فهرست مطالب

 • پیاپی 69-70 (فروردین 1384)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 9,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/02/02
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
 • جایگاه نفت در انتخابات ریاست جمهوری
  صفحه 2
 • خبر و نظر
 • توان و تولید نفت عربستان سعودی
  صفحه 4
 • مسیر ژئوپلتیک ایران، عراق و سوریه
  صفحه 5
 • اخبار انرژی
  صفحه 6
 • سخن اول
  صفحه 6
 • خلاصه مقالات
  مارک کلایتون ترجمه: علی عبدالمحمدی صفحه 11
 • مقالات
 • سرگذشت قرارداد دارسی
  همایون مطیعی صفحه 16
 • خط لوله گاز طبیعی ایران به هند
  بنفشه نجفی صفحه 24
 • بررسی سیاست مالیات بر انرژی در کشورهای OECD
  جعفر دامن پاک یزدی صفحه 35
 • مصاحبه
 • میدان نفت سنگین کوه موند؛ از آغاز تاکنون
  صفحه 40
 • گزارش
 • نفت عراق و مشکلات فرآوری صادرات آن
  صفحه 42
 • عملیات اکتشاف در آب های عمیق خاور دور
  صفحه 44
 • نمودار ماهانه
  صفحه 48
 • مظالم تنم
  صفحه 103