فهرست مطالب

مقام موسیقایی - سال هشتم شماره 23 (تیر 1384)
 • سال هشتم شماره 23 (تیر 1384)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/04/08
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • حکم غنا از منظر مفسران قرآن کریم (11)
  دکتر سیدابوالقاسم نقیبی صفحه 3
 • ختم و خاتم موسیقی با خاتمی
  صفحه 5
 • به یاد استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی
  صفحه 10
 • به یاد محمدرضا آقاسی
  صفحه 15
 • نی انبان را بهتر بشناسیم
  صفحه 19
 • تاثیر موسیقی در ورزش و تمرینات ورزشی
  حسین رحمن نژاد صفحه 23
 • هنگام تدریس موسیقی چه باید تدریس کرد (1)
  الن کاسکوف ترجمه: نیکو یوسفی صفحه 25
 • موسیقی شناسی بومی
  آزاده رجایی صفحه 28
 • موسیقی کلیسایی روسیه
  فاطمه باقی پور صفحه 30
 • اپرای روسی
  زینب زیبایی صفحه 32
 • نای هفت بند بشکند اما کلاه (طنز موسیقایی)
  عباس دانایی علمی صفحه 34
 • تاثیر فرم دندانها بر نوازندگی سازهای بادی و آرشه ای
  شقایق پژهانفر ترجمه: شقایق پژهانفر صفحه 37
 • موسیقی بلوچی
  حسن شادمانی ترجمه: حسن شادمانی صفحه 42
 • تاریخچه اپرا موسیقی دینی (1)
  پروین قائمی ترجمه: پروین قائمی صفحه 44
 • تاریخچه موسیقی آلبانی
  بهروز شاهقلی ترجمه: بهروز شاهقلی صفحه 46
 • نگاهی به موسیقی زنان نواحی استان کرمان
  سید فواد توحیدی صفحه 48
 • موسیقی مصر
  سید وداد توحیدی صفحه 52
 • گذری بر موسیقی پاپ در ایران
  بابک شهرکی صفحه 55
 • مقدمه ای بر موسیقی کودک
  سودابه سالم صفحه 57
 • نفسی با چکامه خوان برگ ریزان
  بهمن سمیعی صفحه 59
 • مقصد؛ صفه، قرار: آذر
  فروغ خراسانی صفحه 62
 • خجسته باد این خجسته
  صفحه 63
 • اشتراک و آگهی
  صفحه 64