فهرست مطالب

پیام طب - پیاپی 20 (تیر 1384)
 • پیاپی 20 (تیر 1384)
 • 4 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/04/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله / به مناسبت روز جه انی مبارزه با اعتیاد
  صفحه 1
 • ایران رتبه 58 خدمات بهداشتی درمانی را در بین 200 کشور دنیا کسب کرد
  صفحه 1
 • آموزش پرستاران باعث کاهش هزینه های بیمارستانی خواهد شد
  صفحه 1
 • پرسش و پاسخ در رابطه با تب مالت
  مژگان طلایی صفحه 1
 • اسید اسکوربیک و اعتیاد
  حجت الله علایی صفحه 2
 • آموزش درمانگاهی و تنگناهای آن
  سید احمد محمودیان صفحه 2
 • همایش روش های نوین در تشخیص و درمان ناباروری
  صفحه 3
 • اخبار علمی
  صفحه 3
 • مناسبتهای تیرماه
  صفحه 4
 • معرفی سایتهای مفید پزشکی
  صفحه 4
 • تقویم برنامه های مرکز آموزش بسیج جامعه پزشکی منطقه اصفهان در سال 1384
  صفحه 4