فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 85 (تیر 1384)
 • پیاپی 85 (تیر 1384)
 • 63 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/05/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکترین اصل علت نزدیک در کالیفرنیا: ده سال پس از دعوی " گاروی "
  عبدالله خدابخشی شلمزاری ترجمه: عبدالله خدابخشی شلمزاری صفحه 2
 • مقدمه ای بر ریسک تونل) جاده ای، ریلی، مترو و سیستم های ریلی سریع السیر)
  طاهره محمودیان ترجمه: طاهره محمودیان صفحه 24
 • نظریه مطلوبیت و کاربرد آن در بیمه اتکایی
  علیرضا عدالتی ترجمه: علیرضا عدالتی صفحه 32
  از مسایل مهم مطرح در ریاضیات کاربردی مسئله اتخاذ بهترین تصمیم است. به عنوان مثال می توان به مسئله اتخاذ بهترین تصمیم در مواجهه با بک زیان تصادفی برای فردی به خصوص اشاره کرد. در همین راستا تابع مطلوبیت برای نمایش عددی میزان نفع و رجحان تصمیم گیرنده به وجود آمد. موضوع تحقیق در این مقاله تابع مطلوبیت و کاربرد آن در بیمه اتکایی می باشد. در ابتدا نظریه مطلوبیت را به طور مختصر مورد بررسی قرار داده و سپس کاربرد آن را در چگونگی عقد قراردادهای بیمه اتکایی بیان خواهیم کرد. در این میان علاوه بر تعیین قرارداد بیمه اتکایی بهینه، کسر بهینه بیمه اتکایی را معرفی کرده و آن را بدست می آوریم.
 • ترویج خدمات رقابتی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر بخش بیمه (قسمت دوم)
  مریم ذبیحی ترجمه: مریم ذبیحی صفحه 42
 • ساختار سازمانی و نحوه تامین بودجه کمیسیون نظارت بر بیمه چین
  سمیه ربیعی ترجمه: سمیه ربیعی صفحه 55
 • اخبار بازار بیمه
  آلن هارطونیان ترجمه: آلن هارطونیان صفحه 59
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 62