فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و سوم شماره 150 (پیاپی 266، تیر 1384)
 • سال بیست و سوم شماره 150 (پیاپی 266، تیر 1384)
 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/04/11
 • تعداد عناوین: 26
|
 • تبعات پیوستن به سازمان تجارت جهانی (سرمقاله)
  جمشید بصیری صفحه 6
 • گزارش هفدهمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنایع نساجی ایران
  صفحه 8
 • متن سخنرانی مهندس علیمحمد شریفی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در هفدهمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنایع نساجی ایران
  صفحه 12
 • می خواستیم مردم ورشکسته نشوند
  م. متین صفحه 18
 • معضلی به نام تعصیلات سالیانه کشور
  مهندس علیرضا حائری صفحه 19
 • متن سخنرانی آقای مهندس جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 26
 • متن سخنرانی جناب آقای مجید نیکو مدیر عامل شرکت نیکو باف در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 31
 • متن سخنرانی آقای مهندس محمود مجیب مدیرعامل شرکت پلی اکریل در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 33
 • متن سخنرانی آقای ابراهیم ایرانی مدیرعامل گروه تولیدی پارس در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 36
 • متن سخنرانی آقای مهندس احمد امامی مدیرعامل شرکت ایران مرینوس در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 38
 • متن سخنرانی آقای مهندس علیمردان شیبانی مدیرعامل شرکت صنایع موکت همدان در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 40
 • متن سخنرانی آقای دکتر محمد هنرور نظری مدیرعامل شرکت فاستونی اردستان در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 42
 • متن سخنرانی آقای مهندس حسن حاصل طلب قائم مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پاکریس در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 43
 • متن سخنرانی آقای مهندس عباس رشتاک مدیرعامل شرکت ممتاز در همایش بررسی تنگناهای مترتب بر صنایع نساجی
  صفحه 45
 • اثر توزیع طولی الیاف پنبه بر روی کیفیت نخ
  مهندس حمیدرضا خورشیدی صفحه 54
 • ماورای تکنولوژی
  اسماعیل مجتهدی راد صفحه 63
 • نگاهی به آزمایش های فرش
  مهندس مهدی یکتا ترجمه: مهندس مهدی یکتا صفحه 64
 • بهبود خواص رنگرزی پارچه های پلی استر
  دکتر محمد میرجلیلی، سیدمحمدرضا سالاری ترجمه: دکتر محمد میرجلیلی ، سیدمحمدرضا سالاری صفحه 74
 • وضعیت عمومی پنبه کشور در فروردین ماه 1384
  صفحه 86
 • صنعت ماشین سازی ایتالیا در سال 2004
  صفحه 94
 • دوخت منسوجات فنی
  صفحه 96
 • گیاهان رنگزا
  صفحه 98
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 99
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 100
 • خبر
  صفحه 102
 • بخش انگلیسی
  صفحه 104