهانگیری فرد صفحه 8