فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 32 (زمستان 1381)
 • پیاپی 32 (زمستان 1381)
 • 63 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/12/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نگاهی از بیرون / مصاحبه با برایان نسبیت
  صفحه 1
 • راهنمای کاربرد پمپ های فشار قوی (3)
  مهندس سید بهزاد مبین صفحه 13
 • اتلافات انرژی در پمپ (1)
  مهندس مسعود حداد، مهندس سعید نقشبند حسنی صفحه 23
 • مطالعه روی عیب کشیدگی در قطعات چدنی پمپها (2)
  مهندس کریم حسن پور صفحه 33
 • روشهای پیشرفته در ماشینکاری (EDM)
  مهندس بهرام عباس نیا صفحه 40
 • ملاحظاتی در مورد کنترل دور فرکانس الکتروپمپ به عنوان ابزار مدیریت انرژی
  مهندس کیوان نصرت خواه صفحه 49
 • فهرست مقالات در شماره های قبلی نشریه پمپ
  صفحه 62