فهرست مطالب

Contemporary Research on Islamic Revolution - Volume:6 Issue: 19, Winter 2024

Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution
Volume:6 Issue: 19, Winter 2024

 • تاریخ انتشار: 1403/02/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمانه کشوردوست*، الهام معصومی نژاد صفحات 1-17

  جامعه ی در حال گذار ایران در مواجهه با تحولات گسترده ی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در دهه های اخیر در معرض تفاوت های گسترده ای از حیث ارزشی و رفتاری در بین نسل های جدید قرار گرفته است. چنین تحولاتی ضرورت توجه ویژه ی سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان دولتی را می طلبد. مقاله ی حاضر با هدف تبیین میزان توجه سیاستگذاران کلان در قالب برنامه های توسعه به تحولات نسلی نگاشته شده است. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از رهیافت نظریه ی تضاد نسلی بوردیو مبنی بر توجه به توزیع نامتوازن منابع قدرت و ثروت در بین نسل ها می باشد. این پژوهش با رهیافت نهادی به بررسی قوانین برنامه های توسعه پرداخته و میزان توجه برنامه ی توسعه به انتقال ارزش ها جهت کاهش شکاف نسلی و همچنین توجه برنامه های توسعه به توزیع متوازن منابع و امکانات جهت جلوگیری از تعمیق شکاف نسلی را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد در هر دو بعد انتقال ارزش ها و تلاش برای توزیع منابع و ایجاد عدالت اجتماعی برنامه های توسعه سیاست های متعددی را تدوین و تصویب نموده است.

  کلیدواژگان: تحولات نسلی، برنامه های توسعه، شکاف نسلی، ارزش ها
 • توران منصوری*، محمدجواد هراتی، حمید بصیرت منش صفحات 19-45

  در ایران، مجلس به عنوان بالاترین نهاد تصمیمگیری، مرکز ثقل سیاست و تصمیمگیری درباره مسائل کشور است. از این رو با عنایت به جایگاه مجلس، این قوه میتواند در مسائل مختلف اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی نظارت و صاحب رای باشد. از مهمترین چالشهایی که مجلس اول با آن مواجه شد، جنگ هشت ساله عراق علیه ایران بود که از آن به عنوان طولانیترین قرن بیستم یاد میشود. از این رو واکاوی رویکرد فرهنگی نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مهمترین هدف این مقاله است.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش به کار گرفته شده در این پژول2هش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع فرهنگی نمایندگان دوره اول مجلس اسلامی در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چه بوده است؟

  یافته ها/ نتیجه گیری

  یافته های مقاله نشان میدهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای ارزشها و فرهنگ اسلامی منبعث از انقلاب اسلامی، درصدد تشویق و تهییج رزمندگان و مردم در مبارزه علیه دشمن متجاوز، دعوت به پایداری و استقامت، ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری، حفظ وحدت و انسجام ملی شدند و در این راستا از آموزه های دینی و مذهبی جستند.

  کلیدواژگان: جنگ تحمیلی، دوره اول مجلس، فرهنگی، مواضع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • سید محمد علوی زاده*، مصطفی عسکری نژاد، اکرم سادات سیدی صفحات 47-66
  زبان و قدرت گفتار انسان تنها وسیله ارتباطی او با دیگران نیست، بلکه درصد بالایی از پیام های او خواسته یا ناخواسته با سایر اعضای بدن و از طریق حرکات فیزیکی و رفتارهای او به دیگران منتقل می شود که بدان زبان‎بدن گفته می شود. پیام های ارسال شده توسط زبان‎بدن بسیار گویاتر و رساتر از پیام هایی هستند که از طریق گفتار منتقل می شوند. امام خامنه ای (مدظله العالی) در طول دوران زعامتشان و درصحنه های مختلفی که از ایشان به ثبت رسیده است، ثابت نموده اند که در استفاده از زبان‎بدن بسیار متبحر و توانمند است. از سوی دیگر، یکی از مبانی روانشناسی شخصیت این است که حرکات و رفتار افراد تابع شخصیت آن هاست. ازاین رو این تحقیق به دنبال آن است که در راستای معرفی شخصیت علمی و قرآنی مقام معظم رهبری، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی ریشه ها و مبانی قرآنی زبان‎بدن متفاوت امام خامنه ای در دیدار با مردم و سران برخی از کشورها بپردازد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که منشا زبان‎بدن متواضعانه و مهربانانه ایشان در برابر مردم و به ویژه خانواده شهداء و هم چنین زبان‎بدن مقتدرانه و به ظاهر متکبرانه ایشان، در دیدار با برخی از سران حکومت ها، هر دو دستورات انسان ساز و متعالی قرآن کریم است.
  کلیدواژگان: زبان‎بدن، زبان، بدن، قرآن، امام خامنه ای
 • جعفر رجبی*، زاهد غفاری هشتجین صفحات 67-87
  به نظر می رسد عام ترین مناقشه در ایران پسا انقلاب، مناقشه میان «سنت» و «مدرنیته» است که در نهایت در دو جبهه «سنت گرایی یا اصول گرایی » و «تجدد گرایی یا اصلاح طلبی» روبروی هم صف آرایی کرده اند و این دوگانه اساسی در هر بحران و تحولی خود را نشان داده و احزاب و جریان های سیاسی نیز بر بستر این شکاف عام جامعه ایران رشد پیدا کرده اند و توانسته اند آرای عمومی را جلب کنند و پایگاه اجتماعی ایجاد کنند. با این وصف این مقاله در پی پاسخ به این سوال اصلی است که آینده صورتبندی و آرایش جریان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود و چه سناریوهایی را می توان در این زمینه متصور بود؟ در این راستا برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل اسنادی و برای گرد آوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است همچنین با کار بست روش سناریو نویسی به بررسی آینده صورتبندی و آرایش جریان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. به نظر می رسد سه سناریو یا صورتبندی در آرایش نیرو های سیاسی در ایران قابل تصور است 1- تداوم آرایش و صورت بندی جریای های سیاسی در قالب اصوگرایی و اصلاح طلبی 2- بازخوانی و نوسازی اصول و عناصر گفتمانی جریان های سیاسی موسوم به اصول گرا و اصلاح طلب 3 -شکل گیری آرایش و صورت بندی جدید.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، جریا ن های سیاسی، جمهوری اسلامی ایران، اصوگرایی، اصلاح طلبی
 • افسانه ترکاشوند*، منصور ترکاشوند صفحات 89-108

  از آنجا که در مورد حدود و اختیارات ولی فقیه در قاعده حرمت تنفیر از دین، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود. لذا هدف در این تحقیق، تبیین حدود و اختیارات حاکم اسلامی (ولایت فقیه) در قاعده حرمت تنفیر از دین است. لذا این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به این نتایج دست یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ولی فقیه با توجه به شان و اختیاراتی که در امور ولایی و حکومتی از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) دارد، می تواند احکامی که موجب دین گریزی و تنفر از دین شود، با استفاده از مصلحت و متقتضیات زمانی و مکانی، موقتا تعطیل و یا تغییر دهد. لذا احکامی که موجب کراهت، بیزاری و نفرت از دین می شود و وهن و سستی از دین و همچنین کیان اسلام را به خطر می اندازد، حرام و ممنوع است. مثلا در فقه، احکامی چون عدم مجازات زن باردار، تغییر مجازات حدی مثل سنگسار، عدم قرارداد با دولت متخاصم که موجب نفرت و بیزاری افراد می شود، ممنوع و حرام است. از اهداف مقاله است .

  کلیدواژگان: ولایت فقیه، تنفیرازدین، حدود و اختیارات، دین گریزی
 • محمد رادمرد*، محمود الهیاری بیک، امین خوش بیان سروستانی، علی آذری مقدم صفحات 109-131
  اهمیت یافتن توسعه در ایران پس از پدیدار شدن نظم نوین صنعتی در غرب، دست آویزی شد تا مناقشه بر سر چگونگی مواجهه ایران با پدیده توسعه اقتصادی بالا گیرد. در تاریخ معاصر ایران نخبگان غرب گرا علت عقب ماندگی ایران را پیروی نکردن از شیوه هایی دانسته اند که غرب از رهگذر آن به توسعه رسید. از این رو بخصوص در دوره پهلوی برنامه ریزی توسعه با رویکردی غرب محور در پی رفع این عقب ماندگی ها اجرا شد. بی شک تحقق انقلاب اسلامی را می توان به عنوان مواجهه ای با این سبک از مدرنیزاسیون دانست. امری که انتقادات جدی برخی متفکران را در پی داشت. سیدمرتضی آوینی که این مقاله به بررسی اندیشه وی پیرامون اقتصاد توسعه می پردازد، از جمله همین اندیشمندان است. پژوهش حاضر در پی بررسی این پرسش است که اندیشه آوینی در باب توسعه گرایی بر چه مولفه هایی استوار است؟ یافته های پژوهش موید آن است که آوینی ضمن همراهی با برخی اندیشه های سلبی پساتوسعه گرایان به نقد توسعه غربی پرداخته است. هرچند وی پا را از رویکرد پساتوسعه فراتر می گذارد و تحت تاثیر اندیشه های انقلاب اسلامی و مبتنی بر مولفه ها و ارزش های اسلامی و بومی همچون هویت مذهبی و عدالت اسلامی، به ارائه نسخه بدیلی از توسعه (پیشرفت همراه با معنویت) می پردازد؛ تا بدین صورت از نظر ایجابی به مهمترین دغدغه خود در زمینه مقوله پیشرفت پاسخ دهد. روش این مقاله گراندد تئوری و شیوه گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای خواهد بود.
  کلیدواژگان: پساتوسعه، سیدمرتضی آوینی، بدیل های توسعه، جهان سوم، هویت، عدالت اجتماعی، پیشرفت همراه با معنویت
|
 • Samaneh Keshvardoost *, Elham Masoumi Nejad Pages 1-17

  Iran's transitioning society, in the face of extensive social, cultural, economic and political changes in recent decades, has been exposed to wide differences in terms of values and behavior among the new generations. Such developments require the special attention of policymakers and government macro-planners. The present article is written with the aim of explaining the level of attention of macro policymakers to generational changes in the form of development plans. The theoretical framework of this article is derived from the approach of Bourdieu's theory of generational conflict, based on attention to the unbalanced distribution of power and wealth resources among generations. This research examines the laws of development programs with an institutional approach and examines the extent of the development program's attention to the transfer of values to reduce the generational gap, as well as the attention of development programs to the balanced distribution of resources and facilities to prevent the deepening of the generational gap. . The results of the research show that in both dimensions of transferring values and trying to distribute resources and create social justice, several policy development programs have been formulated and approved.

  Keywords: generational changes, Development plans, generation gap, Values
 • Touran Mansouri *, MohammadJavad Harati, Hamid Basirat Manesh Pages 19-45

  In Iran, the Majlis, as the highest decision-making body, is the center of gravity of politics and decision-making about the country's issues. Therefore, due to the position of the parliament, this power can supervise and have a vote in various issues, including political, cultural, economic, and social issues. One of the most important challenges faced by the first parliament was the eight-year war between Iraq and Iran, which is known as the longest war of the 20th century. Therefore, analyzing the cultural approach of the representatives of the first term of the Islamic Council towards the war imposed by Iraq against Iran is the most important goal of this article.

  Research methodology

  The method used in this puzzle is thematic analysis based on documentary studies. The research based on the detailed discussions of the first term of the Islamic Council seeks to answer the question, what were the cultural positions of the representatives of the first term of the Islamic Council regarding the war imposed by Iraq against Iran?

  Findings/ Conclusion

  The findings of the article show that with the start of the war imposed by Iraq against Iran, the representatives, in line with the Islamic values and culture emanating from the Islamic Revolution, are trying to encourage and excite the warriors and people in the fight against the aggressor enemy, calling for stability and perseverance, promoting culture Martyrdom and self-sacrifice are the preservation of national unity and cohesion, and in this regard, they are religious teachings.

  Keywords: Imposed War, the first term of the parliament, Cultural, positions, representatives of the Islamic Council
 • Seyed Mohammad Alavizade *, Mostafa Askarinejad, Akram Sadat Sayyidi Pages 47-66
  Human language and power of speech are not the only means of his communication with others, but a high percentage of his messages are transmitted to others willingly or unwillingly with other parts of the body and through his physical movements and behaviors, which is called body language. The messages sent by body language are much more expressive and expressive than the messages that are transmitted through speech. Imam Khamenei (Madazla-ul-Ali) has proven during his leadership and in various scenes recorded by him that he is very skilled and capable in using body language. On the other hand, one of the foundations of personality psychology is that people's movements and behavior are subject to their personality. Therefore, this research seeks to introduce the scientific and Quranic personality of the Supreme Leader, using library sources and descriptive and analytical methods to analyze the origins and Quranic foundations of Imam Khamenei's different body language in meeting with the people and leaders of some countries to pay The findings of this research indicate that the origin of his humble and kind body language in front of the people, especially the families of the martyrs, as well as his authoritative and seemingly arrogant body language, in meeting with some heads of government, are both humanizing and sublime commands of the Holy Quran. Is.
  Keywords: body language, Language, body, Quran, Imam Khamenei
 • Jafar Rajabi Qarah Qeshlaqi *, Zahed Ghaffari Hashjin Pages 67-87
  Apparently, the most common debate in post-revolutionary Iran is the debate between "Tradition" and "Modernity," which ultimately has manifested in the two fronts of "Traditionalism or Fundamentalism" and "Reformism or Moderation." These two fundamental dichotomies have shown themselves in every crisis and transformation, and political parties and movements in Iran have grown and been able to attract public opinion and create a social base on the basis of this general rift in Iranian society. The present study aims to answer the main question of ‘How the future structuring and configuration of political movements in the Islamic Republic of Iran will be?’ And ‘What scenarios can be envisioned in this regard?’ To this aim, a qualitative document analysis method was used and data collected using the tool of fishing from various sources. Additionally, by employing the scenario-writing method, it delves into examining the future structuring and configuration of political movements in the Islamic Republic of Iran. Hence, three scenarios or configurations in the arrangement of political forces in Iran are conceivable: Continuation of the arrangement and structuring of political movements in the form of fundamentalism and moderation, reinterpretation and reconstruction of the principles and discursive elements of political movements known as fundamentalist and reformist and formation of a new arrangement and configuration.
  Keywords: Futurism, Political Movements, Islamic Republic of Iran, Fundamentalism, Moderation
 • Afsaneh Torkashvand *, Mansour Torkashvand Pages 89-108

  Since there has been no research on the boundaries and authorities of the Valy-e Faqih in the principle of apostasy prohibition from religion, it is necessary to conduct a study on this matter. Therefore, the present study aimed to clarify the boundaries and authorities of the Islamic ruler in the principle of apostasy prohibition from religion. To this aim a descriptive-analytical method with using library sources was used. The results indicated that the Valy-e Faqih, based on the status and authorities derived from the Prophet (PBUH) and the Imams can temporarily suspend or modify rulings that lead to deviation from religion and aversion to religion, using considerations of time and place. Therefore, rulings that lead to dislike, aversion, and hatred towards religion, weaken and endanger Islam, are considered forbidden and prohibited. For example, in jurisprudence, actions such as not punishing a pregnant woman, changing the punishment of stoning, or making contracts with hostile governments that lead to aversion and dislike among people are considered prohibited and forbidden

  Keywords: Apostasy from Religion, Boundaries, Authorities, Valy-e Faqih, Deviation from Religion.
 • Mohammad Radmard *, Mahmood Allahyari Beyk, Amir Khoshbayan Sarvestani, Ali Azari Moqaddam Pages 109-131
  It became significant in finding development in Iran after the emergence of the new industrial order in the West that leads to a debate on how Iran should confront the phenomenon of high economic development. In contemporary Iranian history, Western-oriented elites have attributed Iran's backwardness to not following the methods that the West used to achieve development. Therefore, especially during the Pahlavi era, development planning with a Western-centric approach was implemented to address this backwardness. Undoubtedly, the realization of the Islamic Revolution can be considered as a confrontation with this style of modernization, which has led to serious criticisms from some thinkers. The present study examines the Sayyid Mortaza Avini’s thoughts on development economics, who is one of these intellectuals. This paper aims to investigate the question of ‘What components Avini's thought on development is based on?’ The findings indicated that Avini has criticized Western development while also aligning with some post-development thinkers. Although he goes beyond the post-development approach and, influenced by the ideas of the Islamic Revolution and based on Islamic and indigenous elements such as religious identity and Islamic justice, he presents an alternative version of development (progress accompanied by spirituality). This way, he addresses his most important concern regarding the issue of progress positively. The method of this article will be grounded theory and data collection based on library research.
  Keywords: Post-development, Sayyid Mortaza Avini, development alternatives, Third World, Islamic Revolution, Identity, Social Justice