فهرست مطالب

نشریه مطالعات تفسیری آلاءالرحمن
پیاپی 3 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طیبه درخشان* صفحات 7-25

  جریان کفر پدیده ای است که از همان آغاز تاریخ اسلام تاکنون، هر جامعه ی انقلابی را از درون مورد تهدید قرار داده و می دهد، از این رو، شناسایی روش های نیروسازی این جریان در مقابل اسلام می تواند به عنوان مسیله ی روز جوامع اسلامی نیز مطرح باشد. شناخت تحلیلی شگرد ها و روش های جریان کفر در ستیز با اسلام و مسلمین و آشنایی با خطوط کلی جریان کفر و زمینه های تلاش آن ها برای نفوذ و دستیابی به درون جوامع انسانی و اسلامی، اقدامی لازم، بلکه ضروری و وظیفه ی هر مسلمان است. نوشتار حاضر که به روش کتابخانه ای و با استناد به آیات قرآن و منابع تاریخی و روایی گرد آوری شده است، در نظر دارد معنا و مفهوم کفر را تبیین کند و به این پرسش پاسخ دهد که شگرد های متنوع جریان کفر در ستیز با اسلام و مسلمین، از منظر قرآن کریم چگونه است؟ برآیند و حاصل این تحقیق این است که در طول تاریخ جریان کفر، از شگرد ها و روش های متنوعی همچون: همانند سازی و حذف فیزیکی، بهره برداری از نقاط ضعف در جامعه ی اسلامی، اجرای سیاست گام به گام، استمرار در عرصه ی مقابله، اعمال عناد همه جانبه، شبهه افکنی، استهزاء و تمسخر، و ایجاد اختلاف و... برای مقابله با اسلام و مسلمین، بهره جسته است.

  کلیدواژگان: اسلام ستیزی، جریان کفر، روش ها و شگردها، شایعه پراکنی، نیروسازی
 • زهرا لطفی افین* صفحات 27-54

  تقیه راهبردی کاملا عقلایی بر مبنای ترجیح اهم بر مهم است که مورد پذیرش جمیع عقلا از هر دین و نحله ی فکری می باشد. در شرع مقدس اسلام نیز اجمالا مورد پذیرش همه ی فقیهان و مفسران فریقین بوده، و آیه ی بیست و هشتم سوره ی آل عمران، عمده دلیل مجوز شرعی تقیه محسوب می شود. این مقاله که به شیوه ی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته است؛ در پی پاسخ به این پرسش ترکیبی است که: مستند قرآنی تقیه از منظر آلوسی و علامه طباطبایی چیست؟ و ایراد آلوسی بر دیدگاه شیعه در مورد تقیه و پاسخ علامه طباطبایی به آن چه می باشد؟ نتیجه ی حاصل از این تحقیق این است که مفاد آیه ی مذکوربه طور مفصل توسط این دو مفسر مورد بحث قرار گرفته و مشروعیت تقیه اثبات گردیده است. البته ادعای آلوسی این است که شیعه در تجویز تقیه، راه افراط را در پیش گرفته؛ ولی با پاسخ های متقن و معتبری که از سوی علامه طباطبایی داده شده، مشخص گردیده که این اتهام و ادعای آلوسی نسبت به شیعیان، درست نیست. ضمنا در پرتو این تحقیق مشخص گردید که تنها اختلاف فریقین، در میزان و خصوصیات جواز تقیه است که پس از گزارش اقوال دو مفسر در بیان مفاد «استثنا» و «مستثنی منه» در آیه مذکور، بدان پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: آلوسی، تقیه، حفظ جان، شیعه، علامه طباطبایی
 • رقیه انصاری چشمه* صفحات 55-67

  از جمله پیش نیاز های ضروری تفسیرمبتنی بر کلام معصومین روش شناسی تفسیرآن بزرگواران است. این امر بدین جهت ضرورت دارد که دستیابی به فهم صحیح آیات، مبتنی برشناخت شیوه ی تفسیری حضرات معصومین به عنوان مفسران حقیقی قرآن است. تاکنون برخی مفسران با بهره گیری از روش های تفسیری اهل بیت به تفسیر قرآن پرداخته اند. از جمله آیت الله خویی در «البیان فی تفسیر القرآن» (که بیشتر به عنوان اثری در حوزه ی علوم قرآن مطرح است تا تفسیر)، این روش را دنبال نموده است؛ ایشان با بیان موضوعات متعدد درصدد آن بوده که از طریق روایات اهل بیت، به تفسیری جامع در مورد قرآن دست یابد؛ امری که مولف در مقدمه این کتاب بدان اشاره نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تتبع در متن «البیان» و سایر منابع کتابخانه ای، درصدد آن است که روش تفسیری اهل بیت را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان داد ایشان علاوه بر طرح تفسیر روشمند، ضمن مباحث تفسیری سوره ی حمد به شیوه هایی از روش تفسیری آن بزرگوارن نیز اشاره نموده و روایاتی را دراین زمینه شاهد آورده است. از نظر ایشان روش تفسیر اهل بیت، جامع بوده و شامل روش قرآن به قرآن، روش ماثور و روش مبتنی بر اجتهاد و عقل است.

  کلیدواژگان: آیت الله خویی، تفسیر البیان، تفسیر اهل بیت، روش شناسی تفسیر، شیوه های تفسیری
 • خدیجه حسین زاده باردئی، صدیقه بنازاده* صفحات 69-94

  یکی از موضوعات مهم مطرح شده در بیانیه ی گام دوم مقام معظم رهبری، مسیله ی «جهاد علمی» است؛ مقصود از این نوع از جهاد (که شاخه ای از جهاد نرم محسوب می شود)، شکستن خط مقدم علوم و واردشدن در عرصه های علمی با چارچوب باور های اسلامی در راستای تحقق ایجاد تمدن نوین اسلامی است. نوشتار حاضر که با تتبع در آیات قرآنی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافت؛ درصدد پاسخ به این پرسش است که «مستندات قرآنی شرایط تحقق جهاد علمی در بیانات رهبری، چیست؟» نتایج برآمده از این تحقیق این است: شرایط تحقق جهاد علمی در کلام رهبری به دو دسته ی شرایط بینشی و رفتاری قابل تقسیم است و مستند به آیات قرآن می باشد. شروط بینشی عبارت است از: خودباوری، گفتمان سازی، فراگیر شدن تفکر جهاد علمی در سطوح مختلف جامعه؛ اموری همانند: عبارت است از: حرکت جهادی در جهت تولید علم و فکر؛ البته بر مبنای فرهنگ خودی و از طریق ارایه ی پژوهش های علمی، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، پرورش نخبگان و سپردن میدان به آنان؛ از شروط رفتاری به شمار می آیند؛ چراکه تنها راه پاسداری از حدود و ثغور مرز های اعتقادی و ایمانی و تامین حیات طیبه، جهاد علمی و پیشران بودن در علم است.

  کلیدواژگان: پژوهش های بنیادین، جهاد کبیر، جهادعلمی، جهادنرم، خودباوری، شرایط بینشی، شرایط عملی، کرسی آزاد اندیشی
 • الهام قاسمی پوری*، قاسم احمدنتاج کاسگری صفحات 95-121

  خداوند در وجود انسان انواع مختلفی از غرایز را قرار داده است که انسان در طریق تعالی و کمال خود، به همه ی آن ها نیاز دارد و باید از هریک از آن ها به اندازه ای که با هدف نخستین آفرینش او در تنافی نباشد، بهره برداری کند. از آنجایی که انسان ها در طول زندگی روزمره خود درگیر با غرایز هستند، چگونگی عکس العمل آن ها نسبت به غرایز، تاثیر بسیاری بر روح و روان و آرامش آن ها دارد، به همین خاطر با آگاهی یافتن از مدل مطلوب مدیریت خواسته های های غریزی در قرآن کریم در دو بعد شناختی و مهارکردن می توان شیوه ی برخورد درست با غرایز را طبق آموزه های قرآنی در زندگی خود عملی نمود. هدف نوشتار حاضر، پاسخ گویی به این سوال اصلی است: مدل مطلوب مدیریت خواسته های غریزی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفت و نتایج زیر به دست آمد: از آنجا که خلقت انسان بر مبنای نیازش طراحی شده به طوری که خلقتش نمادی از نیاز ها را در بردارد، بنابراین شناخت شکل صحیح ارضای غرایز و روش های شناخت شکل صحیح آن ها لازم است تا سلامتی جسمی و روانی انسان دچار چالش نشود، از طرفی هم، افراد بدون شناخت روش های مهار نفس برای ارضای صحیح غرایز، مدیریت کردن بر غرایز هم ممکن نیست و دچار افراط یا تفریط در این امر می شوند، به همین دلیل شناخت مدل مطلوب مدیریت خواسته های های غریزی در قرآن و پای بندی به آن در عرصه ی عمل، منجر به رسیدن آرامش و تعادل بیشتری در انسان ها می شود.

  کلیدواژگان: خواسته های غریزی، مدل مطلوب، مدیریت خواسته های غریزی، مدیریت
 • زینب علی نقی* صفحات 123-142

  سوره ی آل عمران از جمله سوره های مدنی قرآن است که احتمال نازل شدن همه ی آیات آن به یکباره به دلیل وجود به هم پیوستگی و انسجام و تناسب تام بین 200 آیه ی آن، بسیار به ذهن نزدیک است. بررسی مجموعه آیات این سوره، حاکی از این است که فضای نزول آن، ناظر به اوصاف و شرایط و رخداد های ویژ ه ای است که در طول نزول این سوره اتفاق افتاده است. محتوای اصلی سوره ی آل عمران ناظر به دعوت مومنان به اتحاد و صبر در برابر دشمنان اسلام می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، تدوین شده است و در پی پاسخ به این پرسش است که دلیل وجود همخوانی بین نزول سوره ی آل عمران با حوادث مرتبط با مشرکان، منافقان و اهل کتاب، چیست؟ برآیند و حاصل این تحقیق این است که وجود ارتباط بین مفاد آیات سوره ی آل عمران با کارکرد های هریک از طوایف یادشده در زمان نزول آن ها، حقیقتی تردیدناپذیر می باشد و طرح مباحث متنوعی همانند: توحید، صفات متنوع خداوند، معاد، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولی، تبری و حج و نیز بیان تاریخ انبیایی مانند آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و داستان حضرت مریم و عبرت های غزوه احد و غزوه بدر در خلال این سوره، می تواند شاهدی بردرستی نتیجه مذکور باشد.

  کلیدواژگان: تاثیرفضای نزول، سبب نزول، سوره ی آل عمران، شان نزول
|
 • Tayyaba Derakhshan * Pages 7-25

  The movement of disbelief is a phenomenon that has threatened every revolutionary society from the inside since the beginning of the history of Islam, therefore, identifying the methods of strengthening this movement against Islam can be considered as the issue of the day for Islamic societies. Analytical understanding of the ways and methods of the current of disbelief in conflict with Islam and Muslims, and getting to know the general lines of the current of disbelief and the fields of their efforts to penetrate and reach into human and Islamic societies, is a necessary action, and also a duty for every Muslim. The present article, which has been conducted through a library method and by referring to the verses of the Quran and historical and narrative sources, intends to explain the meaning and concept of disbelief and to answer the question “What are the various methods of disbelief in conflict with Islam and Muslims, from the perspective of the holy Quran?” The result of this research is that throughout the history of the current of disbelief, there have been various tricks and methods, such as assimilation and physical elimination, exploiting the weak points in the Islamic society, implementing a step-by-step policy, continuing in the field of confrontation, using all-around obstinacy, casting doubt, ridicule and mockery, and creating conflicts, etc., have been used to confront Islam and Muslims.

  Keywords: anti-Islamism, Current of Disbelief, Methods, Tricks, Spreading Rumors, Force Development.
 • Zahra Lotfi Afin * Pages 27-54

  Taqiyyah or dissimulation is a completely rational strategy based on the preference of the most important over the important, which is accepted by all rational people from every religion and school of thought. In the Holy Sharia of Islam, it has been generally accepted by all the jurists and commentators of the main schools of thought, and the twenty-eighth verse of Surah Al-e ‘Imran is considered the main religious reason for the permissibility of Taqiyyah. This article, which has been conducted through a descriptive-analytical method and using library data seeks to answer this combined question: What is the Qur’anic evidence of Taqiyyah from the perspective of Alousi and Allameh Tabatabai? And what is Alousi’s objection to the Shia view on Taqiyyah and Allameh Tabatabai’s answer to it? The result of this research is that the content of the mentioned verse has been discussed in detail by these two commentators and the legitimacy of Taqiyyah has been proven. Of course, Alousi’s claim is that the Shia has taken the extreme path in prescribing Taqiyyah; But with the valid and reliable answers given by Allameh Tabatabai, it is clear that this accusation and claim of Alousi against the Shiites is not true. In addition, in the light of this research, it was determined that the only difference between the parties is in the extent and characteristics of the permissibility of Taqiyyah, which will be discussed after reporting the words of two commentators in stating the items of “exception” in the mentioned verse.

  Keywords: Alousi, taqiyyah, Saving the Life, Shia, Allameh Tabatabai
 • Ruqiyeh Ansari Cheshme * Pages 55-67

  One of the essential prerequisites for interpretation based on the words of the Infallibles (AS) is the methodology of the interpretation of those nobles. This is necessary because achieving a correct understanding of the verses of the holy Quran is based on knowing the way of interpretation of the Infallible scholars as the true interpreters of the Qur’an. So far, some commentators have interpreted the Qur’an using the interpretation methods of Ahl al-Bayt. Among other things, Ayatollah Khoui followed this method in “Al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an” (which is more of a work in the field of Quranic sciences than interpretation); By stating numerous issues, he tried to achieve a comprehensive interpretation of the Qur’an through the traditions of Ahl al-Bayt (AS), what the author has mentioned in the introduction of this book. The present research is trying to explain the interpretation method of Ahl al-Bayt (AS) through a descriptive and analytical method and by following the text of “Al-Bayan” and other library sources. The findings of the research showed that in addition to the project of methodical interpretation, he also pointed out methods of interpretation of Surah Al-Fatihah in addition to the discussion of the interpretation of Surah Al-Fatihah and brought some traditions as evidence in this field. According to him, the method of interpretation of Ahl al-Bayt (AS) is comprehensive and includes the Qur’an-to-Qur’an method, the method of proverbs, and the method based on ijtihad and reason.

  Keywords: Ayatollah Khoei, Tafsir Al-Bayan, Tafsir Ahl al-Bayt (AS), Tafsir Methodology, Tafsir methods
 • Khadija Hosseinzadeh Bardei, Siddiqa Benazadeh * Pages 69-94

  One of the important issues raised in the Second Step Statement of the Supreme Leader is the issue of “scientific jihad”; The purpose of this type of Jihad (which is considered a branch of Soft Jihad) is to break the forefront of science and enter the scientific fields with the framework of Islamic beliefs in order to realize the creation of a new Islamic civilization. The present article was compiled by following the Quranic verses and using the descriptive-analytical method; It seeks to answer the question, “What is the Qur’anic evidence for the realization of scientific jihad in the statements of the Supreme Leader?” The results of this research are as follows: the conditions for the realization of scientific jihad in the words of the Supreme Leader can be divided into two categories of insight and behavioral conditions and have evidence in the verses of the holy Quran. The insight conditions are self-belief, discourse creation, and spreading the thought of scientific jihad at different levels of society; Conditions like Jihadi movement in the direction of producing science and thought based on domestic culture and through the presentation of scientific research, holding free-thinking chairs, cultivating elites and entrusting the field to them are considered as behavioral conditions; Because the only way to guard the boundaries of beliefs and faith and to ensure the life of the righteous is scientific jihad and being a pioneer in science.

  Keywords: Fundamental Studies, Grand Jihad, Scientific Jihad, soft jihad, self-confidence, Insight Conditions, Behavioral Conditions, Free-Thinking Chairs
 • Elham Ghasemi Puri *, Qasim Ahmadnetaj Kasgari Pages 95-121

  God has placed various types of instincts in human existence, and human being needs all of them through his excellence and perfection, and he must use each of them to the extent that it does not conflict with the purpose of his first creation. Since humans are involved with instincts during their daily lives, how they react to instincts has a great impact on their souls, minds, and peace. That is why finding out about the optimal model of managing instinctive desires in the Holy Qur’an in two dimensions, cognitive and restraint, is the way to deal with instincts according to Quranic teachings. The purpose of this article is to answer this main question: “What is the optimal model of managing instinctive desires from the perspective of the Holy Quran?” This research was done using library sources and with analytical and descriptive methods and the following results were obtained: since human creation is designed based on his needs so that his creation contains a symbol of needs, knowing the correct form of satisfying instincts and methods of knowing their correct form is necessary so that the physical and mental health of a person is not challenged. On the other hand, without knowing the methods of self-control to properly satisfy their instincts, it is not possible to manage instincts and people may suffer from excesses in this matter. For this reason, knowing the desirable model of managing instinctive desires in the Quran and adhering to it in the field of action leads to more peace and balance in humans.

  Keywords: Instinctive Desires, desirable model, Management of Instinctive Desires, Management
 • Zainab Alinaghi * Pages 123-142

  Surah Al-e Imran is one of the Madani Surahs of the Qur’an, the possibility of all its verses being revealed at once is very close to mind due to the existence of interconnection, coherence, and perfect fit between its 200 verses. Examining the collection of verses of this surah indicates that the atmosphere of its revelation is based on the characteristics, conditions, and special events that happened during the revelation of this surah. The main content of Surah Al-e Imran refers to the call of believers to unity and patience against the enemies of Islam. This article has been compiled using the descriptive-analytical method and seeks to answer the question: “What is the reason for the coincidence between the revelation of Surah Al-e Imran and the events related to polytheists, hypocrites, and people of the book?” The result of this research is that the existence of a connection between the verses of Surah Al-e Imran and the functions of each of the mentioned clans at the time of their revelation is an indisputable fact and various topics such as monotheism, the various attributes of God, resurrection, jihad, enjoining good and forbidding wrong, tawalla, tabarra, and Hajj, as well as the narration of prophetic histories such as Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and the story of Mary, and the lessons of the Uhud and Badr battles during this surah, can be evidence of the correctness of the aforementioned result.

  Keywords: Influence of the Context of Revelation, cause of revelation, Surah Al-e Imran, Status of Revelation