فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 261-262 (مهرو شهریور 1380)
 • پیاپی 261-262 (مهرو شهریور 1380)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/03/19
 • تعداد عناوین: 24
|
 • یادداشت ماه: خودکفایی محصولات راهبردی در گرو آشتی دولت با مزرعه داران
  صفحه 4
 • اخبار کشاورز و اقتصادی ایران
  صفحه 6
 • آشنایی با SPS و نقش آن در تجارت
  صفحه 8
 • در سمینار منطقه آشنایی با ضوابط سازمان تجارت جهانی و بهداشت دام و گیاه در تهران مطرح شد
  صفحه 11
 • اظهارات مهندس «میر محمدی» مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در جشن عاطفه ها
  صفحه 14
 • اخبار شبکه های تعاونی های روستایی کشور
  صفحه 15
 • بررسی مکانیزم خرید برنج داخلی از طریق شبکه تعاونی های روستایی / قسمت پایانی
  صفحه 22
 • آشنایی با مقررات تجارت خارجی / قسمت سوم- فصل چهارم
  صفحه 24
 • مروری بر سیاست های و اهداف تقسیم سود / بخش دوم
  صفحه 26
 • خشکسالی یا تورم جمعیت
  صفحه 28
 • اخبار کشاورزی و اقتصادی استان خراسان
  صفحه 32
 • مفهوم ضریب مکانیزاسیون
  صفحه 33
 • چرا صدور میوه کیوی از مرداد ماه 1380 آغاز شد؟
  صفحه 34
 • ویژه نامه استان خراسان شهرستان بیرجند
  صفحات 36-47
 • اظهارات مهندس «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در نمایشگاه دام و طیور
  صفحه 46
 • چکیده نظرات کارشناسان بلند پایه مکانیزاسیون کشاورزی
  صفحه 48
 • اظهارات دکتر «بیگدلی» رییس تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
  صفحه 50
 • اظهارات دکتر «قره یاضی» معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی
  صفحه 52
 • گفت و گو با «سید علیرضا شبانکاره» مبتکر و تولید کننده نمونه استان فارس
  صفحه 54
 • بررسی مجلات تخصصی کشاورزی ایران و جهان / قسمت لول
  صفحه 58
 • پرسش های مسابقه علمی اطلاعاتی
  صفحه 60
 • فرهنگ کشاورزی / قسمت پنجم
  صفحه 61
 • از نامه های رسیده
  صفحه 62
 • معرفی کتاب
  صفحه 64